# ajg/2017612.xml.gz
# bbj/2017612.xml.gz


(src)="1"> ‘ Mì ŋgbe lɔnnɔ amɛ toto nuxu alo aɖe mɛ o , vɔ mìalɔn amɛ toto wanawo koɖo nyɔnɔnwi mɛ . ’ ​ — 1 ƷAN .
(trg)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .

(src)="2"> 3 : 18 .
(trg)="2"> 3 : 18 .

(src)="3"> Lɔnlɔn ci yí wugan wu lɔnlɔnwo pleŋ ɔ ?
(trg)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?

(src)="4"> Nyi yí “ lɔnlɔn ci mɛ ayemɛnuwawa dele ” nyiɔ ?
(trg)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?

(src)="5"> Lé mìawɛ anya mɔ lɔnlɔn akun - akun lɔ yí le mì shiɔ ?
(trg)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?

(src)="6"> Lɔnlɔn ci yí wugan wu lɔnlɔnwo pleŋ ɔ , yí nyi yí taɖo enyi ahan ɔ ?
(trg)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="7"> Ke gre a pe po’o ?

(src)="7"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )
(trg)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )

(src)="8"> 2 , 3 .
(trg)="9"> 2 , 3 .

(src)="9"> Lé Yehowa dasɛ amɛɖekitɔmajimaji lɔnlɔn nɔ agbetɔwo doɔ ?
(trg)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?

(src)="10"> Nyi yí dasɛ mɔ agbetɔ makpemakpewo atɛnŋ adasɛ amɛɖekitɔmajimaji lɔnlɔn ɔ ?
(trg)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?

(src)="11"> Emɔ ciwo nu yí mìatɛnŋ adasɛ lɔnlɔn akun - akun leɔ ?
(trg)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?

(src)="12"> 6 , 7 . ( a ) Nyi yí “ lɔnlɔn ci mɛ ayemɛnuwawa dele ” nyiɔ ?
(trg)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?

(src)="13"> ( b ) Lɔnlɔn ci mɛ ayemɛnuwawa le kpɔwɛ ɖewo ɖe ?
(trg)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?

(src)="14"> Enyɔbiɔse ciwo yí ele mɔ mìabiɔnɔ mìwoɖekiwo seɔ ?
(trg)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?

(src)="15"> Nyi yí lɔnlɔn akun - akun acucu mì yí mìawaɔ ?
(trg)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?

(src)="16"> Lé mìawɛ anyi amɛ ŋkɔtɔ ciwo yí donɔ bubu mɛbuwo nuɔ ?
(trg)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?

(src)="17"> Nyi yí taɖo ele veviɖe mɔ mìakannɔfu amɛwo so jimɛɔ ?
(trg)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="19"> Ne ke ?

(src)="18"> Lé mìatɛnŋ adasɛ lɔnlɔn akun - akun do le mɛdruxɔxɔ mɛɔ ?
(trg)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?

(src)="19"> ( a ) Hwecinu koŋ yí atɛnŋ agbɔnnu mɔ mìakpedo gbɔjɔgbɔjɔtɔwo nuɔ ?
(trg)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?

(src)="20"> ( b ) Enu ŋtɔŋtɔ ciwo yí mìatɛnŋ awa asɔ kpedo gbɔjɔgbɔjɔtɔwo nuɔ ?
(trg)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?

(src)="21"> Nyi yí mìalɔn faa awa nɔ fafa koɖo ɖekawawa akpɔtɔ anɔ mìwo koɖo nɔviwo gblamɛɔ ?
(trg)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?

(src)="22"> Lé mìawɛ adasɛ mɔ mìsɔ agɔ ci amɛwo jenɔ do mì , kenɔ wo so jimɛɔ ?
(trg)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?

(src)="23"> Lé mìɖo abu mɔnukpɔkpɔ ciwo yí sun mì shi le Yehowa sumɔsumɔdɔ lɔ mɛ doɔ ?
(trg)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?

(src)="24"> Nyi yí lɔnlɔn akun - akun acucu mɛɖe yí awa , nɔ éwa nuvɔn gangan ɖeɔ ?
(trg)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?

(src)="25"> Nyi yí taɖo lɔnlɔn akun - akun lɔ le veviɖeɔ ?
(trg)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?

# ajg/2017613.xml.gz
# bbj/2017613.xml.gz


(src)="1"> “ Míŋgbebu gbeɖe mɔ ŋva fafa nagbe le nyigban lɔ ji o ; denyi fafa nagbe ŋva o , vɔ ewi yɔ . ” ​ — MATIE 10 : 34 ; nwt
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="2"> Nyi yí “ ewi ” ci Yesu nu mɔ yeahɛn vɛ nyiɔ ?
(trg)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?

