# af/2018240.xml.gz
# mxv/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 Hulle het hulle gewillig aangebied — In Madagaskar
(trg)="1"> 3 Nda̱ka̱xinna ña̱ ku̱ʼu̱nna natúʼunna chí ñuu Madagascar

(src)="2"> 7 “ Hy gee die vermoeide krag ”
(trg)="2"> 7 “ Táxira ndée ndaʼa̱ na̱ ku̱naa ”

(src)="3"> Wat kan ons doen as die druk van die lewe ons onderkry ?
(trg)="3"> ¿ Ndáaña kéʼéyó tá íyoní tu̱ndóʼo nu̱úyó ?

(src)="4"> Hierdie artikel bespreek ons jaarteks vir 2018 .
(src)="5"> Ons gaan sien hoekom ons krag van Jehovah nodig het en hoe hy dit vir ons sal gee .
(trg)="4"> Nu̱ú artículo yóʼo ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa ña̱ texto ña̱ ku̱i̱ya̱ 2018 ta ka̱ʼa̱nña xíʼinyó ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa chindeé táʼan Ndióxi̱ xíʼinyó ta kunda̱a̱ - iniyó ndáa ki̱ʼva chindeéra miíyó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo .

(src)="6"> 12 Hoe die Gedenkmaal tot ons eenheid bydra
(trg)="5"> 12 Ña̱ conmemoración xíʼin ña̱ inkáchi kítáʼanyó

(src)="7"> Hierdie jaar sal ons op Saterdag 31 Maart 2018 , die jaarlikse Herdenking van Christus se dood hou .
(trg)="6"> Ña̱ ku̱i̱ya̱ vitin ña̱ ndakaʼányó xa̱ʼa ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús kooña sábado 31 tí marzo ña̱ ku̱i̱ya̱ 2018 .

(src)="8"> Hoe kan ons nou vir die Gedenkmaal voorberei ?
(src)="9"> Hoe kan ons baat vind as ons dit bywoon ?
(trg)="7"> ¿ Ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa ku̱ʼu̱nyó conmemoración tasaá ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa ?

(src)="10"> En hoe kan dit God se knegte regoor die wêreld help om verenig te wees ?
(trg)="8"> ¿ Nda̱chun chíndeé táʼan ña̱ conmemoración xíʼinyó ña̱ va̱ʼa kutáʼanyó xíʼin ndiʼina ?

(src)="11"> Ons sal die antwoorde in hierdie artikel kry .
(trg)="9"> Nu̱ú artículo yóʼo sakuaʼayó xa̱ʼaña .

(src)="12"> 17 Hoekom moet ons gee aan die Een wat alles het ?
(trg)="10"> 17 ¿ Á kivi taxiyó iin ña̱ʼa ndaʼa̱ ta̱ xa̱a̱ kúúmií ndiʼiña ?

(src)="13"> Alles wat ons het , kom van Jehovah af .
(trg)="11"> Ndiʼi ña̱ kúúmiíyó Jehová kúú ta̱ táxiña .

(src)="14"> Maar hy verwag nog steeds dat ons dit wat ons het , gebruik om sy organisasie te ondersteun .
(trg)="12"> Soo kúni̱ra ña̱ ná kuniñúʼuyó ña̱ kúúmiíyó ña̱ chindeé táʼanyó xíʼin na̱ ñuura .

(src)="15"> Hoekom moet ons dit doen ?
(src)="16"> Hoe kan ons baat vind as ons vir Jehovah gee ?
(src)="17"> Ons sal hierdie vrae in die artikel bespreek .
(trg)="13"> Nu̱ú artículo yóʼo sakuaʼayó nda̱chun ndásakáʼnuyó Jehová tá xíniñúʼuyó ña̱ʼa ña̱ kúúmiíyó ña̱ keʼéyó chiñu nu̱úra ta ndáa ña̱ va̱ʼa ndakiʼinyó xa̱ʼa ña̱yóʼo .

(src)="18"> 22 Watter soort liefde maak ons werklik gelukkig ?
(trg)="14"> 22 ¿ Ndáaña xíniñúʼu kuʼvi̱ - iniyó kúniyó ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó ?

