# aed/2016840.xml.gz
# cse/2016840.xml.gz


(src)="1"> 1 No dejemos de animarnos unos a otros
(trg)="1"> 4 Nezapomínej na povzbuzení a pochvalu

(src)="2"> En cuanto a dar ánimo , Jehová y Jesús nos ponen un ejemplo sobresaliente .
(trg)="2"> V tom , jak povzbuzovat druhé , jsou nejlepšími příklady Jehova a Ježíš .

(src)="3"> Para el apóstol Pablo también era muy importante animar a otros .
(trg)="3"> I apoštol Pavel si uvědomoval , že povzbuzení je důležité .

(src)="4"> Imitarlos contribuirá a que nuestro hogar y el Salón del Reino sean lugares donde todos encuentren cariño y estímulo .
(trg)="4"> Když budeme jejich příklad napodobovat , bude náš domov i sál Království místem , kde druzí najdou lásku a povzbuzení .

(src)="5"> 2 Organizados siguiendo la guía del libro de Dios
(trg)="5"> 9 Jaký užitek máme z toho , že Jehova svůj lid organizuje

(src)="6"> 3 ¿ Apreciamos de verdad el libro de Dios ?
(trg)="6"> 14 Jsi vděčný za Boží Slovo ?

(src)="7"> Estos artículos contestan las siguientes preguntas : ¿ Por qué es lógico pensar que los siervos de Jehová deben estar organizados ?
(trg)="7"> V těchto článcích si odpovíme na otázky : Proč bychom měli očekávat , že Jehovovi služebníci budou organizovaní ?

(src)="8"> ¿ Qué podemos hacer para estar organizados de acuerdo con el libro de Dios ?
(trg)="8"> Jaký z toho máme užitek ?

(src)="9"> ¿ Cómo demostramos que apoyamos lealmente a la organización de Jehová ?
(trg)="9"> A jak můžeme ukázat , že Jehovovu organizaci věrně podporujeme ?

(src)="10"> 4 Llamados de la oscuridad
(trg)="10"> 21 Ze tmy do světla

(src)="11"> 5 Se liberaron de la religión falsa
(trg)="11"> 26 Vymanili se z vlivu falešného náboženství

(src)="12"> Estos artículos explican cuándo llegó a estar bajo el cautiverio de Babilonia el pueblo de Dios y qué esfuerzos hicieron los cristianos ungidos a finales del siglo diecinueve para entender la Palabra de Dios .
(trg)="12"> Tyto články vysvětlují , kdy se Boží lid dostal do zajetí Velkého Babylonu a jak se pomazaní křesťané v druhé polovině 19 . století snažili správně porozumět Božímu Slovu .

(src)="13"> También analizan la firme postura que adoptaron los Estudiantes de la Biblia frente a Babilonia la Grande y muestran cuándo terminó el cautiverio .
(trg)="13"> Také se v nich dočteme o pevném postoji , který badatelé Bible zaujali k Velkému Babylonu , a dozvíme se , kdy babylonské zajetí skončilo .

# aed/2016843.xml.gz
# cse/2016843.xml.gz


(src)="1"> “ [ Jehová ] los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa ” .
(trg)="1"> „ [ Jehova ] vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla . “

(src)="2"> CANCIONES 43 Y 28
(trg)="2"> PÍSNĚ : 43 , 28

(src)="3"> ¿ En qué sentido llegó a estar bajo cautiverio de Babilonia el pueblo de Dios a partir del siglo segundo ?
(trg)="3"> V jakém smyslu byl Boží lid od druhého století n . l . v babylonském zajetí ?

(src)="4"> A mediados del siglo quince , ¿ qué factores contribuyeron a que disminuyera el control que la religión falsa tenía sobre la gente ?
(trg)="4"> Co v polovině 15 . století přispělo k tomu , že falešné náboženství začalo ztrácet svůj vliv ?

(src)="5"> ¿ Qué hicieron los ungidos a finales del siglo diecinueve para entender correctamente la Palabra de Dios ?
(trg)="5"> Jaké úsilí vynaložili koncem 19 . století pomazaní křesťané , aby správně porozuměli Božímu Slovu ?

