# af/101999083.xml.gz
# pis/101999083.xml.gz


(src)="1"> Hoe om die enigste ware God te identifiseer
(trg)="1"> Luksavve Long Trufala God

(src)="2"> AMPER so lank as wat mense al bestaan , het hulle baie gode gehad .
(trg)="2"> KLOSAP full taem pipol stap long earth , olketa garem planti god .

(src)="3"> Daar was al so baie dat dit moeilik is om presies te sê hoeveel gode en godinne regoor die aarde aanbid is — maar daar is miljoene .
(trg)="3"> Staka tumas nao stap gogo hem hard for markem namba long haomas man and woman god nao pipol worshipim evriwea long earth — bat hem kasem planti million .

(src)="4"> Noudat ons vasgestel het dat daar wel ’ n God is , wil ons weet : Watter een van al die gode wat , nou en in die verlede , regoor die aarde aanbid is , is die ware God ?
(trg)="4"> From iumi savve God hem stap , iumi savve ask , Which wan long evri god wea olketa man worshipim evriwea long earth , long bifor and distaem , hem trufala God ?

(src)="5"> Die Bybel sê duidelik in Johannes 17 : 3 dat daar net een ware God is wat as sodanig geïdentifiseer kan word : “ Dít beteken die ewige lewe , dat hulle kennis inneem van u , die enigste ware God , en van die een wat u uitgestuur het , Jesus Christus . ”
(trg)="5"> Long John 17 : 3 Bible showimaot hao wanfala trufala God nomoa stap : “ Diswan nao minim laef olowe , for olketa kasem savve long iu , only trufala God , and long dat wan wea iu sendem kam , Jesus Christ . ”

(src)="6"> ’ n Identifiserende naam
(trg)="6"> Wanfala Nem wea Pipol Luksavve

(src)="7"> Dit is redelik dat enige god met ’ n persoonlikheid ’ n persoonlike naam moet hê om hom van ander gode te onderskei wat hulle eie name het .
(trg)="7"> Hem stret for eni god wea garem fasin for mas garem nem bilong hemseleva mekem hem difren from olketa nara god wea garem nem bilong olketa seleva .

(src)="8"> Dit sal verkieslik ’ n naam wees wat deur die god self gekies is , en nie ’ n naam wat deur sy aanbidders uitgedink is nie .
(trg)="8"> Hem bae gud for datfala god garem nem wea hemseleva nao markem , winim wei wea olketa pipol nao nemem hem .

(src)="9"> In hierdie verband kom ’ n baie eienaardige situasie aan die lig .
(trg)="9"> From diswan , wanfala samting wea mekem man konfius kamap .

(src)="10"> Terwyl die meeste gevestigde godsdienste hulle gode persoonlike name gee , het die Joodse en hoofstroomkerke van die Christendom nie die god wat hulle aanbid met ’ n kenmerkende persoonlike naam geïdentifiseer nie .
(trg)="10"> Taem planti bigfala religion givim olketa nem long olketa god bilong olketa , olketa Jew and olketa main church bilong Christendom fail for luksavve wanfala spesol nem for god wea olketa worshipim .

(src)="11"> Hulle het eerder gebruik gemaak van titels soos Here , God , die Almagtige en Vader .
(trg)="11"> Bat olketa go ahed for iusim olketa title olsem Lord , God , Almighty , and Father .

(src)="12"> Die skrywer David Clines het in die publikasie Theology die volgende gesê : “ Iewers tussen die vyfde en die tweede eeu v.C . het ’ n tragedie God getref : hy het sy naam verloor .
(trg)="12"> Insaed long pablikeson wea hem raetem Theology , David Clines raet olsem : “ Samwea midolwan mek - faev and mek - tu century B.C . wanfala sorre samting happen long God : nem bilong hem lus .

(src)="13"> Om meer presies te wees , die Jode het opgehou om God se persoonlike naam Jahweh te gebruik en het met verskillende omskrywings na Jahweh begin verwys : God , die Here , die Naam , die Heilige , die Teenwoordigheid en selfs die Plek .
(trg)="13"> Barava nao , olketa Jew lusim wei for iusim nem bilong God , Yahweh , and olketa start for iusim olketa difren title taem olketa storyim Yahweh olsem : God , Lord , Nem , Holy Wan , Wan Wea Stap , and Ples tu .

