# alt/2018240.xml.gz
# fon/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo — Ðò Madagascar

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 “ É Nɔ Na Hlɔnhlɔn Ðevo Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É ”
(trg)="3"> Enyi mǐ mɔ ɖɔ gbɛmɛ tagba lɛ wá ɖi bú mǐ ɔ , etɛ mǐ ka sixu wà ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(src)="4"> Анайда ок биске нениҥ учун Иегованыҥ болужы керек ле ол канайып ийде - кӱч берип турганы јарталат .
(trg)="4"> Xota elɔ ɖɔ xó dó xota xwè 2018 tɔn mǐtɔn wu , bo xlɛ́ nǔ e wu mǐ ɖó na jó Jehovah dó bɔ é na mɔ ali bo dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ é kpo lee é na wà mɔ̌ gbɔn é kpo .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Flǐn ɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Togun Mawu Tɔn Nɔ Nɔ Bǔ

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> È na bló Flǐn kú Klisu tɔn tɔn ɖò Samedi 31 Mars 2018 .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ dìn , nú nǔwiwa enɛ gbɔn ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Nɛ̌ mǐ ka na ɖu tɛn tɔn mɛ yiyi sín lè gbɔn ?

(src)="9"> Кайраканныҥ Эҥири бастыра јердеги Кудайдыҥ албатызын канайып бириктирет деген сурактардыҥ карууларын бу јӧрмӧлдӧҥ таап аларыгар .
(trg)="9"> Nɛ̌ nǔwiwa xwewu xwewu tɔn enɛ ka nɔ gɔ́ sò nú bǔninɔ togun Mawu tɔn tɔn gbɔn fí bǐ gbɛn ?
(trg)="10"> Ba xósin lɛ ɖò xota elɔ mɛ .

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="11"> 17 Etɛwu È ka Na Na Nǔ Mɛ E Ko Ðó Nǔ Bǐ É ?

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="12"> Jehovah gɔ́n wɛ nǔ e mǐ ɖó lɛ é bǐ gosin .

(src)="12"> Је ол , андый да болзо , бойыныҥ ишчилерин бӱгӱнги кӱнде оныҥ организациязыныҥ ижине акча - јӧӧжӧзиле јӧмӧшсин деп кӱӱнзейт .
(trg)="13"> É ɖò mɔ̌ có , é nɔ lɛ́ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni zán akwɛ mǐtɔn dó nɔ gudo nú azɔ̌ e tutoblonunu tɔn ɖò wiwa wɛ ɖò égbé é .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="14"> Xota elɔ na ɖɔ xó dó nǔ e wu mǐ nɔ ɖu lè nǔɖokan mǐtɔn lɛ sísɔ́ dó kpa susu nú Jehovah tɔn é , kpo lee nǔ nɔ nyí mɔ̌ gbɔn é kpo wu .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="15"> 22 Wanyiyi Alɔkpa Tɛ ka Nɔ Na Awǎjijɛ Adodwé ɔ Mɛ ?

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="16"> 27 Mɔ Vogbingbɔn ɔ Ðò Gbɛtɔ́ lɛ Tɛntin

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(trg)="17"> Wǎn yíyí nú Mawu wɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó awǎjijɛ adodwé ɔ , é nyí wanyiyi masɔgbe alɔkpa e è nɔ mɔ vaàn ɖò “ azǎn gudogudo tɔn lɛ ” mɛ é ǎ .
(trg)="18"> Xota nukɔntɔn ɔ na tín lee nǔ nyí mɔ̌ gbɔn é mɛ .

(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="19"> ( 2 Tim .

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="20"> 3 : 1 ) Xota wegɔ ɔ xlɛ́ lee jijɔ ɖěɖee nɔ ɖè mɛ lɛ xlɛ́ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é gbɔn vo bǐ mlɛ́mlɛ́ nú jijɔ ɖěɖee è nɔ mɔ ɖò togun Mawu tɔn sí é gbɔn é .
(trg)="21"> 32 A ka Tuùn À ?

