# af/101991245.xml.gz
# bi/101991245.xml.gz


(src)="1"> Voorkom dat slegte gewoontes terugkeer
(trg)="1"> Ol Rod Blong No Gat Nogud Fasin Bakegen

(src)="2"> “ EK HET GEWEN !
(trg)="2"> “ !

(src)="3"> Die stryd is uiteindelik verby ! ”
(trg)="3"> SAYE , MI WIN ! !
(trg)="4"> Faet i finis !

(src)="4"> Daardie woorde beskryf die gevoel van triomf wat ’ n mens ervaar wanneer jy teen ’ n ongewenste gewoonte gestry en dit te bowe gekom het .
(trg)="5"> ATING wan man i traem blokem wan nogud fasin mo hem i win .
(trg)="6"> Hem i glad nao hem i talem ol tok ya .
(trg)="7"> !
(trg)="8"> Be sipos hem i mekem nogud fasin ya bakegen , bambae hem i harem nogud !

(src)="5"> Maar hoe ontstellend kan dit tog vir so iemand wees as hy terugval !
(trg)="9"> Tru ya , hem i ting se nogud fasin blong hem i no save kambak . !

(src)="6"> Hoe teleurstellend is dit tog om uit te vind dat die slegte gewoonte , wat jy geglo het vir altyd weg is , ’ n onverwagte en kragtige terugkeer gemaak het !
(trg)="10"> Be hem i sek nogud taem hem i luk se nogud fasin ya i pulum hem bakegen , i strong moa long hem i bitim bifo !

(src)="7"> Miskien het jy teruggeval in ’ n slegte gewoonte wat jy baie graag wou te bowe kom .
(trg)="11"> Ating yu yu wantem blokem wan nogud fasin be yu yu foldaon long hem bakegen .

(src)="8"> Indien dit die geval is , begin jy dalk twyfel aan jou vermoë om die ongewenste gewoonte permanent af te skud .
(trg)="12"> Nao yu yu ting se yu yu no save lego fasin ya blong olwe .

(src)="9"> En daar is baie ongewenste gewoontes : ooretery , “ verslawing ” aan lekkers , oordrinkery , impulskopery , gewoontelaatkommery , dobbel , rook en duisend - en - een ander gewoontes .
(trg)="13"> I tru se i gat plante nogud fasin : man i wantem stap kakae oltaem nomo , i kakae tumas swit samting , i dring tumas bitim mak , i pem ol samting be neva i tingtinggud fastaem , i let oltaem , i plelake , i stap smok , mo sam narafala samting olsem bakegen .
(trg)="14"> “ ?

(src)="10"> “ Hoekom het ek teruggeval toe die ergste verby was ? ”
(trg)="15"> Kolosap Mi Win , From Wanem Nao Mi Mekem Samting Ya Bakegen ? ”

(src)="11"> Dit lyk asof dit makliker word om ’ n slegte gewoonte te vermy as jy eers deur die eerste onttrekkingsfase gegaan het .
(trg)="16"> Ating wan man i traem blokem wan nogud fasin blong hem .

(src)="12"> Maar verskeie studies toon dat dit dikwels nie die geval is nie .
(trg)="17"> Hem i winim ol faswan step blong kasem mak ya nao hem i ting se bambae faet ya i kam moa isi .

(src)="13"> In die boek Selfwatching verduidelik skrywers R .
(trg)="18"> Be ol stadi oli soemaot se plante taem samting ya i no tru .
(trg)="19"> Tu man , R .

(src)="14"> Hodgson en P .
(trg)="20"> Hodgson mo P .

(src)="15"> Miller : “ Gedurende die eerste drie maande na behandeling is die moontlikheid van ’ n terugval die grootste .
(trg)="22"> Oli talem se : “ Tri manis afta we oli givim meresin long wan man , ale hem i save mekem nogud fasin blong hem bakegen .

(src)="16"> Trouens , een studie toon dat ongeveer 66 persent van rokers , alkoholiste en dwelmverslaafdes binne 90 dae ná hulle eerste besluit om te verander na hulle vorige gedrag terugkeer .
(trg)="24"> Ol man ya oli mekemap maen blong olgeta blong jenisim fasin blong olgeta .
(trg)="25"> Be 90 dei biaen we oli talem olsem , bighaf ( 66 % ) blong olgeta oli no holem promes blong olgeta .

