# af/2016520.xml.gz
# bfi/2016520.xml.gz


(src)="2"> 7 Soek die Koninkryk , nie dinge nie
(trg)="1"> 1 Seek the Kingdom , Not Things

(src)="3"> Jesus het ons geleer om ‘ eers die koninkryk te soek ’ , nie materiële dinge nie .
(trg)="2"> Jesus taught us to ‘ seek first the Kingdom , ’ not material things .

(src)="4"> Hoe kan ons materialisme vermy en ons lewe vereenvoudig sodat ons geestelike belange eerste in ons lewe kan stel ?
(trg)="3"> How can we avoid the snare of materialism and simplify our life so that we can pursue more important spiritual interests ?

(src)="5"> Kyk na Jesus se aanmoedigende woorde in die gedeelte van sy Bergpredikasie wat in Matteus 6 : 25 - 34 gevind word .
(trg)="4"> Consider Jesus ’ encouraging words in the portion of his Sermon on the Mount found at Matthew 6 : 25 - 34 .

(src)="6"> 13 Waarom moet ons ‘ aanhou waak ’ ?
(trg)="5"> 2 Why Must We “ Keep on the Watch ” ?

(src)="7"> Jesus het gesê dat ons in hierdie laaste dae moet ‘ aanhou waak ’ , en as Christene moet ons sy woorde ernstig opneem .
(trg)="6"> As Christians , we must take seriously Jesus ’ admonition to “ keep on the watch ” in these last days .

(src)="8"> Ons moet dus waak teen dinge wat kan veroorsaak dat ons nie waaksaam bly en gereed is vir Jesus se koms nie .
(trg)="7"> To do that , we need to guard against negative influences that could cause us not to be alert and vigilant with respect to Jesus ’ coming .

(src)="9"> Hierdie artikel verduidelik wat ons kan doen om afleidings te vermy en waaksaam te bly .
(trg)="8"> This article explains how we can avoid being distracted from our watchfulness .

(src)="11"> Ek sal jou help ”
(src)="12"> 21 Dankbaar vir God se onverdiende goedhartigheid
(trg)="9"> 3 Grateful Recipients of God’s Undeserved Kindness

(src)="13"> 26 Verkondig die goeie nuus van onverdiende goedhartigheid
(trg)="10"> 4 Spread the Good News of Undeserved Kindness

(src)="14"> Hierdie twee artikels bespreek baie van die maniere waarop ons by Jehovah se onverdiende goedhartigheid baat vind .
(trg)="11"> These two articles examine many of the ways that we benefit from Jehovah’s undeserved kindness .

(src)="15"> Dit verduidelik ook waarom groot dankbaarheid vir hierdie blyke van liefde ons moet beweeg om vir ander te vertel hoe hulle ook by Jehovah se onverdiende goedhartigheid kan baat vind .
(src)="16"> 31 Vrae van lesers
(trg)="12"> They also explain why our deep gratitude for these expressions of love should move us to make known to others how they too can benefit from Jehovah’s undeserved kindness .

# af/2016522.xml.gz
# bfi/2016522.xml.gz


(src)="2"> 1 : 16 .
(trg)="1"> “ We all received . . . undeserved kindness upon undeserved kindness . ” ​ — JOHN 1 : 16 .

(src)="3"> LIEDERE : 95 , 13
(trg)="2"> SONGS : 1 , 13

(src)="4"> Wat is die grootste bewys van Jehovah se onverdiende goedhartigheid teenoor die mensdom ?
(trg)="3"> What is the greatest expression of Jehovah’s undeserved kindness toward mankind ?

(src)="5"> Hoe kan ons toon dat sonde nie meer oor ons heers nie , maar dat onverdiende goedhartigheid oor ons heers ?
(trg)="4"> How can we show that we are no longer ruled by sin but by undeserved kindness ?

(src)="6"> Watter seëninge ontvang ons as gevolg van Jehovah se onverdiende goedhartigheid ?
(trg)="5"> What blessings come to us as a result of Jehovah’s undeserved kindness ?

(src)="7"> 1 , 2 . ( a ) Beskryf Jesus se gelykenis van die eienaar van die wingerd . ( b ) Hoe toon die verhaal wat vrygewigheid en onverdiende goedhartigheid beteken ?
(trg)="6"> Describe Jesus ’ illustration of the owner of the vineyard .

(src)="8"> ’ N WINGERDBOER het vroeg een oggend na die markplein gegaan om werkers te huur om in sy wingerd te werk .
(trg)="7"> A WINEGROWER went to the marketplace early one morning to hire men to work in his vineyard .

