# af/101990327.xml.gz
# mg/101990327.xml.gz


(src)="2"> Tienerswangerskap — Wat moet ’ n meisie doen ?
(trg)="1"> Inona no Tokony Hataon’ny Ankizivavy Bevohoka ?

(src)="3"> Tienerswangerskap en - aborsie is probleme van wêreldwye omvang .
(trg)="2"> Zava - manahirana maneran - tany ny fisian’ny ankizivavy bevohoka sy ny fanalana zaza .

(src)="4"> En hoewel die meerderheid van ons lesers jong Christene is wat hulle wyslik van voorhuwelikse geslagsomgang weerhou , word Ontwaak !
(trg)="3"> Tanora kristianina hendry ny ankamaroan’ny mpamaky ny Mifohaza ! , ka tsy manao firaisana alohan’ny fanambadiana .

(src)="5"> ook deur miljoene mense van uiteenlopende agtergronde gelees .
(trg)="4"> Olona an - tapitrisa avy amin’ny fiaviana rehetra koa nefa no mamaky azy ity .

(src)="6"> Die volgende bespreking is derhalwe bedoel om elke jongmens te help wat voor die dilemma van ongehude ouerskap te staan kom , terwyl dit terselfdertyd die tragiese gevolge van voorhuwelikse geslagsomgang na vore bring .
(trg)="5"> Natao hanampiana ny tanora sahiran - tsaina noho izy niteraka tsy manambady àry ity fanazavana ity .
(trg)="6"> Asongadina ato koa anefa ny vokatra mampalahelon’ny fanaovana firaisana alohan’ny fanambadiana .

(src)="7"> EK WAS 15 en swanger ” , het Ann gesê .
(trg)="7"> “ BEVOHOKA aho tamin’izaho 15 taona ” , hoy i Ann .

(src)="8"> “ Ek het nie geweet wat om te doen nie — om ’ n aborsie te hê , die baba te laat aanneem , of wat . ”
(trg)="8"> “ Tsy fantatro izay tokony hatao : hanala zaza ve aho , sa hanome azy hatsangan’olon - kafa , sa ahoana ? ”

(src)="9"> Ann was net een van meer as ’ n miljoen tienderjarige meisies wat daardie jaar in die Verenigde State swanger geraak het .
(trg)="9"> Iray monja tamin’ireo tovovavy iray tapitrisa mahery bevohoka tany Etazonia tamin’io taona io i Ann .

(src)="10"> Hoewel ’ n meisie in ’ n paar tragiese gevalle as gevolg van verkragting swanger raak , is tienerswangerskap gewoonlik die gevolg van gewillige deelname aan voorhuwelikse geslagsomgang .
(trg)="10"> Vitsy ihany ny ankizivavy bevohoka noho izy novetavetaina , ary mampalahelo izany .
(trg)="11"> Mazàna kosa izy ireny no bevohoka satria ninia nanao firaisana alohan’ny fanambadiana .

(src)="11"> * In alle geval , ’ n swangerskap bring ’ n ongehude meisie voor verskeie pynlike keuses te staan : Moet sy trou ?
(trg)="12"> * Na ahoana na ahoana anefa , dia voatery miatrika izao safidy sarotra izao ny ankizivavy bevohoka tsy manambady : Tokony hanambady ve izy ?

(src)="12"> Moet sy die kind laat aanneem ?
(trg)="13"> Tokony hamela ilay zaza hatsangan’olon - kafa ve izy ?

(src)="13"> Is aborsie die oplossing ?
(trg)="14"> Ny fanalana zaza ve no vahaolana ?

(src)="14"> Dit neem weliswaar twee om ’ n baba voort te bring , en ten regte moet die vader van die kind sy deel van die verantwoordelikheid dra .
(trg)="15"> Mazava ho azy fa olon - droa vao mahavita zazakely , ka ara - dalàna raha miantsoroka ny andraikiny ny rain’ilay zaza .

(src)="15"> ( Sien venstertjie . )
(trg)="16"> ( Jereo ny faritra voafefy . )

(src)="16"> Maar dit is meestal die meisie ( moontlik met haar ouers se hulp ) wat daardie moeilike keuses moet maak .
(trg)="17"> Matetika anefa no ilay ankizivavy ( angamba ampian’ny ray aman - dreniny ) no voatery miatrika an’ireo safidy sarotra ireo .

