# alz/2017640.xml.gz
# gss/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 1 Ψάλλετε Χαρούμενα !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Για τον λαό του Ιεχωβά , η υμνολογία ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της λατρείας .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Μερικοί όμως ίσως ντρέπονται να ψάλλουν δημόσια .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="4"> Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον φόβο και να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας για να ψάλλουμε αίνους στον Ιεχωβά ; Αυτό το άρθρο μάς δίνει βάσιμους λόγους για να ψάλλουμε χαρούμενα και προσφέρει πρακτικές εισηγήσεις για να βελτιώσουμε τη φωνή μας .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="5"> 2 Καταφεύγετε Εσείς στον Ιεχωβά ;

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="6"> 3 Να Μιμείστε τη Δικαιοσύνη και το Έλεος του Ιεχωβά

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="7"> Παίρνουμε πολύτιμα διδάγματα από τη διευθέτηση των πόλεων καταφυγίου στον αρχαίο Ισραήλ .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="8"> Στο πρώτο άρθρο , εντοπίστε τους τρόπους με τους οποίους οι αμαρτωλοί μπορούν να καταφύγουν στον Ιεχωβά σήμερα .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="9"> Στο δεύτερο άρθρο , δείτε πώς μας βοηθάει το παράδειγμα του Ιεχωβά να συγχωρούμε τους άλλους , να σεβόμαστε τη ζωή και να ενεργούμε δίκαια .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="10"> 4 Να Απορρίπτετε τον Κοσμικό Τρόπο Σκέψης

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="11"> 5 Μην Αφήσετε Τίποτα να σας Στερήσει το Βραβείο

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="12"> Αυτά τα δύο άρθρα βασίζονται στις θεόπνευστες συμβουλές που έδωσε ο Παύλος στους Χριστιανούς στις Κολοσσές .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="13"> Το πρώτο άρθρο εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε όταν ακούμε κοσμικές αντιλήψεις που ίσως φαίνονται ελκυστικές ή πειστικές .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="14"> Το δεύτερο άρθρο μάς υπενθυμίζει πώς να αποφεύγουμε τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς οι οποίοι θα μπορούσαν να μας στερήσουν τις ευλογίες που έχει υποσχεθεί ο Ιεχωβά .

# alz/2017641.xml.gz
# gss/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 , ΜΝΚ ( ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ) .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="3"> ΥΜΝΟΙ : 10 , 2

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="4"> Ποιον ρόλο παίζει η υμνολογία στην αληθινή λατρεία ;

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="5"> Πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να ψάλλετε αίνους στον Ιεχωβά με αίσθημα ;

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="6"> Ποιες βελτιώσεις έχουν γίνει στο καινούριο υμνολόγιο , και πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο ;

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="7"> Ποια δυνατότητα μας δίνει το τραγούδι ;

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="8"> ΕΝΑΣ δημοφιλής στιχουργός είπε κάποτε : « Οι λέξεις σε κάνουν να σκέφτεσαι .

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(trg)="9"> Η μουσική σε κάνει να νιώθεις .

(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="10"> Αλλά το τραγούδι σε κάνει να νιώθεις αυτό που σκέφτεσαι » .

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="12"> Εύλογα λοιπόν , η υμνολογία αποτελεί εξέχον χαρακτηριστικό της αγνής λατρείας , είτε ψάλλουμε μόνοι μας είτε με την εκκλησία του λαού του Θεού .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> 2 , 3 . ( α ) Πώς ίσως βλέπουν μερικοί το να ψάλλουν δυνατά μαζί με την εκκλησία ; ( β ) Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε ;

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="14"> Πώς σας φαίνεται όμως το να ψάλλετε δυνατά μαζί με την εκκλησία ; Μήπως νιώθετε άβολα ; Σε μερικούς πολιτισμούς , οι άντρες ίσως ντρέπονται να τραγουδούν δημόσια .

