# ach/2011160.xml.gz
# mg/2011160.xml.gz


(src)="1"> Lok ma Tye i Iye
(trg)="1"> Loha Hevitra ato Anatiny

(src)="2"> Marci 1 , 2011
(trg)="2"> 1 Martsa 2011

(src)="3"> “ Kwena Maber me Ker ” Obedo Gin Ango ?
(trg)="3"> Inona ny “ Vaovao Tsaran’ilay Fanjakana ” ?

(src)="4"> PWONY MA KWAKO LOK MA I POK NGEYE
(trg)="4"> MATOAN - DAHATSORATRA

(src)="5"> 3 Lok Mo ma Pire Tek pa Lanebi
(trg)="5"> 3 Faminaniana Iray Tena Lehibe

(src)="6"> 4 Ker pa Lubanga Obedo Gin Ango ?
(trg)="6"> 4 Inona ny Fanjakan’Andriamanitra ?

(src)="7"> 6 Kwena Maber - ri Obedo Gin Ango ?
(trg)="7"> 6 Inona Ilay Vaovao Tsara ?

(src)="8"> 7 Angagi ma Gitye ka Tito Kwena Maber - ri ?
(trg)="8"> 7 Iza no Mitory ny Vaovao Tsara ?

(src)="9"> 8 “ Agikki Piny ” Obedo Gin Ango ?
(trg)="9"> 8 Inona Ilay hoe “ Farany ” ?

(src)="10"> PWONY MUKENE MA TYE I IYE
(trg)="10"> LAHATSORATRA MAHAZATRA

(src)="11"> 10 Nong Pwony ki i Lok pa Lubanga ​ — Yecu Kricito En Anga ?
(trg)="11"> 16 Ianaro ny Tenin’Andriamanitra : Iza moa i Jesosy Kristy ?

(src)="14"> PWONY ME ANYAMA
(trg)="12"> 21 Manontany ny Mpamaky

(src)="23"> Juni 13 - 19 , 2011
(src)="24"> POT KARATAC 22
(src)="25"> WER MA KIBIWEROGI : 25 , 11
(trg)="13"> 22 Manatòna An’Andriamanitra , “ Haniry Mafy Hahita ” Azy Ianao

(src)="30"> In Mono Iye ni Cwiny pa Lubanga Oteli ?
(trg)="14"> 23 Fantatrao Ve ?

(src)="31"> Tyen Lok me Coyo Pwony me Anyama
(trg)="15"> 24 Taratasy avy any Meksika

(src)="32"> PWONY ME ANYAMA ME 1 POT KARATAC 13 - 17
(trg)="16"> 30 Ho An’ny Ankizy sy ny Tanora : Arovy ny Fivavahana Marina !

(src)="34"> Man pire tek mada i worowa bot Jehovah .
(trg)="17"> HO HITANAO ATO KOA

(src)="36"> PWONY ME ANYAMA ME 2 POT KARATAC 17 - 21
(trg)="18"> 10 Ao Am - po ve ny Fanjakan’Andriamanitra ?

(src)="40"> PWONY ME ANYAMA ME 3 , 4 POT KARATAC 22 - 31
(trg)="19"> 12 Raran’ny Baiboly ve ny Filokana ?

(src)="41"> Ngo ma obedo “ nyig ma nyak pi cwiny maleng ” ?
(trg)="20"> 15 Ilay “ Tany Tondra - dronono sy Tantely ”

(src)="42"> Watwero dongone nining ?
(src)="43"> Dok pingo omyero watim meno ?
(trg)="21"> 18 Teo Amin’ny Lakroa Tokoa ve i Jesosy no Maty ?