(src)="3"> Lé àwɛ akpɔtɔ anɔ egbeji nɔ Yehowa , nɔ ao xomumɛtɔwo fɔn gu do eo nu do nyɔnɔnwi lɔ ŋciɔ ?
(trg)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?

(src)="4"> Nyi yí akpedo eo nu yí nado ji nɔ ao xomumɛtɔ ɖe mi Yehowa sɛnsɛn ɔ ?
(trg)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?

(src)="5"> 1 , 2 . ( a ) Fafa ci yí mìatɛnŋ akpɔ kakacɛɔ ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?

(src)="6"> ( b ) Nyi yí taɖo mìdatɛnŋ akpɔ jijɔ blebu kakacɛɔ ?
(trg)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?

(src)="7"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )

(src)="8"> 3 , 4 . ( a ) Ŋsɛn ci yí le Yesu nukplamuwo nuɔ ?
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?

(src)="9"> ( b ) Hwehannu yí atɛnŋ agbɔnnu sugbɔ mɔ woakplɔ Yesu doɔ ?
(trg)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?

(src)="10"> Nyi mɛ yí Yesu dokplɔtɔwo toɔ ?
(trg)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?

(src)="11"> Nyi yí mìɖo aɖo ŋwi nɔ mìwo xomumɛtɔwo fɔn gu do mì nu le Yehowa sɛnsɛn ŋciɔ ?
(trg)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?

(src)="12"> Lé ele mɔ nɔvi ci yí ashiɛ alo asuɔ denyi Yehowa sɛntɔ o , akpɔ nɔnɔmɛ ci mɛ yí ele doɔ ?
(trg)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?

(src)="13"> Nɔ mɛ ci èɖe xekɔ mɔ nɔ eo mɔ eoŋgbewa sugbɔ le Mawu sɛnsɛn lɔ mɛ ɖe , enyɔ ciwo yí àtɛnŋ abiɔ eoɖeki seɔ ?
(trg)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?

(src)="14"> Lé Kristotɔwo atɛnŋ akpla nu wowo viwo do , nɔ woado bubu wowo jila ci yí denyi xɔsetɔ nuɔ ?
(trg)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?

(src)="15"> Lé Kristotɔ ci yí asuɔ alo ashiɛ denyi xɔsetɔ o , awɛ akpla Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ eviɛwoɔ ?
(trg)="16"> Tchum ta ’ toundye , mbè pou mdjwi fing ne tak te pe tchum ta ’ tchôsi .

(src)="16"> Nyi yí atɛnŋ ahɛn cukaɖa va eo koɖo ao xomumɛtɔ ciwo yí denyi Kunuɖetɔwo gblamɛɔ ?
(trg)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?

(src)="17"> Nyi gbɔ yí atɛnŋ aso yí xomumɛtɔ ciwo yí denyi xɔsetɔwo afɔn gu do mì nuɔ , vɔ lé mìatɛnŋ ase enu gɔnmɛ nɔ wo doɔ ?
(trg)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?

(src)="18"> Lé mìɖo axonɔ nuxu nɔ xomumɛtɔ ciwo yí denyi xɔsetɔwo doɔ ?
(trg)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?

(src)="19"> Nɔ mìkpɔtɔ yí nɔkɔ agbe nywi ɖe , nyɔna ciwo yí ahɛn vɛɔ ?
(trg)="20"> Pe fing ne re la te jye mkwègne map e ?
(trg)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?

(src)="20"> Lé mìatɛnŋ adrado do nɔnɔmɛ ciwo yí atɛnŋ avahɛn cukaɖa vɛ nuɔ ?
(trg)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?
(trg)="23"> Pe fing ne re la te ne khô ge she potse tsyé bé a ha shè a ke ŋwak e ?

(src)="21"> Nɔ dewa do ao xomumɛtɔwo dro ji o , yí ao yexa dokɔ hwɛ eo ɖe , lé àwɛ aɖu jiɔ ?
(trg)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?

(src)="22"> 17 , 18 .
(trg)="25"> 17 , 18 .

(src)="23"> Nyi yí atɛnŋ akpedo eo nu nɔ ao xomumɛtɔ ɖe mi Yehowa sɛnsɛn ɔ ?
(trg)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?

(src)="24"> Lé àwɛ ado bubu etodɔndɔnnamɛ ɖoɖo ci yí so Yehowa gbɔ nuɔ ?
(trg)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?

(src)="25"> Nyi yí mìatɛnŋ akpɔkɔ emɔ nɔɔ ?
(trg)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?

(src)="26"> Nyi ele mɔ àwa nɔ klanklan ɖo ao xomumɛtɔwo mɛ ɖo èkplɔ Yesu do ŋciɔ ?
(trg)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?

