# ady/2017495.xml.gz
# aoc/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Мылъку шъыпкъэр зэжъугъэгъот
(trg)="2"> Apüratayi apurökö Yeowa etok ipütöpök tawörö

(src)="3"> « Гъыхэрэми шъуадэгъ »
(trg)="3"> “ Ekarawunkö tukarawunsan daʼrö ”

(src)="4"> Сыда Иеговэ щытхъу зыкІыфэтшІын фаер ?
(trg)="4"> ¿ Ök denin “ Jah apuröpötok echi ” ?

(src)="5"> Иеговэ къыбдерэІ зэкІэ мурадэу уиІэр къыбдэхъунэу
(trg)="5"> Apikatötoʼpe Yeowa da tukarön ankupü dau

# ady/2017496.xml.gz
# aoc/2017496.xml.gz


(src)="1"> « Дунэе мылъкумкІэ ныбджэгъухэр зэжъугъэгъотых » ( ЛУКА 16 : 9 ) .
(trg)="2"> 16 :⁠ 9 ) .

(src)="2"> Сыдэущтэу тимылъку дгъэфедэн тлъэкІыщта Тхьэм ныбджэгъуныгъэу фытиІэр дгъэпытэным пае ?
(trg)="3"> ¿ Ök tukai öʼröton piautokon tesen apurötoʼkon echi Potorüto petoi pe enötoʼkon pe ?

(src)="3"> Сыдэущтэу пщылІ уфэмыхъущта дунэе мылъку гъэпсыкІэм ?
(trg)="4"> ¿ Ök kutoʼkon echi pürata pök enötok poitorü pe enö damaik ?

(src)="4"> Сыда мэхьанэ зыкІиІэр мылъку шъыпкъэр уугъоиным ?
(trg)="5"> ¿ Ök kutowa echi Potorüto petoi pe awechipa ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> Сыда мы дунаим тхьамыкІэхэр зыкІыщыІэ зэпытыщтыр ?
(trg)="7"> ¿ Ök denin chakörö pemonton tuwariton etoʼtön sörö non po ?

(src)="7"> Сыд фэдэ упчІэха зэхэтфыщтхэр ?
(trg)="8"> ¿ Ök ekamapotoʼton yukukon söröwarö ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(src)="9"> 1 ) Сыд фэдэ чІыпІ зэрыфагъэр Хьисэ игъэсэпэтхыдэм хэт мылъкугъэзекІор ?
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) ¿ Ök tukai tapui tau tesennakamasan depuru echipö Jesús nekamapö dekareyi darün ?

(src)="10"> 2 ) Сыда Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ашІэнэу ариІуагъэр ?
(trg)="10"> b ) ¿ Ök ke Jesús da tüpoitorüton euromapö ?

(src)="11"> Сыда къэзыгъэлъагъорэр мы дунэе мылъку гъэпсыкІэр Тхьэм имурадэу зэрэщымытыгъэр ?
(trg)="11"> ¿ Ök ke enupannöya Potorüto echipö pemonton rökin echi pötöpök püra pürata pök da ?

(src)="12"> Сыд фэдэ ушъый итыр Лука 16 : 10 — 13 ?
(trg)="12"> ¿ Ök enupatön eporü Lucas 16 : ​ 10 - 13 dau ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="13"> 8 , 9 .

(src)="14"> Сыдэущтэу зыгорэхэм Тхьэм зэрэфэшъыпкъэхэр къагъэлъагъора « дунэе мылъкур » акъыл хэлъэу зэрагъэфедэрэмкІэ ?
(trg)="14"> ¿ Ök tukai yetok poron nüke pürata apurö iyarönkon hermanoton da ?

(src)="15"> Сыда шІуагъэу къытфихьырэр хьалэлэу тыщытмэ ?
(trg)="15"> ¿ Ök tukai pikatönnöya teʼrepasen pe enötok da ?

(src)="16"> 1 ) Сыдэущтэу джыри къэдгъэлъэгъон тлъэкІыщта « акъыл хэлъэу » тызэрэзекІорэр ?
(trg)="16"> a ) ¿ Ök denin erepantok echi “ ipütok enpoikanin pe ekowannötok dau ” ?

