# ajg/2017495.xml.gz
# gur/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ji dɔkunu adodwiwo
(trg)="2"> Ɛɛra Yelemɛŋɛrɛ Taresum

(src)="3"> “ Míɖo afan avin koɖo mɛ ciwo yí le avin fanfan mɛ ”
(trg)="3"> “ Kɛla La Sɛba N Kele ”

(src)="4"> Nyi yí taɖo ele mɔ mìakanfu Yehowaɔ ?
(trg)="4"> “ Pɛɣɛ Ya Yah ! ” ​ — Beni Zuo ?
(trg)="5"> “ A . . .

(src)="5"> Yehowa “ le na ao ɖoɖowo pleŋ aje ji nɔ eo ”
(trg)="6"> Bahɛ Te Ho Tɛ’ɛhegɔ Woo Eŋɛ Soŋa Bo Ho ”

# ajg/2017496.xml.gz
# gur/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ Mízan xexemɛ dɔkunu majɔmajɔwo asɔ wa xlɔwo . ” ​ — LUIKI 16 : 9 .
(trg)="1"> “ Dekɛ teŋa wa zuo taresum soŋɛ nɛreba . ” — LUKE 16 : 9 .

(src)="2"> Lé mìatɛnŋ azan mìwo dɔkunuwo asɔ do ŋsɛn ekacaca ci yí le mìwo koɖo Mawu gblamɛɔ ?
(trg)="2"> To wan eŋɛ la wani dekɛ to inaanɛ poan lɔɣɔrɔ basɛ ti tomam la Naayinɛ zɔtɔ nyɔka ana soŋa ?

(src)="3"> Lé mìawɛ yí mìdatrɔ hwashi nɔ xexe cɛ mɛ afisasatotoɖoanyi lɔɔ ?
(trg)="3"> To wan eŋɛ la wani kan dɛna yamesi bo leebego teŋa wa ?

(src)="4"> Nyi yí taɖo yí èɖui koŋ mɔ , yeaɖo dɔkunuwo ɖɛ nɔ yeɖeki le Mawu gbɔɔ ?
(trg)="4"> Beni n sɔi ti hon lu ho suure ti ho ɛ vo’osum poan taresum ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Nyi yí taɖo wamɛnɔwo ɖo ani le totoɖoanyi cɛ mɛ kokokoɔ ?
(trg)="6"> Beni n sɔi ti nahadoma wan bɔna saŋawoo zina beere wa ?

(src)="7"> Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìagbejeɔ ?
(trg)="7"> Sokere ana bɛɛ ti to wan sɔsɛ de yele ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Nyi jɔ do axwejikpɔtɔ ci nu yí Yesu xo nuxu so jiɔ ?
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Yezu makerɛ la poan la , yameŋa la yuun tu’usɛ la bem yele ?

(src)="9"> ( b ) Aɖaŋ ci yí Yesu ɖo nɔ yi dokplɔtɔwoɔ ?
(trg)="9"> ( b ) Yezu yuun ka’am a podɔleba yeti bo ?

(src)="10"> Lé mìwɛ yí nya mɔ afisasatotoɖoanyi egbɛ tɔ , dele Mawu tamɛɖoɖowo mɛɔ ?
(trg)="10"> To eŋɛ la wani mina ti zina leebego teŋa wa yuun ka pa’asɛ Naayinɛ puti’irɛ poan ?

(src)="11"> Emɔdasɛnamɛ ci yí ze le Luiki 16 : 10 - 13 mɛɔ ?
(trg)="11"> Bem ka’aŋɔ n boi Luke 16 : 10 - 13 ?

(src)="12"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="13"> Nu lé mɛɖewo dadasɛ mɔ , yewonyi egbejinɔtɔwo le lé wozankɔ wowo dɔkunu majɔmajɔwo do kpɔwɛ .
(trg)="13"> Bo makerɛ pa’alɛ basɛba n tari teŋa wa taresum tuna yelemɛŋɛrɛ sore poan se’em .

(src)="14"> Nɔ mìnanɔ nu amɛwo faa ɖe , yayra ciwo yí mìakpɔɔ ?
(trg)="14"> To san bɔ’ɔra yɛri yɛri to wan nyɛ la bem kã’a ?

(src)="15"> ( a ) Nɔ mìnanɔ nu faa ɖe , lé edanasɛ do mɔ ‘ mìnya ŋɖɛɔ ’ ?
(trg)="15"> ( a ) To san bɔ’ɔra yɛri yɛri la pa’alɛ ti to tuni la bem “ yɛm tuuma ” ?