(src)="44"> Ibinongo lagam pi lapeny magi ka waneno but nyig ma nyak pi cwiny maleng gin abongwen .
(trg)="22"> 26 Nahafinaritra ny Fivoriamben’ny Vondrom - paritra Tany Rosia

(src)="45"> Pwony magi bene tye ki tam ma pigi tego ma twero konyowa .
(trg)="23"> 32 Jesosy , Ilay “ Manaisotra ny Fahotan’izao Tontolo Izao ! ”

# ach/2011161.xml.gz
# mg/2011161.xml.gz


(src)="1"> Lok Mo ma Pire Tek pa Lanebi
(trg)="1"> Faminaniana Iray Tena Lehibe

(src)="2"> “ Lok man me kwena maber me ker pa Lubanga gibitito i wi lobo ducu , me bedo caden bot rok ducu ; ka dong lacen agikki piny bibino . ” ​ — MATAYO 24 : 14 .
(trg)="2"> “ Hotorina maneran - tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity , ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra , vao ho tonga ny farany . ” — MATIO 24 : 14 .

(src)="3"> LUKWAN matego giye ni tyeng man pire tek adada .
(trg)="3"> MIAIKY ny manam - pahaizana fa tena zava - dehibe io andininy io .

(src)="4"> Pire tek pien tic ma tyeng man loko i kome - ni kwako wi lobo ducu .
(trg)="4"> Zava - dehibe izy io satria milaza fa tokony hatao maneran - tany ilay asa fitoriana , ary tokony hanao izany ny Kristianina .

(src)="5"> Dok bene pire tek pien ni nyutu gin ma Lukricitayo myero gubed ka timone , tito lok me kwena ma en aye tic ma myero obed mukwongo dok tye lanyut me timme pa gin mo madit atika ma Yecu olwongo ni “ agikki piny . ”
(trg)="5"> Famantarana an’ilay fotoan - dehibe nantsoin’i Jesosy hoe “ ny farany ” io asa io , sady hatao alohan’ny hahatongavan’ny farany .

(src)="6"> Tyeng meno tye ka cobbe i kare - ni .
(trg)="6"> Tanteraka io faminaniana io ankehitriny .

(src)="7"> Lokke gudo in bene pien lok me kwena maber - ri tye iye lok me lwongo ki ciko dano .
(trg)="7"> Mahakasika anao izy io satria sady fanasana ilay vaovao tsara hotorina no fampitandremana .

(src)="8"> Miyo boti gin ma myero iyer .
(src)="9"> Itwero ye Ker pa Lubanga nyo i kwero woko .
(trg)="8"> Afaka misafidy ianao raha hanaiky ny Fanjakan’Andriamanitra na hanohitra azy io .

(src)="10"> Kit ma iyero kwede gudo kwo - ni kikome .
(trg)="9"> Hisy vokany amin’ny fiainanao ny safidinao .

(src)="11"> Nen kong lok murumo ka nget tyeng man .
(trg)="10"> Andro maromaro talohan’ny namantsihana an’i Jesosy no nilazany an’io faminaniana io .

(src)="12"> Nino mapol mukato angec ma onongo peya kiguru Yecu , lupwonnyene gubino bote gupenye pi gin ma anyim .
(trg)="11"> Nanontany azy momba ny hoavy ny mpianany tamin’izay .

(src)="13"> Gin onongo gimito ngeyo lok i kom keto Ker pa Lubanga ma Yecu obedo ka lok pire kare ducu - ni .
(trg)="12"> Niresaka matetika momba ny Fanjakan’Andriamanitra i Jesosy , ka tian’izy ireo ho fantatra hoe rahoviana no hiorina izy io .

(src)="14"> Gin onongo bene gimito ngeyo pi “ agikki piny , ” nyo Baibul mukene gonyo ni , “ agikki pa lobo . ” ​ — Matayo 24 : 3 , American Standard Version , King James Version .
(trg)="13"> Tian’izy ireo ho fantatra koa ny momba ny “ fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity ” , na ny “ fahataperan’izao tontolo izao ” ( Fandikan - teny Protestanta ) . — Matio 24 : 3 .

(src)="15"> Me gamone , Yecu owaco ni lweny madongo , kec laparanat , two gemo , ki dong oyengyeng bibedo tye .
(trg)="14"> Namaly i Jesosy tamin’izay fa hisy ady , mosary , areti - mandringana , ary horohoron - tany lehibe eran - tany .

(src)="16"> En owaco bene ni turo cik bimedde ameda , lupwonye dini ma lugoba gibirwenyo jo mapol , dok Lukricitayo me ada kibidagogi dok kiunogi .
(trg)="15"> Hitombo koa ny fandikan - dalàna , hamitaka olona maro ny mpitondra fivavahana , ary hankahalaina sy henjehina ny tena Kristianina .