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="15"> Αυτή η άποψη μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την εκκλησία , ιδίως αν εκείνοι που ασκούν την ηγεσία βρίσκουν αφορμές για να μη συμμετέχουν ή για να ασχολούνται με κάτι άλλο την ώρα που ψάλλει η υπόλοιπη εκκλησία . ​ — Ψαλμ .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="16"> 30 : 12 .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="17"> Αν όντως θεωρούμε την υμνολογία μέρος της λατρείας μας , σίγουρα δεν θα θέλουμε να βγαίνουμε από την αίθουσα εκείνη την ώρα ή να λείπουμε από αυτό το τμήμα της συνάθροισης .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="18"> Γι ’ αυτό , ο καθένας μας οφείλει να αναρωτηθεί : “ Πώς βλέπω εγώ την υμνολογία στις συναθροίσεις μας για λατρεία ; Πώς μπορώ να ξεπεράσω οποιονδήποτε δισταγμό με εμποδίζει να ψάλλω με χαρά ; Τι μπορώ να κάνω για να εκφράζω πλήρως τα αισθήματα των ύμνων που ψάλλουμε ; ”

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="19"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="20"> Πόσο εκτεταμένες ήταν οι διευθετήσεις για υμνολογία στα πλαίσια της λατρείας στον αρχαίο Ισραήλ ;

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="21"> Οι πιστοί λάτρεις του Ιεχωβά χρησιμοποιούσαν από αρχαιοτάτων χρόνων τη μουσική για να τον αινούν .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="22"> Είναι αξιοσημείωτο ότι , όταν οι αρχαίοι Ισραηλίτες υπηρετούσαν τον Ιεχωβά πιστά , η υμνολογία είχε εξέχουσα θέση στη λατρεία τους .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="23"> Για παράδειγμα , όταν ο Δαβίδ προετοίμαζε τις υπηρεσίες του ναού , οργάνωσε 4.000 Λευίτες για να αναπέμπουν μελωδίες αίνου .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="24"> Από αυτούς , οι 288 ήταν “ εκπαιδευμένοι για υμνωδία προς τον Ιεχωβά , όλοι πεπειραμένοι ” . ​ — 1 Χρον .
(trg)="25"> 23 : 5 · 25 : 7 .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="26"> Κατά την εγκαινίαση του ναού της Ιερουσαλήμ , η μουσική και η υμνολογία έπαιξαν εξέχοντα ρόλο .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="27"> Η αφήγηση μας λέει : « Μόλις οι σαλπιγκτές και οι υμνωδοί έκαναν σαν ένας άνθρωπος να αντηχήσει ένας ήχος αίνου και ευχαριστίας προς τον Ιεχωβά και μόλις ύψωσαν τον ήχο με τις σάλπιγγες και με τα κύμβαλα και με τα μουσικά όργανα και με αίνο προς τον Ιεχωβά , . . . η δόξα του Ιεχωβά γέμισε τον οίκο του αληθινού Θεού » .

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="28"> Φανταστείτε πόσο ενισχύθηκε η πίστη όσων ήταν εκεί ! ​ — 2 Χρον .
(trg)="29"> 5 : 13 , 14 · 7 : 6 .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="30"> Περιγράψτε την ειδική παρουσίαση ύμνων που έγινε όταν ο Νεεμίας ήταν κυβερνήτης στην Ιερουσαλήμ .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="31"> Όταν ο Νεεμίας ηγήθηκε στην ανοικοδόμηση των τειχών της Ιερουσαλήμ από τους πιστούς Ισραηλίτες , οργάνωσε επίσης τους Λευίτες υμνωδούς και φρόντισε να έχουν πλήρη ορχηστρική συνοδεία .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="32"> Όταν έγινε η αφιέρωση των ανοικοδομημένων τειχών , μια ειδική μουσική παρουσίαση συνέβαλε πολύ στη χαρά της περίστασης .

