# ajg/2017650.xml.gz
# wlv/2017650.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Míji ha koɖo jijɔ !
(trg)="2"> Is che lhakajyajay ihi toj nachoywetha

(src)="3"> Èsɔ Yehowa sɔ wa ao bexua ?
(trg)="3"> ¿ Ha nen lhaletnhaweta Heowa ?

(src)="4"> Sran jɔjɔɛnyinyi koɖo ŋshishikukunamɛ Yehowa tɔ
(trg)="4"> Is che naten Heowa leʼisyaj wet lepʼaltsenyaj

(src)="5"> Gbe lé xexe lɔ bunɔ nuwo kpɔ do
(trg)="5"> Natekawayhla mʼak toj wichi yenpej tichunhayaja

(src)="6"> Ŋgbeɖe mɔ nɔ enu ɖekɛ axe mɔ nɔ ao fɛncu lɔ o
(trg)="6"> Yej tachʼanlhaye toj nʼoelh inuhla toj nakalhi hop nʼowʼayhat toj wuj laha

# ajg/2017651.xml.gz
# wlv/2017651.xml.gz


(src)="1"> “ Enyɔ mɔ mìaji kanfukanfu ha nɔ mìwo Mawu lɔ . ” ​ — EHA . 147 : 1 ; nwt .
(trg)="2"> 147 : 1 ) .

(src)="2"> Akpaxwe ci yí ehajiji wanɔ le sɛnsɛn adodwitɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="3"> ¿ Atsi mʼak toj inʼalit toj wuj toj lahal ihi nʼotenkay yamthilek nanʼokwiyej Dios ?

(src)="3"> Lé àwɛ akpla lé àji kanfukanfu hawo nɔ Yehowa koɖo seselelanmɛ doɔ ?
(trg)="4"> Che nanoway toj nachaje Heowa lhatenkay toj namalhetwek lhahusey , ¿ atsi mʼak toj iwoyek nawoye ?

(src)="4"> Ashitrɔtrɔ ciwo yí wowa le ehajijiwema yoyutɔ lɔ mɛɔ , yí lé àwɛ azan ehajijiwema lɔ nywiɖeɔ ?
(trg)="5"> ¿ Atsi mʼayhay toj nʼowo pʼante iyhaja toj ihi nʼotenkay toj nechʼayhis wet atsi mʼak toj iwoyek nawoye toj natafwelej tʼat nʼotenkaytso ?

(src)="5"> Nyi yí ehajiji nanɔ yí mìtɛnŋ wanɔɔ ?
(trg)="6"> Toj nalate nʼotenkay , ¿ atsi mʼak toj tume lhahusey ?

(src)="6"> 2 , 3 . ( a ) Lé mɛɖewo senɔ le wowoɖekiwo mɛ , nɔ eʒan mɔ woakɔ egbe yi ji aji ha le haamɛɔ ?
(trg)="7"> 2 , 3 . a ) ¿ Atsi mʼak toj ilate iyhajpej lhapunfwas lewhay toj ichoywetha toj ihi congregación ?

(src)="7"> ( b ) Enyɔbise ciwo mɛ yí mìakijeɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ Atsi nʼoyʼatshanhay toj natetshanla ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="9"> Toto gangan ci yí wowa kudo ehajiji nu le gbedoxɔ lɔ mɛ le blema Izraɛliɔ ?
(trg)="10"> ¿ Atsi mʼak toj inʼalit toj Israel lhayis iwo pʼante lahaya nʼotenkay lewhay toj nʼokwiyej Dios ?

(src)="10"> Xo nuxu so toto vevi ci yí wowa so ehajiji nu , hwecinu yí Nexemi nyi ejukplɔtɔ le Ӡeruzalɛmu .
(trg)="11"> Hop Niyat Nehemías , ¿ atsi mʼak toj iwoye pʼante lewhay toj yachaje Dios hop nʼolafwek toj Jerusalén lepʼot ?

