# ach/402017240.xml.gz
# su/402017240.xml.gz


(src)="1"> 3 ‘ Gen Jehovah , Dok Iti Gin Maber ’
(trg)="1"> 3 ” Sing Percaya ka PANGERAN , Lampahkeun nu Hade ”

(src)="2"> Pwony man nyamo kit ma ginacoyawa me mwaka 2017 cuko kwede cwinywa me jenge i kom Jehovah ka watye ka wok ki i peko .
(trg)="2"> Artikel ieu ngabahas kumaha ayat taunan 2017 ngajurung urang pikeun ngandelkeun Yéhuwa waktu nyanghareupan kasusah .

(src)="3"> Labol pa jo ma gubedo lugen i kare macon bipwonyowa me geno Jehovah kun watimo gin ma watwero me cobo peko mo keken ki me konyo jo mukene .
(trg)="3"> Conto ti hamba - hamba Allah jaman baheula ngayakinkeun urang yén Yéhuwa bakal ngadukung upaya urang dina ngaréngsékeun masalah jeung ngabantu batur .

(src)="4"> 9 Bed ki Pwoc i Kom Motti me Bedo Agonya
(trg)="4"> 9 Ngahargaan Kurnia Kabébasan Milih

(src)="5"> I pwony man , wabinyamo kit ma watwero tic kwede ki mot me bedo agonya ma Lubanga omiyo kun watiyo kwede i yo ma yomo cwiny Ngat ma omiyo .
(trg)="5"> Dina artikel ieu , urang bakal diajar carana ngagunakeun kurnia kabébasan milih ti Allah pikeun nyenangkeun Mantenna .

(src)="6"> Dok bene bipwonyowa me neno kit ma watwero woro kwede ki tam ma jo mukene gimoko .
(trg)="6"> Urang ogé bakal diajar carana ngahargaan hak batur dina ngagunakeun kabébasan milihna .

(src)="7"> 15 Gin Mumiyo Mwolo Pud Pire Tek
(trg)="7"> 15 Pentingna Sipat Handap Asor

(src)="8"> 20 Itwero Bedo Ngat ma Mwol Kadi Bed ni Pe Yot
(trg)="8"> 20 Sadérék Bisa Tetep Handap Asor Sanajan Diuji

(src)="9"> Pwony magi bikonyowa me niang pingo mwolo pire tek .
(trg)="9"> Artikel - artikel ieu bisa ngabantu urang leuwih paham kana pentingna sipat handap asor .

(src)="10"> Pwony me acel bitito ngo ma mwolo obedo ki ngo ma mwolo pe kwako .
(trg)="10"> Artikel nu kahiji ngajelaskeun siga kumaha sipat handap asor téh .

(src)="11"> Me aryo bipwonyowa kit me bedo jo ma mwol kadi bed ni timone pe yot .
(trg)="11"> Artikel nu kadua ngajarkeun carana urang bisa tetep handap asor sanajan dina kaayaan sulit .

(src)="12"> 26 “ In Bene Myero Itit Bot Jo ma Genne ”
(trg)="12"> 26 ” Percayakeun ka Jelema anu Bisa Diandelkeun ”

(src)="13"> Ka kare woto ki kato , jo ma yamo okuto wigi gipwonyo jo matino me jolo tic mukene i dul pa Jehovah .
(trg)="13"> Dina lumangsungna waktu , sadérék nu kolot perlu ngalatih nu leuwih ngora pikeun nyepeng tanggung jawab leuwih dina organisasi Yéhuwa .

(src)="14"> Pwony man nyamo kit ma jo muteggi gitwero tic kwede kacel ki jo matino kun ngat man teno kor lawote .
(trg)="14"> Artikel ieu bakal ngabahas carana nu ngora jeung nu kolot bisa silih dukung .

(src)="15"> 32 TIKA ONONGO INGEYO ?
(trg)="15"> 32 Naha Sadérék Apal ?