(src)="14"> Selfs op plekke waar Jahweh in die Bybelteks geskryf was , het lesers die naam as Adonai uitgespreek .
(trg)="14"> Nomata insaed long olketa Bible text wea olketa raetem Yahweh , olketa man wea read talemaot nem hia olsem Adonai .

(src)="15"> Met die finale val van die tempel het selfs die buitengewone liturgiese gebeurtenisse wanneer die naam gebruik is , opgehou , en selfs die kennis van die uitspraak van die naam het verlore gegaan . ”
(trg)="15"> Bihaen lastfala taem wea temple distroe , nomata long spesol taem for worship , olketa no savve hao for talemaot datfala nem bihaen olketa stop for iusim . ”

(src)="16"> Maar niemand kan met sekerheid sê presies wanneer ortodokse Jode opgehou het om God se naam hardop uit te spreek nie en dit met die Hebreeuse woorde vir God en Soewereine Heer vervang het nie .
(trg)="16"> Bat , no eniwan barava savve long taem wea olketa orthodox Jew stop for talemaot big nem bilong God bat iusim olketa narafala Hebrew word for God and Sovereign Lord .

(src)="17"> Dit lyk dus of die heel eerste vereiste om “ die enigste ware God ” te identifiseer , is om hom by name te leer ken .
(trg)="17"> Hem luk olsem , firstfala important wei for lukaotem and for luksavve long “ only trufala God ” hem for savve long nem bilong hem .

(src)="18"> So ’ n soektog is glad nie moeilik nie , want die naam van die almagtige God , die Skepper , word duidelik en eenvoudig in Psalm 83 : 18 gestel : “ Dat mense kan weet dat u , wie se naam alleen JEHOVAH is , die allerhoogste oor die hele aarde is . ” — King James Version .
(trg)="18"> Wei for lukaotem God nating hard nomoa , bikos nem bilong Almighty God , Creator , showaot klia long Psalm 83 : 18 : “ Mekem pipol savve hao iu , wea nem bilong iu JEHOVAH , iu nomoa most hae ovarem full earth . ” — King James Version .

(src)="19"> Jehovah of Jahweh ?
(trg)="19"> Jehovah or Yahweh ?

(src)="20"> Hoewel die naam Jehovah in die King James Version en ander Bybelvertalings verskyn , verkies party om die naam Jahweh in plaas van Jehovah te gebruik .
(trg)="20"> From nem bilong Jehovah kamap insaed King James Version and olketa narafala Bible transleison , samfala chus for iusim nem Yahweh winim Jehovah .

(src)="21"> Watter naam is korrek ?
(trg)="21"> Wanem nem nao stret ?

(src)="22"> Die oudste Bybelmanuskripte is in Hebreeus geskryf .
(trg)="22"> Olketa raetem planti oldfala copy bilong Bible long Hebrew languis .

(src)="23"> In die Hebreeuse Geskrifte verskyn die Goddelike naam byna 7 000 keer en word dit met vier medeklinkers gespel — JHWH of JHVH .
(trg)="23"> Long olketa Hebrew Scripture , nem bilong God kamap klosap 7,000 taem and olketa raetem witim fofala leta — YHWH or JHVH .

(src)="24"> Hierdie woorde met vier medeklinkers wat algemeen as die Tetragrammaton , of Tetragram , bekend staan , is afkomstig van twee Griekse woorde wat “ vier letters ” beteken .
(trg)="24"> Olketa kolem fofala leta hia Tetragrammaton , or Tetragram , wea kam from tufala Greek word wea minim “ fofala leta . ”

(src)="25"> Nou ontstaan die kwessie van juiste uitspraak aangesien ou Hebreeuse woorde uit medeklinkers bestaan het met geen klinkers om die leser te lei nie .
(trg)="25"> So kwestin abaotem stretfala wei for talemaot kamap from firstfala Hebrew raeting hem garem fofala leta wea no garem olketa vowel for gaedem man wea read .

(src)="26"> Of die uitspraak van die Tetragrammaton Jahweh of Jehovah word , hang dus af van watter klinkers die leser by die vier medeklinkers voeg .
(trg)="26"> So wei for talem Tetragrammaton for kamap Yahweh or Jehovah depend long wanem kaen vowel nao man wea read iusim long fofala leta hia .