(src)="17"> Maar dié wat hulle verslawing gedurende die eerste drie tot ses maande kan beheers , staan ’ n goeie kans om daardie beheerstheid te behou . ”
(trg)="26"> Be olgeta we oli stanap strong tri manis kasem sikis manis biaen we oli mekemap maen blong olgeta , oli gat moa jans blong win . ”

(src)="18"> Waarom bestaan die gevaar dat slegte gewoontes maande — of soms jare — ná ’ n aanvangstyd van onthouding sal terugkeer ?
(trg)="27"> Ating yu yu lego wan nogud fasin plante manis no plante yia finis . ?
(trg)="28"> Be from wanem yu yu save mekem nogud fasin ya bakegen ?

(src)="19"> Een rede is dat sekere soorte lewensdruk dalk weer hulle verskyning maak , en slegte gewoontes het vantevore ’ n mate van tydelike verligting tot gevolg gehad .
(trg)="29"> Ating taem yu yu kasem wan trabol bifo , yu yu mekem nogud blong harem gud bakegen smoltaem .

(src)="20"> Selfs nadat jy dus meen dat jy ’ n ongewenste gewoonte te bowe gekom het , moet jy oppas dat jy nie terugval wanneer jy onder druk verkeer , soos wat deur ’ n finansiële terugslag , gesondheidsprobleme , verskillende teleurstellings veroorsaak word nie !
(trg)="30"> Olsem nao sipos yu yu kasem trabol ya bakegen , yu yu save mekem nogud olsem bifo .
(trg)="31"> Tru ya , sipos yu yu winim wan nogud fasin yu yu mas lukaot taem trabol i kasem yu bakegen .

(src)="21"> Moenie verbaas wees as jou vorige gewoonte dreig om terug te keer wanneer jy verveeld of eensaam is nie .
(trg)="32"> Yu yu save lusum mane , yu yu save sik , yu yu save harem nogud long wan samting .

(src)="22"> Sosiale druk , konflikte met mense , negatiewe emosies en situasies waar versoeking sterk is , kan ander oorsake van ’ n terugval wees .
(trg)="33"> Sipos yu yu no gat wan samting blong mekem mo yu yu harem nogud blong stap yu wan , nogud fasin i save pulum yu bakegen .

(src)="23"> Voorkom dat jy terugval
(trg)="34"> Yu yu no mas sek long samting ya .

(src)="24"> Selfs na ’ n aanvangstyd waartydens jy ’ n ongewenste gewoonte met welslae beveg het , is dit belangrik dat jy aanhou om die metodes te gebruik wat jou in die eerste plek gehelp het om met die gewoonte te breek .
(trg)="35"> Hemia nao sam narafala samting we oli save hapen : ol fren oli save pulum yu , yu no joengud wetem narafala , yu yu harem se yu no naf blong mekem wan samting , yu yu kasem wan strong traem .

(src)="25"> Hierdie metodes kan deurlopend gebruik word , of in sommige gevalle sal dit dalk genoeg wees om hulle van tyd tot tyd weer te gebruik , soos tydens tydperke van druk of sterk versoeking .
(trg)="36"> Ol Rod Blong No Foldaon Bakegen
(trg)="37"> Nating se yu yu blokem wan nogud fasin longtaem lelebet , be yu yu mas gohed blong folem ol rod we oli bin givhan long yu blong winim fasin ya .

(src)="26"> Byvoorbeeld , jy het dalk geskrewe verslae gehou om te sien hoe jy vorder , soos daaglikse of weeklikse aantekeninge terwyl jy probeer om gewig te verloor .
(trg)="38"> Yu yu save folem ol rod ya oltaem nomo no taem yu yu wari long wan samting mo yu yu kasem wan strong traem .
(trg)="39"> Ating yu yu wantem lusum wet .

(src)="27"> Dit is nuttig as jy met ’ n gewoonte wil breek en moet selfs nie laat vaar word wanneer jy meen dat die gevaar verby is nie .
(trg)="42"> Nating se yu yu bilif we yu yu win , be yu no mas lego rod ya .
(trg)="43"> Sipos yu yu winim wan nogud fasin blong yu be wan samting i traem yu bakegen .