(src)="9"> Die werkers wat hy gevind het , was tevrede met die loon wat hy hulle aangebied het en het gaan werk .
(trg)="8"> The men he found agreed to the wage he offered and went to work .

(src)="10"> Maar omdat die eienaar nog werkers nodig gehad het , het hy ’ n paar keer deur die dag na die markplein gegaan en nog werkers gehuur .
(src)="11"> Hy het selfs vir diegene wat hy teen die einde van die middag gehuur het , ’ n goeie loon aangebied .
(trg)="9"> The owner needed more workers , however , and returned to the marketplace throughout the day to hire more and more men , offering a fair wage even to those whom he hired at the end of the afternoon .

(src)="12"> Toe dit aand word , het hy die werkers geroep om hulle hulle loon te gee , en hy het vir almal dieselfde loon gegee , of hulle nou baie ure of net een uur gewerk het .
(trg)="10"> When evening came , he gathered the workers together to give them their wages , and he gave the same amount to each of them , whether they had labored many hours or just one .

(src)="13"> Toe diegene wat hy eerste gehuur het , dit besef , het hulle gekla .
(trg)="11"> When those first hired realized this , they complained .

(src)="14"> Die wingerdboer het geantwoord : ‘ Het julle nie met my ooreengekom vir die loon wat ek aangebied het nie ?
(trg)="12"> The winegrower replied : ‘ Did you not agree to the wage I offered ?

(src)="15"> Het ek nie die reg om al my werkers te betaal wat ek wil nie ?
(trg)="13"> Do I not have the right to give all my workers whatever I want ?

(src)="16"> Is julle afgunstig omdat ek vrygewig is ? ’ — Matt . 20 : 1 - 15 , vtn . in NW .
(trg)="14"> Are you envious because I am generous ? ’ ​ — Matt . 20 : 1 - 15 , ftn .

(src)="17"> Jesus se gelykenis herinner ons aan een van Jehovah se eienskappe wat dikwels in die Bybel genoem word — sy “ onverdiende goedhartigheid ” .
(trg)="16"> Jesus ’ parable reminds us of one of Jehovah’s qualities that is often mentioned in the Bible ​ — his “ undeserved kindness . ”

(src)="18"> ( Lees 2 Korintiërs 6 : 1 . )
(trg)="17"> ( Read 2 Corinthians 6 : 1 . )

(src)="19"> Dit het dalk gelyk of die werkers wat net een uur gewerk het , nie die volle loon verdien nie , maar die eienaar van die wingerd het buitengewone goedhartigheid aan hulle betoon . ’ n Geleerde het die volgende gesê oor die woord “ onverdiende goedhartigheid ” , wat in party Bybelvertalings ook met “ genade ” vertaal word : “ Die woord verwys basies na ’ n vrye en onverdiende gawe , iets wat aan ’ n persoon gegee word sonder dat hy daarvoor gewerk het of dit verdien . ”
(trg)="18"> The workers who had labored only one hour did not seem to merit receiving the full wage , but the owner of the vineyard showed them extraordinary kindness .
(trg)="19"> Regarding the word for “ undeserved kindness , ” which is translated “ grace ” in many Bible versions , one scholar wrote : “ The whole basic idea of the word is that of a free and undeserved gift , of something given to a man unearned and unmerited . ”

(src)="20"> 3 , 4 .
(trg)="20"> 3 , 4 .

(src)="21"> Waarom en hoe het Jehovah onverdiende goedhartigheid teenoor die hele mensdom betoon ?
(trg)="21"> Why and how has Jehovah shown undeserved kindness toward all mankind ?

(src)="22"> Die Skrif praat van “ die vrye gawe van die onverdiende goedhartigheid van God ” .
(trg)="22"> The Scriptures speak of “ the free gift of God’s undeserved kindness . ”

(src)="23"> Waarom en hoe gee Jehovah hierdie “ vrye gawe ” ?
(trg)="23"> Why and how does Jehovah bestow this “ free gift ” ?

(src)="24"> As ons al Jehovah se vereistes ten volle kon nakom , sou ons sy goedhartigheid teenoor ons verdien het .
(trg)="24"> If we met all of Jehovah’s requirements perfectly , his kindness toward us would be deserved .

(src)="25"> Maar ons kan dit nie ten volle nakom nie .
(trg)="25"> As it is , we fail to do so .

