# af/2009880.xml.gz
# ng/2009880.xml.gz


(src)="1"> “ Hoe lank . . . moet ek om hulp roep ? ”
(trg)="1"> “ Sigo uunake ndi na oku ku kugila ekwatho ? ”

(src)="2"> “ Ek wil net hê die pyn moet ophou ! ”
(src)="3"> het Jayne gehuil .
(trg)="2"> Jayne okwa li a lili ta ti : “ Onda hala owala uuwehame wu pole . ”

(src)="4"> Sy het kanker gehad , en dit het deur haar liggaam versprei .
(trg)="3"> Okwa li e na uuvu wokankela ndjoka ya li tayi ihanene nolutu aluhe .

(src)="5"> Hoe het haar gesin en vriende tog gewens dat hulle haar siekte en haar lyding eenvoudig kon wegneem !
(trg)="4"> Yaandjawo nookuume ke kaya li tuu ya hala okukutha po omukithi ngoka nokuhulitha po uuwehame mboka !

(src)="6"> Hulle het tot God gebid om haar te help .
(trg)="5"> Oya li ya galikana Kalunga e mu kwathele .

(src)="7"> Sou hy luister ?
(trg)="6"> Mbela Kalunga okwa li ngaa a pulakene kuyo ?

(src)="8"> Het hy omgegee ?
(trg)="7"> Mbela okwa li ngaa e na ko nasha nayo ?

(src)="9"> GOD is bewus van die toestand van die mensegesin .
(trg)="8"> KALUNGA onkalo yaantu oku yi wete .

(src)="10"> Sy Woord , die Bybel , sê dat “ die hele skepping . . . voortdurend saam kreun en saam pyn ly ” .
(trg)="9"> Oohapu dhe , Ombiimbeli , otadhi ti : “ Kehe shimwe shomeshito otashi fudhagana kuuwehame . ”

(src)="11"> God weet dat daar honderdmiljoene mense is wat , soos Jayne , elke dag pyn verduur , hetsy dit fisies , emosioneel of verstandelik is .
(trg)="10"> ( Aaroma 8 : 22 ) Kalunga okwa tseya kutya opu na aantu omamiliyona omathele mboka taye ehama esiku kehe tashi vulika palutu , pamaiyuvo nenge pamadhiladhilo , ngaashi Jayne .

(src)="12"> God sien die 800 miljoen mense wat elke aand honger gaan slaap , die miljoene ander wat gesinsgeweld verduur en die talle ouers wat hulle oor die toekoms en die welsyn van hulle kinders bekommer .
(trg)="11"> Kalunga oku wete aantu omamiliyona 800 mboka haya lala nondjala esiku kehe , yalwe omamiliyona otaya monithwa iihuna momagumbo naavali oyendji otayi ipula nonakuyiwa yoyana nosho wo onkalonawa yawo .

(src)="13"> Het jy al ooit gewonder of God iets hieromtrent sal doen ?
(trg)="12"> Mbela owi ipula nale ngele Kalunga ota ka ninga po sha opo a kandule po omaupyakadhi ngaka ?

(src)="14"> Aangesien ons ons geliefdes wil help , sal God tog sekerlik die mensegesin , sy skepping , wil help , nie waar nie ?
(trg)="13"> Dhoshili , molwaashoka otwa hala okukwathela mboka tu hole , mbela Kalunga oye ando a kale inaa hala okukwathela aantu mboka ye li eshito lye ?

(src)="15"> As jy al ooit hierdie vrae gevra het , is jy nie die enigste een nie .
(trg)="14"> Ngele owi ipula nale omapulo ga tya ngawo , hangoye awike .

(src)="16"> Meer as 2 600 jaar gelede het ’ n getroue man , Habakuk , soos baie mense van vandag gevoel en God gevra : “ Hoe lank , o Jehovah , moet ek om hulp roep , sonder dat u hoor ?
(trg)="15"> Oomvula dhi vulithe 2 600 dha piti , omulumentu omudhiginini Habakuk okwa li ta dhiladhila ngaashi oyendji kunena haya dhiladhila , nokwa li a pula Kalunga a ti : “ OMUWA , sigo uunake ndi na oku ku kugila ekwatho ngoye itoo pulakene , ngoye itoo tu hupitha mo momathiminiko ?