(src)="17"> En wat sy besluit , sal ’ n blywende uitwerking op haar fisiese , emosionele en geestelike welsyn hê , sowel as op dié van die kind wat sy dra .
(trg)="18"> Hisy vokany maharitra eo amin’ny lafiny ara - batana sy ara - pihetseham - po ary ara - panahy eo aminy sy ilay zaza ao an - kibony anefa ny fanapahan - kevitra horaisiny .

(src)="18"> ‘ Moet ons trou ? ’
(trg)="19"> ‘ Tokony hivady ve izahay ? ’

(src)="19"> Baie meen dalk dat dit die volmaakte oplossing sal wees as hulle met die vader van die kind trou .
(trg)="20"> Maro no mety hihevitra fa ny fanambadiana ny rain’ilay zaza no vahaolana tsara indrindra .

(src)="20"> Dit sal die meisie en haar gesin immers openbare verleentheid spaar en die kind kan deur albei ouers grootgemaak word .
(trg)="21"> Mety tsy ho afa - baraka tokoa ilay ankizivavy sy ny fianakaviany amin’izany , ary hanan - dray sy reny ilay zaza .

(src)="21"> Maar die huwelik is nie ’ n wondermiddel nie .
(trg)="22"> Tsy fanafodin’ny zava - drehetra anefa ny fanambadiana .

(src)="22"> Ten eerste kan slegs godvrugtige berou die verkeerde daad in God se oë regstel * .
(trg)="23"> Voalohany , dia ny fibebahana araka an’Andriamanitra ihany no afaka manonitra ny ratsy natao .

(src)="23"> Verder kan ’ n oorhaastige huwelik die meisie se probleme in werklikheid vergroot .
(trg)="24"> * Mety ho vao mainka hanampy trotraka ny zava - manahirana an’ilay ankizivavy ny firotorotoana ho amin’ny fanambadiana .

(src)="24"> Aangesien die seun en die meisie nog in “ die jeugdige leeftyd ” is , het hulle moontlik eenvoudig nie die emosionele rypheid om ’ n huwelik te laat slaag nie .
(trg)="25"> Mety ho samy tsy matotra ara - pihetseham - po tsotra izao mantsy izy sy ilay ankizilahy , nefa ilaina izany mba hahavanona ny fanambadiany .

(src)="25"> Die seun is waarskynlik nie ’ n ware Christen nie en is dus nie geskik as ’ n huweliksmaat nie . — 1 Korinthiërs 7 : 39 .
(trg)="26"> Mety ho tsy Kristianina marina koa ilay ankizilahy , ka tsy ho tsara ny hanambadiana azy . — 1 Korintiana 7 : 39 .

(src)="26"> Daarbenewens sê dr .
(trg)="27"> Hoy koa ny Dr .

(src)="27"> Arthur Elster : “ Ontydige ouerskap veroorsaak baiekeer dat hierdie vaders die skool verlaat , en dit gee hulle ’ n aansienlike beroepsagterstand . ”
(trg)="28"> Arthur Elster : “ Voatery mijanona tsy mianatra intsony matetika ny ankizilahy , raha manambady sy miteraka aloha be , ka manjary tsy afaka mianatra asa hivelomany akory . ”

(src)="28"> Die gevolglike ekonomiese struikelblokke kan ’ n huwelik op die rotse laat beland .
(trg)="29"> Mety hanimba ny fanambadiana anefa ny fahasahiranana ara - bola aterak’izany .

(src)="29"> Trouens , volgens sekere studies is die egskeidingsyfer onder huwelike wat deur ’ n voorhuwelikse swangerskap verhaas is 50 persent tot 75 persent !
(trg)="30"> Misy fandinihana milaza fa miafara amin’ny fisarahana ny antsasany ka hatramin’ny androatokon’ireo fanambadiana natao , noho ilay ankizivavy bevohoka !

(src)="30"> Die huwelik is ’ n ernstige stap en moet nie oorhaastig aangegaan word nie .
(trg)="31"> Dingana lehibe ny fanambadiana , ka tsy tokony hirotorotoana .

