# alz/2017640.xml.gz
# ceb/2017640.xml.gz


(src)="1"> 3 Wer ku dwal mir anyong’a !
(trg)="1"> 3 Mag - awit nga Malipayon !

(src)="2"> Niai con , wer utie thenge acel ma zoo mi thier ni dhanu pa Yehova .
(trg)="2"> Para sa katawhan ni Jehova , ang pag - awit maoy usa ka importanteng bahin sa pagsimba .

(src)="3"> Re , dhanu moko romo bedo ku lewic kunoke ku lworo niwer ikind dhanu .
(trg)="3"> Bisan pa niana , ang pipila tingali dili komportableng mokanta diha sa publiko .

(src)="4"> Waromo daru nenedi lworo mi tio ku dwandwa pi nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="4"> Unsay atong buhaton aron dili ta magduhaduha sa paggamit sa atong tingog sa pagdayeg kang Jehova ?

(src)="5"> Thiwiwec maeni unyutho iwa thelembe mabeco ma romo cwaluwa niwer kud anyong’a , man emio bende juk ma romo konyowa niyiko dwandwa mi wer .
(trg)="5"> Kining artikuloha magtudlo nato kon nganong importante ang pag - awit nga malipayon ug maghatag ug mga sugyot sa pagpauswag sa atong pagkanta .

(src)="6"> 8 Nyo iketho Yehova ni karingo peri ?
(trg)="6"> 8 Midangop Ka ba Kang Jehova ?

(src)="7"> 13 Lub lapor mi pokolembe ma pwe man mi kisa pa Yehova
(trg)="7"> 13 Sundoga ang Kaluoy ug Hustisya ni Jehova

(src)="8"> Adhura mi karingo m’ubedo nuti con i Israel , romo mio iwa ponji dupa mabeco .
(trg)="8"> Makakat - on tag importanteng mga leksiyon gikan sa kahikayan sa mga siyudad nga dalangpanan sa karaang Israel .

(src)="9"> I thiwiwec mi kwong’o , nen yo ma tung ’ tung ’ ma Jakristu m’udubo romo ringo ko ibang ’ Yehova tin .
(trg)="9"> Sa unang artikulo , susiha kon sa unsang paagi ang mga nakasala makadangop kang Jehova karon .

(src)="10"> I thiwiwec mir arionde ke , nen kite ma waromo lubo ko lapor pa Yehova pi nitimo kisa ni jumange , niworo kwo , man nitimo lembe ku bedopwe .
(trg)="10"> Sa ikaduhang artikulo , tan - awa kon sa unsang paagi ang ehemplo ni Jehova makatabang nato sa pagpasaylo sa uban , pagtahod sa kinabuhi , ug pagpakitag hustisya .

(src)="11"> 18 Ng’atu ma mio ku berocwiny , mugisa bikwanye
(trg)="11"> 18 Panalanginan ang Mahinatagon

(src)="12"> 20 Kwer cen paru mi ng’om maeni
(trg)="12"> 20 Isalikway ang Kalibotanong Panghunahuna

(src)="13"> 25 Kud iwek gin moko ceri ku nwang’u sukulia
(trg)="13"> 25 Ayaw Tugoti nga may Makapugong Ninyo sa Pagdawat sa Ganti

(src)="14"> Thiwiwec ario maeni ujengere iwi juk ma Paulo umio ni Jukristu mi Kolosai ku kony pa tipo ma leng ’ .
(trg)="14"> Kining duha ka artikulo gibase sa inspiradong tambag ni Pablo sa mga Kristohanon sa Colosas .

(src)="15"> Thiwiwec mi kwong’o ukoro gin ma wacikara nitimo ka wawinjo paru moko mi ng’om , m’ubeyenyo nen iwa ni paru m’atira kunoke mandha .
(trg)="15"> Ang unang artikulo nagpakita kon unsay angayng buhaton kon makadungog tag kalibotanong mga ideya nga morag makadani o makapakombinsir nato .

