# ajg/2017650.xml.gz
# quc/2017650.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Míji ha koɖo jijɔ !
(trg)="2"> ¡ Chojbʼixon rukʼ kikotemal !

(src)="3"> Èsɔ Yehowa sɔ wa ao bexua ?
(trg)="3"> ¿ La tajin kqatzukuj ri tobʼal qibʼ rukʼ ri Jehová ?

(src)="4"> Sran jɔjɔɛnyinyi koɖo ŋshishikukunamɛ Yehowa tɔ
(trg)="4"> Chqesaj uwach ri usukʼilal ri Jehová xuqujeʼ ri utoqʼobʼ

(src)="5"> Gbe lé xexe lɔ bunɔ nuwo kpɔ do
(trg)="5"> Chqaxutuj ri kichomanik ri winaq che kkipatanij ta ri Dios

(src)="6"> Ŋgbeɖe mɔ nɔ enu ɖekɛ axe mɔ nɔ ao fɛncu lɔ o
(trg)="6"> Kʼo mojq’aten che uriqik ri sipanik

# ajg/2017651.xml.gz
# quc/2017651.xml.gz


(src)="1"> “ Enyɔ mɔ mìaji kanfukanfu ha nɔ mìwo Mawu lɔ . ” ​ — EHA . 147 : 1 ; nwt .
(trg)="3"> 147 : 1 ) .

(src)="2"> Akpaxwe ci yí ehajiji wanɔ le sɛnsɛn adodwitɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="4"> ¿ La sibʼalaj nim ubʼanik ri e bʼixonem pa ri qastzij qʼijilanik ?

(src)="3"> Lé àwɛ akpla lé àji kanfukanfu hawo nɔ Yehowa koɖo seselelanmɛ doɔ ?
(trg)="5"> ¿ Jas kqabʼan che kichʼakik ri kojqʼaten che bʼixonem rukʼ ronojel qanimaʼ che ri Jehová ?

(src)="4"> Ashitrɔtrɔ ciwo yí wowa le ehajijiwema yoyutɔ lɔ mɛɔ , yí lé àwɛ azan ehajijiwema lɔ nywiɖeɔ ?
(trg)="6"> ¿ Jas jastaq sukʼumam che ri kʼakʼ bʼixonem , xuqujeʼ jas rajawaxik kqabʼano rech utz kqabʼan che ukojik ?

(src)="5"> Nyi yí ehajiji nanɔ yí mìtɛnŋ wanɔɔ ?
(trg)="7"> ¿ Jas kojutoʼ ri e bʼixonem che ubʼanik ?

(src)="6"> 2 , 3 . ( a ) Lé mɛɖewo senɔ le wowoɖekiwo mɛ , nɔ eʒan mɔ woakɔ egbe yi ji aji ha le haamɛɔ ?
(trg)="8"> 2 , 3 . a ) ¿ Jas kkinaʼ jujun are chiʼ kebʼixon rukʼ ko chʼabʼal pa ri congregación ?

(src)="7"> ( b ) Enyɔbise ciwo mɛ yí mìakijeɔ ?
(trg)="9"> b ) ¿ Jas preguntas kqanikʼoj pa wajun kʼutunem riʼ ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="9"> Toto gangan ci yí wowa kudo ehajiji nu le gbedoxɔ lɔ mɛ le blema Izraɛliɔ ?
(trg)="11"> ¿ Jasche kqabʼij che ri bʼixonem qas nim ubʼanik pa ri qastzij qʼijilanik che ri Jehová pa Israel ?

(src)="10"> Xo nuxu so toto vevi ci yí wowa so ehajiji nu , hwecinu yí Nexemi nyi ejukplɔtɔ le Ӡeruzalɛmu .
(trg)="12"> ¿ Jas xbʼan che ukojik ri música xuqujeʼ ri bʼixonem are chiʼ ri Nehemías are ajawinel pa Jerusalén ?