(src)="17"> Hoe lank sal ek tot u om hulp roep teen geweld , sonder dat u red ?
(trg)="16"> Omolwashike to talitha ndje omalwa ?

(src)="18"> Waarom laat u my sien wat skadelik is en hou u aan om te kyk na wat niks anders as moeite is nie ?
(trg)="17"> Sigo uunake to idhidhimikile iilonga yuukolokoshi ?

(src)="19"> En waarom is plundering en geweld voor my , en waarom is daar rusie , en waarom ontstaan twis ? ” .
(trg)="18"> Eyonuko nomathiminiko oya kunduka ndje , naapehe ope na omalugodhi noontamanana . ”

(src)="20"> Habakuk , ’ n Hebreeuse profeet , het skokkende dade van sinnelose geweld en aggressie in sy dag gesien .
(trg)="19"> ( Habakuk 1 : 2 , 3 ) Omupolofeti Omuhebeli Habakuk okwa li a mono iilonga iinyanyalithi yelongitho lyoonkondo noyonyanya pethimbo lye .

(src)="21"> Vandag is sulke dade alledaagse nuus wat medelydende mense erg ontstel .
(trg)="20"> Kunena iilonga ya tya ngaaka oyi li oonkundana dhaapuhe ndhoka hadhi uvitha nayi aantu mboka ye na ohenda .

(src)="22"> Het God Habakuk se kwellinge as onbelangrik afgemaak ?
(trg)="21"> Mbela Kalunga okwa li a dhini omaipulo gaHabakuk ?

(src)="23"> Nee .
(trg)="22"> Aawe .

(src)="24"> Hy het na Habakuk se opregte vrae geluister en toe daardie ontstelde man vertroos en aangemoedig .
(trg)="23"> Okwa li a pulakene komapulo gaHabakuk ge shi okuuviwa ko nopo nduno okwa li a hekeleke omulumentu nguka Habakuk a nika oluhodhi nokwe mu ladhipike .

(src)="25"> Jehovah God het Habakuk se geloof versterk met ’ n belofte dat Hy ’ n einde sal maak aan lyding .
(trg)="24"> Jehova Kalunga okwa li a koleke eitaalo lyaHabakuk moku mu uvanekela kutya ota ka hulitha po okumona iihuna .

(src)="26"> God se boodskap van hoop kan jou ook vertroos , net soos dit Jayne en haar gesin vertroos het .
(trg)="25"> Etumwalaka lyaKalunga li na ko nasha netegameno otali vulu oku ku shilipalekulula wo , ngaashi Jayne noyaandjawo .

(src)="27"> Die volgende artikels sal hierdie vrae beantwoord : Hoe kan ons seker wees dat God werklik vir ons omgee ?
(trg)="26"> Iitopolwa tayi landula otayi ka yamukula omapulo ngaka : Ongiini tatu vulu okukala nuushili kutya Kalunga oku na ko nasha natse shili ?

(src)="28"> Wat sal God doen om ’ n einde aan lyding te maak , en wanneer ?
(trg)="27"> Kalunga ota ka ninga shike opo a hulithe po okumona iihuna , nuunake te ke shi ninga ?

# af/2009881.xml.gz
# ng/2009881.xml.gz


(src)="1"> God gee werklik om — Hoe ons dit weet
(trg)="1"> Otu shi shi ngiini kutya Kalunga oku na ko nasha natse shili ?

(src)="2"> DIT is ’ n ou maar belangrike vraag , een waaroor mense al duisende jare lank wonder : Waarom is daar soveel lyding as God ons liefhet ?
(trg)="2"> EPULO ndika lyonale nolya simana , olya kala nokupulwa kaantu uule womayovimimvo : Ngele Kalunga oku tu hole , omolwashike ano pu na okumona iihuna okundji noonkondo ?

(src)="3"> Jy stem seker saam dat ’ n mens nie wil hê dat ’ n geliefde moet ly nie , en as hy of sy in die moeilikheid is , sal jy hom of haar probeer help .
(trg)="3"> Otashi vulika nangoye to tsu kumwe nasho kutya ngele owu hole omuntu gwontumba , ito ka kala wa hala a mone iihuna , nongele e li muupyakadhi oto ka kala wa hala oku mu kwathela .