(src)="16"> Thiwiwec mir arionde ubepoyowa nia wacikara nicerara ikum timo ceke ma romo cerowa ku nwang’u mugisa ma Yehova ung’olo .
(trg)="16"> Ang ikaduhang artikulo magpahinumdom nato sa paglikay sa mga panggawi nga makapugong nato sa pagdawat sa mga panalangin nga gisaad ni Jehova .

(src)="17"> 30 Iromo timo ang’o pi ning’iyo maber i cokiri peri manyen ?
(trg)="17"> 30 Unsaon Nimo Pagpasibo sa Imong Bag - ong Kongregasyon ?

# alz/2017641.xml.gz
# ceb/2017641.xml.gz


(src)="1"> “ E ber ya juwer pak ni Mungu mwa . ” ​ — ZABURI 147 : 1 .
(trg)="2"> 147 : 1 .

(src)="2"> WER : 10 , 2
(trg)="3"> AWIT : 9 , 138

(src)="3"> Wer utie ku kaka makani i thier mandha ?
(trg)="4"> Unsay papel sa pag - awit diha sa tinuod nga pagsimba ?

(src)="4"> Iromo timo ang’o kara itund niwero pak ni Yehova kud adundeni ceke ?
(trg)="5"> Unsay imong buhaton aron kinasingkasing kang makaawit kang Jehova ?

(src)="5"> Alokaloka makani ma jutimo i buku manyen mi wer , man bukune romo konyi nenedi ?
(trg)="6"> Unsa ang pipila ka kausaban sa bag - ong songbook , ug unsay imong buhaton aron magamit kinig maayo ?

(src)="6"> Wer mwa konyowa nenedi ?
(trg)="7"> Unsay epekto kanato sa pag - awit ?

(src)="7"> JATHUNGWER moko m’ung’eyere lee ugam uyero kumae : “ Wec ketho ng’atini paru lembe .
(trg)="8"> USA ka iladong tigkomposog awit ang miingon : “ Ang mga pulong makapalihok sa hunahuna .

(src)="8"> Mizik ke ketho ng’atini winjere ku mutoro kunoke ku can .
(trg)="9"> Ang musika makapukaw sa pagbati .

(src)="9"> Ento wer , ketho ng’atini neno lembe m’ebewero i paru pare . ”
(trg)="10"> Pero pinaagi sa awit , bation nimo ang naa sa imong hunahuna . ”

(src)="10"> Wer mwa bende konyowa nimio pak ni Yehova , Wegwa m’i polo , man ninyutho nia wamare .
(src)="11"> Werne ketho wawinjara nia watie ceng’ini mandha kude .
(trg)="11"> Ang kinamaayohang hunahuna nga atong “ bation ” mao kanang nagpahayag sa atong pagdayeg ug gugma sa atong langitnong Amahan , si Jehova .

(src)="12"> Pieno , kadok wabewer kendwa kunoke karacelo kud umego ku nyimego mwa de , ubenen kamaleng ’ nia wer utie ku kaka ma pire tek dit i thier maleng ’ .
(trg)="12"> Maong dili ikatingala nga importanteng bahin sa putling pagsimba ang pag - awit , himoon man nato kini nga nag - inusara o uban sa kongregasyon .

(src)="13"> 2 , 3 . ( a ) Dhanu moko gibed giwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="13"> 2 , 3 . ( a ) Unsa tingaliy hunahuna sa uban bahin sa pag - awit ug kusog diha sa kongregasyon ?

(src)="14"> ( b ) Wabidwoko wang ’ penji makani i ponji maeni ?
(trg)="14"> ( b ) Unsang mga pangutana ang atong konsiderahon ?

(src)="15"> Dong ’ , ibed iwinjiri nenedi tekene ubekwayu nia juwer matek karacelo i cokiri ?
(trg)="15"> Apan unsay imong hunahuna sa pag - awit ug kusog diha sa kongregasyon ?

(src)="16"> Nyo lewic benegi ?
(trg)="16"> Maulaw ba ka ?

(src)="17"> I suru moko , dhanu ma co gibed gilworo niwer ikind dhanu .
(trg)="17"> Sa ubang kultura , ang mga lalaki dili tingali komportableng mokanta sa publiko .

