# af/101990000.xml.gz
# tn/101990000.xml.gz


(src)="2"> 8 Januarie 1990
(trg)="1"> Tsebe 2

(src)="3"> Daklose kinders — Is daar ’ n oplossing ?
(src)="4"> “ Hulle dwaal rond in swerwerbendes , slaap in konstruksiepype , in kelders van leë geboue wat met rotte besmet is of op straathoeke in ellendige hopies .
(trg)="2"> “ Ba gobea ka digongwanagongwana , ba robala mo dipeiping tsa go aga , mo matlotleng a a tletseng dipeba kana mo dikhutlong tsa mebila e le mekgobe e e tlhomolang pelo .

(src)="5"> Hulle beddens is geskeurde koerante , hulle klere blote flentertjies materiaal .
(trg)="3"> Malao a bone ke makwalo - dikgang a a onetseng , diaparo tsa bone ke marantha fela a matsela .

(src)="6"> Hulle slyt hul dae as swendelaars , prostitute en kleinskaalse misdadigers .
(trg)="4"> Ba tshela ka go utswa , ka go dira boaka le ka bokebekwanyana jo bo sa reng sepe .

(src)="7"> Hulle aas op mekaar sowel as verbygangers . ”
(trg)="5"> Ba a utswelana ka bobone mmogo le go utswetsa ba ba fetang ka tsela . ”

(src)="8"> Wie is hulle ?
(trg)="6"> Ke bomang bano ?

(src)="9"> Straatkinders wat in ’ n groot Latyns - Amerikaanse stad woon , berig die tydskrif Time .
(trg)="7"> Ke bana ba ba se nang magae bao ba nnang mo karolong e kgolo ya motse - mogolo wa Latin America , go bolela jalo makasine wa Time .

(src)="10"> Maar hulle kan die daklose jongmense van feitlik enige groot stad in die wêreld wees .
(trg)="8"> Mme e ka nna ya nna mosha yo o se nang legae wa mo e ka nnang toropo epe fela e kgolo mo lefatsheng .

(src)="11"> Daar is miljoene van hulle , en hulle getalle neem steeds teen ’ n ongekende tempo toe .
(trg)="9"> Go na le ba le dimilione - milione ba bone , mme palo ya bone e gola ka lobelo lo lo boitshegang .

# af/101990001.xml.gz
# tn/101990001.xml.gz


(src)="1"> Daklose kinders — Wie dra die skuld ?
(trg)="1"> Bana Ba Ba Senang Magae — Ke Molato wa ga Mang ?

(src)="2"> Deur Ontwaak ! - medewerker in Brasilië
(trg)="2"> Ka Mokwaledi wa Tsogang !
(trg)="3"> wa kwa Brazil

(src)="3"> FRANCISCO neem sy vrou en kinders een aand na die plaaslike pizzaplek .
(trg)="4"> BOSIGO bongwe Francisco o tsaya mosadi wa gagwe le bana go ya kwa lebenkeleng le go jelwang kwa go lone la lefelo la bone .

(src)="4"> In die parkeerterrein bied ’ n armoedig geklede seuntjie aan om Francisco se motor op te pas terwyl die gesin die maaltyd geniet .
(trg)="5"> Kwa go emisiwang dikoloi gone , mosimane mongwe yo o apereng makgasa o ithaopela go disa koloi ya ga Francisco ka nako ya fa lelapa leo lone le ipelela dijo .

(src)="5"> Toe Francisco en sy gesin die restaurant verlaat , hou die seuntjie sy hande gretig uit om ’ n paar sente vir sy diens te ontvang .
(trg)="6"> Fa Francisco le lelapa la gagwe ba tswa mo lebenkeleng leo le go jelwang mo go lone , mosimane yoo o ntsha seatla sa gagwe ka tlhoafalo e le gore a ke a amogele ditekinyana di sekae a duelelwa tiro eo ya gagwe .