(src)="4"> Daarom meen baie dat God beslis nie vir ons omgee nie , aangesien daar soveel lyding in die wêreld is .
(trg)="4"> Molwaashoka muuyuni omu na okumona iihuna okundji , oyendji ohaya dhiladhila kutya Kalunga ke na ko nasha natse .

(src)="5"> Dit is dus belangrik dat ons eers kyk na die bewyse dat God ons werklik liefhet , dat God omgee .
(trg)="5"> Onkee ano , osha simana tu tale tango uunzapo mboka tawu ulike kutya Kalunga oku tu hole lela noku na ko nasha natse .

(src)="6"> Die skepping getuig van God se liefde
(trg)="6"> Eshito otali ulike kutya Kalunga oku na ohole

(src)="7"> Jehovah God is “ die Een wat die hemel en die aarde en die see en alles wat in hulle is , gemaak het ” .
(trg)="7"> Jehova Kalunga oye “ Omushiti gwegulu nevi nefuta naashihe shoka sha kala muyo . ”

(src)="8"> Wanneer ons peins oor Jehovah se skeppingswerke , kan ons nie anders as om tot die slotsom te kom dat hy vir ons omgee nie .
(trg)="8"> ( Iilonga 4 : 24 ) Ngele tatu tedhatedha kwaashoka Jehova a shita , otu na okuthika lela pehulithodhiladhilo kutya Kalunga oku na ko nasha natse .

(src)="9"> Dink byvoorbeeld aan die dinge wat jou genot en vreugde verskaf .
(trg)="9"> Pashiholelwa , dhiladhila owala kiinima mbyoka hayi ku nyanyudha .

(src)="10"> Hou jy van lekker kos ?
(trg)="10"> Mbela owu hole iikulya iiwanawa ?

(src)="11"> Jehovah kon net een kossoort voorsien het om ons aan die lewe te hou .
(trg)="11"> Jehova okwa li ta vulu oku tu pa owala oludhi lumwe lwiikulya opo yi tu kaleke nomwenyo .

(src)="12"> Maar hy het ’ n eindelose verskeidenheid kossoorte geskep om ons smaak te streel .
(trg)="12"> Pehala lyaashoka , Kalunga okwa shita iikulya yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka tatu vulu okunyanyukilwa .

(src)="13"> Jehovah het eweneens die aarde met ’ n pragtige verskeidenheid bome , blomme en landskappe versier om ons lewe aangenaam en interessant te maak .
(trg)="13"> Sha faathana , Jehova okwa shita evi lyo opala li na omiti , oongala nosho wo omushitilo omukumithi opo onkalamwenyo yi kale yinyanyudha noyihokitha kutse .

(src)="14"> Dink ook aan die manier waarop ons gemaak is .
(trg)="14"> Dhiladhila wo nkene twa shitwa .

(src)="15"> Ons sin vir humor asook ons vermoë om musiek te geniet en prag te waardeer , is nie nodig om lewe te onderhou nie — dit is alles gawes van God wat ons lewe verryk .
(trg)="15"> Nonando uukwatya wetu wokuvula okukala twa nyanyukwa , okunyanyukilwa omusika nosho wo okunyanyukilwa eopalo lyiinima iiwanawa inayi pumbiwa lela opo tu kale nomwenyo , ayihe oyi li omagano ga za kuKalunga ngoka ha ningitha onkalamwenyo yetu yi kale ombwanawa .

(src)="16"> En dink aan jou verhouding met ander .
(trg)="16"> Dhiladhila ishewe kombinga yekwatathano lyoye nayalwe .

(src)="17"> Wie geniet nie hartlike assosiasie met goeie vriende of die omhelsing van iemand vir wie ons baie lief is nie ?
(trg)="17"> Mbela olye ihaa nyanyukilwa eendathano lyopahole nookuume aawanawa nenge okupapatelwa kugumwe ngoka tu hole noonkondo ?

(src)="18"> Trouens , die vermoë om lief te hê , is op sigself ’ n gawe van ’ n God wat liefhet !
(trg)="18"> Okukala tu na ohole yokuhola yalwe , kaku li tuu omagano ga za kuKalunga omunahole !

