# alz/2017640.xml.gz
# lv/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Dziedāsim ar prieku !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Dziedāšana vienmēr ir bijusi neatņemama Jehovas pielūgsmes sastāvdaļa .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Taču dažiem nav viegli atraisīties un dziedāt citu klātbūtnē .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Kā pārvarēt savu nedrošību ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Rakstā ir paskaidrots , kāpēc mums jācenšas dziedāt no sirds , un doti daži ieteikumi , kā uzlabot savu dziedātprasmi .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Vai mēs tveramies pie Jehovas ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Līdzināsimies Jehovam taisnīgumā un žēlsirdībā

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> No tā , kas Bībelē stāstīts par glābšanās pilsētām , kristieši var daudz ko mācīties .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Pirmajā rakstā ir paskaidrots , kā tie , kas ir grēkojuši , var tverties pie Jehovas .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Otrajā rakstā ir runāts par to , kā piedot citiem , cienīt dzīvību un rīkoties taisnīgi , tā atspoguļojot Jehovas brīnišķīgās īpašības .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 ” Dodams dodi . . labprāt . . , jo tādēļ tas Kungs , tavs Dievs , tevi svētīs ”

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Nepārņemsim pasaulīgu domāšanu !

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Lai nekas mums neliedz iegūt balvu !

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Šajos divos rakstos ir apskatīti padomi , ko apustulis Pāvils deva Kolosu kristiešiem .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Pirmajā rakstā ir paskaidrots , kā rīkoties , ja mēs saskaramies ar pasaulīgiem uzskatiem , kas varētu šķist loģiski un saprātīgi .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Otrajā rakstā ir apskatīti Bībeles padomi , kas jāņem vērā , lai nekas mums neliegtu iegūt Jehovas apsolīto balvu .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Kā iejusties jaunā draudzē ?

# alz/2017641.xml.gz
# lv/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 . )

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="4"> DZIESMAS : 10 . , 2 .

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="5"> Cik liela nozīme Jehovas pielūgsmē ir dziesmām ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="6"> Ko mēs varam darīt , lai draudzes sapulcēs dziedātu izjusti un no sirds ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="7"> Ar ko ir iezīmīga jaunā dziesmu grāmata , un kā mēs varam apgūt jaunās dziesmas ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="8"> Ko mums palīdz darīt dziesmas ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="9"> KĀDS populārs dziesmu tekstu autors reiz izteicās : ” Vārdi cilvēkā raisa domas .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="10"> Mūzika izraisa izjūtas .
(trg)="11"> Bet dziesma domas ļauj izjust . ”

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="12"> Kādas domas ļauj ” izjust ” mūsu dziesmu grāmatā ietvertās dziesmas ?

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(trg)="13"> Mūsu dziesmās tiek slavēts debesu tēvs Jehova un izteikta viņa kalpu mīlestība pret viņu .

(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="15"> Ir skaidrs , kāpēc dziedāšanai ir tik liela nozīme Jehovas pielūgsmē .

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="16"> Turklāt mēs varam slavēt Jehovu dziesmās gan vieni paši , gan kopā ar mūsu brāļiem un māsām .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="17"> , 3 . a ) Kāda ir dažu attieksme pret dziedāšanu kopā ar draudzes locekļiem ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="18"> b ) Par ko ir runāts šajā rakstā ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="19"> Bet vai jums patīk dziedāt draudzes sapulcēs ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="20"> Vai arī jūs kautrējaties to darīt ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="21"> Dažās tautās nav pieņemts , ka vīrieši dzied citu priekšā .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="22"> Ja šādu attieksmi pārņem kristīti brāļi , it īpaši draudzes vecākie , un ja viņi sapulcēs dzied negribīgi vai arī dziesmu laikā nodarbojas ar draudzes lietām , viņu attieksme var negatīvi ietekmēt visu draudzi .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(trg)="23"> ( Ps .
(trg)="24"> 30 : 13 . )

(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="25"> Ja mēs raudzīsimies uz dziedāšanu kā uz daļu no pielūgsmes , mēs centīsimies būt klāt , kad sapulcē tiek dziedāta dziesma , un šīs programmas daļas laikā neiesim laukā no zāles .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="26"> Mums jāpārdomā šādi jautājumi : ” Kāda ir mana attieksme pret dziedāšanu draudzes sapulcēs ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="27"> Vai man netraucē kautrīgums ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="28"> Kas man var palīdzēt dziedāt izjusti un no sirds ? ”