(src)="18"> Lembuno copo bedo ku matoke marac iwi umego ku nyimego i cokiri , akecane ka judong cokiri gibemwony ikum wer , kunoke gibetimo lembe mange i saa mi wer . ​ — Zaburi 30 : 12 .
(trg)="18"> Kini nga panghunahuna makaapektar sa tibuok kongregasyon , ilabina kon ang mga nagapanguna magpanuko sa pag - awit o mohimog ubang buluhaton samtang nagkanta ang kongregasyon . ​ — Sal .
(trg)="19"> 30 : 12 .

(src)="19"> Wer utie thenge acel ma zoo mi thier mwa ni Yehova .
(src)="20"> Pieno , ukwayu ngo wabed wamwony i saa mi wer kunoke nikoso thenge maeno mi coko .
(trg)="20"> Kon gihunahuna gyod nato nga bahin sa atong pagsimba ang pag - awit , dili nato gustong mogawas panahon sa kanta o sayloan kanang bahina sa programa .

(src)="21"> Dong ’ , wan ceke wacikara nipenjara kumae : ‘ Nyo abed amaru niwer i coko ?
(trg)="21"> Busa , ang matag usa angayng mangutana sa kaugalingon : ‘ Unsay akong panglantaw sa pag - awit panahon sa tigom ?

(src)="22"> Aromo timo ang’o tekene abed alworo niwer ikind dhanu ?
(trg)="22"> Unsay akong buhaton aron dili ko magpanuko sa pag - awit nga malipayon ?

(src)="23"> Man aromo wer nenedi kud adundena ceke ? ’
(trg)="23"> Ug unsay akong mahimo aron kinasingkasing kong makaawit ? ’

(src)="24"> 4 , 5 .
(trg)="24"> 4 , 5 .

(src)="25"> Yub makani m’ubedo nuti pi lembe m’uneno wer i hekalu i Israel ma con ?
(trg)="25"> Sa karaang Israel , unsay mga kahikayan sa pag - awit panahon sa pagsimba ?

(src)="26"> Niai con , jurutic pa Yehova gibed gitio ku mizik pi nipaku Yehova .
(trg)="26"> Dugay nang gigamit sa matinumanong mga alagad ni Jehova ang musika ingong paagi sa pagdayeg kaniya .

(src)="27"> Kinde ma nyithindho mir Israel gibino gwoko bedoleng ’ migi ni Yehova , wer ubedo thenge acel ma pire tek mi thier migi .
(trg)="27"> Makapainteres nga dihang nagmatinumanon kang Jehova ang mga Israelinhon , ang pag - awit maoy importanteng bahin sa ilang pagsimba .

(src)="28"> Ku lapor , kinde ma Daudi ubino coko dhu jamtic pi gomo hekalu , epangu bende Julawi 4 000 pi nipaku Yehova ku mizik .
(trg)="28"> Pananglitan , dihang giandam ni Haring David ang pag - alagad sa templo , iyang giorganisar ang 4,000 ka Levihanon sa pagdayeg kang Jehova pinaagig musika .

(src)="29"> Kud ikindgi , dhanu 288 ubedo jurubodho , man ‘ juponjogi [ ceke cuu ] i wer ni Yehova . ’ ​ — 1 Lemkei 23 : 5 ; 25 : 7 .
(trg)="29"> Ang 288 niini mga “ binansay sa awit alang kang Jehova , tanan mga batid . ” ​ — 1 Cron .
(trg)="30"> 23 : 5 ; 25 : 7 .

(src)="30"> Bende , i saa ma jubino nithiero hekalu ni Yehova , mizik ku wer ubedo ku kaka ma pire tek .
(trg)="31"> Sa inagurasyon sa templo , may importanteng papel ang musika ug pag - awit .

