# alt/2018240.xml.gz
# tyv/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 « Ол могап турупкан улусту күштүг кылып каар »

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> Амыдыралдың бергелери угдунмас аар апаар болза канчаар ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(trg)="3"> Бо статьяда 2018 чылдың шүлүүн сайгарып каан .

(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> Иегованың деткимчезиниң биске чүге херегин болгаш Ооң бисти канчаар быжыглап турарын моон билип алыр бис .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 9 Сактыышкын кежээзиниң байырлалы бисти канчаар каттыштырып турарыл ?

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> Христостуң өлүмүнүң Сактыышкын кежээзиниң байырлалы 2018 чылдың март 31 - де , субботада эртер .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Аңаа амдыгааштан эгелеп , канчаар белеткенип ап болур бис ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Сактыышкын кежээзинче баары чүге чугула ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="9"> Ол байырлал Бурганның чонунуң чаңгыс аай , демниг чоруун канчаар быжыктырып турарыл ?
(trg)="10"> Бо айтырыгларның харыызын бо статьядан билип алыр силер .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="11"> 15 Шупту чүвези бар Бурганга бир - ле чүвени бээри херек бе ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="12"> Бар - ла бүгү чүвевисти Иегова берген .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="13"> Ынчалзажок эт - хөреңгивис - биле Ооң организациязының чорудуп турар ажылын деткииривисти Ол күзеп турар .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="14"> Өргүлдеривис - биле Иегованы хүндүлеп турарывыс кандыг ажык - дузаны эккеп турарын бо статьяга сайгарар бис .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="15"> 21 Ёзулуг аас - кежикти эккээр ынакшыл

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="16"> 27 Кижилерниң аразында ылгалды эскериңер

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(trg)="17"> Бир дугаар статьяда « сөөлгү хүннерде » нептерээн бодун бодаар ынакшылга бодаарга , Бурганга ынакшыл бисти канчаар ёзулуг аас - кежиктиг кылып турарын сайгарган ( 2 Тим .

(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="18"> 3 : 1 ) .

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="19"> Ийиги статьяда сөөлгү хүннерде чурттап турар кижилерниң көргүзүп турар шынарларын Бурганга бараалгап турар улустуң шынарлары - биле деңнээн .

# alt/2018242.xml.gz
# tyv/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> 2018 чылдың шүлүү : « Дээрги - Чаяакчыга идегээр улус чаа күш кирип алыр » ( ИСА .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 ) .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> ЫРЫЛАР : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> Исайя 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> Матфей 11 : 28 — 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 Коринфичилерге 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> Кандыг бергелерге таваржып турар бис база Иегова бараалгакчыларының Аңаа шынчы артып чоруурунга чүге өөрүп турар ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="8"> ( Статьяның эгезинде чурукту көрүңер . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="9"> АМЫДЫРАЛ - ЧУРТТАЛГА берге деп кым - даа билир .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="10"> Эргим ха - дуңма , силерниң кайыңар - даа хууда бергелерлиг .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="11"> Чамдыывыс аар аарыглар - биле тулчуп чоруур .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="12"> А чамдыывыс боттары улгады берген - даа болза , чөнүй берген төрелдерин ажаап чоруур .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="13"> Оон аңгыда өг - бүлезиниң оода - ла хырны тодуг , идик - хептиг чорзун дээш чилчиин үзүлдүр ажылдап чоруур ха - дуңмавыс - даа бар .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="14"> А хөй акы - угбалар бо бергелерни хары угда ажып эртер ужурга таваржып турар !

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="15"> Ындыг демисел хөй акша болгаш үе чип , кижиниң ырымазын сыгар .

(src)="16"> Је слер Кудайдыҥ берген сӧзи чын деп бир де алаҥзыбай јадыгар ла келер ӧйгӧ ижемјилӱ кӧрӧдигер .
(trg)="16"> Ынчалза - даа , чеже - даа берге болза , силер Бурганның аазаашкыннарынга чигзинмейн , аас - кежиктиг келир үеге идегеп чоруур силер .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="17"> Ол чүүл Иегованы аажок өөртүп турар !

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="18"> Бисти Исайя 40 : 29 - та сөстер канчаар быжыглап турар база кандыг шын эвес көрүштен ойталаар ужурлуг бис ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="19"> Амыдырал - чуртталганың бергелери дээш аажок могап турупканыңарны эскерип турар болзуңарза , силер чааскаан эвес силер .