(src)="31"> Nadat die saak goed oorweeg is , sal al die betrokkenes dalk saamstem dat ’ n huwelik onverstandig sal wees , dat die meisie beter sal vaar as sy die kind tuis grootmaak met die ondersteuning van haar gesin eerder as in ’ n huwelik vol probleme .
(trg)="33"> Mety hiaiky izy ireo avy eo , fa tsy fahendrena ny hirosoana amin’ny fanambadiana , ary ho tsara kokoa ho an’ilay ankizivavy ny hitaiza ny zanany miaraka amin’ny ray aman - dreniny , toy izay hiditra ao amin’ny fanambadiana ho feno zava - manahirana .

(src)="32"> Aborsie — die Bybel se beskouing
(trg)="34"> Ahoana no fiheveran’ny Baiboly ny fanalana zaza ?

(src)="33"> ’ n Jong meisie het gesê : ‘ Ek wil soveel met my lewe doen , en ’ n baba sal nie inpas nie . ’
(trg)="35"> ‘ Be dia be ny zavatra tiako hatao ka tsy misy toerana ho an’ny zazakely ’ , hoy ny ankizivavy iray .

(src)="34"> Aborsie is dus elke jaar die keuse van bykans ’ n halfmiljoen meisies in die Verenigde State alleen .
(trg)="36"> Izany no mahatonga ankizivavy efa ho 500 000 isan - taona hanala zaza , any Etazonia fotsiny .

(src)="35"> Maar is dit reg of selfs geregverdig om ’ n kind se lewe te beëindig omdat dit nie ‘ inpas ’ by ’ n mens se persoonlike planne nie ?
(trg)="37"> Mety , na rariny ve ny manala zaza satria ‘ tsy misy toerana ho azy ’ eo amin’ny fiainanao ?

(src)="36"> Let op wat die Bybel in Exodus 21 : 22 , 23 ( NW ) oor die lewe van ’ n ongebore kind sê : “ En as manne met mekaar veg en hulle werklik ’ n swanger vrou letsel toebring en haar kinders te voorskyn kom , maar daar geen noodlottige ongeval is nie , moet daar sekerlik skadevergoeding van hom geëis word . . .
(trg)="38"> Mariho izay lazain’ny Baiboly ao amin’ny Eksodosy 21 : 22 , 23 , momba ny ain’ny zaza ao am - bohoka : “ Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manan - anaka , ka teraka tsy tonga volana ny zanany , kanefa tsy misy maninona , dia hosazina tokoa ilay olona . . .

(src)="37"> Maar as daar ’ n noodlottige ongeval [ by die moeder of by die ongebore kind ] is , dan moet jy gee siel vir siel . ”
(trg)="39"> Fa raha misy maninona kosa [ ilay reny na ilay zaza ao am - bohoka ] , dia hanome aina solon’ny aina hianao . ”

(src)="38"> Ja , as die lewe van ’ n ongebore kind geneem is , is dit as moord beskou !
(trg)="40"> Eny , noheverina ho famonoana olona ny famonoana zaza tao am - bohoka !

(src)="39"> Party dokters beweer weliswaar dat ’ n ongebore kind bloot ’ n fetus , of fetusweefsel , is — nie ’ n mens nie .
(trg)="41"> Marina fa misy dokotera milaza hoe tsaika , na tambatsela fotsiny , fa tsy olona ny zaza ao am - bohoka .

(src)="40"> Maar God sê nie so nie .
(trg)="42"> Tsy milaza izany anefa Andriamanitra .

(src)="41"> Hy beskou selfs ’ n embrio as ’ n afsonderlike mens , ’ n lewende wese ! .
(trg)="43"> Olona , eny olombelona miavaka tsara eo imasony , na dia ny fanjary tsaika aza !

(src)="42"> Kan ’ n mens ’ n ongebore lewe beëindig en steeds die guns van God geniet , wat “ aan almal lewe . . . gee ” ? — Handelinge 17 : 25 .
(trg)="44"> Afaka manala zaza ve ny olona nefa mbola hahazo sitraka amin’Andriamanitra , ilay “ manome izao rehetra izao aina ” , ihany ? — Asan’ny Apostoly 17 : 25 .