(src)="11"> Lé Yesu dasɛ do mɔ ehajiji nyi akpaxwe vevi ɖeka le mawusɛnsɛn Kristotɔwo tɔ mɛɔ ?
(trg)="13"> ¿ Jas xubʼan Jesús che ukʼutik chkiwach ri rajtijoxelabʼ che qas rajawaxik ri bʼixonem chiʼ kkiqʼijilaj ri Dios ?

(src)="12"> Lé exwe sanŋdi ŋkɔtɔ mɛ Kristotɔwo ɖo kpɔwɛ ɖɛ nɔ mì do , le kanfukanhawo jiji nɔ Mawu mɛɔ ?
(trg)="14"> ¿ Jas kʼutbʼal xkiya kan ri e cristianos re ri nabʼe siglo chqe ?

(src)="13"> ( a ) Nyi gbɔ eso yí nɔvi ɖewo detɛnŋ kɔnɔ gbe yi ji yí aji ha koɖo jijɔ , le mìwo bɔbɔwo koɖo takpekpewo mɛɔ ?
(trg)="15"> a ) ¿ Jasche jujun qachalal kkixibʼij kibʼ chiʼ kebʼixon rukʼ ko chʼabʼal pa ri e riqbʼal ibʼ xuqujeʼ pa ri e nimaʼq riqbʼal ibʼ ?

(src)="14"> ( b ) Lé mìɖo aji kanfukanfu hawo nɔ Yehowa doɔ , yí miwo yí ɖo aɖo kpɔwɛ le ecɛ wawa mɛɔ ?
(trg)="16"> b ) ¿ Jas kqabʼan che ubʼanik ri bʼixonem che ri Jehová xuqujeʼ e jachin keyaʼow ri kʼutbʼal ?

(src)="15"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="17"> ( Chawilaʼ ri nabʼe wachbʼal re ri kʼutunem ) .

(src)="16"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo ŋwi nɔ mìvɔnvɔn nɔ egbe kɔkɔ yi ji yí aji haɔ ?
(trg)="18"> ¿ Jas rajawaxik knaʼtaj chqe we utz ta kqilo kojbʼixon rukʼ ko chʼabʼal ?

(src)="17"> 11 , 12 .
(trg)="19"> 11 , 12 .

(src)="18"> Lé mìawɛ yí aji ha nywiɖe wuɔ ?
(trg)="20"> ¿ Jas pixabʼ kojutoʼ rech qas utz kojbʼixonik ?

(src)="19"> Nu lé mìawɛ yí aji ha koɖo kankandoji sugbɔ wu .
(trg)="21"> Chabʼij ri rajawaxik kqabʼano rech qas rukʼ chuqʼabʼ kojbʼixonik .

(src)="20"> ( a ) Nɔ mìke aglan nywiɖe gbɔxwe yí le ehajikɔ ɖe , lé akpedo mì nu doɔ ?
(trg)="22"> a ) ¿ Jasche sibʼalaj nim ubʼanik kqajaq más ri qachiʼ are chiʼ kojbʼixonik ?

(src)="21"> ( Kpɔ dakivi ci yí nyi , “ Lé àwɛ yí aji ha nywiɖe wu ” . ) ( b ) Aɖaŋɖoɖo ciwo yí akpedo mì nu yí mìwo gbe mɛ akɔ , ci mɛ èkpɔ nyɔna le sɔ wuɔ ?
(trg)="23"> ( Chawilaʼ ri recuadro « Ri kqabʼano rech utz kojbʼixonik » ) . b ) Chabʼij jujun taq pixabʼ che kojutoʼ rech kqasukʼumaj ri qachʼabʼal are chiʼ kojbʼixonik .

(src)="22"> ( a ) Le habɔbɔ lɔ xweshiaxwe takpekpe exwe 2016 tɔ mɛ ɖe , nunɔwoase ci yí wowaɔ ?
(trg)="24"> a ) ¿ Jas xyaʼ ubʼixik pa ri reunión anual 2016 ?

(src)="23"> ( b ) Susu ciwo taɖo wotrɔ ashi le mìwo hajijiwema lɔ nu domɛtɔ ɖewo ɖe ?
(trg)="25"> b ) ¿ Jasche rajawaxik xsukʼumax ri wuj re bʼixonem ?

