# af/1999607.xml.gz
# mos/1999607.xml.gz


(src)="1"> Vrae van lesers
(trg)="1"> Karemdbã sʋgsgo

(src)="2"> Hoe ernstig moet Christene ’ n verlowing beskou ?
(trg)="2"> Hal sẽn ta zĩ - bʋg la kiris - nebã segd n ges tɩ kãadem pʋlengã pa reem yelle ?

(src)="3"> ’ n Verlowing is ’ n rede tot blydskap , maar dit is ook ’ n ernstige saak .
(trg)="3"> Kãadem pʋlengã wata ne sũ - noogo , la a pa reem yell me ye .

(src)="4"> Geen ryp Christen moet ’ n verlowing ligtelik opneem en meen dat hy dit sommer te eniger tyd sonder goeie rede kan verbreek nie .
(trg)="4"> Kiris - ned ba a ye sẽn bɩ pa segd n ges kãadem pʋleng faasg faasga , n tagsdẽ tɩ wakat buud fãa a tõe n saas - a - la bʋʋm yaalg yĩng ye .

(src)="5"> Die verlowingstyd is ook ’ n tyd wanneer die paartjie mekaar beter kan leer ken voordat hulle trou .
(trg)="5"> Kãadem pʋlengã wakat me yaa sasa neb a yiibã sẽn bãngd taab sõma n paas tɩ b nan pa kẽ kãadem ye .

(src)="6"> Terwyl hierdie onderwerp bespreek word , moet ons in ag neem dat sosiale gebruike met betrekking tot die huwelik , asook die stappe wat daartoe lei , grootliks verskil van plek tot plek en van tyd tot tyd .
(trg)="6"> Yel - kãngã wɛɛngẽ , yaa d bãng tɩ nebã minung kãadmã wɛɛngẽ , la no - tũudi nins sẽn talld n wa ta zĩ - kãngã wã pa yembr baa bilf zĩig ne a to ye .

(src)="7"> Die Bybel gee voorbeelde hiervan .
(trg)="7"> Biiblã kõta makr ne rẽ .

(src)="8"> Lot se twee dogters , wat “ geen man beken het nie ” , was op die een of ander manier verloof aan twee mans van daardie stad .
(trg)="8"> Ne manesem buudu , b ra pʋlma a Lot kompugli a yiibã sẽn da nan ‘ ka kul sɩdbã ’ kãadem ne tẽngã roap a yiibu .

(src)="9"> Lot se ‘ skoonseuns sou met sy dogters trou ’ , maar die Bybel sê nie vir ons waarom of hoe hulle verloof geraak het nie .
(trg)="9"> A Lot ‘ reem dãmbã ra segd n dɩka a kompugli wã n maan b pagba , ’ la Biiblã pa yet tõnd bũmb ning sẽn kɩt tɩ b maan pʋlemsã , la b sẽn maan - b to - to ye .

(src)="10"> Was die dogters volwassenes ?
(trg)="10"> Kompugli wã ra yaa kãsemb bɩ ?

(src)="11"> Het hulle die grootste seggenskap in die keuse van ’ n huweliksmaat gehad ?
(trg)="11"> B ra yãka b sẽn dat n kẽ kãadem ne b rãmbã b toor bɩ ?

(src)="12"> Het hulle in die openbaar verloof geraak ?
(trg)="12"> B pʋlem - b - la zãma sʋk bɩ ?

(src)="13"> Ons weet nie .
(trg)="13"> D pa mi rẽ ye .

(src)="14"> Ons weet wel dat Jakob sy eie ooreenkoms met Ragel se vader aangegaan het om met Ragel te trou nadat hy sewe jaar vir hom gewerk het .
(trg)="14"> ( Sɩngre 19 : 8 - 14 ) D sẽn sɩd mi bal yaa t’a Zakoob meng n zems ne a Rasɛll ba wã n na n kẽ kãadem ne a Rasɛlle , a sẽn tʋm yʋʋm a yopoe n kõ - a wã poore .

(src)="15"> Hoewel Jakob van Ragel as “ my vrou ” gepraat het , het hulle in al daardie jare geen geslagsomgang gehad nie .
(trg)="15"> Baa ne a Zakoob sẽn gom a Rasɛll yell n yeel t’a ya a ‘ paga , ’ b ra pa kẽ ne taab yʋʋm kãensã sasa ye .