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="29"> , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="30"> Kā senajā Izraēlā tika organizēta dziedāšana par godu Jehovam ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="31"> Jau kopš seniem laikiem mūzika ir tikusi izmantota , lai slavētu Jehovu .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="32"> Ir vērts atzīmēt , ka tad , kad izraēlieši uzticīgi kalpoja Jehovam , dziedāšana pielūgsmē ieņēma svarīgu vietu .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="33"> Piemēram , kad ķēniņš Dāvids veica sagatavošanas darbus tempļa būvniecībai , viņš organizēja arī levītu kalpošanu un pēc viņa norādījuma četriem tūkstošiem levītu bija jāslavē Jehova ar mūziku un dziesmām . 288 no viņiem bija tādi , ” kam bija iemācītas dziesmas , kā dziedāt tam Kungam , . . dziesmu pratēji ” .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="34"> ( 1 .
(trg)="35"> Laiku 23 : 5 ; 25 : 7 . )

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="36"> Arī tempļa iesvētīšanā tika spēlēti mūzikas instrumenti un skanēja slavas dziesmas .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="37"> Bībelē ir stāstīts : ” Vienlaicīgi iesākoties mūzikai un dziesmai , šķita , it kā būtu tikai viens , kas taurētu , un viens , kas dziedātu , un tikai skanētu viena balss , kas teiktu to Kungu un nestu Viņam pateicību , un kad uz augšu kā vesels vilnis pacēlās tauru , cimbāļu , stīgojamo rīku un slavas dziesmas skaņas , . . tad viss nams , tā Kunga svētnīca , piepildījās ar tā Kunga godības mākoni . ”
(trg)="38"> Pieredzētais noteikti stiprināja visu klātesošo ticību .

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="39"> ( 2 .
(trg)="40"> Laiku 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 . )

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="41"> Kā slavas dziesmu dziedāšanu Jeruzālemē organizēja Nehemija ?

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="42"> Nehemija , kas vadīja Jeruzālemes mūra atjaunošanu , organizēja arī levītu korus , kas dziedāja orķestra pavadījumā .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="43"> Kad pilsētas mūris tika iesvētīts , šajā svinīgajā notikumā tautas prieku ievērojami vairoja ” divi lieli slavas dziesmu kori ” .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="44"> Tie dziedādami devās pa pilsētas mūri katrs savā virzienā un atkal satikās tempļa tuvumā — abu koru dziedātāju balsīm saplūstot , dziesmu varēja dzirdēt pat no liela attāluma .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="45"> ( Neh .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="46"> 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 . )

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="47"> Jehova , bez šaubām , bija ļoti iepriecināts , dzirdot , kā viņa kalpi no sirds slavē viņu dziesmā .

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="48"> Kā Jēzus parādīja , ka dziedāšanai ir svarīga vieta Jehovas pielūgsmē ?

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="49"> Mūzika nebija zaudējusi savu nozīmi Jehovas pielūgsmē arī Jēzus dzīves laikā .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="50"> Visnozīmīgākā cilvēces vēstures notikuma priekšvakarā , kad Jēzus bija iedibinājis savas nāves atceres vakaru , viņš kopā ar apustuļiem dziedāja slavas dziesmas .
(trg)="51"> ( Nolasīt Mateja 26 : 30 . )

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="52"> Kā pirmā gadsimta kristieši raudzījās uz iespēju slavēt Jehovu dziesmās ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="53"> Kad agrīnie kristieši sanāca kopā , viņi ar lielu degsmi slavēja Dievu dziesmās .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="54"> Lai gan lielākoties viņi pulcējās kāda draudzes locekļa mājās , vienkāršie apstākļi nemazināja viņu vēlmi dziedāt slavas dziesmas Jehovam .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="55"> Dieva iedvesmots , apustulis Pāvils savus kristīgos brāļus aicināja : ” Māciet un paskubiniet cits citu psalmos , slavas dziesmās Dievam un garīgās dziesmās ar pateicību , savā sirdī dziedot Jehovam . ”