(src)="17"> 2 ) Щысэ къэшъухь , Тхьэм фэлажьэхэрэм зэфэдэу тынхэр зэрызэрагъэзафэрэр ?
(trg)="17"> b ) ¿ Ök tukai ikaicharön kupü sörö daʼtai Potorüto poitorüton da ?

(src)="18"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="18"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .

(src)="19"> Сыдэущтэу Ибрахьимэ къыгъэлъэгъуагъ Иеговэ цыхьэ зэрэфишІырэр ?
(trg)="19"> ¿ Ök tukai Abrahán da Potorüto apurötok tuya enpoikapö ?

(src)="20"> 1 ) Сыд Паул Тимофей фитхыгъэр ?
(trg)="20"> a ) ¿ Ök taurepö Pablo da Timoteo pök ?

(src)="21"> 2 ) Сыдэущтэу Паул игущыІэхэм атетэу тыпсэун тлъэкІыщта ?
(trg)="21"> b ) ¿ Ök tukai söröwarö etöntok demarü ekamaya senük Biblia darün da ?

(src)="22"> Сыд зызытедгъэпсыхьан фаер ?
(trg)="22"> ¿ Ök kutoʼkon echi ?

(src)="23"> Щысэхэр къэшъухь .
(trg)="23"> Ekamatök ök kupüpö iyarönkon da .

(src)="24"> Сыд фэдэ мылъку насыпышІо шъыпкъэ тызышІырэр ?
(trg)="24"> ¿ Ök da dairön pe yurötokon pikatö ?

(src)="25"> 1 ) Сыд къехъулІэщтыр мы дунэе мылъку гъэпсыкІэм ?
(trg)="25"> a ) ¿ Ök tukai pata pürata pök tesan etoʼtön ?

(src)="26"> 2 ) Ащ къыхэкІыкІэ , сыдэущтэу мылъкум тыфыщытынэу щыт ?
(trg)="26"> b ) Söröwarö ipütukon ke ök tukai mörötön etoʼtön tukai , ¿ Ök tukai erematoʼkon echi ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="28"> Сыд апэ илъыр Тхьэм иныбджэгъухэм ?
(trg)="28"> ¿ Ök echi Potorüto petoinon müse ?

# ady/2017497.xml.gz
# aoc/2017497.xml.gz


(src)="1"> « Шъузэрэгъэгушху , зым адрэми нахь лъэкІ гурэ псэрэкІэ рерэгъэгъот » ( 1 ФЕСС .
(trg)="1"> “ Esentak rö epikatönpök etök mörötöpoi etamünpök rö etök esentak ” ( 1 TES .

(src)="2"> 5 : 11 ) .
(trg)="2"> 5 : 11 ) .

(src)="3"> Сыдэущтэу Иеговэ ежь фэлажьэхэрэр ыгъэгушхохэра ?
(trg)="3"> ¿ Ök tukai pikatönnöya Yeowa da ?

(src)="4"> Сыд фэдэ пычыгъоха Тхыгъэ ЛъапІэм итхэу гушхоныгъэ къязытыщтыр зиблагъэ зышІокІодыгъэм ?
(trg)="4"> ¿ Ök röpöton versículoton da yerichak petoi pikatö poken iʼchi ?

(src)="5"> Сыдэущтэу зэІукІэм щыщхэм гукъао зиІэхэр агъэгушхон алъэкІыщта ?
(trg)="5"> ¿ Ök tukai congregación da pikatön poken iʼchi petoito erichak pök esewankaman daʼtai ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Сыд пае цІыфэу гукъао зиІэр зэрэдгъэгушхощтым тытегущыІэнэу ищыкІагъа ?
(trg)="7"> ¿ Ök denin eseuromantoʼkon echi yerichaʼkon donpaton pikatötok pök ?

(src)="8"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="8"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Сыд тэзыгъашІэрэр Иеговэ гукъао зиІэхэм яуз къызэрыгурыІорэр ?
(trg)="10"> ¿ Ök tukai iputukon Yeowa da esewankamantok petoito erichak daʼtai itokanüpü tukai ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Сыдэущтэу Иеговэ тигъэгушхора ?
(trg)="12"> ¿ Ök tukai Yeowa da pikatönnökon ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> Сыд тшІошъ зыгъэхъурэр Хьисэ тызэригъэгушхощтыр ?
(trg)="14"> ¿ Ök denin apurökon poken iʼchi Jesús da pikatönnökon tukai ?