# ach/402017242.xml.gz
# su/402017242.xml.gz


(src)="1"> ‘ Gen Jehovah , dok iti gin maber , bed i lobo ki kuc . ’ ​ — JABULI 37 : 3 .
(trg)="2"> 37 : 3 .

(src)="2"> WER : 133 , 63
(trg)="3"> KAWIH : 133 , 63

(src)="3"> Nua ?
(trg)="4"> Nuh ?

(src)="4"> Daudi ?
(trg)="5"> Daud ?

(src)="5"> lutic mukene pa Lubanga ?
(trg)="6"> hamba - hamba Allah séjénna ?

(src)="6"> Jehovah ocweyo dano ki kero me timo ngo ?
(trg)="7"> Yéhuwa masihan kamampuh unik naon ka manusa ?

(src)="7"> JEHOVAH ocweyo dano ki kero me timo jami mapatpat .
(trg)="8"> YÉHUWA masihan kamampuh nu unik ka manusa .

(src)="8"> En omiyowa kero me tam , dok man konyowa me cobo pekki ma watye kwede ki bene me keto yub pi anyim .
(trg)="9"> Mantenna masihan pangarti sangkan urang bisa ngaréngsékeun masalah jeung nyieun rencana pikeun mangsa kahareup .
(trg)="10"> ( Sil .

(src)="9"> ( Carolok 2 : 11 ) En ominiwa teko , wek watim jami ma mitte me cobo yub ma waketo .
(trg)="11"> 2 : 11 ) Yéhuwa gé masihan kakuatan ka urang pikeun ngajalankeun rencana jeung ngahontal cita - cita .
(trg)="12"> ( Pil .

(src)="10"> ( Jo Pilipi 2 : 13 ) En bene ominiwa cwiny ma ngoliwa kop , ma konyowa me niang gin matir ki gin marac .
(trg)="13"> 2 : 13 ) Urang gé dipasihan haté sanubari sangkan bisa ngabédakeun mana nu bener jeung nu salah .

(src)="11"> Cwiny ma ngoliwa kop konyowa me gwokke ki i bal ki dok konyowa me loko kwowa . ​ — Jo Roma 2 : 15 .
(trg)="14"> Haté sanubari ngingetkeun urang sangkan teu milampah dosa sarta ngoméan kasalahan urang . ​ — Rum 2 : 15 .

(src)="12"> Jehovah mito ni wati ki kerowa nining ?
(trg)="15"> Naon nu dipiharep ku Yéhuwa tina cara urang ngagunakeun kamampuh urang ?

(src)="13"> Jehovah mito ni wati ki kerowa i yo maber .
(trg)="16"> Yéhuwa miharep urang ngagunakeun kamampuh urang ku cara nu hadé .

(src)="14"> Pingo ?
(trg)="17"> Ku naon ?

(src)="15"> Pien en marowa dok ngeyo ni wabibedo ki yomcwiny ka watiyo ki mot ma eminiwa - ni .
(trg)="18"> Lantaran Mantenna mikaasih urang sarta apal yén urang bakal bagja lamun ngagunakeun kamampuh éta .

(src)="16"> Me labolle , i Ginacoya me leb Ibru , kicoyo ni : “ Ngat ma yubo yubbe ma nongo kong oketo i tam , bilimo jami madwong ata , ” ki dok ni “ kit gin mo keken ma inongo oye cingi me atiya , ti ki tekki . ”
(trg)="19"> Contona , dina Kitab Ibrani disebutkeun , ” Rarancangkeun sing asak , sangkan mucekil ” , jeung ” naon anu dipigawe , pigawe enya - enya . ”
(trg)="20"> ( Sil .