(src)="6"> Kinders soos hy sukkel tot laat in die nag in die stad se strate om ’ n bestaan te maak .
(trg)="7"> Mo gare ga mpa ya bosigo mo mebileng ya toropo , bana ba ba tshwanang le ene ba kgaratlhela gore ba kgone go itshedisa .

(src)="7"> Hulle is nie haastig om te vertrek nie , want die straat is hulle tuiste .
(trg)="8"> Ga ba itlhaganelele go tsamaya , ereka mmila e le legae la bone .

(src)="8"> DAKLOSE kinders word as uitgeworpenes beskou en is al bestempel as “ niemandskinders ” of “ weggooikinders ” .
(trg)="9"> BANA ba ba senang magae ba lebiwa jaaka bana ba ba sa batliweng ke setšhaba mme ba ile ba shewa maina a gore ke “ bana ba eseng ba ga ope ” kana “ bana ba ba latlhilweng . ”

(src)="9"> Hulle getalle is ongelooflik en skrikwekkend — moontlik 40 miljoen .
(trg)="10"> Palo ya bone e a gola mme ebile e a boifisa — gongwe ke dimilione di le 40 .

(src)="10"> Maar dit is moeilik om ’ n juiste syfer te kry .
(trg)="11"> Lefa go ntse jalo , go thata go itse gore palo ya bone tota ke bokae .

(src)="11"> Ongelukkig stem alle gesaghebbendes egter saam dat die probleem wêreldwyd , veral in Latyns - Amerika , toeneem .
(trg)="12"> Lefa go ntse jalo , ka maswabi bomankge botlhe ba dumalana gore bothata jono bo a gola lefatshe ka bophara , segolo - bogolo kwa Latin America .

(src)="12"> Die gesig van daklose kinders wat inmekaargekrimp in ingange sit of geld bedel , is so treurig dat die samelewing hulle in koue statistieke op ’ n ongevallelys verander , sy skouers ophaal en daarvan vergeet .
(trg)="13"> Go bona bana ba ba senang magae ba itirile dikgotlho mo go tsenwang gone mo meagong kana ba kopa madi ke selo se se utlwisang botlhoko mo eleng gore batho ba morafe ba ba leba fela jaaka dilo tse di sa ikutlweng tseo di leng mo lenaaneng la batswa - setlhabelo , ba tshikinya magetla , ba bo ba fetela pele .

(src)="13"> Maar die samelewing kan nie meer bekostig om dit te doen nie .
(trg)="14"> Mme setšhaba ga se kake sa tlhola se kgona go dira jalo .

(src)="14"> Volgens UNICEF ( United Nations International Children’s Emergency Fund ) gebruik 60 persent van die dakloses tussen 8 en 17 jaar stowwe wat hallusinasies veroorsaak , gebruik 40 persent sterk drank , is 16 persent dwelmverslaafdes en gebruik 92 persent tabak .
(trg)="15"> Go ya ka UNICEF ( eleng United Nations International Children’s Emergency Fund ) , 60 lekgolong ya bana ba ba senang magae ba dingwaga tse di leng magareng ga 8 le 17 ba dirisa dilo tseo di ba tseanyang tlhaloganyo ka nakwana , 40 lekgolong ya bone ba dirisa dino - tagi , 16 lekgolong ya bone ba fetogile makgoba a diokobatsi , mme 92 lekgolong ya bone ba goga motsoko .

(src)="15"> En aangesien hulle geen bemarkbare vaardighede het nie , bly hulle dikwels aan die lewe deur te bedel , te steel of deur prostitusie .
(trg)="16"> Mme ereka ba sena dikgono dipe tseo di batliwang ke bathapi , gantsi ba tshela ka go kopa , ka go utswa , kana ka boaka .

