# my/2012_08_66.xml.gz
# sv/2012_07_3175.xml.gz


(src)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း
(trg)="1.2"> Som många har märkt har världen nått ett kritiskt ögonblick när det gäller friheten på Internet .

(src)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။
(trg)="2.1"> Under det senaste året har organisationer världen runt slagit sig samman som aldrig förr för att kämpa för våra friheter på webben .

(src)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။
(trg)="3.1"> Med detta i åtanke gick ett antal grupper nyligen samman för att skapa en Deklaration om friheten på Internet , som Global Voices Advocacy var en av de första att underteckna .

(src)="3.7"> တောင ် အဖွဲ ့ အစည ် းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ ် ။
(trg)="3.3"> Nedan kan du läsa Deklarationens originaltext .

(src)="6.2"> ၄င ် း တို ့ သည ် တိုက ် ခိုက ် ဆောင ် ယူရန ် ထိုက ် တန ် သည ် ဟု ယုံကြည ် သောကြောင ့ ် ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="3.4"> Du kan skriva under Deklarationen här ; och du kan också engagera dig via en mängd organisationer , inklusive EFF , Free Press , Access och till och med Cheezburger .

(src)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊
(trg)="3.5"> INLEDNING

(src)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="3.6"> Vi tror att ett fritt och öppet Internet kan åstadkomma en bättre värld .

(src)="7.3"> သို ့ မဟုတ ် သဘောမတူကြပါနှင ့ ် ၊
(trg)="3.7"> För att hålla Internet fritt och öppet uppmanar vi samhällen , näringsgrenar och länder att erkänna dessa principer .

(src)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="3.8"> Vi tror att de kommer att bidra till större kreativitet , större uppfinningsrikedom och öppnare samhällen .

(src)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။
(trg)="4.1"> Vi går med i en internationell rörelse för att försvara våra friheter , eftersom vi tror att de är värda att kämpa för .

(src)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။
(trg)="5.1"> Låt oss diskutera dessa principer — gilla eller ogilla dem , debattera dem , översätta dem , göra dem till våra egna och bredda diskussionen inom våra samhällen — på ett sätt som bara kan möjliggöras av Internet .

(src)="12.1"> ထုတ ် ဖော ် ခြင ် း ၊
(trg)="6.2"> DEKLARATION

(src)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်
(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊
(trg)="6.3"> Vi står för ett fritt och öppet Internet .

(src)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊
(trg)="7.1"> Vi stödjer öppna och deltagarstyrda processer för att skapa Internet-policy och etablera fem grundläggande principer :

(src)="14.3"> ဆက ် သွယ ် နိုင ် ၊
(trg)="8.1"> Uttryck : Censurera inte Internet .

(src)="16.1"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ၊
(trg)="11.2"> Blockera inte nya teknologier och straffa inte uppfinnarna för deras användares handlingar .

# my/2012_08_95.xml.gz
# sv/2012_08_3270.xml.gz


(src)="1.2"> ဤအပုဒ ် သည ် မက ္ ကစီကို မူးယစ ် ဆေးဝါးစစ ် ပွဲအကြောင ် း အထူးရေးသားမှု ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="1.2"> Detta inlägg är en del av Global Voices specialbevakning av Kriget mot droger i Mexiko .

# my/2012_08_269.xml.gz
# sv/2012_08_3296.xml.gz


(src)="1.1"> ဆော ် ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ ် မှအပြန ် တွစ ် တာမုန ် တိုင ် းထန ်
(trg)="1.1"> Saudiarabiska kvinnliga atleter - Från OS in i Twitter-stormen

(src)="1.2"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၂လန ် ဒန ် အိုလံပစ ် အထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="1.2"> Detta inlägg är del av vår specialbevakning Olympiska spelen i London 2012 .

(src)="5.1"> အောက ် တွင ် ဖော ် ပြထားတာသည ် မှာ ဆော ် ဒီတွစ ် တာအသုံးပြုသူတစ ် ဦးက အားကစားသမားနှစ ် ဦးစလုံးအတွက ် ထောက ် ခံအားပေးထားသော တွစ ် တာစာတိုနမူနာများပင ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="5.1"> Nedan finns exempel på tweets till stöd för båda atleterna , tagna från saudiska Twitter :

(src)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည ် မှာ ၊
(trg)="7.1"> Ali Khadra skriver :

(src)="9.3"> မင ် းလုပ ် ခဲ ့ တာက ပိုပြီးကြီးကျယ ် ပါတယ ် ။
(trg)="7.3"> Vad ni gjorde är mycket mer värt .

