# af/2015321.xml.gz
# srm/2015321.xml.gz


(src)="1"> Inhoudsopgawe
(trg)="1"> Dee woto u di buku aki

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> “ Die einde ” — Wat beteken dit ?
(trg)="16"> Andi „ di kaba u di goonliba ” kë taki ?

(src)="4"> 3
(trg)="17"> 3

(src)="5"> Is die einde naby ?
(trg)="18"> Di kaba u di goonliba zuntu ö ?

(src)="6"> 6
(trg)="19"> 6

(src)="7"> Baie sal die einde oorleef — Jy kan ook 8
(src)="8"> Het jy geweet ?
(src)="9"> 9
(trg)="20"> Sömëni sëmbë o pasa di kaba libilibi ​ — I sa pasëën tu 8

# af/2015322.xml.gz
# srm/2015322.xml.gz


(src)="1"> VOORBLADONDERWERP | IS DIE EINDE NABY ?
(trg)="1"> DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI | DI KABA U DI GOONLIBA ZUNTU Ö ?

(src)="2"> Waaraan dink jy wanneer jy die woorde “ Die einde is naby ! ”
(src)="3"> hoor ?
(trg)="2"> Te i ta jei sëmbë ta taki u „ Di kaba u di goonliba ! ” , nöö andi i ta ko a i pakisei ?

(src)="4"> Dink jy aan ’ n fanatiese pastoor wat met ’ n donderende stem van die preekstoel af praat en wilde gebare maak met die Bybel in die hand ?
(trg)="3"> I si kuma wan gaan sitonu o kumutu a liba ala ko booko hii di goonliba , kii hii sëmbë puu fiaa u ?

(src)="5"> Of dink jy aan ’ n bebaarde ou man op ’ n straathoek wat ’ n lang kleed aanhet en ’ n plakkaat met ’ n oordeelsboodskap daarop vashou ?
(trg)="4"> Nasö i si kuma wan gaan wata nasö wan gaan ventu nasö wan woto fuka o ko miti di goonliba aki sö u ?

(src)="6"> Sulke tonele maak party mense dalk bekommerd , terwyl ander moontlik skepties is of dit selfs snaaks vind .
(trg)="5"> Naa i si kuma di u dii goonliba feti o ko ?
(trg)="6"> Wë dee soni dë sa mbei sëmbë ta fëëë .
(trg)="7"> Ma woto sëmbë an ta kaba biibi dee soni dë seei , de ta si ën kuma lafu woto .

(src)="7"> Die Bybel sê : “ Die einde [ sal ] kom ” .
(trg)="8"> Di Bëibel ta taki taa : „ Di ten u dë aki o kaba ” ( Mateosi 24 : 14 ) .

(src)="8"> Dieselfde gebeurtenis word ook “ die groot dag van God ” en “ Har – Magedon ” , oftewel Armageddon , genoem .
(trg)="9"> A ta taki söseei taa a dë „ di gaan feti a di Daka di di Gadu di abi hii makiti u mundu buta ” , söseei di Bëibel ta kai ën „ Amagedon ” ( Akoalimbo 16 : 14 , 16 ) .

(src)="9"> Daar is baie godsdiensverwarring oor die onderwerp , en oor die algemeen het mense vreemde , vreesaanjaende idees daaroor .
(trg)="10"> Sömëni keiki ta buuja sëmbë ku dee soni di de ta taki te a nama ku di kaba u di goonliba .

(src)="10"> Maar die Bybel gee ’ n baie duidelike beskrywing van die einde — dit toon wat dit is en wat dit nie is nie .
(trg)="11"> Nöö woto sëmbë ta mbei wotowan ta fëëë u di de ta konda sömëni soni di an dë tuu .

(src)="11"> God se Woord help ons ook om duidelik te sien hoe naby die einde is .
(trg)="13"> Di Wöutu u Gadu ta heepi u fuu si taa di kaba u di goonliba zuntu .

(src)="12"> Die beste van alles is dat dit ons leer hoe om die einde te oorleef !
(trg)="14"> Ma di möön bunu soni , hën da a ta lei u andi u musu du fuu sa pasa di kaba u di goonliba aki libilibi !