(src)="6"> Cuente lo que ocurrió cuando Jerusalén fue destruida .
(trg)="6"> K čemu došlo při zničení Jeruzaléma ?

(src)="7"> EN EL año 607 antes de nuestra era , el rey babilonio Nabucodonosor II invadió Jerusalén con su inmenso ejército .
(trg)="7"> V ROCE 607 př . n . l . zaútočila početná babylonská armáda pod vedením krále Nebukadnecara II . na Jeruzalém .

(src)="8"> La Biblia describe el baño de sangre que tuvo lugar : “ [ Nabucodonosor ] procedió a matar a espada a los jóvenes de ellos en la casa del santuario de ellos , y no sintió compasión por joven ni virgen , viejo ni decrépito .
(trg)="8"> V Bibli se píše , že král zabíjel „ mladé muže mečem a nepociťoval soucit s mladým mužem ani pannou , starým nebo sešlým . . . .

(src)="9"> [ . . . ]
(src)="10"> Y procedió a quemar la casa del Dios verdadero y a demoler el muro de Jerusalén ; y quemaron con fuego todas sus torres de habitación y también todos sus objetos deseables ” .
(trg)="9"> Spálil dům pravého Boha a strhl zeď Jeruzaléma ; a všechny jeho obytné věže spálili ohněm a také všechny jeho žádoucí předměty , takže způsobil zkázu . “

(src)="11"> ¿ Qué advertencia dio Jehová sobre Jerusalén , y qué les pasaría a los judíos ?
(trg)="10"> Na co Jehova upozorňoval svůj lid ?

(src)="12"> A los habitantes de Jerusalén no debería haberles sorprendido la destrucción de la ciudad .
(trg)="11"> Zničení Jeruzaléma nemělo být pro jeho obyvatele žádným překvapením .

(src)="13"> Los profetas llevaban años advirtiendo a los judíos que , si seguían desobedeciendo las leyes de Dios , él los entregaría a los babilonios .
(trg)="12"> Mnoho let dopředu Boží proroci upozorňovali Židy na to , že pokud budou dál ignorovat Boží zákon , padnou do rukou Babyloňanů .

(src)="14"> Muchos judíos morirían a filo de espada y los que sobrevivieran probablemente pasarían el resto de su vida en Babilonia .
(trg)="13"> Hodně Židů zemře mečem a ti , kdo smrti uniknou , nejspíš stráví zbytek svého života v babylonském vyhnanství .

(src)="15"> ¿ Cómo fue la vida en el destierro ?
(trg)="14"> Jaký je tam čekal život ?

(src)="16"> ¿ Vivieron los cristianos un período similar al cautiverio de Babilonia ?
(trg)="15"> Má toto vyhnanství nějakou paralelu v křesťanské éře ?

(src)="17"> Si fue así , ¿ cuándo ?
(trg)="16"> Pokud ano , jakou ?

(src)="18"> ¿ Qué diferencias había entre el destierro en Babilonia y la esclavitud en Egipto ?
(trg)="17"> Jak se život Židů v babylonském vyhnanství lišil od života Izraelitů v egyptském otroctví ?

(src)="19"> Lo que habían predicho los profetas se cumplió .
(trg)="18"> To , co proroci předpověděli , se stalo .

(src)="20"> Mediante Jeremías , Jehová les dijo a los que serían desterrados que aceptaran su nueva situación y la aprovecharan al máximo .
(trg)="19"> Jehova Židům řekl , že novou situaci mají přijmout a žít , jak nejlépe to půjde .

(src)="21"> Dio estas instrucciones : “ Edifiquen casas y habiten en ellas , y planten jardines y coman su fruto ” .
(trg)="20"> Prostřednictvím Jeremjáše jim sdělil : „ Stavějte domy a obývejte je a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce .

(src)="22"> Y añadió : “ Busquen la paz de la ciudad a la cual los he hecho ir en destierro , y oren a Jehová a favor de ella , porque en la paz de ella resultará haber paz para ustedes mismos ” .
(trg)="21"> Hledejte také pokoj města , do něhož jsem vás nechal jít do vyhnanství , a modlete se v jeho prospěch k Jehovovi , vždyť v jeho pokoji se prokáže být pokoj i pro vás . “

(src)="23"> Los que obedecieron a Dios vivieron en Babilonia con relativa normalidad .
(trg)="22"> Židé , kteří se řídili Jehovovými pokyny , měli ve vyhnanství docela normální život .