(src)="16"> Omdat hulle as “ niemandskinders ” grootword , loop hulle die gevaar om misdadigers te word , en misdadigers is ’ n bedreiging vir die veiligheid van enige gemeenskap .
(trg)="17"> Ereka ba gola e le “ bana ba eseng ba ga ope , ” ba mo kotsing ya go fetoga batsuolodi , mme batsuolodi ke matshosetsi mo ipabalelong ya setšhaba lefa e ka nna sefe .

(src)="17"> Die Brasiliaanse koerant O Estado de São Paulo het verslag gelewer oor ’ n bende daklose kinders : “ Hulle het geen gesin , geen familielede en geen hoop vir die toekoms nie .
(trg)="18"> Lekwalo - dikgang la Brazil eleng O Estado de São Paulo le ne la bega jaana malebana le segopa sa bana ba ba senang magae : “ Ga ba na lelapa , ga ba na ba losika , mme ebile ga ba na tsholofelo epe ya isagwe .

(src)="18"> Hulle lewe elke dag asof dit die laaste is . . . .
(trg)="19"> Ba tshela letsatsi lengwe le lengwe jaaka ekete ke letsatsi la bofelo . . . .

(src)="19"> Die kinders . . . verspil geen tyd nie : Binne sekondes neem hulle ’ n tiener se polshorlosie , ruk hulle ’ n vrou se halskettinkie af , gryp hulle ’ n bejaarde man se beursie .
(trg)="20"> Bana bano . . . ga ba senye nako ka gope : Ba tsaya tshupa - nako ya letsogo ya mosha , ba tsubule sebaga sa molala sa mosadi , ba tlhasele kgetsi ya monna yo o tsofetseng ka ponyo ya leitlho .

(src)="20"> En hulle verspil ook geen tyd om tussen die mense in te verdwyn nie . . . .
(trg)="21"> Mme gape ga ba senye nako ka gope ba bo ba timatimela mo boidiiding jwa batho . . . .

(src)="21"> Geslagsomgang begin op ’ n vroeë ouderdom onder die . . . minderjariges .
(trg)="22"> Ba babotlana ba bone . . . ba simolola go kopanela lepae esale bana .

(src)="22"> Elfjarige meisies en 12 - jarige seuns kom bymekaar en verbreek die romanse dan binne ’ n maand of twee net so maklik as wat dit begin is . ”
(trg)="23"> Basetsana ba ba nang le dingwaga di le lesome le bongwe le basimane ba ba nang le dingwaga di le 12 ba a ratana mme morago ga moo ba bo ba tlogela go ratana goo mo kgweding e le nngwe kana di le pedi , ba tlogelana ka tsela e e bonolo fela e e tshwanang le eo ba go simolotseng ka yone . ”

(src)="23"> Waarom hulle op die strate leef
(trg)="24"> Lebaka la Go Bo Ba Nna mo Mebileng

(src)="24"> Dit is nie maklik om daklose kinders te help nie .
(trg)="25"> Ga go motlhofo go thusa bana bano ba ba senang magae .

(src)="25"> Een berig het getoon dat 30 persent van die straatkinders so bang was dat hulle geweier het om enige informasie oor hulle agtergrond , nie eens hulle name nie , aan instansies te gee .
(trg)="26"> Pego nngwe e ne ya bontsha gore 30 lekgolong ya bana ba ba senang magae ba ne ba boifa mo eleng gore ba ne ba gana go neela balaodi tshedimosetso epe e eleng malebana le tsela eo ba godisitsweng ka yone , tota le eleng go ba neela maina a bone .

(src)="26"> Maar waarom leef hulle op die strate ?
(trg)="27"> Mme ke ka ntlhayang fa ba nna mo mebileng ?

(src)="27"> Is dit moontlik die begeerte om onafhanklik te wees ?
(trg)="28"> A e ka tswa e le ka go bo ba batla go itaola ?