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="33"> Αυτή τη φορά , υπήρχαν « δύο μεγάλες χορωδίες ευχαριστήριων ύμνων » .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="34"> Βαδίζοντας σε αντίθετες κατευθύνσεις , οι χορωδίες συναντήθηκαν πάνω στο τείχος κοντά στην περιοχή του ναού με αποτέλεσμα ο ήχος τους να ακούγεται από πολύ μακριά .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="35"> Ο Ιεχωβά αναμφίβολα ευαρεστήθηκε ακούγοντας τους λάτρεις του να τον υμνούν με ενθουσιασμό .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="36"> Πώς τόνισε ο Ιησούς την ανάγκη για υμνολογία στη Χριστιανική λατρεία ;

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="37"> Όταν ιδρύθηκε η Χριστιανική εκκλησία , η μουσική συνέχισε να αποτελεί εξέχον χαρακτηριστικό της αληθινής λατρείας .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="38"> Το σπουδαιότερο βράδυ της ανθρώπινης ιστορίας , αφού πρώτα ο Ιησούς θέσπισε το Δείπνο του Κυρίου , εκείνος και οι μαθητές του έψαλαν ύμνους . ​ — Διαβάστε Ματθαίος 26 : 30 .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="39"> Πώς αποτέλεσαν καλό παράδειγμα οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα όσον αφορά την υμνολογία στη λατρεία ;

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="40"> Οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα αποτέλεσαν καλό παράδειγμα καθώς έψαλλαν μαζί αίνους στον Θεό .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="41"> Παρότι συνήθως συναθροίζονταν για λατρεία σε ιδιωτικά σπίτια , αυτό το ταπεινό περιβάλλον δεν μείωνε τον ζήλο με τον οποίο έψαλλαν στον Ιεχωβά .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="42"> Υπό θεϊκή έμπνευση , ο απόστολος Παύλος έδωσε στους Χριστιανούς αδελφούς του την εξής οδηγία : « Να διδάσκετε και να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον με ψαλμούς , αίνους προς τον Θεό και πνευματικούς ύμνους που ψάλλονται από ευγνωμοσύνη , υμνώντας στην καρδιά σας τον Ιεχωβά » .

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="43"> Οι ύμνοι στο υμνολόγιό μας είναι όντως “ πνευματικοί ύμνοι που πρέπει να ψάλλονται από ευγνωμοσύνη ” .

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="44"> Αποτελούν μέρος της πνευματικής τροφής που παρέχει « ο πιστός και φρόνιμος δούλος » . ​ — Ματθ .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="45"> 24 : 45 .
(trg)="46"> ( α ) Τι μπορεί να εμποδίζει μερικούς να ψάλλουν χαρούμενα στις συναθροίσεις και στις συνελεύσεις μας ; ( β ) Πώς πρέπει να ψάλλουμε αίνους στον Ιεχωβά , και ποιοι πρέπει να πρωτοστατούν σε αυτό ; ( Βλέπε εικόνα στην αρχή του άρθρου . )

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="48"> Όταν όμως συγκρίνετε τη δική σας φωνή με παραγωγές που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό κόσμο , ίσως ντρέπεστε ή απογοητεύεστε .

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="49"> Αυτό όμως δεν πρέπει να σας εμποδίζει να εκπληρώνετε την ευθύνη που έχετε να ψάλλετε αίνους στον Ιεχωβά .

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="50"> Κρατήστε το υμνολόγιό σας ψηλά , σηκώστε το κεφάλι και ψάλετε εγκάρδια !

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="51"> Σήμερα , σε πολλές Αίθουσες Βασιλείας , τα λόγια των ύμνων προβάλλονται σε οθόνες , πράγμα που μας βοηθάει να ψάλλουμε ζωηρά .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(trg)="52"> Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η υμνολογία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Σχολής Διακονίας της Βασιλείας για τους πρεσβυτέρους .

(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(src)="60"> Tin eni , Udiker dupa utie kud écrans ma konyo pi nyutho wec mi wer kinde ma jubewer ; yub maeno romo konyowa niwer maber .
(trg)="53"> Αυτό τονίζει ότι οι πρεσβύτεροι πρέπει να πρωτοστατούν στην υμνολογία της εκκλησίας .