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="56"> Mūsu dziesmu grāmatā iekļautās dziesmas katrā ziņā var saukt par ” garīgām dziesmām ” , kas jādzied ar pateicības pilnu sirdi .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="57"> Tās ir daļa no ” uzticamā un gudrā kalpa ” sagādātā garīgā uztura .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="58"> a ) Kādu iemeslu dēļ dažiem nav viegli draudzes sapulcēs un kongresos atraisīties un dziedāt no sirds ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="59"> b ) Kā ir jādzied slavas dziesmas Jehovam , un kam šajā ziņā būtu jārāda priekšzīme ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="60"> ( Sk . attēlu raksta sākumā . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="61"> Kādu iemeslu dēļ dažiem nav viegli atraisīties un dziedāt no sirds ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="62"> Iespējams , viņu ģimenē vai kultūrā nav pierasts dziedāt .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="63"> Citi dzied nelabprāt tāpēc , ka salīdzina sevi ar profesionāliem dziedātājiem un uzskata , ka viņu pašu balss nav pietiekami laba .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="64"> Taču mums ir pienākums dziedāt slavas dziesmas Jehovam , un nekas no iepriekšminētā nedrīkst mūs no tā atturēt .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="65"> Tāpēc droši ņemsim rokās dziesmu grāmatu , pacelsim galvu un dziedāsim no visas sirds !

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="66"> ( Ezr . 3 : 11 ; nolasīt Psalmu 147 : 1 . )

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="67"> Tā kā daudzās valstības zālēs dziesmu vārdi tiek rādīti uz ekrāna , klātesošajiem ir viegli dziedāt pilnā balsī .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="68"> Dziesmu nozīme pielūgsmē tiek uzsvērta arī draudzes vecākajiem domātajos valstības kalpošanas kursos — tajos tagad ir iekļauta dziesmu dziedāšana .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="69"> Tas atgādina , ka draudzes vecākajiem jārāda priekšzīme , kad draudze dziesmās slavē Jehovu .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="70"> Kas mums jāpatur prātā , ja kautrējamies dziedāt skaļi ?

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="71"> Daži nedzied pilnā balsī , jo bažījas , ka viņu balss pārāk izcelsies vai arī ka citiem tā varētu nepatikt .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="72"> Bet padomāsim , lūk , par ko : savā runā ” mēs visi bieži klūpam ” , tomēr tas mūs neattur no runāšanas .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="73"> Kāpēc lai apziņa , ka mūsu balss nav nevainojama , mūs atturētu no Jehovas cildināšanas dziesmās ?

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="74"> , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="75"> Kā mēs varam uzlabot savu dziedātprasmi ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="76"> Varbūt mēs jūtamies nedroši , jo nemākam dziedāt .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="77"> Taču , ņemot vērā dažus vienkāršus ieteikumus , mēs varam uzlabot savu balsi un dziedāšanas prasmes .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="78"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="79"> Balss skaļumu var palielināt , iemācoties pareizi elpot .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="80"> Tāpat kā elektrība liek spīdēt spuldzītei , ieelpotā gaisa daudzums ietekmē to , cik spēcīgi skan balss .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="81"> Mums būtu jādzied tikpat skaļi , cik skaļi mēs runājam , vai pat skaļāk .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="82"> ( Ieteikumus skatīt grāmatas Teokrātiskās kalpošanas skola palīdz pilnveidot prasmi runāt un mācīt 181 . — ​ 184 . lappusē , sadaļā ” Mācies pareizi elpot ” . )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="83"> Runājot par Jehovas slavināšanu dziesmās , Bībelē bieži vien ir lasāms aicinājums gavilēt Jehovam .
(trg)="84"> ( Ps .
(trg)="85"> 81 : 2 . )

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="86"> Paskaidrojiet , kā dziedāt droši un ar pārliecību !

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="87"> Mēs varam mācīties dziedāt valstības dziesmas arī ģimenes vakarā Jehovas pielūgsmei vai arī kādā brīdī vienatnē .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="88"> Izvēlēsimies dziesmu grāmatā kādu no savām mīļākajām dziesmām un izlasīsim tās vārdus skaļā , drošā balsī .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="89"> Pēc tam , nesamazinot balss skaļumu , vienā elpas vilcienā nolasīsim vienu frāzi .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="90"> Tad tikpat skaļā balsī nodziedāsim šo frāzi !

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(trg)="91"> ( Jes .
(trg)="92"> 24 : 14 . )
(trg)="93"> Šādos vingrinājumos mūsu balss kļūst spēcīgāka .

(src)="83"> Eno tie ber .
(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="94"> Nebaidīsimies no tā un nekaunēsimies par savu balsi !