# ajg/2017495.xml.gz
# dga/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> “ Míɖo afan avin koɖo mɛ ciwo yí le avin fanfan mɛ ”
(trg)="2"> “ Yɛ Pugi Jehoova ! ” ​ — Anaŋso La Wala ?
(trg)="3"> “ O . . .

(src)="5"> Yehowa “ le na ao ɖoɖowo pleŋ aje ji nɔ eo ”
(trg)="4"> Na Vɛmeŋ Ka Ho Nyɛ Ho Sukyiri Yelboɔraa Zaa ”

# ajg/2017498.xml.gz
# dga/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ Míkanfu Yah ! . . .
(trg)="1"> “ Yɛ Pugi Jehoova ! . . .

(src)="2"> Evivi yí gbesɔgbe mɔ woakanfui ! ” ​ — EHA .
(trg)="2"> Bonso lɛ eɛ yelnoɔŋ , ka pugibu seŋ neŋ ! ” — YM .

(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> nanya mɔ Yehowa sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ yeɔ ?
(trg)="4"> wulli nimmipa ko Jehoova , o naŋ teɛrɛ ho yɛlɛ zuŋ ?

(src)="5"> na kandoji mɔ Yehowa ahwlɛn ye gan ɔ ?
(trg)="5"> taa sagediibo ka , Jehoova na faa bo la ?

(src)="6"> nakpɔ lé Yehowa lenɔ yi jukɔn do te sɔ to yi Nyɔ lɔ jiɔ ?
(trg)="6"> nyɛ lɛ Jehoova naŋ maŋ de o yelbie sonna o noba ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) Hwehancinu yí woŋwlɛn Ehajiji 147 tɔ lɔɔ ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Boŋ saŋa baŋ sɛge Yieme 147 ?

(src)="8"> ( b ) Enukplamu ci yí mìakpɔ so Ehajiji 147 tɔ kplakpla mɛɔ ?
(trg)="8"> ( b ) Ka te naŋ kanna Yieme 147 , boŋ ka te na toɔ̃ zanne yi be ?

(src)="9"> Hwecinu yí Efyɔ Sirusi na ablɔɖe Izraɛliviwo ɖe , lé wose le wowoɖekiwo mɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?
(trg)="9"> Saŋa na Naa Cyrus naŋ wa zɔɔ faa a Israel noba yi gbangbaaloŋ poɔ na , wala aŋ da waa ko ba ?

(src)="10"> Nyi yí ehakpatɔ lɔ do jeshi so ŋsɛn ci yí le Yehowa shi mɔ yɛada dɔ̀ le mìwo jiwo nuɔ ?
(trg)="10"> Anaŋso la wala ?
(trg)="11"> Boŋ ka a yieloŋ yiele da nyɛ a kyaare faŋa na Jehoova naŋ de sanna noba na ?

(src)="11"> Lé enyɔ ci yí ehakpatɔ lɔ nu le Ehajiji 147 : 4 , atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ mì doɔ ?
(trg)="12"> Boŋ tɔnɔ teŋ na ba nyɛ a yi lɛ a yieloŋ yiele naŋ leɛre a yɛlɛ naŋ be Yieme 147 : 4 ?

(src)="12"> ( Kpɔ foto ci yí le totomɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="13"> ( Kaa a piilee foota na . )

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Nɔ Yehowa kpekpɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nɔnɔ susu mɛ niɔ ?
(trg)="14"> 7 , 8 . ( a ) Boŋ yɛlɛ ka Jehoova maŋ kaa kyɛ faa o noba yi yelkpeɛne poɔŋ ?

(src)="14"> ( b ) Nu kpɔwɛ ɖeka ci yí dasɛ lé Yehowa senɔ vevi do agbetɔ makpemakpewo nu do .
(trg)="15"> ( b ) Manne wulli lɛ Jehoova naŋ maŋ wulli nembazɔ ku nensaaliba naŋ ba tori .

(src)="15"> 9 , 10 .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="16"> Nɔ Yehowa kpekpeɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nyi enu vevitɔ ci ewanɔ nɔ mìɔ ?
(trg)="17"> Ka Jehoovaŋ wa boɔrɔ ka o soŋ te , boŋ sommo oŋ daŋ maŋ ku te fɔrɔ ?

(src)="17"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="18"> Manne wulli .