(src)="27"> Vandag verkies baie Hebreeuse geleerdes Jahweh as die regte uitspraak .
(trg)="27"> Distaem planti Hebrew savveman laekem Yahweh olsem trufala wei for talem .

(src)="28"> Maar konsekwentheid laat Jehovah na ’ n beter vorm lyk .
(trg)="28"> Bat planti samting point go long Jehovah .

(src)="29"> Hoe so ?
(trg)="29"> Long wanem wei ?

(src)="30"> Die uitspraak Jehovah word al eeue lank in Engels aanvaar .
(trg)="30"> Olketa acceptim wei for talem Jehovah long English for planti handred year nao .

(src)="31"> Diegene wat beswaar maak teen die gebruik van hierdie uitspraak moet ook beswaar maak teen die gebruik van die aanvaarde uitspraak van Jeremia en selfs Jesus .
(trg)="31"> Olketa wea againstim wei for talem disfala nem Jehovah , shud againstim tu wei for talem disfala nem Jeremiah and Jesus .

(src)="32"> Jeremia sal verander moet word na Jir·mejahʹ of Jir·mejaʹhoe , die oorspronklike Hebreeuse uitsprake , en Jesus sal Je·sjoeʹaʽ ( Hebreeus ) of I·e·sousʹ ( Grieks ) word .
(trg)="32"> Jeremiah bae savve change long Yir·meyahʹ or Yir·meyaʹhu , firstfala wei for talemaot long Hebrew , and Jesus bae kamap Ye·shuʹaʽ ( long Hebrew ) or I·e·sousʹ ( long Greek ) .

(src)="33"> Gevolglik voel baie Bybelstudente , met inbegrip van Jehovah se Getuies , dat konsekwentheid die gebruik van die reeds welbekende Engelse “ Jehovah ” en sy ekwivalente in ander tale na ’ n beter vorm laat lyk .
(trg)="33"> Dastawe , planti Bible student , insaed long diswan tu Olketa Witness Bilong Jehovah , tingse hao planti samting point go long wei for iusim disfala main English word “ Jehovah ” and semkaen nem long olketa narafala languis .

(src)="34"> Maak dit werklik saak ?
(trg)="34"> Waswe , Hem Barava Important ?

(src)="35"> Party voer dalk aan dat dit nie werklik saak maak of ’ n mens die almagtige God met ’ n persoonlike naam aanspreek of nie , en hulle is tevrede daarmee om van God te praat en hom aan te spreek as Vader of bloot as God .
(trg)="35"> Samfala maet sei hao hem no barava important for iu talem nem bilong Almighty God or nomoa , and olketa satisfae for talem nem olsem God or Father taem olketa tok abaotem God .

(src)="36"> Maar albei hierdie terme is titels en nie name nie , en dit is ook nie persoonlik of onderskeidend nie .
(trg)="36"> Bat , tufala toktok hia , olketa title nomoa and no nem bilong God or olketa spesol nem .

(src)="37"> In Bybeltye is die woord vir God ( ʼElo·himʹ , Hebreeus ) gebruik om enige god te beskryf — selfs die heidense Filistynse god met die naam Dagon .
(trg)="37"> Long taem bilong Bible bifor olketa iusim datfala toktok for God ( ʼElo·himʹ , long Hebrew ) taem olketa storyim eni god — and olketa iusim tu for heathen god bilong Philistine , Dagon .

(src)="38"> As ’ n Hebreër dus vir ’ n Filistyn gesê het dat hy as Hebreër “ God ” aanbid het , sou dit nie die ware God wat hy aanbid het , geïdentifiseer het nie .
(trg)="38"> ( Judges 16 : 23 , 24 ) So for wanfala Hebrew talem wanfala Philistine hao hem , wanfala Hebrew , wea hem worshipim “ God , ” diswan bae no showimaot trufala God wea hem worshipim .