(src)="15"> Сыдэущтэу Хьисэ къыгъэлъэгъуагъа гукІэгъу зэрэхэлъыр Лазар зэлІэм ?
(trg)="15"> ¿ Ök tukai Jesús da Lárazo eriküpö daʼtai itokanüpüpö ?

(src)="16"> Сыда теубытагъэ зыкІытиІэр Хьисэ тыгу ихъыкІырэр къызэрэгурыІорэр ?
(trg)="16"> ¿ Ök tukai iputukon Jesús rö esewankama yurötokon esewankama erema tuya daʼtai tukai ?

(src)="17"> Сыд фэдэ пычыгъоха Тхьэм и ГущыІэ итхэу нахь шъузыгъэгушхорэр ?
(trg)="17"> ¿ Ök röpöton versículoton da apikatö ?

(src)="18"> Сыдэущтэу нэмыкІхэр дгъэгушхон тлъэкІыщта ?
(trg)="18"> ¿ Ök tukai iyarönkon pemonton pikatö poken iʼchi ?

(src)="19"> Сыда тщыгъупшэ мыхъущтыр зыгорэ дгъэгушхонэу тыфаемэ ?
(trg)="19"> ¿ Ök kutoʼkon echi denutokon dau ?

(src)="20"> Сыда гукъао зиІэ цІыфхэм ятІон тлъэкІыщтыр дгъэгушхоным пае ?
(trg)="20"> Mörö pona , ¿ ök kupükon poken iʼchi tesewankamasan pikatötoʼkon pe ?

(src)="21"> Сыдэущтэу нэмыкІхэр дгъэгушхон тлъэкІыщта тэ тшъхьэкІэ цІыфым тыдэгущыІэнэу къин къытщыхъумэ ?
(trg)="21"> Öʼrö taure poken püra iʼchi daʼtai pemon pök , ¿ ök kupükon poken iʼchi ipikatötoʼkon pe ?

(src)="22"> ( Ащ нэмыкІэу , рамкэм шъуеплъ « Как утешить словами » . )
(trg)="22"> ( Recuadro nörö eremakö anek taurön “ Qué podemos decir para consolar a los demás ” ) .

(src)="23"> Сыда джыри нэмыкІхэр лъэшэу зыгъэгушхощтыр ?
(trg)="23"> ¿ Ök tukai iyarön tawörö nörö to pikatö poken iʼchi ?

(src)="24"> 17 — 19 .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> Сыд пае зиблагъэ зышІокІодыгъэхэм ыужкІэ ІэпыІэгъу уафэхъун фае ?
(trg)="25"> ¿ Ök denin hermanoyitokon rö pikatöpök enötoʼkon echi ?

(src)="26"> Сыд пае Иеговэ тызэригъэгугъэрэм гушхоныгъэ шъыпкъэ къытитыра ?
(trg)="26"> ¿ Ök denin pikatönnöya Yeowa nekamapö inkutön da ?

# ady/2017498.xml.gz
# aoc/2017498.xml.gz


(src)="1"> « Зиусхьаным шъущытхъу , шІушъ , ти Тхьэ щытхъу орэд къыфэтІоныр , сыда пІомэ , ар гуапэ – тефэрэ щытхъур тІотэныр » ( ОРЭД 146 : 1 ) .
(trg)="1"> “ Jah apuröpötök . . .
(trg)="2"> Masa püra wakü pe iʼchi mörötöpoi yetok poron pe apuröpötok echi ” ( SAL .

(src)="2"> . . уасэ фэшъушІынэу Иеговэ ынаІэ къызэрэшъутетым ?
(trg)="3"> 147 :⁠ 1 ) .
(trg)="4"> . . etok apütöpök eremapa ?

(src)="3"> . . цыхьэ Тхьэм фэшъушІынэу къызэрэжъудеІэщтымкІэ ?
(trg)="5"> . . da apikatötok apuröpa ?

(src)="4"> . . шъуигъэлъэгъунэу Иеговэ фэлажьэхэрэм и ГущыІэкІэ зэрадеІэрэр ?
(src)="5"> 1 — 3 .
(trg)="6"> . . da tümaimu apurö tüpoitorüton pikatötoʼpe tuya ?

