# ach/2011160.xml.gz
# bg/2011160.xml.gz


(src)="1"> Lok ma Tye i Iye
(trg)="1"> Съдържание

(src)="2"> Marci 1 , 2011
(trg)="2"> 1 март 2011

(src)="3"> “ Kwena Maber me Ker ” Obedo Gin Ango ?
(trg)="3"> „ Добрата новина за царството “ — каква е тя ?

(src)="4"> PWONY MA KWAKO LOK MA I POK NGEYE
(trg)="4"> ТЕМА НА БРОЯ

(src)="5"> 3 Lok Mo ma Pire Tek pa Lanebi
(trg)="5"> 3 Пророчество от изключителна важност

(src)="6"> 4 Ker pa Lubanga Obedo Gin Ango ?
(trg)="6"> 4 Какво представлява Божието Царство ?

(src)="7"> 6 Kwena Maber - ri Obedo Gin Ango ?
(trg)="7"> 6 За какво е добрата новина ?

(src)="8"> 7 Angagi ma Gitye ka Tito Kwena Maber - ri ?
(trg)="8"> 7 Кои хора проповядват добрата новина ?

(src)="9"> 8 “ Agikki Piny ” Obedo Gin Ango ?
(trg)="9"> 8 Какво означава „ краят “ ?

(src)="10"> PWONY MUKENE MA TYE I IYE
(trg)="10"> РУБРИКИ

(src)="11"> 10 Nong Pwony ki i Lok pa Lubanga ​ — Yecu Kricito En Anga ?
(src)="12"> 12 Nyikke Cok bot Lubanga ​ — “ Pira Bibedo Mitti Mada ”
(trg)="11"> 16 Какво научаваме от Библията : Кой е Исус Христос ?

(src)="18"> Tero Tic pi Jehovah Calo Gin ma Pire Tek
(src)="19"> Juni 6 - 12 , 2011
(trg)="12"> 21 Въпроси на нашите читатели

(src)="23"> Juni 13 - 19 , 2011
(src)="24"> POT KARATAC 22
(trg)="13"> 22 Приближи се до Бога : „ Ще копнееш за делото на ръцете си “

(src)="25"> WER MA KIBIWEROGI : 25 , 11
(trg)="14"> 23 Знаеш ли . . .

(src)="32"> PWONY ME ANYAMA ME 1 POT KARATAC 13 - 17
(trg)="15"> 24 Писмо от Мексико

(src)="35"> Pwony man bimiyo wabedo ki neno mupore , Ginacoya ma nyutu kit ma wan Lukricitayo myero water kwede ticwa calo gin ma pire tek .
(trg)="16"> 30 За младите читатели : Защитавай истинското поклонение !

(src)="37"> Dano mapol ginongo moko tam tek .
(trg)="17"> ДРУГИ СТАТИИ

(src)="38"> Pwony man bikonyowa me ngiyo gin mumiyo pire tek botwa me pwonyo kit me moko tam mabeco .
(trg)="18"> 10 Дали Божието Царство е състояние на сърцето ?

(src)="39"> Binyamo bene yo ma konyo ma waromo kwanyogi me moko tam mabeco ma kelo deyo i kom Lubanga .
(trg)="19"> 12 Дали Библията осъжда хазарта ?

(src)="40"> PWONY ME ANYAMA ME 3 , 4 POT KARATAC 22 - 31
(src)="41"> Ngo ma obedo “ nyig ma nyak pi cwiny maleng ” ?
(trg)="20"> 15 „ Земя , в която текат мляко и мед “

(src)="42"> Watwero dongone nining ?
(src)="43"> Dok pingo omyero watim meno ?
(trg)="21"> 18 Дали Исус наистина е умрял на кръст ?