(src)="26"> Daarom het die wyse koning Salomo geskryf : “ Daar is geen mens regverdig op die aarde wat voortdurend goed doen en nie sondig nie ” .
(trg)="26"> Thus , wise King Solomon wrote : “ There is no righteous man on earth who always does good and never sins . ”

(src)="27"> En die apostel Paulus het gesê : “ Almal het gesondig en skiet te kort aan die heerlikheid van God ” , en “ die loon wat die sonde betaal , is die dood ” .
(trg)="27"> The apostle Paul likewise stated : “ All have sinned and fall short of the glory of God , ” and “ the wages sin pays is death . ”

(src)="28"> Dit is wat ons verdien .
(trg)="28"> That is what we deserve .

(src)="29"> Maar Jehovah het die sondige mensdom so liefgehad dat hy “ sy enigverwekte Seun ” na die aarde gestuur het om vir ons te sterf .
(trg)="29"> Jehovah , however , expressed his love toward fallen mankind in an incomparable act of undeserved kindness .

(src)="30"> Dit was die grootste bewys van onverdiende goedhartigheid .
(trg)="30"> He sent his greatest gift of all , “ his only - begotten Son , ” to earth to die in our behalf .

(src)="31"> Paulus het gesê dat Jesus nou “ met heerlikheid en eer gekroon [ is ] omdat hy die dood ondergaan het , sodat hy deur God se onverdiende goedhartigheid vir elke mens die dood sou smaak ” .
(trg)="31"> So Paul wrote concerning Jesus that he is “ now crowned with glory and honor for having suffered death , so that by God’s undeserved kindness he might taste death for everyone . ”

(src)="32"> Ja , “ die gawe wat God gee , is die ewige lewe deur Christus Jesus , ons Here ” . — Rom . 6 : 23b .
(trg)="32"> Yes , “ the gift God gives is everlasting life by Christ Jesus our Lord . ” ​ — Rom . 6 : 23b .

(src)="33"> 5 , 6 .
(trg)="33"> 5 , 6 .

(src)="34"> Wat is die gevolge wanneer ( a ) die sonde oor ons heers ?
(trg)="34"> What are the results when we are ruled ( a ) by sin ?

(src)="35"> ( b ) onverdiende goedhartigheid oor ons heers ?
(trg)="35"> ( b ) by undeserved kindness ?

(src)="36"> Hoe het die mens sonde en die dood geërf ?
(trg)="36"> How did humans inherit the sinful , dying condition that plagues us all ?

(src)="37"> Die Bybel verduidelik dat “ die dood deur die oortreding van die een mens [ Adam ] as koning geheers [ het ] ” oor Adam se nakomelinge .
(trg)="37"> The Bible explains : “ By the trespass of the one man [ Adam ] death ruled as king ” over Adam’s descendants .

(src)="38"> Maar gelukkig kan ons besluit om nie langer deur die sonde oorheers te word nie .
(trg)="38"> Happily , though , we can choose no longer to be ruled , or dominated , by sin .

(src)="39"> As ons geloof beoefen in Christus se losprysoffer , laat ons toe dat Jehovah se onverdiende goedhartigheid oor ons heers .
(trg)="39"> By exercising faith in Christ’s ransom sacrifice , we place ourselves under the rule of Jehovah’s undeserved kindness .

(src)="40"> Hoe so ?
(trg)="40"> How so ?

(src)="41"> “ Waar die sonde oorvloedig geword het , het onverdiende goedhartigheid nog oorvloediger geword .
(trg)="41"> “ Where sin abounded , undeserved kindness abounded still more .

(src)="42"> Met watter doel ?
(trg)="42"> To what end ?

(src)="43"> Sodat , net soos die sonde as koning geheers het saam met die dood , die onverdiende goedhartigheid ook as koning sou heers deur middel van regverdigheid met die ewige lewe in die vooruitsig deur middel van Jesus Christus . ” — Rom .
(trg)="43"> So that just as sin ruled as king with death , so also undeserved kindness might rule as king through righteousness leading to everlasting life through Jesus Christ . ” ​ — Rom .

(src)="44"> 5 : 20 , 21 .
(trg)="44"> 5 : 20 , 21 .

(src)="45"> Al is ons nog steeds sondaars , hoef ons nie toe te laat dat die sonde oor ons heers nie .
(trg)="45"> Even though we remain sinners , we need not resign ourselves to having sin dominate our lives .

(src)="46"> Wanneer ons wel sondig , sal ons Jehovah vra om ons te vergewe .
(trg)="46"> When we do give in to sin , we will ask Jehovah for his forgiveness .

(src)="47"> Paulus het Christene gewaarsku : “ Die sonde moet nie meester oor julle wees nie , aangesien julle nie onder die wet is nie maar onder onverdiende goedhartigheid ” .
(trg)="47"> Paul warned Christians : “ Sin must not be master over you , seeing that you are not under law but under undeserved kindness . ”

(src)="48"> Ons vind dus baat by God se onverdiende goedhartigheid .
(trg)="48"> Therefore , we come under the rule of undeserved kindness .