(src)="28"> Dit was die geval met een Brasiliaanse jeugdige wat gesê het dat hy nie weer huis toe sou gaan nie omdat sy vader hom nie sou toelaat om te doen wat hy wil nie .
(trg)="29"> Go ne go ntse jalo ka mosha mongwe wa kwa Brazil yo o neng a bolela gore o ne a sa batle go boela kwa gae ka ntlha ya gore rraagwe o ne a sa batle go mo letla gore a dire se a se ratang .

(src)="29"> Maar volgens die Mexikaanse koerant El Universal is die hoofrede vir die groot aantal straatkinders verwerping deur hulle vaders .
(trg)="30"> Lefa go ntse jalo , go ya ka lekwalo - dikgang la kwa Mexico eleng El Universal , lebaka la konokono la go bo go na le palo eno e e kwa godimo ya bana ba ba senang magae ke ka ntlha ya go bo ba latlhilwe ke borraabo .

(src)="30"> Mislukte huwelike kan dus beskou word as ’ n hoofoorsaak van die toename in die aantal straatkinders .
(trg)="31"> Ka gone , go thubega ga manyalo e ka nna selo se segolo seo se leng molato go bo palo ya bana ba ba senang magae e oketsega jaana .

(src)="31"> Daarbenewens is sommige ouers onverantwoordelik wat die versorging van hulle kinders betref : hulle slaan hulle , mishandel hulle seksueel , gooi hulle uit die huis , of ignoreer hulle net .
(trg)="32"> Mo godimo ga moo , batsadi , bangwe ga ba tlhokomele bana ba bone jaaka batsadi , ba a ba betsa , ba a ba gobolola ka go tlhakanela dikobo nabo , ba a ba leleka , kana ba a ba tlhokomologa fela .

(src)="32"> Gevolglik voel die mishandelde of verwaarloosde kind dikwels dat hy op sy eie , selfs op die strate , beter daaraan toe is .
(trg)="33"> Ka ntlha ya seo , ngwana yo o tshwerweng makgwakgwa kana yo o sa tlhokomelweng gantsi o ikutlwa gore go botoka fa a nna a le esi , le eleng mo mebileng .

(src)="33"> Maar kinders het liefdevolle sorg en leiding nodig .
(trg)="34"> Lefa go ntse jalo , bana ba tlhoka go tlhokomelwa ka lorato le go kaelwa .

(src)="34"> Dit is goed uitgedruk deur James Grant , UNICEF se uitvoerende direkteur .
(trg)="35"> Seno se ne sa tlhalosiwa sentle ke James Grant , yo eleng mokaedikhuduthamaga wa UNICEF .

(src)="35"> Sy woorde is aangehaal in ’ n hoofartikel van die Latin America Daily Post met die titel “ Kinders en môre ” , waar hy sê : “ Teen die ouderdom van drie of vier jaar is 90 persent van ’ n mens se breinselle reeds aanmekaargekoppel en fisiese ontwikkeling is so ver gevorder dat die patroon vasgestel is vir die res van sy lewe .
(trg)="36"> O ne a bolela jaana fa a ne a tsopolwa mo kanaanelong - kgang ya Latin America Daily Post e e nang le setlhogo se se reng “ Kids and Tomorrow ” ( Basha le Isagwe ya Bone ) : “ Fa motho a na le dingwaga di le tharo kana di le nnè , 90 lekgolong ya disele tsa boboko jwa gagwe di a bo di setse di nyalane mme o a bo a setse a godile mo mmeleng mo eleng gore thulaganyo ya mokgwa o a tlileng go tshela ka one botshelo jwa gagwe jotlhe ea bo e setse e dirilwe .