# alt/2018242.xml.gz
# fon/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(trg)="1"> Xwè 2018 tɔn sín xota mǐtɔn : ‘ Mɛ e nɔ ganjɛ Jehovah wu lɛ ɔ , hlɔnhlɔn ɖevo nɔ wá nú ye . ’ ​ — EZA .

(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="2"> 40 : 31 .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="3"> HAN LƐ : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="4"> Ezayíi 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="5"> Matie 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="6"> 2 Kɔlɛntinu lɛ 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="7"> Tagba tɛ lɛ mǐ ka nɔ ɖí xwi xá ?
(trg)="8"> Etɛ ka zɔ́n bɔ mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="9"> ( Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="10"> LEE a tuùn gbɔn é ɔ , tagba gɔ́ gbɛ̀ elɔ mɛ tawun .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="11"> Nɔví sunnu vívɛ́ kpo nɔví nyɔnu vívɛ́ mǐtɔn lɛ kpo gègě ɖò xwi ɖí xá azɔn syɛnsyɛn lɛ wɛ .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="12"> Mɛ ɖevo lɛ sín xwè ko sɛyi có , ye ka ɖò nukún kpé dó hɛnnumɔ mɛxomɔ lɛ wu wɛ .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="13"> Mɛ ɖevo lɛ nɔ xò kàn tawun cobo nɔ mɔ dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ yayǎnɔ nú xwédo yetɔn .

(src)="13"> Кезигерге билегерди эҥ керектӱ немеле јеткилдеерге кӧп иштенерге келижет .
(trg)="14"> Mǐ tuùn ɖɔ mɛ gègě ɖevo lɛ ɖò xwi ɖí xá tagba mɔhun lɛ gègě wɛ ɖò táan ɖokpo ɔ mɛ , enyi tagba enɛ lɛ ɖokpo kpowun ǎ !

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="15"> É nɔ byɔ táan gègě kpo hlɔnhlɔn nùjɔnǔ tɔn kpo ɖò así yetɔn ; è ka tlɛ ko kɛnu dó akwɛzinzan e é nɔ byɔ lɛ é wu ǎ .

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="16"> É ɖò mɔ̌ có , a ɖeji dó akpá Mawu tɔn lɛ wu bǐ mlɛ́mlɛ́ ; nùɖiɖi e a ɖó ɖɔ sɔgudo ɖagbe ɖé jawě é sɛ̀ dò ǎ .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="17"> É nɔ víví nú Jehovah kpɔ́n !

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="18"> Wusyɛn tɛ Ezayíi 40 : 29 ka dó lanmɛ nú mǐ ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="19"> Nǔ tɛ mǐ ma cɔ́ mǐɖée ǎ ɔ , mǐ ka sixu wá wà ?
(trg)="20"> É ka nɔ wá cí nú we hweɖelɛnu ɖɔ tagba gbɛmɛ tɔn lɛ zɛ nǔ e a sixu ɖí xwi xá é wu wɛ à ?

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="21"> Mɔ̌ wɛ é nyí hǔn , tuùn ɖɔ é kún nyí hwiɖokponɔ wɛ nǔ nɔ cí mɔ̌ na ó .
(trg)="22"> Biblu xlɛ́ ɖɔ Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ hwexónu tɔn lɛ nɔ mɔ hwɛhwɛ ɖɔ agbɔ̌n kpé emi .

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="23"> ( 1 Axɔ .
(trg)="24"> 19 : 4 ; Jɔb .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="25"> 7 : 7 ) É ɖò mɔ̌ có , ye ka nɔ jó gbè ǎ , loɔ , ye nɔ hɔn yì sù Jehovah bo nɔ mɔ hlɔnhlɔn .
(trg)="26"> Awakanmɛ kú ye ǎ , ɖó Mawu yetɔn nɔ “ na hlɔnhlɔn ɖevo mɛ e nǔ cikɔ na é . ”

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(trg)="27"> ( Eza .