(src)="17"> ( Carolok 21 : 5 ; Latitlok 9 : 10 ) I Ginacoya me leb Grik , kicoyo ni : “ Dong kit macalo pud watye ki kare - ni , myero watiyu gin maber bot dano ducu , ” dok “ kit macalo ngat acel acel tye ki motte ma gimiye , wuti kwede pi konnye kekenwu . ”
(trg)="21"> 21 : 5 ; Pan .
(trg)="22"> 9 : 10 ) Dina Kitab Yunani ogé disebutkeun , ” Saban aya kasempetan sing getol migawe kahadean ka sing saha bae , ” jeung ” berkah anu pangmunelna kudu dipake nyieun kahadean ka batur . ”

(src)="18"> ( Jo Galatia 6 : 10 ; 1 Petero 4 : 10 ) Nen ka maleng ni , Jehovah mito ni watim gin ma watwero wek wanong adwogi maber dok bene wakony jo mukene .
(trg)="23"> ( Gal .
(trg)="24"> 6 : 10 ; 1 Pet .
(trg)="25"> 4 : 10 ) Jadi , Yéhuwa miharep urang ngalakukeun hal nu bisa mawa mangpaat ka diri urang jeung ka batur .

(src)="19"> Ka kwene ma kero pa dano gik iye ?
(trg)="26"> Naon waé nu teu bisa dilakukeun ku urang ?

(src)="20"> Jehovah mito ni wati ki kerowa , ento en bene ngeyo ka ma kerowa gik iye .
(trg)="27"> Yéhuwa hoyong urang ngagunakeun kamampuh urang .
(trg)="28"> Tapi , Mantenna gé paham yén urang téh aya watesanana .

(src)="21"> Me labolle , pe watwero kwanyo roc , bal ki dong to .
(trg)="29"> Contona , urang teu bisa ngarobah kaayaan urang nu teu sampurna sarta teu bisa ngaleungitkeun dosa jeung maot .
(trg)="30"> ( 1 Rja .

(src)="22"> ( 1 Luker 8 : 46 ) Dok bene , pe watwero doro kwo pa jo mukene , pien ngat acel acel tye agonya me moko tamme .
(trg)="31"> 8 : 46 ) Urang gé teu bisa ngadalikeun batur lantaran unggal jalma boga hak pikeun nyieun putusan sorangan .

(src)="23"> Kadi bed watye ki ngec madwong nyo manok , pe watwero bedo ki ngec marom ki pa Jehovah . ​ — Icaya 55 : 9 .
(trg)="32"> Rék sakumaha lobana gé , pangaweruh jeung pangalaman urang moal bisa nandingan Yéhuwa . ​ — Yes .
(trg)="33"> 55 : 9 .

(src)="24"> Ka itye ki peko , ‘ gen Jehovah , dok iti gin maber ’
(trg)="34"> Waktu Sadérék keur aya masalah , ” sing percaya ka PANGERAN , lampahkeun nu hade ”

(src)="25"> Ngo ma wabinyamo i pwony man ?
(trg)="35"> Naon nu bakal dibahas dina artikel ieu ?

(src)="26"> Omyero waye ni Jehovah aye otirwa kare ducu , kun wageno ni en bikonyowa dok bitimiwa jami ma pe watwero timone .
(trg)="36"> Urang kudu terus dibingbing ku Yéhuwa , percaya yén Mantenna bakal ngadukung sarta ngawujudkeun hal nu moal bisa kalaksana ku urang sorangan .

(src)="27"> Ento , Jehovah bene mito ni watam i kom ngo ma watwero timone me cobo pekkiwa ki me konyo jo mukene .
(trg)="37"> Sanajan kitu , Yéhuwa hoyong urang mikirkeun ogé carana ngaréngsékeun masalah jeung ngabantu batur .

(src)="28"> ( Kwan Jabuli 37 : 3 . )
(trg)="38"> ( Baca Jabur 37 : 3 . )

(src)="29"> Omyero ‘ Wagen Jehovah , dok wati gin maber . ’
(trg)="39"> Urang kudu ” percaya ka PANGERAN ” jeung ’ ngalampahkeun nu hade ’ .