(src)="43"> Die boek Growing Into Love voer nog ’ n argument teen aborsie aan : “ Hoewel die gevolge van bevrugting deur ’ n aborsie vereenvoudig word , is die beëindiging van ’ n swangerskap gewoonlik ’ n baie ontstellende en ontstemmende ondervinding . . . . ’ n Tienderjarige . . . meen dalk dat die fetus net dit is — ’ n fetus . . .
(trg)="45"> Milaza toy izao koa ny boky Mitomboa Amin’ny Fitiavana ( anglisy ) ho fanoherana ny fanalana zaza : “ Faranana moramora amin’ny alalan’ny fanalana zaza ny vokatry ny fanaovana firaisana nahatonga zaza iray hiforona .
(trg)="46"> Mahatonga alahelo sy fikorontanan - tsaina lehibe anefa izany mazàna . . . .
(trg)="47"> Mety hihevitra ny zatovo fa tsaika fotsiny ilay izy . . .

(src)="44"> Maar geen wettiese verduidelikings , hoe baie ook al , laat haar diep binne haar vergeet dat die fetus wat sy ontvang het ’ n potensiaal vir lewe gehad het nie . ”
(trg)="48"> Tsy misy fanazavana azony omena anefa hanamarinana izay nataony , ka hamela azy hanadino , ao am - pony lalina ao , fa tena aina ilay tsaika tao an - kibony . ”

(src)="45"> ’ n Jeugdige genaamd Linda het gevind dat dit waar is .
(trg)="49"> Nahita ny fahamarinan’izany ny tanora iray antsoina hoe Linda .

(src)="46"> Die vrees dat dit haar gesin in die skande sou steek as sy haar baba sou hê , het haar ’ n aborsie laat ondergaan .
(trg)="50"> Nanala zaza izy , satria natahotra sao hahafa - baraka ny fianakaviany ilay zaza .

(src)="47"> Maar na die operasie sê sy : “ Ek het so erg begin bewe dat ek dit nie kon beheer nie .
(trg)="51"> Izao anefa no nambarany rehefa afaka ilay zaza : “ Nanomboka nangovitra be aho ka tsy zakako .

(src)="48"> En ek het begin huil , en meteens het dit my getref presies wat ek gedoen het .
(trg)="52"> Nanomboka nitomany aho , ary tampoka teo dia nanenjika ahy ny eritreritro .

(src)="49"> Ek het die lewe van my ongebore kind , ’ n ander mens , geneem ! ”
(trg)="53"> Nesoriko ny ain’ilay zaza tao an - kiboko izay olombelona koa ! ”

(src)="50"> Wat dink Linda nou van aborsie ?
(trg)="54"> Ahoana izao ny fiheveran’i Linda ilay fanalana zaza ?

(src)="51"> “ Dit was die grootste fout van my hele lewe . ”
(trg)="55"> “ Io no fahadisoana lehibe indrindra nataoko teo amin’ny fiainako . ”

(src)="52"> ‘ Ek kan hom nie die beste gee nie ’
(trg)="56"> ‘ Tsy afaka manome azy ny tsara indrindra aho ’

(src)="53"> Party ongehude moeders verkies om hulle baba te laat aanneem .
(trg)="57"> Misy vehivavy miteraka tsy manambady mifidy ny hanome ny zanany hatsangan’olon - kafa .

(src)="54"> Hulle voel dikwels soos Heather , ’ n meisie wat in die tydskrif Seventeen aangehaal word en gesê het : “ Ek het genoeg moeite om myself partykeer te hanteer , wat nog te sê ’ n babatjie .
(trg)="58"> Matetika izy ireny no mihevitra toa an’i Heather , ankizivavy voaresaka ao amin’ny boky Fito Ambin’ny Folo Taona ( anglisy ) , izay nilaza hoe : “ Ny tenako aza manahirana ahy , ka vao mainka ve hisy zazakely ?

(src)="55"> Ek is werklik gek na kinders en ek is lief vir babas , maar ek het geweet dat ek hierdie baba nie die beste kon gee nie . ”
(trg)="59"> Tena tia zaza aho , saingy fantatro fa tsy ho afaka hanome azy ny tsara indrindra aho . ”

(src)="56"> Dit is inderdaad beter om ’ n kind te laat aanneem as om sy lewe deur aborsie te beëindig .
(trg)="60"> Marina aloha fa tsara kokoa noho ny manala zaza ny manome azy hatsangan’olon - kafa .

(src)="57"> En die vooruitsig om ’ n baba alleen groot te maak , kan weliswaar vir ’ n jong en onervare meisie oorweldigend lyk .
(trg)="61"> Ekena koa fa mety hahakivy ny ankizivavy mbola tanora fanahy ny mieritreritra hoe hitaiza irery ny zanany .