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="20"> Бурунгу үеде база Бурганның бараалгакчылары аар - бергелер дээш өйлеп - өйлеп ундарап турган ( 3 Хаан .

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="22"> Ынчалзажок олар дүжүп бербейн , Иеговадан деткимчени дилеп турган .
(trg)="23"> Бурган оларны чөгендирбээн , чүге дизе « Ол могап турупкан улусту күштүг кылып » турар ( Иса .

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(trg)="24"> 40 : 29 ) .

(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="25"> Харааданчыг чүүл , бистиң үевисте Бурганның чамдык бараалгакчылары амыдыралдың бергелерин ажып эртер дээш , « алыс шындан дыштанып алыр » деп шиитпирлээн .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="26"> Сактырга , христиан болуру дыка хилинчектиг чүве ышкаш .

(src)="26"> Андый ака - эјелер Кудайдыҥ Сӧзин кычырбай барган , анайда ок јуунныҥ туштажуларына ла јарлаар ишке барбай барган .
(trg)="27"> Ол акы - угбалар Бурганның Сөзүн номчуурун , чыыштарже баарын болгаш суртаалдаарын соксаткан .

(src)="27"> Анайып , олор Сатананыҥ табын бӱдӱргендер !
(trg)="28"> Олар Эрликти дыка - ла амыраткан !

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="29"> а ) Эрлик бисти күш чок болдурбас кылдыр , чүнү кылыры чугула ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="30"> б ) Бо статьяга чүнү сайгарар бис ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="31"> Бараалгалга идепкейлиг болзувусса , ол чүүл бисти күш киирер .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="32"> Эрлик ону билир болгаш , бисти күштүг болзун деп күзевейн турар .

(src)="32"> Айдарда эмоциялык ийде - кӱчигер ле эди каныгардыҥ ийде - кӱчи чек јоголып баратса , Иегованаҥ бир де ырабагар .
(trg)="33"> Ынчангаш могап - шылап , сеткилиңер хоозурай берген үеде Иеговадан черле ыраваңар .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(trg)="34"> Харын Олче чоокшулаңар , ынчан Ол « күштү болгаш шыдамык чорукту силерге бээр » ( 1 Пет .

(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="35"> 5 : 10 ; Иак .

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(trg)="36"> 4 : 8 ) .

(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="37"> Бо статьяга бараалгаар чүткүлүвүстү өжүрүп болур ийи бергени сайгаргаш , оларны ажып эртеринге кандыг библейжи дүрүмнер дузалаарын көөр бис .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(src)="38"> Анда Иегова биске ийде - кӱчти канайып берип турганы кӧргӱзилет .
(trg)="38"> А эгезинде Иегованың бисти канчаар күш киирип болурунуң дугайында Исайя 40 : 26 — 31 - де чүү дээнин көрээлиңер .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="39"> Исайя 40 : 26 - да сөстерден чүнү өөренип ап турар бис ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="40"> Исайя 40 : 26 - ны номчуптуңар .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="41"> Октаргайда шупту сылдыстарны кым - даа санап шыдавас .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="42"> Эртемденнерниң саналы - биле алырга , чүгле Сылдыс Оруу деп галактикавыста безин 400 миллиард хире сылдыс бар .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="43"> Иегова сылдыс бүрүзүнге ат тыпсып каан .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="44"> Оон чүнү өөренип ап турар бис ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="45"> Бурган амы чок чаяалгаларга безин ол хире кичээнгейлиг болганда , силерге Ооң кайы хире ынаан бодап көрүңер даан !
(trg)="46"> Чүге дизе силер албадал - биле эвес , а Аңаа ынак болгаш , бараалгап турар болгай силер ( Ыд.ыр .

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="47"> 18 : 2 , 4 , 15 ) .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="48"> Дээрде Адавыс бистиң дугайывыста шупту чүвени билир .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="49"> Матфей 10 : 30 - де : « Бажывыстың дүгүн безин санап каан болдур ийин ! » — дээн .

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="50"> А Ырлар 36 : 18 - те : « Дээрги - Чаяакчы кем - буруу чок улустуң амыдыраар хүннерин билир » — деп бижээн .

(src)="50"> Бу ӱлгерлер Иегова бистиҥ кӱчтеристи кӧрӱп турган деп ле олордыҥ аайына чыгарга ийде - кӱч берер деп бӱдӱмјилеп јат .
(trg)="51"> Оон алырга , Иегова кандыг бергелер - биле демисежип турарывысты көрүп турар база оларны ажып эртеринге херек күштү биске бээр деп көскү .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="52"> Иегова биске күштү берип шыдаар деп чүге чигзинмес бис ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="53"> Исайя 40 : 28 - ти номчуптуңар .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="54"> Иегова — аажок улуг күштүң үнер дөзү .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="55"> Чижээ , Хүн кайы хире хөй энергияны үндүрүп турар ?