(src)="36"> Gedurende daardie vroeë jare is daar dus ’ n dringende behoefte aan beskerming , om die kind se reg te verdedig om tot sy volle potensiaal te ontwikkel , asook om in die ontwikkeling van mense te belê sodat hulle in groter mate tot die welsyn van hulle gesinne en hulle nasies kan bydra . ”
(trg)="37"> Ka gone dingwaga tseo tsa e sale bana ke tseo di kuang di kuela gore ba sirelediwe , eleng gore go femelwe tshiamelo ya ngwana ya go gola go fitlhela a nna le kgono e e tletseng le go tlatseletsa mo kgatelongpele ya batho e le gore ka go dira jalo ba ka tlatseletsa ka botlalo mo pholong e e molemo ya malapa a bone le mo merafeng ya bone . ”

(src)="37"> Waarnemers is dus bekommerd en gee die ekonomie , die regerings of die publiek die skuld vir daklose kinders .
(trg)="38"> Ka gone , baela - dilo - tlhoko ba tshwenyegile , ba bona ikonomi molato , mebuso , kana setšhaba sa bana ba ba senang magae .

(src)="38"> Dieselfde artikel het voorts gesê : “ Nòg die humanitêre nòg die ekonomiese saak om ‘ in kinders te belê ’ het veel vordering gemaak . . . .
(trg)="39"> Yone kanaanela - kgang eo e tswela pele jaana : “ Kgang e e malebana le go etleetsa pholo e e molemo ya batho kana ya tsa itsholelo ya gore ‘ go ipeelwe mo baneng ’ ga di a dira kgatelopele epe e e kalo . . . .

(src)="39"> ‘ Ekonomiese aanpassing ’ het dikwels beteken dat subsidies vir kos en daaglikse lewensbenodigdhede besnoei is . . . .
(trg)="40"> ‘ Go dirwa ga diphetogo mo ikonoming , gantsi go ile ga bolela gore madi a ketleetso mo dijong le mo dilong tseo di tlhokafalang tsa letsatsi le letsatsi a ile a kgaolwa . . . .

(src)="40"> Omdat sulke besnoeiings saamgeval het met toenemende werkloosheid en dalende reële lone beteken dit dat dié wat dit die minste kon bekostig — die armste gesinne en hulle kinders — die swaarste deur resessie getref word . ”
(trg)="41"> Ereka go fokodiwa go go ntseng jalo ga madi a ketleetso go tla mo godimo ga go tlhoka mmereko go go golang le go fokodiwa ga dituelo tsa mmatota , seo se ile sa bolela gore morwalo ono o o boima go e gaisa yotlhe wa go kgaolwa ga madi a ketleetso o fitisetswe mo go bao ba se kakeng ba kgona go o sikara — eleng malapa a a humanegileng thata le bana ba one . ”

(src)="41"> Die swak ekonomie in talle lande is ongetwyfeld nog ’ n rede vir die toenemende aantal straatkinders .
(trg)="42"> Kwantle ga pelaelo , ikonomi e e humanegileng ya mo dinageng di le dintsi ke lebaka le lengwe la go bo palo ya bana ba ba senang magae e oketsega jaana .

(src)="42"> Ouers stuur hulle kinders die strate in om te verdien wat hulle kan en op watter manier hulle ook al kan .
(trg)="43"> Batsadi gantsi ba lelekela bana ba bone kwa mebileng gore ba amogele lefa e ka nna eng fela seo ba ka kgonang go se amogela , go sa kgathalesege gore ba se amogela ka tsela e e ntseng jang .

(src)="43"> Waarom is dit egter so moeilik om die probleem van daklose kinders op te los ?
(trg)="44"> Lefa go ntse jalo , ke ka ntlhayang fa go le boima jaana go rarabolola bothata jono jwa bana ba ba senang magae ?

# af/101990002.xml.gz
# tn/101990002.xml.gz


(src)="1"> Daklose kinders — Waarom is dit so moeilik om hulle te help ?
(trg)="1"> Bana Ba Ba Senang Magae — Ke Ka Ntlhayang Fa go le Boima Jaana Go Ba Thusa ?