(src)="30"> Watwero timo man nining ?
(trg)="40"> Kumaha carana ?

(src)="31"> Kong wanenu labol pa Nua , Daudi , ki jo mukene ma gujenge i kom Jehovah .
(trg)="41"> Hayu urang bahas conto Nuh , Daud , jeung hamba - hamba Allah séjénna nu satia jeung ngandelkeun Mantenna .

(src)="32"> Wabiniang ni onongo tye jami mogo ma pe gitwero timone ento guketo cwinygi i kom jami ma gitwero timone .
(trg)="42"> Sanajan maranéhna teu bisa ngarobah kaayaan , aya hal - hal séjén nu bisa dilakukeun ku maranéhna .

(src)="33"> Tit kong ngo ma otimme i kwo pa Nua .
(trg)="43"> Jelaskeun kaayaan nu disanghareupan ku Nuh .

(src)="34"> Nua okwo i lobo ma “ onongo dong opong ki bwami ” kacel ki tim tarwang .
(trg)="44"> Jalma - jalma di jaman Nuh kalakuanana cabul jeung ” katelengesanana geus sumebar ka mana - mana ” .

(src)="35"> ( Acakki 6 : 4 , 9 - 13 ) Kadi bed en onongo ngeyo ni Jehovah bijwero lobo meno marac - ci woko , ngene kene ni cwiny Nua obedo ka cwer i kom gin ma dano gubedo ka timone .
(trg)="45"> ( Kaj .
(trg)="46"> 6 : 4 , 9 - 13 ) Sanajan Nuh nyaho yén Yéhuwa bakal ngamusnahkeun jalma - jalma nu jahat , manéhna pasti keuheuleun kana kalakuan jalma - jalma éta .

(src)="36"> Man oweko Nua oniang ni tye jami mogo ma pe etwero timone , ento bene onongo ngeyo ni tye jami mogo ma etwero .
(trg)="47"> Nuh mémang teu bisa ngarobah kaayaan , tapi manéhna sadar yén aya hal - hal séjén nu bisa dilakukeun .

(src)="37"> Ariya i tito kwena ( Nen paragraf 6 - 9 )
(trg)="48"> Ditolak waktu ngawawar ( Tingali paragrap 6 - 9 )

(src)="38"> 6 , 7 . ( a ) Ngo ma Nua onongo pe twero timone ?
(trg)="49"> 6 , 7 . ( a ) Naon nu teu bisa dirobah ku Nuh ?

(src)="39"> ( b ) Kwowa i kare - ni rwatte ki pa Nua nining ?
(trg)="50"> ( b ) Kumaha kaayaan urang sarua jeung kaayaan nu disanghareupan ku Nuh ?

(src)="40"> Gin ma Nua onongo pe twero timone : Nua otito kwena me ciko dano i kom akemo pa Jehovah , ento en onongo pe twero diyo dano me ye lokke .
(trg)="51"> Nu teu bisa dirobah ku Nuh : Ku karana percaya , Nuh ngawartakeun pangéling ti Yéhuwa , tapi manéhna teu bisa maksa jalma - jalma narima warta éta .

(src)="41"> Dok en onongo pe twero weko Pii Aluka bino oyotoyot .
(trg)="52"> Manéhna gé teu bisa nyieun Caah Gedé datang leuwih gancang .

(src)="42"> Onongo mitte ni Nua obed ki gen ni Jehovah bigwoko cikkene me giko tim maraco woko , kun geno ni Lubanga bitimo meno i karene kikome . ​ — Acakki 6 : 17 .
(trg)="53"> Nuh kudu percaya lamun Yéhuwa bakal ngalaksanakeun jangji - Na pikeun numpes kajahatan dina waktuna . ​ — Kaj .
(trg)="54"> 6 : 17 .