(src)="11"> Lé Yesu dasɛ do mɔ ehajiji nyi akpaxwe vevi ɖeka le mawusɛnsɛn Kristotɔwo tɔ mɛɔ ?
(trg)="12"> ¿ Atsi mʼak toj iwoye pʼante Jesús toj inʼalit toj lechufwenkay is che yachaje Dios nʼotenkay ?

(src)="12"> Lé exwe sanŋdi ŋkɔtɔ mɛ Kristotɔwo ɖo kpɔwɛ ɖɛ nɔ mì do , le kanfukanhawo jiji nɔ Mawu mɛɔ ?
(trg)="13"> ¿ Atsi toj iwoye pʼante cristianos toj ichun toj iwoyek naten ?

(src)="13"> ( a ) Nyi gbɔ eso yí nɔvi ɖewo detɛnŋ kɔnɔ gbe yi ji yí aji ha koɖo jijɔ , le mìwo bɔbɔwo koɖo takpekpewo mɛɔ ?
(trg)="14"> a ) Toj ihi reuniones wet asambleas , ¿ atsi mʼak toj tamenej toj iche lhapunfwas toj nowaye che ifwitsenej toj ichoywetha ?

(src)="14"> ( b ) Lé mìɖo aji kanfukanfu hawo nɔ Yehowa doɔ , yí miwo yí ɖo aɖo kpɔwɛ le ecɛ wawa mɛɔ ?
(trg)="15"> b ) ¿ Atsi mʼak toj iwatlak nawoye toj nachaje Heowa nʼotenkay , wet atsi iyhaj toj is che ichufwen namejen tajtso ?

(src)="15"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="16"> ( Tetshan nʼopeyak toj ihi lhip toj ichun ) .

(src)="16"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo ŋwi nɔ mìvɔnvɔn nɔ egbe kɔkɔ yi ji yí aji haɔ ?
(trg)="17"> ¿ Atsi mʼak toj is che natichunche che nanoway toj nafwitsenej toj nachoywetha ?

(src)="17"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="18"> Lé mìawɛ yí aji ha nywiɖe wuɔ ?
(trg)="19"> ¿ Atsi mʼayhay toj iwoyek tachʼot namehen toj nam is toj nachoywetha ?

(src)="19"> Nu lé mìawɛ yí aji ha koɖo kankandoji sugbɔ wu .
(trg)="20"> ¿ Atsi mʼak toj iwoyek nawoye hopkhilak nanowayhitʼa lewhay toj nachoywetha ?

(src)="20"> ( a ) Nɔ mìke aglan nywiɖe gbɔxwe yí le ehajikɔ ɖe , lé akpedo mì nu doɔ ?
(trg)="21"> a ) ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj laha ihi toj iwatlak lhaye lhip toj nafwoyenche lhakʼaj toj nachoywetha ?

(src)="21"> ( Kpɔ dakivi ci yí nyi , “ Lé àwɛ yí aji ha nywiɖe wu ” . ) ( b ) Aɖaŋɖoɖo ciwo yí akpedo mì nu yí mìwo gbe mɛ akɔ , ci mɛ èkpɔ nyɔna le sɔ wuɔ ?
(trg)="22"> ( Yahin lhip toj lhey « Mʼak toj iwoyek nawoye hopkhilak nam is lhapak » ) . b ) Che isitʼa lhapak , ¿ atsi nʼofwonyajay iwoyek nahanlhi ?

(src)="22"> ( a ) Le habɔbɔ lɔ xweshiaxwe takpekpe exwe 2016 tɔ mɛ ɖe , nunɔwoase ci yí wowaɔ ?
(trg)="23"> a ) Toj ihi Reunión toj nʼoyenlhi nekchompej toj ihi nekchom 2016 , ¿ atsi nʼosilatyaj toj nʼofwenho lhapunfwas ?

(src)="23"> ( b ) Susu ciwo taɖo wotrɔ ashi le mìwo hajijiwema lɔ nu domɛtɔ ɖewo ɖe ?
(trg)="24"> b ) ¿ Atsi mʼak toj tamenej pʼante toj nʼowatlak nʼowo iyhaja nʼotenkay ?

(src)="24"> 16 , 17 .
(trg)="25"> 16 , 17 .