(src)="39"> ’ n Kommentaar in The Imperial Bible - Dictionary van 1874 is interessant : “ [ Jehovah ] is oral ’ n eienaam en verwys na die persoonlike God en na hom alleen ; terwyl Elohim meer die aard van ’ n soortnaam het , wat gewoonlik , maar nie noodwendig of deurgaans nie , na die Allerhoogste verwys . . . .
(trg)="39"> Wanfala interesting toktok insaed The Imperial Bible - Dictionary bilong 1874 hem sei : “ Evriwea [ Jehovah ] hem nem bilong samwan wea point go long God wea laef and hem nomoa ; long narasaed Elohim hem join moa witim samting wea fitim eniting , wea planti taem storyim Most Hae God , bat no evritaem . . . .

(src)="40"> Die Hebreër sal dalk sê die Elohim , die ware God , in teenstelling met alle valse gode ; maar hy sê nooit die Jehovah nie , want Jehovah is alleen die naam van die ware God .
(trg)="40"> Hebrew man maet sei datfala Elohim , datfala tru God , wea againstim evri giaman god ; bat hem nating sei datfala Jehovah , from Jehovah hem nem bilong tru God nomoa .

(src)="41"> Hy sê keer op keer my God . . . ; maar nooit my Jehovah nie , want wanneer hy my God sê , bedoel hy Jehovah .
(trg)="41"> Planti taem hem sei God bilong mi . . . ; bat hem nating sei Jehovah bilong mi , from taem hem sei God bilong mi , hem minim Jehovah .

(src)="42"> Hy praat van die God van Israel , maar nooit van die Jehovah van Israel nie , want daar is nie ’ n ander Jehovah nie .
(trg)="42"> Hem savve tok abaotem God bilong Israel , bat no abaotem Jehovah bilong Israel , from no eni nara Jehovah stap .

(src)="43"> Hy praat van die lewende God , maar nooit van die lewende Jehovah nie , want hy kan Jehovah nie anders as lewend voorstel nie . ”
(trg)="43"> Hem tok abaotem God wea laef , bat no abaotem Jehovah wea laef , from hem nating savve tingim Jehovah olsem hem no laef . ”

(src)="44"> Die ware God se eienskappe
(trg)="44"> Olketa Fasin Bilong Trufala God

(src)="45"> Om bloot te weet wat iemand se naam is , beteken natuurlik nie dat ons hom of haar goed ken nie .
(trg)="45"> For savve long nem bilong samwan , hem no minim iumi barava savve gud long hem .

(src)="46"> Die meeste van ons ken die name van bekende politici .
(trg)="46"> Staka long iumi savve long nem bilong olketa leader long gavman .

(src)="47"> Selfs vername manne en vroue in ander lande het dalk name wat aan ons goed bekend is .
(trg)="47"> Iumi savve long nem bilong samfala important man and woman bilong narafala kantri tu .

(src)="48"> Maar om bloot te weet wat hulle name is — selfs om dit reg uit te spreek — beteken nie op sigself dat ons hierdie mense persoonlik ken of weet watter soort mense hulle is nie .
(trg)="48"> Bat for savve long olketa nem nomoa — nomata for talem long stretfala wei — hem no minim iumi barava savve gud long datfala man or woman or barava savve gud wanem kaen man or woman nao olketa .

(src)="49"> Ons moet eweneens die enigste ware God se eienskappe leer ken en waardeer as ons hom wil ken .
(trg)="49"> Olsem tu , for savve long only trufala God , iumi need for trae for savve and barava laekem fasin bilong hem .

(src)="50"> Hoewel dit so is dat mense nooit die ware God sal kan sien nie , het hy goedgunstiglik baie besonderhede van sy persoonlikheid vir ons in die Bybel laat opteken .
(trg)="50"> Nomata hem tru hao olketa man bae no savve lukim trufala God , long kaenfala wei hem putim record abaotem fasin bilong hem for iumi insaed long Bible .

(src)="51"> Sekere Hebreeuse profete is geïnspireerde visioene van die almagtige God se hemelse hof gegee .
(trg)="51"> ( Exodus 33 : 20 ; John 1 : 18 ) Samfala Hebrew profet lukim vision abaotem kot bilong Almighty God long heven .