(src)="18"> Nyi ele mɔ mìawa yí akpɔ nyɔna so amɛhlɛnganŋsɛn Yehowa tɔ mɛɔ ?
(trg)="19"> Noba naŋ boɔrɔ ka Jehoova faa ba na , boŋ aŋ seŋ ka ba e ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Gbɔxwe Yehowa akpedo mì nu ɖe , nyiwo yí ele mɔ mìashinɔɔ ?
(trg)="20"> 12 , 13 . ( a ) Ka te naŋ na toɔ̃ nyɛ Jehoova sommo , boŋ aŋ ba seŋ ka te erɛ ?

(src)="20"> ( b ) Miwo nu yí Yehowa kpɔnɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="21"> ( b ) Nembotaa yɛlɛ ka Jehoova nɔnɔ ?

(src)="21"> Nyi ji yí ehakpatɔ lɔ kandoɔ ?
(trg)="22"> Sobuo ka a Yieloŋ yiele sagediibo da emoo faŋa ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) Lé mìsenɔ le mìwoɖekiwo mɛ le vevisesewo mɛ hweɖewonuɔ , vɔ lé Yehowa kpenɔdo mì nu to yi Nyɔ lɔ ji doɔ ?
(trg)="23"> 15 - 17 . ( a ) Saŋa kaŋa ka te naŋ tuori yelkpeɛne , wala teŋ maŋ teɛrɛ ?

(src)="23"> ( b ) Na lé ‘ Mawu Nyɔ lɔ ɖenɔ blɛ ’ do kpɔwɛ ɖeka .
(trg)="24"> Sobuo ka Jehoova maŋ de o yelbiri na soŋ te ( b ) Manne wulli lɛ ‘ Naaŋmen yelbiri naŋ zoro weoŋweoŋ ’

(src)="24"> Nyi yí na èkpɔ mɔ Mawu do afixɔxɔ ye nuɔ , eyi susu ciwo yí taɖo àkɔ gbe yiji yí anu mɔ “ Míkanfu Yah ɔ ! ” ?
(trg)="25"> Bonso hoŋ teɛre ka Jehoova nɔŋɛɛ ho yɛlɛ ?
(trg)="26"> Bonso aŋ seŋ ka ho moɔlɔ ka noba “ Pugi Jehoova ! ” ?

# ajg/2017499.xml.gz
# dga/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ Yehowa nu lé jɔ ji nɔ eo sugbɔ , eyi ana eo enu ciwo yí ao ji jikɔ . ” ​ — EHA .
(trg)="1"> “ Nyaŋna Jehoova eŋaŋ , o na ku boŋ ho sukyiri yelboɔraa zaa . ” ​ — YM .

(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> Agbemɛtajinu ciwo yí ana yí nakpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?
(trg)="3"> Boŋ yɛlɛ na toɔ̃ vɛŋ ka ho taa popeɛloŋ nendaarekaŋa ?

(src)="4"> Nyi yí àkpla nɔ èwa gashiagamɛ sumɔsumɔdɔ , hwecinu yí enyi jajɛɔ ?
(trg)="4"> Ka baapaalbaŋ wa de ba menne zaa eŋ a wagre zaa toma poɔŋ , boŋ ba na baŋ ?

(src)="5"> Nɔ èsɔ emɔɖeɖedɔ lɔ wa agbemɛdɔ ao tɔ ɖe , mɔnukpɔkpɔ ciwo yí atɛnŋ asun eo shiɔ ?
(trg)="5"> Ka hõõ tona pioneer toma , boŋ poɔ sori hoŋ na toɔ̃ nyɛ ?

(src)="6"> Nyi nu yí ele mɔ jajɛ ɖeshiaɖe asɔ gbeta do kudo esɔmɛ yi tɔ nuɔ , ganŋke , nyi yí taɖo dalonɔ enu kpɔ so nu sugbɔɔ ?
(trg)="6"> Boŋ gbɛre ka baapaalaa seŋ ka o de a kyaare nendaare kaŋa yɛlɛ ?

(src)="7"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="7"> Bonso aŋ ba seŋ ka o vɛŋ ka yɛlɛ dɔnnoo gaali ( Kaa a piilee footo na . )

(src)="8"> Lé èwɛ yí nya mɔ Yehowa ji mɔ eole wa ɖoɖo do ao gbe nu keŋ akpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?
(trg)="8"> Wala hoŋ e baŋ ka Jehoova boɔraŋ ka ho taa popeɛloŋ nendaarekaŋ ?