(src)="16"> Nog ’ n voorbeeld is dié van Dawid wat eers ’ n oorwinning oor die Filistyne moes behaal voordat hy met Saul se dogter kon trou .
(trg)="16"> ( Sɩngre 29 : 18 - 21 ) Ad makr a to .
(trg)="17"> Nand t’a tõog n kẽ kãadem ne a Saull bipuglã , a Davɩɩd ra tog n tõoga Filisti nebã vugri .

(src)="17"> Nadat Dawid aan Saul se eis voldoen het , kon hy met die dogter Migal trou .
(trg)="18"> A sẽn maan a Saull sẽn kos bũmb ningã poore , a Davɩɩd ra tõe n kẽe kãadem ne bipugl a Mikall .

(src)="18"> Daardie “ verlowings ” het van mekaar verskil en is ook anders as wat vandag in baie lande algemeen is .
(trg)="19"> ( 1 Sãmwɛll 18 : 20 - 28 ) “ Pʋlems ” kãens pa wõneg taaba , b leb n pa wõneg pʋlems nins sẽn wɛ tẽns wʋsg pʋsẽ rũndã - rũndã wã ye .

(src)="19"> Die Mosaïese Wet het voorskrifte oor die huwelik en verlowings gehad . ’ n Man kon byvoorbeeld meer as een vrou hê ; hy kon ’ n egskeiding op verskeie gronde verkry , hoewel ’ n vrou dit klaarblyklik nie kon doen nie . ’ n Man wat ’ n maagd verlei het wat nie verloof was nie , moes met haar trou as haar vader ingestem het , en hy kon nooit van haar skei nie .
(trg)="21"> Wala makre , rao ra tõe n paama sẽn yɩɩd pʋg - yende .
(trg)="22"> A ra tõe n kaoa kãadem bʋʋm toɛ - toɛ yĩnga , baa sẽn wõnd pagã ra pa tõe n maan woto wã .
(trg)="23"> ( Yikri 22 : 15 , 16 ; Tõodo 24 : 1 - 4 ) Rao sã n da gãand ne pʋg - sad sẽn pa tar baooda , a ra segd n kẽe kãadem ne - a , pʋg - sadã ba sã n sake , la woto a ra pa tar sor n kaood kãadmã ne - a abada .

(src)="20"> Ander wette was op die huwelik van toepassing , soos wanneer geslagsomgang vermy moes word .
(trg)="24"> ( Tõodo 22 : 28 , 29 ) Noy a taab n da be kãadmã wɛɛngẽ , wala sasa nins b sẽn da segd n lak b mens ne pag ne rao lagengã .

(src)="21"> Watter voorskrifte was op verlowings van toepassing ?
(trg)="25"> ( Maankʋʋre 12 : 2 , 5 ; 15 : 24 ; 18 : 19 ) Noy bʋs n da be kãadem pʋlengã wɛɛngẽ ?

(src)="22"> ’ n Verloofde Israelitiese vrou het volgens die wet ’ n ander status gehad as ’ n vrou wat nie verloof was nie ; sy is in sekere opsigte as getroud beskou .
(trg)="27"> Zĩis kẽer pʋsẽ , b ra geta sẽn pʋlma kãadmã wa a sẽn kẽ kãadem bala .
(trg)="28"> ( Tõodo 22 : 23 - 29 ; Matɩe 1 : 18 , 19 ) Israɛll nebã ra pa segd n pʋlem kãadem bɩ n kẽ kãadem ne neb kẽer b sẽn kĩ ne ye .

(src)="23"> Israeliete kon nie aan sekere familielede verloof raak of met hulle trou nie .
(trg)="29"> Naoor wʋsgo , nin - kãens ra yaa rogem ne taaba , la kãadem pʋlems la kãadem kẽer da gɩdgame , rogem pʋɩɩrã yĩnga .

(src)="24"> Hulle was gewoonlik bloedverwante , maar party verlowings en huwelike is weens erfregte verbied .
(trg)="30"> ( Maankʋʋre 18 : 6 - 20 ; ges - y yʋʋmd 1978 Gũusg Gasgã , sigr kiuug rasem 15 , seb - vã - nens 25 - 8 . )

(src)="25"> Dit is duidelik dat knegte van God ’ n verlowing nie ligtelik moes opneem nie .
(trg)="31"> Yaa vẽeneg tɩ Wẽnnaam sõgen dãmbã ra pa segd n ges kãadem pʋlengã faasg - faasg ye .