(src)="31"> Biblia uwacu kumae : ‘ Kinde ma jukudhagwara man juruwer gibedo calu acel , kara giketh badwal acel uwinjre kum paku ku foyo Yehova ; man kinde ma giting’o dwandgi malu karacelo kud agwara man umbukulumbu ku jambwer mi badwal , man gipaku Yehova , . . . dwong ’ pa Yehova upong’o ot pa Mungu . ’
(trg)="32"> Ang asoy nag - ingon : “ Sa dihang ang mga tigtrompeta ug ang mga mag - aawit nagkahiusa sa pagpalanog ug usa ka tingog sa pagdayeg ug pagpasalamat kang Jehova , ug sa dihang ilang gipatugbaw ang tingog uban sa mga trompeta ug sa mga piyangpiyang ug sa mga tulonggon sa awit ug sa pagdayeg kang Jehova , . . . ang balay sa matuod nga Diyos napuno sa himaya ni Jehova . ”

(src)="32"> Kepar kite ma lembuno ugam utielo ko yioyic mi nyithindho mir Israel saa maeca ! ​ — 2 Lemkei 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .
(trg)="33"> Makapalig - on gyod sa pagtuo ang maong okasyon ! ​ — 2 Cron .
(trg)="34"> 5 : 13 , 14 ; 7 : 6 .

(src)="33"> Yub ang’o ma Nehemia ugam umaku pi mizik ku wer kinde m’ebino jabim mi Yerusalem ?
(trg)="35"> Isaysay ang espesyal nga presentasyon sa pagkanta dihang si Nehemias ang gobernador sa Jerusalem .

(src)="34"> Kinde ma Nehemia ucoko nyithindho mir Israel kara gigier kendo gang’kidi mi Yerusalem , en bende egam epangu Julawi kara giwer wer man gigoi mizik i saa mi thiero gang’kidine ni Yehova .
(trg)="36"> Dihang gipangunahan ni Nehemias ang matinumanong mga Israelinhon sa pagtukod pag - usab sa paril sa Jerusalem , giorganisar sab niya ang mga mag - aawit nga Levihanon nga bug - os giduyogan sa mga tulonggon .

(src)="35"> Wer man mizik ma gigoyo i saa maeno uketho anyong’a ubedo lee akeca .
(trg)="37"> Ang espesyal nga presentasyon sa pagkanta nakadugang gayod sa kasadya sa okasyon dihang gidedikar ang nahuman nga paril .

(src)="36"> Nehemia upangu “ udul ario ma dit ma gifoyo foc . ”
(trg)="38"> Nianang panahona , dihay “ duha ka dagkong koro sa pagpasalamat . ”

(src)="37"> Juruwer maeno giwotho ku wi gang’kidi ; ungu acel ukwanyu yo ng’ete acel , ma kucelo ke ukwanyu yo ng’ete mange , nitundo gicidh girombo iwi gang ’ ma ceng’ni ku kaka ma hekalu ni ie .
(trg)="39"> Ang duha ka grupo sa mag - aawit naggikan sa magkaatbang nga direksiyon .

(src)="38"> Dwal mi wer ku mi jambgoyower migine ubedo tek lee ma dhanu mange de giwinjo ku bor .
(trg)="40"> Dayon , nagtagbo sila sa paril duol sa templo aron mokusog ang ilang pag - awit ug madunggan kini bisan sa layo .

(src)="39"> ( Nehemia 12 : 27 , 28 , 31 , 38 , 40 , 43 ) M’umbe jiji , mutoro unego Yehova lee niwinjo kite ma jurutic pare gibino wer ko kud amora pi nipake .
(trg)="41"> Seguradong nalipay si Jehova nga madunggan ang iyang mga magsisimba nga madasigong nagdayeg kaniya pinaagig awit .

(src)="40"> Yesu ku julub pare ginyutho nenedi nia wer utie thenge acel ma zoo mi thier mi Jukristu ?
(trg)="42"> Giunsa pagpasiugda ni Jesus ang kaimportante sa pag - awit diha sa Kristohanong pagsimba ?

(src)="41"> I saa ma Yesu ubino i ng’om bende , mizik umedere nibedo thenge acel ma zoo mi thier mandha .
(src)="42"> Kepoi ikum lembe m’utimere i diewor ma pire tek nisagu zoo i kwo mi dhanu .
(trg)="43"> Dihang natukod ang Kristohanong kongregasyon , ang musika maoy importante gihapong bahin sa tinuod nga pagsimba .