(src)="25"> Ashitrɔtrɔ ciwo yí wowa le hajijiwema yoyutɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="26"> Toj ihi nʼotenkay toj nechʼayhis , ¿ atsi mʼayhay toj nʼowo pʼante iyhaja ?

(src)="26"> Nyi yí taɖo mìɖo akpla eha ciwo yí le hajijiwema yoyutɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="27"> ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj is che natafwelej tʼat nʼotenkay toj nechʼayhis ?

(src)="27"> ( Kpɔ gɔnmɛ nuŋwlɛnŋwlɛn . )
(trg)="28"> ( Tetshan nʼosilot ) .

(src)="28"> Lé haamɛ tɔwo pleŋ atɛnŋ asɔ egbe doju yí asɛn Yehowa le ɖekawawa mɛ doɔ ?
(trg)="29"> ¿ Atsi mʼak toj iwoyek nawoye toj nanʼokwiyej Heowa ?

# ajg/2017652.xml.gz
# wlv/2017652.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa hwlɛnnɔ yi sɛntɔwo gbe gan ; wodado hwɛ mɛ ciwo yí shinɔ yi jinɔ bexu le gbɔ domɛtɔ ɖekɛ o . ” ​ — EHA . 34 : 22 ; nwt .
(trg)="2"> 34 : 22 ) .

(src)="2"> edɔ ciwo yí hamɛmɛshinshinwo wanɔ yí sɔ kpenɔdo mɛ ci yí wa nuvɔn gangan ɖe nu nɔ atrɔ jimɛɔ ?
(trg)="3"> ¿ Atsi mʼak toj iwoye hop hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj tachʼote nʼoelh toj iwo pʼante chʼisukyaja ?

(src)="3"> afɔ ciwo yí eʒan mɔ mɛɖe aɖe nɔ Mawu aku ŋshishi niɔ ?
(trg)="4"> ¿ Atsi mʼak toj wuj toj laha ihi toj is che nawoye toj natʼukwe Heowa lepʼaltsenyaj ?

(src)="4"> lé Yehowa sɔnɔ nuvɔn kenɔ keŋkeŋ nuɔ ?
(trg)="5"> ¿ Atsi mʼak toj iwoyek ihanej tʼat hop nʼoelh toj iwo elha lehusek wet ileyej lakeyis toj niʼisahen ?

(src)="5"> Ci yí mìnyi nuvɔnwatɔwo ɖe , lé Mawu sɛntɔ egbejinɔtɔ sugbɔtɔ senɔ le wowoɖekiwo mɛ doɔ ?
(trg)="6"> ¿ Atsi mʼak toj ilate toj ihi lehusek wujpe Dios lakawos toj iwo pʼante chʼisukyaja ?

(src)="6"> ( a ) Lé Ehajiji Wema 34 : 22 dasɛ do mɔ dele mɔ Mawu sɛntɔwo ado hwɛ wowoɖekiwo ɖoɖuɔ ?
(trg)="7"> a ) Malhyej toj Salmo 34 : 22 yome , ¿ atsi mʼak toj tamenej toj isitʼa che lhayen tesayej iyhaj toj iwo pʼante chʼisukyaja ?

(src)="7"> ( b ) Nyi mɛ yí mìakije le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ Atsi mʼak toj natetshanla ?

(src)="8"> ( Kpɔ dakavi ci yí nyi “ Enukplamuwo yɔa alo enyɔnuɖɛ kpɔwɛwo yɔ ? ” )
(trg)="9"> ( Tetshan lhip toj lhey « ¿ Ha hope Nʼochufwenyajay wok hope nʼotechʼaynek ? » ) .

(src)="9"> Nɔ mɛɖe ɖui koŋ yí wu amɛ le blema Izraɛli ɖe , lé wokpɔnɔ enyɔ lɔ gbɔ doɔ ?
(trg)="10"> ¿ Atsi mʼak toj iyej pʼante hop israelita toj ilan elh ?