(src)="19"> 27 Sien die verskil in mense
(trg)="15"> 27 Na̱ ndásakáʼnu Jehová xíʼin na̱ va̱ása ndásakáʼnu - ñaʼá

(src)="20"> Die eerste artikel bespreek dat ons ware geluk kan kry deur God lief te hê en nie deur selfsugtige liefde wat so algemeen in “ die laaste dae ” is nie .
(trg)="16"> Nu̱ú ña̱ xa̱a̱ ka̱ʼviyó na̱kunda̱a̱ - iniyó ña̱ xíniñúʼu kuʼvi̱ - iniyó kuniyó Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó ta kǒo keʼéyó táki̱ʼva kéʼé na̱ yiví na̱ íyo ña̱ “ tiempo nu̱ú ndíʼi ” ( 2 Tim .
(trg)="17"> 3 : 1 ) .

(src)="21"> Die tweede artikel verduidelik dat God se knegte anders is as mense wat God nie dien nie .
(trg)="18"> Ña̱ kaʼviyó vitin sakuaʼayó nda̱chun síín íyoyó nu̱ú na̱ yiví na̱ va̱ása ndásakáʼnu Ndióxi̱ .

(src)="22"> 32 Het jy geweet ?
(trg)="19"> 32 ¿ Á xa̱a̱ xíni̱ún xa̱ʼa ña̱yóʼo ?

# af/2018241.xml.gz
# mxv/2018241.xml.gz


(src)="1"> “ MY VRIENDE het gaan dien waar daar meer pioniers nodig was .
(src)="2"> Toe ek na hulle goeie ondervindinge geluister het , wou ek ook graag dieselfde vreugde ervaar ” , sê Sylviana , ’ n pionier wat in haar 20 ’ s is .
(trg)="1"> ÑÁ Sylviana iin ñá precursora ñá xa̱a̱ kúúmií 25 ku̱i̱ya̱ káʼa̱nñá ña̱yóʼo : “ Tá xi̱xiniso̱ʼi̱ ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n na̱ migoi̱ ña̱ si̱íní íyona xa̱ʼa ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nna inka ñuu na̱túʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ , xi̱kutóoníi̱ keʼíi̱ táʼan ña̱ kéʼéna ” .

(src)="3"> “ Maar ek het gevoel dat ek dit nie sou kon doen nie . ”
(trg)="2"> Ta káʼa̱nkañá ña̱yóʼo : “ Soo nu̱ú miíi̱ va̱ása kuchiñui̱ ku̱ʼi̱n natúʼi̱n xa̱ʼa Ndióxi̱ inka ñuu túvii̱ ” .

(src)="4"> Voel jy ook soos Sylviana ?
(trg)="3"> ¿ Á xa̱a̱ ndóʼún táki̱ʼva ndóʼo ñá Sylviana ?

(src)="5"> Wil jy ook graag in ’ n gebied gaan dien waar meer Koninkryksverkondigers nodig is ?
(trg)="4"> ¿ Á kúni̱ún ku̱ʼún natúʼún xa̱ʼa Ndióxi̱ iin ñuu nu̱ú íyoní na̱ yiví na̱ kúni̱ sakuaʼa xa̱ʼa Ndióxi̱ ?

(src)="6"> Twyfel jy dalk of jy dit ooit sal kan doen ?
(trg)="5"> Soo , ¿ á xa̱a̱ ndákanixi̱níún ama kúú ña̱ keʼúnña ?

(src)="7"> As jy so voel , moet jy nie opgee nie !
(trg)="6"> Tásaá ndóʼún chika̱a̱ ndée .

(src)="8"> Met Jehovah se hulp het duisende broers en susters dit reggekry om meer in die bediening te doen .
(trg)="7"> Jehová xa̱a̱ ku̱a̱ʼání na̱ hermano chíndeé táʼanra xíʼin ña̱ va̱ʼa ku̱a̱ʼáka tiempo káchíñuna nu̱úra .