(src)="19"> Aangesien God mense geskep het met die vermoë om lief te hê , moet hierdie eienskap deel van God se persoonlikheid wees .
(trg)="19"> Molwaashoka Kalunga omuntu okwe mu shita e na uukwatya wohole , shoka otashi ulike kutya Kalunga naye oku na uukwatya mboka .

(src)="20"> Die Bybel verseker ons van God se liefde
(trg)="20"> Ombiimbeli otayi tu shilipaleke kutya Kalunga oku na ohole

(src)="21"> Die Bybel sê vir ons dat God liefde is .
(trg)="21"> Ombiimbeli otayi tu lombwele kutya Kalunga oye ohole .

(src)="22"> Sy liefde word nie net gesien in die skepping nie , maar blyk ook duidelik uit sy Woord , die Bybel .
(trg)="22"> ( 1 Johannes 4 : 8 ) Ohole ye itayi ulikwa owala meshito , ihe oyi iwetikile wo nomOohapu dhe , Ombiimbeli .

(src)="23"> Die Bybel gee byvoorbeeld riglyne wat tot goeie gesondheid bydra , matigheid in alles bevorder en teen dronkenskap en vraatsug waarsku . — 1 Korintiërs 6 : 9 , 10 .
(trg)="23"> Pashiholelwa , Ombiimbeli otayi gandja wo omisindalandu ndhoka tadhi humitha komeho uukolele notadhi tu kumagidha tu kale nondjele miinima ayihe , notadhi tu londodha shi na ko nasha nuunkolwe nosho wo nuufukedhi . — 1 Aakorinto 6 : 9 , 10 .

(src)="24"> Die Bybel gee ook wyse raad oor menseverhoudings en spoor ons aan om mekaar lief te hê en ander met respek , waardigheid en goedhartigheid te behandel .
(trg)="24"> Ombiimbeli otayi tu pe wo omayele gopandunge ge na ko nasha nokweendathana naantu yalwe sho tayi tu kumagidha tu kale tu holathane nokuungaunga nayalwe nesimaneko nonombili .

(src)="25"> Dit veroordeel gebruike en gesindhede wat lyding veroorsaak — gierigheid , skinderpraatjies , jaloesie , egbreuk en moord .
(trg)="25"> ( Mateus 7 : 12 ) Otayi pangula iilonga nomikalo ndhoka hadhi eta okumona iihuna , olwiho , oluhoko , ondumbo , eyonondjokana nokudhipaga .

(src)="26"> As almal probeer om volgens die uitstekende raad in die Skrif te lewe , sal daar beslis baie minder lyding regoor die wêreld wees .
(trg)="26"> Ngele kehe gumwe okwa kambadhala okuvulika komayele omawanawa ngoka taga adhika mOmanyolo , osha yela kutya otapu ka kala okumona iihuna okushona muuyuni auhe .

(src)="27"> Maar die grootste bewys van God se liefde is dat hy sy Seun , Jesus , as ’ n losprys vir die mensdom gegee het .
(trg)="27"> Ihe Kalunga oku ulike ohole ye momukalo gwa dhenga mbanda sho a gandja Omwana , Jesus , a kulile aantu .

(src)="28"> Johannes 3 : 16 sê : “ God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigverwekte Seun gegee het , sodat elkeen wat geloof in hom beoefen , nie vernietig sal word nie maar die ewige lewe kan hê . ”
(trg)="28"> Johannes 3 : 16 ota ti : ‘ Kalunga okwa kala e hole uuyuni nokwa gandja Omwana awike , opo shaa ngoka te mu itaale , kaa kane , ihe a kale e na omwenyo gwaaluhe . ’

(src)="29"> Jehovah het dus reeds reëlings getref om ’ n permanente einde aan die dood en elke vorm van lyding te maak . — 1 Johannes 3 : 8 .
(trg)="29"> Kungawo , Jehova okwa kala a longekidha nale okuhulitha po eso nokumona iihuna akuhe sigo aluhe . — 1 Johannes 3 : 8 .

(src)="30"> Daar is ongetwyfeld oorvloedige bewyse dat Jehovah ons liefhet .
(trg)="30"> Osha yela kutya opu na uuyelele owundji mboka tawu ulike kutya Jehova oku tu hole .