(src)="44"> Ibinongo lagam pi lapeny magi ka waneno but nyig ma nyak pi cwiny maleng gin abongwen .
(trg)="22"> 26 Летните областни конгреси в Русия носят благословии

(src)="45"> Pwony magi bene tye ki tam ma pigi tego ma twero konyowa .
(trg)="23"> 32 Исус „ премахва греха на света “

# ach/2011161.xml.gz
# bg/2011161.xml.gz


(src)="1"> Lok Mo ma Pire Tek pa Lanebi
(trg)="1"> Пророчество от изключителна важност

(src)="2"> “ Lok man me kwena maber me ker pa Lubanga gibitito i wi lobo ducu , me bedo caden bot rok ducu ; ka dong lacen agikki piny bibino . ” ​ — MATAYO 24 : 14 .
(trg)="3"> УЧЕНИТЕ са единодушни , че този библейски стих е от изключителна важност .

(src)="3"> LUKWAN matego giye ni tyeng man pire tek adada .
(trg)="4"> Това е така поради световния мащаб на описаната в него дейност .

(src)="4"> Pire tek pien tic ma tyeng man loko i kome - ni kwako wi lobo ducu .
(trg)="6"> Тези пророчески думи се изпълняват в наши дни .

(src)="5"> Dok bene pire tek pien ni nyutu gin ma Lukricitayo myero gubed ka timone , tito lok me kwena ma en aye tic ma myero obed mukwongo dok tye lanyut me timme pa gin mo madit atika ma Yecu olwongo ni “ agikki piny . ”
(trg)="7"> Те засягат и тебе , защото добрата новина съдържа както покана , така и предупреждение .

(src)="6"> Tyeng meno tye ka cobbe i kare - ni .
(src)="7"> Lokke gudo in bene pien lok me kwena maber - ri tye iye lok me lwongo ki ciko dano .
(trg)="8"> Ти си изправен пред един важен избор : да приемеш Божието Царство или да го отхвърлиш .

(src)="8"> Miyo boti gin ma myero iyer .
(src)="9"> Itwero ye Ker pa Lubanga nyo i kwero woko .
(trg)="9"> Решението , което вземеш , ще окаже влияние на целия ти живот .

(src)="10"> Kit ma iyero kwede gudo kwo - ni kikome .
(src)="11"> Nen kong lok murumo ka nget tyeng man .
(trg)="10"> Да разгледаме контекста , в който били изречени тези думи .

(src)="12"> Nino mapol mukato angec ma onongo peya kiguru Yecu , lupwonnyene gubino bote gupenye pi gin ma anyim .
(trg)="11"> Няколко дни преди Исус да бъде прикован на стълб , учениците му дошли при него и му задали въпроси относно бъдещето .

(src)="13"> Gin onongo gimito ngeyo lok i kom keto Ker pa Lubanga ma Yecu obedo ka lok pire kare ducu - ni .
(trg)="12"> Те искали да знаят повече за това кога ще бъде установено Божието Царство , за което Исус говорел толкова често .

(src)="14"> Gin onongo bene gimito ngeyo pi “ agikki piny , ” nyo Baibul mukene gonyo ni , “ agikki pa lobo . ” ​ — Matayo 24 : 3 , American Standard Version , King James Version .
(trg)="13"> Те се интересували и от „ завършека на тази система “ , или „ свършека на света “ , както някои преводи на Библията предават този израз .

(src)="15"> Me gamone , Yecu owaco ni lweny madongo , kec laparanat , two gemo , ki dong oyengyeng bibedo tye .
(trg)="14"> В отговор Исус предсказал , че по целия свят ще има войни , глад , смъртоносни зарази и силни земетресения .

(src)="16"> En owaco bene ni turo cik bimedde ameda , lupwonye dini ma lugoba gibirwenyo jo mapol , dok Lukricitayo me ada kibidagogi dok kiunogi .
(trg)="15"> Освен това той казал , че беззаконието ще нараства , че лъжливи религиозни учители ще подмамват мнозина и че истинските християни ще бъдат мразени и преследвани .