(src)="24"> 16 , 17 .
(trg)="26"> 16 , 17 .

(src)="25"> Ashitrɔtrɔ ciwo yí wowa le hajijiwema yoyutɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="27"> ¿ Jas jastaq xkʼex che ri kʼakʼ wuj re bʼixonem ?

(src)="26"> Nyi yí taɖo mìɖo akpla eha ciwo yí le hajijiwema yoyutɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="28"> ¿ Jasche rajawaxik qas kqetaʼmaj ri e bʼixonem re ri kʼakʼ wuj ?

(src)="27"> ( Kpɔ gɔnmɛ nuŋwlɛnŋwlɛn . )
(trg)="29"> ( Xuqujeʼ chawilaʼ ri nota che kʼo chuxeʼ ) .

(src)="28"> Lé haamɛ tɔwo pleŋ atɛnŋ asɔ egbe doju yí asɛn Yehowa le ɖekawawa mɛ doɔ ?
(trg)="30"> ¿ Jas rajawaxik kqabʼan qonojel ri oj kʼo pa ri congregación rech kqaqʼijilaj ri Jehová ?

# ajg/2017652.xml.gz
# quc/2017652.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa hwlɛnnɔ yi sɛntɔwo gbe gan ; wodado hwɛ mɛ ciwo yí shinɔ yi jinɔ bexu le gbɔ domɛtɔ ɖekɛ o . ” ​ — EHA . 34 : 22 ; nwt .
(trg)="2"> 34 : 22 ) .

(src)="2"> edɔ ciwo yí hamɛmɛshinshinwo wanɔ yí sɔ kpenɔdo mɛ ci yí wa nuvɔn gangan ɖe nu nɔ atrɔ jimɛɔ ?
(trg)="3"> Ri kkibʼan ri ajkʼamal taq bʼe che utoʼik jun winaq che xubʼan jun nimalaj umak

(src)="3"> afɔ ciwo yí eʒan mɔ mɛɖe aɖe nɔ Mawu aku ŋshishi niɔ ?
(trg)="4"> Ri rajawaxik kqabʼano rech kukʼut ri utoqʼobʼisal wachaj ri Dios chqe

(src)="4"> lé Yehowa sɔnɔ nuvɔn kenɔ keŋkeŋ nuɔ ?
(trg)="5"> Kʼa jampaʼ kkun Jehová kukuy qamak

(src)="5"> Ci yí mìnyi nuvɔnwatɔwo ɖe , lé Mawu sɛntɔ egbejinɔtɔ sugbɔtɔ senɔ le wowoɖekiwo mɛ doɔ ?
(trg)="6"> ¿ Jas kkinaʼ kʼi chke ri rajpatanel ri Dios rumal ri makaj ?

(src)="6"> ( a ) Lé Ehajiji Wema 34 : 22 dasɛ do mɔ dele mɔ Mawu sɛntɔwo ado hwɛ wowoɖekiwo ɖoɖuɔ ?
(trg)="7"> a ) Junam ri kubʼij ri wuj re Salmo 34 : 22 ¿ jasche rajawaxik taj che ri e rajpatanel ri Dios kkinaʼ nimalaj kʼax rumal ri makaj ?

(src)="7"> ( b ) Nyi mɛ yí mìakije le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="8"> b ) ¿ Jas kqil na pa wajun kʼutunem riʼ ?

(src)="8"> ( Kpɔ dakavi ci yí nyi “ Enukplamuwo yɔa alo enyɔnuɖɛ kpɔwɛwo yɔ ? ” )
(trg)="9"> ( Chawilaʼ ri recuadro « Kʼutunem o ri kraj kubʼij ri bʼim kanoq » ) .

(src)="9"> Nɔ mɛɖe ɖui koŋ yí wu amɛ le blema Izraɛli ɖe , lé wokpɔnɔ enyɔ lɔ gbɔ doɔ ?
(trg)="10"> ¿ Jas kbʼan chke ri kamisanelabʼ pa Israel ?