(src)="26"> Israeliete moes al hierdie voorskrifte van die Wet onderhou , maar Christene is nie onder daardie Wet met sy voorskrifte oor verlowings of die huwelik nie .
(trg)="32"> Israɛll nebã ra segd n tũu Tõogã no - kãensã , la kiris - nebã pa tũud Tõogã ne a noyã sẽn tɩ loe ne kãadem pʋleng la kãadmã ye .

(src)="27"> Trouens , Jesus het geleer dat die Christenstandaard in verband met die huwelik verskil het van die Wet s’n .
(trg)="33"> ( Rom dãmba 7 : 4 , 6 ; Efɛɛz rãmba 2 : 15 ; Hebre dãmba 8 : 6 , 13 ) Sɩda , a Zezi wilgame tɩ kiris - nebã sẽn segd n tũ noy nins kãadmã wɛɛngẽ wã ra yaa toor ne Tõogã rẽnda .

(src)="28"> Nogtans het hy nie afbreuk gedoen aan die erns van die huwelik of van ’ n verlowing nie .
(trg)="34"> ( Matɩe 19 : 3 - 9 ) Baa ne rẽ fãa , a pa wilg tɩ kãadmã ne kãadem pʋlengã yaa reem bũmb ye .

(src)="29"> Wat dus van die onderwerp onder bespreking , naamlik verlowings onder Christene ?
(trg)="35"> Woto , kãadem pʋlengã yõod kiris - nebã sʋk taa zĩ - bʋgo ?

(src)="30"> In baie lande kies mense hulle eie huweliksmaat .
(trg)="36"> Tẽns wʋsg pʋsẽ , nebã n yãkd b sẽn dat n kẽ kãadem ne a soaba b toore .

(src)="31"> Wanneer ’ n man en vrou belowe om met mekaar te trou , word hulle as verloof beskou .
(trg)="37"> Pag ne rao sã n pʋlem tɩ b na n kẽe kãadem ne taab bala , b getame tɩ b pʋlma taab kãadem yĩnga .

(src)="32"> Gewoonlik is geen ander formele stap nodig om die verlowing te bevestig nie .
(trg)="38"> Naoor wʋsgo , bũmb ye pa be b sẽn baood n paas ne rẽ sẽn na yɩl n wilg tɩ b pʋlma taab kãadem ye .

(src)="33"> Op party plekke is dit wel algemeen vir ’ n man om vir sy toekomstige vrou ’ n ring te gee as bewys dat hulle verloof is .
(trg)="39"> Baasg zãnga , zĩis kẽere , yaa bũmb sẽn wɛ tɩ rao wã kõ a beoog - daar pagã nug - bĩng sẽn wilgd tɩ b pʋlma taab kãadem .

(src)="34"> Of dit is gebruiklik om die verlowing vir familielede en vriende aan te kondig , soos by ’ n familie - ete of ’ n ander klein samekoms .
(trg)="40"> Bɩ b minimame n togsd roagdbã la zo - rãmbã tɩ b pʋlma taab kãadem , rɩɩb ne zakã rãmb wakat bɩ tigis - bil a to sasa .

(src)="35"> Dit is persoonlike keuses , nie skriftuurlike vereistes nie .
(trg)="41"> Woto yaa ned fãa n get a sẽn na n maan to - to lakae pa Biiblã n yet tɩ b maan woto tɩlae ye .

(src)="36"> Die verlowing is in werklikheid die ooreenkoms tussen die twee .
(trg)="42"> Bũmb ning sẽn wilgd tɩ pʋlem n na n kẽe kãadem ne taabã yaa neb a yiibã sẽn na n zems taab n sak woto .

(src)="37"> *
(trg)="43"> *

(src)="38"> ’ n Christen moet hom nie oorhaastig in ’ n hofmakery , verlowing of die huwelik begewe nie .
(trg)="44"> Kiris - ned pa segd n yɩ yãg - yãg n sɩng roobo , kãadem pʋleng bɩ n kẽ kãadem ye .