(src)="28"> Jy het jou moontlik ook op die een of ander manier beloon wanneer jy die gewoonte wat jy te bowe probeer kom het met welslae weerstaan het . ’ n Gewysigde beloningstelsel sal dalk nuttig wees om te voorkom dat jy terugval .
(trg)="44"> Nao sipos yu yu win , yu yu save pem wan samting long yu olsem presen .
(trg)="45"> Yu yu save faenem defren kaen presen we oli stret long yu nao samting ya i save halpem yu blong no foldaon bakegen .

(src)="29"> Of het jy ’ n vriend se hulp ingeroep om jou te help om met ’ n gewoonte te breek ?
(trg)="46"> Yu yu save askem long wan fren blong yu blong givhan long yu .

(src)="30"> Laat hom toe om jou te help om weg te bly van jou vorige gewoonte .
(trg)="47"> Sipos yu yu no wantem foldaon bakegen , yu yu mas letem hem i givhan long yu .

(src)="31"> Watter ander metodes sal jou help om te voorkom dat jy terugval , veral ten tyde van druk ?
(trg)="48"> ?
(trg)="49"> Taem yu yu trabol , wanem narafala rod i save givhan long yu blong no foldaon ?

(src)="32"> Weerstaan deur vervanging
(src)="33"> Dr .
(trg)="50"> Mekem Wan Samting We Yu Harem Gud Long Hem

(src)="34"> R .
(trg)="51"> R .

(src)="35"> Stuart , sielkundige direkteur van Weight Watchers International , Inc . , beveel die volgende aan vir diegene wat gewig probeer verloor : “ Hou jou verstand met ’ n verskeidenheid interessante bedrywighede besig .
(trg)="52"> Stuart , wan dokta blong stadi long tingting blong man mo semtaem daerekta blong Weight Watchers International , Inc . , hem i tokbaot man we i wantem lusum wet .

(src)="36"> Handwerk en stokperdjies werk goed .
(trg)="53"> Hem i talem se : “ Yu yu save mekem defren wok blong mekem tingting blong yu i tingbaot narafala samting .

(src)="37"> Indien moontlik , hou die benodigdhede byderhand en sorg dat die werkgebied voor die tyd gereed is , sodat jy op die ingewing van die oomblik met jou bedrywigheid kan begin . ”
(trg)="54"> Yu save wokem wud , somap , no mekem sam narafala samting olsem .

(src)="38"> Miskien kan so ’ n metode jou help .
(trg)="55"> Yu yu save putum ol samting we yu nidim long wok ya oli stap rere long wan ples .

(src)="39"> Ja , vervang jou vorige slegte gewoonte met heilsame bedrywighede .
(trg)="56"> Nao taem bambae yu wantem wok , kwiktaem nomo yu save stat . ”
(trg)="57"> Fasin ya i save givhan long yu .

(src)="40"> Onthou dat daardie gewoonte jou waarskynlik ’ n mate van verligting gegee het wanneer die lewe spanningsvol geraak het ; kies dus vervangingsmiddele wat dieselfde doel doeltreffend sal bereik .
(trg)="58"> Tru ya , wan gudfala wok i save tekem ples blong wan nogud fasin .
(trg)="59"> Yu yu no mas fogetem se taem yu yu kasem trabol bifo , yu yu mekem wan nogud fasin blong harem gud lelebet .

(src)="41"> Jy kan lees , oefen , ’ n musiekinstrument bespeel , skilder of vir vriende gaan kuier .
(trg)="60"> From samting ya , yu yu mas jusum ol wok we oli save mekem yu yu harem gud .

(src)="42"> Begin nou deur ’ n lys op te stel van potensiële vervangingsbedrywighede .
(trg)="61"> Olsem nao , yu yu save rid , mekem wan spot , plei myusek , pentem ol pija , mo visitim fren .

(src)="43"> Onderstreep dié wat jy besluit om te gebruik .
(trg)="62"> Stat naoia blong raetemdaon wan lis blong ol samting we yu yu save mekem .