(src)="24"> Allí se les permitía disfrutar de cierta autonomía e incluso moverse libremente por el país .
(trg)="23"> Babyloňané jim dovolili , aby si do určité míry spravovali svoje záležitosti sami .

(src)="25"> En aquella época , Babilonia era un núcleo comercial .
(trg)="24"> Dokonce mohli i volně cestovat .
(trg)="25"> V té době byl Babylon střediskem obchodu .

(src)="26"> Se han desenterrado documentos que indican que muchos judíos aprendieron a hacer negocios y se hicieron artesanos expertos .
(trg)="26"> Starověké dokumenty ukazují , že mnoho Židů se ve vyhnanství naučilo kupovat a prodávat a stali se zručnými řemeslníky .

(src)="27"> Algunos se enriquecieron .
(trg)="27"> Někteří si dokonce přišli na slušné peníze .

(src)="28"> La vida en Babilonia no tenía nada que ver con la esclavitud en Egipto , sufrida siglos antes ( lea Éxodo 2 : 23 - 25 ) .
(trg)="29"> ( Přečti 2 .
(trg)="30"> Mojžíšovu 2 : 23 – 25 . )

(src)="29"> a ) Además de los israelitas rebeldes , ¿ quiénes sufrieron el cautiverio en Babilonia ?
(trg)="31"> a ) Kdo musel ve vyhnanství trpět společně s nevěrnými Židy ?

(src)="30"> b ) ¿ Qué impedimentos tenían para adorar a Dios de forma totalmente aceptable ?
(trg)="32"> b ) Proč nebylo možné ve vyhnanství uctívat Boha přijatelným způsobem ?

(src)="31"> Los judíos podían satisfacer sus necesidades materiales , pero ¿ y las espirituales ?
(trg)="33"> Hmotné potřeby Židů ve vyhnanství sice byly uspokojeny , ale co jejich duchovní potřeby ?

(src)="32"> El altar y el templo de Jehová habían sido destruidos , y los sacerdotes ya no ejercían sus funciones de manera organizada .
(trg)="34"> Jehovův chrám s jeho oltářem byl zničený a kněží už nesloužili organizovaným způsobem .

(src)="33"> Entre los desterrados había siervos fieles de Dios que no habían hecho nada que mereciera castigo , pero que tuvieron que sufrir con el resto de la nación .
(trg)="35"> Mezi vyhnanci byli věrní Boží služebníci , kteří si trest nezasloužili , ale museli trpět se zbytkem národa .

(src)="34"> A pesar de todo , hicieron lo posible para obedecer la Ley de Dios .
(trg)="36"> Přesto se ze všech sil snažili Boží Zákon poslouchat .

(src)="35"> Por ejemplo , Daniel y sus tres compañeros , Sadrac , Mesac y Abednego , no comieron alimentos que los judíos tenían prohibidos .
(trg)="37"> Například Daniel a jeho tři přátelé , Šadrak , Mešak a Abednego , odmítali jíst jídlo , které měli Židé zakázáno .

(src)="36"> Y Daniel tenía la costumbre de orar a Dios .
(trg)="38"> A víme , že Daniel se pravidelně modlil .

(src)="37"> Pero como vivían bajo un gobierno pagano , a los judíos fieles les resultaba imposible hacer todo lo que decía la Ley .
(trg)="39"> V prostředí , kde platil řád nastolený pohany , ale pro Boží služebníky stejně nebylo možné dělat všechno , co Zákon vyžadoval .

(src)="38"> a ) ¿ Qué esperanza le dio Jehová a su pueblo ?
(trg)="40"> Jakou naději dal Jehova svému lidu a proč to bylo pozoruhodné ?

(src)="39"> b ) ¿ Por qué era extraordinaria ?
(trg)="41"> Budou moct Izraelité ještě někdy uctívat Boha v souladu se všemi jeho požadavky ?

(src)="40"> ¿ Podrían alguna vez los israelitas volver a adorar a Jehová de forma totalmente aceptable ?
(trg)="42"> V té době se to zdálo vyloučené .