(src)="39"> Ons publiseer Bybelse materiaal wat ongetroudes kan help om te besluit of dit verstandig is om iemand die hof te begin maak of om verloof te raak of te trou . * ’ n Belangrike element van die raad is dat ’ n Christenhuwelik permanent is . — Genesis 2 : 24 ; Markus 10 : 6 - 9 .
(trg)="45"> Tõnd yiisda zãmsg sɛb pʋsẽ sẽn tik Biiblã zug sẽn tõe n sõng neb nins sẽn pa kẽ kãadmã tɩ b rɩk sard n bãng sã n yaa yam bũmb tɩ b sɩng roob bɩ b sɩng n baood n na n maan kãadem pʋleng bɩ n kẽ kãadem .
(trg)="46"> * Sagl - kãseng sẽn be yaa tɩ kiris - ned kãadem yaa kãadem sẽn be wakat fãa . — Sɩngre 2 : 24 ; Mark 10 : 6 - 9 .

(src)="40"> Twee Christene behoort mekaar redelik goed te ken voordat hulle daaraan begin dink om verloof te raak .
(trg)="47"> Kiris - neb a yiib segd n bãnga taab sõma n yaool n sɩng n tags kãadem pʋleng yelle .

(src)="41"> Elkeen kan vra : ‘ Is ek werklik seker van die ander een se geestelikheid en toegewydheid aan God ?
(trg)="48"> Ned fãa tõe n sʋka a meng tɩ ‘ M sɩd kɩsa sɩd ne a tẽebã la a Wẽn - zoeerã bɩ ?

(src)="42"> Kan ek my voorstel dat ek God ’ n leeftyd saam met hierdie persoon gaan dien ?
(trg)="49"> Mam tõe n geela Wẽnnaam sõgeneg ne nin - kãngã m vɩɩmã tõr bɩ ?

(src)="43"> Is ons genoeg aan mekaar se karaktertrekke blootgestel ?
(trg)="50"> D paam n bãnga taab zʋg - sõma bɩ ?

(src)="44"> Is ek seker dat ons altyd goed bymekaar sal pas ?
(trg)="51"> M kɩsa sɩd tɩ d sẽn tog ne taabã na n kaoosame bɩ ?

(src)="45"> Weet ons genoeg omtrent mekaar se verlede asook huidige omstandighede ?
(trg)="52"> Tõnd mii ned kam fãa pĩnd tʋʋma , la a yɛlã sẽn yaa to - to masã wã tɩ sek bɩ ? ’

(src)="46"> Wanneer twee Christene verloof is , het hulle en ander die volste reg om te verwag dat hulle gaan trou .
(trg)="53"> Kiris - neb a yiib sã n pʋlem taab kãadem n sa , zemsame tɩ bãmb ne neb a taabã tags tɩ yaa kãadmã n pʋgde .

(src)="47"> Jesus het gemaan : “ Laat julle woord Ja eenvoudig Ja beteken , julle Nee , Nee ” .
(trg)="54"> A Zezi sagla woto : “ Bɩ yãmb n - ye , yɩ n - ye , la ayo , yɩ ayo . ”

(src)="48"> Christene wat verloof raak , moet dit bedoel .
(trg)="55"> ( Matɩe 5 : 37 , NW ) Kiris - neb sẽn pʋlem taab kãadem segd n togsame tɩ b bãnge .

(src)="49"> Maar in ’ n seldsame geval vind ’ n verloofde Christen dalk uit dat iets ernstigs voor die verlowing nie genoem is nie of weggesteek is .
(trg)="56"> Baasg zãnga , tõe n wa zĩndame la yaa kar - kare , tɩ kiris - ned sẽn pʋlem kãadem wa bãng tɩ bũmb sẽn pa reem yell la b ra pa wilgi , bɩ b ra solga yella tɩ b nan pa pʋlem taab kãadmã yĩng ye .

(src)="50"> Dit is dalk ’ n belangrike feit omtrent die ander een se verlede , selfs kriminele of onsedelike dade .
(trg)="57"> Rẽ tõeeme n tɩ loe ne yel - kãseng ned a to wã pĩnd vɩɩm zugu , wala bi - be - tʋʋm meng bɩ yoob tʋʋma .

(src)="51"> Die Christen wat dit uitvind , moet besluit wat hy gaan doen .
(trg)="58"> Kiris - ned a to wã sẽn wa n bãng rẽ wã tõe n dɩka sard ne a sẽn na n maan bũmb ninga .

(src)="52"> Die twee sal die saak dalk deeglik bespreek en besluit om verloof te bly .
(trg)="59"> Tõe tɩ neb a yiibã gom yellã zug sõma n sak n gãd b kãadem pʋlengã ne taabã .