(src)="43"> Wan bene wakwo i lobo ma opong ki tim maraco , dok wangeyo ni Jehovah ocikke me jwerone woko .
(trg)="55"> Urang ogé hirup di dunya nu pinuh ku kajahatan .
(trg)="56"> Yéhuwa jangji bakal numpes kajahatan .
(trg)="57"> ( 1 Yoh .

(src)="44"> ( 1 Jon 2 : 17 ) Ento , pe watwero diyo dano me ye “ kwena maber me ker . ”
(trg)="58"> 2 : 17 ) Tapi , urang teu bisa maksa batur sangkan narima ’ Injil Karajaan ’ .

(src)="45"> Dok pe watwero timo gin mo wek “ twon can madit atika ” ocakke oyotoyot .
(trg)="59"> Urang gé teu bisa nyieun ” mangsa cilaka ” datang leuwih gancang .

(src)="46"> ( Matayo 24 : 14 , 21 ) Calo Nua , omyero wabed ki niye matek , kun wageno ni Lubanga bigiko tim maraco ducu cokcok - ki .
(trg)="60"> ( Mat .
(trg)="61"> 24 : 14 , 21 ) Saperti Nuh , urang kudu bener - bener yakin yén moal lila deui Yéhuwa bakal mungkas kajahatan .

(src)="47"> ( Jabuli 37 : 10 , 11 ) Wageno ni nino ma Jehovah omoko me giko tim maraco pe bikato kadi ki nino acel . ​ — Kabakuk 2 : 3 .
(trg)="62"> ( Jab .
(trg)="63"> 37 : 10 , 11 ) Urang gé yakin lamun waktuna moal telat barang sapoé gé . ​ — Hab .
(trg)="64"> 2 : 3 .

(src)="48"> Calo Nua , omyero wabed ki niye matek , kun wageno ni Lubanga bigiko tim maraco ducu cokcok - ki
(trg)="65"> Saperti Nuh , urang kudu boga iman nu kuat , percaya yén Allah bakal mungkas sagala kajahatan

(src)="49"> Nua oketo tamme i kom gin ango ?
(trg)="66"> Ti batan aral , naon nu dilakukeun ku Nuh ?

(src)="50"> ( Nen cal ma tye i pot karatac 3 . )
(trg)="67"> ( Tingali gambar dina awal artikel . )

(src)="51"> Gin ma Nua onongo twero timone : Ma ka ilo cinge woko pi gin ma pe etwero timone , Nua oketo tamme i kom ngo ma onongo en twero timone .
(trg)="68"> Nu bisa dilakukeun ku Nuh : Ti batan aral lantaran teu bisa ngarobah kaayaan , Nuh terus ngalakukeun hal nu bisa dilakukeun ku manéhna .

(src)="52"> Nua oketo cwinye i tito kwena me ciko dano .
(trg)="69"> Ku karana percaya , Nuh ngawartakeun pangéling ti Yéhuwa .

(src)="53"> ( 2 Petero 2 : 5 ) Twero bedo ni tic man okonye me gwoko niyene wek obed matek .
(trg)="70"> ( 2 Pet .
(trg)="71"> 2 : 5 ) Tangtu pagawéan éta nguatkeun iman Nuh .

(src)="54"> Medo i kom tito kwena , en olubo cik ma Jehovah omiye me gero yeya . ​ — Kwan Jo Ibru 11 : 7 .
(trg)="72"> Salian ti éta , Nuh ogé nurutkeun paréntah Yéhuwa pikeun ngawangun bahtera . ​ — Baca Ibrani 11 : 7 .

(src)="55"> Watwero lubo lanen pa Nua nining ?
(trg)="73"> Kumaha urang bisa nyonto tuladan Nuh ?

(src)="56"> Omyero watute matek i “ tic pa Rwot ” calo Nua .
(trg)="74"> Saperti Nuh , urang getol ” ngalakonan kawajiban pikeun Gusti ” .