(src)="44"> Beoefen hierdie nuwe bedrywighede oor en oor soos jy met jou vorige gewoonte gedoen het .
(trg)="63"> Putum wan mak long olgeta we yu jusum blong mekem .
(trg)="64"> Wok ya i mas tekem ples blong nogud fasin blong yu .

(src)="45"> Dit sal dit makliker maak om jou tot hulle te wend wanneer jy bedruk voel .
(trg)="65"> Traem mekem wok ya oltaem .
(trg)="66"> Olsem nao taem bambae yu kasem trabol , i moa isi blong mekem wok ya .

(src)="46"> Trouens , hierdie vervangingsbedrywighede sal in werklikheid gewoontes word — goeie gewoontes !
(trg)="67"> Nyufala wok ya i kam olsem wan nyufala fasin , be hemia i wan gudfala fasin .

(src)="47"> Die belangrikheid om teen moedeloosheid te stry
(trg)="68"> Yu Yu Mas Faetem Tingting We i Foldaon

(src)="48"> Aangesien die versoeking om na slegte gewoontes terug te keer besonder groot kan wees wanneer jy onder druk verkeer , is dit moontlik om party omstandighede in jou lewe te verander om die druk te verminder ?
(trg)="69"> Taem yu yu kasem trabol , i strong moa blong blokem ol nogud fasin .
(trg)="70"> From samting ya , yu yu save jenisim sam samting long laef blong yu blong trabol i no kasem yu .

(src)="49"> Selfs wanneer sekere probleme nie vermy kan word nie , kan jy leer om jou emosies te beteuel sodat jy nie deur moedeloosheid oorweldig word nie .
(trg)="71"> I tru we samtaem yu yu no save blokem ol trabol .
(trg)="72"> Be yu yu save lanem blong bos long ol filing blong yu , nao tingting blong yu i no save foldaon .

(src)="50"> Die krag van moedeloosheid word dikwels onderskat . ’ n Bybelspreuk sê : “ Die gees van ’ n man ondersteun hom in sy krankheid ; maar ’ n verslae gees — wie kan dit opbeur ? ” .
(trg)="73"> Taem tingting blong man i foldaon , samting ya i save spolem hem .
(trg)="74"> Plante man oli no save samting ya .
(trg)="75"> Wan proveb we i stap long Baebol i talem se : “ Tingting blong man i save stanap strong taem hem i gat wan sik . ?

(src)="51"> Hoe waar is dit tog nie !
(trg)="77"> ( Proveb 18 : 14 ) !
(trg)="78"> Tok ya i tru !

(src)="52"> Dit is dikwels nie die probleem nie maar die gevolglike moedeloosheid wat ons swak maak .
(trg)="79"> Plante taem , trabol i no mekem man i slak .
(trg)="80"> Be sipos tingting blong hem i foldaon , samting ya nao i mekem hem i slak .

(src)="53"> Nog ’ n Bybelspreuk stel dit so : “ Het jy jou ontmoedig betoon op die dag van benoudheid ?
(trg)="81"> Wan narafala proveb blong Baebol i talem se : “ ?
(trg)="82"> Tingting blong yu i foldaon long taem blong trabol ?

(src)="54"> Jou krag sal gering wees ” .
(trg)="83"> Bambae paoa blong yu i smol nomo . ”

(src)="55"> Onbeteuelde negatiewe emosies sal jou swak maak .
(trg)="84"> ( Proveb 24 : 10 ) Sipos yu yu ting se yu no naf mo yu no bos long ol filing blong yu , ale yu save kam slak from .

(src)="56"> Hulle sal jou vir ’ n terugval vatbaar maak en miskien druk op jou uitoefen om vir verligting na ’ n slegte gewoonte terug te keer .
(trg)="85"> I moa isi blong foldaon , mo blong harem nogud bakegen .
(trg)="86"> Filing ya i save pulum yu blong mekem nogud fasin bakegen . !

(src)="57"> Hoe belangrik is dit dan tog nie om moedeloosheid te beveg nie !
(trg)="87"> Tru ya , i impoten blong faetem tingting we i foldaon !