(src)="10"> Nɔ mɛɖe wu amɛ vɔ deɖui gbɔxwe yí wui ɖe , lé Izraɛliviwo kpɔnɔ enyɔ lɔ gbɔ doɔ ?
(trg)="11"> ¿ Jas kkʼulmatajik we jun israelita kukamisaj jun chik che uchomam taj ?

(src)="11"> Lé bexuju toto ci yí Yehowa wa atɛnŋ akpedo mì nu yí mìamɔŋje yi mɔwo mɛ nywiɖe sɔ wuɔ ?
(trg)="12"> ¿ Jasche kojutoʼ ri e tinamit re tobʼal ibʼ rech qas kqachʼobʼ uwach Jehová ?

(src)="12"> 6 , 7 . ( a ) Nɔ mɛɖe deɖui gbɔxwe yí wu amɛ ɖe , akpa ci yí amɛshinshinwo wanɔ le yi kojoɖoɖo mɛɔ ?
(trg)="13"> 6 , 7 . a ) ¿ Jas kkibʼan ri nimaʼq taq tatayibʼ che jun kamisanel che ajmak taj ?

(src)="13"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . ) ( b ) Nyi yí taɖo nunya le mɛ mɔ mɛ ci yí wu amɛ lɔ , ashi yi amɛshinshinwo gbɔɔ ?
(trg)="14"> ( Chawilaʼ ri nabʼe wachbʼal re ri kʼutunem ) . b ) ¿ Jasche jarawaxik che ri kamisanel che ajmak taj ktzijon kukʼ ri nimaʼq taq tatayibʼ ?

(src)="14"> 8 , 9 .
(trg)="15"> 8 , 9 .

(src)="15"> Nyi yí taɖo ele mɔ Kristotɔ ci yí wa nuvɔn ci yí nyi ŋkpɛnnyɔ , ɖo ayi hamɛmɛshinshinwo gbɔ nɔ woakpedo nuɔ ?
(trg)="16"> ¿ Jasche rajawaxik che kuta tobʼanik chke ri ajkʼamal taq bʼe ri xubʼan jun nim mak ?

(src)="16"> Afɔ ci yí ele mɔ mɛ ci yí deɖui gbɔxwe yí wu amɛ ɖo aɖe nɔ woaku ŋshishi niɔ ?
(trg)="17"> ¿ Jas rajawaxik kubʼan ri kamisanel we kraj ktoqʼobʼisax uwach ?

(src)="17"> Nyiwo yí Kristotɔ ci yí trɔ jimɛ ɖo awa yí asɔ dasɛ mɔ , yekpɔ jijɔ so Mawu ŋshishikukunamɛ nuɔ ?
(trg)="18"> ¿ Jas rajawaxik kubʼan ri cristiano che kuxutuj kan ri umak rech kukʼutu che nim kril wi ri utoqʼobʼ ri Dios ?

(src)="18"> Nɔ Kristotɔ ɖe ji mɔ yekpɔtɔ akpɔkɔ nyɔna so Mawu ŋshishikukunamɛ mɛ ɖe , nyi yí eɖo ami wawaɔ ?
(trg)="19"> ¿ Jas jastaq che weneʼ rajawaxik kuya kan jun cristiano rech ri Dios kutoqʼobʼisaj uwach ?

(src)="19"> Dre enu ci yí taɖo mɛ ci yí shi , atɛnŋ akpɔ jijɔ , yí agbese le yiɖekimɛ mɔ , yele vofamɛ , yí gbele nywiɖe le bexuju lɔ mɛ mɛ .
(trg)="20"> ¿ Jasche ri kamisanel kuxibʼij ta ribʼ xuqujeʼ kkikot pa ri tinamit re tobʼal ibʼ ?

(src)="20"> Nyi ji yí Kristotɔ ci yí trɔ jimɛ atɛnŋ akandoɔ ?
(trg)="21"> ¿ Jas ri qas retaʼm jun cristiano che xuxutuj kan jun nim makaj ?

(src)="21"> 15 , 16 .
(trg)="22"> 15 , 16 .