(src)="2"> OP 14 OKTOBER 1987 het klein Jessica McClure 6,7 meter diep in ’ n ongebruikte waterput in die Verenigde State vasgeval .
(trg)="2"> KA OCTOBER 14 , 1987 , Jessica McClure yo mmotlana o ne a tshwarwa ke seretse dimitara di le 6,7 mo sedibeng sengwe se se sa tlholeng se dirisiwa kwa United States .

(src)="3"> Reddingswerkers het 58 folterende ure lank hulle pad deur soliede rots gekap om die 18 maande oue dogtertjie te bereik .
(trg)="3"> Mo dioureng di le 58 tse di botlhoko , badiri ba phaloso ba ne ba thuba letlapa le le thata e le gore ba ke ba bule tsela ya go fitlha kwa mosetsaneng yono wa dikgwedi di le 18 .

(src)="4"> Die voorval was oral in die nuus en het die harte van die hele nasie aangegryp , en televisiedekking het kykers geboei totdat Jessica lewend uit die donker gat gelig is .
(trg)="4"> Tiragalo eno e ne ya nna yone setlhogo se segolo mo dikgannyeng mme ebile e ne ya ama dipelo tsa morafe otlhe , mme thelebishene e ne ya nna ya bolelela bareetsi ba yone ka matlhotlhapelo ano go fitlhela Jessica a ntshiwa mo mosimeng o o lefifi oo a ntse a tshela .

(src)="5"> Maar Jessica het ’ n tuiste gehad .
(trg)="5"> Mme lefa go ntse jalo Jessica o ne a na le legae .

(src)="6"> Dit is egter snaaks dat die lot van kinders wat dakloos is nie soveel belangstelling wek nie .
(trg)="6"> Lefa go ntse jalo , se se gakgamatsang ke gore boemo jwa bana ba ba senang magae ga bo tsose kamego ya go tshwana le eno .

(src)="7"> Is dit dalk omdat hulle toestand aan armoede gekoppel word ?
(trg)="7"> A lebaka la seno e ka nna ya bo e le gore boemo jwa bone bo nyalanngwa le lehuma ?

(src)="8"> ’ n Skrywer vir World Health , die tydskrif van die Wêreldgesondheidsorganisasie , het die toestand van die behoeftiges ontleed en gesê : “ Die armes in die stede is nie werklik burgers van hulle eie lande nie , want hulle het geen politieke , maatskaplike of ekonomiese regte nie .
(trg)="8"> Fa mokwadi mongwe wa World Health , eleng makasine wa Mokgatlho wa Pholo wa Lefatshe Lotlhe , a ne a sekaseka boemo jwa batho ba ba tlhokang , o ne a bolela jaana : “ Batho ba ba humanegileng ba ba mo ditoropong ga se baagi ba sebele ba dinaga tsa bone ka namana , ka gonne ga ba na ditshwanelo dipe tsa sepolotiki , tsa loago , kana tsa itsholelo .

(src)="9"> Die armes word gou oud en sterf jonk . ”
(trg)="9"> Batho ba ba humanegileng ba tsofala ka bonako ebile ba swa ba sa le basha . ”

(src)="10"> Drastiese veranderinge in regerings en mense se beskouing van die armes is derhalwe nodig voordat ’ n land se ekonomie genoeg voedsel , klere en behuising vir hulle sal voorsien .
(trg)="10"> Ka gone , go tlhokafala gore go dirwe diphetogo tse dikgolo malebana le tsela eo dipuso le batho ba lebang batho ba ba humanegileng ka yone pele ga itsholelo ya naga e ka ba tlamela ka dijo tse di lekaneng , diaparo le matlo .

(src)="11"> Hoe sommige gehelp kan word
(trg)="11"> Tsela Eo Bangwe Ba Ka Thusiwang ka Yone

(src)="12"> Die ideale wat in die VV se Verklaring van die Regte van die Kind uitgespreek word , is inderdaad edel , maar waarom lyk hulle so onbereikbaar ?
(trg)="12"> Dilo tse di tlhalosiwang go Polelo ya Mokgatlho wa Merafe E E Kopaneng ya Ditshwanelo tsa Ngwana di molemo ruri , mme ke ka ntlhayang fa di lebega jaaka dilo tseo di se kakeng tsa fitlhelelwa ?