(src)="31"> Dit is dus logies dat hy geen behae daarin skep om ons te sien ly nie .
(trg)="31"> Ano oshi li pandunge kutya Kalunga iha kala a nyanyukwa ngele tatu mono iihuna .

(src)="32"> Hy sal optree om ’ n einde aan lyding te maak .
(trg)="32"> Ota ka katuka onkatu opo a hulithe po okumona iihuna .

(src)="33"> Ons hoef nie te bespiegel oor die saak nie — die Bybel sê vir ons presies hoe God lyding uit die weg sal ruim .
(trg)="33"> Katu na okutengeneka shi na ko nasha noshinima shika , Ombiimbeli otayi tu lombwele lela nkene Kalunga ta ka hulitha po okumona iihuna .

(src)="34"> [ Prent op bladsy 4 ]
(trg)="34"> [ Ethano pepandja 4 ]

(src)="35"> Die vermoë om lief te hê , is ’ n gawe van ’ n God wat liefhet
(trg)="35"> Okukala tu hole yalwe , oko omagano ga za kuKalunga omunahole

# af/2009882.xml.gz
# ng/2009882.xml.gz


(src)="1"> ’ n Wêreldwye probleem , ’ n wêreldwye oplossing
(trg)="1"> Uupyakadhi muuyuni auhe otawu ka kandulwa po

(src)="2"> LYDING word oral gesien , en daar is baie mense wat medelydend optree teenoor dié wat ly .
(trg)="2"> OKUMONA iihuna otaku monika apuhe , noyendji ohaya kwathele nohenda mboka taya mono iihuna .

(src)="3"> Byvoorbeeld , mediese personeel werk lang skofte in hospitale om mense te help wat siek of beseer is .
(trg)="3"> Pashiholelwa , aaniilonga yopaunamiti ohaya longo omalufo ethimbo ele miipangelo okukwathela mboka taye ehama nenge ye ehamekwa .

(src)="4"> Brandweermanne , polisiemanne , wetgewers en reddingswerkers probeer die lyding van ander verlig of voorkom .
(trg)="4"> Aadhimi yomililo , aapolisi , aatotimpango naaniilonga yokuhupitha , ohaya kambadhala okuhulitha po okumona iihuna nenge oku ku keelela .

(src)="5"> Sulke pogings help mense beslis op ’ n persoonlike vlak , maar dit is onmoontlik vir enige individu of organisasie om lyding regoor die wêreld uit die weg te ruim .
(trg)="5"> Oonkambadhala dha tya ngawo ohadhi kwathele noonkondo aantu paumwene mboka ye li mompumbwe , ihe kapu na omuntu gwontumba nenge ehangano lyontumba tali vulu okuhulitha po okumona iihuna muuyuni auhe .

(src)="6"> In teenstelling hiermee kan en wil God ’ n wêreldwye oplossing teweegbring .
(trg)="6"> Mepingathano naashoka , Kalunga oye ta vulu oku shi ninga noku li poku shi ninga .

(src)="7"> Ons word hiervan verseker in die laaste boek van die Bybel : “ [ God ] sal elke traan van hulle oë afvee , en die dood sal daar nie meer wees nie , en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie .
(trg)="7"> Membo lyOmbiimbeli lyahugunina otamu adhika eshilipaleko tali ti : “ [ Kalunga ] ota ka theta omahodhi agehe momeho gawo .
(trg)="8"> Oko noitaku ka kala we eso , oluhodhi , [ elilo ] nenge uuwehame .

(src)="8"> Die vorige dinge het verbygegaan ” .
(trg)="9"> Oshoka iikulu oya hula po . ”

(src)="9"> Dink aan die omvang van hierdie belofte .
(trg)="10"> ( Ehololo 21 : 4 ) Dhiladhila owala kutya aantu yangapi taya ka gumwa keuvaneko ndyoka .

(src)="10"> Dit som God se voorneme op om ’ n einde aan alle lyding te maak .
(trg)="11"> Otali ngongo elalakano lyaKalunga lyokuhulitha po okumona iihuna akuhe .