(src)="53"> Of hulle sal moontlik ooreenkom om die verlowing te verbreek .
(trg)="60"> Bɩ b tõe n zemsa taab n dɩk sard n bas kãadmã pʋleng ne taabã tɩ lʋɩ .

(src)="54"> Hoewel so ’ n besluit ’ n persoonlike saak is — nie iets waarin ander hulle moet inmeng , waaroor hulle moet bespiegel of wat hulle moet veroordeel nie — is dit ’ n baie gewigtige besluit .
(trg)="61"> Baa ne rẽ sẽn yaa yell sẽn pak bãmb b yiibã balã , tɩ pa bũmb neb a taabã sẽn segd n kẽes b toog a pʋgẽ n mak n bao n bãng yellã võor bɩ b kao bʋʋdã , yaa sard sẽn zɩs wʋsgo .

(src)="55"> Aan die ander kant sal die een wat van die ernstige kwessie uitvind dalk voel dat hy die verlowing moet verbreek , al wil die ander persoon dit voortsit . — Sien “ Vrae van lesers ” in Die Wagtoring van 15 September 1975 .
(trg)="62"> Sã n yaa ne zĩig a to wã me , ned ning sẽn bãng yellã sẽn pa reem yellã tõeeme n dat n bas kãadmã pʋleng tɩ lʋɩ , baa ned a to wã sã n pa rat tɩ b base . — Ges - y “ Karemdbã sʋgsgo , ” sẽn be yʋʋmd 1975 Gũusg Gasgã pʋgẽ , bõn - bɩʋʋng kiuug rasem 15 , seb - vã - neng 574 .

(src)="56"> Daar bestaan goeie rede waarom sulke kwessies opgelos moet word voordat hulle die huwelik betree .
(trg)="63"> Bʋʋm sẽn tar pãng beeme n wilgdẽ tɩ b segd n welga zu - loees kãensã tɩ kãadmã nan da kẽ ye .

(src)="57"> Jesus het gesê dat por·neiʹa , growwe geslagsonsedelikheid deur die ander huweliksmaat , die enigste skriftuurlike grondslag vir egskeiding is wat ’ n mens vrystel om weer te trou .
(trg)="64"> A Zezi yeelame tɩ bʋʋm yɛng sẽn tõe tɩ b kao kãadem tɩ ned paam sor n lebs n kẽ kãadem yaa porneia sẽn yaa yoob tʋʋmd kẽed - n - taag a to wã sẽn maan yĩnga .

(src)="58"> Hy het nie gesê dat ’ n wettige huwelik deur ’ n egskeiding beëindig kan word as ’ n mens uitvind dat daar ’ n ernstige probleem of oortreding voor die troue was nie .
(trg)="65"> ( Matɩe 5 : 32 ; 19 : 9 ) A pa yeel tɩ kãadem kaoob tõe n saasa kãadem sẽn kẽ tɩ zems ne noyã , f sã n bãng tɩ yel - kãseng bɩ wẽng maaneg sẽn deng kãadmã n zĩnd ye .

(src)="59"> In Jesus se dag was daar byvoorbeeld beslis die moontlikheid om melaatsheid op te doen .
(trg)="66"> Wala makre , a Zezi wakatã , wãood ra tõe n yõka ned vẽenega .

(src)="60"> Sou ’ n Joodse man wat uitgevind het dat sy huweliksmaat ( wetend of onwetend ) melaats was toe sy met hom getrou het ’ n grondslag vir egskeiding hê ?
(trg)="67"> Rao sẽn yaa Zʋɩf sã n da bãng t’a pãgã ra yaa wãoor ( tɩ pagã ra miẽ bɩ a ra pa miẽ ) b sẽn da kẽed kãadem ne taaba sasa , rao wã ra tara tikr n na n kao kãadem ne a pagã bɩ ?

(src)="61"> ’ n Jood onder die Wet kon om dié rede skei , maar Jesus het nie gesê dat dit vir sy volgelinge gepas was nie .
(trg)="68"> Zʋɩf sẽn da be Tõogã pʋgẽ da tõe n maana woto , la a Zezi pa yeel tɩ woto ra zemsa ne a karen - biisã ye .