(src)="52"> Wat hulle beskryf , beeld nie net groot waardigheid en ontsagwekkende majesteit en mag uit nie , maar ook kalmte , orde , skoonheid en aangenaamheid . — Exodus 24 : 9 - 11 ; Jesaja 6 : 1 ; Esegiël 1 : 26 - 28 ; Daniël 7 : 9 ; Openbaring 4 : 1 - 3 .
(trg)="52"> Wanem olketa storyim no showim nomoa bigfala honor and spesol glory and paoa bat tu peace , order , luk naes and barava gud . — Exodus 24 : 9 - 11 ; Isaiah 6 : 1 ; Ezekiel 1 : 26 - 28 ; Daniel 7 : 9 ; Revelation 4 : 1 - 3 .

(src)="53"> Jehovah God het sommige van sy aantreklike en innemende eienskappe aan Moses beskryf , soos opgeteken is in Exodus 34 : 6 , 7 : “ [ Jehovah , Jehovah , NW ] barmhartige en genadige God , lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou ; wat die goedertierenheid bewaar vir duisende , wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe . ”
(trg)="53"> Jehovah God showimaot olketa naesfala fasin bilong hem wea muvim Moses , olsem hem stap long Exodus 34 : 6 , 7 : “ Jehovah , Jehovah , God wea garem mercy and kaenfala fasin , slow for kros and garem bigfala loving - kaeness and truth , keepim loving - kaeness for olketa thousand , forgivim mistek and rong and sin . ”

(src)="54"> Stem jy nie saam dat ons nader aan God kom en dat ons beweeg word om meer van hom as persoon te wil weet wanneer ons van hierdie eienskappe leer nie ?
(trg)="54"> Waswe , iu no agree hao wei for kasem savve abaotem olketa fasin bilong God savve pullim iumi for kam klosap long hem and mekem iumi for laek savve planti samting moa abaotem hem ?

(src)="55"> Hoewel geen mens Jehovah God ooit in sy luisterryke heerlikheid kan sien nie , is daar opgeteken dat Jesus Christus , toe hy ’ n mens op die aarde was , in werklikheid weerspieël het watter soort persoon Jehovah God , sy hemelse Vader , is .
(trg)="55"> Nomata no eniwan fit for lukim Jehovah God long nambawan glory bilong hem , Bible storyim hao taem Jesus Christ stap long earth , hem barava showimaot wanem kaen man nao Dadi bilong hem long heven , Jehovah God .

(src)="56"> By een geleentheid het Jesus gesê : “ Die Seun kan nie ’ n enkele ding op eie inisiatief doen nie , maar net wat hy die Vader sien doen .
(trg)="56"> Wanfala taem Jesus sei : “ Son no savve duim eni samting followim tingting bilong hemseleva , bat only samting wea hem lukim Father hem duim .

(src)="57"> Want alles wat daardie Een doen , dít doen die Seun ook net so . ” — Johannes 5 : 19 .
(trg)="57"> From eni samting wea dat Wan hem duim , Son hem duim olketa samting hia long sem wei tu . ” — John 5 : 19 .

(src)="58"> Ons kan dus hieruit aflei dat Jesus se goedhartigheid , medelye , sagmoedigheid en hartlikheid sowel as sy groot liefde vir regverdigheid en haat vir goddeloosheid alles eienskappe is wat Jesus in sy Vader , Jehovah God , waargeneem het terwyl Jesus saam met hom in die hemelse hof was voordat hy ’ n mens op die aarde geword het .
(trg)="58"> So iumi savve sure wei wea Jesus showimaot kaenfala fasin , fasin for care , kwaet fasin , naesfala feeling witim strongfala fasin for lovem raeteous fasin and heitim nogud fasin , evri fasin hia nao samting wea hem lukim long Dadi bilong hem , Jehovah God , taem hem stap witim God long heven bifor hem kamap man long earth .

(src)="59"> Wanneer ons waarlik met insig weet wat die volle betekenis van die naam Jehovah is , het ons dus beslis alle rede om daardie heilige naam lief te hê en te loof , om dit te prys en te verheerlik en om daarop te vertrou .
(trg)="59"> Dastawe , taem iumi barava kasem and savve long mining long nem bilong Jehovah , iumi barava garem evri reason for lovem and blessim datfala holy nem , for praisem and mekhae long hem and trustim hem .