(src)="13"> Maar laat ons eers ’ n paar wanopvattings opklaar en kyk wat dit beteken .
(trg)="15"> Ma boo go luku dee soni dee sëmbë ta taki u di kaba u di goonliba aki , di an dë sö tuutuu .

(src)="14"> Wat is “ die einde ” werklik volgens die Bybel ?
(trg)="16"> Ma andi di Bëibel ta taki u „ di kaba ” u di goonliba aki ?

(src)="15"> DIE EINDE IS NIE ’ N GEBEURTENIS WAARTYDENS DIE AARDE IN ’ N GROOT VUUR VERNIETIG WORD NIE .
(trg)="17"> DI KABA U DI GOONLIBA NA DI TJUMA DI WAN GAAN FAJA O KUMUTU A LIBA ALA KO TJUMA DI GOONLIBA KABA A SÖSÖ .

(src)="16"> Die Bybel sê : “ [ God ] het die aarde op sy vaste plekke gegrondves ; tot onbepaalde tyd of tot in ewigheid sal niks dit laat wankel nie ” .
(trg)="18"> Di Bëibel ta taki taa : „ Gadu seti di goonsei u di goonliba aki gingin seei , nöö na wan daka seei a o kumutu ka a dë ” ( Psalöm 104 : 5 ) .

(src)="17"> Hierdie en ander tekste verseker ons dat God nooit die aarde sal vernietig of sal toelaat dat dit vernietig word nie ! — Prediker 1 : 4 ; Jesaja 45 : 18 .
(trg)="19"> Di tëkisi aki ku wan tu woto tëkisi ta lei u taa nöiti Gadu o poi di goonliba aki kaba a sösö , söseei an o disa sëmbë poi ën tu . ​ — Peleikima 1 : 4 ; Jesaaja 45 : 18 .

(src)="18"> DIE EINDE IS NIE ’ N TOEVALLIGE , ONBEPLANDE GEBEURTENIS NIE .
(trg)="20"> DI KABA U DI GOONLIBA NA WAN GAAN HOGI DI O KO MITI DI GOONLIBA WAN PASA VOU SÖ .

(src)="19"> Die Bybel openbaar dat daar wel ’ n vasgestelde tyd vir die einde is — God het ’ n spesifieke tyd daarvoor vasgestel .
(trg)="21"> Di Bëibel ta lei taa Gadu bi taki a fesi kaa taa wan kaba bi o ko .
(trg)="22"> A sikifi taa : „ Di juu ku di ten di mi o toona ko a goonliba , na wan sëmbë sabi ën e .

(src)="20"> Ons lees : “ Van daardie dag of die uur weet niemand nie , nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie , maar net die Vader .
(trg)="23"> Dee basia u Masa Gaangadu köndë an sabi ën , nöö miseei di ko Libisëmbë Mii aki an sabi ën tu .

(src)="21"> Bly op die uitkyk , bly wakker , want julle weet nie wanneer dit die vasgestelde tyd is nie ” .
(trg)="24"> Gadu u Tata wanwan tö nöö sabi di juu ku di ten dë .
(trg)="25"> Hën mbei un musu dë kabakaba këëë ta watji mi .

(src)="22"> Dit is duidelik dat God ( “ die Vader ” ) ’ n presiese , “ vasgestelde tyd ” het wanneer hy die einde sal bring .
(trg)="26"> Biga wan sa na un juu mi o ko ” ( Maikusi 13 : 32 , 33 ) .
(trg)="27"> Awa , Gadu ( „ u Tata ” ) buta wan „ juu ” ka di kaba u di goonliba aki o ko .

(src)="23"> DIE EINDE WORD NIE VEROORSAAK DEUR MENSE OF DEUR ’ N METEORIET WAT DIE AARDE TREF NIE .
(trg)="28"> NA LIBISËMBË HËN O TJA DI KABA U DI GOONLIBA KO , SÖSEEI NA WAN GAAN SITONU HËN O KUMUTU A LIBA ALA KO BOOKO DI GOONLIBA KABA A SÖSÖ .

(src)="24"> Wie sal die einde bring ?
(trg)="29"> Ma ambë o tja di kaba ko ?