(src)="62"> Kyk byvoorbeeld na ’ n paar hedendaagse situasies . ’ n Man wat met sifilis , genitale herpes , HIV of ’ n ander ernstige , oordraagbare siekte besmet is , trou miskien sonder om daardie feit bekend te maak .
(trg)="69"> Ges - y makr kẽer tõnd wakatã .
(trg)="70"> Rao sẽn tar tũma bɩ taoor bãag a to , SIDA wã bɩ bã - bẽegdem a to sẽn yaa yell tõe n kẽe kãadem n pa togs ye .

(src)="63"> Dalk het hy voor of gedurende die verlowing deur geslagsonsedelikheid besmet geraak .
(trg)="71"> Tõe tɩ bãagã bẽeg - a - la ne yoob tũnugri , sẽn deng kãadmã pʋleng bɩ a wakate .

(src)="64"> Wanneer die vrou later van sy siekte of vorige onsedelikheid ( selfs van onvrugbaarheid of impotensie ) te wete kom , verander dit nie die feit dat hulle nou getroud is nie . ’ n Slegte verlede voor die troue is nie ’ n skriftuurlike grondslag om die huwelik te beëindig nie , net soos dit ook nie sou wees as sy voor die troue die een of ander siekte opgedoen het of selfs as sy verswyg het dat sy ’ n ander man se baba verwag nie .
(trg)="72"> Pagã sã n wa bãng a sɩdã bãagã bɩ yoob ning a sɩdã sẽn yo pĩndã ( bɩ t’a pa tõe n paam kamb bɩ a pa rao menga ) , rẽ pa viigd b kãadmã ye .
(trg)="73"> Vɩ - wẽng ned sẽn tall sẽn deng kãadmã pa tikr sẽn sakd ne Biiblã tɩ b na n saas kãadem ye .

(src)="65"> Hulle is nou getroud en het hulle tot mekaar verbind .
(trg)="74"> Yaa woto me ne pagã , bãag sã n da bẽeg - a lame , bɩ a solga pʋg a sẽn dɩk rao a to nengẽ meng a sẽn da wa n kẽed kãadmã .

(src)="66"> Sulke droewige situasies is weliswaar seldsaam , maar hierdie voorbeelde moet die basiese punt net meer beklemtoon : ’ n Verlowing is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie .
(trg)="75"> Masã wã b kẽe kãadem n pʋlem taab rẽ zugu .
(trg)="76"> Bũmb sẽn be yaa tɩ yel - kãensa buud pa wɛ ye , la mak - kãensã segd n wilga woto n paas sõma : Pʋlem taab kãadem yĩngã pa bũmb b sẽn segd n ges faasg - faasg ye .

(src)="67"> Voor en gedurende die verlowing moet Christene probeer om mekaar goed te leer ken .
(trg)="77"> Sẽn deng pʋlem taab kãadmã la a wakate , kiris - nebã segdame n mao n bãng taab sõma .

(src)="68"> Hulle moet eerlik wees oor wat die ander een wil weet of ’ n reg het om te weet .
(trg)="78"> B segd n yɩɩ pʋ - peelem dãmba , n togs ned fãa sẽn dat n bãngã , bɩ n togs ned fãa sẽn tar sor n na n bãng yɛl ninsã .

(src)="69"> ( In party lande word daar volgens wet vereis dat paartjies ’ n mediese ondersoek moet ondergaan voordat hulle trou .
(trg)="79"> ( Tẽns kẽer pʋsẽ , sã n yaa ne laloa wã kẽed - n - taasã segd n maana logtor yir yĩn - vaeesg sẽn deng kãadmã .

(src)="70"> Ander sal dalk vir hulle eie inligting so ’ n ondersoek laat doen . )
(trg)="80"> Neb a taab tõe n dat n maana vaees - kãng b mens sẽn dat n dɩ kɩbar yĩnga . )

(src)="71"> Die vreugde en erns van ’ n verlowing sal dus aan ’ n eerbare doel beantwoord terwyl die twee die selfs vreugdevoller en ernstiger verbintenis van die huwelik nader . — Spreuke 5 : 18 , 19 ; Efesiërs 5 : 33 .
(trg)="81"> Woto , pʋlem taab kãadem yĩnga sũ - noog la a sẽn pa reem yellã na n yɩɩ waoogr bũmbu , neb a yiibã sã n kẽngd taoor n debd kãadmã zĩigẽ meng sẽn kõt sũ - noog n yɩɩd la a pa reem yellã . — Yelbũna 5 : 18 , 19 ; Efɛɛz rãmba 5 : 33 .