(src)="60"> Om die enigste ware God op hierdie manier te leer ken , is in werklikheid ’ n nimmereindigende proses , soos duidelik getoon word deur die woorde van Johannes 17 : 3 : “ Dít beteken die ewige lewe , dat hulle kennis inneem van u , die enigste ware God , en van die een wat u uitgestuur het , Jesus Christus . ”
(trg)="60"> For savve long only trufala God long disfala wei hem samting wea no savve kasem end , olsem Bible talemaot klia long John 17 : 3 long New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="61"> Long hia stretfala mining bilong disfala verb “ for savve ” hem barava helpem iumi , from hem iusim for samting wea go ahed for happen distaem and no for samting wea happen distaem nomoa .

(src)="61"> Ja , om kennis van die enigste ware God , Jehovah , en van sy Seun , Jesus Christus , in te neem , is ’ n proses wat nooit moet ophou nie .
(trg)="62"> Dastawe , iumi read olsem : “ Diswan nao minim laef olowe , for olketa kasem savve long iu , only trufala God , and long dat wan wea iu sendem kam , Jesus Christ . ”

(src)="62"> Die ware God word geopenbaar
(trg)="63"> Tru nao , for go ahed kasem savve long only trufala God , Jehovah , and long Son bilong hem , Jesus Christ , hem samting wea shud no stop .
(trg)="64"> Trufala God Showaot

(src)="63"> Die ware God kan derhalwe maklik van die talle valse gode onderskei word .
(trg)="65"> Dastawe , trufala God planti taem barava difren from planti giaman god .

(src)="64"> Hy is die almagtige Skepper van die heelal , met inbegrip van die planeet Aarde en die mense wat daarop is .
(trg)="66"> Hem nao almighty Creator bilong universe , disfala Earth and olketa man .

(src)="65"> Hy het ’ n unieke persoonlike naam — Jehovah of Jahweh .
(trg)="67"> Hem garem wanfala nem for hemseleva wea difren evribit — Jehovah , or Yahweh .

(src)="66"> Hy is nie deel van ’ n geheimsinnige drie - enige god , of Drie - eenheid , nie .
(trg)="68"> Hem no kamap part bilong wanfala Trinity .

(src)="67"> Hy is ’ n God van liefde , en hy dra die beste belange van sy menseskepping op die hart .
(trg)="69"> Hem God bilong love and hem wantem best samting for olketa man .

(src)="68"> Maar hy is ook ’ n God van geregtigheid , en hy sal nie vir ewig diegene duld wat aanhou om die aarde te verderf en oorloë en geweld aanstook nie .
(trg)="70"> And tu , hem wanfala God bilong justice , and hem bae no letem pipol for spoelem earth and mekem war and raf fasin for stap olowe .

(src)="69"> Jehovah het sy vasbeslotenheid geopenbaar om die aarde nie net van goddeloosheid en lyding te bevry nie , maar ook om dit ’ n paradys te maak waar opregtes van hart vir ewig in geluk kan lewe .
(trg)="71"> Jehovah showimaot wei wea hem disaed strong for no just mekem earth klin from olketa nogud fasin and wei for safa bat tu hem bae mekem earth kamap paradaes for olketa wea garem honest heart for garem hapi living for olowe .

(src)="70"> Die almagtige God het nou sy Seun , Jesus , as die hemelse Koning van God se Koninkryk gekroon , en binnekort sal Jesus daardie nuwe wêreld van regverdigheid bring en weer Paradystoestande op ons aarde herstel . — Daniël 2 : 44 ; Matteus 6 : 9 , 10 .
(trg)="72"> ( Psalm 37 : 10 , 11 , 29 , 34 ) Almighty God putim finis Son bilong hem , Jesus , olsem King long Kingdom bilong God long heven , and klosap nao Jesus bae startim datfala niu world bilong raeteous fasin and mekem Paradaes kamap moa long earth . — Daniel 2 : 44 ; Matthew 6 : 9 , 10 .

(src)="71"> Ons hoop dat dit nou vir jou makliker sal wees om die vraag : Bestaan God werklik ?
(trg)="73"> Mifala hope hao distaem hem moa isi for iu ansarem disfala kwestin , Waswe , God hem barava stap ?

(src)="72"> te beantwoord en om die ware God te identifiseer .
(trg)="74"> and for luksavve long trufala God .