(src)="9"> Om uit te vind hoe Jehovah hulle gehelp het , sal ons die vierde grootste eiland , Madagaskar , besoek .
(trg)="9"> Ná sakuaʼayó xa̱ʼa ña̱ ñuu Madagascar , ña̱yóʼo kúú inka isla ña̱ káʼnuníka íyo .

(src)="10"> Oor die afgelope tien jaar , het meer as 70 verkondigers en pioniers van meer as 11 lande * gekom om in hierdie veld in Afrika te dien , waar baie mense respek het vir die Bybel .
(trg)="10"> Xa̱a̱ yáʼaka u̱xu̱ ku̱i̱ya̱ , ta ki̱ʼva iin 70 na̱ precursor xíʼin na̱ publicador na̱ ki̱xi ki̱ʼva 11 país * kúsi̱íní - inina ku̱a̱ʼa̱nna chí ñuu África , ña̱ ñuu yóʼo ku̱a̱ʼání na̱ yiví kándíxana ña̱ káʼa̱n Biblia .

(src)="11"> Baie plaaslike verkondigers is ook bereid om te trek sodat die Koninkryksboodskap regoor hierdie groot eiland verkondig kan word .
(trg)="11"> Ta saátu ku̱a̱ʼání na̱ publicador na̱ íyo mií ñuu kán sándákoona veʼena ta ku̱a̱ʼa̱nna inka ñuu ña̱ va̱ʼaka natúʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ ña̱ iníísaá ña̱ isla .

(src)="12"> Kom ons leer ’ n bietjie meer oor ’ n paar van hulle .
(trg)="12"> ¿ Á kúni̱ún kunda̱a̱ - iniún ndáana kúúna ?

(src)="13"> Perrine en Louis
(trg)="13"> Ñá Perrine xíʼin ta̱ Louis

(src)="14"> Louis en Perrine , ’ n egpaar in hulle 30 ’ s , het van Frankryk na Madagaskar getrek .
(trg)="14"> Ta̱ Louis xíʼin ñá Perrine iin na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ kúúna ta yáʼaka 30 ku̱i̱ya̱na , ta na̱yóʼo chí ñuu Francia ke̱ena ta ku̱a̱ʼa̱nna ñuu Madagascar .

(src)="15"> Hulle het jare lank daaraan gedink om in ’ n ander land te gaan dien , maar Perrine was bietjie huiwerig om te trek .
(trg)="15"> Xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ xi̱kuni̱na ku̱ʼu̱nna inka ñuu , soo ñá Perrine xi̱yi̱ʼvíñá ña̱ ku̱ʼu̱nñá inka ñuu .

(src)="16"> Sy verduidelik : “ Ek was bang om in ’ n vreemde land te gaan dien .
(trg)="16"> Káchiñá : “ Xi̱yi̱ʼvíi̱ chi va̱ása xínii̱ ndáaña kuu .

(src)="17"> Ek wou nie my familie , gemeente , woonstel , al die bekende plekke en ons roetine verlaat nie .
(trg)="17"> Va̱ása níxikuni̱i̱ sandákoi̱ na̱ veʼi̱ ni na̱ congregación , veʼe ña̱ xi̱kuumiíndi̱ xíʼin ndiʼika ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼéndi̱ .

(src)="18"> Dit was eintlik net my eie bekommernisse wat my teruggehou het . ”
(trg)="18"> Xíniñúʼu ndakú koo inii̱ chí xi̱yi̱ʼvíníi̱ ” .

(src)="19"> In 2012 het Perrine die moed bymekaargeskraap , en sy en Louis het getrek .
(trg)="19"> Soo tá 2012 ñá Perrine ndakú va̱ʼa ni̱xi̱yo iniñá ta ku̱a̱ʼa̱nñá xíʼin ta̱ Louis inka ñuu .

(src)="20"> Hoe voel sy oor hulle besluit ?
(trg)="20"> ¿ Ndáaña ndóʼoñá vitin ?