(src)="41"> Esta posibilidad se veía muy lejana , ya que Babilonia nunca liberaba a los cautivos .
(trg)="43"> Babyloňané svoje zajatce nikdy nepropouštěli .

(src)="42"> Pero esa costumbre no tenía en cuenta la promesa de Dios de liberar a su pueblo .
(trg)="44"> To ale pro Jehovu nebylo žádnou překážkou .

(src)="43"> Y así lo hizo .
(trg)="45"> Svému lidu slíbil , že ho vysvobodí , a také to nakonec udělal .

(src)="44"> Sus promesas nunca fallan .
(trg)="46"> Bůh svoje sliby vždycky plní .

(src)="45"> 6 , 7 .
(trg)="47"> , 7 .

(src)="46"> ¿ Por qué es apropiado examinar nuestra manera de entender el cautiverio de Babilonia en nuestro tiempo ?
(trg)="48"> Proč je namístě upravit vysvětlení toho , kdy se křesťané dostali do područí Velkého Babylonu ?

(src)="47"> ¿ Han sufrido alguna vez los cristianos un cautiverio similar ?
(trg)="49"> Dá se říct , že něco podobného babylonskému zajetí zažili později křesťané ?

(src)="48"> Durante muchos años , esta revista dijo que los siervos de Dios de la actualidad llegaron a ser prisioneros de Babilonia en 1918 y que fueron liberados en 1919 .
(trg)="50"> Tento časopis dlouhá léta vysvětloval , že Boží novodobí služebníci se dostali do babylonského zajetí v roce 1918 a že z něj byli vysvobozeni v roce 1919 .

(src)="49"> Ahora bien , por los motivos que se exponen en este artículo y en el siguiente , se hizo necesario volver a examinar este tema .
(trg)="51"> V tomto a příštím článku si ale ukážeme , proč je nutné toto vysvětlení upravit .

(src)="50"> Piense en lo siguiente : Babilonia la Grande es el imperio mundial de la religión falsa .
(trg)="52"> Zamysli se nad tímhle : Velký Babylon představuje všechna falešná náboženství na světě .

(src)="51"> Si el pueblo de Dios hubiera sido hecho prisionero de Babilonia en 1918 , tendría que haber llegado a ser esclavo de algún modo de la religión falsa en ese año .
(trg)="53"> Pokud by se Boží lid dostal do jeho zajetí v roce 1918 , musel by jím tehdy být nějakým způsobem zotročen .

(src)="52"> Sin embargo , los hechos muestran que , en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial , los cristianos ungidos en realidad se estaban liberando de Babilonia la Grande , no se estaban convirtiendo en sus prisioneros .
(trg)="54"> Skutečnosti ale ukazují , že během několika desítek let před první světovou válkou se Boží pomazaní služebníci z pout Velkého Babylonu vymaňovali .

(src)="53"> Es cierto que se les persiguió durante esa guerra , pero la oposición fue causada principalmente por las autoridades políticas , no por Babilonia la Grande .
(trg)="55"> Je sice pravda , že během první světové války byli pomazaní pronásledováni , ale těžkosti jim tehdy působily především vlády , ne Velký Babylon .

(src)="54"> No parece que el pueblo de Jehová haya sido hecho cautivo por Babilonia en 1918 .
(trg)="56"> Nezdá se tedy , že by se Boží lid dostal do područí Velkého Babylonu v roce 1918 .

(src)="55"> Explique cómo llegó a corromperse el cristianismo verdadero ( vea el dibujo del principio ) .
(trg)="57"> Co se stalo po smrti apoštolů ?
(trg)="58"> ( Viz úvodní obrázek . )

(src)="56"> En el Pentecostés del año 33 , miles de judíos y prosélitos fueron ungidos con espíritu santo .
(trg)="59"> O Letnicích roku 33 n . l . byly tisíce Židů a proselytů pomazány svatým duchem .

(src)="57"> Estos cristianos recién convertidos llegaron a ser “ una raza escogida , un sacerdocio real , una nación santa , un pueblo para posesión especial ” ( lea 1 Pedro 2 : 9 , 10 ) .
(trg)="60"> Z těchto nových křesťanů se stal „ vyvolený rod , královské kněžstvo , svatý národ , lid pro zvláštní vlastnictví “ .
(trg)="61"> ( Přečti 1 .
(trg)="62"> Petra 2 : 9 , 10 . )

(src)="58"> Durante toda su vida , los apóstoles estuvieron muy pendientes de las congregaciones .
(trg)="63"> Dokud žili apoštolové , starostlivě dohlíželi na sbory Božího lidu .