(src)="72"> [ Voetnote ]
(trg)="82"> [ Tẽngr not rãmbã ]

(src)="73"> In party gemeenskappe reël ouers nog die verlowing tussen hulle kinders .
(trg)="83"> Buud kẽer pʋsẽ , yaa roagdbã n ket n baood kẽed - n - taas n kõt b kambã .

(src)="74"> Dit word moontlik gedoen ’ n hele ruk voordat die twee kan trou .
(trg)="84"> B tõe n maana woto , tɩ neb a yiibã nan pa ta kãadem kõom ye .

(src)="75"> Intussen word hulle as verloof , of aan mekaar beloof , beskou , maar hulle is nog nie getroud nie .
(trg)="85"> Nand tɩ wakat kãng ta , b sakd n deegame tɩ b na n kẽe kãadem ne taaba , bɩ b pʋlem - b - la kãadem ne taaba , la b nan pa kẽ kãadem ye .

(src)="76"> Sien Vrae wat jongmense vra — Antwoorde wat werk , hoofstukke 28 - 32 , en Die geheim van gesinsgeluk , hoofstuk 2 , uitgegee deur die Watchtower Bible and Tract Society of New York , Inc .
(trg)="86"> Ges - y Les Jeunes s’interrogent : réponses pratiques sags 28 - 32 , la Zak pʋgẽ sũ - noogã kʋɩleng - biiga , sak a 2 , Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania sẽn yiisi .

# af/1999923.xml.gz
# mos/1999923.xml.gz


(src)="1"> Mag ons nooit terugdeins tot vernietiging nie !
(trg)="1"> Bɩ d ra tol n targ n sãam ye !

(src)="2"> “ Ons is . . . nie die soort wat terugdeins tot vernietiging nie . ” — HEBREËRS 10 : 39 .
(trg)="2"> “ Tõnd ka neb nins buud sẽn tardã , n sãam ye . ” — HEBRE DÃMBA 10 : 39 , NW .

(src)="3"> Watter omstandighede het daartoe aanleiding gegee dat die apostel Petrus voor vrees geswig het ?
(trg)="3"> Yel - bʋs n kẽes tʋm - tʋmd a Pɛɛr dabeem ?

(src)="4"> DIE apostels was seker geskok toe hulle geliefde Heer , Jesus , vir hulle gesê het dat hulle almal verstrooi sou word en hom sou verlaat .
(trg)="4"> RA SEGD n linga tʋm - tʋmdba wʋsg b Zusoab a Zezi b sẽn nongã sẽn wa n yeel - b tɩ b fãa ra na n sãeeg n bas - a lame wã .

(src)="5"> Hoe kon so iets gebeur — op hierdie kritieke tydstip wanneer hy hulle die nodigste gehad het ?
(trg)="5"> Wãn - wãn la yell a woto ra tõe n yɩ , sasa ning a sẽn da rat - b n yɩɩdã ?

(src)="6"> Petrus het nadruklik verklaar : “ Selfs al word al die ander tot struikeling gebring , sal ek nogtans nie . ”
(trg)="6"> A Pɩɛɛr da wɩngda woto : “ Baa neba fãa sã n leb poorẽ , mam kõn leb poorẽ ye . ”

(src)="7"> Petrus was in der waarheid ’ n dapper , moedige man .
(trg)="7"> Sɩd - sɩda , a Pɩɛɛr da yaa ned sẽn tar daoodo , n pa yɛɛsd bũmb ye .

(src)="8"> Maar toe Jesus verraai en in hegtenis geneem is , is die apostels — wat Petrus ingesluit het — verstrooi .
(trg)="8"> La b sẽn wa n zãmb a Zezi n yõkã , tʋm - tʋmdbã n paas a Pɩɛɛr sãeegame .

(src)="9"> Later , toe Jesus in die huis van die hoëpriester Kajafas ondervra is , het Petrus angstig in die binnehof gewag .
(trg)="9"> Kaoosg poore , b sẽn da wa n maand a Zezi sʋgsg Maankʋʋd Kãsem a Kayɩf zakẽ wã , a Pɩɛɛr ra zĩi be n tadgdẽ , ne yɩɩre .

(src)="10"> Namate die koue nag langsaam verbygegaan het , het Petrus waarskynlik begin vrees dat Jesus en enigeen wat met hom geassosieer is dalk tereggestel sou word .
(trg)="10"> Sẽn da yaa waood wakat tɩ zĩigã tar zʋʋgrã , yaa wa a Pɩɛɛr wa n yɛɛsa b na n wa kʋ a Zezi ne ned ning fãa sẽn lagem ne - a .