# ajg/2017614.xml.gz
# bbj/2017614.xml.gz


(src)="1"> “ Mítrɔ va ŋgbɔ , . . . yí nyɛ can natrɔ va mí gbɔ . ” ​ — ZAK . 1 : 3 ; nwt .
(trg)="2"> 1 : 3 .

(src)="2"> Lé Yehowa bunɔ efififi ɖekpokpui doɔ ?
(trg)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?

(src)="3"> Le “ ŋkeke ɖekaɖeka ” ji ɖe , lé mìatɛnŋ awa do egbe ci mìɖo nɔ Mawu jiɔ ?
(trg)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?

(src)="4"> Akpaxwe ci yí mìatɛnŋ awa nɔ nuvwin ŋgbenɔ Yehowa xwe lɔ mɛɔ ?
(trg)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?

(src)="5"> 1 - 3 . ( a ) Nɔnɔmɛ ci mɛ yí Yehowa jukɔn le hwecinu yí Zakari tɔ enyɔnuɖɛdɔ lɔ jiɔ ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?

(src)="6"> ( b ) Nyi yí taɖo Yehowa nu nɔ yi jukɔn mɔ wo le ‘ trɔ va ye gbɔɔ ’ ?
(trg)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?

(src)="7"> Nyi yí Zakari kpɔ le ŋtegannukpɔkpɔ amadɛntɔ lɔ mɛɔ , yí gɔnmɛsese ci yí le enuŋwlɛnŋwlɛn do xomɛ koɖo godu nɔ wema xlaxla lɔɔ ?
(trg)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?
(trg)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?

(src)="8"> ( Kpɔ foto 1 ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . )
(trg)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )

(src)="9"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="10"> Lé Yehowa kpɔnɔ efififi ɖekpokpui doɔ ?
(trg)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?

(src)="11"> Lé mìawɛ nɔ enudoamɛnyɔ ci yí le wema xlaxla ci yí zokɔ mɛ ŋgbeva mì jiɔ ?
(trg)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?

(src)="12"> 8 - 10 . ( a ) Nyi yí gbeɖu nyiɔ ?
(trg)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?

(src)="13"> ( b ) Gbeɖu ci ji yí Efyɔ Zedekia dewa doɔ ?
(trg)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?

(src)="14"> 11 , 12 . ( a ) Gbeɖu ci yí nyi vevitɔ ci mìatɛnŋ awa le mìwo gbe mɛɔ ?
(trg)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?

(src)="15"> ( b ) Yí lé mìwo gbenɔnɔ gbeshiagbe adasɛ do mɔ mìsɔ mìwoɖekiwo na Mawuɔ ?
(trg)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?

(src)="16"> Nyi yí mìatɛnŋ akpla so Zakari ŋtegannukpɔkpɔ amadɛntɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?

(src)="17"> 14 , 15 . ( a ) Nyi yí Zakari kpɔ le yi ŋtegannukpɔkpɔ amadrɛtɔ lɔ mɛɔ ?
(trg)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?

(src)="18"> ( Kpɔ foto 2 ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . ) ( b ) Nyi yí nyɔnu ci yí le enudrenu efa tɔ lɔ mɛ le dumɛ nɔɔ , yí nyi yí taɖo wocui do mɛɔ ?
(trg)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?
(trg)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?

(src)="19"> ( a ) Nyi yí Zakari gbekpɔ yí wowa koɖo enudrenu efa tɔ lɔɔ ?
(trg)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?

(src)="20"> ( Kpɔ foto 3 ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . ) ( b ) Fini yí nyɔnu ciwo yí to awawo kɔ enudrenu efa tɔ lɔ yiɔ ?
(trg)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?

(src)="21"> 17 , 18 . ( a ) Nyi yí taɖo Sinar nyi “ afi ci yí sɔgbe ” yí woasɔ “ nuvwinwawa ” da doɔ ?
(trg)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?

(src)="22"> ( b ) Nyi yí ele mɔ mìaɖo gligaan awa so nuvwinwawa nuɔ ?
(trg)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?

(src)="23"> Enukplamu ciwo yí le Zakari ŋtegannukpɔkpɔ lɔ mɛ nɔ mì le egbɛmɛɔ ?
(trg)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?

# ajg/2017615.xml.gz
# bbj/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ Ecɛ avamɛ nɔ míɖo to Yehowa míwo Mawu gbe . ” ​ — ZAK . 6 : 15 ; nwt .
(trg)="2"> 6 : 15 .

(src)="2"> Lé Zakari ŋtegannukpɔkpɔ kpɛtɛ do ŋsɛn Mawu mɛwo doɔ ?
(trg)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?