(src)="59"> Aun así , aparecieron hombres que dijeron mentiras “ para arrastrar a los discípulos tras de sí ” , sobre todo después de la muerte de los apóstoles .
(trg)="64"> Po jejich smrti ale někteří muži začali vyučovat falešné nauky , aby druhé odvedli od pravdy .

(src)="60"> Muchos de aquellos hombres tenían responsabilidades en las congregaciones como superintendentes y más tarde como “ obispos ” .
(trg)="65"> Mnozí z nich sloužili ve sborech jako dozorci a později jako biskupové .

(src)="61"> Estaba tomando forma el clero , una clase dirigente , aunque Jesús les dijo a sus discípulos que todos ellos eran hermanos .
(trg)="66"> Postupně se vytvořila privilegovaná skupina duchovních , přestože Ježíš svým následovníkům řekl : „ Vy všichni jste bratři . “

(src)="62"> Hubo personajes prominentes que , fascinados por las ideas filosóficas de Aristóteles y Platón , fueron reemplazando poco a poco las enseñanzas puras de la Palabra de Dios por ideas religiosas falsas .
(trg)="67"> Muži v odpovědném postavení , kteří si zamilovali filozofické názory Aristotela a Platóna , začali vyučovat falešné nauky , které postupně nahradily čistou pravdu z Božího Slova .

(src)="63"> Diga cómo recibió el cristianismo apóstata el apoyo de Roma , y cuál fue el resultado .
(trg)="68"> Jak začalo odpadlé křesťanství spolupracovat s římskou vládou a k čemu to vedlo ?

(src)="64"> Constantino , emperador pagano de Roma , dio reconocimiento oficial a esta forma de cristianismo apóstata en el año 313 .
(trg)="69"> V roce 313 n . l . vládl v Římské říši pohanský císař Konstantin a odpadlou formu křesťanství zlegalizoval .

(src)="65"> Desde entonces , la Iglesia y el Estado han colaborado estrechamente .
(trg)="70"> Církev tehdy začala úzce spolupracovat s římskou vládou .

(src)="66"> Por ejemplo , Constantino estuvo presente en el Concilio de Nicea .
(trg)="71"> Konstantin například uspořádal setkání s církevními představiteli , které je známé jako nikajský koncil .

(src)="67"> Después , ordenó que Arrio fuera desterrado por no estar de acuerdo con la idea de que Jesús era Dios .
(trg)="72"> Po něm poslal do vyhnanství kněze Aria , protože odmítl přijmout názor , že Ježíš je Bůh .

(src)="68"> Años más tarde , siendo emperador Teodosio I ( 379 - 395 ) , el Imperio romano adoptó como religión oficial a la Iglesia Católica , nombre que adoptó esta forma contaminada de cristianismo .
(trg)="73"> Za vlády císaře Theodosia I . ( 379 – 395 n . l . ) se katolická církev – jak začalo být odpadlé křesťanství známo – stala v Římské říši oficiálním náboženstvím .

(src)="69"> Los historiadores dicen que la Roma pagana fue “ cristianizada ” en el siglo cuarto .
(trg)="74"> Historikové říkají , že pohanský Řím se během vlády tohoto císaře stal křesťanským .

(src)="70"> Pero la verdad es que para entonces el cristianismo apóstata había llegado a formar parte de Babilonia la Grande , igual que las demás religiones paganas del Imperio romano .
(trg)="75"> Pravda je ale taková , že v té době už odpadlí křesťané přijali pohanské nauky , takže byli součástí Velkého Babylonu .
(trg)="76"> I tehdy ale žilo několik málo pomazaných křesťanů , o kterých Ježíš mluvil jako o pšenici .