(src)="6"> 1 ) Сыд фэдэ уахътэм дэжь я - 146 - рэ я - 147 - рэ орэдхэр затхыгъэр ?
(trg)="7"> 1 - 3 . a ) ¿ Ök daʼtai Salmo 147 emenukapö poken iʼchi ?

(src)="7"> 2 ) Сыд зэдгъэшІэн тлъэкІыщтыр орэдхэу я - 146 - рэ я - 147 - рэ зэхэтфымэ ?
(trg)="8"> b ) ¿ Ök anumükon poken iʼchi Salmo 147 pök esenupan daʼtai ?

(src)="8"> Сыд Израиль лъэпкъым зэхашІэн алъэкІыгъэщтыр Къыр шъхьафитыныгъэ къызаретым ?
(trg)="9"> Ciro itepuru da Israelitaton nonkapö daʼtai , ¿ ök tukai to echipö poken iʼchi ?

(src)="9"> Сыд мы орэдхэр зытхыгъэм къыІуагъэр Иеговэ къызэрэтдеІэрэм ехьылІагъэу ?
(trg)="10"> ¿ Ök pünʼnüʼse ?
(trg)="11"> Salmo 147 : 3 dau , ¿ ök tukai Yeowa da tümeruntorü apurö ?

(src)="10"> Сыд шІуагъэу къыхэтхын тлъэкІыщтыр Орэдым 146 : 4 ?
(trg)="12"> ¿ Ök ke enupannöya Salmo 147 : 4 da ?

(src)="11"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="13"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .

(src)="12"> 7 , 8 .
(trg)="14"> 7 , 8 . a ) ¿ Ök tokanüpü Yeowa da yurötokon pök ?

(src)="13"> 1 ) Сыд Иеговэ тэ къытэлъытыгъэу къыгурыІорэр ?
(trg)="15"> b ) ¿ Ök tukai Kyoko echipö da enupannökon ?

(src)="15"> 9 , 10 .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="16"> Сыдэущтэу Иеговэ нахьыпэу ІэпыІэгъу къытфэхъура ?
(trg)="17"> ¿ Ök kin mö ipan Potorüto da repannötok ?

(src)="17"> Хъугъэ - шІагъэр къэшъуІуат .
(trg)="18"> Ekamakö ¿ ök tukai Yeowa da Mutsuo mörötöpoi inopü pikatöpö ?

(src)="18"> Сыд тищыкІагъэр Иеговэ ІэпыІэгъу къытфэхъунэу тыфаемэ ?
(trg)="19"> ¿ Ök kutoʼkon echi epikatöntoʼkon pe Yeowa da pikatönnötok ke ?

(src)="19"> 12 , 13 .
(trg)="20"> 12 , 13 . a ) ¿ Ök kutoʼkon echi nüke Yeowa da pikatönkon pötöpök enökon daʼtai ?

(src)="20"> 1 ) Сыд тшІэ мыхъущтыр Тхьэр къытдэІэпыІэнэу тыфаемэ ?
(trg)="21"> b ) ¿ Ök kutoʼkon echi auchin pe Yeowa etoʼpe ?

(src)="21"> 2 ) Сыд фэдэ цІыфха Иеговэ зыгъэгушІохэрэр ?
(trg)="22"> ¿ Ök da konsera salmista emapütüpö ?

(src)="22"> Я - 146 - рэ я - 147 - рэ орэдхэр зытхыгъэм сыд фэдэ теубытагъа иІагъэр ?
(src)="23"> 15 — 17 .
(trg)="23"> 15 - 17 . a ) ¿ Ök tukai enö pasan dau enökon daʼtai ?

(src)="24"> 1 ) Къиныгъохэр тиІэ хъумэ , сыд зэхатшІэу хъурэр ?
(trg)="24"> b ) ¿ Ök tukai Yeowa da tümaimu apurö pikatönnötoʼpe tuya ?

(src)="26"> 2 ) Щысэ къэшъухь , Иеговэ псынкІэу и ГущыІэкІэ къызэрэтдеІэрэр ?
(trg)="25"> ( c ) Ekamakö ¿ ök tukai Biblia da pikatönnö poken iʼchi , Simone warantö ?

(src)="27"> Сыда шъуицыхьэ зыкІытелъыр Иеговэ уасэ къызэрэшъуфишІырэмкІэ ?
(trg)="26"> a ) ¿ Ök denin ipan pe wakü pe iʼchi Potorüto poitorü pe enötok ?