(src)="11"> Hy sal dit doen deur die aarde te bevry van oorlog , honger , siekte en ongeregtigheid , sowel as van al die goddelose mense .
(trg)="12"> Ote ke shi ninga mokuhulitha po iita , ondjala , uuwehame , okwaahenuuyuuki naantu ayehe aakolokoshi kombanda yevi .

(src)="12"> Geen mens kan dit doen nie .
(trg)="13"> Kapu na omuntu ta vulu oku shi ninga .

(src)="13"> Wat God se Koninkryk sal doen
(trg)="14"> Shoka Uukwaniilwa waKalunga tawu ka ninga

(src)="14"> God sal sy beloftes vervul deur middel van die tweede magtigste persoon in die heelal — die verrese Jesus Christus .
(trg)="15"> Kalunga ota ka gwanitha po omauvaneko ge okupitila momuntu omutiyali omunankondonkondo meshito alihe , omuyumudhwa Jesus Kristus .

(src)="15"> Die tyd sal aanbreek wanneer Jesus sonder enige opposisie as Koning oor die hele aarde regeer .
(trg)="16"> Ethimbo otali ya uuna Jesus ta ka pangela ombanda yevi alihe e li Omukwaniilwa kaapu na ngoka te mu pataneke .

(src)="16"> Die mensdom sal nie meer regeer word deur mensekonings , - presidente of - politici nie .
(trg)="17"> Aantu itaya ka pangelwa we kaakwaniilwa yopantu , kaapresidende nenge kaanapolotika .

(src)="17"> Hulle sal eerder regeer word deur een Koning en een regering — die Koninkryk van God .
(src)="18"> Daardie Koninkryk sal alle menseregerings uitwis .
(trg)="18"> Pehala lyaashono , otaya ka pangelwa kOmukwaniilwa gumwe nokepangelo limwe , sha hala okutya , Uukwaniilwa waKalunga .

(src)="19"> Die Bybel het lank gelede al voorspel : “ Die God van die hemel [ sal ] ’ n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie .
(trg)="19"> Uukwaniilwa mboka otawu ka hulitha po omapangelo agehe gopantu .

(src)="20"> En die koninkryk sal aan geen ander volk oorgedra word nie .
(trg)="20"> Ombiimbeli oya hunganeka okuza nale ya ti : “ Kalunga nguka komegulu ota ka dhika uukwaniilwa itaawu ka teka po sigo aluhe nepangelo lyawo itali ka gandjwa koshigwana shilwe .

(src)="21"> Dit sal al hierdie koninkryke verbrysel en daar ’ n einde aan maak , en self sal dit tot onbepaalde tye bly staan ” .
(trg)="21"> Ihe owo otawu ka nyanyagula notawu ka teyagula omaukwaniilwa agehe noku ga hulitha po , ihe wo wene otawu ka kala sigo aluhe . ”

(src)="22"> Alle mense op die aarde sal verenig wees onder een regverdige regering — God se Koninkryk .
(trg)="22"> ( Daniel 2 : 44 , KB ) Aantu ayehe yokombanda yevi otaya ka hangana kohi yepangelo limwe li li pauyuuki , sha hala okutya , Uukwaniilwa waKalunga .

(src)="23"> Toe Jesus as ’ n mens op die aarde was , het hy by baie geleenthede oor hierdie Koninkryk gepraat .
(trg)="23"> Sho Jesus a li kombanda yevi e li omuntu , okwa li a popi kombinga yUukwaniilwa mboka lwiikando oyindji .

(src)="24"> Hy het in die modelgebed daarna verwys en vir sy dissipels gesê om só te bid : “ Laat u koninkryk kom .
(src)="25"> Laat u wil geskied , soos in die hemel , so ook op die aarde ” .
(trg)="24"> Okwa li a popi kombinga yUukwaniilwa mboka moshiholelwa shegalikano , sho a li ta longo aalongwa ya kale haya galikana taya ti : “ [ Uukwaniilwa woye nawu ye , KB ] , ehalo lyoye nali gwanithwe kombanda yevi wo ngaashi megulu . ”

(src)="26"> Let op dat Jesus aangedui het dat die Koninkryk verband hou met God se wil wat op die aarde sal geskied , en God se wil is dat lyding regoor die wêreld verwyder moet word .
(trg)="25"> ( Mateus 6 : 10 ) Ndhindhilika kutya Jesus okwa kwatakanitha kumwe Uukwaniilwa nokugwanithwa kwehalo lyaKalunga kombanda yevi , ndyoka kutya Kalunga okwa hala okuhulitha po okumona iihuna kombanda yevi alihe .