(src)="9"> Nyi yí Yehowa ji mɔ eole waɔ ?
(trg)="9"> Boŋ ka Jehoova boɔra ka ho e ?

(src)="10"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="11"> Nyi yí na yí Yesu kpɔ jijɔɔ ?
(trg)="11"> Boŋ da vɛŋ ka Yesu taa popeɛloŋ ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo yí enyɔ mɔ , àgbeje ɖoɖo ci yí èwa do ao gbe nu mɛ koɖo Kristotɔ kpɔnutɔxuwoɔ ?
(trg)="12"> Bonso ka yɛŋ bebe ka ho neŋ Kristabiiri naŋ kyili Jehoova puoruu poɔŋ manna ho nendaare yɛlɛ ?

(src)="13"> Nyi yí taɖo jajɛ sugbɔ kpɔnɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="13"> Bonso ka baapaalba yaga zie zaa poɔ maŋ pɛlɛ a naaŋ moɔloo toma tommo ?

(src)="14"> Nyi yí jajɛ Kristotɔ ɖewo wa , keŋ atɛnŋ adra enyɔ lɔ nɔ amɛ sugbɔ wuɔ ?
(trg)="14"> Sobuo ka a krista baapaalba mine toɔ̃ de ba menne eŋ a naaŋ moɔloo toma poɔŋ yaga ?

(src)="15"> Emɔ ciwo nu yí enukplaviwawadɔ lɔ nanɔ ekpla mì leɔ ?
(trg)="15"> Sobuo ka a naaŋ moɔloo toma toɔ̃ korɔ te wullibo naŋ soma ?

(src)="16"> Nɔ èle nyigbanmama ci mɛ yí amɛwo desɔ eɖe le nyɔnɔnwi lɔ mɛ can ɖe , lé àwɛ akpɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="16"> Ka a naaŋ moɔloo wa e tuo zie na ho naŋ be na gba , wala hoŋ na toɔ̃ taa popeɛloŋ a toma poɔŋ ?

(src)="17"> Sumɔsumɔdɔ kɔkɔɛ kpaxwe ci mɛ yí jajɛ sugbɔ wakɔ dɔ leɔ ?
(trg)="17"> Boŋ toma naŋ e forifori ka baapaalba mine toɔ̃ toŋ ?

(src)="18"> Lé emɔɖeɖedɔ lɔ atɛnŋ ana yí sumɔsumɔdɔ mɔnukpɔkpɔ buwo asun eo shiɔ ?
(trg)="18"> Ka hõõ tona pioneer toma , boŋ poɔ sori hoŋ na toɔ̃ nyɛ ?

(src)="19"> Lé Betɛli sumɔsumɔdɔ lɔ nanɔ yí jajɛwo kpɔnɔ jijɔ doɔ ?
(trg)="19"> Sobuo ka Bethel toma maŋ korɔ baapaalba popeɛloŋ ?

(src)="20"> Nyiwo yí àtɛnŋ awa kakaɛ asɔ drado do gashiagamɛ sumɔsumɔdɔ lɔ wawa nuɔ ?
(trg)="20"> Wala hoŋ na toɔ̃ sɛgre ho meŋa a toɔ̃ de ho meŋa eŋ a wagre zaa toma poɔŋ ?

(src)="21"> Edɔ ci han yí àtɛnŋ awa yí asɔ kpɔ eoɖeki ji le mɔɖeɖedɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="21"> Wala hoŋ na toɔ̃ sɛgre toma kaa ho meŋa ?

(src)="22"> Nɔ esɔ eoɖeki na keŋkeŋ nɔ Yehowa sumɔsumɔ le jajɛ mɛ ɖe , lé adra eo do yí natɛnŋ axɔ agbannɔamɛji buwo le esɔmɛɔ ?
(trg)="22"> Ka hõõ de ho meŋa zaa eŋ Jehoova toma poɔŋ saŋa na ho naŋ e baapaalaa na , sobuo aŋ na soŋ bo ka ho toɔ̃ toŋ ferebo toma mine poɔ nendaarekaŋaŋ ?

(src)="23"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="24"> Akpaxwe ci yí ao ji awa , nɔ èle toto wakɔ do esɔmɛ ao tɔ nuɔ ?
(trg)="24"> Sobuo aŋ seŋ ka ho yi ho sukyiri poɔ sɛgre ho zemmo yɛlɛ ?