(src)="13"> ( Sien venster . )
(trg)="13"> ( Bona letlole . )

(src)="14"> Oor die algemeen hou mense van kinders en wil hulle die beste vir hulle hê .
(trg)="14"> Ka kakaretso , batho ba rata bana ebile ba ba ba batlela dilo tse di molemolemo .

(src)="15"> Daarbenewens is kinders belangrik vir die toekomstige welsyn van ’ n nasie .
(trg)="15"> Mo godimo ga moo , bana ke bone ba ka dirang gore morafe o tsoge o atlega ka moso .

(src)="16"> In die Latin America Daily Post sê James Grant van UNICEF : “ Dit is op stuk van sake die kinders wat uiteindelik hulle lande uit ekonomiese stagnasie moet lei . ”
(trg)="16"> Go Latin America Daily Post , James Grant , wa UNICEF o bolela jaana : “ Gone tota , ke bana ba ba tshwanetseng gore kgabagare ba ntshe dinaga tsa bone mo bothateng jwa tsa itsholelo . ”

(src)="17"> Grant sê voorts dat ’ n verslag toon “ dat besteding aan basiese gesondheidsorg en laer onderwys tot ’ n betekenisvolle toename in produktiwiteit en ekonomiese groei kan lei ” .
(trg)="17"> Pego nngwe e bega gore , Grant o a tswelela , “ fa go ka senngwa madi mo go tlhokomeleng pholo ya konokono le thutego ya poraemari seo se ka felela ka gore go nne le kgolo mo ntshong - dikuno mmogo le kgolo ya ikonomi . ”

(src)="18"> Lande soos Brasilië is intens bewus van die negatiewe beeld wat die toestand van straatkinders en die gepaardgaande geweld skep .
(trg)="18"> Dinaga tse di tshwanang le Brazil jaana di lemoga kafa boemo jwa bana ba ba senang magae le tirisano - dikgoka e e amanang le seo di ba senyang leina ka gone .

(src)="19"> Gelukkig word daar in Brasilië pogings aangewend om die probleem deur middel van liefdadigheid , pleeghuise , weeshuise en verbeterskole op te los .
(trg)="19"> Ka lesego , kwa Brazil go dirwa maiteko a go rarabolola bothata jono ka go thusa batlhoki , magae a a tlamelang bana ba eseng ba one , magae a dikhutsana , le dikolo tsa diganana .

(src)="20"> Sommige regerings besef die waarde daarvan om behuisingsinisiatiewe van arm gesinne en gemeenskappe te steun pleks van net huise te bou .
(trg)="20"> Dipuso dingwe di bona kafa go leng botlhokwa ka gone gore go tshegediwe maiteko a go aga matlo a a dirwang ke malapa a a humanegileng le ke batho ba ba humanegileng mo boemong jwa gore dipuso di age matlo fela .

(src)="21"> Op hierdie manier word die armes self ’ n bron van verandering .
(trg)="21"> Ka tsela eno , batho ba ba humanegileng ka bobone ba thusa mo go tliseng phetogo .

(src)="22"> Arm gesinne moet dus , behalwe om hulp van verskeie instansies te ontvang , bereid wees om hulle deel te doen . ’ n Gesin vaar ekonomies en maatskaplik baie beter wanneer hulle saamstaan en hulle eie probleme onder die oë sien .
(trg)="22"> Ka gone , mo godimo ga go amogela thuso go tswa mo mekgatlhong e e farologaneng , malapa a a humanegileng a tshwanetse a iketleeletsa go dira seabe sa one .
(trg)="23"> Lelapa le nna le katlego e kgolo mo go tsa ikonomi le mo leagong fa le ngaparelana le go itharabololela mathata a lone ka namana .