(src)="16"> ( b ) Lé eho zanzan yikɔ ji le Mawu mɛwo domɛ doɔ ?
(trg)="16"> ( b ) Naayinɛ nɛreba tari ligeri soŋera taaba la wani ?

(src)="17"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔ mɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="17"> ( Bisɛ pɔsega foote la . )

(src)="18"> Lé Abraxamu dasɛ mɔ ye ɖoŋ do Mawu nuɔ ?
(trg)="18"> Abraham yuun eŋɛ la bem pa’alɛ ti a dekɛ a mea delum la Naayinɛ ?

(src)="19"> ( a ) Aɖaŋ ci yí Pɔlu ɖo nɔ Timɔteɔ ?
(trg)="19"> ( a ) Paul yuun bo Timoti la bem ka’aŋɔ ?

(src)="20"> ( b ) Lé mìatɛnŋ awa do Pɔlu ɖaŋɖoɖo lɔ ji le egbɛmɛɔ ?
(trg)="20"> ( b ) To wan eŋɛ la wani ta’an dekɛ Paul ka’aŋɔ la tum tuuma zina ?

(src)="21"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo koŋ awaɔ ?
(trg)="21"> To nari ti to lu to suure eŋɛ la bem ?

(src)="22"> Na yi kpɔwɛ ɖewo .
(trg)="22"> Bo makerɛ .

(src)="23"> Dɔkunu ciwo yí nanɔ yí mìkpɔnɔ vovo ŋtɔŋtɔɔ ?
(trg)="23"> Bem taresum n bo’ori to pupeelum n gaŋɛ za’a ?

(src)="24"> ( a ) Nyi yí ava jɔ do afisasatotoɖoanyi egbɛ tɔ jiɔ ?
(trg)="24"> ( a ) Bem n gã gura zina leebego teŋa wa ?

(src)="25"> ( b ) Ci yí ele nyanya mɛ nɔ mì ahan ɖe , lé mìabunɔ ŋcilanmɛ dɔkunuwo doɔ ?
(trg)="25"> ( b ) To mi sɛla n wan eŋɛ beere la , nari ti la soŋɛ tɔ ti to geele inaanɛ taresum la wani ?

(src)="26"> 17 , 18 .
(trg)="26"> 17 , 18 .

(src)="27"> Nyiwo yí Mawu xlɔwo kpɔkɔ mɔ nɔɔ ?
(trg)="27"> Naayinɛ zɔdoma wan nyɛ la bem ?

# ajg/2017497.xml.gz
# gur/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ Mí ɖo a do akɔnfa nɔ míwonɔnɔwo yí a do ŋsɛn lanmɛ nɔ míwonɔnɔwo . ” ​ — 1 TƐS .
(trg)="1"> “ De ya sɛba n wan kpemehe ya ge soŋora taaba . ” — 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Lé Yehowa fanɔ akɔn nɔ mì doɔ ?
(trg)="3"> Yehowa ita la wani buɣela to suure ?

(src)="4"> Mawunyɔkpukpui ciwo yí atɛnŋ afa akɔn nɔ mɛ ciwo yí le wowo mɛ vevi ɖe ku fankɔɔ ?
(trg)="4"> Gulesegɔ ana bɛɛ n wan ta’an buɣelɛ sɛba nɛreba n ki la suure ?

(src)="5"> Lé hamɛ lɔ atɛnŋ afa kɔn nɔ mɛ ciwo yí le wowo mɛ vevi ɖe ku fankɔɔ ?
(trg)="5"> Tansugere la wan eŋɛ la wani ta’an buɣelɛ sɛba n kele la suure ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Nyi yí taɖo mìɖo abu tamɛ kpɔ so lé mìawɛ afakɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevisese mɛ do wowo mɛ veviɖe ku nuɔ ?
(trg)="7"> Beni n sɔi ti la nara ti to sɔsɛ to wan eŋɛ se’em ta’an buɣelɛ nɛresɛba nɛreba n ki la suure ? (

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="8"> Bisɛ pɔsega foote la . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Nyi yí taɖo mìatɛnŋ akandoji mɔ , Yehowa nya nywiɖe mɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔ ӡan akɔnfafaɔ ?
(trg)="10"> Beni n sɔi ti to mina ti Yehowa mi ti nɛra n keli nari subuɣelegɔ mɛ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Lé Yehowa fanɔ akɔn nɔ mì doɔ ?
(trg)="12"> Yehowa iti la wani buɣela to suure ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> Nyi yí taɖo mìatɛnŋ akandoji mɔ Yesu afa akɔn mìɔ ?
(trg)="14"> Beni n sɔi ti to tara suure lua ti Yezu wan buɣela to suure ?