(src)="21"> “ Dit versterk my geloof as ek dink hoe Jehovah ons oor die jare gehelp het . ”
(trg)="21"> Miíñá káʼa̱n ña̱yóʼo : “ Tá ndákaʼíi̱n xa̱ʼa ndiʼi ña̱ ndo̱ʼondi̱ kúnda̱a̱ - inii̱ ña̱ chíndeé táʼanní Ndióxi̱ xíʼi̱n ña̱ va̱ʼaní kándíxai̱ra ” .

(src)="22"> Louis sê : “ Kan jy dit glo ?
(trg)="22"> Ta̱ Louis káʼa̱ntura ña̱yóʼo : “ U̱xu̱ kúú na̱ káʼvi Biblia xíʼinndi̱ ta u̱xu̱ saána ni̱xa̱ʼa̱n xíʼinndi̱ ña̱ nu̱ú conmemoración ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ ñuu Madagascar .

(src)="23"> Tien van ons Bybelstudente het ons eerste Gedenkmaal in Madagaskar bygewoon ! ”
(trg)="23"> Liviní ni̱xi̱yoña ” .

(src)="24"> Wat het hulle gehelp om in hulle toewysing te bly ten spyte van probleme ?
(trg)="24"> ¿ Ndáaña chi̱ndeé táʼan xíʼinna tá ni̱ya̱ʼana nu̱ú tu̱ndóʼo ña̱ va̱ʼa ni̱ndo̱ona ñuu Madagascar ?

(src)="25"> Hulle het Jehovah in gebed gesmeek om hulle die krag te gee om te volhard .
(trg)="25"> Ni̱ka̱ʼa̱nnína xíʼin Jehová ña̱ ná taxira ndée ndaʼa̱na ña̱ ndakú koo inina ( Filip .

(src)="26"> Louis sê : “ Ons het gevoel dat Jehovah ons gebede verhoor het en ons die ‘ vrede van God ’ gegee het .
(trg)="26"> 4 : 13 ) .
(trg)="27"> Ta̱ Louis káchira : “ Na̱kunda̱a̱ - inindi̱ ña̱ xi̱niso̱ʼo Ndióxi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼinra , ta va̱ʼaní chi̱ndeé táʼanra xíʼinndi̱ .

(src)="27"> Dit het ons gehelp om te fokus op hoe gelukkig die velddiens ons maak .
(trg)="28"> Ta xa̱ʼa ña̱yóʼo va̱ʼava ka̱chíñundi̱ nu̱ú Ndióxi̱ .

(src)="28"> Ons vriende by die huis het ook e - posse en briewe vir ons gestuur om ons aan te moedig om nie moed op te gee nie . ” — Fil .
(trg)="29"> Na̱ migondi̱ na̱ íyo chí Francia chi̱ndaʼána correo xíʼin carta ndaʼa̱ndi̱ ña̱ chi̱ndeé táʼanna xíʼinndi̱ ña̱ ndakú ni̱xi̱yo inindi̱ ” ( Filip .

(src)="29"> 4 : 6 , 7 ; 2 Kor .
(trg)="30"> 4 : 6 , 7 ; 2 Cor .

(src)="30"> 4 : 7 .
(trg)="31"> 4 : 7 ) .

(src)="31"> Jehovah het Louis en Perrine se volharding geseën .
(trg)="32"> Jehová chi̱ndeé táʼanra xíʼin ta̱ Louis xíʼin ñá Perrine xa̱ʼa ña̱ ndakú ni̱xi̱yo inina .

(src)="32"> “ In Oktober 2014 het ons die Bybelskool vir Christenegpare * in Frankryk bygewoon ” , sê Louis .
(trg)="33"> Ta̱ Louis káchira : “ Tá octubre ña̱ ku̱i̱ya̱ 2014 ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ ña̱ Escuela nu̱ú xáʼa̱n na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ * chí ñuu Francia .

(src)="33"> “ Om hierdie skool te kon bywoon was ’ n onvergeetlike geskenk van Jehovah . ”
(trg)="34"> Va̱ása nándósóndi̱ xa̱ʼa ña̱yóʼo chi Jehová va̱ʼaní inira xíʼinndi̱ ” .