(src)="49"> Wat beteken dit vir ons ?
(trg)="49"> With what result ?

(src)="50"> Paulus het verduidelik : “ Die onverdiende goedhartigheid van God . . . onderrig ons om goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp en om met gesonde verstand en regverdigheid en godvrugtige toegewydheid te midde van hierdie teenswoordige stelsel van dinge te lewe . ” — Tit .
(src)="51"> 2 : 11 , 12 .
(trg)="50"> Paul explained : “ The undeserved kindness of God . . . trains us to reject ungodliness and worldly desires and to live with soundness of mind and righteousness and godly devotion amid this present system of things . ” ​ — Titus 2 : 11 , 12 .

(src)="52"> 7 , 8 .
(trg)="51"> 7 , 8 .

(src)="53"> Wat beteken dit dat Jehovah se onverdiende goedhartigheid op verskillende maniere betoon word ?
(trg)="52"> What does it mean that Jehovah’s undeserved kindness is “ expressed in various ways ” ?

(src)="54"> ( Sien prente aan begin van artikel . )
(trg)="53"> ( See opening pictures . )

(src)="55"> Die apostel Petrus het geskryf : “ Na die mate waarin elkeen ’ n gawe ontvang het , moet julle dit gebruik om mekaar te dien as goeie bestuurders van God se onverdiende goedhartigheid waaraan daar op verskillende maniere uiting gegee word ” .
(trg)="54"> The apostle Peter wrote : “ To the extent that each one has received a gift , use it in ministering to one another as fine stewards of God’s undeserved kindness that is expressed in various ways . ”

(src)="56"> Wat beteken dit ?
(trg)="55"> What does that mean ?

(src)="57"> Ongeag watter beproewinge ons in die lewe ondervind , Jehovah kan ons help om te volhard .
(trg)="56"> That whatever the nature of the trials we may face in life , Jehovah can enable us to cope with them .

(src)="58"> God sal goedhartigheid aan ons betoon wat ons in staat sal stel om enige beproewing te verduur .
(trg)="57"> There will always be an expression of God’s kindness that will match each trial .

(src)="59"> Ja , Jehovah se onverdiende goedhartigheid word op verskillende maniere betoon .
(trg)="58"> Indeed , Jehovah’s undeserved kindness is expressed in various ways .

(src)="60"> Die apostel Johannes het geskryf : “ Ons het almal uit sy volheid ontvang , ja , onverdiende goedhartigheid op onverdiende goedhartigheid ” .
(trg)="59"> The apostle John wrote : “ We all received from his fullness , even undeserved kindness upon undeserved kindness . ”

(src)="61"> Die verskillende maniere waarop Jehovah goedhartigheid aan ons betoon , bring vir ons baie seëninge mee .
(trg)="60"> The various expressions of Jehovah’s kindness result in our receiving many blessings .

(src)="62"> Wat is party van hierdie seëninge ?
(trg)="61"> What are some of them ?

(src)="63"> Hoe vind ons baat by Jehovah se onverdiende goedhartigheid , en hoe kan ons ons dankbaarheid daarvoor toon ?
(trg)="62"> How do we benefit from Jehovah’s undeserved kindness , and how can we show our gratitude for it ?

(src)="64"> Ons sondes word vergewe .
(trg)="63"> Being forgiven of our sins .

(src)="65"> Weens Jehovah se onverdiende goedhartigheid word ons sondes vergewe , maar ons moet berou toon en hard stry teen ons sondige neigings .
(src)="66"> ( Lees 1 Johannes 1 : 8 , 9 . )
(trg)="64"> Because of Jehovah’s undeserved kindness , we have our sins forgiven , provided we repent and continue to put up a hard fight against our sinful inclinations .

(src)="67"> God se barmhartigheid moet ons dankbaar maak en ons beweeg om hom te verheerlik .
(trg)="65"> God’s mercy should fill us with gratitude and move us to glorify him .

(src)="68"> Toe Paulus aan gesalfde mede - Christene geskryf het , het hy gesê : “ [ Jehovah ] het ons verlos van die gesag van die duisternis en ons oorgebring in die koninkryk van die Seun van sy liefde , deur middel van wie ons ons bevryding deur ’ n losprys het , die vergifnis van ons sondes ” .
(trg)="66"> Writing to fellow anointed Christians , Paul stated : “ [ Jehovah ] rescued us from the authority of the darkness and transferred us into the kingdom of his beloved Son , by means of whom we have our release by ransom , the forgiveness of our sins . ”

(src)="69"> Vergifnis van ons sondes maak dit vir ons moontlik om baie ander wonderlike seëninge te geniet .
(trg)="67"> Being forgiven of our sins opens the door to many other wonderful blessings .