(src)="43"> Yesu ucaku the Cemo mir uthieno pa Rwoth karacelo ku julub pare ; ing’eye , gin ceke giwero wer mi pak ni Yehova . ​ — Som Matayo 26 : 30 .
(trg)="44"> Sa labing importanteng gabii sa kasaysayan sa tawo , giapil ni Jesus ang pagkantag mga awit human sugdi ang Panihapon sa Ginoo . ​ — Basaha ang Mateo 26 : 30 .

(src)="44"> Jukristu mi rundi ma kwong’a giweko lapor makani maber mi paku Mungu ku wer ?
(trg)="45"> Sa unsang paagi ang unang siglong mga Kristohanon naghatag ug sumbanan sa pag - awit diha sa pagsimba ?

(src)="45"> Jukristu mi rundi ma kwong’a de giweko lapor maber mandha mi paku Mungu ku wer .
(trg)="46"> Ang unang siglong mga Kristohanon naghatag ug sumbanan sa duyog nga pag - awit sa pagdayeg sa Diyos .

(src)="46"> Tung ’ ku nyithindho mir Israel m’ubed ucidho i hekalu pi nitimo thier ni Yehova , Jukristu mi rundi ma kwong’a gibed gicokiri i udi mi dhanu .
(trg)="47"> Bisag sa simpleng mga balay ra sila sagad magtigom , wala kana makapugong nila sa pag - awit nga madasigon kang Jehova .

(src)="47"> Kadok udine bino ngo leng ’ akeca calu hekalu de , re umego ku nyimego gibed giwer asu kud amora .
(trg)="48"> Ubos sa paggiya sa Diyos , si apostol Pablo nag - awhag sa mga igsoon : “ Magpadayon sa pagtudlo ug sa pagpahimangno sa usag usa uban ang mga salmo , mga pagdayeg sa Diyos , espirituwal nga mga awit uban ang pagkamadanihon , nga magaawit diha sa inyong mga kasingkasing kang Jehova . ”

(src)="48"> Jakwenda Paulo de ugam uyero ni Jukristu wadi kumae : ‘ Wuponjuru man wujukuru ku lembwer man wer ku wer mi tipo , ma wubewero ku bero ( ku foyofoc ) i adundewu ni [ Yehova ] . ’
(trg)="49"> Ang mga kanta sa atong songbook maoy “ espirituwal nga mga awit [ nga angayng kantahon ] uban ang pagkamadanihon . ”

(src)="49"> ( Jukolosai 3 : 16 ) Eyo , wacikara niwero wer mi bukuwer mwa ku ‘ foyofoc . ’
(trg)="50"> Bahin kana sa espirituwal nga pagkaon nga gitagana sa “ matinumanon ug maalamong ulipon . ” ​ — Mat .

(src)="50"> Wer maeno ceke gitie thenge acel mi “ cemo ” ma “ jamiru mandha man ma riek ” ubemio iwa “ i nindone . ” ​ — Matayo 24 : 45 .
(trg)="51"> 24 : 45 .

(src)="51"> ( a ) Pirang’o dhanu moko gitie ku jiji niwer kud anyong’a i coko mwa ?
(trg)="52"> ( a ) Unsa tingaliy makapugong sa pipila sa pag - awit nga malipayon diha sa mga tigom ug asembliya ?

(src)="52"> ( b ) Wacikara nitimo ang’o pi nipaku Yehova ku wer , man jukani ma gicikiri nibedo ma kwong’a niwero wer i coko ?
(trg)="53"> ( b ) Unsaon nato pag - awit ug mga pagdayeg kang Jehova , ug kinsay angayng manguna niini ?

(src)="53"> ( Nen cal mir acaki . )
(trg)="54"> ( Tan - awa ang hulagway sa sinugdan sa artikulo . )

(src)="54"> Thelembe moko makanigi ma nyo uketho itie ku jiji niwer ?
(trg)="55"> Komosta kon dili komon ang pag - awit diha sa inyong pamilya , kultura , o palibot ?