(src)="34"> Hulle was baie bly toe hulle gevra is om weer na Madagaskar toe te gaan .
(trg)="35"> Tá ni̱xa̱ʼa̱nna ña̱ escuela yóʼo , na̱kusi̱íní - inina chí ndi̱kó tukuna chí ñuu Madagascar .

(src)="35"> Nadine en Didier
(trg)="36"> Ñá Nadine xíʼin ta̱ Didier

(src)="36"> In 2010 het Didier en Nadine , ’ n egpaar van Frankryk in hulle 50 ’ s , na Madagaskar getrek .
(trg)="37"> Ta̱ Didier xíʼin ñá Nadine , iin na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ na̱ íyo chí ñuu Francia kúúna , yáʼaka 50 ku̱i̱ya̱na tá ke̱ena ku̱a̱ʼa̱nna chí ñuu Madagascar tá ku̱i̱ya̱ 2010 .

(src)="37"> Didier vertel : “ Ons het gepionier toe ons jonger was , en toe het ons drie kinders grootgemaak .
(trg)="38"> Ta̱ Didier káʼa̱nra ña̱yóʼo : “ Tá válíkandi̱ xi̱kuundi̱ precursor , tándi̱ʼi sa̱kuaʼnundi̱ u̱ni̱ se̱ʼendi̱ .

(src)="38"> Toe ons kinders oud genoeg was om die huis te verlaat , het ons daaraan begin dink om in ’ n ander land te gaan dien . ”
(trg)="39"> Tá xa̱a̱ xa̱ʼnuna nda̱kanixi̱níndi̱ ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ inka ñuu ña̱ natúʼunndi̱ xa̱ʼa Ndióxi̱ ” .

(src)="39"> Nadine erken : “ Die idee om ver weg van ons kinders af te wees , het my laat twyfel .
(src)="40"> Maar hulle het vir ons gesê : ‘ Ons sal baie trots wees op julle as julle gaan dien waar daar hulp nodig is ! ’
(trg)="40"> Ñá Nadine káchiñá : “ Kǒo níxikuni̱i̱ ku̱ʼi̱n inka ñuu xa̱ʼa na̱ va̱lí se̱ʼi̱ , soo na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinndi̱ : ‘ Tá ná ku̱ʼu̱nndó inka ñuu ña̱ natúʼunndó xa̱ʼa Ndióxi̱ kusi̱íní - inindi̱ xa̱ʼandóʼ .

(src)="41"> Dit het ons aangemoedig om in ’ n ander land te gaan dien .
(trg)="41"> Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo chi̱ndeé táʼanña xíʼinndi̱ .

(src)="42"> Al bly ons nou baie ver van ons kinders af , is ons bly dat ons gereeld met hulle kan praat . ”
(trg)="42"> Ni xíkaní íyondi̱ nu̱ú na̱ va̱lí se̱ʼendi̱ , va̱ʼava káʼa̱nndi̱ xíʼinna xíʼin teléfono ta kúsi̱íní - inindi̱ ” .

(src)="43"> Dit was vir Didier en Nadine baie moeilik om die Malgassiese taal te leer .
(trg)="43"> Yo̱ʼvi̱ní ni̱xi̱yoña nu̱ú ta̱ Didier xíʼin ñá Nadine ña̱ sa̱kuaʼana ña̱ tu̱ʼun malgache .

(src)="44"> “ Ons is nie meer 20 jaar oud nie ” , sê Nadine met ’ n glimlag .
(trg)="44"> “ Su̱ví na̱ válíka kúúndi̱ ” , káchi ñá Nadine ta iin xáku̱ñá káʼa̱nña ña̱yóʼo .

(src)="45"> Hoe het hulle dit reggekry ?
(trg)="45"> ¿ Ndáaña ke̱ʼéna ña̱ va̱ʼa sa̱kuaʼana tu̱ʼun yóʼo ?

(src)="46"> Hulle het eers die Franse gemeente bygewoon .
(trg)="46"> Ña̱ nu̱ú siʼna ni̱xa̱ʼa̱nna iin congregación nu̱ú káʼa̱nna tu̱ʼun francés .