(src)="57"> ( 1 Jo Korint 15 : 58 ) Me labolle , waromo konyo i tic me gero ki gwoko Otwa me Ker kacel ki Odi me Gurewa , iromo bene jalle me miyo kony i gure me adwol ki gure madito , nyo me tic i jang gang kal nyo opic me gonyo leb .
(trg)="75"> ( 1 Kor .
(trg)="76"> 15 : 58 ) Contona , urang bisa mantuan ngarawat jeung ngawangun Balé Karajaan sarta Balé Kongrés , jadi rélawan dina kongrés , digawé di kantor cabang atawa kantor panarjamahan .

(src)="58"> Ma pire tek loyo aye ni , omyero watute matek i tic me tito kwena , man bijingo genwa pi kwo me anyim .
(trg)="77"> Nu pangpentingna , lamun urang getol dina kagiatan pangwawaran , harepan urang bakal beuki kuat .

(src)="59"> Lamego mo acel owacci ka etito bot jo mukene mot ma Ker pa Lubanga bikelone , eniang ni dano gipe ki gen mo kulu dok ni gineno pekogi calo gin ma pe twero gik .
(trg)="78"> Saurang sadérék nyarita , waktu manéhna ngawartakeun berkah - berkah tina Karajaan Allah , manéhna sadar yén jalma - jalma teu barogaeun harepan , panyangka maranéhna masalah téh moal bakal aya ahirna .

(src)="60"> Kit ma lamego - ni owaco kwede , wan watye ki gen , dok niyewa jing medde ka watito pi gen meno bot jo mukene .
(trg)="79"> Saperti ceuk sadérék éta , harepan urang bakal beuki kuat lamun dicaritakeun ka batur .

(src)="61"> Gen man konyowa me medde i ngwec me kwo ! ​ — 1 Jo Korint 9 : 24 .
(trg)="80"> Harepan éta nguatkeun tékad urang pikeun terus bajoang dina kahirupan ! ​ — 1 Kor .
(trg)="81"> 9 : 24 .

(src)="62"> Tit kong gin mutimme i kom Daudi .
(trg)="82"> Jelaskeun kaayaan nu disanghareupan ku Daud .

(src)="63"> Kabaka Daudi onongo tye lagen , dok Jehovah omarre adada .
(trg)="83"> Yéhuwa nyaah pisan ka Raja Daud ku sabab Daud percaya ka Mantenna .

(src)="64"> ( Tic pa Lukwena 13 : 22 ) Kadi bed kumeno , Daudi otimo abor gin ki Batceba , dok man onongo bal madit atika .
(trg)="84"> ( Ras .
(trg)="85"> 13 : 22 ) Tapi , Daud kalah ka ngalakukeun dosa , manéhna jinah jeung Batséba .

(src)="65"> Marac makato meno , en otemo umo balle woko kun keto yub wek kinek Uria , cwar Batceba woko i dog lweny .
(trg)="86"> Nu leuwih parah deui , manéhna nyumputkeun dosana ku cara ngarancang siasat sangkan Uria , salakina Batséba , paéh dina perang .

(src)="66"> Daudi bene oweko Uria aye otero waraga ma kwako tone !
(trg)="87"> Malah , Daud nitah Uria ngirimkeun surat nu eusina téh paréntah pikeun maéhan Uria !

(src)="67"> ( 2 Camuel 11 : 1 - 21 ) Lacen , bal pa Daudi ongene ka maleng .
(trg)="88"> ( 2 Sam .
(trg)="89"> 11 : 1 - 21 ) Ahirna , dosa Daud kanyahoan .

(src)="68"> ( Marako 4 : 22 ) I kare ma meno otimme , Daudi odok iye nining ?
(trg)="90"> ( Mar .
(trg)="91"> 4 : 22 ) Naon nu dilakukeun ku Daud ?

