# alt/2018240.xml.gz
# gil/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 A Kukurei n Anga Ngaiia ​ — i Madagascar

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 “ E Anga te Korakora Nakon Ane E Kua ”
(trg)="3"> Ngkana ti namakina ae ti a taonakinako ni kangaanga ni maiura , tera ae ti kona ni karaoia ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> E maroroakinaki n te kaongora aei ara kibu ibukin te ririki 2018 ao e kaotaki iai bwa e aera ngkai ti riai n angan Iehova ana tai bwa e na kakorakoraira ao e na kangaa ni karaoa anne .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Te Katiteuanaaki ae Raoiroi n Tain te Kauring

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> E na karaoaki Kauringaani Mateni Kristo n te Kaonobong , Maati 31 , 2018 .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Ti na kangaa ni katauraoira imwain te tai aei , ti na kangaa ni kakabwaiaaki ni kaeana , ao e kangaa te kauring anne ni buoka reken te katiteuanaaki irouia ana aomata te Atua n taabo nako ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Nori kaekaan titiraki aikai n te kaongora aei .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="9"> 17 E Aera Ngkai Ti na Angabwai Nakon Teuare Bon Ana Bwai Bwaai ni Kabane ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="10"> Bwaai ni kabane aika reke iroura , boni mairoun Iehova .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="11"> Ma e ngae n anne , e kantaningaira bwa ti na kamanena ara mwane ibukini boutokaan te mwakuri n ana botaki ni boong aikai .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="12"> E na rinanoaki n te kaongora aei bwa bukin tera ngkai ti na karinea Iehova n ara bwai aika kakawaki ao ti na kangaa ni kakabwaiaaki iai .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="13"> 22 Te Aeka n Tangira Raa ae Karekea te Kukurei ni Koaua ?

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="14"> 27 Nora te Kaokoro i Marenaia Aomata

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="15"> Te moani kaongora mai buakon aika uoua aikai , e maroroakinaki iai bwa e kangaa ni karekea te kukurei tangiran te Atua , ao tiaki aeka n tangira aika kewe ake a a rangi ni bwainaki ni “ kabaneani boong . ”

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="16"> E kabwarabwaraaki n te kauoua ni kaongora aroaroia aomata ni kabaneani boong aikai , ae rangi ni kaokoro ma aroaroia ana aomata te Atua .
(trg)="17"> 32 Ko Ataia ?

# alt/2018242.xml.gz
# gil/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> Ara kibu ibukin te ririki 2018 : “ E na manga reke korakoraia te koraki ake a kabotoi aia kantaninga i aon Iehova . ” ​ — ITA .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> ANENE : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> Itaia 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> Mataio 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 I - Korinto 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> Baikara kangaanga aika ti riai n tokanikai i aoia , ma e aera ngkai e kukurei Iehova irouia ana toro aika kakaonimaki ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="8"> ( Nori taamnei ni moan te kaongora aei . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="9"> N ARON ae ko ataia , a bati kangaanga n te maiu n te waaki ae ngkai .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="10"> A bati i buakomi taari aika kam kekeiaki i buakon aoraki aika kakaiaki .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="11"> Tabeman a riai n tabeakinia aia utu aika kara e ngae ngke a a boni kara naba .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="12"> Ma ake tabeman a kakorakoraia ni katauraoi baike a kainnanoi aia utu ma tiaki baika bobuaka .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="13"> Ao ti ataia ae a bati naba aika a aki tii kaaitara ma teuana i buakoni kangaanga aikai , ma a kakaokoro nako aia kangaanga n tii teuana te tai !

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="14"> E kainnanoaki iai te tai ae bati ao te kakorakora , ao e bati naba iai te kabanemwane .

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="15"> Ma e ngae n anne , ko aki nanokokoraki teutana bwa e na boni buokiko Iehova ao ko onimakina raoi ae iai te tai ae kakukurei n te tai ae e na roko .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="16"> Ai kukureira Iehova n arom anne !

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(src)="23"> 40 : 29 ) .
(trg)="17"> Tera kaungaakira n Itaia 40 : 29 , ma tera te kairua ae kakaiaki ae ti kona ni karaoia ?
(trg)="18"> Ma ko namakinna n tabetai bwa ko a aki kona n tokanikai i aon am kangaanga ?