(src)="47"> Later , toe hulle gevoel het dat hulle gereed is om die plaaslike taal aan te leer , het hulle na die gemeente gegaan waar hulle Malgassies praat .
(trg)="47"> Tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo saá ni̱ya̱ʼana inka congregación nu̱ú káʼa̱nna tu̱ʼun malgache .

(src)="48"> Nadine sê : “ Baie mense wat ons in die velddiens ontmoet , hou daarvan om die Bybel te studeer .
(trg)="48"> Ñá Nadine káʼa̱nñá ña̱yóʼo : “ Tá xíkandi̱ nátúʼunndi̱ xínindi̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví kúni̱na kaʼvina Biblia , ta táxina tixaʼvi ndaʼa̱ndi̱ xa̱ʼa ña̱ xíkandi̱ nátúʼunndi̱ xíʼinna .

(src)="49"> Hulle bedank ons gereeld omdat ons hulle kom besoek .
(trg)="49"> Tá xa̱ʼa , va̱ása níkandíxai̱ ña̱yóʼo .

(src)="50"> In die begin het dit vir my soos ’ n droom gevoel .
(trg)="50"> Kúsi̱íní - inii̱ ña̱ ki̱xa̱i̱ yóʼo ta kúi̱ precursora .

(src)="51"> Ek hou baie daarvan om in hierdie gebied te pionier .
(src)="52"> Wanneer ek soggens opstaan , sê ek vir myself : ‘ Dis wonderlik .
(trg)="51"> Ndiʼi ki̱vi̱ ndákanixi̱níi̱ ña̱yóʼo : ‘ Va̱ʼaní chi tuku ku̱ʼi̱n natúʼi̱n xa̱ʼa Ndióxi̱ʼ ” .

(src)="53"> Ek gaan vandag preek ! ’ ”
(src)="54"> Didier glimlag wanneer hy terugdink aan die tyd toe hy Malgassies geleer het .
(trg)="52"> Ta̱ Didier kúsi̱íní - inira tá ndákaʼánra tá ki̱xaʼára sákuaʼara ña̱ tu̱ʼun malgache .

(src)="55"> “ Ek het ’ n vergadering gehou , maar ek het nie die broers en susters se antwoorde verstaan nie .
(trg)="53"> Káchira : “ Iin ki̱vi̱ ni̱ya̱ʼi̱ ta̱xii̱ iin reunión soo va̱ása níkunda̱a̱ - inii̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna tá xi̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱nna .

(src)="56"> Al wat ek kon sê , was : ‘ Dankie . ’
(trg)="54"> Ndáa tixaʼvi xi̱taxii̱ ndaʼa̱na .

(src)="57"> Nadat ek ’ n suster vir haar antwoord bedank het , het dié wat agter haar gesit het vir my gewys dat haar antwoord verkeerd was .
(trg)="55"> Soo tá xa̱a̱ ndi̱ʼi ña̱ nda̱kuiin iin ñá hermana ta ta̱xii̱ tixaʼvi ndaʼa̱ñá sava na̱ ndóo chí sa̱tá ndúkúna káʼa̱nna xíʼi̱n ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nñá .

(src)="58"> Ek het ’ n ander broer gevra , wat toe die regte antwoord gegee het — of ek hoop dit was reg . ”
(trg)="57"> Saá ndákanixi̱ní yi̱ʼi̱va chi va̱ása kúnda̱a̱ - inii̱ ñá káʼa̱nna ” .

(src)="59"> By die streekbyeenkoms in 2005 , het Thierry en sy vrou , Nadia , die drama “ Streef doelwitte na wat God eer ” gekyk .
(trg)="58"> Tá ni̱xi̱yo asamblea ña̱ 2005 , ta̱ Thierry xíʼin ñá síʼíra ñá Nadia , xi̱nina ña̱ drama Vayamos tras metas que honran a Dios , ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa ña̱ ndo̱ʼo ta̱ Timoteo .

