# alt/2018240.xml.gz
# lue/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 Valisuwile naMuchima Wosena ​ — muMadagascar

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 “ Eji Kuhananga Ngolo Vaze Vanazeye ”
(trg)="3"> Kachi nge ukalu wamukuyoya unatutohwela , kaha vyuma muka natulinga ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> Chino chihande chinashindakanya hachisoneka chauno mwaka wa 2018 , kaha chinasolola ovyo twatela kupendaminyina hali Yehova mangana atujikijise , navyuma eji kulinganga hakutujikijisa .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Chilika chaKwanuka Kufwa chaMwata Cheji Kunehanga Kulinunga

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> Chilika chaKwanuka Kufwa chaKulishitu nachikapwako lyaSondo haMarch 31 , 2018 .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Uno natuliwahisa ngachilihi mangana tukanganyale , kaha vyuma muka natukanganyala ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Chilika kana cheji kukafwanga ngachilihi vatu jaKalunga vapwenga vakulinunga mukaye kosena ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="9"> Evi vihula navavikumbulula muchihande chino .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="10"> 17 Kutala Chakutamo Kuhana Wana Mutu Uze Akwechi Vyuma Vyosena Tahi ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="11"> Vyuma vyosena twatwama navyo vyafuma kuli Yehova .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="12"> Chipwe ngocho , asaka tuzachisenga luheto lwetu mangana tukundwize milimo yamuliuka lyenyi vali nakuzata makumbi ano .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="13"> Chino chihande nachitukafwa tumone ovyo chapwila chachilemu kuvumbika Yehova naluheto lwetu nanganyo natuwanyinaho .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="14"> 22 Zangi Muka Yize Yeji Kunehanga Kuwahilila Chamwenemwene ?

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="15"> 27 Chihandwa Muka Chatwama Hali Vaka - Kuzachila Kalunga Navaze Kavamuzachilako ?

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="16"> Chihande chatete nachisolola ovyo kuwahilila chamwenemwene chafuma kaha kuli Kalunga , keshi kuzangi yamakuli vali nakusolola vatu ‘ hamakumbi ano akukuminyinako . ’

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="17"> Chihande chamuchivali nachisolola omu vilinga vize vali navyo vatu mumakumbi ano akukuminyina vyalihandununa navilinga vyavatu jaKalunga .
(trg)="18"> 32 Uno Mwatachikiza Tahi ?

# alt/2018242.xml.gz
# lue/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> Chisoneka chamwaka wa 2018 : “ Vaze vatalilila kuli Yehova navakakwata ngolo . ” — ISA .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> MYASO : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> Isaya 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> Mateu 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> Wavaka - Kolinde 2 , 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> Ukalu muka tweji kulipikanga nawo , kaha vyuma muka vanakulinga vangamba jaYehova vize vinakumwivwisa kuwaha ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="8"> ( Talenu mivwimbimbi yakulivanga . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="9"> MAKUMBI ano , vatu mukaye vali nakumona chikuma ukalu .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="10"> Enu vandumbwetu vavavulu muli nakulipika namisongo yayinene .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="11"> Numba tuhu enu vamwe munakolo , oloze muli nakuzakama vausoko wenu vatushinakaji .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="12"> Veka nawa chili nakuvakaluhwila kutondela vaka - tanga yavo vyuma vyakulikafwa navyo mukuyoya .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="13"> Kaha nawa tunatachikiza ngwetu vatu vavavulu vali nakulipika naukalu kanou halwola lwolumwe .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="14"> Ngocho kuzata mulimo kanou chasakiwa kulisuula kuzachisa lwola lwenu , nangolo jenu najimbongo .

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="15"> Chamokomoko naukalu kanou , muchili lika nakufwelela muvyuma amishika Kalunga kukamilingila kulutwe .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="16"> Echi chili nakwivwisa Yehova kuwaha .

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="17"> Chisoneka chaIsaya 40 : 29 chinatukolezeza ngachilihi , kaha vishinganyeka muka katwatela kupwa navyoko ?

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="18"> Kutala shimbu jimwe mweji kushinganyekanga ngwenu ukalu wamukuyoya unamitohwela tahi ?