(src)="73"> [ Prent op bladsy 9 ]
(trg)="75"> [ Piksa long page 23 ]

(src)="74"> Jesus Christus het Jehovah as die enigste ware God geïdentifiseer
(trg)="76"> Jesus Christ luksavve long Jehovah olsem trufala God

# af/101999325.xml.gz
# pis/101999325.xml.gz


(src)="1"> Die Asteke — hulle fassinerende stryd om voortbestaan
(trg)="1"> Olketa Aztec - Faet Bilong Olketa for Stap Laef

(src)="2"> DEUR ONTWAAK ! - MEDEWERKER IN MEXIKO
(trg)="2"> FROM MAN WEA RAET FOR WEKAP !
(trg)="3"> LONG MEXICO

(src)="3"> “ DIE YSLIKE STADSPLEIN HET GEWEMEL VAN MENSE , PARTY HET GEKOOP , ANDER HET VERKOOP . . .
(trg)="4"> “ BIGFALA PABLIK PLES FULAP WITIM PIPOL , SAMFALA BAEM SAMTING , OLKETA NARAWAN SELLIM SAMTING . . .

(src)="4"> DAAR WAS SOLDATE ONDER ONS WAT AL NA BAIE DELE VAN DIE WÊRELD GEREIS HET , NA KONSTANTINOPEL EN DEUR DIE HELE ITALIË EN ROME , EN HULLE HET GESÊ DAT HULLE NOG NOOIT SO ’ N MOOI , GOED UITGELEGDE STADSPLEIN GESIEN HET WAT SO GROOT EN SO VOL MENSE WAS NIE . ”
(trg)="5"> SAMFALA SOLDIA STAP MIDOLWAN LONG MIFALA WEA GOGO LONG PLANTI PLES LONG WORLD , LONG CONSTANTINOPLE AND EVRIWEA LONG ITALY AND ROME , AND OLKETA SEI HAO OLKETA NO LUKIM ENI PABLIK PLES OLSEM DISWAN WEA NAES AND BIG TUMAS WEA GAREM PLANTI PIPOL . ”

(src)="5"> DÍT is hoe Bernal Díaz del Castillo , ’ n soldaat in die leër van die Spaanse veroweraar Hernan Cortes , die Asteekse stad Tenochtitlan beskryf het toe hy dit in 1519 gesien het .
(trg)="6"> DISWAN hem toktok bilong Bernal Díaz del Castillo , wanfala soldia long army bilong Spanish leader Hernán Cortés , taem hem lukim taon bilong Aztec , Tenochtitlán long 1519 .

(src)="6"> Volgens die boek The Mighty Aztecs , deur Gene S .
(trg)="7"> Disfala buk The Mighty Aztecs , wea Gene S .

(src)="7"> Stuart , het tussen 150 000 en 200 000 mense in Tenochtitlan gewoon toe die Spanjaarde daar aangekom het .
(trg)="8"> Stuart raetem , sei hao taem olketa bilong Spain arrive , midolwan long 150,000 and 200,000 pipol nao stap long Tenochtitlán .

(src)="8"> Dit was alles behalwe ’ n primitiewe , agterlike plek , maar eerder ’ n uitgestrekte moederstad , wat sowat 12 tot 15 vierkante kilometer groot was .
(trg)="9"> Diswan no smol ples nomoa , hem wanfala bigfala kapitol taon , wea garem bigfala land .

(src)="9"> Dit was ’ n stad van brûe , verhoogde paaie , kanale en skitterende godsdienstempels .
(trg)="10"> Hem taon wea garem olketa bridge , olketa road wea katkros long wata , big drain wea olketa digim , and olketa temple for worship .

(src)="10"> As die hoofstad was Tenochtitlan die hart van die Asteekse Ryk .
(trg)="11"> Olsem kapitol , Tenochtitlán hem main ples long Rul Bilong Aztec .

(src)="11"> Maar vir baie lesers is hierdie idee van ’ n vreedsame , harmoniese Asteekse stad dalk die teenoorgestelde van wat hulle gehoor het , naamlik die gewilde opvatting dat die Asteke bloeddorstige barbare was .
(trg)="12"> Bat long planti wea read , disfala idea hao taon bilong Aztec garem peace and wan mind maet difren nao from samting olketa herem , hao olketa Aztec hangre for blood .

