# alz/2017640.xml.gz
# hr/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Pjevajmo radosno !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Pjevanje je oduvijek bilo sastavni dio službe Jehovi .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> No nekim Jehovinim slugama neugodno je pjevati pred drugima .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Kako možemo prevladati tu nelagodu i svim srcem pjesmom hvaliti Jehovu ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Ovaj članak objašnjava zašto imamo razloga radosno pjevati Jehovi i sadrži neke prijedloge o tome kako poboljšati kvalitetu svog glasa .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Tražiš li utočište kod Jehove ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Usvoji Jehovino gledište o pravdi i milosrđu

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Gradovi - utočišta u drevnom Izraelu pružaju nam vrijedne pouke .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Prvi članak govori o tome kako osoba koja je učinila grijeh može pronaći utočište kod Jehove .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Drugi članak objašnjava kako nam Jehovin primjer pomaže da opraštamo drugima , cijenimo život i postupamo pravedno .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 Velikodušnost donosi blagoslove

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Odbaci ideje koje promiče ovaj svijet !

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Neka nas ništa ne spriječi da dobijemo nagradu !

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Ova dva članka temelje se na savjetima koje je Pavao pod nadahnućem napisao kršćanima u Kolosima .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Prvi članak objašnjava što trebamo učiniti kad čujemo neke svjetovne ideje koje nam zvuče privlačno ili uvjerljivo .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Drugi nas članak upozorava na stavove zbog kojih bismo mogli ostati bez blagoslova koje je Jehova obećao svojim slugama .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Kako se možeš priviknuti na novu skupštinu ?

# alz/2017641.xml.gz
# hr/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="1"> Dobro je pjesmom hvaliti Boga našega

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="2"> PJESME : 10 , 2

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="3"> Koju ulogu u svetoj službi ima pjevanje ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="4"> Što nam može pomoći da svim srcem pjevamo pjesme u čast Jehovi ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="5"> Koje su promjene uvedene u novu pjesmaricu i kako od nje možemo imati najviše koristi ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="6"> Što nam pjevanje omogućuje ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="7"> JEDAN je popularni tekstopisac rekao : “ Riječi u nama bude misli , a glazba osjećaje .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="8"> No pjesma nam omogućuje da osjetimo misli . ”

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="9"> Ima li boljih misli koje možemo “ osjetiti ” od onih koje izražavaju hvalu i ljubav prema našem nebeskom Ocu , Jehovi ?

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="10"> Posve je razumljivo što pjevanje ima važnu ulogu u svetoj službi pravom Bogu , bez obzira na to pjevamo li sami ili sa svojim suvjernicima .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="11"> 2 , 3 . ( a ) Kako neki gledaju na pjevanje na sastancima ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="12"> ( b ) Koja ćemo pitanja razmotriti u nastavku ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> No kako ti osobno gledaš na pjevanje na sastancima ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="14"> Ustručavaš li se pjevati zato što ti je neugodno ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="15"> U nekim kulturama muškarci se srame pjevati pred drugima .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="16"> Takav stav može se loše odraziti na cijelu skupštinu , pogotovo ako se starješine ustručavaju pjevati ili se bave drugim stvarima dok skupština pjeva .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(trg)="17"> Pjevanje je sastavni dio naše svete službe .

(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="18"> Ako smo svjesni te činjenice , onda sigurno nećemo za vrijeme pjesme izlaziti iz dvorane ili propuštati taj dio sastanka .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="19"> Stoga bi se svatko od nas trebao upitati : Kako gledam na pjevanje na sastancima ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="20"> Što mogu poduzeti ako se iz nekog razloga ustručavam pjevati ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="21"> Što će mi pomoći da svojim pjevanjem izrazim osjećaje koje pjesma prenosi ?

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="22"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="23"> Kako je u starom Izraelu bilo organizirano pjevanje u hramu ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="24"> Vjerni Jehovini sluge oduvijek su se služili glazbom da bi hvalili svog Boga .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="25"> Zanimljivo je zapaziti da su stari Izraelci , dok su bili vjerni Jehovi , pjevanje smatrali važnim obilježjem svoje svete službe .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="26"> Naprimjer , kad je kralj David organizirao svetu službu koja se trebala izvršavati u hramu , zadužio je 4 000 levita da hvale Jehovu glazbom .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="27"> Među njima je bilo 288 onih koji su bili “ uvježbani i vješti u pjevanju pjesama u čast Jehovi ” .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="28"> Glazba i pjevanje imali su istaknutu ulogu i prilikom svečanog otvorenja hrama .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="29"> Biblija kaže : “ Dok su trubači i pjevači složno u jedan glas hvalili Jehovu i zahvaljivali mu i dok je odjekivao zvuk truba , činela i drugih glazbala te hvalospjev Jehovi ( . . . ) , slava Jehove , pravoga Boga , ispunila [ je ] dom njegov . ”

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="30"> Taj zadivljujući prizor zasigurno im je ojačao vjeru ! .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="31"> Kakva je svečanost bila održana dok je Nehemija služio kao upravitelj u Jeruzalemu ?

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="32"> Kad je Nehemija predvodio vjerne Izraelce u obnovi jeruzalemskih zidina , i on je zadužio levite da pjevaju i sviraju .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="33"> Povodom dovršetka obnove zidina održana je svečanost koju je uveličao poseban glazbeni program .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="34"> Za tu radosnu prigodu organizirana su “ dva velika zbora za pjevanje zahvalnica ” .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="35"> Zborovi su hodali zidinama u suprotnim smjerovima te su se na koncu sastali kod hrama , a njihovo se pjevanje moglo čuti nadaleko .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="36"> Jehova je sigurno uživao slušajući kako ga njegovi sluge zdušno hvale pjesmom !