(src)="17"> Magi ducu gubedo kwena maraco . ​ — Matayo 24 : 4 - 13 ; Luka 21 : 11 .
(trg)="16"> Но имало и добра новина .

(src)="18"> Ento lok me kwena maber onongo tye .
(src)="19"> Ingeye Yecu owaco lok ma kikwanyo ki ginacoya ma tye malo - ni , lok magi dano gubedo ka yenyo tyene pi cencwari mapol ata .
(trg)="17"> След като предсказал лошите събития , Исус изрекъл думите , цитирани в началото — думи , които са вълнували и обнадеждавали много хора в продължение на векове .

(src)="20"> Kadi bed dano giye ni lok pa Yecu - ni pire tek , ento tamgi tye mapat pat i kom tyen lok meno .
(trg)="18"> Въпреки че мнозина осъзнават важността на Исусовите думи , те не са на едно мнение по отношение на значението им .

(src)="21"> Kwena maber - ri obedo gin ango ?
(trg)="19"> За какво е тази добра новина ?

(src)="22"> Ker - ri obedo gin ango ?
(trg)="20"> Какво представлява Царството ?

(src)="23"> Lok pa lanebi - ni bicobbe awene dok i kom angagi ?
(trg)="21"> Кога трябва да бъде изпълнено това пророчество и от кого ?

(src)="24"> “ Agikki piny ” obedo gin ango ?
(trg)="22"> И какво означава „ краят “ ?

(src)="25"> Kong dong wanenu .
(trg)="23"> Нека да разгледаме отговорите на тези въпроси .

(src)="26"> [ Cal ma tye i pot karatac 2 ]
(trg)="24"> [ Снимка на страници 2 , 3 ]

(src)="27"> Kopi me buk me Washington ma Loko i kom Jiri Angwen - ni .
(trg)="25"> Факсимиле на Вашингтонския ръкопис на четирите евангелия .

(src)="28"> Kiloko i kom Matayo 24 : 14
(trg)="26"> Думите от Матей 24 : 14 са в получерен шрифт

(src)="29"> [ Ka ma cal oa ki iye ]
(trg)="27"> [ Източник ]

(src)="30"> Kikwanyo ki i buk Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912
(trg)="28"> From the book Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912

# ach/2011162.xml.gz
# bg/2011162.xml.gz


(src)="1"> Ker pa Lubanga Obedo Gin Ango ?
(trg)="1"> Какво представлява Божието Царство ?

(src)="2"> “ Lok man me kwena maber . . . ” ​ — MATAYO 24 : 14 .
(trg)="2"> „ Тази добра новина за царството . . . “

(src)="3"> IPWONYE ma ngene atika ma omiyo i Wi Got , Yecu oweko lanen me lega ma kwako kwac man bot Lubanga : “ Ker meri obin . ”
(trg)="3"> В СВОЯТА известна Проповед на планината Исус дал молитвата образец , която включва следната молба към Бога : „ Нека дойде твоето царство . “

(src)="4"> Dano milion mapol gumako lega man ki wigi dok ginwoyo kare ki kare .
(trg)="4"> Милиони хора знаят тази молитва наизуст и често я повтарят .

(src)="5"> Lok ma kicoyo i encyclopedia mo acel wacci man obedo “ lega ma pire tek ma Lukricitayo giwaco i woro me nino ducu . ”
(trg)="5"> Според една енциклопедия това е „ основната молитва , която християните използват в поклонението си “ .

(src)="6"> Ento , dano mapol ma ginwoyo lega - ni pe gingeyo gin ma Ker - ri obedo nyo gin ma bitimone ka obino . ​ — Matayo 6 : 9 , 10 .
(trg)="6"> Въпреки това малцина са наясно какво представлява Божието Царство и какво ще направи то , когато дойде .

(src)="7"> Meno pe obedo gin me ur .
(trg)="7"> Това не е изненадващо .