(src)="17"> Magi ducu gubedo kwena maraco . ​ — Matayo 24 : 4 - 13 ; Luka 21 : 11 .
(trg)="16"> Vaovao ratsy daholo izany . — Matio 24 : 4 - 13 ; Lioka 21 : 11 .

(src)="18"> Ento lok me kwena maber onongo tye .
(trg)="17"> Nisy vaovao tsara koa anefa .

(src)="19"> Ingeye Yecu owaco lok ma kikwanyo ki ginacoya ma tye malo - ni , lok magi dano gubedo ka yenyo tyene pi cencwari mapol ata .
(trg)="18"> Nilaza an’ilay andinin - teny tetsy am - piandohana mantsy i Jesosy avy eo .
(trg)="19"> Nahaliana sy nahavelom - bolo ny olona nandritra ny taonjato maro izy io .

(src)="20"> Kadi bed dano giye ni lok pa Yecu - ni pire tek , ento tamgi tye mapat pat i kom tyen lok meno .
(trg)="20"> Eken’izy ireo fa zava - dehibe ny tenin’i Jesosy , nefa tsy mitovy ny hevitr’izy ireo momba ny dikan’izy io .

(src)="21"> Kwena maber - ri obedo gin ango ?
(trg)="21"> Hodinihintsika àry hoe : Inona marina ilay vaovao tsara ?

(src)="22"> Ker - ri obedo gin ango ?
(trg)="22"> Inona ilay Fanjakana ?

(src)="23"> Lok pa lanebi - ni bicobbe awene dok i kom angagi ?
(trg)="23"> Rahoviana no ho tanteraka io faminaniana io , ary iza no hanatanteraka azy ?

(src)="24"> “ Agikki piny ” obedo gin ango ?
(trg)="24"> Inona ilay hoe “ farany ” ?

(src)="26"> [ Cal ma tye i pot karatac 2 ]
(trg)="25"> [ Sary , pejy 2 , 3 ]

(src)="27"> Kopi me buk me Washington ma Loko i kom Jiri Angwen - ni .
(trg)="26"> Kopian’ny sora - tananan’i Washington an’ireo filazantsara efatra .

(src)="28"> Kiloko i kom Matayo 24 : 14
(trg)="27"> Manasongadina ny Matio 24 : 14

(src)="29"> [ Ka ma cal oa ki iye ]
(trg)="28"> [ Sary nahazoan - dalana ]

(src)="30"> Kikwanyo ki i buk Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912
(trg)="29"> Avy amin’ny boky Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912

# ach/2011162.xml.gz
# mg/2011162.xml.gz


(src)="1"> Ker pa Lubanga Obedo Gin Ango ?
(trg)="1"> Inona ny Fanjakan’Andriamanitra ?

(src)="2"> “ Lok man me kwena maber . . . ” ​ — MATAYO 24 : 14 .
(trg)="2"> “ . . . ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity . ” — MATIO 24 : 14 .

(src)="3"> IPWONYE ma ngene atika ma omiyo i Wi Got , Yecu oweko lanen me lega ma kwako kwac man bot Lubanga : “ Ker meri obin . ”
(trg)="3"> NANONONA vavaka modely i Jesosy tao amin’ilay toriteniny malaza teo an - tendrombohitra .
(trg)="4"> Anisan’ny nasainy nangatahina ny hoe : “ Ho tonga anie ny fanjakanao ! ”

(src)="4"> Dano milion mapol gumako lega man ki wigi dok ginwoyo kare ki kare .
(trg)="5"> Olona an - tapitrisany no manao tsianjery sy mamerimberina an’io vavaka io .