(src)="25"> Openbaring 19 : 11 sê : “ Ek het die hemel geopend gesien , en kyk !
(trg)="30"> Akoalimbo 19 : 11 ta taki taa : „ Nöö hën mi bia luku , hën mi si liba ala jabi hooo .

(src)="26"> ’ n wit perd .
(trg)="31"> Hën mi si wan weti hasi ku wan Sëmbë nëën liba sindosindo .

(src)="27"> En die een wat daarop sit , word Getrou en Waaragtig genoem . ”
(trg)="32"> Nöö di Sëmbë dë , hën de kai Futoou ku Leti . ”

(src)="28"> Vers 19 sê verder : “ En ek het die wilde dier en die konings van die aarde en hulle leërs versamel gesien om die oorlog te voer teen die een wat op die perd sit en teen sy leër ” .
(trg)="33"> A vers 19 a ta taki go dou taa : „ Hën mi si di mbeti ku dee könu u goonliba ku hii dee sodati u de , ka de bi hai go zunta ta seeka fu de go feti ku di Sëmbë di dë a di weti hasi liba ku dee sodati fëën ” ( Akoalimbo 19 : 11 - 21 ) .

(src)="29"> Hoewel hierdie verse van simboliese taal gebruik maak , is dit duidelik : God sal ’ n leër van engeleskepsele stuur om sy vyande te vernietig .
(trg)="34"> Hii fa dee soni dee sikifi aki taki a nöngö fasi , tökuseei u ta fusutan taa : Gadu o manda dee ëngëli fëën dee dë kuma hia sodati fëën , ko kii hii dee felantima fëën puu .

(src)="30"> Die Bybel se boodskap oor die einde is goeie nuus , nie slegte nuus nie
(trg)="35"> Dee soni di di Bëibel ta taki u di kaba u di goonliba aki , da wan bunu njunsu seei , na wan taku njunsu

(src)="31"> DIE EINDE VAN MISLUKTE MENSEREGERINGS .
(trg)="36"> DI KABA U DEE TIIMA U DI GOONLIBA AKI .

(src)="32"> Die Bybel verduidelik : “ Die God van die hemel [ sal ] ’ n koninkryk [ regering ] oprig wat nooit vernietig sal word nie .
(trg)="37"> Di Bëibel ta taki taa : „ Di Gadu u liba ala o seti wan könuköndë di na o sa poi wan daka .

(src)="33"> En die koninkryk sal aan geen ander volk oorgedra word nie .
(trg)="38"> Nöö di könuköndë seei an o pasa a na wan woto sëmbë maun dendu .

(src)="34"> Dit sal al hierdie koninkryke verbrysel en daar ’ n einde aan maak , en self sal dit tot onbepaalde tye bly staan ” .
(trg)="39"> A o booko hii dee könuköndë aki pisipisi , nöö a o kaba de .

(src)="35"> Soos vroeër onder punt 3 gemeld is , sal “ die konings van die aarde en hulle leërs ” , vernietig word .
(trg)="40"> Nöö di könuköndë seei o tan u nöömö ” ( Daniëli 2 : 44 ) .

(src)="36"> Hulle sal “ versamel [ wees ] om die oorlog te voer teen die een wat op die perd sit en teen sy leër ” . — Openbaring 19 : 19 .
(trg)="41"> Kumafa u bi taki a di u 3 soni a liba ala kaa , nöö de o kii dee „ könu u goonliba ku hii dee sodati u de ” dee o „ hai go zunta ta seeka fu de go feti ku di Sëmbë di dë a di weti hasi liba ku dee sodati fëën ” . ​ — Akoalimbo 19 : 19 .

(src)="37"> DIE EINDE VAN OORLOG , GEWELD EN ONGEREGTIGHEID .
(trg)="42"> FETI , HOGIDU , KU HOGILIBI AN O DË MÖÖN .

(src)="38"> “ [ God ] laat oorloë ophou tot aan die einde van die aarde ” .
(trg)="43"> „ Gadu ta mbei feti kaba a goonliba palalaa te dou ” ( Psalöm 46 : 9 ) .