(src)="15"> Lé vevisesedoamɛnu Yesu tɔ ze petii hwecinu yí Lazar kuɔ ?
(trg)="15"> Lazarus n yuun ki la Yezu yuun eŋɛ la wani pa’alɛ ti a tari nɛreba giile mɛ ?

(src)="16"> Nyi yí taɖo mìkandoji mɔ Yesu gbesekɔ vevi do mì nu le egbɛmɛ hɛnnɛɔ ?
(trg)="16"> Beni n sɔi ti to tara suure lua ti Yezu kelum tara to giile mɛ zina beere wa ?

(src)="17"> Mawunyɔkpukpui ciwo yí fanɔ akɔn nɔ eo wuɔ ?
(trg)="17"> Gulesegɔ ana bɛɛ n ni buɣela hon suure ?

(src)="18"> Emɔ vevi ɖeka ci nu yí mìatɛnŋ anyi akɔnfafa soxu nɔ mɛbuwo leɔ ?
(trg)="18"> Sore kani ti la nara ti to doose buɣelɛ basɛba suure ?

(src)="19"> Nyi yí ele mɔ mìaɖonɔ ŋwi kudo vevisesewo nuɔ ?
(trg)="19"> Bem yele ti la nara ti to tɛra doose la sɛba n kele la ?

(src)="20"> Enyɔ ciwo yí mìatɛnŋ anu asɔ fa akɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔɔ ?
(trg)="20"> To wan eŋɛ la wani ta’an buɣelɛ sɛba nɛreba n ki la suure ?

(src)="21"> Nɔ egbɔnnu nɔ mì mɔ mìayi fa akɔn nɔ amɛwo ɖe , nyi yí mìatɛnŋ awaɔ ?
(trg)="21"> To wan eŋɛ la wani ta’an buɣelɛ nɛra suure la san kpe’em bo to ti to keŋɛ nɛra la zɛ’an ?

(src)="22"> ( Gbekpɔ dakavi ci nyi : “ Akɔfanya Siwo Nana Ame Ƒe Dzi Dzea Eme . ” )
(trg)="22"> ( Kelum bisɛ daka la n de “ Subuɣelegɔ Yetɔɣum . ” )

(src)="23"> Emɔ vevi bu ci ji yí mìtonɔ yí fanɔ akɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔɔ ?
(trg)="23"> Sore kani n ani soŋa paa ti to wan ta’an doose buɣelɛ nɛreba suure ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìakpɔtɔ afakɔ akɔn nɔ mɛ ciwo yí amɛ kunɔɔ ?
(trg)="25"> Beni n sɔi ti la yele pakɛ ti to buɣela nɛreba suure ?

(src)="26"> Nyi yí taɖo Yehowa gbeɖuwo fanɔ akɔn nɔ mì sugbɔ wuɔ ?
(trg)="26"> Beni n sɔi ti Yehowa pu’ulumbiŋa la buɣela to suure paa ?

# ajg/2017498.xml.gz
# gur/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Míkanfu Yah ! . . .
(trg)="1"> “ Pɛɣɛ Ya Yah ! . . .

(src)="2"> Evivi yí gbesɔgbe mɔ woakanfui ! ” ​ — EHA .
(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="2"> Bisɛ la za’asum ge nara ti to pɛɣɛ en ! ” — YOOM 147 : 1 .

(src)="4"> nanya mɔ Yehowa sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ yeɔ ?
(trg)="3"> puurɛ pee la Yehowa n ti’iseri ho yele se’em la ?

(src)="5"> na kandoji mɔ Yehowa ahwlɛn ye gan ɔ ?
(trg)="4"> tara sunkpe’ene ti Naayinɛ wan faɛ ho basɛ ?

(src)="6"> nakpɔ lé Yehowa lenɔ yi jukɔn do te sɔ to yi Nyɔ lɔ jiɔ ?
(trg)="5"> nyɛ Yehowa n tari a yetɔɣum la bisera a nɛreba se’em ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Hwehancinu yí woŋwlɛn Ehajiji 147 tɔ lɔɔ ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Daanse’ere , wani ma’a ti ba gulesɛ Yooma 147 ?

(src)="8"> ( b ) Enukplamu ci yí mìakpɔ so Ehajiji 147 tɔ kplakpla mɛɔ ?
(trg)="7"> ( b ) To wan ta’an zamesɛ la bem yese Yooma 147 ?