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="19"> Nge mukiko , kaha keshi yenu kahako .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="20"> Mbimbiliya yasolola ngwayo , kakavulu vangamba jaKalunga vakushishika vakunyima navakiko kavasakile kutwalaho lika kuyoyako .

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="21"> Oloze muchishishisa chakuhomba chikuma , vapendaminyine hali Yehova avajikijise .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="22"> Kavashinganyekele ngwavo Kalunga navambiliko mwomwo eji “ kuhananga ngolo vaze vanazeye . ”

(src)="26"> Андый ака - эјелер Кудайдыҥ Сӧзин кычырбай барган , анайда ок јуунныҥ туштажуларына ла јарлаар ишке барбай барган .
(trg)="23"> Oloze chaluvinda vangamba jaKalunga vamwe makumbi ano , veji kushinganyekanga ngwavo jila yakukumishilamo ukalu wavo mukuyoya shina ‘ kusezako muchano chachindende ’ kwijiva nge ngwavo kwazana mumilimo yavaka - Kulishitu chapwa hichiteli kumana nduma .

(src)="27"> Анайып , олор Сатананыҥ табын бӱдӱргендер !
(trg)="24"> Ngocho veji kulitwaminanga kutanga Mazu aKalunga , nakuya kukukunguluka , namumulimo wamuwande ngana muze ashinganyeka Satana ngwenyi navalinga kachi nge vali muukalu .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="25"> ( a ) Tunahase kuhonesa ngachilihi Satana ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="26"> ( b ) Vyuma muka natushimutwila muchihande chino ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="27"> Hakuwana nge Liyavolo atachikiza ngwenyi kwazana chikuma mumilimo yakushipilitu nachitukolezeza , ngocho kasaka tulinge vyuma kanako .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="28"> Shikaho kachi nge munahombo , kaha kamwatela kusosoloka kuli Yehovako .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="29"> Mwatela kupandama chikuma kuli ikiye mwomwo ‘ mwamizamisa , nakumijikijisa . ’

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="30"> Muchihande chino natushimutwila havyuma vivali vinahase kutuzeyesa kushipilitu nakuhona kuzata mulimo Kalunga , kaha natushimutwila nawa omu kukavangiza jindongi jamuMbimbiliya nachitukafwa tutwaleho lika kumika nge tuli muukalu .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(trg)="31"> Chatete , tushimutwilenu hali Isaya 40 : 26 - 31 mangana tumone ngolo atwama najo Yehova jakutukafwa .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="32"> Vyuma muka natulinangula hali Isaya 40 : 26 ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="33"> Tangenu Isaya 40 : 26 .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="34"> Kakweshi mutu atachikiza kuvula chavatanganyikako .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="35"> Vaka - sayasi vafwelela ngwavo mumulalaji umwe vavuluka ngwavo Milky Way , mwatwama vatanganyika vakuheta kujimbiliyoni 400 .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="36"> Oloze Yehova atachikiza lijina lyatanganyika hitanganyika .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="37"> Vyuma muka natulinangulako ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="38"> Kachi nge Yehova azakama vyuma atenga vize kavyahwimako , kahanyi eji kwivwanga chikuma kuwaha hakumona yenu muli nakumuzachila keshi mwomwo yakumishinjilako oloze mwomwo yakumuzanga .

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="39"> Setu wazangi amitachikiza kanawa .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="40"> Kaha nawa “ najikambu jakumitwe yenu vajilava lyehi josena ” kuli ikiye .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="41"> Muka - kwimba jisamu atufwelelesa ngwenyi : “ Yehova atachikiza vyuma veji kuhitangamo vatu vakuzeneka mulonga . ”

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="42"> Chapundu vene atachikiza ukalu muli nakuhitamo kaha nahase kumihana ngolo mangana mumike muukalu wenu .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="43"> Vyuma muka navitulingisa tufwelele ngwetu Yehova mwatujikijisa ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="44"> Tangenu Isaya 40 : 28 .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="45"> Yehova atwama nangolo jajinene .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="46"> Chakutalilaho , achishinganyekenu hajingolo jalikumbi .