(src)="10"> Nɔ mɛɖe wu amɛ vɔ deɖui gbɔxwe yí wui ɖe , lé Izraɛliviwo kpɔnɔ enyɔ lɔ gbɔ doɔ ?
(trg)="11"> ¿ Atsi mʼak toj iyej pʼante israelita che nhanahlak ilan elh ?

(src)="11"> Lé bexuju toto ci yí Yehowa wa atɛnŋ akpedo mì nu yí mìamɔŋje yi mɔwo mɛ nywiɖe sɔ wuɔ ?
(trg)="12"> ¿ Atsi mʼak toj tamenej hop hupuy toj nʼoletnhawtes tachʼot namehen toj natafwelej tʼat Heowa ?

(src)="12"> 6 , 7 . ( a ) Nɔ mɛɖe deɖui gbɔxwe yí wu amɛ ɖe , akpa ci yí amɛshinshinwo wanɔ le yi kojoɖoɖo mɛɔ ?
(trg)="13"> 6 , 7 . a ) ¿ Atsi mʼak toj iwatlak iwoye hinʼul toj tanhay che israelita nhanahlak ilan elh ?

(src)="13"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . ) ( b ) Nyi yí taɖo nunya le mɛ mɔ mɛ ci yí wu amɛ lɔ , ashi yi amɛshinshinwo gbɔɔ ?
(trg)="14"> ( Tetshan nʼopeyak toj ihi lhip toj ichun ) . b ) ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj hinʼutso is che tʼukwe pʼante hinʼul toj tanhay lechʼotyaj ?

(src)="14"> 8 , 9 .
(trg)="15"> 8 , 9 .

(src)="15"> Nyi yí taɖo ele mɔ Kristotɔ ci yí wa nuvɔn ci yí nyi ŋkpɛnnyɔ , ɖo ayi hamɛmɛshinshinwo gbɔ nɔ woakpedo nuɔ ?
(trg)="16"> ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj is che tʼukwe hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas lechʼotyaj hop cristiano toj iwo pʼante chʼisukyaja ?

(src)="16"> Afɔ ci yí ele mɔ mɛ ci yí deɖui gbɔxwe yí wu amɛ ɖo aɖe nɔ woaku ŋshishi niɔ ?
(trg)="17"> ¿ Atsi mʼak toj is pʼante che iwoye elh chik nhanahlak ilan elh yamthilek ikalhi Heowa lepʼaltsenyaj ?

(src)="17"> Nyiwo yí Kristotɔ ci yí trɔ jimɛ ɖo awa yí asɔ dasɛ mɔ , yekpɔ jijɔ so Mawu ŋshishikukunamɛ nuɔ ?
(trg)="18"> ¿ Atsi mʼak toj iwoyek iwoye hop cristiano yamthilek ikalhi Heowa lepʼaltsenyaj ?

(src)="18"> Nɔ Kristotɔ ɖe ji mɔ yekpɔtɔ akpɔkɔ nyɔna so Mawu ŋshishikukunamɛ mɛ ɖe , nyi yí eɖo ami wawaɔ ?
(trg)="19"> ¿ Atsi mʼayhay toj iwatlak itiyej kanhi pʼiya hop cristiano yamthilek ikalhi Heowa lepʼaltsenyaj ?

(src)="19"> Dre enu ci yí taɖo mɛ ci yí shi , atɛnŋ akpɔ jijɔ , yí agbese le yiɖekimɛ mɔ , yele vofamɛ , yí gbele nywiɖe le bexuju lɔ mɛ mɛ .
(trg)="20"> Toj ihi hupuy toj nʼoletnhawet , ¿ atsi mʼak toj tamenej toj nʼoelh toj ilan elh letamsek ihi wet lekajyaj ihi ?

(src)="20"> Nyi ji yí Kristotɔ ci yí trɔ jimɛ atɛnŋ akandoɔ ?
(trg)="21"> ¿ Atsi mʼak toj is che ihanej tʼat hop nʼoelh toj iwo elha lehusek wet ileyej lakeyis toj niʼisahen ?

(src)="21"> 15 , 16 .
(trg)="22"> 15 , 16 .