(src)="61"> Bende , lembe mir anyong’a utie nia , wer mi Ker utie dong ’ i program mi somo mi tic mi Ker pi judong cokiri .
(trg)="54"> Τι πρέπει να θυμόμαστε αν ο φόβος μάς εμποδίζει να ψάλλουμε μεγαλόφωνα ;

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="55"> Ένας παράγοντας που εμποδίζει πολλούς να ψάλλουν μεγαλόφωνα είναι ο φόβος .

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="56"> Ίσως φοβούνται μήπως η φωνή τους ξεχωρίζει ή μήπως είναι ενοχλητική για τους άλλους .

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="57"> Ωστόσο , πρέπει να θυμόμαστε πως , όταν μιλάμε , « όλοι σφάλλουμε πολλές φορές » .

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="58"> Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να μιλάμε .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="59"> Γιατί λοιπόν να επιτρέπουμε στις ατελείς μας φωνές να μας εμποδίζουν να αινούμε τον Ιεχωβά με ύμνους ;

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="60"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="61"> Ποιες είναι μερικές εισηγήσεις για να βελτιωθούμε στην υμνολογία ;

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="62"> Ίσως διστάζουμε να ψάλλουμε επειδή δεν είμαστε βέβαιοι για το πώς γίνεται αυτό .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="63"> Εντούτοις , μπορούμε να βελτιωθούμε εφαρμόζοντας μερικές βασικές εισηγήσεις .
(trg)="64"> *

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="65"> Μπορείτε να μάθετε να ψάλλετε με σθένος και ένταση αν αναπνέετε σωστά .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="66"> Όταν μιλάμε ή τραγουδάμε , η αναπνοή ενεργοποιεί τη φωνή μας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα δίνει ενέργεια σε έναν λαμπτήρα .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="67"> Να ψάλλετε με την ένταση με την οποία μιλάτε ή και ακόμα δυνατότερα .

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="68"> ( Βλέπε τις εισηγήσεις που βρίσκονται στο βιβλίο Ωφεληθείτε από την Εκπαίδευση της Σχολής Θεοκρατικής Διακονίας , σελίδες 181 ως 184 , κάτω από τον υπότιτλο « Κατάλληλος Έλεγχος της Παροχής Αέρα » . )

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="69"> Μάλιστα οι Γραφές , κάνοντας λόγο για την υμνολογία , προτρέπουν σε μερικά σημεία τους λάτρεις του Ιεχωβά να “ κραυγάσουν χαρούμενα ” . ​ — Ψαλμ .
(trg)="70"> 33 : 1 - 3 .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="71"> Εξηγήστε πώς μπορούμε να ψάλλουμε με μεγαλύτερη πεποίθηση .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="72"> Στην οικογενειακή λατρεία ή και σε ατομική βάση , δοκιμάστε το εξής : Διαλέξτε έναν από τους αγαπημένους σας ύμνους .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="73"> Διαβάστε τους στίχους δυνατά και με πεποίθηση .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="74"> Έπειτα , με την ίδια ένταση , πείτε μια ολόκληρη φράση του ύμνου με μια ανάσα .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="75"> Κατόπιν , ψάλετε αυτή τη φράση με την ίδια ζωντάνια .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(trg)="76"> Έτσι η φωνή σας θα γίνει πιο γεμάτη .

(src)="83"> Eno tie ber .
(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="77"> Αυτό είναι καλό ​ — δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε ή να ντρέπεστε !

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="78"> ( α ) Πώς θα βελτιωθεί η υμνολογία μας αν ανοίγουμε περισσότερο το στόμα μας ; ( Βλέπε το πλαίσιο « Πώς να Ψάλλετε Καλύτερα » . ) ( β ) Ποιες εισηγήσεις για την υπερνίκηση των φωνητικών προβλημάτων βρίσκετε πρακτικές ;

(src)="87"> Kara itund niwer ku dwal ma tek , ukwayu iyab dhogi ayaba .
(src)="88"> Pieno , kinde m’ibewer , yab dhogi ma lac nisagu m’ibed iweco ko aweca .
(trg)="79"> Για να ψάλλετε με γεμάτη φωνή , χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνετε χώρο στο στόμα σας .