(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="19"> Bon tiaki tii ngkoe n namakina anne .
(trg)="20"> E kaotaki n te Baibara bwa a nanamakina naba ae a aikoa konai uotaia ana toro te Atua aika kakaonimaki rimoa .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="21"> Ma a aki kabwarai nanoia ao a onimakina Iehova ibukini kakorakoraaia .
(trg)="22"> Ao a rau nanoia bwa “ e anga te korakora [ Atuara ] nakon ane e kua . ”

(src)="26"> Андый ака - эјелер Кудайдыҥ Сӧзин кычырбай барган , анайда ок јуунныҥ туштажуларына ла јарлаар ишке барбай барган .
(trg)="23"> E kananokawaki bwa iai tabeman ana toro te Atua ni boong aikai aika motikia bwa te anga ae te kabanea n tamaroa ibukini kaitaraan aia kangaanga , boni katokan aia beku ibukin Iehova , bwa a iangoia bwa e karawawata ara beku ni Kristian ao akea kakabwaiaaia iai .

(src)="27"> Анайып , олор Сатананыҥ табын бӱдӱргендер !
(trg)="24"> Ngaia are a a katoka warekan Ana Taeka te Atua , kaeani bobotaki , ao te uarongorongo , ae te bwai ae e kantaningaia Tatan bwa a na karaoia .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="25"> ( a ) Ti na kangaa n tuka Tatan bwa e na aki kamamaaraira ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="26"> ( b ) Tera ae ti na maroroakinna n te kaongora aei ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="27"> E ataia raoi te Riaboro bwa ti kona ni kakorakoraaki ngkana ti kabatiaa uataboan te mwakuri ni Kristian , ao e aki tangiria bwa ti na korakora .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="28"> Ngkana ko namakina ae ai akea korakoram ao e a bwara nanom , tai katoka reitakim ma Iehova .

(src)="32"> Айдарда эмоциялык ийде - кӱчигер ле эди каныгардыҥ ийде - кӱчи чек јоголып баратса , Иегованаҥ бир де ырабагар .
(trg)="29"> Kaaniko riki ma ngaia bwa ane ‘ e na kateimatoako , ao e na kakorakorako . ’

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(src)="35"> 4 : 8 ) .
(trg)="30"> N te kaongora aei , ti na rinanoi baika uoua aika kona ni kamamaaraira n ara beku ibukin te Atua , ao ti na maroroakina naba aroni buokara n tokanikai mani maiuakinan ana boto n reirei te Baibara .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(trg)="31"> Ma ti na kaatuui moa ara iango i aon aron Iehova ni kona ni kakorakoraira , n aron ae kaotaki n Itaia 40 : 26 - 31 .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="32"> Tera reireiara n Itaia 40 : 26 ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="33"> Wareka Itaia 40 : 26 .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="34"> Bon akea ae e kona ni wareki itoi ni kabane n te iuniweeti .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="35"> A kakoauaa taan rabakau bwa tao 400 te birion itoi n ara nna n itoi ae Naiabu n tii ngaia .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="36"> Ma iai aran te itoi teuana ma teuana iroun Iehova .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="37"> Tera reireiara iai ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="38"> Ngkana e kaota tabeakinan ana karikibwai Iehova ae akea te maiu iai , iangoa ngkanne ana namakin ibukim ngkoe ae ko toro irouna , tiaki ibukin ae ko kairoroaki ma ibukin tangirana iroum !

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="39"> E boni kinako raoi Tamara ae tatangira .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="40"> ‘ A bane ni warekaki naba irannatum ’ irouna .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="41"> Ao e karau nanora ni kangai te tia areru : “ E mutiakin Iehova baike a kaaitara ma ngaai aomata aika akea kabuakakaaia . ”

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="42"> Eng , e nori kataaki ake ko kaaitarai , ao e kona n anganiko te korakora bwa ko aonga n nanomwaaka iai .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="43"> Ti na kangaa ni koaua raoi bwa e boni kona ni kakorakoraira Iehova ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="44"> Wareka Itaia 40 : 28 .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="45"> Iehova bon Nibwan te korakora ni kabane .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="46"> N te katoto , iangoa te korakora are e anga nakon taai .