(src)="55"> Saa moko nyo yopewu kunoke i suru peri , dhanu ung’iyo ngo niwero wer .
(trg)="56"> Tungod sa modernong teknolohiya , malingaw ka tingaling maminaw sa propesyonal nga mga mag - aawit .

(src)="56"> Kunoke nyo kan ibewinjo kite ma jurubodho mi wer ubewer ko i radio kunoke i televizio , man kan iporo wer migine ku peri , inweng’iri nia itie jaswa i wer kunoke ing’eyo wer ungo .
(trg)="57"> Pero basig maulaw o madismayar na hinuon ka kon ikomparar nimo ang imong tingog sa mga mag - aawit diha sa industriya sa musika .

(src)="57"> Ento , ng’ei nia wan ceke watie ku rwom mi paku Yehova ku wer .
(trg)="58"> Bisan pa niana , dili kana angayng mobabag sa imong responsibilidad sa pag - awit ug mga pagdayeg kang Jehova .

(src)="58"> Pieno , ting ’ bukuwer peri ubed malu , ting ’ wii bende malu , man wer kud amora !
(src)="59"> ( Ezra 3 : 11 ; som Zaburi 147 : 1 . )
(trg)="59"> Hinuon , ipataas ang imong songbook , ayawg iduko ang ulo , ug kanta nga kinasingkasing !

(src)="62"> Eno ubenyutho nia pire tek lee mandha ni judong cokiri nia gibed ma kwong’a niwero wer i coko mwa .
(trg)="60"> Unsay atong hinumdoman kon magpanuko ta sa pag - awit tungod sa kahadlok ?

(src)="63"> Wacikara nipoi ikum lembang’o tekene watie ku lworo mi wer ku dwal ma tek ?
(trg)="61"> Daghan ang mahadlok moawit ug kusog kay basig molabaw o yabag ang ilang tingog .

(src)="64"> Dhanu dupa lworo niwer ma tek pilembe giparu nia dwandgi bibedo tek akeca nisagu mukero , kunoke nia dwandgi tie cu ngo .
(trg)="62"> Pero , angay natong hinumdoman nga dihang mosulti ta , “ kitang tanan mangapandol sa makadaghan . ”

(src)="65"> Re , kepoi ikum lembe ma e : “ Wan ceke wakier ” i wec wang ’ mapol , ento eno cerowa ngo niweco .
(trg)="63"> Bisan pa niana , wala kini magpasabot nga dili na ta makig - estorya .

(src)="66"> ( Yakobo 3 : 2 ) Dong ’ ke , pirang’o waromo weko dwandwa ma leng ’ ungo ucerwa nipaku Yehova ku wer ?
(trg)="64"> Busa dili nato tugotan nga pugngan ta sa atong dili hingpit nga tingog sa pagdayeg kang Jehova pinaagig awit .

(src)="67"> 11 , 12 .
(trg)="65"> 11 , 12 .

(src)="68"> Kara watund niwer maber , ukwayu watim ang’o ?
(trg)="66"> Unsay pipila ka sugyot sa pagpauswag sa atong pag - awit ?

(src)="69"> Saa moko nyo wabelworo niwer pilembe wang’eyo ngo nia waromo wer nenedi .
(trg)="67"> Lagmit magpanuko ta sa pag - awit kay dili ta segurado kon unsaon pagkanta .

(src)="70"> Re , lembe moko ma thindho thindho utie ma waromo timo kara watund niwer maber .
(trg)="68"> Pero , puwede natong pauswagon ang atong pag - awit pinaagi sa pagpadapat sa pipila ka simpleng sugyot .
(trg)="69"> *

(src)="71"> * ​ — Som korolembe m’i there .
(trg)="70"> Mapauswag nimo ang kakusog sa pag - awit pinaagi sa hustong pagginhawa .

(src)="72"> Kara iwer ku dwendi ma tek , ubekwayu iyuy maber .
(trg)="71"> Sama sa koryente nga mohatag ug enerhiya aron mosiga ang bombilya , ang pagginhawa mohatag ug puwersa sa tingog dihang ikaw mosulti o moawit .