(src)="58"> Maar gestel jy vind ondanks jou pogings steeds dat jy besig is om terug te val ?
(trg)="88"> ?
(trg)="89"> Be olsem wanem sipos yu yu traehad , be afta yu yu foldaon bakegen ?

(src)="59"> Tydelike terugslag versus ’ n volskaalse terugval
(trg)="90"> Nating Se Yu Foldaon , Be Yu Save Girap Mo Gohed

(src)="60"> Hoe maklik is dit tog om te dink : ‘ Ek het gefaal , ek kan dus maar net sowel tou opgooi . ’
(trg)="91"> I isi blong talem se : ‘ Mi mestem .

(src)="61"> Stry teen daardie gesindheid .
(trg)="92"> Taswe i moa gud mi lego nomo . ’

(src)="62"> Moenie toelaat dat ’ n tydelike terugslag , of selfs etlike terugslae , ’ n neerlaag vir jou beteken nie .
(trg)="93"> Yu no mas ting olsemia .
(trg)="94"> Ating yu yu foldaon , mo plante taem yu mekem olsem .
(trg)="95"> Be samting ya i no min se yu no save kasem mak blong yu .

(src)="63"> Beskou die volgende illustrasie : Sê nou jy klim trappe en jy gly een of twee trappies agteruit omdat jy struikel .
(trg)="96"> No gat .
(trg)="97"> Hemia nao wan eksampel : Yu yu stap wokbaot i go antap long step , be yu mestem , nao yu foldaon long wan no tu step . ?

(src)="64"> Sal jy redeneer : ‘ Ek sal maar moet terugloop na die onderent van die trap en weer van vooraf begin ’ ?
(trg)="98"> Bambae yu mekem wanem ? ?
(trg)="99"> Bambae yu godaon olgeta long ol step ya , nao yu stat blong wokbaot i go antap bakegen ? !

(src)="65"> Natuurlik nie !
(trg)="100"> No gat !

(src)="66"> Waarom moet jy dan hierdie valse redenasie op die stryd teen slegte gewoontes toepas ?
(trg)="101"> Olsem nao , sipos yu yu mekem fasin nogud blong yu bakegen , yu yu no mas mekem olsem ya tu .

(src)="67"> Skuldgevoelens volg dikwels op ’ n terugslag .
(trg)="103"> Be yu no mas ting nogud long yu , i bitim mak .

(src)="68"> Jy voer hierdie gevoelens dalk tot ’ n uiterste deur te dink dat jy niks werd is nie , dat jy ’ n swak karakter het en niks goeds verdien nie .
(trg)="104"> Yu no mas ting se yu yu nogud , mo tingting blong yu i no strong inaf , mo i no stret we yu kasem wan gud samting .

(src)="69"> Moenie jouself toelaat om voor sulke oordrewe skuldgevoelens te swig nie .
(trg)="105"> Yu yu no mas harem nogud , i bitim mak .

(src)="70"> Dit beroof jou van die krag wat jy nodig het om die stryd voort te sit .
(trg)="106"> Sipos yu mekem olsem , bambae yu yu no save gat naf paoa blong faet bakegen .

(src)="71"> En onthou dit : Die grootste man wat ooit op hierdie aarde geleef het , Jesus Christus , het gekom om sondaars te bevry , nie volmaakte mense nie .
(trg)="107"> Mo rimemba samting ya : Jisas Kraes we i hae moa i bitim ol narafala man , i kamdaon long wol blong pemaot ol sinman .
(trg)="108"> Be hem i no kamdaon blong pemaot ol man we oli stret olgeta .

(src)="72"> Daarom sal nie een van ons dinge op hierdie tydstip volmaak doen nie .
(trg)="109"> From samting ya , i no gat man we i save mekem ol samting oli stret gud olgeta .

(src)="73"> Nog ’ n punt om in gedagte te hou , is dat skuld ’ n maklike uitweg kan wees om ons toe te laat om dieselfde ding weer te doen .
(trg)="111"> Sipos yu yu harem nogud bitim mak from rong blong yu , ale samting ya i save openem rod long yu blong mekem nogud fasin ya bakegen .

