# alt/2018240.xml.gz
# ngu/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 Onotemakakej ika inyojlo tlapaleuiskej ipan Madagascar

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="3"> ¿ Tlenon uelis tikchiuaskej ijkuak tikmachiliaj ika xok tiuelij titlaxikouaj ipampa tlaueltin tlen tikixnamikij ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> Yejuin tlamachtijli tlajtos itech texto del año 2018 , niman techtomilis tleka kipiya tijkauiliskej Jehová matechyolchikaua niman kenon kichiuas .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Ijkuak noilnamiki imikilis Cristo tepaleuiya san sekan matinemikan

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> Yejuin xiuitl , tonajli ijkuak noilnamikis imikilis Cristo nochiuas ipan sábado 31 , marzo 2018 .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> ¿ Kenon uelis toyektlaliskej achto ika yejkos yejuin tonajli niman ijkon itech topaleuiskej ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Niman ¿ kenon yejuin tlanechikojli , tlen nochiua san sejpa ipan xiuitl , tepaleuiya ika ikalpan toTajtsin san sekan manemi ipan nochi tlaltikpaktli ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="9"> Ipan yejuin tlamachtijli tikinnextis tlanankilistin .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="10"> 17 ¿ Tlenon uelis tikmakaskej Akin nochi ikipiya ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="11"> Nochi tlen tikpiyaj ualeua itech Jehová .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="12"> Maski ijkon , yejua kichia matiktekitiltikan tlen tikpiyaj niman ika yejuin matikpaleuikan tlen kichiua ikalpan ipan yejuin tonaltin .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="13"> Yejuin tlamachtijli tlajtos itech tleka niman kenon techpaleuiya tikueyichiuaskej Jehová ika tlen patioj tikpiyaj .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="14"> 22 ¿ Katlejua tlasojtlalistli kichiua yemelak matiyolpakikan ?

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="15"> 27 Xsan noijkimej akin kitekichiuiliaj Jehová niman akin ka

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(trg)="16"> Ipan kachtopa tlamachtijli techtomilis tleka melauak pakilistli ualeua itech tiktlasojtlas toTajtsin , niman xitech okseki tlasojtlalistin tlen xmelajkej tlen miyekan tikitas ipan yejuin “ itlajtlankan ” tonaltin ( 2 Tim .

(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="17"> 3 : 1 ) .

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="18"> Ika ome , tlajtos itech tleka itekipanojkauan toTajtsin niman oksekimej tlaltikpakchanejkej xsan noijkimej .
(trg)="19"> 32 ¿ Itikmatiya ?

# alt/2018242.xml.gz
# ngu/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> Texto del año ipan 2018 : “ Akin tlamachixtokej ipan Jehová oksejpa kipiyaskej kojtilistli ” ( IS .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 ) .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> TLAKUIKALTIN : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> Isaías 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> Mateo 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 Corintios 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> ¿ Tlen tlaueltin tikixnamikij , niman tleka Jehová yolpaki ipampa itekipanojkauan yolmelaujkej ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="8"> ( Xkita tlaixkopinaltin kampa peua tlen tomachtijtokej ) .

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="9"> KEN nochimej tikmatij , yejuin tlaltikpaktli tentika ika tlaueltin .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="10"> Miyekej nemotech , tokniuan akin timechtlasojtlaj , nenkipiyaj uejueyimej kokolistin .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="11"> Oksekimej nenkintlajpiyaj nemochanejkauan akin iueuentsintin , maski nemejuamej noijki ininuejueyimej .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="12"> Sekimej melak nemosiauitiaj nenkinmakaskej nemochanejkauan xtlen patioj , san tlen yemelak noneki .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="13"> Niman tikmatij ika miyekej xkixnamikij san se itech yejuin tlaueltin , kemantika miyek san sekan kixnamikij .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="14"> Nochi yejuin melak tetsontekonsiauitia niman tepolouilia tiempo niman tomintsin .

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="15"> Maski ijkon , xnenkipolouaj nemotlaneltokil ipan tlen toTajtsin yokijto itech se kuajli nemilistli tlayekapan .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="16"> Tikmatij ika Jehová melak yolpaki nemopampa .