(src)="39"> “ Die regskapenes sal op die aarde woon , en die onberispelikes sal daarop oorbly .
(trg)="44"> „ Dee sëmbë dee ta libi leti , o libi a goonliba , nöö dee sëmbë dee ta du bunu , o libi nëën u nöömö .

(src)="40"> Wat die goddeloses betref , hulle sal van die aarde af uitgeroei word ; en die verraderlikes sal daarvan weggeruk word ” .
(trg)="45"> Ma de o koti dee hogidu sëmbë puu a goonliba , söseei de o hön dee sei - sëmbëma puu a goonliba tu ” ( Nöngö 2 : 21 , 22 ) .

(src)="41"> “ Kyk !
(trg)="46"> Gadu taki taa : „ Wan si ö ?

(src)="42"> Ek maak alles nuut . ” — Openbaring 21 : 4 , 5 .
(trg)="47"> Mi ta tooka hii soni buta ko njunjun . ” ​ — Akoalimbo 21 : 4 , 5 .

(src)="43"> DIE EINDE VAN GODSDIENSTE WAT GOD EN DIE MENSDOM IN DIE STEEK GELAAT HET .
(trg)="49"> „ Dee tjabukama seei ta konda tjabukama woto di na tuu .

(src)="44"> “ Die profete profeteer op grond van leuens ; en wat die priesters betref , hulle onderwerp mense met hulle mag . . . .
(trg)="50"> Dee mindima ta basi sëmbë ku di makiti di de abi . . . .

(src)="45"> En wat sal julle aan die uiteinde daarvan doen ? ” .
(trg)="51"> Ma andi woon du te di kaba dou ? ”
(trg)="52"> ( Jelemia 5 : 31 ) .

(src)="46"> “ Baie sal in daardie dag vir my sê : ‘ Here , Here , het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam demone uitgedryf en in u naam talle kragtige werke verrig nie ? ’
(trg)="55"> Na u bi da sëmbë buka a i në nö ?
(trg)="56"> Na u bi jaka sömëni gadu puu a sëmbë hedi ku di në fii ö ?
(trg)="57"> Sömëni hia gaan foondowooko u bi du a i në , nöö unfa a waka ja sabi u ? ’

(src)="47"> En tog sal ek dan openlik vir hulle sê : Ek het julle nooit geken nie !
(trg)="58"> “ Nöö mi o piki de taa : ’ Ambë ?
(trg)="59"> Mi ?
(trg)="60"> Na wan ten seei mi bi sabi unu möönsö e .

(src)="48"> Gaan weg van my af , julle werkers van wetteloosheid ” ! — Matteus 7 : 21 - 23 .
(trg)="61"> Un waka pasa kumutu a mi fesi naandë , un takusëmbëma ! ’ ” ​ — Mateosi 7 : 21 - 23 .

(src)="49"> DIE EINDE VAN MENSE WAT DIE HUIDIGE WÊRELDSITUASIE BEVORDER EN ONDERSTEUN .
(trg)="63"> Jesosi bi taki taa : „ Nöö di soni aki sö , hën da di soni mbei sö wan sëmbë musu kisi sitaafu .

(src)="50"> Jesus Christus het gesê : “ Dít is die grondslag vir die oordeel , dat die lig in die wêreld ingekom het maar die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad het , want hulle werke was goddeloos ” .
(trg)="64"> A dë sö taa Gadu manda limbo ko a goonliba u limbo libisëmbë wojo , ma nöö de an këën .
(trg)="65"> Fa de sai dë , de lobi di dungu möön di limbo .
(trg)="66"> Biga de an kë disa di hogilibi u de fu de ko a di së u limbo ” ( Johanisi 3 : 19 ) .

(src)="51"> Die Bybel het ’ n wêreldwye vernietiging beskryf wat voorheen , gedurende die tyd van die getroue man Noag , plaasgevind het .
(trg)="67"> Di Bëibel ta taki fa Gadu bi kii hogi sëmbë puu a goonliba a di ten u Noa , wan womi di bi ta hoi hënseei a Gadu .

(src)="52"> “ Die wêreld van daardie tyd [ is ] vernietig toe dit met water oorstroom is .
(trg)="69"> Ma a di seei fasi Gadu bi taki taa a disa dee mundu ku di goonliba u tjuma de ku faja .