(src)="3"> Lé egajunto amɛve lɔwo koɖo ahwakeke lɔwo donɔ ŋsɛn mì doɔ ?
(trg)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?

(src)="4"> Lé èsenɔ le eoɖeki mɛ so exɔcucudɔ gangantɔ ci yí yikɔ ji le egbɛmɛ nuɔ ?
(trg)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> Ci yí Zakari kpɔ ŋtegannukpɔkpɔ amadrɛtɔ lɔ ɖegbɔ ɖe , lé nɔnɔmɛ lɔ le do nɔ Ʒuifu ciwo yí le Ʒeruzalɛmuɔ ?
(trg)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?

(src)="7"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="8"> Cukaɖa ciwo yí Ʒuifu ciwo yí trɔ gbɔ dogoɔ ?
(trg)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?

(src)="9"> Lé Yehowa kpedo yi mɛwo nu doɔ ?
(trg)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?

(src)="10"> ( a ) Lé ŋtegannukpɔkpɔ amɛnyitɔ Zakari tɔ lɔ tɔ ji doɔ ?
(trg)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?

(src)="11"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta lɔ . ) ( b ) Nyi yí taɖo vovototo le eshiŋmɛ esɔ lɔwo tɔ mɛɔ ?
(trg)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?

(src)="12"> 7 , 8 . ( a ) Nyi yí eto amɛve lɔwo le dumɛ nɔɔ ?
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?

(src)="13"> ( b ) Nyi yí taɖo eto lɔwo nyi gajun ɔ ?
(trg)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?

(src)="14"> Miwo yí kukɔ ahwakeke lɔwoɔ , yí edɔ ci wodɔ woɔ ?
(trg)="15"> Pe we bo feng mkelik ?
(trg)="16"> Fa ’ tsyé pou ha bi pou a be ke ?

(src)="15"> Kankandoji ci yí Mawu mɛ ciwo yí li gbɛ , akpɔ so Zakari nyɔnuɖɛ ci yí kudo ahwakeke lɔwo koɖo mɛ ciwo yí kukɔwo nu mɛɔ ?
(trg)="17"> So’o m ne ghôm gamdo ’ Zékaria ne mkelik poua pe feng ya , pe fing ne tchente jye ge ke ?

(src)="16"> Nyi yí taɖo mìdavɔn nɔ amɛjijeje ci yí ava Mawu mɛwo ji le efunkpekpe gangan lɔ mɛɔ ?
(trg)="18"> Nweke a ka tcheng ge pe pouôk ne pa ’ pou gô tchwe kam temla ’ Jéova Si a ?

(src)="17"> 12 , 13 . ( a ) Nyi yí wonu nɔ Zakari mɔ yi le wa yɛɔ ?
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) Pou ping gôm bi Zékaria tchwelô ge é re la ?

(src)="18"> ( b ) Ðe enu ci yí taɖo mìanu mɔ , ŋsu ci woyɔ mɔ jeje nyi enyɔnuɖɛ kudo Yesu Kristo nu mɛ .
(trg)="20"> ( b ) Ke da’te ge mo ye pou le bo khéé ge gwya a le be Yéso Kristo ?

(src)="19"> Ci yí Yesu nyi Efyɔ koɖo Avɔnsatɔ Gangantɔ ɖe , edɔ ci ewakɔ yɛɔ ?
(trg)="21"> Pa ’ é be fo bing be gè noung pouô ’ gwye a , é bo gre la ?

(src)="20"> 15 , 16 . ( a ) Lé wotrɔ yí ɖo Mawu mɛwo yí klɔ wo do le egbɛmɛɔ , yí mi yí wɛɔ ?
(trg)="22"> 15 , 16 . ( a ) Ne yôkpe wôdzou , pou bo gre tsa fa ’ ne bing nyapte ba ne sôk mving ?
(trg)="23"> We bo gre ya ?

(src)="21"> ( b ) Keke exwe kotokun ɖeka cɛkpakpa Kristo tɔ avɔ ɖe , lé enuwo anɔ le nyigban jiɔ ?
(trg)="24"> ( b ) Tchwe ye ne wougne Yéso Kristo ne gou ’ sha’a gô sô ’ mi a , ke gô sô’pe si ?

(src)="22"> Kankandoji nyɔ ci yí Yehowa nu nɔ Ʒufuiwoɔ , yí lé yi ŋɛdu lɔ kpɔ ŋsɛn do wo ji doɔ ?
(trg)="25"> Jéova le ha ya ka’gne bi pe Youdéa ?
(trg)="26"> A le neng gre la ne pou ?

(src)="23"> Lé Zakari 6 : 15 vakɔ mɛ do le mìwo hwenuɔ ?
(trg)="27"> Zékaria 6 : 15 dogne tyô’ô m ge ke ?