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="47"> E taku te tia korei rongorongon te rabakau n aonnaba ae David Bodanis : “ Te korakora are e kakanakoa Taai ni katoa tekan , titeboo korakorana ma boom [ aika mwaakaroiroi aika birion ma birion ] . ”

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="48"> E katautaua te tia kakaae temanna bwa taai “ e kakanakoa . . . mwaitin te korakora n teuana te tekan ae tau ibukini kainnanoia aomata i nanon 200,000 te ririki ” !

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="49"> Ngkai e anga te korakora Iehova nakon taai , e kona naba n anganira te korakora ae ti kainnanoia bwa ti aonga n tokanikai i aon ara kangaanga .

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="50"> N te aro raa ae e kamaiu iai amon Iesu , ao tera aron rotakira iai ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="51"> Wareka Itaia 40 : 29 .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="52"> E karekea te kimwareirei ae bati te beku ibukin Iehova .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="53"> E taku Iesu nakoia taan rimwina : “ Amoa amou i aomi . ”

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="54"> E reitia ni kangai : “ E na kabebeteaki nanomi iai .

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(trg)="55"> Bwa e kamaiu amou ao e bebete uotau . ”

(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="56"> Ai koauara taeka akanne !

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="57"> N tabetai , ti kona n namakina te kua ngkana ti kitani mwengara ni kaea te taromauri ke te uarongorongo .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(trg)="58"> Ma tera ara namakin ngkana ti oki ?

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="59"> Ti boni kabebeteaki , ao ti a tauraoi riki iai ni kaaitarai ara kangaanga .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="60"> E boni kamaiu amon Iesu !

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="61"> Taekina te rongorongo ae kaota koauani Mataio 11 : 28 - 30 .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="62"> E kabokorakora te tari te aine ae ti na aranna bwa Kayla ma aorakina ae te chronic fatigue syndrome , te rawawatannano , ao te maraki n atu ae korakora .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="63"> N tabetai , e a kangaanga irouna kaeani bobotaki .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="64"> Ma imwin ana kakorakora n ira te botaki teuana , e a korea aei : “ Te kabwarabwara bon taekan te bwarannano .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="65"> E karaoaki ma te mwamwannano ao te atataiaomata n te aro are I a bon tang iai .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="66"> I a kauringaki iai ae I riai ni kaakaei bobotaki . ”

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="67"> Ai kukureira neiei ngke e kakorakoraa n ira te botaki !

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="68"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="69"> Tera ae e nanonna te abotoro Bauro ngke e korea aei : “ Ngkana I mamaara , ao ngkanne I a korakora ” ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="70"> Wareka Itaia 40 : 30 .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="71"> E ngae ngke ti mwaatai , ma ti bon aki kona ni karaoi bwaai nako n oini korakorara .
(trg)="72"> Anne te reirei ae ti riai n ataia .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="73"> Bon te mwaane ae konabwai te abotoro Bauro , ma iai naba mamaarana aika tukia mani karaoani bwaai nako ake e tangiri .

(src)="85"> Бу ӱредӱни Павел јакшы оҥдоп алган .
(trg)="74"> Ngke e taekin tabeaiangana nakon te Atua ao e a tuangaki aei : “ E kakororaoaki mwaakau iroum ni mamaaram . ”

(src)="86"> Оныҥ учун : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деп айткан ( 2 Кор .
(trg)="75"> E ota n anne Bauro ao e motika ana taeka ni kangai : “ Ngkana I mamaara , ao ngkanne I a korakora . ”

(src)="87"> 12 : 7 — 10 ) .
(trg)="76"> Tera ae e nanonna ?

(src)="88"> Павел бу сӧстӧрлӧ нени айдарга сананган ?
(trg)="77"> E ataia Bauro ae iai tian ana konabwai ngkana akea ana ibuobuoki teuare nibwan te korakora .

(src)="89"> Ол кӧп немени бойыныҥ ийде - кӱчиле эдип болбозын билген .
(trg)="78"> Bon tii taamnein te Atua ae kona ni karekea te korakora are e kainnanoia Bauro .