(src)="9.4"> ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(trg)="7.4"> Tack # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .

(src)="9.5"> ကျေးဇူး # KSA .
(trg)="7.5"> Tack # KSA .

(src)="9.7"> ဘဒါ အလ ် ဂျီဟာနီက ဂုဏ ် ယူစွာပြောသည ် မှာ ၊
(src)="9.8"> @ BooDzJ ၊
(trg)="7.7"> Bader Aljehani kommenterar stolt :

(src)="9.9"> # SaraAttar ဆော ် ဒီအားကစားအဖွဲ ့ မှာ ပါဝင ် တဲ ့ သူတွေအားလုံးထက ် ပိုပြီး မင ် းနဲ ့ ဝိုဒန ် အတွက ် ငါတို ့ ဂုဏ ် ယူပါတယ ် ။
(trg)="7.9"> Sara Attar är en global trend # SaraAttar , skriver @ WordWizard på Twitter .

(src)="9.11"> # SaraAttar ။
(trg)="7.10"> Han delar även detta skärmdump

(src)="9.12"> တွစ ် တာပေါ ် က @ WordWizard ရေးထားခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="8.1"> Och Nada Abu utfärdar ett löfte :

(src)="9.15"> @ NadaAbu တစ ် နေ ့ မှာ ငါ ့ ကို တီဗွီဖန ် သားပြင ် ပေါ ် မှာ အောင ် မြင ် သူတစ ် ယောက ် အနေနဲ ့ တွေ ့ ရစေမယ ် ။
(trg)="8.2"> @ NadaAbu : Ni kommer att se mig på skärmen som vinnare en dag .

(src)="9.16"> စိတ ် ဓာတ ် ခွန ် အားပေးတဲ ့ အတွက ် ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် ။
(trg)="8.3"> Tack för inspirationen # SaraAttar http : / / twitpic.com / agw7nn

(src)="11.3"> မဟုတ ် ဘူးကွ ။
(trg)="11.2"> Stackars Wijdan !

(src)="16.4"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၂လန ် ဒန ် အိုလံပစ ် အထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="13.3"> Detta inlägg är del av vår specialbevakning Olympiska spelen i London 2012 .

# my/2012_09_211.xml.gz
# sv/2012_08_3416.xml.gz


(src)="1.1"> တောင ် ​ ကို ​ ရီး ​ ယား ၊
(trg)="1.1"> Sydkorea : Kontroversiell klassificering av musikvideos

(src)="1.2"> အငြင ် း ​ ပွား ​ ဖွယ ် အွန ် ​ လိုင ် း ​ တေး ​ ဂီ ​ တ ​ ဗီ ​ ဒီ ​ ယို သတ ် ​ မှတ ် ချက ် ​ စနစ ် စတင ်
(trg)="1.2"> Sydkoreanska myndigheter har lanserat ett nytt klassificeringssystem för musikvideos som laddas upp på webben .

(src)="1.3"> တောင ် ကိုရီးယား အာဏာပိုင ် များသည ် အွန ် လိုင ် းတွင ် တင ် နေသော ဂီတဗီဒီယိုများအတွက ် အဆင ့ ် သတ ် မှတ ် ချက ် စနစ ် အသစ ် တစ ် ခုကို စတင ် လိုက ် သည ် ။
(trg)="1.3"> De nya bestämmelserna kräver att samtliga musikvideos ( eller reklamvideos ) och till och med filmtrailers klassificeras innan de laddas upp .

(src)="3.1"> အွန ် လိုင ် းနယ ် ပယ ် သို ့ ချဲ ့ ထွင ် လာသော ဆင ် ဆာဖြတ ် ခြင ် း
(trg)="1.4"> Underlåtenhet att följa bestämmelserna kan leda till två års fängelse eller dyra böter .