# ajg/2017531.xml.gz
# dga/2017531.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Àlɔn faa yí asɔ jigbɔnɖɛ nɔ te kpɔ Mawua ?
(trg)="2"> Ka Lɛ Ho Na Die Kannyiri Kyɛ Kyɛllɛ ?

(src)="3"> “ Fafa Mawu tɔ . . . ci mɛ agbetɔ datɛnŋ mɔŋje o ”
(trg)="3"> ‘ Naaŋmen Maaroŋ na . . .

(src)="4"> Lé mìawɛ yí aɖe amɛnyinyi xoxuitɔ si , keŋ aɖui koŋ anɔ azɔge ni
(trg)="4"> Zuo La Bomma Zaa ’
(trg)="5"> Lɛ Te Naŋ Na E Yage A Gyogi - Koroo Na Kyɛ De O Lɔɔ Bare

(src)="5"> Lé mìado amɛnyinyi yoyu lɔ , yí ana akpɔtɔ anɔ mìnu
(trg)="6"> Lɛ Te Naŋ Na E Su A Gyogi - Paalaa Na , A Ta Wa De O Lɔɔrɔ Bara Zaa

# ajg/2017532.xml.gz
# dga/2017532.xml.gz


(src)="1"> “ Míwo can ɔ , míxɔ jigbɔnɖɛ . ” ​ — ӠAKI 5 : 8 .
(trg)="2"> 5 : 8 .

(src)="2"> Woagbɔnjiɖɛ gɔnmɛ ɖe ?
(trg)="3"> Boŋ na wulli ka neɛ diree kannyiri ?

(src)="3"> Nyi yí kpedo ŋsu koɖo nyɔnu ciwo yí ni le blema nu yí wolɔn faa yí nɔ te kpɔ Yehowaɔ ?
(trg)="4"> Saŋa naŋ pare , boŋ da soŋ dɔbɔ neŋ pɔgeba mine baŋ yi ba sukyiri zaa poɔ kyɛlle Jehoova ?

(src)="4"> Lé Yehowa koɖo Yesu dasɛ do mɔ , yewonyi mɛ ciwo yí lɔnnɔ faa yí gbɔnnɔ ji ɖɛɔ ?
(trg)="5"> Sobuo ka Jehoova ane Yezu wulli ka ba taaɛ kyɛlloo gyogo ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Nyi yí atɛnŋ ana yí mìabiɔse mɔ : “ Keke vaɖo hwenuɔ ” ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Bo yɛlɛŋ na toɔ̃ vɛŋ ka te soore ka : “ Wala aŋ na kɔɔre seŋ ” ?

(src)="6"> ( b ) Nyi yí taɖo egbejinɔtɔ ciwo yí ni le blema vayi kpɔwɛwo atɛnŋ ado ŋsɛn mìɔ ?
(trg)="7"> ( b ) Sobuo ka Jehoova noba naŋ da bebe saŋa kaŋa naŋ pare na ewulluu na toɔ̃ eŋ te faŋa ?

(src)="7"> Nyi yí atɛnŋ akpedo mì nu yí mìado ji nɔ mìtokɔ cukaɖawo mɛɔ ?
(trg)="8"> Boŋ na toɔ̃ soŋ te saŋa na te naŋ wa tuoro yelkpeɛne ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Nyi yí jigbɔnɖɛxɔxɔ biɔ so mì shiɔ ?
(trg)="9"> 4 , 5 . ( a ) Boŋ na wulli ka neɛ diree kannyiri ?

(src)="9"> ( b ) Lé Yesu nukplavi Ӡaki ɖe jigbɔnɖɛ gɔnmɛ doɔ ?
(trg)="10"> ( b ) Sobuo ka bituna Jeemes manne kannyiri diibu yɛlɛ ?

(src)="10"> ( Kpɔ foto ci le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="11"> ( Kaa a munpiilee footo na . )

(src)="11"> Nyi mìatɛnŋ akpla so enyɔnuɖɛtɔ Mishe kpɔwɛ lɔ mɛɔ ?
(trg)="12"> Boŋ teŋ na baŋ zanne yi daŋyɛlɛ Maika ewulluu na poɔŋ ?