(src)="22"> Lé akpaxwe ci yí Yesu wakɔ shigbe tafɛn lɔ Natɔ koɖo Avɔnsatɔgan nɛ , atɛnŋ akpedo eo nu yí nakando Mawu ŋshishikukunamɛ ji sɔ wuɔ ?
(trg)="23"> Jesús hope Nʼofwayhthi toj Dios chenek wet Sacerdote toj Lhamya , ¿ atsi mʼak toj iwatlak natichunche che natiyej lhatʼekhayaj lham ?

(src)="23"> Nyi yí taɖo èji mɔ yeasɔ Yehowa wa bexu aotɔɔ ?
(trg)="24"> ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj letʼuhlak lhen aletnhaweta Heowa ?

# ajg/2017653.xml.gz
# wlv/2017653.xml.gz


(src)="1"> “ Míɖo kojo jɔjɔɛ , míwa xomɛvu yí míku ŋshishi nɔ míwo nɔnɔwo . ” ​ — ZAK . 7 : 9 ; nwt .
(trg)="2"> 7 : 9 ) .

(src)="2"> Lé mìatɛnŋ asran Yehowa ŋshishikukunamɛ , nɔ mɛɖe je agɔ do mìɔ ?
(trg)="3"> Lewhay toj is che natayhat naiyhaj letes , ¿ atsi mʼak toj iwoyek nawoye toj naten Dios lepʼaltsenyaj ?

(src)="3"> Lé mìadasɛ do mɔ mìkpɔnɔ agbe lɔ shigbe lé Yehowa kpɔɛni nɛɔ ?
(trg)="4"> Malhyej iwoye Heowa , ¿ atsi mʼak toj nawoye hopkhilak nanʼalit toj nʼowʼatshancheyaj wuj laha ?

(src)="4"> Lé hamɛmɛshinshinwo asran Mawu kojoɖoɖo jɔjɔɛ do , nɔ wokpɔkɔ kojoɖonyɔwo gbɔɔ ?
(trg)="5"> Lewhay toj hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas itetshan nʼoelh lechʼisukyaj , ¿ atsi mʼak toj iwoyek iwoye hopkhilak iten Heowa leʼisyaj ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Lé Yesu se le yiɖeki mɛ kudo Mawu Se lɔ nuɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Atsi mʼak toj ichufwen namejen Salmo 40 : 8 ?

(src)="6"> ( b ) Lé esekplamɛtɔwo koɖo Farizitɔwo zan ese lɔ le emɔ dɔndɔn ji doɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Atsi mʼak toj niʼisa toj iwoye pʼante hop Escriba wet Fariseo lhayis ?

(src)="7"> Nyiwo mɛ yí mìakije le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="8"> ¿ Atsi mʼak toj natetshanla ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Lé wowɛ yí shishi yi bexujuwo mɛ , nɔnɔ fafɛɖe nɔ mɛ ci yí shikɔɔ ?
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) ¿ Atsi mʼak toj nʼowoye pʼante toj athahitʼa hopkhilak hinʼu toj ilan elh iwoyek ihoye hupuy toj nʼoletnhawtes ?

(src)="9"> ( b ) Nyi yí enu ŋtɔ́ kpla mì so Yehowa nuɔ ?
(trg)="11"> b ) Mʼak toj Heowa tʼalheje pʼante Israel lhayis toj iwoye , ¿ atsi mʼak toj ichufwen namejen ?

(src)="10"> Lé Farizitɔwo nɔnɔmɛ toakpo nɔ Mawu ci yí kunɔ ŋshishi nɔ amɛ tɔ doɔ ?
(trg)="12"> ¿ Atsi mʼak toj inʼalit toj Fariseo lhayis itenhitʼa pʼante Heowa lepʼaltsenyaj ?

(src)="11"> 7 , 8 . ( a ) Nɔ mɛɖe je agɔ le eo nu ɖe , lé àsran Yehowa doɔ ?
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) Che iche nʼoelh toj iwakwyhayen namel , ¿ atsi mʼak toj iwoyek nawoye toj naten Heowa ?