(src)="5"> Lok ma kicoyo i encyclopedia mo acel wacci man obedo “ lega ma pire tek ma Lukricitayo giwaco i woro me nino ducu . ”
(trg)="6"> Milaza ny rakipahalalana iray fa io “ no vavaka iombonan’ny Kristianina rehetra . ”

(src)="6"> Ento , dano mapol ma ginwoyo lega - ni pe gingeyo gin ma Ker - ri obedo nyo gin ma bitimone ka obino . ​ — Matayo 6 : 9 , 10 .
(trg)="7"> Maro amin’ireo olona manao tsianjery azy io anefa no tsy mahalala hoe inona ilay Fanjakana , ary inona no hataon’izy io rehefa ho tonga . — Matio 6 : 9 , 10 .

(src)="7"> Meno pe obedo gin me ur .
(trg)="8"> Tsy mahagaga izany .

(src)="8"> Lutela dini pa Lukricitayo ata - ni gipwonyo lok i kom gin ma Ker - ri obedo i yo ma pe rwatte , nyweno wic , dok ma niange tek .
(trg)="9"> Mifanohitra sy misafotofoto ary sarotra be ny fanazavan’ny mpitondra fivavahana momba ny Fanjakan’Andriamanitra .

(src)="9"> Laco mo ocoyo ni Ker pa Lubanga tye “ gin mo ma cwiny , . . . ma en aye obedo kubbe ki Lubanga ma kwo i yo ma pe nen . . . , ka ma co ki mon ginongo iye larre ki bot Lubanga . ”
(trg)="10"> Milaza ny mpitondra fivavahana iray fa izy io dia “ hery miafina , . . . fahatsapana ao anaty fa mifandray amin’Andriamanitra velona , . . . fifandraisana amin’Andriamanitra izay mahatonga ny olona rehetra , na lahy na vavy , hahazo famonjena . ”

(src)="10"> Ngat mukene dok owacci jiri i kom Ker - ri obedo “ pwony madok i kom kanica . ”
(trg)="11"> Misy hafa kosa milaza fa “ fampianarana momba ny Eglizy ” ny filazantsaran’ilay Fanjakana .

(src)="11"> Buk me Catechism of the Catholic Church wacci : “ Ker pa Lubanga aye kit ma atir ki kuc ki dong yomcwiny i Cwiny Maleng . ”
(trg)="12"> Hoy koa ny Katesizin’ny Eglizy Katolika ( anglisy ) : “ Ny fanjakan’Andriamanitra dia fahamarinana sy fihavanana ary fifaliana amin’ny alalan’ny fanahy masina . ”

(src)="12"> Ibinongo kit ma kitito kwede lok i kom Ker - ri i yo ma niang iye yot i pot karatac me 2 i magajin man .
(trg)="13"> Mazava kokoa ny fanazavana ao amin’ny pejy 2 amin’ity gazety ity , hoe : “ Hanafoana ny faharatsiana rehetra sy hanova ny tany ho paradisa ny Fanjakan’Andriamanitra , izay tena fitondram - panjakana any an - danitra . ”

(src)="13"> Lokke kwanne ni : “ Ker pa Lubanga , ma obedo gamente kikome ma tye i polo - ni , cokcok - ki bikelo agikki pa jami maraco ducu ci loko lobo doko paradic . ”
(trg)="14"> Manamarina izany ny Baiboly .

(src)="14"> Kong dong wanenu kit ma Baibul moko kwede niango meno .
(trg)="15"> Andeha hojerentsika .

(src)="15"> Jo ma Gibiloyo Lobo Ducu i Kare me Anyim
(trg)="16"> Ireo ho mpitondra ny tany manontolo

(src)="16"> Ker obedo gamente ma kabaka aye loyo .
(trg)="17"> Fitondrana entin’ny mpanjaka ny hoe fanjakana .

(src)="17"> Kabaka me Ker pa Lubanga aye Yecu Kricito ma kicero .
(trg)="18"> I Jesosy Kristy natsangana tamin’ny maty no Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra .

(src)="18"> Keto en me bedo laloc i polo kitito pire i ginanyuta bot lanebi Daniel , dok en ocoyo ni : ‘ I dyewor aneno ginanyuta macalo magi : cutcut aneno ngat mo macalo wod pa dano [ Yecu ] , kun lor bino piny ki pol me polo .
(trg)="19"> Nahita fahitana i Daniela mpaminany hoe nomena fahefana tany an - danitra i Jesosy .
(trg)="20"> Hoy izy : “ Mbola nijery ihany aho ka izao no fahitana hitako tamin’ny alina : Teny amin’ny rahon’ny lanitra , dia nisy toy ny zanak’olona [ Jesosy ] nihananatona .