(src)="12"> Die Asteke het wel geglo dat hulle gode menseharte en bloed nodig het om sterk te bly .
(trg)="13"> Tru tumas , olketa Aztec bilivim hao god bilong olketa needim heart and blood bilong man for mekem hem stap strong .

(src)="13"> Maar daar het meer agter die Asteekse kultuur en geskiedenis gesit as net bloedvergieting .
(trg)="14"> Bat , witim wei for kapsaetem blood , planti samting moa insaed kastom and history bilong Aztec .

(src)="14"> En as ’ n mens húlle stryd om voortbestaan verstaan , sal jy ook ’ n beter begrip hê van die hardnekkige stryd om voortbestaan wat hulle afstammelinge tot vandag toe nog voer .
(trg)="15"> And for minim gud wei wea olketa barava trae hard for stap laef , man mas luksavve tu long olketa hardfala faet for stap laef wea olketa pikinini bilong olketa go thru long hem kam kasem distaem .

(src)="15"> Die opkoms van die Asteke
(trg)="16"> Olketa Aztec Kamap Big

(src)="16"> Die Asteke het in werklikheid net ’ n kort tydperk in die geskiedenis van die Meso - Amerikaanse beskawing bestaan .
(trg)="17"> Hem tru , olketa Aztec stap for shortfala taem nomoa long history bilong Mesoamerica .

(src)="17"> * Die meeste navorsers meen dat Mexiko se oorspronklike inwoners van Asië af oor die Beringstraat na Alaska en van daar af al hoe verder suid gemigreer het . — Sien die Ontwaak !
(trg)="18"> * Planti savveman bilivim hao olketa first pipol for stap long Mexico kam from Asia akrosim Bering Pasis go long Alaska and from there olketa go long south . — Lukim English Wekap !

(src)="18"> van 8 September 1996 , bladsye 4 - 5 .
(trg)="19"> bilong September 8 , 1996 , page 4 - 5 .

(src)="19"> Argeoloë sê dat die oudste bekende kultuur wat in Meso - Amerika gefloreer het dié van die Olmeke was .
(trg)="20"> Olketa man for studyim samting bilong bifor sei hao kastom wea moa old long Mesoamerica hem bilong Olmec .

(src)="20"> Die Olmeke - beskawing het volgens sommige kenners blykbaar omstreeks 1200 v.G.J . ontstaan en het moontlik 800 jaar lank bestaan .
(trg)="21"> Olsem samfala bigman talem , luk olsem Olmec nation start samwea long 1200 B.C.E . and maet stap for 800 year .

(src)="21"> Maar die Asteke het eers in 1200 G.J . — meer as tweeduisend jaar later — op die voorgrond getree .
(trg)="22"> Bat hem long 1200 C.E . — klosap tu thousand year bihaen — bifor olketa Aztec kamap big .

(src)="22"> Hulle kultuur het op die ou end maar net 300 jaar lank bestaan .
(trg)="23"> Kastom bilong olketa hem bae stap for 300 year nomoa .

(src)="23"> En hulle magtige ryk het net honderd jaar geheers voordat dit voor die swaarde van die Spaanse invallers geval het .
(trg)="24"> And strongfala rul bilong olketa bae garem paoa for wan handred year nomoa and hem bae foldaon taem olketa Spanish attakim hem .

(src)="24"> Die Asteekse Ryk het egter in sy bloeityd ’ n grootsheid weerspieël wat nog selde oortref is .
(trg)="25"> Nomata olsem , taem Rul Bilong Aztec hem big tumas hem garem barava nambawan living wea no kamap long planti nara nation .

(src)="25"> Volgens een bron “ het die Asteke ’ n ryk tot stand gebring wat suidwaarts tot by Guatemala gestrek het ” .
(trg)="26"> Olsem wanfala magasin talem , “ olketa Aztec mekem strong wanfala rul wea go long south and kasem Guatemala . ”

(src)="26"> The World Book Encyclopedia het dit só beskryf : “ Die Asteke het een van die gevorderdste beskawings in die Amerikas gehad .
(trg)="27"> The World Book Encyclopedia story abaotem diswan olsem : “ Olketa Aztec garem kaen living wea best wan long olketa America .