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="47"> Muka - kusoneka vyasayasi David Bodanis ambile ngwenyi : “ Jingolo jize jeji kufumanga kulikumbi musekondi yimwe jeseka hamwe nangolo jatupata vavavulu chikuma vaze navapilukila halwola lwolumwe . ”

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="48"> Muka - kuhehwojola weka ambile ngwenyi , “ jingolo jeji kufumanga kulikumbi musekondi yimwe jinahase kukafwa vatu muvyuma vyakulisezaseza hamyaka 200,000 . ”

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="49"> Kutala ou ahana likumbi ngolo keshi kuhasa kutuhana nayetu ngolo jakumika muukalu wetuko tahi ?

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="50"> Mujila muka toka yaYesu yapwila yayashi kumbata , kaha kutachikiza chuma kana nachitukafwa ngachilihi ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="51"> Tangenu Isaya 40 : 29 .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="52"> Kuzachila Yehova cheji kunehanga kuwahilila .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="53"> Yesu alwezele tumbaji twenyi ngwenyi : “ Mbatenu toka yami . ”

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="54"> Ambile nawa ngwenyi : “ Namupwa vakuhizumuka .

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(trg)="55"> Mwomwo toka yami yayashi kumbata , kaha chiteli chami chachilelu . ”

(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="56"> Mazu kana apwa amuchano .

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="57"> Shimbu jimwe , tweji kwivwanga kuzeya kufuma hembo tuyenga nakukunguluka chipwe mumulimo wamuwande .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(trg)="58"> Jino tweji kwivwanga ngachilihi nge tunakinduluka hembo ?

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="59"> Tweji kwivwanga kumuchima hwo nakupwa vakulizanga kuhonesa kala vyeseko navituwana .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="60"> Chikupu vene , toka yaYesu yapwa yayashi kumbata .

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="61"> Hanjikenu chakutalilaho chize chasolola nge mazu ahali Mateu 11 : 28 - 30 apwa amuchano ?

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="62"> Ndumbwetu umwe wapwevo natwamba ngwetu Kutemba apwile namusongo wakuzeyazeya , nakuhomba , namutwe .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="63"> Shimbu jimwe chamukaluhwililenga kuya nakukunguluka .

(src)="75"> Је Каандыктыҥ Туразына тӱҥей ле барып келгениниҥ кийнинеҥ мынайып бичиген : « Куучын - эрмек кунугары керегинде болгон .
(trg)="64"> Oloze lwola lumwe omu alikakile nakuya kukukunguluka , evwililile kuchihande chaMbimbiliya kaha asonekele ngwenyi : “ Chihande kana chapwile nakuhanjika havyuma vyeji kutuhombesanga .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="65"> Kaha changuvendejekele chikuma ngocho ngwaputukile nakulila .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="66"> Echi changwanukishile nge ngwatela kupwanga kukunguluka . ”

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="67"> Ou ndumbwetu evwile kuwaha chikuma mwomwo likumbi kana ayile kukukunguluka .

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="68"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="69"> Kaposetolo Paulu alumbunwine ika hakusoneka ngwenyi : “ Nge ngunahehela , kaha ngunakwate ngolo ” ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="70"> Tangenu Isaya 40 : 30 .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="71"> Numba tupwa vakuhya ngachilihi kushipilitu oloze katweshi kuhasa kulinga vyuma vyosena mungolo jetuko .

(src)="85"> Бу ӱредӱни Павел јакшы оҥдоп алган .
(trg)="72"> Echi chikiko chishina twatela kutachikiza tuvosena .

(src)="86"> Оныҥ учун : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деп айткан ( 2 Кор .
(src)="87"> 12 : 7 — 10 ) .
(trg)="73"> Numba tuhu kaposetolo Paulu apwile lunga wakuhya kushipilitu , oloze shimbu jimwe ahonenenga kutesamo vyuma asakilenga kulinga .

(src)="89"> Ол кӧп немени бойыныҥ ийде - кӱчиле эдип болбозын билген .
(trg)="74"> Omu alwezele Kalunga ukalu wenyi , Kalunga amulwezele ngwenyi : “ Ngolo jami vanajikupwisa mukuhehela chove . ”