(src)="12"> ( b ) Nyi yí taɖo amɛɖekisɔsɔhwe ʒan gbɔxwe mìatɛnŋ asɔ amɛwo nuvɔnwo ke woɔ ?
(trg)="14"> b ) ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj is che nahopehen iyhaj toj lhaknichajawetha toj natayhat naiyhaj letes ?

(src)="13"> Lé Yehowa kpedo Izraɛliviwo nu yí wonya mɔ agbetɔwo gbe nyi enu kɔkɔɛ ni doɔ ?
(trg)="15"> Yamthilek Israel lhayis ihanej toj nʼowʼatshancheyaj wuj laha , ¿ atsi mʼak toj Heowa iwoye pʼante ?

(src)="14"> Lé Yesu dasɛ do mɔ Farizitɔwo dedonɔ afixɔxɔ amɛwo gbe nuɔ ?
(trg)="16"> Hop Escriba wet Fariseo lhayis , ¿ atsi mʼak toj inʼalit pʼante toj yen wʼet mayeka wichi lewʼatshancheyaj ?

(src)="15"> ( a ) Lé apostolo Pɔlu dasɛ do mɔ yebunɔ amɛwo gbe , shigbe le Yehowa buni do hannɛɔ ?
(trg)="17"> a ) ¿ Atsi mʼak toj inʼalit toj Pablo ihanej pʼante toj nʼowʼatshancheyaj wuj laha ?

(src)="16"> ( b ) Nyi yí akpedo mì nu yí mìawa enu shigbe Pɔlu hannɛ , nɔ mìɖekɔ kunuɔ ?
(trg)="18"> b ) ¿ Atsi mʼak toj iwoyek nawoye toj naten Pablo ?

(src)="17"> Nyi yí taɖo vofamɛ nɔnɔ le veviɖe nɔ Mawu mɛwoɔ ?
(trg)="19"> Dios lakawos , ¿ atsi mʼak toj tamenej toj yen tichunhayaja toj nʼowʼatshancheyaj wuj laha ?

(src)="18"> 13 , 14 .
(trg)="20"> 13 , 14 .

(src)="19"> Lé Izraɛli mɛshinshinwo atɛnŋ adasɛ Yehowa jɔjɔɛnyinyi le kojoɖoɖo mɛ doɔ ?
(trg)="21"> ¿ Atsi mʼak toj hinʼul toj tanhay toj ihi Israel is che iwoye pʼante hopkhilak inʼalit Heowa leʼisyaj ?

(src)="20"> Evototo ci yí le lé Yesu kpɔnɔ nuvɔnwatɔwo koɖo lé Farizitɔwo kpɔnɔ wo do mɛɔ ?
(trg)="22"> ¿ Atsi mʼak toj Jesús wet Fariseo lhayis yen pʼante tichunhayaja lewhay toj iyahin wichi toj lechʼisukyajay ihi ?

(src)="21"> Nyi yí kojoɖogbɛ mɛtɔwo donɔ gbla mɔ yewoado jeshiɔ ?
(trg)="23"> Lewhay toj hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas itetshan nʼoelh lechʼisukyaj , ¿ atsi mʼak toj iwatlak ihanej tʼat ?

(src)="22"> 17 , 18 .
(trg)="24"> 17 , 18 .

(src)="23"> Lé hamɛmɛshinshinwo awɛ anya nɔ nuvɔnwatɔ ɖe trɔ jimɛ ŋtɔŋtɔɔ ?
(trg)="25"> Hop hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas , ¿ atsi mʼak toj iwoyek iwoye hopkhilak ihanej tʼat che nʼoelh toj iwo pʼante chʼisukyaja iwo elha lehusek ?

(src)="24"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="26"> ( Tetshan nʼopeyak toj ihi lhip toj ichun ) .

(src)="25"> Le enukplamu ciwo yí le bexujuwo toto lɔ mɛ ɖe , ci ji yí àji mɔ yeazɔn doɔ ?
(trg)="27"> ¿ Atsi nʼochufwenyaj toj yifwtejla hupuy toj nʼoletnhawtes letʼuhlak lehanlhi ?