(src)="11"> Toe party van die omstanders Petrus as een van Jesus se intieme metgeselle identifiseer , het hy beangs geraak .
(trg)="11"> Neb kẽer sẽn da yas ne a Pɩɛɛr sẽn bãng t’a ra yaa a Zezi tũud - n - taag a yembrã , rabeem yõka a Pɩɛɛre .

(src)="12"> Hy het drie keer sy verbintenis met Jesus ontken .
(trg)="12"> A zãgsa naoor a tãab t’a pa tar lagem - n - taar ne a Zezi ye .

(src)="13"> Petrus het selfs gesê dat hy Jesus nie ken nie ! — Markus 14 : 27 - 31 , 66 - 72 .
(trg)="13"> A Pɩɛɛr kɩɩsame n yeel meng t’a pa mi - a ye ! — Mark 14 : 27 - 31 , 66 - 72 .

(src)="14"> ( a ) Waarom het Petrus se vreesbevange optrede op die aand toe Jesus in hegtenis geneem is , nie beteken het dat hy ‘ die soort is wat terugdeins nie ’ ?
(trg)="14"> a ) Bõe yĩng t’a Pɩɛɛr sẽn zoe rabeem yʋng ning b sẽn yõk a Zezi wã pa kɩtd ‘ t’a yaa ned sẽn targe ’ ?

(src)="15"> ( b ) Waaroor moet ons vasbeslote wees ?
(trg)="15"> b ) D segd n dɩka sard kãn - kãe bʋgo ?

(src)="16"> Dit was ’ n laagtepunt in Petrus se lewe , ’ n oomblik waaroor hy ongetwyfeld die res van sy lewe spyt was .
(trg)="16"> Woto yɩɩ pãn - komsem sasa a Pɩɛɛr vɩɩmã pʋgẽ .
(trg)="17"> Sãmbg sẽn ka be , yɩɩ sasa a sẽn maan m bãngẽ a yõorã tɛka .

(src)="17"> Maar het Petrus se optrede daardie aand beteken dat hy ’ n lafaard was ?
(trg)="18"> La a Pɩɛɛr manesmã baraar yʋngã kɩtame t’a yɩ rabɛɛm bɩ ?

(src)="18"> Het dit beteken dat hy van “ die soort ” was wat die apostel Paulus later beskryf het toe hy geskryf het : “ Ons is dan nou nie die soort wat terugdeins tot vernietiging nie ” ? .
(trg)="19"> Rẽ kɩtame t’a yɩ wa “ neb ” nins yell a Poll sẽn bilg kaoosg poor a sẽn wa n gʋls tɩ : “ Tõnd ka neb nins sẽn na n targ n sãama ” bɩ ?

(src)="19"> Die meeste van ons sal waarskynlik saamstem dat Paulus se woorde nie op Petrus van toepassing is nie .
(trg)="20"> ( Hebre dãmba 10 : 39 ) Tõnd wʋsg sẽn yɩɩd na n sak n deegame t’a Poll goamã pa tɩ loe ne a Pɩɛɛr ye .

(src)="20"> Waarom nie ?
(trg)="21"> Bõe yĩnga ?

(src)="21"> Omdat Petrus se vrees tydelik van aard was , ’ n oomblik van swakheid in ’ n lewe wat gekenmerk is deur uitsonderlike moed en geloof .
(trg)="22"> Bala a Pɩɛɛr dabeemã yɩɩ wakat bilf rabeem , tɩ rẽ yaa kongr bilf a vɩɩmã sẽn pid ne raood la tẽeb wʋsgã pʋgẽ .

(src)="22"> Baie van ons kan eweneens aan tye in ons verlede dink waaroor ons ’ n bietjie skaam voel , tye toe vrees ons skielik oorweldig het en verhinder het dat ons so moedig standpunt ingeneem het vir die waarheid as wat ons graag sou wou doen .
(trg)="23"> Woto me , tõnd wʋsg tara yɛl sẽn zĩnd d vɩɩmã pʋgẽ sẽn yaa yãnd buud ne - do , d sã n tẽegd - b yelle .
(trg)="24"> Yaa sasa rabeem sẽn ling - du , n kɩt tɩ d pa rɩk sard ne raood sɩdã yĩng wa d sẽn da ratã ye .