<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
  <URL>https://pl.globalvoices.org/2015/01/dluga-japonska-zima-dopiero-sie-rozpoczela/</URL>
  <TITLE>
<s id="1.1">
 <w id="w1.1.1">Długa</w> 
 <w id="w1.1.2">japońska</w> 
 <w id="w1.1.3">zima</w> 
 <w id="w1.1.4">dopiero</w> 
 <w id="w1.1.5">się</w> 
 <w id="w1.1.6">rozpoczęła</w>
</s></TITLE>
<s id="1.2">
 <w id="w1.2.1">Rzut</w> 
 <w id="w1.2.2">ekranu</w> 
 <w id="w1.2.3">z</w> 
 <w id="w1.2.4">ANN</w> 
 <w id="w1.2.5">Newscast</w>
 <w id="w1.2.6">.</w>
</s><P id="1">
<s id="2.1">
 <w id="w2.1.1">Japonia</w> 
 <w id="w2.1.2">doświadcza</w> 
 <w id="w2.1.3">pierwszej</w> 
 <w id="w2.1.4">od</w> 
 <w id="w2.1.5">8</w> 
 <w id="w2.1.6">lat</w> 
 <w id="w2.1.7">grudniowej</w> 
 <w id="w2.1.8">fali</w> 
 <w id="w2.1.9">mrozów</w>
 <w id="w2.1.10">.</w> 
 <w id="w2.1.11">(</w>
 <w id="w2.1.12">寒波</w> 
 <w id="w2.1.13">lub</w> 
 <w id="w2.1.14">kanpa</w>
 <w id="w2.1.15">)</w>
</s></P>
  <P id="2">
<s id="3.1">
 <w id="w3.1.1">Według</w> 
 <w id="w3.1.2">meteorologów</w> 
 <w id="w3.1.3">od</w> 
 <w id="w3.1.4">1</w> 
 <w id="w3.1.5">do</w> 
 <w id="w3.1.6">12</w> 
 <w id="w3.1.7">grudnia</w> 
 <w id="w3.1.8">Japonia</w> 
 <w id="w3.1.9">może</w> 
 <w id="w3.1.10">spodziewać</w> 
 <w id="w3.1.11">się</w> 
 <w id="w3.1.12">niskich</w> 
 <w id="w3.1.13">temperatur</w> 
 <w id="w3.1.14">i</w> 
 <w id="w3.1.15">zimowych</w> 
 <w id="w3.1.16">warunków</w> 
 <w id="w3.1.17">normalnie</w> 
 <w id="w3.1.18">występujących</w> 
 <w id="w3.1.19">tylko</w> 
 <w id="w3.1.20">w</w> 
 <w id="w3.1.21">lutym</w>
 <w id="w3.1.22">.</w>
</s></P>
  <P id="3">
<s id="4.1">
 <w id="w4.1.1">Mroźna</w> 
 <w id="w4.1.2">zimowa</w> 
 <w id="w4.1.3">pogoda</w> 
 <w id="w4.1.4">jest</w> 
 <w id="w4.1.5">wspaniałym</w> 
 <w id="w4.1.6">materiałem</w> 
 <w id="w4.1.7">telewizyjnym</w> 
 <w id="w4.1.8">przedstawiającym</w> 
 <w id="w4.1.9">wietrzne</w> 
 <w id="w4.1.10">sztormy</w>
 <w id="w4.1.11">,</w> 
 <w id="w4.1.12">niebezpieczne</w> 
 <w id="w4.1.13">warunki</w> 
 <w id="w4.1.14">drogowe</w> 
 <w id="w4.1.15">i</w> 
 <w id="w4.1.16">zaśnieżone</w> 
 <w id="w4.1.17">krajobrazy</w>
 <w id="w4.1.18">,</w> 
 <w id="w4.1.19">podczas</w> 
 <w id="w4.1.20">gdy</w> 
 <w id="w4.1.21">„</w>
 <w id="w4.1.22">intensywny</w> 
 <w id="w4.1.23">mróz</w> 
 <w id="w4.1.24">atakuje</w> 
 <w id="w4.1.25">japoński</w> 
 <w id="w4.1.26">archipelag</w> 
 <w id="w4.1.27">powodując</w> 
 <w id="w4.1.28">zniszczenia</w> 
 <w id="w4.1.29">obejmujące</w> 
 <w id="w4.1.30">cały</w> 
 <w id="w4.1.31">kraj</w>
 <w id="w4.1.32">”</w>
 <w id="w4.1.33">.</w>
</s></P>
  <P id="4">
<s id="5.1">