(src)="58"> Een ongehude moeder het aan Ontwaak !
(trg)="62"> Nilaza toy izao tamin’ny Mifohaza !

(src)="59"> gesê : “ Jy neem ’ n groot , groot verantwoordelikheid op jou skouers wat baie eensaam en vermoeiend is en wat groot opoffering verg . ”
(trg)="63"> ny vehivavy iray niteraka tsy manambady : “ Andraikitra mavesatra , tena mavesatra no raisinao , ary tena misedra sy mitaky fahafoizan - tena be . ”

(src)="60"> Maar onthou dat God ’ n ouer verantwoordelik hou om ‘ vir sy of haar eie mense te sorg ’ .
(trg)="64"> Tadidio anefa fa tompon’andraikitra eo imason’Andriamanitra hamelona ny ankohonany ny ray na ny reny .

(src)="61"> In die meeste gevalle sal dit die beste wees as die meisie self die kind grootmaak .
(trg)="65"> Matetika no tsara indrindra raha ilay ankizivavy ihany no mitaiza ny zanany .

(src)="62"> Ann , wat in die begin gemeld is , het dus ’ n verstandige keuse gemaak — hoewel nie die maklikste nie .
(trg)="66"> Nanao safidy tsara , i Ann , voaresaka erỳ am - piandohana , na dia sarotra aza izany .

(src)="63"> “ Ek het besluit om die baba te hou ” , sê sy .
(trg)="67"> “ Tapa - kevitra ny hitaiza ny zanako aho ” , hoy izy .

(src)="64"> “ My ouers het my gehelp en doen dit steeds . ”
(trg)="68"> “ Nanampy sy mbola manampy ahy ny ray aman - dreniko . ”

(src)="65"> Dit is weliswaar moeilik om ’ n ongetroude moeder te wees .
(trg)="69"> Mazava ho azy , fa sarotra ny fiainan’ny reny mitaiza irery .

(src)="66"> Maar dit is nie onmoontlik nie , en talle jong moeders word bekwame ouers .
(trg)="70"> Tsy sarotra loatra anefa ilay izy ka hoe tsy azo atao , satria maro ny reny tanora mahavita izany .

(src)="67"> Dit is veral die geval as die ongehude moeder haar biddend voorneem om haar kind op te voed “ in die tug en vermaning van [ Jehovah ] ” * .
(trg)="71"> Hahomby tokoa izy ireo raha tena tapa - kevitra ny hitaiza an - janany “ amin’ny famaizana sy ny fananaran’ny Tompo . ”

(src)="68"> Pleegouers kan moontlik materieel beter vir die kind sorg .
(trg)="72"> * Mety ho afaka hanome zavatra ara - nofo tsara kokoa ireo ray aman - dreny hanangana ilay zaza .

(src)="69"> Maar sal hulle die geestelike leiding verskaf wat ’ n kind nodig het om met liefde vir die ware God , Jehovah , op te groei ? — Deuteronomium 6 : 4 - 8 .
(trg)="73"> Moa ve anefa izy ireo hanome ny tari - dalana ara - panahy ilain’io zaza io mba hitomboana amin’ny fitiavana an’i Jehovah , ilay Andriamanitra marina ? — Deoteronomia 6 : 4 - 8 .

(src)="70"> Onthou ook dat hoewel ’ n ongetroude ouer miskien materieel nie vir haar kind die beste kan gee nie , sy hom iets veel belangrikers kan gee : liefde .
(trg)="74"> Tadidio koa fa na dia mety tsy ho afaka hanome ny zavatra ara - nofo tsara indrindra ho an - janany aza ny reny mitaiza irery , dia afaka manome zavatra lehibe lavitra noho izany izy , dia ny fitiavana .

(src)="71"> “ Liewer ’ n porsie groente waar liefde by is , as ’ n vetgevoerde bees [ “ die beste vleis ” , Today’s English Version ] en haat daarby . ” — Spreuke 15 : 17 .
(trg)="75"> “ Aleo sakafo anana ampian - tsetsetra toy izay omby mifahy asian - dromoromo . ” — Ohabolana 15 : 17 .