(src)="9"> Hwecinu yí Efyɔ Sirusi na ablɔɖe Izraɛliviwo ɖe , lé wose le wowoɖekiwo mɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?
(trg)="8"> Se’em ma’a ti Naba Kirus yuun faɛ Israeldoma la , la yuun ani ba la wani ge beni n sɔi ti la yuun ana ba bala ?

(src)="10"> Nyi yí ehakpatɔ lɔ do jeshi so ŋsɛn ci yí le Yehowa shi mɔ yɛada dɔ̀ le mìwo jiwo nuɔ ?
(trg)="9"> Baambaana la tɔɣɛ pa’alɛ ti Yehowa tari a paŋa la tibera la wani ?

(src)="11"> Lé enyɔ ci yí ehakpatɔ lɔ nu le Ehajiji 147 : 4 , atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ mì doɔ ?
(trg)="10"> To wan ta’an nyɛ nyuurɔ la wani yese baambaana la n tee sɔsega ti la bɔna Yooma 147 : 4 la ?

(src)="12"> ( Kpɔ foto ci yí le totomɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="11"> ( Bisɛ pɔsega foote la . )

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Nɔ Yehowa kpekpɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nɔnɔ susu mɛ niɔ ?
(trg)="12"> 7 , 8 . ( a ) Yehowa ni geele la bem yele , se’em ma’a ti a fãara a nɛreba guribisɛ poan la ?

(src)="14"> ( b ) Nu kpɔwɛ ɖeka ci yí dasɛ lé Yehowa senɔ vevi do agbetɔ makpemakpewo nu do .
(trg)="13"> ( b ) Bo makerɛ pa’alɛ Yehowa n tari giile se’em ta’an soŋera nɛrasaaleba n ka di mi’a la .

(src)="15"> 9 , 10 .
(trg)="14"> 9 , 10 .

(src)="16"> Nɔ Yehowa kpekpeɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nyi enu vevitɔ ci ewanɔ nɔ mìɔ ?
(trg)="15"> Se’em ma’a ti Yehowa ni soŋera to la , a ni eŋɛ la bem yia ?

(src)="17"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="16"> Bo makerɛ .

(src)="18"> Nyi ele mɔ mìawa yí akpɔ nyɔna so amɛhlɛnganŋsɛn Yehowa tɔ mɛɔ ?
(trg)="17"> Sɛba n boti Naayinɛ soŋerɛ la nari ti ba eŋɛ la bem ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Gbɔxwe Yehowa akpedo mì nu ɖe , nyiwo yí ele mɔ mìashinɔɔ ?
(trg)="18"> 12 , 13 . ( a ) To san bɔta ti Naayinɛ soŋɛ tɔ , bem n ka nari ti to ita ?

(src)="20"> ( b ) Miwo nu yí Yehowa kpɔnɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="19"> ( b ) Yehowa nɔŋɛ la nɛrekani taaba yele ?

(src)="21"> Nyi ji yí ehakpatɔ lɔ kandoɔ ?
(trg)="20"> Bem yele n yuun kpemese baambaana la giila ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) Lé mìsenɔ le mìwoɖekiwo mɛ le vevisesewo mɛ hweɖewonuɔ , vɔ lé Yehowa kpenɔdo mì nu to yi Nyɔ lɔ ji doɔ ?
(trg)="21"> 15 - 17 . ( a ) Saŋa a se’a guribisɛ ta’an ni basɛ ti la ana to la wani ge Yehowa tari a yetɔɣum la soŋera to la wani ?

(src)="23"> ( b ) Na lé ‘ Mawu Nyɔ lɔ ɖenɔ blɛ ’ do kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="22"> ( b ) Bo makerɛ pa’alɛ ‘ Naayinɛ yetɔɣum la n zoti kalam se’em . ’

(src)="24"> Nyi yí na èkpɔ mɔ Mawu do afixɔxɔ ye nuɔ , eyi susu ciwo yí taɖo àkɔ gbe yiji yí anu mɔ “ Míkanfu Yah ɔ ! ” ?
(trg)="23"> Beni n sɔi ti hon wum dama ti Yehowa nɔŋɛ ho mɛ ge beni n sɔi ti ho wan ta’an tɔɣɛ la pupeelum ti “ Pɛɣɛ ya Yah ! ” ?

# ajg/2017499.xml.gz
# gur/2017499.xml.gz


(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="1"> “ Nam Yehowa ge a wan bo ho suure n boti sɛla . ” ​ — YOOM 37 : 4 , NWT .