(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="28"> 40 : 29 ) É blawu ɖɔ mɛɖé lɛ ɖò togun Mawu tɔn mɛ bo wá gbeta ɔ kɔn ɖò égbé ɖɔ ali ɖagbe hugǎn e nu ye na ɖí xwi xá tagba gbɛmɛ tɔn lɛ ɖè é wɛ nyí ɖɔ ye na ‘ jó nugbǒ ɔ dó hwɛ̌ , ’ cí ɖɔ nǔwiwa Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ ɔ , agban wɛ ye nyí bo kún nyí nyɔna ɖé ó ɖɔhun .

(src)="25"> Олордыҥ санаазыла болзо , христиан болоры сӱӱнчи эмес , карын уур јӱк болот .
(trg)="29"> Enɛ wu ɔ , ye sɔ́ nɔ xà Xó Mawu tɔn ǎ , sɔ́ nɔ yì kplé agun tɔn lɛ ǎ , lobo nɔ ɖó kúnnuɖegbe yiyi te ; nǔ e Satáan ka ɖò biba wɛ ɖɔ ye ni bló é pɛ́ɛ́ nɛ .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="30"> ( a ) Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ gǎn e dó wɛ Satáan ɖè bo na vɔ́da nú mǐ é ma na yì ta ǎ ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="31"> ( b ) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="32"> Awovi tuùn ganji ɖɔ alɔɖiɖo ɖò azɔ̌ Klisanwun tɔn lɛ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ sixu na hlɔnhlɔn mǐ , é ka ba nú mǐ ni ɖó hlɔnhlɔn ǎ .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="33"> Nú mǐ mɔ ɖɔ gǎn jɛ vivɔ ɖò mǐ wu jí ɖò agbaza lixo , alǒ lee nǔ nɔ cí nú mǐ é linu ɔ , mǐ ɖó na sɛ́ yì zɔ nú Jehovah ǎ .

(src)="32"> Айдарда эмоциялык ийде - кӱчигер ле эди каныгардыҥ ийде - кӱчи чек јоголып баратса , Иегованаҥ бир де ырабагар .
(trg)="34"> Lɛ̌vɔ sɛkpɔ ɛ hugǎn ɖ’ayǐ tɔn , enɛ ɔ , “ é na bló bɔ [ a ] na syɛnlǐn ; é na na hlɔnhlɔn [ we ] . ”

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(trg)="35"> ( 1 Pi .

(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="36"> 5 : 10 ; Ja .

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="37"> 4 : 8 ) Ðò xota elɔ mɛ ɔ , mǐ na ɖɔ xó dó ninɔmɛ e sixu ɖè kàn kpò nú sinsɛnzɔ́ e wà nú Mawu wɛ mǐ ɖè é wè jí , lobo na ɖɔ xó dó lee nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu d’alɔ mǐ , bɔ mǐ na ɖí xwi xá gbɔn é wu .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(src)="38"> Анда Иегова биске ийде - кӱчти канайып берип турганы кӧргӱзилет .
(trg)="38"> Amɔ̌ jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ , mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nǔwukpikpé e Jehovah ɖó bo na na hlɔnhlɔn mǐ bɔ è ɖexlɛ́ ɖò Ezayíi 40 : 26 - 31 mɛ é wu .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="39"> Etɛ Ezayíi 40 : 26 ka sixu kplɔ́n mǐ ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="40"> Xà Ezayíi 40 : 26 .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="41"> Mɛɖebǔ ko kpéwú bo xà sunví e ɖò wɛkɛ ɔ mɛ lɛ é bǐ ǎ .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="42"> Nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ɖi ɖɔ sunví liva 400 wɛ ɖò sunvísɛ́kplé mǐtɔn voie lactée ɔ kɔ́kɔ́ɖɔ́kɔ́ mɛ .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="43"> É ɖò mɔ̌ có , Jehovah na nyikɔ ɖé sunví ɖokpo ɖokpo .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="44"> Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="45"> Nú Jehovah nɔ ɖó ayi nùɖíɖó tɔn enɛ lɛ e ma ɖó funfún ɖò xomɛ ǎ é wu ɔ , dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n lee nǔ na nɔ cí n’i dó hwi mɛ e ɖò sinsɛn ɛ wɛ , bɔ é ma nyí ɖó è dó jǐ towe wutu ǎ , b’ɛ nyí ɖó wanyiyi e a ɖó n’i é wu wutu é !