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="37"> Kako je Isus pokazao da pjevanje treba biti dio svete službe u kršćanskoj skupštini ?

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="38"> I u kršćanskoj skupštini glazba je imala važno mjesto u svetoj službi .

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(trg)="39"> Sjetimo se što je Isus učinio uoči najvažnijeg događaja u ljudskoj povijesti .

(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="40"> Nakon što je održao Gospodinovu večeru , sa svojim je učenicima pjevao hvalospjeve .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="41"> ( Pročitaj Mateja 26 : 30 . )

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="42"> U čemu su nam prvi kršćani dobar primjer ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="43"> Kršćani u 1 . stoljeću imali su običaj zajedno pjesmom hvaliti Boga i time su nam pružili dobar primjer .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="44"> Iako se oni nisu sastajali u raskošnim zdanjima poput hrama , nego često u privatnim kućama , to ne znači da su s manje žara pjevali Jehovi .

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="45"> Apostol Pavao pod nadahnućem je potaknuo svoje suvjernike : “ Pjevajte Bogu psalme , hvalospjeve i duhovne pjesme sa zahvalnošću ” .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="46"> Pjesme iz naše pjesmarice doista su “ duhovne pjesme [ koje treba pjevati ] sa zahvalnošću ” .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="47"> One su dio duhovne hrane koju nam daje “ vjerni i razboriti rob ” .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="48"> ( a ) Zašto se neki ustručavaju pjevati na našim sastancima i većim skupovima ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="49"> ( b ) Kako bismo trebali pjevati hvalospjeve Jehovi i tko bi naročito trebao biti primjer u tome ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="50"> ( Vidi ilustraciju na početku članka . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="51"> Zašto se neki ustručavaju pjevati ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="52"> Možda u tvojoj obitelji , sredini ili kulturi pjevanje nije uobičajeno .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="53"> Ili možda na radiju , televiziji ili internetu voliš slušati profesionalne pjevače , pa se obeshrabriš kad svoj glas usporediš s njihovim i neugodno ti je pjevati pred drugima .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="54"> No to te ne bi smjelo sprečavati da pjevaš hvalospjeve Jehovi .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="55"> Imaj na umu da je to odgovornost koju imamo svi mi .

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="56"> Zato , visoko podigni svoju pjesmaricu , digni glavu i zapjevaj svim srcem ! .

(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="57"> U novije vrijeme u mnogim našim dvoranama tekst pjesama prikazuje se na ekranu ili platnu , pa je prisutnima lakše pjevati punim glasom .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="58"> Zanimljivo , pjevanje teokratskih pjesama uvršteno je u nastavni program za starješine koji pohađaju Tečaj za imenovanu braću .

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="59"> Time se ističe koliko je važno da starješine budu primjer u pjevanju na skupštinskim sastancima .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="60"> Što trebamo imati na umu ako se bojimo pjevati punim glasom ?

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="61"> Mnogi se boje pjevati punim glasom zato što misle da će se previše isticati ili da njihovo pjevanje neće drugima zvučati ugodno .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="62"> Međutim , trebamo imati na umu da i u govoru “ svi često griješimo ” .
(trg)="63"> No to nas ne sprečava da govorimo .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="64"> Zašto bi nas onda to što naš glas nije savršen sprečavalo da pjevamo Jehovi u čast ?

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="65"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="66"> Koji nam prijedlozi mogu pomoći da naučimo bolje pjevati ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="67"> Možda se ustručavaš pjevati zato što ne znaš kako .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="68"> No primjenjivanjem nekih jednostavnih savjeta možeš naučiti bolje pjevati .

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="69"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="70"> Ispravno disanje može ti pomoći da pjevaš glasnije i sigurnije .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="71"> Kao što struja aktivira žarulju , tako i dah aktivira tvoj glas kad govoriš ili pjevaš .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="72"> Dobro je da pjevaš jednako glasno kao što govoriš ili čak glasnije .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="73"> ( Vidi prijedloge pod podnaslovom “ Pravilno disanje ” u knjizi Teokratska škola propovijedanja — korisno obrazovanje , na stranicama 181 - 184 . )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="74"> Ustvari , Biblija ponekad poziva Jehovine sluge da prilikom pjevanja hvalospjeva radosno kliču .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="75"> Koja nam vježba može pomoći da pjevamo snažnijim i sigurnijim glasom ?

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="76"> Prilikom obiteljskog proučavanja ili kad si sam , pokušaj sljedeće : Odaberi jednu od svojih najdražih pjesama iz pjesmarice .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="77"> Naglas pročitaj tekst pjesme i pritom pazi da govoriš snažnim i sigurnim glasom .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="78"> Zatim jednako glasno sve riječi jednog stiha izgovori u jednom dahu .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="79"> Potom istim takvim snažnim glasom otpjevaj taj stih .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(trg)="80"> Dok budeš tako pjevao , glas će ti postati puniji , što je zapravo jako dobro .

(src)="83"> Eno tie ber .
(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="81"> Možda ćeš isprva sam sebi zvučati neobično , ali nemoj se obeshrabriti .

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="82"> ( a ) Što još možemo učiniti kako bismo poboljšali kvalitetu svog glasa ?