(src)="89"> Ento kan inwang’u nia dwendi ni piny kunoke eni malu akeca nisagu mukero , ukwayu itim ang’o ?
(trg)="80"> Άλλη μια εισήγηση λοιπόν είναι να ανοίγετε το στόμα σας περισσότερο από όσο όταν μιλάτε .

(src)="90"> Iromo nwang’u juk moko ma copo konyi i sanduku ma thiwie tie “ Kite ma juromo daru ko peko ma segi , ” i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 184 .
(trg)="81"> Τι πρέπει να κάνετε αν νομίζετε ότι η φωνή σας είναι αδύνατη ή ίσως υπερβολικά οξεία ; Θα βρείτε πρακτικές εισηγήσεις όσον αφορά αυτά τα προβλήματα στο βιβλίο Ωφεληθείτε από την Εκπαίδευση της Σχολής Θεοκρατικής Διακονίας , στη σελίδα 184 , στο πλαίσιο « Υπερνίκηση Ιδιαίτερων Προβλημάτων » .

(src)="91"> ( Nen udukuwec mir 11 - 14 )
(trg)="82"> ( Βλέπε παραγράφους 11 - 14 )

(src)="92"> Cung atira
(src)="93"> Tel yuyo lee
(trg)="83"> Σταθείτε σωστά

(src)="94"> Yab dhogi man dendi ma lac
(trg)="84"> Πάρτε βαθιά ανάσα

(src)="95"> Wer ku dwendi matek
(trg)="86"> Ψάλετε ζωηρά

(src)="96"> ( a ) Lembang’o ma jutwong’o pire i coko madit ma kubang ’ oro m’utimere i 2016 ?
(trg)="87"> ( α ) Ποια ανακοίνωση έγινε στην ετήσια συνέλευση του 2016 ; ( β ) Για ποιους λόγους χρειαζόμασταν καινούριο υμνολόγιο ;

(src)="97"> ( b ) Thelembe moko makani m’uketho juwodho bukuwer manyen ?
(src)="98"> Dhanu ceke ma gigam gicokiri i coko madit ma kubang ’ oro m’utimere i 2016 i kabedo mwa madit i Amerika gibino kud anyong’a kinde m’umego Stephen Lett mi Guriri m’utelowic utwong’o pi wok pa bukuwer manyen ma thiwie tie Wawer kud anyong’a ni Yehova .
(trg)="88"> Στην ετήσια συνέλευση της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά της Πενσυλβανίας το 2016 , μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού , ο αδελφός Στίβεν Λετ από το Κυβερνών Σώμα ανακοίνωσε ότι ένα καινούριο υμνολόγιο , με τίτλο Ψάλλετε Χαρούμενα στον Ιεχωβά , θα γινόταν σύντομα διαθέσιμο για χρήση στις συναθροίσεις .

(src)="99"> Calu m’umego Lett ukoro , thelembe moko m’uketho juwodho bukuwer manyen utie nia , Biblia Les Saintes Écritures .
(trg)="89"> Ο αδελφός Λετ εξήγησε ότι ένας λόγος για την αναθεώρηση ήταν το να εναρμονιστούν οι ύμνοι με την αναθεωρημένη Μετάφραση Νέου Κόσμου .

(src)="100"> Traduction du monde nouveau de juwodho manyen i 2013 i dhok mir Anglais .
(trg)="90"> Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να αφαιρεθούν ή να αναπροσαρμοστούν στίχοι που χρησιμοποιούσαν εκφράσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον στη Μετάφραση Νέου Κόσμου μετά την αναθεώρηση του 2013 .

(src)="101"> Juwilo wec moko mi bukuwerne man jukabu wec mange ma dong ’ ginwang’iri ngo i Traduction du monde nouveau maeno manyen .
(src)="102"> Bende , jumedo wer mange manyen m’uweco iwi tic mi rweyo lembanyong’a man iwi jamgony .
(trg)="91"> Εκτός αυτού , έχουν προστεθεί νέοι ύμνοι με θέμα το έργο κηρύγματος καθώς και ύμνοι που εκφράζουν την εκτίμησή μας για το λύτρο .