(src)="28"> Сыдым къыхэкІыкІэ Иеговэ ищытхъу шъуІон фае ?
(trg)="27"> b ) ¿ Ök denin “ Jah apuröpötök ” tareuwa ?

# ady/2017499.xml.gz
# aoc/2017499.xml.gz


(src)="1"> « Зиусхьаным гушІуагъо хэгъуат – угу шІоигъохэр Ащ къыпфишІэщтых » ( ОРЭД 36 : 4 ) .
(trg)="1"> “ Auchin pe awetok epokö Yeowa daʼrö , mörö wik adepayamö adewan etok ipütöpök ke ” ( SAL .
(trg)="2"> 37 :⁠ 4 ) .

(src)="2"> Сыд фэдэ мурадхэм насыпышІо уашІын алъэкІыщта ?
(trg)="3"> ¿ Ök ankutönton da apikatö poken iʼchi auchin pe awechipa ?

(src)="3"> Сыд ныбжьыкІэхэр зыфигъэсэн ылъэкІыщтыр яуахътэ зэкІэ Тхьэм ратымэ ?
(trg)="4"> ¿ Ök ton anumü awakayuton da poken iʼchi Yeowa danoman pe tanno pe parö to esennakama daʼtai ?

(src)="4"> Сыд фэдэ амалха ныбжьыкІэхэм яІэ хъурэр пионерэу лажьэхэмэ ?
(trg)="5"> ¿ Ök waküton eporüwa poken iʼchi precursor pe awechi daʼtai ?

(src)="5"> Сыд ипхъухьан фаер уныбжьыкІэфэ ыкІи сыда ащ ущыщынэнэу зыкІыщымытыр ?
(trg)="6"> a ) ¿ Ök kutok awakayuton da echi yekutön pök ?
(trg)="7"> b ) ¿ Ök denin narike to etok echi nüke ?

(src)="6"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="8"> ( Imenuton eremakö yetiyatö pe tesenton ) .

(src)="7"> Сыдым тигъашІэра Иеговэ зэрэфаер насып къытэзытыщт мурадхэр зыфэдгъэуцужьынэу ?
(trg)="9"> ¿ Ök denin iputuwa Yeowa echi auchin pe awechi pötöpök tukai ?

(src)="8"> Сыд Иеговэ шъушІэнэу къышъуиІорэр ?
(trg)="10"> ¿ Ök kupüpa taya Yeowa da auchin pe awechipa ?

(src)="9"> 4 , 5 .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="10"> Сыд Хьисэ насыпышІо зышІыщтыгъэр ?
(trg)="12"> ¿ Ök denin auchin pe Jesús echipö ?

(src)="11"> Сыд пае зизэхэшІыкІ икъугъэхэм уадэгущыІэн фае гухэлъэу уиІэхэмкІэ ?
(trg)="13"> ¿ Ök denin wakü pe iʼchi ankutön ekamatowa cristianoton yaküsaʼkon pök ?

(src)="12"> Сыд пае ныбжьыкІабэм агу рихьырэ Хьисэ игъогу цІыфхэр тырагъэхьанэу ?
(trg)="14"> ¿ Ök denin tukankon awakayuton wakü pe iʼchi Potorüto poitorüton epotok ?

(src)="13"> Сыд ныбжьыкІэ зэулэмэ ашІэрэр цІыф нахьыбэ шъыпкъэм нэІуасэ фашІыным пае ?
(trg)="15"> ¿ Ök kusak iyarökon awakayuton da itekare ekamatoʼpe tuyanokon tukankon pemonton pök ?

(src)="14"> Сыдым зыфэдгъэсэн тлъэкІыщта Хьисэ игъогу цІыфхэр тедгъэхьан Іофым тыхэлажьэмэ ?
(trg)="16"> ¿ Ök ke adenupaya Potorüto poitorüton epotok da ?

(src)="15"> КъызщытэмыдэІурэ чІыпІэм тыщылажьэ нахь мышІэми , сыд пае гушІуагъо къытфихьыра Хьисэ игъогу цІыфхэр тегъэхьан Іофым ?
(trg)="17"> ¿ Ök denin auchin pe awechi poken iʼchi Potorüto poitorüton eporüpök , aukowantoʼtö anük rö tüse Potorüto maimu anetapai püra ?