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="46"> ( Ðɛh .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="48"> “ Ða e ɖò ta nú [ we ] ɔ ɖesu ɔ , Mawu tuùn nabi e é nyí é . ”
(trg)="49"> ( Mat .

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="50"> 10 : 30 ) Ðɛhanwlantɔ́ ɔ lɛ́ na mǐ ganjɛwu ɖɔ : “ Jehovah tuùn nǔ e mɛ gbɔn dín wɛ mɛ e wu è ma nɔ mɔ nǔjɛdo ɖě ɖɔ dó ǎ lɛ é ɖè é . ”

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="51"> ( Ðɛh . 37 : 18 , nwt ) Nugbǒ ɔ , é nɔ ɖó ayi mɛtɛnkpɔn e a nɔ mɔ lɛ é wu , bo sixu na we hlɔnhlɔn bɔ a na dɛ ɖò ye mɛ ɖokpo ɖokpo nu .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="52"> Etɛ ka na mǐ jiɖe ɖɔ Jehovah kpéwú bo na na mǐ hlɔnhlɔn ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="53"> Xà Ezayíi 40 : 28 .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="54"> Jehovah wɛ nyí Jɔtɛn hlɔnhlɔn e d’agba é tɔn .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="55"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , mǐ ni gbéjé hlɔnhlɔn e é na hwesivɔ kɔ́kɔ́ɖɔ́kɔ́ é kpɔ́n .

(src)="55"> Наукалык бичиктердиҥ бичиичизи Дэвид Боданистиҥ айтканыла болзо , Кӱнниҥ кажы ла секундта чыгып турган энергиязы , миллиардтар тоолу атомный бомбалардыҥ јарылган энергиязы кире болот .
(trg)="56"> David Bodanis e nɔ wlan nǔ ɖò nùnywɛ xwitixwiti linu é ɖó ayi wu ɖɔ : “ Hlɔnhlɔn e hwesivɔ nɔ ɖetɔ́n ɖò segɔndu ɖokpo ɖokpo mɛ é sɔ ee bɔnbu [ e nɔ gbidi nǔ tawun é liva mɔkpan ] nɔ ɖetɔ́n é . ”

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="57"> Dobanunǔtɔ́ ɖevo lɛ́n nǔ bo ɖɔ ɖɔ hwesivɔ ɔ , ‘ hlɔnhlɔn e é nɔ ɖetɔ́n ɖò segɔndu ɖokpo mɛ é ko kpé bo na sú nǔ e sín hudo gbɛtɔ́ lɛ ɖó nú xwè 200 000 é sín dò ’ !

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="58"> Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn hwesivɔ é sixu na mǐ hlɔnhlɔn e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖí xwi xá tagba ɖebǔ é à cé ?

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="59"> Ali tɛ nu nùkplɔnmɛ Jezu tɔn ka nɔ fá kɔ nú mɛ ɖè ?

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="60"> Nɛ̌ enɛ tuùntuùn ka ɖó na d’alɔ mǐ gbɔn ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="61"> Xà Ezayíi 40 : 29 .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="62"> Jehovah sinsɛn nɔ hɛn awǎjijɛ gègě wá .

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="63"> Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ : “ Mi yí nùkplɔnmɛ ce lɛ sè . ”

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(trg)="64"> É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ : “ Lindɔ̌n mitɔn lɛ na vo , ɖó mɛfífá wɛ un nyí , bo nyí xomɛnyɔtɔ́ . ”
(trg)="65"> ( Mat .