(src)="53"> Maar deur dieselfde woord is die hemele en die aarde wat nou is , vir die vuur weggelê en word dit bewaar tot die dag van die oordeel en van die vernietiging van die goddelose mense . ” — 2 Petrus 3 : 5 - 7 .
(trg)="70"> A disa de u te di daka dou te a o kuutu dee hogi sëmbë , söseei te a o kii de tuu puu ” . ​ — 2 Petuisi 3 : 5 - 7 , NW .

(src)="54"> Let op dat die komende “ dag van die oordeel en van die vernietiging ” vergelyk word met die vernietiging van “ die wêreld ” van Noag se tyd .
(trg)="71"> Di Bëibel ta taki taa „ [ Gadu ] o kuutu dee hogi sëmbë ” leti kumafa a bi kuutu „ dee sëmbë u di ten u Noa ” .

(src)="55"> Watter wêreld is vernietig ?
(trg)="72"> Ambë da dee sëmbë dee a bi kii a di ten ala ?

(src)="56"> Ons planeet is nie vernietig nie ; “ die goddelose mense ” — God se vyande — is “ vernietig ” .
(trg)="73"> „ Dee hogi sëmbë ” dee bi dë felantima fëën a bi „ kii ” .

(src)="57"> Gedurende God se komende “ dag van die oordeel ” sal diegene wat kies om God se vyande te wees , ook vernietig word .
(trg)="74"> „ Te di daka dou te [ Gadu ] o kuutu ” sëmbë , nöö a o kii dee felantima fëën tu .

(src)="58"> Maar God se vriende sal bewaar word , soos Noag en sy gesin bewaar is . — Matteus 24 : 37 - 42 .
(trg)="75"> Ma dee mati u Gadu o tan a libi leti kumafa Noa ku hën wosudendu bi tan a libi . ​ — Mateosi 24 : 37 - 42 .

(src)="59"> Dink aan hoe wonderlik hierdie aarde sal wees nadat God al die goddelose invloede uitgewis het !
(trg)="76"> Pakisei fa di goonliba o hanse seei baka te Gadu kii dee hogi sëmbë puu !

(src)="60"> Dit is duidelik dat die Bybel se boodskap oor die einde goeie nuus is , nie slegte nuus nie .
(trg)="77"> Awa , dee soni di di Bëibel ta taki u di kaba u di goonliba aki , da wan bunu njunsu seei , na wan taku njunsu .

(src)="61"> Maar dalk wonder jy nog steeds : ‘ Sê die Bybel vir ons wanneer die einde gaan kom ?
(trg)="78"> Ma kandë i ta hakisi iseei di soni aki jeti : Di Bëibel ta konda da u na un ten di kaba o ko u ?

(src)="62"> Is dit naby ?
(trg)="79"> Di kaba dë zuntu ö ?

(src)="63"> Hoe kan ek dit oorleef ? ’
(trg)="80"> Unfa mi sa pasa di daka dë libilibi ?

(src)="64"> Hoe sal die lewe ná die einde wees ?
(trg)="81"> Unfa soni o dë baka di kaba u di goonliba ?

(src)="65"> Baie tekste beskryf hoe wonderlik dit sal wees .
(trg)="82"> Sömëni tëkisi dë a Bëibel di ta taki fa di ten dë o dë wan gaan bunu ten seei .

(src)="66"> Openbaring 21 : 4 , 5 sê byvoorbeeld : “ ‘ [ God ] sal elke traan van hulle oë afvee , en die dood sal daar nie meer wees nie , en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie .
(trg)="83"> Wan u dee tëkisi ta taki taa : „ [ Gadu ] o feki hiniwan u de wojowata puu .
(trg)="84"> Këë an o ta kisi de möön .
(trg)="85"> Dëdë ku tjali ku kusumi an o dë a de dendu möön tu .

(src)="67"> Die vorige dinge het verbygegaan . ’
(trg)="86"> Söseei sinkii hati an o dë möön seei , kwetikweti , biga dee awoo soni dee bi dë tuu pasa go kaa . ”