# alt/2018240.xml.gz
# sid/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 Insaneeto Uminsa Fajjonni Shiqishshino — Madagaskaarira

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 Yihowa “ Daafurtinorira Jaawaante Aanno ”

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(trg)="3"> Iillinonke qarri wolqankera aleenni ikkinoha lawinkero maa assa dandiineemmo ?

(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> Konni birxichira 2018nniha diru qummeeshsha xawinsoonni ; hattono Yihowa ninke jawaachishate qixxeessino qixxaawo horoonsiˈra hasiissannonkehu mayiraatironna Isi jawaachishannonkehu hiittoonniitiro ronseemmo .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Qaagooshshu Ayyaani Maganu Manni Mereero Mittimma Heedhanno Gede Assanno

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> Tayixe Kiristoosi Reyo Qaagooshshe ayirrinseemmohu Qidaame Badheessa 31 , 2018nniiti .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Konni ayyaanira xaanni qixxaawa dandiineemmohu hiittoonniiti ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Konne ayyaana ayirrisanke maaho kaaˈlitannonke ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="9"> Diru kiiro ayirrinsannihu kuni ayyaani Maganu manni mereero mittimma heedhanno gede assannohu ma garinniiti ?
(trg)="10"> Konni birxichira kuri xaˈmuwara dawaro afiˈneemmo .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="11"> 17 Baalunkuri Noosi Maganira Maa Aa Dandiineemmo ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="12"> Baalankare uyinonkehu Yihowaati .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="13"> Ikkirono isi woxinkenni xaa yannara dirijjitesi loossanno looso kaaˈlinammora hasiˈranno .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="14"> Kuni birxichi noonkehu muxxe coyinni Yihowa guwisiˈra hasiissannonkehu mayiraatironna tenne assa dandiineemmohu hiittoonniitiro xawisanno .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="15"> 22 Addu Hagiirre Afiˈnanni Gede Assannohu Hiittoo Baxilleeti ?

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="16"> 27 Yihowara Soqqantannorinna Soqqantannokkiri Mereero Noo Badooshshe Wodanche

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(trg)="17"> Umi birxichi addu hagiirre afiˈnanni gede assannohu “ goofimarchu barra ” heeˈranno manni baxanno coye ikkikkinni Magano baxa ikkitinota xawisanno .

(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="18"> ( 2 Xim .

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="19"> 3 : 1 ) Layinki birxichira qole , goofimarchu barruwara heeˈranno mannira noonsa akatta Maganu mannira noonsa akattawiinni baxxitinohu hiittoonniitiro ronseemmo .
(trg)="20"> 32 Ati Tenne Afootto ?

# alt/2018242.xml.gz
# sid/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> 2018nniha diru qummeeshsha : Yihowa ‘ iso hexxitannorira wolqansa haaroonsanno . ’ — ISA .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> FAARSO : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> Isayaasi 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> Maatewoosi 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 Qorontoosi 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> Tenne alamera heeˈnoommo geeshsha hiittoo qarri iillannonke ?
(trg)="8"> Ikkirono ammanantinoti Yihowa soqqamaasine Iso hagiirsiisa dandiitannohu hiittoonniiti ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="9"> ( Hanafote noo misilla lai . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="10"> TENNE alamera heeˈnoommo geeshsha qarru iillannonketi egennantinote .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="11"> Lowo roduuwanke buutote dhibbi waadannonsa .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="12"> Mitu roduuwinke kayinni insa uminsa jajjabba ikkiturono geedhino fiixansa towaaxxitanno .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="13"> Wolootu kayinni maatensara qawaaxxote uduunne agurina heeshshotenni heeˈrate hasiisannonsare nafa shiqisha hoogge qarrantanno .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="14"> Kuni baalu qarri mitteenni mittu rodiira iillanno woti heeˈrara dandaanno .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="15"> Roduuwu iillannonsa qarra dandee heeˈrate shaarantanno ; tini woxensa , wolqansanna yannansa guddara dandiitanno .

(src)="16"> Је слер Кудайдыҥ берген сӧзи чын деп бир де алаҥзыбай јадыгар ла келер ӧйгӧ ижемјилӱ кӧрӧдигер .
(trg)="16"> Ikkirono insa Maganu eino qaale seekkite ammantanno ; insa albillitte woyyitino heeshsho heedhannota horo dihuluullantanno .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="17"> Yihowa insa ammana laˈˈanno wote lowo geeshsha hagiidhanno !