(src)="69"> Bal mutimme con ( Nen paragraf 11 - 14 )
(trg)="92"> Dosa gedé ( Tingali paragrap 11 - 14 )

(src)="70"> 11 , 12 . ( a ) Gin ango ma Daudi onongo pe twero timone i nge timo bal ?
(trg)="93"> 11 , 12 . ( a ) Naon nu teu bisa dirobah ku Daud ?

(src)="71"> ( b ) Ngo ma Jehovah bitimone piwa ka wangut i balwa ?
(trg)="94"> ( b ) Naon nu bakal dilakukeun ku Yéhuwa lamun urang tobat ?

(src)="72"> Gin ma Daudi onongo pe twero timone : Daudi onongo pe twero loko gin ma en otimo .
(trg)="95"> Nu teu bisa dirobah ku Daud : Kaayaan Daud moal bisa siga baheula deui .

(src)="73"> Ki lok ada , en onongo birego kwede i ngeye pi kwone ducu .
(trg)="96"> Saumur hirupna , manéhna kudu nanggung balukar tina dosana .

(src)="74"> ( 2 Camuel 12 : 10 - 12 , 14 ) Pi meno , onongo mitte ni en obed ki niye .
(trg)="97"> ( 2 Sam .
(trg)="98"> 12 : 10 - 12 , 14 ) Jadi , Daud butuh iman .

(src)="75"> Onongo myero en obed ki gen ni ka engut pi balle ki cwinye ducu , Jehovah bitimme kica dok mine teko me ciro adwogi marac me bal ma en otimo .
(trg)="99"> Manéhna kudu percaya yén lamun manéhna bener - bener tobat , Yéhuwa bakal ngahampura jeung ngabantu manéhna nyanghareupan balukar tina dosana .

(src)="76"> Pi roc ma watye kwede , wan ducu watimo bal .
(trg)="100"> Lantaran teu sampurna , urang bisa milampah dosa .

(src)="77"> Ento bal mogo rac loyo mukene , dok i kine mogo pe watwero loko gin mutimme .
(trg)="101"> Tapi , bisa ogé urang ngalampahkeun dosa gedé nu nyababkeun kaayaan urang moal bisa siga saacanna deui .

(src)="78"> Wan bene watwero deno can pi adwogi me bal ma watimo .
(trg)="102"> Geus kitu , urang ogé kudu nanggung balukarna .

(src)="79"> ( Jo Galatia 6 : 7 ) Ento wageno cikke pa Lubanga ni ka wangut , ci en bikonyowa i kare me peko , kadi bed ni wan aye wakelo pekone . ​ — Kwan Icaya 1 : 18 , 19 ; Tic pa Lukwena 3 : 19 .
(trg)="103"> ( Gal .
(trg)="104"> 6 : 7 ) Tapi , urang yakin lamun urang tobat , Yéhuwa bakal nguatkeun urang dina nyanghareupan balukar tina dosa urang . ​ — Baca Yesaya 1 : 18 , 19 ; Rasul 3 : 19 .

(src)="80"> Daudi oyubo watte ki Jehovah nining ?
(trg)="105"> Kumaha Daud mulihkeun deui sosobatanna jeung Yéhuwa ?

(src)="81"> Gin ma Daudi onongo twero timone : Daudi onongo mito yubo watte ki Jehovah .
(trg)="106"> Nu bisa dilakukeun ku Daud : Daud hayang mulihkeun deui sosobatanna jeung Yéhuwa .

(src)="82"> En otimo meno nining ?
(trg)="107"> Naon nu Daud lakukeun ?

(src)="83"> Daudi oye ni Jehovah okonye .
(trg)="108"> Daud daék dibantu ku Yéhuwa .

(src)="84"> Me labolle , en oye tira ma Natan , lanebi pa Jehovah omiye .
(trg)="109"> Misalna , Daud narima naséhat Yéhuwa nu ditepikeun ku Nabi Natan .