(src)="74"> In hulle boek You Can’t Afford the Luxury of a Negative Thought verduidelik P .
(trg)="112"> Long wan buk ( You Can’t Afford the Luxury of a Negative Thought ) P .

(src)="75"> McWilliams en J .
(trg)="113"> McWilliams mo J .

(src)="76"> Roger hierdie moontlike gevolg : “ Skuld . . . laat ons dit weer doen .
(trg)="115"> Oli talem se : “ Fasin blong harem nogud i bitim mak long rong blong yumi . . . i pulum yumi blong mekem nogud bakegen .

(src)="77"> Wanneer ons ‘ die prys betaal het ’ vir ons ‘ misdaad ’ kan ons dit weer doen solank ons bereid is om die prys te betaal .
(trg)="116"> Taem yumi kasem panis from nogud fasin blong yumi , yumi save mekem samting ya bakegen sipos yumi rere blong kasem panis bakegen . ?

(src)="78"> Die prys ?
(trg)="117"> Wanem panis ya ?

(src)="79"> Meer skuld . ”
(trg)="118"> Bambae yumi harem nogud moa . ”

(src)="80"> Jy hoef nie toe te laat dat ’ n tydelike terugslag in ’ n volskaalse terugval ontaard nie .
(trg)="119"> Ating yu yu foldaon .
(trg)="120"> Be yu yu no mas gohed blong mekem plante moa nogud samting bakegen .

(src)="81"> Hou in gedagte dat al wat uiteindelik saak maak , is of jy die gewoonte te bowe gekom het , nie of jy ’ n paar keer langs die pad teruggeval het nie .
(trg)="122"> Yu wantem blokem wan nogud fasin .
(trg)="123"> Nating se yu yu foldaon , be samting ya i no impoten tumas .
(trg)="124"> Samting we i impoten , hemia : yu yu mas kasem mak blong yu .

(src)="82"> In hierdie verband is dit wys om vroegtydig te besluit watter metode jy gaan gebruik as jy vind dat jy besig is om in jou ou gewoonte te verval .
(trg)="125"> Long saed ya , i gud blong tingbaot fastaem wanem samting bambae yu mekem sipos yu yu foldaon .

(src)="83"> So ’ n plan sal jou in staat stel om teen die terugval te stry sodra dit begin .
(trg)="126"> Sipos wan samting i stat traem yu , samting ya i save givhan long yu blong faet mo stanap strong .
(trg)="127"> !

(src)="84"> Moontlik — en die moeite werd !
(trg)="128"> Yu Save Win , Mo Bambae Yu Harem Gud From !

(src)="85"> Die stryd teen ’ n slegte gewoonte behels dan meer as om net die aanvangstyd van pynlike onttrekking te verduur .
(trg)="129"> Olsem nao , taem yu faet agens long wan nogud fasin , i no min se yu yu mas harem nogud from .
(trg)="130"> No gat .

(src)="86"> Dit behels dat jy teleurstellings te bowe kom sonder om permanent in die slegte gewoonte terug te val .
(trg)="131"> I min se taem yu yu foldaon , yu mas gohed blong faet agens long nogud fasin ya blong no letem hem i winim yu .
(trg)="132"> ?

(src)="87"> Moeilik ?
(trg)="133"> I had blong mekem olsem ?

(src)="88"> Ja , maar heel moontlik .
(trg)="134"> Yes , be yu yu save kasem mak .

(src)="89"> Die metode wat jou gehelp het om in die eerste plek met die gewoonte te breek , sal jou help om terugvalle te voorkom of te bowe te kom , indien jy daarmee aanhou .
(trg)="135"> Sipos yu yu gohed blong folem ol rod blong blokem wan nogud fasin , ale samting ya i save halpem yu blong blokem no winim nogud fasin ya bakegen . ?

(src)="90"> Die grootste voordeel ?
(trg)="136"> Bambae yu kasem wanem frut ?

(src)="91"> Selfrespek — op sigself ’ n waardevolle beloning .
(trg)="137"> Bambae yu harem gud blong save se yu yu folem stret fasin .

(src)="92"> En waarskynlik sal jy ook in aansien styg by dié wat jou ken .
(trg)="138"> Mo ol man raonabaot long yu bambae oli tinghae moa long yu .