(src)="8"> Lutela dini pa Lukricitayo ata - ni gipwonyo lok i kom gin ma Ker - ri obedo i yo ma pe rwatte , nyweno wic , dok ma niange tek .
(trg)="8"> Водачите на т.нар . християнство дават противоречиви , объркващи и сложни обяснения за това какво представлява Царството .

(src)="9"> Laco mo ocoyo ni Ker pa Lubanga tye “ gin mo ma cwiny , . . . ma en aye obedo kubbe ki Lubanga ma kwo i yo ma pe nen . . . , ka ma co ki mon ginongo iye larre ki bot Lubanga . ”
(trg)="9"> Един такъв водач записал , че Божието Царство е „ нещо свръхестествено , . . . връзка с живия Бог . . . , преживяване с Бога , чрез което мъжете и жените получават спасение “ .

(src)="10"> Ngat mukene dok owacci jiri i kom Ker - ri obedo “ pwony madok i kom kanica . ”
(trg)="10"> Друг определя евангелието , или добрата новина , за Царството като „ наставление за църквата “ .

(src)="11"> Buk me Catechism of the Catholic Church wacci : “ Ker pa Lubanga aye kit ma atir ki kuc ki dong yomcwiny i Cwiny Maleng . ”
(trg)="11"> На втора страница на това списание можеш да намериш много по – ясно обяснение на въпроса какво представлява Божието Царство .

(src)="12"> Ibinongo kit ma kitito kwede lok i kom Ker - ri i yo ma niang iye yot i pot karatac me 2 i magajin man .
(src)="13"> Lokke kwanne ni : “ Ker pa Lubanga , ma obedo gamente kikome ma tye i polo - ni , cokcok - ki bikelo agikki pa jami maraco ducu ci loko lobo doko paradic . ”
(trg)="12"> Там се казва : „ Божието Царство , което е действително правителство в небесата , скоро ще сложи край на цялото зло и ще превърне земята в рай . “

(src)="14"> Kong dong wanenu kit ma Baibul moko kwede niango meno .
(trg)="13"> Нека видим как Библията подкрепя това разбиране .

(src)="15"> Jo ma Gibiloyo Lobo Ducu i Kare me Anyim
(trg)="14"> Бъдещо управление над земята

(src)="16"> Ker obedo gamente ma kabaka aye loyo .
(trg)="15"> Царството е форма на управление начело с цар .

(src)="17"> Kabaka me Ker pa Lubanga aye Yecu Kricito ma kicero .
(trg)="16"> Царят на Божието Царство е възкресеният Исус Христос .

(src)="18"> Keto en me bedo laloc i polo kitito pire i ginanyuta bot lanebi Daniel , dok en ocoyo ni : ‘ I dyewor aneno ginanyuta macalo magi : cutcut aneno ngat mo macalo wod pa dano [ Yecu ] , kun lor bino piny ki pol me polo .
(trg)="17"> Неговото възцаряване в небето е описано в едно видение , дадено на пророк Даниил , който писал : „ Гледах още в нощните видения , и ето , един като човешки син [ Исус ] идваше с небесните облаци и му беше позволено да отиде при Древния по дни [ Йехова Бог ] , и го доведоха пред него .

(src)="19"> Ci obino bot ngat ma yam okwongo bedo kwo con - ni [ Lubanga Jehovah ] , gitere bene wa inyime .
(trg)="18"> И на него бяха дадени властта , славата и царството , за да му служат всички народи , племена и езици .

(src)="20"> Gitingo loc ducu gimiyo i cinge , kacel ki ker ducu ki deyone wek lwak me rok ducu ki rok ducu , ki jo ma loko leb mapatpat - gu ducu , gubed luticce .
(trg)="19"> Неговото управление е вечно управление , което никога няма да премине , и неговото царство няма да бъде разрушено . “

(src)="21"> Locce aye loc ma bedo matwal , locce pe bigik , ki kerre bene pe gitwero turone . ’ ​ — Daniel 7 : 13 , 14 .
(trg)="20"> Библейската книга Даниил разкрива също , че това Царство ще бъде здраво установено от Бога , ще сложи край на всички човешки правителства и никога няма да бъде заменено от друго правителство .