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="17"> ¿ Kenon techyolchikaua Isaías 40 : 29 , san ika , itech tlenon uelis ueyi topopoloskej ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="18"> Maski ijkon , ¿ tikmachilia kemantika ika tlaueltin ikitlamijtokej mokojtilis ?
(trg)="19"> Tla ijkon mopan panoua , xsan tejua mopan nochiujtika .

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="20"> Biblia tlajtoua itech sekimej akin yeuejkaui oyolmelaujkanenkej niman okinemilijkej ika xok ueliskiaj tlaxikoskej ( 1 Rey .

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="21"> 19 : 4 ; Job 7 : 7 ) .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="22"> San ika , xokikajkaujkej tlen kichiujtoyaj , yejuamej okitlajtlanilijkej Jehová makinmaka kojtilistli .
(trg)="23"> Niman toTajtsin xsan okinkauj pampa yejua “ kimaka kojtilistli akin siaujtika ” ( Is .

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(trg)="24"> 40 : 29 ) .

(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="25"> Teajman ika amanin , sekimej itekipanojkauan toTajtsin yokinemilijkej ika tlen kinpaleuis kixnamikiskej tlen ouijtika yejua “ noseuiskej achijtsin itech tlen melauak ” , kentla tlen kichiuaj akin kitokaj Cristo yetik yeskia niman xse tlateochiualistli .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="26"> Ika yejon , kikajkauaj ika kipouaj Biblia , ika yaskej tlanechikoltin niman ika tenojnotsaskej , nochi tlen Satanás kichia makichiuakan .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="27"> a ) ¿ Kenon uelis tikteltiskej tlen kichiua Satanás ika techkuilis tokojtilis ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="28"> b ) ¿ Tlenon tikitaskej ipan yejuin tlamachtijli ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="29"> Satanás kuajli kimati ika chikauak tiktekichiuilijtoskej toTajtsin techkojtilia .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="30"> Niman yejua xkineki matikpiyakan kojtilistli .

(src)="32"> Айдарда эмоциялык ийде - кӱчигер ле эди каныгардыҥ ийде - кӱчи чек јоголып баратса , Иегованаҥ бир де ырабагар .
(trg)="31"> Ika yejon , ijkuak tejua tikitas ika yotisiauj ipan motlalnakayo niman tlen tikmachilia , maka xtlalkaui Jehová .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(trg)="32"> Ijkuakon melak noneki xnisiui .
(trg)="33"> Xkilnamiki ika Biblia kijtoua ika yejua “ mechmelajkapias , mechkojtilis ” ( 1 Ped .

(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="34"> 5 : 10 ; Sant .

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(trg)="35"> 4 : 8 ) .

(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="36"> Ipan yejuin tlamachtijli tikitaskej ome tlen uelis kichiuas maka sa chikauak matiktekichiuilikan toTajtsin .
(trg)="37"> Noijki tikitaskej itech kenon itlajtolyekanalisuan Biblia techpaleuiyaj matitlaxikokan .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(trg)="38"> San ika , achtopa kuajli matikitakan Isaías 40 : 26 - 31 , tlen techititia kenon Jehová techmaka kojtilistli .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="39"> ¿ Tlenon uelis tomachtiskej itech Isaías 40 : 26 ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="40"> ( Xpoua Isaías 40 : 26 ) .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="41"> * Xakaj ueli kinpoua nochi sitlalimej tlen onka ipan iluikak .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="42"> Ixtlamatkej kineltokaj ika ipan galaxia kampa tinemij , Vía Láctea , uelis onias kanaj 400 mil millones sitlalimej .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="43"> Niman Jehová nochimej kintokayotia .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="44"> ¿ Tlenon tiuelij itech yejuin ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="45"> Tla toTajtsin najmana ipampa tlen okichijchiuj niman tlen nion xyoltika , ¿ tlenon kimachilia motech , akin tiktekichiuilia pampa tiktlasojtla , niman xpampa ijkon omitschijchiuj ?
(trg)="46"> ( Sal .

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="47"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="49"> Jesús okijto : “ Hasta on tsontli ipan nemotsontekon nochi onkaj tlapouajli cada sesentetl ” ( Mat .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="50"> 10 : 30 ) .

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="51"> Niman se akin okijkuilo salmos kijtoua : “ Jehová kimatstika tlenon kixnamikij akin xkipiyaj tlajtlakojli ” ( Sal .
(trg)="52"> 37 : 18 ) .