(src)="60"> Daardie Bybeldrama oor Timoteus het hulle diep geraak en hulle begeerte versterk om te gaan dien waar daar meer Koninkryksverkondigers nodig is .
(trg)="59"> Na̱yóʼo ku̱si̱íní - inina xíʼinña ta nda̱a̱ níma̱na ni̱xa̱a̱ña ta xa̱ʼa ña̱yóʼo nda̱kanixi̱nína ña̱ ku̱ʼu̱nna inka ñuu natúʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ .

(src)="61"> Thierry sê : “ Aan die einde van die drama , toe almal hande geklap het , het ek vir my vrou gefluister : ‘ Waarheen gaan ons ? ’
(trg)="60"> Ta̱ Thierry káʼa̱nra : “ Tá ndi̱ʼi ña̱ drama ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin ñá síʼíi̱ : ‘ ¿ Míí ku̱ʼu̱n miíyó vitin ?
(trg)="61"> ʼ .

(src)="62"> My vrou het gesê dat sy ook daaroor gedink het . ”
(trg)="62"> Ta nda̱kuiinñá ña̱ saátu ndákanixi̱níñá ” .

(src)="63"> Kort daarna het hulle planne gemaak om hulle doelwit te bereik .
(trg)="63"> Ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo chi̱ka̱a̱na ndée ña̱ va̱ʼa kéʼéna ña̱ kúni̱na .

(src)="64"> Nadia vertel : “ Ons het stadig maar seker ontslae geraak van ons besittings totdat alles in net vier tasse kon pas ! ”
(trg)="64"> Ñá Nadia káchiñá : “ Loʼo tá loʼo ndi̱ʼi ña̱ʼa ña̱ ku̱a̱ʼání xi̱kuumiíndi̱ .
(trg)="65"> Ta vitin va̱ʼa kuʼu̱nña ti̱xin ku̱mí maleta ” .

(src)="65"> Heel links : Nadia en Marie - Madeleine ; Heel regs : Thierry
(trg)="66"> Chí yítin : Ñá Nadia xíʼin ñá Marie - Madeleine Chí kúaʼa : Ta̱ Thierry

(src)="66"> Hulle het in 2006 in Madagaskar aangekom en het van die begin af die velddiens geniet .
(trg)="67"> Ni̱xa̱a̱na nda̱a̱ ñuu Madagascar tá ku̱i̱ya̱ 2006 ta ku̱tóonína ña̱ na̱túʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱ xíʼin na̱ yiví .

(src)="67"> Nadia sê : “ Die mense wat ons ontmoet , maak ons baie bly . ”
(trg)="68"> Ñá Nadia káchiñá : “ Kúsi̱íní - inindi̱ chi va̱ʼaní kútóo na̱ yiví sakuaʼana xa̱ʼa Ndióxi̱ ” .

(src)="68"> Maar ses jaar later was daar ’ n probleem .
(trg)="69"> Soo tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa i̱ñu̱ ku̱i̱ya̱ íyo iin tu̱ndóʼo ki̱xi nu̱úna .

(src)="69"> Nadia se ma , Marie - Madeleine , wat in Frankryk gebly het , het geval en haar arm gebreek en haar kop beseer .
(trg)="70"> Siʼí ñá Nadia , ñá naní Marie - Madeleine , íyoñá chí Francia , ta ndo̱ʼoñá iin tu̱ndóʼo chi nda̱kavañá ta tu̱kue̱ʼe̱ xi̱níñá ta ni̱ta̱ʼnu ndaʼa̱ñá .

(src)="70"> Nadat hulle met haar dokter gepraat het , het hulle Marie - Madeleine gevra om by hulle in Madagaskar te kom bly .
(trg)="71"> Tá xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ta̱ doctor ta̱ kíʼin kuenta xíʼin ñá Marie - Madeleine , ta̱ Thierry xíʼin ñá Nadia ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnañá á kúni̱ñá ku̱ʼu̱nñá kooñá xíʼinna chí Madagascar .

(src)="71"> Al was sy 80 jaar oud , was sy bly om hierdie uitnodiging te aanvaar .
(trg)="72"> Ni xa̱a̱ 80 ku̱i̱ya̱ kúúmiíñá ku̱a̱ʼa̱nvañá .