# ajg/2017654.xml.gz
# wlv/2017654.xml.gz


(src)="1"> “ Míkpɔ nywiɖe nɔ mɛɖekpokpui ŋgbeto xexeɛ mɛ tamɛnukplakpla , koɖo amɛbleble gbali ji . . . yí asɔ mí wa hwashi o . ” ​ — KOL . 2 : 8 ; nwt .
(trg)="3"> 2 : 8 ) .

(src)="2"> Aɖaŋ ci yí lɔnlɔn cucu apostolo Pɔlu yí eɖo kudo lé xexe lɔ bunɔ nu kpɔ do nuɔ ?
(trg)="4"> ¿ Atsi nʼofwonyaj toj Pablo hiwʼenho pʼante cristianos toj yomeje mʼak toj wichi yenpej tichunhayaja ?

(src)="3"> Lé xexe lɔ bunɔ nu kpɔ do kpɔwɛ ɖeka ɖe , yí lé mìatɛnŋ agbi doɔ ?
(trg)="5"> Ame elh mʼak toj wichi yenpej tichunhayaja , wet ¿ atsi mʼak toj iwoyek nawoye toj natekawayhla nʼotichunhayajtso ?

(src)="4"> Lé enyɔta cɛ kpedo eo nu doɔ ?
(trg)="6"> Toj ihi nʼochufwenyajna , ¿ atsi mʼak toj tachʼot ame ?

(src)="5"> Aɖaŋ ci yí apostolo Pɔlu ɖo do wema ci yí eŋwlɛn ɖaɖa nɔvi ciwo yí le Koloseɔ ?
(trg)="7"> ¿ Atsi nʼofwonyaj toj Pablo hiwʼenho pʼante cristianos toj ihi Colosas ?

(src)="6"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="8"> ( Tetshan nʼopeyak toj ihi lhip toj ichun ) .

(src)="7"> Nyi yí taɖo mìakije lé xexe lɔ bunɔ enuwo kpɔ do kpɔwɛ ɖewo mɛɔ ?
(trg)="9"> ¿ Atsi mʼak toj tamenej toj natetshanla mʼak toj wichi toj ihi honhatna yenpej tichunhayaja ?

(src)="8"> Susu ci yí jɔnɔ eji nɔ amɛ sugbɔ le egbɛmɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?
(trg)="10"> ¿ Atsi mʼak toj wujpe wichi yen tichunhayaja , wet atsi mʼak toj tamenej ?

(src)="9"> Enyɔ ci mìatɛnŋ anu asɔ kpedo mɛ ci yí xɔɛ se mɔ enuwo Watɔ ɖe deli nuɔ ?
(trg)="11"> ¿ Atsi mʼak toj iwoyek nafwenho nʼoelh toj yome toj Dios ihichetʼa ?

(src)="10"> Enyɔ ci yí mìatɛnŋ anu so susu ci yí nyi mɔ , woatɛnŋ ajeshi enywi koɖo evwin nɔ wodexɔ Mawu ji se can nuɔ ?
(trg)="12"> Iche wichi toj fwetaj iwatitʼahlak tʼekhaye Dios hopkhilak ihanej mʼak toj is , ¿ ha matche tajtso ?

(src)="11"> Susu ci yí le amɛ sugbɔ shi kudo sɛnsɛnha ɖe mɛ nɔnɔ nuɔ ?
(trg)="13"> Lewhay toj wichi itetshan religión , ¿ atsi mʼak toj yome ?

(src)="12"> Lé sɛnsɛnha adodwitɔ lɔ nanɔ yí mìkpɔkɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="14"> ¿ Atsi mʼak toj tamenej hop religión toj matche iwoyek hiwʼen namhomche lhakajyaj ?

(src)="13"> Lé Matie 5 : 3 atɛnŋ akpedo mì nu , yí mìanya enu ci teŋ yí ana amɛ akpɔ jijɔɔ ?
(trg)="15"> ¿ Atsi mʼak toj iwoyek hiwʼen namhomche lhakajyaj toj matche malhyej toj yome Mateo 5 : 3 ?