(src)="22"> Lé akpaxwe ci yí Yesu wakɔ shigbe tafɛn lɔ Natɔ koɖo Avɔnsatɔgan nɛ , atɛnŋ akpedo eo nu yí nakando Mawu ŋshishikukunamɛ ji sɔ wuɔ ?
(trg)="23"> ¿ Jas kubʼan chqe che kqetaʼmaj che Jesús xuya ri ukʼaslemal rumal qe xuqujeʼ che are ri kinimal ri Kojol tabʼal toqʼobʼ kʼo pa qawiʼ ?

(src)="23"> Nyi yí taɖo èji mɔ yeasɔ Yehowa wa bexu aotɔɔ ?
(trg)="24"> ¿ Jasche kawaj at che katzukuj tobʼal awibʼ rukʼ Jehová ?

# ajg/2017653.xml.gz
# quc/2017653.xml.gz


(src)="1"> “ Míɖo kojo jɔjɔɛ , míwa xomɛvu yí míku ŋshishi nɔ míwo nɔnɔwo . ” ​ — ZAK . 7 : 9 ; nwt .
(trg)="2"> 7 : 9 ) .

(src)="2"> Lé mìatɛnŋ asran Yehowa ŋshishikukunamɛ , nɔ mɛɖe je agɔ do mìɔ ?
(trg)="3"> Are chiʼ jun winaq kajwataj che kqakuy umak , ¿ jas kqabʼan che resaxik uwach ri utoqʼobʼ ri Jehová ?

(src)="3"> Lé mìadasɛ do mɔ mìkpɔnɔ agbe lɔ shigbe lé Yehowa kpɔɛni nɛɔ ?
(trg)="4"> ¿ Jas kqabʼan che ukʼutik che junam kqil wi ri kʼaslemal junam rukʼ Jehová ?

(src)="4"> Lé hamɛmɛshinshinwo asran Mawu kojoɖoɖo jɔjɔɛ do , nɔ wokpɔkɔ kojoɖonyɔwo gbɔɔ ?
(trg)="5"> Are chiʼ ri e ajkʼamal bʼe kkiqʼat tzij pa uwiʼ jun ajmak , ¿ jas kkibʼan che resaxik uwach ri usukʼilal ri Jehová ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Lé Yesu se le yiɖeki mɛ kudo Mawu Se lɔ nuɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Jas xunaʼ ri Jesús che ri Utaqanik ri Dios ?

(src)="6"> ( b ) Lé esekplamɛtɔwo koɖo Farizitɔwo zan ese lɔ le emɔ dɔndɔn ji doɔ ?
(trg)="7"> b ) ¿ Jas che kqabʼij che ri ajtijabʼ re ri pixabʼ xuqujeʼ ri fariseos utz ta xkibʼan che ukojik ri Taqanik ?

(src)="7"> Nyiwo mɛ yí mìakije le enyɔta cɛ mɛɔ ?
(trg)="8"> ¿ Jas kqil na pa wajun etaʼmanik riʼ ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Lé wowɛ yí shishi yi bexujuwo mɛ , nɔnɔ fafɛɖe nɔ mɛ ci yí shikɔɔ ?
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) ¿ Jas kbʼanik rech ri kamisanel kʼax ta kuriqo rech kopan pa ri tinamit re tobʼal ibʼ , xuqujeʼ jasche ?

(src)="9"> ( b ) Nyi yí enu ŋtɔ́ kpla mì so Yehowa nuɔ ?
(trg)="10"> b ) ¿ Jas kukʼut chqawach chrij ri Jehová ?

(src)="10"> Lé Farizitɔwo nɔnɔmɛ toakpo nɔ Mawu ci yí kunɔ ŋshishi nɔ amɛ tɔ doɔ ?
(trg)="11"> ¿ Jas che kjunamataj ta ri ubʼantajik ri Dios rukʼ ri ke ri e fariseos ?

(src)="11"> 7 , 8 . ( a ) Nɔ mɛɖe je agɔ le eo nu ɖe , lé àsran Yehowa doɔ ?
(trg)="12"> 7 , 8 . a ) Are chiʼ kbʼan kʼax chqe , ¿ jas kqabʼan che resaxik uwach ri Jehová ?