(src)="27"> God se regverdige regering sal seëninge bring wat onmoontlik is vir enige menseregering .
(trg)="26"> Epangelo lyaKalunga li li pauyuuki otali ke eta omalaleko nuuyamba ngoka epangelo lyopantu itaali vulu okweeta .

(src)="28"> Onthou dat Jehovah sy Seun as ’ n losprys gegee het sodat mense die ewige lewe kan ontvang .
(trg)="27"> Dhimbulukwa kutya Jehova okwa li a gandja Omwana e li eyambo opo aantu ya vule okumona omwenyo gwaaluhe .

(src)="29"> Onder die liefdevolle heerskappy van die Koninkryk sal mense tot volmaaktheid groei .
(trg)="28"> Kohi yepangelo lyopahole lyUukwaniilwa waKalunga , aantu otaya ka galulilwa megwaneneno kashona nakashona .

(src)="30"> Die gevolg ?
(trg)="29"> Oshizemo otashi ka kala shini ?

(src)="31"> Jehovah “ sal die dood vir ewig verswelg , en die Soewereine Heer Jehovah sal beslis die trane van alle gesigte afvee ” . — Jesaja 25 : 8 .
(trg)="30"> Jehova “ Omupangeliawike ota ka hanagula po eso sigo aluhe .
(trg)="31"> Ota ka theta po omahodhi momeho gaayehe . ” — Jesaja 25 : 8 .

(src)="32"> Party vra dalk : ‘ Waarom het God nog nie opgetree nie ?
(trg)="32"> Yamwe otashi vulika ya pule taya ti : ‘ Omolwashike Kalunga inaa katuka onkatu nale ?

(src)="33"> Waarvoor wag hy ? ’
(trg)="33"> Okwa tegelela shike ? ’

(src)="34"> Jehovah kon lank gelede al opgetree het om alle lyding uit die weg te ruim of selfs te voorkom .
(trg)="34"> Jehova okwa li ta vulu okukatuka onkatu nale a hulithe po nenge a kelele okumona iihuna akuhe .

(src)="35"> In plaas daarvan het hy toegelaat dat dit voortduur , nie om enige selfsugtige rede nie , maar tot die ewige voordeel van sy kinders op aarde .
(trg)="35"> Pehala lyaashono , Jehova okwe etha okumona iihuna ku tsikile , hamolwokwiihola mwene , ihe omolwuuwanawa waaluhe woyana yokombanda yevi .

(src)="36"> Liefdevolle ouers sal toelaat dat hulle kind ly as hulle weet dat dit langtermynvoordele inhou .
(trg)="36"> Aavali aanahole otaye ke etha okanona kawo ka pite muudhigu ngele oye shi shi kutya shika otashi ke ke etela uuwanawa tawu kalelele .

(src)="37"> Daar is eweneens goeie redes waarom Jehovah toelaat dat mense tydelik ly , en hierdie redes word in die Bybel verduidelik .
(trg)="37"> Sha faathana , Jehova oku na omatompelo omawanawa molwaashoka e etha aantu ya mone iihuna uule wokathimbo , nomatompelo ngaka oga yelithwa mOmbiimbeli .

(src)="38"> Dit behels dinge soos wilsvryheid , sonde en ’ n geskil in verband met die regmatigheid van Jehovah se heerskappy .
(trg)="38"> Oga kwatela mo iinima ngaashi emanguluko lyokuninga omatokolo , uulunde niinima yi na ko nasha nuuthemba waJehova wokupangela .

(src)="39"> Die Bybel verduidelik ook dat ’ n bose geesskepsel vir ’ n beperkte tyd toegelaat is om oor die wêreld te regeer .
(trg)="39"> Ombiimbeli otayi yelitha wo kutya oshishitwa shopambepo oshiwinayi oshe ethiwa okupangela uuyuni uule wethimbo lya ngambekwa .

(src)="40"> *
(trg)="40"> *