(src)="22"> Buk pa Daniel bene nyuto ni Lubanga biketo Ker - ri cung matek , ki bene bityeko gamente pa dano woko , dok Ker - ri pe kibiturone matwal .
(trg)="21"> Във втора глава на същата книга се описва един сън на царя на Вавилон , в който той видял огромна статуя , представяща различни световни сили , които щели да управляват една след друга .

(src)="23"> Dul me 2 tito lek mo ma Kabaka me Babilon oleko , ka ma en oneno iye cal mo ma kicweyo madit , ma cung pi kit ma loc matego me lobo - ni bibedo ka lokke kwede .
(trg)="22"> Пророк Даниил разтълкувал значението на този сън по следния начин : „ В последните дни . . . небесният Бог ще издигне царство , което никога няма да бъде разрушено .

(src)="24"> Lanebi Daniel ogonyo te lek meno .
(trg)="23"> И това царство няма да премине към друг народ .

(src)="25"> En ocoyo ni , “ i kare pa luker meno Lubanga me polo biketo ker mukene ma ri nakanaka ma pe gitwero balone , kadi dit me locce bene pe gibiweko i cing rok mukene .
(trg)="24"> То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи , а самото то ще остане до безпределни времена . “

(src)="26"> Ker meno manyen - ni bituro ker magi ducu ngido woko matitino , ci tyekogi woko ducu , en aye dong bicung bedo matwal . ” ​ — Daniel 2 : 28 , 44 .
(trg)="25"> Царят на Божието Царство няма да управлява сам .

(src)="27"> Kabaka me Ker pa Lubanga pe loyo loc kene .
(src)="28"> I kare ma tye i ticce me pwony i lobo , Yecu ocikke bot lukwenane ma lugen ni gin bene kacel ki jo mukene , kibicerogi me cito i polo dok gibibedo i wi kom ker .
(trg)="26"> По време на своята земна служба Исус обещал на верните си апостоли , че заедно с други хора те ще бъдат възкресени на небето и ще седят на престоли .

(src)="29"> ( Luka 22 : 28 - 30 ) En onongo pe tye ka waco kom ker ma ki neno ki wang , pien kit ma Yecu owaco kwede , Ker - ri bibedo i polo .
(trg)="27"> Исус нямал предвид буквални престоли , защото както самият той посочил , Царството щяло да бъде на небето .

(src)="30"> Baibul wacci jo magi ma biloc kacel kwede - ni gia ki i “ kaka mapol mapatpat , ki i leb ki rok mapatpat . ”
(trg)="28"> Библията казва , че онези , които управляват заедно с него , ще са „ от всяко племе , език , род и народ “ .

(src)="31"> Gin gibibedo ‘ lwak pa Lubanga ma en loyo , ma gin aye dong lulamdog ma gitiyo bote , gin bene gibiloyo lobo macalo luker . ’ ​ — Niyabo 5 : 9 , 10 .
(trg)="29"> Те ще бъдат ‘ царство и свещеници за нашия Бог и ще царуват над земята ’ .

(src)="32"> Gin Mumiyo Kwena me Ker - ri Ber
(trg)="30"> Защо новината за Царството е добра ?

(src)="33"> Omyero i nge ni kimiyo twero bot Yecu me loyo “ lwak me rok ducu ki rok ducu , ki jo ma loko leb mapatpat - gu ducu ” dok jo ma gicok kwede ‘ gibiloyo lobo macalo luker . ’
(trg)="31"> Обърни внимание , че Христос Исус ще владее над всички хора и народи и че онези , които управляват заедно с него , „ ще царуват над земята “ .

(src)="34"> Ento Ker - ri biloyo angagi ?
(src)="35"> Jo ma gijolo kwena maber ma kitye ka titone i kare - ni .
(trg)="32"> Кои тогава ще са поданиците на това Царство ?