(src)="12"> ( b ) Nyi yí taɖo amɛɖekisɔsɔhwe ʒan gbɔxwe mìatɛnŋ asɔ amɛwo nuvɔnwo ke woɔ ?
(trg)="13"> b ) ¿ Jasche rajawaxik kqamachʼ qibʼ rech kqakuy kimak ri e nikʼaj chik ?

(src)="13"> Lé Yehowa kpedo Izraɛliviwo nu yí wonya mɔ agbetɔwo gbe nyi enu kɔkɔɛ ni doɔ ?
(trg)="14"> ¿ Jas xubʼan Jehová che kito’ik ri Israelitas rech xkichʼobʼo che ri kʼaslemal nim ubʼanik ?

(src)="14"> Lé Yesu dasɛ do mɔ Farizitɔwo dedonɔ afixɔxɔ amɛwo gbe nuɔ ?
(trg)="15"> Junam rukʼ ri xubʼij Jesús , ¿ jas xkibʼan ri ajtijabʼ re ri pixabʼ xuqujeʼ ri fariseos che ukʼutik che nim ta xkil wi ri kikʼaslemal ri nikʼaj chik ?

(src)="15"> ( a ) Lé apostolo Pɔlu dasɛ do mɔ yebunɔ amɛwo gbe , shigbe le Yehowa buni do hannɛɔ ?
(trg)="16"> a ) ¿ Jas xubʼan Pablo che ukʼutik che junam kubʼan che rilik ri kʼaslemal junam rukʼ Jehová ?

(src)="16"> ( b ) Nyi yí akpedo mì nu yí mìawa enu shigbe Pɔlu hannɛ , nɔ mìɖekɔ kunuɔ ?
(trg)="17"> b ) ¿ Jas kojuto ’ rech junam ri qachomanik ruk ’ ri Pablo che utzijoxik ri utzij ri Dios ?

(src)="17"> Nyi yí taɖo vofamɛ nɔnɔ le veviɖe nɔ Mawu mɛwoɔ ?
(trg)="18"> ¿ Jas che ri e rajpatanel ri Dios qas nim kkil wi uchajixik ri kʼaslemal ?

(src)="18"> 13 , 14 .
(trg)="19"> 13 , 14 .

(src)="19"> Lé Izraɛli mɛshinshinwo atɛnŋ adasɛ Yehowa jɔjɔɛnyinyi le kojoɖoɖo mɛ doɔ ?
(trg)="20"> ¿ Jas rajawaxik xkibʼan ri ajkʼamal bʼe re Israel rech xkikʼut ri usukʼilal ri Jehová ?

(src)="20"> Evototo ci yí le lé Yesu kpɔnɔ nuvɔnwatɔwo koɖo lé Farizitɔwo kpɔnɔ wo do mɛɔ ?
(trg)="21"> ¿ Jas xubʼan ri Jesús che kilik ri ajmakibʼ , xuqujeʼ jas xkibʼan ri fariseos che kilik ?

(src)="21"> Nyi yí kojoɖogbɛ mɛtɔwo donɔ gbla mɔ yewoado jeshiɔ ?
(trg)="22"> ¿ Jas riʼ ri rajawaxik qas kuchʼobʼ jun comité judicial ?

(src)="22"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="23"> Lé hamɛmɛshinshinwo awɛ anya nɔ nuvɔnwatɔ ɖe trɔ jimɛ ŋtɔŋtɔɔ ?
(trg)="24"> ¿ Jas kkibʼan ri e ajkʼamal bʼe che retaʼmaxik we jun winaq qas kunaʼ kʼax pa ranimaʼ che ri xubʼano ?

(src)="24"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="25"> ( Chawilaʼ ri nabʼe wachbʼal re ri kʼutunem ) .

(src)="25"> Le enukplamu ciwo yí le bexujuwo toto lɔ mɛ ɖe , ci ji yí àji mɔ yeazɔn doɔ ?
(trg)="26"> ¿ Jas kʼutunem re ri tinamit re tobʼal ibʼ kawaj kakojo ?