(src)="72"> Hoe voel sy daaroor om in ’ n ander land te bly ?
(trg)="73"> ¿ Ndáaña káʼa̱nñá xa̱ʼa ña̱ íyoñá inka ñuu ?

(src)="73"> Sy sê : “ Soms is dit moeilik om aan te pas , maar al kan ek nie meer so baie doen nie , voel ek dat ek nog steeds die gemeente kan help .
(trg)="74"> Ñá Marie - Madeleine káchiñá : “ Íxayo̱ʼvi̱ña xíʼi̱n chi íyo sava ña̱ʼa ña̱ kǒo kívi keʼíi̱ , soo kúsi̱íní - inii̱ chi chíndeé táʼi̱n xíʼin na̱ congregación .

(src)="74"> En wat my baie bly maak , is dat hierdie reëling dit vir my kinders moontlik maak om aan te hou dien waar daar hulp nodig is . ”
(trg)="75"> Ta kúsi̱íní - inii̱ chi se̱ʼi̱ xíʼin yiíñá sánáʼa̱na ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ kúni̱ sákuaʼa xa̱ʼa Ndióxi̱ ” .

(src)="75"> Riana hou ’ n toespraak in die Tandroy - taal
(trg)="76"> Ta̱ Riana táxira iin discurso ña̱ tu̱ʼun tandroy .

(src)="76"> Riana is ’ n broer in sy vroeë 20 ’ s .
(trg)="77"> Ta̱ Riana kúúmiíra ki̱ʼva o̱ko̱ ku̱i̱ya̱ .

(src)="77"> Hy het in Alaotra Mangoro grootgeword , ’ n vrugbare gebied in die ooste van Madagaskar .
(trg)="78"> Ta ñuu Alaotra Mangoro xa̱ʼnura , va̱ʼaní ñuʼú kúú ña̱yóʼo ta ndíka̱a̱ña chí este ña̱ ñuu Madagascar .

(src)="78"> Hy het goed op skool gedoen en wou verder gaan leer .
(trg)="79"> Va̱ʼaní xi̱kaʼvira escuela , ta xi̱kuni̱ra kaʼvi va̱ʼara .

(src)="79"> Maar nadat hy die Bybel gestudeer het , het hy van plan verander .
(trg)="80"> Soo ta ki̱xaʼára káʼvira Biblia , na̱sama ña̱ ndákanixi̱níra .

(src)="80"> Hy vertel : “ Ek wou graag my skoolloopbaan vroeër klaarmaak en ek het Jehovah belowe : ‘ As ek my eindeksamen slaag , sal ek begin pionier . ’ ”
(trg)="81"> Ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo : “ Nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ sandiʼi̱ kaʼvii̱ ña̱ preparatoria ta ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin Jehová : ‘ Tá ná ya̱ʼi̱ ña̱ examen so̱ndíʼi , xa̱i̱ koi̱ precursorʼ ” .

(src)="81"> Riana het sy belofte gehou .
(trg)="82"> Tá xa̱a̱ ki̱tara ña̱ escuela sa̱xínura ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra .

(src)="82"> Hy het by ’ n pionierbroer ingetrek , ’ n deeltydse werk gekry en begin pionier .
(trg)="83"> Ta ku̱a̱ʼa̱nra koora veʼe iin ta̱ precursor , ndu̱kúra iin chiñu ña̱ loʼo ki̱vi̱ kachíñura ta ki̱xaʼára kúúra precursor .

(src)="83"> Hy sê : “ Dit is die beste besluit wat ek ooit gemaak het . ”
(trg)="84"> Ta káʼa̱nra ña̱yóʼo : “ Kúsi̱íní - ini ña̱ nda̱ka̱xi̱n keʼíi̱ ña̱yóʼo ” .

(src)="84"> Maar Riana se familie het nie verstaan hoekom hy nie ’ n loopbaan in die wêreld wou hê nie .
(trg)="85"> Soo na̱ veʼera va̱ása níkunda̱a̱ - inina nda̱chun sa̱ndákoora ña̱ kaʼvira escuela .