(src)="19"> Ci obino bot ngat ma yam okwongo bedo kwo con - ni [ Lubanga Jehovah ] , gitere bene wa inyime .
(trg)="21"> Ary nahazo alalana hankeo amin’Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be [ Jehovah Andriamanitra ] izy , ka nentina ho eo anatrehany .

(src)="20"> Gitingo loc ducu gimiyo i cinge , kacel ki ker ducu ki deyone wek lwak me rok ducu ki rok ducu , ki jo ma loko leb mapatpat - gu ducu , gubed luticce .
(trg)="22"> Ary nomena azy ny fitondrana sy ny voninahitra ary ny fanjakana , mba hanompo azy avokoa ny vahoaka sy ny firenena ary ny olona samy hafa fiteny .

(src)="21"> Locce aye loc ma bedo matwal , locce pe bigik , ki kerre bene pe gitwero turone . ’ ​ — Daniel 7 : 13 , 14 .
(trg)="23"> Ny fitondrany dia fitondrana haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra fa tsy handalo , ary ny fanjakany tsy ho rava . ” — Daniela 7 : 13 , 14 .

(src)="22"> Buk pa Daniel bene nyuto ni Lubanga biketo Ker - ri cung matek , ki bene bityeko gamente pa dano woko , dok Ker - ri pe kibiturone matwal .
(trg)="24"> Milaza koa ny bokin’i Daniela fa hataon’Andriamanitra mafy orina ilay Fanjakana .
(trg)="25"> Hanafoana ny fitondran’olombelona rehetra izy io , ary tsy ho rava mihitsy .

(src)="23"> Dul me 2 tito lek mo ma Kabaka me Babilon oleko , ka ma en oneno iye cal mo ma kicweyo madit , ma cung pi kit ma loc matego me lobo - ni bibedo ka lokke kwede .
(trg)="26"> Voalaza ao amin’ny toko faha - 2 fa nanonofy ny mpanjakan’i Babylona , ka nahita sarivongana ngezabe , izay mifanitsy amin’ny firenena matanjaka mifandimby mitondra .

(src)="24"> Lanebi Daniel ogonyo te lek meno .
(trg)="27"> Nilaza ny hevitr’io nofy io i Daniela .

(src)="25"> En ocoyo ni , “ i kare pa luker meno Lubanga me polo biketo ker mukene ma ri nakanaka ma pe gitwero balone , kadi dit me locce bene pe gibiweko i cing rok mukene .
(trg)="28"> “ Any am - parany ” , hoy izy , “ dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra , ary tsy ho lasan’olon - kafa izany fanjakana izany .

(src)="26"> Ker meno manyen - ni bituro ker magi ducu ngido woko matitino , ci tyekogi woko ducu , en aye dong bicung bedo matwal . ” ​ — Daniel 2 : 28 , 44 .
(trg)="29"> Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana rehetra ireo , fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra . ” — Daniela 2 : 28 , 44 .

(src)="27"> Kabaka me Ker pa Lubanga pe loyo loc kene .
(trg)="30"> Hisy olon - kafa hiara - manjaka amin’i Jesosy .

(src)="28"> I kare ma tye i ticce me pwony i lobo , Yecu ocikke bot lukwenane ma lugen ni gin bene kacel ki jo mukene , kibicerogi me cito i polo dok gibibedo i wi kom ker .
(trg)="31"> Nanome toky ny apostoliny tsy nivadika i Jesosy , tamin’izy teto an - tany , fa hatsangana ho any an - danitra izy ireo sy ny olon - kafa , ary hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana .

(src)="29"> ( Luka 22 : 28 - 30 ) En onongo pe tye ka waco kom ker ma ki neno ki wang , pien kit ma Yecu owaco kwede , Ker - ri bibedo i polo .
(trg)="32"> Tsy seza ara - bakiteny no tiany hambara , satria nilaza izy fa any an - danitra no hisy an’ilay Fanjakana .