(src)="72"> Natuurlik kan baie onnodige lyding voorkom word as ’ n mens in die eerste plek die sonde van hoerery vermy .
(trg)="76"> Mazava ho azy , fa be ny fahoriana azo sorohina raha halavirina hatramin’ny voalohany ny fijangajangana .

(src)="73"> * Maar as ’ n meisie in hierdie opsig oortree het , hoef sy nie die gevolgtrekking te maak dat haar lewe verby is nie .
(trg)="77"> * Tsy tokony hihevitra anefa ny ankizivavy lavo tamin’izany , fa vita hatreo ny aminy .

(src)="74"> Deur verstandig op te tree , kan sy voorkom dat sy haar sonde vergroot en kan sy haar bes in haar situasie doen .
(trg)="78"> Afaka manonitra ny fahadisoany izy ka manarina ny fiainany , raha manao zavatra amim - pahendrena .

(src)="75"> Trouens , sy kan selfs die hulp en bystand van God verkry , wat diegene wat hulle verkeerde weg verlaat ‘ menigvuldiglik vergeef ’ . — Jesaja 55 : 7 .
(trg)="79"> Afaka mahazo ny fanampiana sy ny fanohanan’Andriamanitra mihitsy aza izy , satria tena mamela ny helok’ireo miala amin’ny lalan - dratsy Andriamanitra . — Isaia 55 : 7 .

(src)="76"> [ Voetnote ]
(trg)="80"> [ Fanamarihana ambany pejy ]

(src)="77"> Geslagsonsedelikheid word nie onder Jehovah se Getuies geduld nie , net soos dit nie onder die Christene in die eerste eeu geduld is nie .
(trg)="81"> Tsy mandefitra amin’ny fahalotoam - pitondran - tena ny Vavolombelon’i Jehovah , sahala amin’ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany ihany .

(src)="78"> Diegene wat hulle daaraan skuldig maak , kan nietemin die bystand van liefdevolle gemeentelike ouere manne inroep .
(trg)="82"> Afaka mahazo fanampiana avy amin’ireo anti - panahy be fitiavana eo anivon’ny fiangonana anefa ireo nanao fahadisoana .

(src)="79"> Deur hulle van hulle verkeerde weg te bekeer , kan sulke mense die vergifnis van sowel God as die Christengemeente geniet .
(trg)="83"> Afaka mahazo famelan - keloka avy amin’Andriamanitra sy ny fiangonana kristianina izy ireny , raha mibebaka .

(src)="80"> Onder die Mosaïese Wet het God vereis dat ’ n man wat ’ n maagd verlei met haar trou .
(trg)="84"> Raha nisy lehilahy nitaona zazavavy virjiny hanao firaisana taminy , teo ambanin’ny Lalàn’i Mosesy , dia notakin’Andriamanitra ny hanambadiany azy .

(src)="81"> Maar daardie wet het in die behoeftes van God se volk onder die omstandighede van daardie dag en eeu voorsien .
(trg)="85"> Ny tarehin - javatra tamin’izany fotoana izany anefa no nilan’ny vahoakan’Andriamanitra an’io .

(src)="82"> En selfs toe was die huwelik nie outomaties nie , aangesien die vader dit kon verbied . — Sien ons medetydskrif Die Wagtoring , 15 November 1989 , “ Vrae van lesers ” .
(trg)="86"> Tsy voatery ho nivady koa ireo olon - droa , satria afaka nisakana izany ilay ray . — Jereo ny “ Fanontanian’ny Mpamaky ” , tao amin’ny Tilikambo Fiambenana ( gazety naman’ity ) 15 Febroary 1989 .

(src)="83"> Jehovah se Getuies het baie gesinne gehelp om ’ n program van gereelde Bybelonderrig op te stel .
(trg)="87"> Nanampy fianakaviana maro hianatra Baiboly tsy tapaka ny Vavolombelon’i Jehovah .

(src)="84"> Jy kan met hulle in aanraking kom deur aan die uitgewers van hierdie tydskrif te skryf .
(trg)="88"> Azo atao ny manoratra amin’ny mpampanonta ity gazety ity , mba hifandraisana amin’izy ireo .

(src)="85"> Sien hoofstuk 24 van die boek Vrae wat jongmense vra — Antwoorde wat werk , uitgegee deur die Watchtower Bible and Tract Society of New York , Inc .
(trg)="89"> Jereo ny toko faha - 24 amin’ny boky Manontany ny Tanora — Valiny Mandaitra , navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah .

(src)="86"> [ Venster op bladsy 26 ]
(trg)="90"> [ Efajoro , pejy 14 ]

(src)="87"> Tienerswangerskap ​ — Die gevolge vir seuns
(trg)="92"> Matahotra na tsy mivaky loha fotsiny ny ankizilahy sasany nahabevohoka zanak’olona , ka manandrana miala andraikitra .

(src)="88"> Vrees — of selfsugtige onverskilligheid — dryf party seuns wat ’ n kind buite - egtelik verwek het om hulle verantwoordelikhede geheel en al te probeer ontduik . ’ n Seun wie se vriendin swanger geraak het , het gesê : “ Ek het net vir haar gesê : ‘ Sien jou weer . ’ ”
(trg)="93"> Nilaza toy izao ny ankizilahy iray nahabevohoka ilay ankizivavy niarahany : “ Nilazako fotsiny izy hoe : ‘ Mifankahita eny ihany e ! ’ ”

(src)="89"> Gelukkig lyk dit asof die meeste seuns ten minste in ’ n mate by hulle kroos betrokke wil wees .
(trg)="94"> Soa ihany fa toa mahatsapa ho manana andraikitra amin’ny zanany ihany ny ankamaroan’ny ankizilahy .

(src)="90"> Wanneer ’ n huwelik onraadsaam lyk ( soos dikwels die geval is ) , bied die meeste aan om finansieel te help .
(trg)="95"> Manome vola fanampiana izy ireny , rehefa hita fa tsy fahendrena ny hirosoana amin’ny fanambadiana ( ary izany no izy matetika ) .

(src)="91"> Party bied selfs aan om deel te hê aan die daaglikse versorging van die baba .
(trg)="97"> Tsy maharitra anefa izany matetika , satria tsy maharaka ny karamany , ary sady tsy manam - paharetana izy no tsy mahay mitaiza zaza .

(src)="92"> Maar sulke pogings blyk dikwels kortstondig te wees en word verydel deur die seun se beperkte verdienvermoë en sy nypende gebrek aan die geduld en vaardighede wat nodig is vir ’ n klein babatjie .
(trg)="98"> Tsy avelan’ny ray aman - drenin’ilay zazavavy hifandray amin’ilay ankizilahy mihitsy koa ny zanany vavy , sao hiafara amin’ny fahalotoam - pitondran - tena indray , na amin’ny fanambadiana aloha be izany .

(src)="93"> Daarbenewens is die meisie se ouers partykeer bitterlik daarteen gekant dat die seun enige verdere assosiasie met hulle dogter het uit vrees dat dit tot verdere seksuele wangedrag — of ’ n ontydige huwelik — kan lei .
(trg)="99"> Mety tsy havelan’izy ireo handray anjara mihitsy amin’izay fanapahan - kevitra momba ilay zaza ilay ankizilahy .

(src)="94"> Hulle ontsê hom miskien enige sê in besluite wat oor die kind geneem word , wat hom moontlik dwing om magteloos by te staan terwyl die kind geaborteer of vir aanneming aangebied word .
(trg)="100"> Tsy ampahafantariny azy , ohatra , na nesorina ilay zaza , na nomena hatsangan’olon - kafa .

(src)="95"> Dit beëindig enige kans dat hy ooit deel sal hê in die lewe van die kind wat hy verwek het .
(trg)="101"> Tsy mahafantatra ny amin’ilay zanany mihitsy izany izy .

(src)="96"> Aan die ander kant kan ’ n seun wel toegelaat word om ’ n geneentheid vir sy kind te ontwikkel — en dan word daardie band wreed verbreek wanneer die meisie trou en ’ n ander man die rol van vader oorneem .
(trg)="102"> Indraindray kosa , dia mety havela hiraiki - po amin - janany ihany ilay ankizilahy , nefa tapahina tsy misy indrafo izany rehefa manambady ilay ankizivavy , ka lehilahy hafa indray no maka ny toeran’ilay ray .

(src)="97"> Ongehude vaders betaal dus ongetwyfeld ook ’ n prys vir hulle onverantwoordelike optrede .
(trg)="103"> Tena mizaka ny vokatry ny nataony koa àry ireo ankizilahy manan - janaka nefa tsy manambady .