(src)="70"> Wat geniet ons weens God se onverdiende goedhartigheid ?
(trg)="68"> What do we enjoy because of God’s undeserved kindness ?

(src)="71"> Ons geniet ’ n vreedsame verhouding met God .
(trg)="69"> Having a peaceful relationship with God .

(src)="72"> As sondaars was ons van geboorte af vyande van God .
(trg)="70"> In our sinful state , from birth we were enemies of God .

(src)="73"> Paulus het dit erken : “ Toe ons vyande was , [ het ons ] met God versoen geraak . . . deur die dood van sy Seun ” .
(trg)="71"> Paul acknowledged this : “ When we were enemies we became reconciled to God through the death of his Son . ”

(src)="74"> Omdat ons met Jehovah versoen is , kan ons vrede met hom geniet .
(trg)="72"> This reconciliation enables us to be at peace with Jehovah .

(src)="75"> Paulus het hierdie voorreg met Jehovah se onverdiende goedhartigheid verbind en gesê : “ Laat ons [ Christus se gesalfde broers ] , noudat ons regverdig verklaar is as gevolg van geloof , vrede geniet met God deur ons Here Jesus Christus , deur wie ons ook deur geloof ons toegang verkry het tot hierdie onverdiende goedhartigheid waarin ons nou staan ” .
(trg)="73"> Paul links this privilege to Jehovah’s undeserved kindness , stating : “ Now that we [ Christ’s anointed brothers ] have been declared righteous as a result of faith , let us enjoy peace with God through our Lord Jesus Christ , through whom we also have obtained access by faith into this undeserved kindness in which we now stand . ”

(src)="76"> Wat ’ n seën is dit tog !
(trg)="74"> What a blessing this is !

(src)="77"> Bewyse van God se onverdiende goedhartigheid : Die voorreg om die goeie nuus te hoor ( Sien paragraaf 11 )
(trg)="75"> Expressions of God’s undeserved kindness : The privilege of hearing the good news ( See paragraph 11 )

(src)="78"> Hoe bring die gesalfdes die “ ander skape ” tot regverdigheid ?
(trg)="76"> How do the anointed bring the “ other sheep ” to righteousness ?

(src)="79"> Ons word tot regverdigheid gebring .
(trg)="77"> Being brought to righteousness .

(src)="80"> Ons is almal van nature onregverdig .
(trg)="78"> All of us are unrighteous by nature .

(src)="81"> Maar die profeet Daniël het voorspel dat “ dié wat insig het ” , dit wil sê die gesalfde oorblyfsel , “ baie tot regverdigheid [ sal ] bring ” gedurende die tyd van die einde .
(src)="82"> ( Lees Daniël 12 : 3 . )
(trg)="79"> But the prophet Daniel foretold that during the time of the end , “ those having insight , ” the anointed remnant , would be “ bringing the many to righteousness . ”

(src)="83"> Deur middel van hulle predikings - en onderrigtingswerk het hulle miljoene “ ander skape ” gehelp om ’ n regverdige posisie voor Jehovah te verkry .
(trg)="80"> By their preaching and teaching work , they have brought millions of “ other sheep ” into a righteous standing before Jehovah .

(src)="84"> Maar dit is slegs moontlik weens Jehovah se onverdiende goedhartigheid .
(trg)="81"> However , this has been possible only through Jehovah’s undeserved kindness .

(src)="85"> Paulus het verduidelik : “ Dit is as ’ n vrye gawe dat hulle deur sy [ God se ] onverdiende goedhartigheid regverdig verklaar word op grond van die bevryding deur die losprys wat deur Christus Jesus betaal is . ” — Rom .
(trg)="82"> Paul explained : “ It is as a free gift that they are being declared righteous by his [ God’s ] undeserved kindness through the release by the ransom paid by Christ Jesus . ” ​ — Rom .

(src)="86"> 3 : 23 , 24 .
(trg)="83"> 3 : 23 , 24 .

(src)="87"> Die voorreg van gebed ( Sien paragraaf 12 )
(trg)="84"> The blessing of prayer ( See paragraph 12 )

(src)="88"> Hoe hou gebed verband met God se onverdiende goedhartigheid ?
(trg)="85"> How is prayer related to God’s undeserved kindness ?

(src)="89"> Ons kan God se troon deur middel van gebed nader .
(trg)="86"> Approaching God’s throne through prayer .