# ajg/2017654.xml.gz
# quc/2017654.xml.gz


(src)="1"> “ Míkpɔ nywiɖe nɔ mɛɖekpokpui ŋgbeto xexeɛ mɛ tamɛnukplakpla , koɖo amɛbleble gbali ji . . . yí asɔ mí wa hwashi o . ” ​ — KOL . 2 : 8 ; nwt .
(trg)="2"> 2 : 8 ) .

(src)="2"> Aɖaŋ ci yí lɔnlɔn cucu apostolo Pɔlu yí eɖo kudo lé xexe lɔ bunɔ nu kpɔ do nuɔ ?
(trg)="3"> ¿ Jas pixbʼenik xuya ri apóstol Pablo chrij ri kichomanik ri winaq che kkipatanij ta Dios ?

(src)="3"> Lé xexe lɔ bunɔ nu kpɔ do kpɔwɛ ɖeka ɖe , yí lé mìatɛnŋ agbi doɔ ?
(trg)="4"> Chayaʼ jun kʼutbʼal re ri kichomanik ri winaq xuqujeʼ chabʼij ri kbʼan che uxutuxik .

(src)="4"> Lé enyɔta cɛ kpedo eo nu doɔ ?
(trg)="5"> ¿ Jas xatutoʼ wi wajun kʼutunem riʼ ?

(src)="5"> Aɖaŋ ci yí apostolo Pɔlu ɖo do wema ci yí eŋwlɛn ɖaɖa nɔvi ciwo yí le Koloseɔ ?
(trg)="6"> ¿ Jas pixbʼenik xuya ri apóstol Pablo chke ri cristianos ?

(src)="6"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="7"> ( Chawilaʼ ri nabʼe wachbʼal re ri kʼutunem ) .

(src)="7"> Nyi yí taɖo mìakije lé xexe lɔ bunɔ enuwo kpɔ do kpɔwɛ ɖewo mɛɔ ?
(trg)="8"> ¿ Jasche kqanikʼoj na jujun chomanik kech ri winaq che qas etaʼmatalik ?

(src)="8"> Susu ci yí jɔnɔ eji nɔ amɛ sugbɔ le egbɛmɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?
(trg)="9"> ¿ Jas kkichomaj kʼi winaq , xuqujeʼ jasche ?

(src)="9"> Enyɔ ci mìatɛnŋ anu asɔ kpedo mɛ ci yí xɔɛ se mɔ enuwo Watɔ ɖe deli nuɔ ?
(trg)="10"> ¿ Jas kqabʼan che utoʼik jun winaq che kubʼij che kʼo ta jun bʼanal re ronojel ri jastaq ?

(src)="10"> Enyɔ ci yí mìatɛnŋ anu so susu ci yí nyi mɔ , woatɛnŋ ajeshi enywi koɖo evwin nɔ wodexɔ Mawu ji se can nuɔ ?
(trg)="11"> ¿ Jas kqabʼij oj chrij ri chomanik che rajawaxik taj kojkojon chrij ri Dios rech kqetaʼmaj ri utz o ri utz taj ?

(src)="11"> Susu ci yí le amɛ sugbɔ shi kudo sɛnsɛnha ɖe mɛ nɔnɔ nuɔ ?
(trg)="12"> ¿ Jas kkichomaj kʼi winaq chrij ri kojonem ?

(src)="12"> Lé sɛnsɛnha adodwitɔ lɔ nanɔ yí mìkpɔkɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="13"> ¿ Jasche kuya más kikotemal ri qastzij kojonem chqe ?

(src)="13"> Lé Matie 5 : 3 atɛnŋ akpedo mì nu , yí mìanya enu ci teŋ yí ana amɛ akpɔ jijɔɔ ?
(trg)="14"> ¿ Jas kqabʼan che ukojik Mateo 5 : 3 rech kojchoman chrij ri kuya kikotemal chqe ?

(src)="14"> ( a ) Susu ci yí bɔ le xexeɛ mɛ kudo gbɔdɔndɔn nuɔ ?
(trg)="15"> a ) ¿ Jas ri kichomanik ri winaq kimik chrij ri sexo ?