(src)="12"> Nyi yí taɖo etenɔnɔkpɔ Yehowa biɔ enu sugbɔ wu mɔ , mìale te kpoŋ yí akpɔkɔ emɔ mɔ yi gbeɖuwo le vamɛɔ ?
(trg)="13"> A yi te naŋ kyɛllɛ ka Jehoova noɔre emmo na nyɛɛ eebo na puoreŋ , boŋ aŋ lɛ fɛrɛ ka te erɛ ?

(src)="13"> Nyi yí ɖo anɔ susu mɛ nɔ mì , hwecinu yí mìabukɔ tamɛ kpɔ so ŋsu koɖo nyɔnu egbejinɔtɔ ciwo yí ni le blema nuɔ ?
(trg)="14"> Ka te naŋ wa teɛrɛ Jehoova yelmeŋa noba naŋ da bebe saŋa naŋ pare na yɛlɛ , bo yɛlɛ aŋ seŋ ka te maŋ leɛteɛre ?

(src)="14"> 9 , 10 .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="15"> Keke na nɔ hwehancinu yí Abraxamu koɖo Sara akpɔ emɔ nɔ Yehowaɔ ?
(trg)="16"> Wala ka Aaburaham ane Seera da kyɛlle Jehoova kɔɔre seŋ ?

(src)="16"> Nyi yí taɖo Abraxamu lɔn faa mɔ yeakpɔ emɔ nɔ Yehowaɔ , yí shicu ciwo yí asun shi kudo yi jigbɔnɖɛ lɔ nuɔ ?
(trg)="17"> Bonso ka Aaburaham da yi o sukyiri zaa poɔŋ kyɛllɛ Jehoova , ka bo maaloo oŋ na nyɛ a yi o kannyiri diibu na zuŋ ?

(src)="17"> 12 , 13 .
(trg)="18"> 12 , 13 .

(src)="18"> Nyi yí taɖo Ӡozɛfu ӡan jigbɔnɖɛɔ , yí nɔnɔmɛ nywi ci yí le shiɔ ?
(trg)="19"> Bonso aŋ da fɛrɛ ka Joosef di kannyiri , ka bo gyogi soŋ na oŋ da taa ?

(src)="19"> 14 , 15 . ( a ) Nyi yí taɖo Davidi jigbɔnɖɛ jiŋ ɔ ?
(trg)="20"> 14 , 15 . ( a ) Bonso ka Deevid kannyiri diibu na e o yoŋ ?

(src)="20"> ( b ) Nyi yí kpedo Davidi nu yí esɔ jigbɔnɖɛ kpɔ emɔɔ ?
(trg)="21"> ( b ) Boŋ da soŋ Deevid oŋ toɔ̃ di kannyiri kyɛ kyɛlle Jehoova ?

(src)="21"> 16 , 17 .
(trg)="22"> 16 , 17 .

(src)="22"> Lé Yehowa koɖo Yesu ɖo etenɔnɔ jigbɔnɖɛ kpɔwɛ nywiwo ɖɛ nɔ mì doɔ ?
(trg)="23"> Sobuo ka Jehoova ane Yezu Krista zaa wulli ka te na toɔ̃ yie te sukyiri poɔ kyɛlle ?

(src)="23"> 18 , 19 .
(trg)="24"> 18 , 19 .

(src)="24"> Nyi yí akpedo mì nu yí mìalɔn faa asɔ jigbɔnɖɛ akpɔkɔ emɔɔ ?
(trg)="25"> Boŋ na toɔ̃ soŋ te ka te maŋ boɔrɔ ka te yi te sukyiri poɔŋ a dire kannyiri kyɛ kyɛllɛ ?

(src)="25"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo do tamɛ gligaan mɔ mìawaɔ ?
(trg)="26"> Bo yɛlɛ hoŋ ŋmɛ nyaa ka ho na eŋ ?

# ajg/2017533.xml.gz
# dga/2017533.xml.gz


(src)="1"> “ Fafa Mawu tɔ , ci mɛ agbetɔ datɛnŋ mɔŋje o , ale míwo jiwo . . . do te . ” ​ — FILI .
(trg)="1"> “ Naaŋmen Maaroŋ Naŋ Zuo Bomma Zaa Na gu yɛ sukyie ” — Fil .

(src)="2"> 4 : 7 .
(trg)="2"> 4 : 7 .