(src)="71"> Es cierto que en aquel tiempo unos pocos cristianos ungidos , a los que Jesús comparó a trigo , se esforzaban por adorar a Dios , pero apenas se podía escuchar su voz ( lea Mateo 13 : 24 , 25 , 37 - 39 ) .
(trg)="77"> Ze všech sil se snažili Boha uctívat správným způsobem , ale nikdo jim nenaslouchal .
(trg)="78"> ( Přečti Matouše 13 : 24 , 25 , 37 – 39 . )

(src)="72"> No hay duda : eran cautivos de Babilonia .
(trg)="79"> Byli v zajetí Velkého Babylonu !

(src)="73"> Durante los primeros siglos de nuestra era , ¿ sobre qué base podían cuestionar las enseñanzas de la Iglesia algunas personas sinceras ?
(trg)="80"> Díky čemu mohli někteří lidé během několika staletí po Kristu zpochybnit učení církve ?

(src)="74"> Pero en los primeros siglos de nuestra era , muchas personas podían leer la Biblia en griego o latín , y eso les permitía comparar sus enseñanzas con los dogmas de la Iglesia .
(trg)="81"> Během několika staletí po Kristu mohli mnozí lidé číst Bibli buď v řečtině , nebo v latině .

(src)="75"> Lo que leyeron impulsó a algunas de ellas a rechazar las doctrinas que contradecían la Palabra de Dios .
(trg)="82"> Měli tak možnost srovnat to , co učí Boží Slovo , s tím , co učí církev .
(trg)="83"> Někteří pak církevní dogmata odmítli .

(src)="76"> Sin embargo , era peligroso que expresaran abiertamente sus opiniones ; incluso podía costarles la vida .
(trg)="84"> Nemohli ale svoje názory říkat nahlas , protože to bylo nebezpečné , a dokonce tím riskovali život .

(src)="77"> ¿ Cómo llegaron a tener la Biblia bajo su control los líderes religiosos ?
(trg)="85"> Jak církev bránila lidem číst Bibli ?

(src)="78"> Con el tiempo , se dejaron de utilizar los idiomas en los que se escribió la Biblia y la Iglesia se opuso a que la Palabra de Dios se tradujera a las lenguas que hablaba la gente .
(trg)="86"> Časem ale řecky a latinsky mluvilo stále méně lidí .

(src)="79"> Como resultado , solo los líderes religiosos y algunas personas cultas podían leer la Biblia .
(trg)="87"> Církevní představitelé bránili tomu , aby Boží Slovo bylo překládáno do běžně používaných jazyků .

(src)="80"> Y ni siquiera todos los sacerdotes sabían leer y escribir bien .
(trg)="88"> Výsledkem bylo , že Bibli si mohli číst pouze duchovní – ačkoli ne všichni uměli dobře číst a psát – a někteří vzdělanci .

(src)="81"> Se castigaba con severidad toda opinión contraria a lo que enseñaba la Iglesia .
(trg)="89"> Každý , kdo vyjádřil nesouhlas s učením církve , byl krutě potrestán .

(src)="82"> Los siervos ungidos de Dios tenían que reunirse discretamente en grupos pequeños , si acaso podían hacerlo .
(trg)="90"> Věrní pomazaní křesťané se tajně scházeli v malých skupinách , pokud vůbec .

(src)="83"> Como ocurrió durante el destierro de los judíos en Babilonia , el “ sacerdocio real ” de cristianos ungidos no podía ejercer sus funciones de forma organizada .
(trg)="91"> Podobně jako Židé v babylonském zajetí ani pomazaní neboli „ královské kněžstvo “ nemohli uctívat Jehovu organizovaným způsobem .

(src)="84"> Sin duda , Babilonia la Grande tenía bien amarrada a la gente .
(trg)="92"> Velký Babylon držel lidi v pevném sevření .

(src)="85"> 12 , 13 .
(src)="86"> ¿ Qué dos factores contribuyeron a que se debilitara el control de Babilonia la Grande sobre la gente ?
(src)="87"> Explique .
(trg)="93"> Jaký byl první faktor , který přispěl k tomu , že Velký Babylon začal ztrácet svůj vliv ?

(src)="88"> ¿ Podrían alguna vez los cristianos verdaderos adorar libremente a Dios como él aprueba ?
(trg)="94"> Budou moct praví křesťané někdy uctívat Boha svobodně a přijatelně ?

(src)="89"> Sí .
(trg)="95"> Ano !