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="18"> Isayaasi 40 : 29 jawaachishshannonkehu hiittoonniiti ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="19"> Hiittenne soˈro loonseemmokki gede qoropha hasiissannonke ?
(trg)="20"> Iillinohe qarri wolqakkira aleenni ikkinohehu gede assite hedatto woti no ?

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="21"> Togo assite hedattohu ate calla diˈˈikkootto .
(trg)="22"> Qullaawu Maxaafi hundite ammanantinote Maganu soqqamaasinera hattoo hedo macciishshantinonsa woti nootta kulanno .
(trg)="23"> ( 1 Mot .

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="24"> 19 : 4 ; Iyo .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="25"> 7 : 7 ) Ikkirono insa hexxo mudha agurte jaawaante aannonsa gede Yihowa huuccidhino .
(trg)="26"> “ Daafurtinorira jaawaante aanno ” Magani insa tuge diagurinonsa .

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(trg)="27"> ( Isa .

(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="28"> 40 : 29 ) Yannankera mite Maganu soqqamaasine qarra dandee heeˈrate shiima yanna geeshsha Yihowara soqqama agura woyyitanno yite heddanno ; insa Yihowara soqqama atoote afiˈnanni gede assitanoha ikkikkinni duhaho yitinohu gedeeti .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="29"> Insa Qullaawa Maxaafa nabbawa , songo haˈra hattono soqqansho fula agurtino ; Sheexaanu Maganu manni hexxo mudhe togo assa agurara hasiˈranno .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="30"> ( a ) Sheexaanu qeelannonkekki gede gargadha dandiineemmohu hiittoonniiti ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="31"> ( b ) Konni birxichira maa ronseemmo ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="32"> Daawuloosi ganyine ayyaanaamittete coye assineemmoha ikkiro jawaante afiˈneemmota seekke afino ; hakko daafira isi tenne assinammora dihasiˈranno .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="33"> Qarru batiˈriherono Yihowawiinni xeeˈrtidhooti .
(trg)="34"> ‘ Irkisannohenna kaajjishannohe ’ Maganiwa albinni roore shiqi .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(trg)="35"> ( 1 Phe .

(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="36"> 5 : 10 ; Yai .

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="37"> 4 : 8 ) Konni birxichira Maganoho diinaggaambe soqqammeemmokki gede guficho ikkankera dandaannoha lame coye laˈneemmo , hattono Qullaawu Maxaafi biddishsha harunsanke tenne qeelate kaaˈlitannonkehu hiittoonniitiro ronseemmo .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(trg)="38"> Balanxe hanni Isayaasi 40 : 26 - 31 kulloonnita Yihowara ninke jawaachishate noosi wolqa laˈno .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="39"> Isayaasi 40 : 26 nni maa ronseemmo ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="40"> Isayaasi 40 : 26 nabbawi .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="41"> Kalqete alame giddo noo beeddahe kiira dandaanno manchi dino .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="42"> Sayinsete fullahaano Milki Weyi yinannite ninke gaalaakse giddo calla 400 biliyoone meddi yitanno beeddahe noota kultanno .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="43"> Yihowa kayinni mitte mittente beeddakkora suˈma fushshino .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="44"> Ninke tennenni maa ronseemmo ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="45"> Yihowa heeshsho nookki kalaqama seekke afinoha ikkiro , umikki fajjonni soqqantanni noottohu ate daafira hedannota huluullantooti .
(trg)="46"> ( Far .

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="47"> 19 : 1 , 3 , 14 ) Anninke Yihowa ninke seekke afino .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="48"> Uminke “ dananchi baalu nafa kiirreenna no . ”
(trg)="49"> ( Mat .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="50"> 10 : 30 ) Qoleno faarsaasinchu Yihowa “ keeraano towaatanno ” yee coyiˈrino .
(trg)="51"> ( Far .

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="52"> 37 : 18 ) Ee , isi iillannohe qarra baala afino , hattono iillannohe qarra baala dandiite saˈˈatto gede jawaante aannohe .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="53"> Yihowa ninke jawaachishate wolqa noosita ammana dandiineemmohu mayiraati ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="54"> Isayaasi 40 : 28 nabbawi .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="55"> Yihowara taalle nookki wolqa noosi .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="56"> Hanni lawishshaho , Maganu arrishshote mageeshshi wolqa uyinoro hendo .