(src)="3"> Nyi yí mìkpla so enu ci yí jɔ do Pɔlu ji le Filipi mɛɔ ?
(trg)="3"> Boŋ teŋ na baŋ zanne yi yɛlɛ naŋ page bituna Paul Filiipai poɔŋ na ?

(src)="4"> Ŋwlɛnŋwlɛn lɔwo mɛ kpɔwɛ ciwo yí dasɛ mɔ , Yehowa wanɔ enu ci yi sɛntɔwo dekpɔkɔ emɔ nɔɔ ?
(trg)="4"> Bo yɛlɛŋ be a Baabole poɔŋ a wulli ka Jehoova na toɔ̃ eɛ yɛlɛ te naŋ ba kaara soriŋ ka o na eŋ zaa ?

(src)="5"> Nyi yí ele mɔ mìawa nɔ “ fafa Mawu tɔ ” akpɔtɔ ani koɖo mìɔ ?
(trg)="5"> Sobuo teŋ na toɔ̃ taa sagediibo meŋa meŋa a kyaare “ eŋmaaroŋ na naŋ yi Naaŋmen zie ” na ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Nyiwo yí jɔ gbɔxwe wole Pɔlu koɖo Silasi do gakpa mɛɔ ?
(trg)="7"> Bo yɛlɛŋ da e Filiipai poɔŋ ka lɛ vɛŋ baŋ nyɔge Pɔɔl ane Sailas te eŋ pɔgre dieŋ ?

(src)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="8"> ( Kaa a munpiilee footo . )

(src)="9"> Nyi yí taɖo atɛnŋ akpaca Pɔlu mɔ wole ye do gamɛɔ , ganŋke nɔnɔmɛ ci yí edasɛɔ ?
(trg)="9"> Ba naŋ da nyɔge Pɔɔl eŋ pɔgebo dieŋ na , bonso aŋ da na e o teɛroŋ ?
(trg)="10"> Bo gyogo oŋ da naŋ taa ?

(src)="10"> 4 , 5 . ( a ) Lé mìwo nɔnɔmɛ atɛnŋ anɔ shigbe mɔ Pɔlu tɔ hannɛɔ ?
(trg)="11"> 4 , 5 . ( a ) Sobuo ka te yɛlɛ aneŋ Pɔɔl yɛlɛ na na baŋ kyaare taa ?

(src)="11"> ( b ) Lé Pɔlu nɔnɔmɛ lɔ vatrɔ le emɔ ci ji yí dekpɔkɔ emɔ ni leɔ ?
(trg)="12"> ( b ) Boŋ da vɛŋ ka yɛlɛ naŋ page Pɔɔl na leɛre wieoŋ lɛ ?

(src)="12"> Nyiwo mɛ yí mìagbeje yɛɔ ?
(trg)="13"> Bo yɛlɛ teŋ na zanne kyɛ leɛteɛre te menne ?

(src)="13"> Enukplamu vevi ci ji yí Pɔlu hɛn susu yi le wema ci yí eŋwlɛn ɖaɖa nɔvi ciwo yí le Filipi mɛɔ , yí nyi mìatɛnŋ akpla so yi nyɔ lɔwo mɛɔ ?
(trg)="14"> Apuoreŋ , bo yelnimmizie na ka Pɔɔl da wulli o yɔɔmine naŋ be Filiipai poɔŋ saŋa na oŋ sɛge lɛtɛ te ko ba na ?
(trg)="15"> Bo yɛlɛ teŋ na baŋ zanne yi a poɔŋ ?

(src)="14"> 8 , 9 . ( a ) Nyɔnɔnwi enyi mɔ wowa enumajɔmajɔ do Pɔlu nu le Filipi , ganŋke enunywi ciwo yí to le enujɔjɔ ŋtɔ́wo mɛɔ ?
(trg)="16"> 8 , 9 . ( a ) Anaaza ka Pɔɔl da tuore daŋkyɛgre Filiipai poɔŋ , kyɛ bo yelsonne na yi a poɔŋ wa ?

(src)="15"> ( b ) Nyi yí taɖo nɔvi ciwo yí le Filipi atɛnŋ akando enyɔ ciwo yí Pɔlu ŋwlɛn do yi wema lɔ mɛ jiɔ ?
(trg)="17"> ( b ) Bonso ka o yɔɔmine naŋ da be Filiipai na da de o yelyaga na nimmizie ?

(src)="16"> 10 , 11 .
(trg)="18"> 10 , 11 .