(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(trg)="66"> 11 : 28 - 30 ) Xó nugbǒ tawun wɛ xó enɛ nyí .

(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="67"> Hweɖelɛnu ɔ , nǔ sixu cikɔ nú mǐ tawun hwenu e mǐ tɔ́n sín xwégbe bo xwè kplé alǒ bo na ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(trg)="68"> Amɔ̌ , nɛ̌ nǔ nɔ cí nú mǐ hwenu e mǐ lɛkɔ é ?

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="69"> Mǐ nɔ vo ɖò ayi mɛ , bo nɔ lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ hugǎn bo na ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn gbɛmɛ tɔn lɛ .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="70"> Nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ nɔ fá kɔ nú mɛ nugbǒ !

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="71"> Nǎ kpɔ́ndéwú e xlɛ́ ɖɔ xó e è ɖɔ ɖò Matie 11 : 28 - 30 mɛ é nyí nugbǒ é ɖé .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="72"> Nɔví nyɔnu ɖé nɔ nyí Kayla bo ɖò xwi ɖí xá nǔcikɔnúmɛ magbokɔ , linkpɔ́nzɔn , kpo tafɛ́nmɛ syɛnsyɛn ɖé kpo wɛ .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="73"> É ɖò wɛn ɖɔ hweɖelɛnu ɔ , é nɔ vɛwǔ n’i tawun bɔ é na yì kplé lɛ .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="74"> É ɖò mɔ̌ có , ee é dó gǎn bo yì kplé ɖé gudo é ɔ , é ɖɔ : “ Xóɖiɖɔ ɔ ɖɔ xó dó awakanmɛ kú mɛ wu .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="75"> Ali e nu è xwlé xóɖiɖɔ ɔ mɛ ɖè é ɖè wuvɛ̌sexámɛ xlɛ́ kaka bɔ un y’avǐ .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="76"> É flín nǔ mì ɖɔ un ɖó na nɔ yì kplé lɛ . ”

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="77"> Gǎn e é dó bo yì kplé enɛ jí é víví n’i kpɔ́n !

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="78"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="79"> Etɛ ɖɔ wɛ mɛsɛ́dó Pɔlu ka ɖè bo wlan ɖɔ : “ Hwenu e un ma ɖó gǎn ǎ ɔ , hwenɛnu wɛ un nɔ mɔ hlɔnhlɔn ” ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="80"> Xà Ezayíi 40 : 30 .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="81"> Mǐ na bo tlɛ ɖó nǔwukpikpé gbɔn ɖebǔ ɔ , nǔ e hlɔnhlɔn mǐtɔn na wà é ɖó dogbó .
(trg)="82"> Nǔ e mǐ mɛ bǐ ɖó na hɛn ayi mɛ é nɛ .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="83"> Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖó nǔwukpikpé vovo lɛ có , é sixu wà nǔ e jló è lɛ é bǐ ǎ , ɖó nǔwukpikpé tɔn ɖó dogbó wutu .

(src)="84"> Ол бойыныҥ санааркаштарын Кудайга куучындап берерде , Кудай ого : « Сен чине јок тужыҥда Мениҥ кӱчим толо кемине једет » — деп айткан .
(trg)="84"> Hwenu e é ɖɔ lee nǔ nɔ cí n’i é nú Mawu é ɔ , Mawu ɖɔ n’i ɖɔ : “ Hwenu e a ma kpé nǔ wu ǎ ɔ wɛ hlɔnhlɔn ce nɔ ɖè nǔwiwa tɔn lɛ bǐ xlɛ́ dégbédégbé . ”
(trg)="85"> Pɔlu mɔ nukúnnú jɛ xó ɔ wu .

(src)="85"> Бу ӱредӱни Павел јакшы оҥдоп алган .
(trg)="86"> É wá ɖɔ : “ Hwenu e un ma ɖó gǎn ǎ ɔ , hwenɛnu wɛ un nɔ mɔ hlɔnhlɔn . ”