(src)="50"> Бу ӱлгерлер Иегова бистиҥ кӱчтеристи кӧрӱп турган деп ле олордыҥ аайына чыгарга ийде - кӱч берер деп бӱдӱмјилеп јат .
(trg)="53"> Nochi yejuin techititia ika yejua kixmati tlaueltin tlen tejua tikixnamiktika niman ika uelis mitsmakas kojtilistli tlen ika tikinxikos .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="54"> ¿ Tleka uelis kuajli tikmatstoskej ika Jehová uelis techmakas kojtilistli tlen techpoloua ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="55"> ( Xpoua Isaías 40 : 28 ) .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="56"> * Itech Jehová ualeujtika kojtilistli tlen nochipa tekititika .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="57"> Xtlanemili itech nochi kojtilistli tlen kimaka Tonajli .

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="58"> Se tlajkuilojketl niman ixtlamatki itech yejuin , David Bodanis , otetomili ika ipan Tonajli nochi segundos kentla topontoskiaj miyek millones bombas atómicas .

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="59"> Okse ixtlamatki okitak ika ipan Tonajli nochijchiua “ kojtilistli ipan se segundo tlen kinmaxiliskia nochimej tlaltikpakchanejkej kanaj ipan 200 mil xiujtin ” .

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="60"> Tla Jehová kimaka kojtilistli Tonajli , ¿ akinon kinemiliskia ika xuelis techmakas tejuamej kojtilistli tlen techpoloua niman ijkon tikixnamikiskej san katlejua tlauejli ?

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="61"> ¿ Tleka okijto Jesús ika tlen technauatia yemanki , niman kenon techpaleuiya tikmatiskej yejon ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="62"> ( Xpoua Isaías 40 : 29 ) .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="63"> * Tiktekichiuilis Jehová melak teyolpaktia .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="64"> Jesús okimijli inomachtijkauan makichiuakan tlen kinnauatiaya .

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="65"> Sakin noijki okijto : “ Notech nenkinextiskej neseuilistli para nemoalma .

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(trg)="66"> Temachtijli yejuan nejua nemechmaka xtepopoloj para nenkitlakamatiskej , niman on tlanauatijli yejuan nejua nemechmaka no xtepopoloj ” ( Mat .

(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(trg)="67"> 11 : 28 - 30 ) .

(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="68"> ¡ Tlen okijto melauak ijkon !

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="69"> Kemantika , melak tisiaujtokej ijkuak tiauej tlanechikoltin niman tontenojnotsaj .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="70"> San ika ¿ xmelak ika ijkuak tiuajtokuepaj tochan tikmachiliaj melak tikojtikej niman ika otechmakak tlen ika tikixnamikiskej tlaueltin ?

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="71"> Kuajli tikitaj ika tikchiuaskej tlen Jesús technauatia yemanki niman xouijtika tikchiuas .

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="72"> Xkijto se neskayotl tlen makiteititi ika melauak tlen onoijto ipan Mateo 11 : 28 - 30 .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="73"> Matikitakan tlenon ipan onochiuj se tokniuj siuatl akin kipiya síndrome de fatiga crónica , melak najmana niman chikauak kikokoua itsontekon .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="74"> Uelis tikasikamatiskej ika ipampa tlen kipiya kemantika ouijtika kita yas tlanechikoltin .

(src)="75"> Је Каандыктыҥ Туразына тӱҥей ле барып келгениниҥ кийнинеҥ мынайып бичиген : « Куучын - эрмек кунугары керегинде болгон .
(trg)="75"> San ika , se tonajli , sakin ika onochikauj yas tlanechikojli , okijkuilo : “ Tlamachtijli tlajtouaya itech ijkuak tikmachilis ika xok tikpiya kojtilistli .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="76"> Tokniuj okipanolti tlamachtijli ika yemanki tlajtojli niman melak teasikamatiya , ika yejon , hasta onexchokti .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="77"> Onikasikamat ika nejua noneki ninemis ipan tlanechikoltin ” .

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="78"> Yejuin tokniuj melak opak pampa onochikauj yas .

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="79"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="80"> ¿ Tlenon okijtosnek Pablo ijkuak okijto ika ijkuak xkojtik katka kuakon kikojtiliayaj ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="81"> ( Xpoua Isaías 40 : 30 ) .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="82"> * Maski miyek ueli tikchiuaj , san kipiya kampa ontlami tlen ueli tikchiuaj ika tokojtilis .