(src)="55"> Наукалык бичиктердиҥ бичиичизи Дэвид Боданистиҥ айтканыла болзо , Кӱнниҥ кажы ла секундта чыгып турган энергиязы , миллиардтар тоолу атомный бомбалардыҥ јарылган энергиязы кире болот .
(trg)="56"> Эртем номнарының автору Дэвид Боданистиң сөстери - биле алырга , Хүн секунда санында - ла , миллиард - миллиард атомнуг бомбаларның частыышкынынга дең энергияны үндүрүп турар .

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="57"> А өске эртемденниң шинчилелдери - биле алырга , « Хүн бир секундада кижилерге 200000 хире чыл иштинде чедер энергияны үндүрүп турар » !

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="58"> Хүннү « кыпсыпкан » Бурган биске кандыг - даа бергени ажып эртеринге херек күштү берип шыдавас деп бе ?

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="59"> Иисустуң хомуду чиик деп чүге чугаалап болур ?

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="60"> Ону билип турарывыс бисче кандыг салдар чедирер ужурлуг ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="61"> Исайя 40 : 29 - ту номчуптуңар .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="62"> Иеговага бараалгал бисти аас - кежиктиг кылып турар .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="63"> Иисус өөреникчилеринге : « Мээң чагыгларымны бодуңарга хомут дег ке [ дип алыңар ] . . .

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="64"> [ . . . ]

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(trg)="65"> Чүге дээрге Мээң чагыгларым хомуду чиик база Мээң чүдүртүр чүъгүм аар эвес » — дээн ( Мф .

(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(trg)="66"> 11 : 28 — 30 ) .

(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="67"> Ол шынап - ла ындыг !

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="68"> Чамдыкта чыышче азы суртаалче баар күжүвүс чок боор , ынчалза - даа кандыг чанып кээр ийик бис ?

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="69"> Өөрүшкүлүг болгаш бергелерни улаштыр ажып эртер хөөннүг , күш кире берген боор бис .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="70"> Шынап - ла , Иисустуң хомуду чиик !

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - де Иисустуң сөстерин бадыткап турар таварылганы чугаалаңар .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="72"> Бир угбавыс , Кейла дижик , үргүлчү шагзыраар аарыгдан аарып турар .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="73"> Ол депрессиядан болгаш баш аарыындан үргүлчү хилинчектенип турар .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="74"> Ынчангаш чыыштарже баары аңаа чамдыкта ёзулуг шенелде апаар .

(src)="75"> Је Каандыктыҥ Туразына тӱҥей ле барып келгениниҥ кийнинеҥ мынайып бичиген : « Куучын - эрмек кунугары керегинде болгон .
(trg)="75"> Ынчалза - даа ол бодун база катап албадапкаш , Хурал залынче барган соонда мынчаар бижээн : « Ундарал дугайында илеткел болуп турган .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="76"> Илеткелчи аажок чылыг - чымчак , сагыш човангыр кылдыр чугаалаарга , караам чажын тудуп шыдаваан мен .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="77"> Христиан ужуражылгалар меңээ эргежок чугула деп база катап билдим » .

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="78"> Кейла ынаар баар күштү тып алганынга аажок өөрээн !

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="79"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="80"> « Кошкак тургаш , ылап - ла күштүг мен » дээн Павелдиң сөстери кандыг уткалыг ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="81"> Исайя 40 : 30 - ни номчуптуңар .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="82"> Кандыг - даа салым - чаяанныг болзувусса , күш - шыдалывыс кызыгаарлыг дээрзин сактыр ужурлуг бис .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="83"> Ону Павел элчин бодунга көрген : ол салым - чаяанныг турган - даа болза , бодунуң күзээни дег , хөй чүвени кылып шыдавас турган .

(src)="84"> Ол бойыныҥ санааркаштарын Кудайга куучындап берерде , Кудай ого : « Сен чине јок тужыҥда Мениҥ кӱчим толо кемине једет » — деп айткан .
(trg)="84"> Кажан ол ооң дугайында Бурганга чугаалаарга , Ол : « Сээң кошкааң дамчыштыр Мээң күжүм илерээр » — дээн .