(src)="3"> Agbemɛtajinu ciwo yí ana yí nakpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?
(trg)="2"> Bem loore n wan basɛ ti ho tara pupeelum beere sa’am ?

(src)="4"> Nyi yí àkpla nɔ èwa gashiagamɛ sumɔsumɔdɔ , hwecinu yí enyi jajɛɔ ?
(trg)="3"> Tɛm woo sore ŋmɛ’a tuuma la wan soŋɛ bunbilipaalesi la wani ?

(src)="5"> Nɔ èsɔ emɔɖeɖedɔ lɔ wa agbemɛdɔ ao tɔ ɖe , mɔnukpɔkpɔ ciwo yí atɛnŋ asun eo shiɔ ?
(trg)="4"> Sore ŋmɛ’a tuuma la bo’ori to la bem ?

(src)="6"> Nyi nu yí ele mɔ jajɛ ɖeshiaɖe asɔ gbeta do kudo esɔmɛ yi tɔ nuɔ , ganŋke , nyi yí taɖo dalonɔ enu kpɔ so nu sugbɔɔ ?
(trg)="5"> Bunbilipaalega nari ti a loe ti a beere eŋɛ la bem ge beni n sɔi ti la ka nara ti a ba’a fabela de yele ?

(src)="7"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="6"> ( Bisɛ pɔsega foote la . )

(src)="8"> Lé èwɛ yí nya mɔ Yehowa ji mɔ eole wa ɖoɖo do ao gbe nu keŋ akpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?
(trg)="7"> Hon eŋɛ la wani baŋɛ ti Yehowa boti la ho tara pupeelum beere sa’am ?

(src)="9"> Nyi yí Yehowa ji mɔ eole waɔ ?
(trg)="8"> Yehowa boti ho loe la bem ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="11"> Nyi yí na yí Yesu kpɔ jijɔɔ ?
(trg)="10"> Bem n yuun basɛ ti Yezu tara pupeelum ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo yí enyɔ mɔ , àgbeje ɖoɖo ci yí èwa do ao gbe nu mɛ koɖo Kristotɔ kpɔnutɔxuwoɔ ?
(trg)="11"> Beni n sɔi ti la nara ti hon la Kristakɔma n kumesɛ sɔsɛ hon loe sɛla la yele ?

(src)="13"> Nyi yí taɖo jajɛ sugbɔ kpɔnɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="12"> Beni n sɔi ti nɛreba zo’e zo’e purɛ pee ti ba ɛɛra podɔleba ?

(src)="14"> Nyi yí jajɛ Kristotɔ ɖewo wa , keŋ atɛnŋ adra enyɔ lɔ nɔ amɛ sugbɔ wuɔ ?
(trg)="13"> Kristakɔma n de bunbilipaalesi eŋɛ la wani ta’an dekɛ ba saŋa zo’e zo’e ɛɛra podɔleba ?

(src)="15"> Emɔ ciwo nu yí enukplaviwawadɔ lɔ nanɔ ekpla mì leɔ ?
(trg)="14"> Sore kuni poan ti podɔleba eere dɛna pa’alegɔ n di mi’a bɔ’ɔra tɔ ?

(src)="16"> Nɔ èle nyigbanmama ci mɛ yí amɛwo desɔ eɖe le nyɔnɔnwi lɔ mɛ can ɖe , lé àwɛ akpɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="15"> Hon wan eŋɛ la wani ta’an laɣum ɛɛra podɔleba hali la zɛse’a ti yeledaaŋɔ bɔna bim ?

(src)="17"> Sumɔsumɔdɔ kɔkɔɛ kpaxwe ci mɛ yí jajɛ sugbɔ wakɔ dɔ leɔ ?
(trg)="16"> Na’am mɔɔlegɔ tuuma ana bɛɛ ti bunbilipaalesi zo’e zo’e ta’an tuna ?

(src)="18"> Lé emɔɖeɖedɔ lɔ atɛnŋ ana yí sumɔsumɔdɔ mɔnukpɔkpɔ buwo asun eo shiɔ ?
(trg)="17"> Bem yɔ’ɔ ase’a ti sore ŋmɛ’a tuuma la ni basɛ ti ho nyɛ ?

(src)="19"> Lé Betɛli sumɔsumɔdɔ lɔ nanɔ yí jajɛwo kpɔnɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="18"> Beni n basɛ ti bunbilipaalesi la n boi Betel yire tuna la tara pupeelum ?