(src)="23"> Indien nodig , kan alle gesinslede wat daartoe in staat is tot die gesin se begroting bydra .
(trg)="24"> Fa go tlhokafala , maloko otlhe a a nang le bokgoni a ka tsenya seatla mo ditshenyegelong tsa lelapa .

(src)="24"> Hoe sommige welslae behaal het
(trg)="25"> Tsela E Ba Bangwe Ba Ileng Ba Atlega ka Yone

(src)="25"> Sommige daklose kinders het daarin geslaag om uit daardie toestand te kom .
(trg)="26"> Bana bangwe ba ba senang magae ba ile ba kgona go falola mo boemong joo .

(src)="26"> Beskou die voorbeeld van Guillermo .
(trg)="27"> Tlhokomela sekai sa ga Guillermo .

(src)="27"> Voordat hy gebore is , het sy gesin in ’ n klein dorpie gewoon , maar weens swak ekonomiese toestande het hulle na die hoofstad verhuis .
(trg)="28"> Pele ga a tsalwa , lelapa la bone le ne le nna mo motsaneng mongwe o monnyane mme ka ntlha ya maemo a a kwa tlase a tsa itsholelo le ne la fudugela kwa motseng - mogolo .

(src)="28"> Toe Guillermo drie maande oud was , is sy vader vermoor ; ’ n paar jaar later het sy moeder gesterf en het die kinders by die ouma agtergebly .
(trg)="29"> Fa Guillermo a ne a na le dikgwedi di le tharo , rraagwe o ne a bolawa ; mme morago ga moo , dingwaga di sekae moragonyana ga moo , mmaagwe o ne a tlhokafala , a tlogela bana bao le mmaabone - mogolo .

(src)="29"> Guillermo het dus vroeg in sy lewe ’ n straatkind geword .
(trg)="30"> Ka gone , Guillermo o ne a fetoga ngwana yo o senang legae a santse a le mmotlana thata .

(src)="30"> Hy het vyf jaar lank , dag na dag , tot laat in die nag in die strate rondgeloop en na restaurante en kroeë gegaan waar hy kos en geld gebedel het om na die behoeftes van sy gesin om te sien .
(trg)="31"> Matsatsi ka go latelana ga one , ka dingwaga di le tlhano , o ne a batlana le diresetšhurente le dibara , a kopa dijo le madi gore a ke a tlhokomele ditlhokafalo tsa lelapa la bone , a ebela mo mebileng go fitlhelela gare ga bosigo .

(src)="31"> Vriendelike mense wat hom op die strate leer ken het , het hom die grondbeginsels van persoonlike higiëne en gedrag geleer .
(trg)="32"> Batho ba ba pelonomi bao ba neng ba simolola go mo itse mo mebileng ba ne ba mo ruta dilo tsa konokono tsa bophepa jwa mmele le tsa boitshwaro .

(src)="32"> Hy is later deur ’ n regeringsinstansie van die straat afgehaal en in ’ n kinderhuis geplaas waar hy kos en skoling ontvang het .
(trg)="33"> Moragonyana ga moo , moemedi mongwe wa puso o ne a mo tsaya a mo ntsha mo mmileng mme a mo tsenya mo bana ba bayang tlhogo gone , koo a neng a fiwa dijo le go tsenngwa sekolo gone .

(src)="33"> Jehovah se Getuies het hom gehelp om te besef dat die Skepper in hom as persoon belangstel en hulle het in sy geestelike behoeftes voorsien .
(trg)="34"> Basupi ba ga Jehofa ba ne ba mo thusa gore a bone gore Mmopi o ne a mo kgatlhegela jaaka motho ka bongwe , mme ba ne ba mo thusa ka dilo tse a neng a di tlhoka semoyeng .