(src)="55"> Наукалык бичиктердиҥ бичиичизи Дэвид Боданистиҥ айтканыла болзо , Кӱнниҥ кажы ла секундта чыгып турган энергиязы , миллиардтар тоолу атомный бомбалардыҥ јарылган энергиязы кире болот .
(trg)="57"> Deevidi Boodaanisi yinannihu sayinsete fullahaanchi togo yiino : “ Arrishshote giddonni mittu sokondi giddo calla fultanno wolqa lowo biliyoone ikkannohu atomete bombi afiˈrino wolqa ledo taalote . ”

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="58"> Wolu fullahaanchi qole “ Arrishshote giddonni mittu sokondinni calla fultanno wolqa mannu ooso baala 200,000 diri geeshsha heeˈrate hasiissannonsa wolqa afiˈrate ikkitannote ” yiino .

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="59"> Arrishshote kageeshshi wolqa uyino Magani , ninke qarra dandiine heeˈneemmo gede jawaante diaannonke ?

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="60"> Yesuusi qambari shotaho yineemmohu mayiraati ?

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="61"> Tenne afanke kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="62"> Isayaasi 40 : 29 nabbawi .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="63"> Yihowara soqqama lowo geeshsha hagiirsiissanno .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="64"> Yesuusi rosaanosira “ Qambaraˈya qotiˈnera dukke ” yii gedensaanni “ Lubboˈnerano fooliishsho afidhinanni .

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="65"> Qambariˈya diayirranno ; duhiˈyano shotaho ” yiinonsa .

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(trg)="66"> ( Mat .

(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="67"> 11 : 28 - 30 ) Yesuusi yiinori halaaleho !

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="68"> Mito wote songote gambooshshe haˈneemmonna soqqansho fulleemmo wote daafursankera dandaanno .

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="69"> Ikkollana songo woy soqqansho haˈne hingeemmo wote jawaante afiˈneemmo ; tini iillannonke qarra dandee heeˈrate kaaˈlitannonke .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="70"> Ee , Yesuusi qambari ayirrannoha diˈˈikkino !

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="71"> Maatewoosi 11 : 28 - 30 noo qummeeshshi halaale ikkinota leellishanno woˈnaalsha kuli .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="72"> Keela yinanni rodoo kirooniki fatiigi siyindireemi yinannihu wolqa shaqqishanno dhibbi , quwa saˈino yaaddonna umu damuume waadannose .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="73"> Konninni kainohunni ise mito wote songote gambooshshe haˈra didandiitanno .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="74"> Mitto barra ise songote gambooshshe ikkituta ikkite hadhe higgu gedensaanni togo yitino : “ Hakko barra shiqqino lallawo hexxo mudhate daafira kultannote .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="75"> Lallawo shiqishi rodii jawaachishannonna wolootaho hedannota leellishanno garinni shiqishino daafira hindiiddo daggue .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="76"> Gambooshshunniwa shiqqino lallawo anera shiqqinohu gede asse hedumma . ”

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="77"> Ise gambooshshe ikkituta ikkite haˈrasenni lowo geeshsha hagiidhitino .

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="78"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="79"> Soqqamaasinchu Phaawuloosi ‘ wolqa afiˈreemmohu wolqiweeleemmo woyiteeti ’ yaasi mayyaate ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="80"> Isayaasi 40 : 30 nabbawi .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="81"> Aye geeshshi dandoo heedhunkerono , uminke wolqanni assine anfeemmori shiimareetilla .
(trg)="82"> Ninke baalunku tenne huwata hasiissannonke .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="83"> Soqqaamaasinchu Phaawuloosira duucha dandoo noosiha ikkirono , isi hasiˈranno coye baala umisi wolqanni assa didandiino .

(src)="84"> Ол бойыныҥ санааркаштарын Кудайга куучындап берерде , Кудай ого : « Сен чине јок тужыҥда Мениҥ кӱчим толо кемине једет » — деп айткан .
(trg)="84"> Isi yaachishinosire Maganoho kuˈli gedensaanni , Yihowa togo yiinosi : “ Ane wolqa guutte leeltannohu ate wolqiweelle [ aanaati ] . ”
(trg)="85"> Phaawuloosira tini mayyaatero leeltinosi .