(src)="73"> Yuyo mio tego i dwendi kinde m’ibeweco kunoke ibewer , tap calu ma pil kunoke batheri mio ko tego ni ampul kunoke neo pi niliel .
(trg)="72"> Ang gikusgon sa imong pagkanta kinahanglang parehas o mas kusog pa kay sa imong normal nga pag - estorya .

(src)="74"> Wer ku dwendi ma rom ku m’ibed iweco ko , kunoke nisagu maeno .
(trg)="73"> ( Tan - awa ang mga sugyot sa Pahimusli ang Edukasyon sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo , panid 181 - 184 , sa sub - ulohang “ Ginhawa sa Hustong Paagi . ” )

(src)="75"> ( Som juk ma nwang’ere i buku Faidika na Elimu ya Shule ya Huduma ya Kitheokrasi , mbaya mi 181 nitundo i 184 , i the thiwiwec ma nok m’uyero “ Yuy maber . ” )
(trg)="74"> Gani , kon bahin sa pag - awit ug mga pagdayeg , ang Kasulatan usahay nag - awhag sa mga magsisimba ni Jehova sa ‘ paghugyaw nga malipayon . ’ ​ — Sal .

(src)="76"> Biblia de uyero ni jurutic pa Yehova nia kinde ma gibewero ire pak , giwer kud anyong’a man “ ku badwal ma dit . ” ​ — Zaburi 33 : 1 - 3 .
(trg)="75"> 33 : 1 - 3 .

(src)="77"> Kekor lembe ma waromo timo kara wawer ma cwinywa tek .
(trg)="76"> Ipatin - aw kon unsaon pagpauswag ang atong kompiyansa sa pag - awit .

(src)="78"> I saa mi thier mi juruot , kunoke i saa peri ma segi , kepim nitimo lembe ma e : Ng’ii wer acel ikind wer m’imaru lee i buku mwa mi wer .
(trg)="77"> Sa inyong pamilyahanong pagsimba o bisag ikaw ra , sulayi kini : Pagpilig usa sa imong paboritong mga awit sa atong songbook .

(src)="79"> Som wec mi werne ku dwendi m’acanya man ma tek .
(trg)="78"> Basahag kusog ug may kompiyansa ang liriko .

(src)="80"> I ng’eye , yuy wang ’ acel man iyer ku wii wec ceke mir unguwec acel ( phrase ) ku dwal ma rom .
(trg)="79"> Dayon , gamit ang maong gikusgon sa tingog , litoka ang tanang pulong sa usa ka prase sa usa lang ka pagginhawa .

(src)="81"> Tokcen ne , dok iwer unguwec maeca ceke ku dwendi ma tek .
(trg)="80"> Unya kantaha kana nga prase sa parehong gikusgon .

(src)="82"> ( Isaya 24 : 14 ) Kan itimo kumeno , dwendi mi wer bimedere bidoko tek .
(src)="83"> Eno tie ber .
(trg)="81"> Ang imong tingog mahimong mas tibuok , ug nindot nâ .

(src)="84"> Kud iwek lworo kunoke lewic unegi pi dwendine !
(trg)="82"> Ayawg kahadlok o kaulaw !

(src)="85"> ( a ) Yabu dhogwa ma lac romo konyowa nenedi i saa mi wer ?
(trg)="83"> ( a ) Nganong ang mas dako nga pagbuka sa baba makatabang sa atong pag - awit ?

(src)="86"> ( Som sanduku ma thiwie tie “ Lembe m’iromo timo kara itund niwer maber . ” ) ( b ) Juk makani m’ineno nia utie ku kony ikind juk ma jumio pi nidaru peko mi dwal ?
(trg)="84"> ( Tan - awa ang kahong “ Pagpauswag sa Imong Pag - awit . ” ) ( b ) Unsang mga sugyot ang nakita nimong makasulbad sa mga problema sa tingog ?

(src)="87"> Kara itund niwer ku dwal ma tek , ukwayu iyab dhogi ayaba .
(trg)="85"> Dili ka makaawit ug kusog kon dili nimo bukhon ug tarong ang imong baba .