(src)="5.3"> ထိုဥပဒေသည ် အကျိုးအမြတ ် အတွက ် မဟုတ ် သော အဖွဲ ့ အစည ် းများ ၏ ဗီဒီယိုများနှင ့ ် အမျိုးမျိုးသော ဂီတနှင ့ ် ဗီဒီယိုအတိုကားငယ ် များအတွက ် ပင ် အကျုံးဝင ် သည ် ။
(trg)="2.1"> Artister och sydkoreanska nätanvändare kallar den en ny form av förstärkt censur av kulturellt innehåll och ett steg tillbaka för yttrandefriheten .

(src)="7.1"> ဆင ် ဆာဖြတ ် ခြင ် းကို ဖော ် ပြထားသော ဓာတ ် ပုံ ၊
(trg)="3.1"> Censuren omfattar även plattformar på webben

(src)="8.1"> တေးဂီတ အရောင ် းမြှင ့ ် တင ် ရေးနယ ် ပယ ် တွင ် အလုပ ် လုပ ် နေပြီး အသက ် ( ၂၈ ) ရှိပြီးဟု မိမိကိုယ ် ကိုယ ် ဖော ် ပြထားသော အင ် တာနက ် အသုံးပြုသူတစ ် ဦးက သတ ် မှတ ် ချက ် စနစ ် ကို ဆန ့ ် ကျင ် သော အွန ် လိုင ် းဆန ္ ဒထုတ ် ဖော ် မှုကို စတင ် ဆောင ် ရွက ် ခဲ ့ သည ် ။
(trg)="5.1"> Tidigare hade enbart TV-stationer ansvar för att sända musikvideos , men de nya bestämmelserna utvidgar censuren till att även omfatta videoklipp som publicerats på online-plattformar , inklusive YouTube , bloggar och anslagstavlor på webben .

# my/2014_04_580.xml.gz
# sv/2014_04_5017.xml.gz


(src)="1.1"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ မှာ လည ် ​ ချင ် ​ တာ ​ လား
(trg)="1.1"> Tufft att ta sig runt på Madagaskar

(src)="1.2"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ သို ့ ယခုမှ အလည ် ​ အပတ ် ​ ရောက ် ​ ရှိ ​ သူ ​ များ ​ အတွက ် အများ ​ ပြည ် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ ် ​ များ ​ နှင ့ ် သွား ​ လာ ​ လည ် ပတ ် ​ ရန ် ​ မှာ အခက ် ​ အခဲ ​ တစ ် ​ ခု ​ ဖြစ ် ​ နိုင ် ​ သည ် ။
(trg)="1.2"> Kollektivtrafiken kan vara en riktig utmaning för nykomlingar i Madagaskar och detta av många anledningar .

(src)="1.4"> ရထား ​ လမ ် း ​ ကို တိုး ​ ချဲ ့ ​ ဖောက ် ​ ထွင ် ​ နေသော ် ​ လည ် း မြို ့ ​ အများ ​ စု ​ သို ့ လမ ် းမ ​ ပေါက ် ​ သေး ​ ပေ ။
(trg)="1.3"> Med tanke på landets storlek , 590 000 kvadratkilometer , är vägarna föråldrade och outvecklade .

(src)="2.1"> မြို ့ ​ လယ ် ​ ခေါင ် ​ နေရာ ​ များ ​ တွင ် ​ မူ အများ ​ ပြည ် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ ် ​ များ ​ ဟူ ၍ အလွန ် အမင ် း ​ ပြည ့ ် ​ ကျပ ် ​ နေ ​ သော ဘတ ် ( စ ် ) ကား ​ များ ​ နှင ့ ် ဗဲန ် ​ ကား ​ အသေး ​ စား ​ များ ​ သာ ​ ရှိ ​ ပြီး မြို ့ တွင ် း ​ ရထား ​ လမ ် း ​ မှာ မြို ့ တော ် ​ ဖြစ ် ​ သော အန ် ​ တာ ​ နာနာ ​ ရီ ​ ဗို ​ တွင ် ​ သာ ဆက ် ​ ဖောက ် ​ နေ ​ သည ် ။
(trg)="1.4"> Järnvägssystemet utvidgas men är fortfarande otillgängligt i de flesta städer .
(trg)="2.1"> I stadskärnorna är kollektivtrafiken begränsad till överfulla bussar och minibussar och järnvägstrafik inom städer är uteslutande ett projekt för huvudstaden Antananarivo .

(src)="3.1"> အများ ​ ပြည ် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ ် ​ များ ​ နှင ် ့ ပတ ် သက ် ​ သည ့ ် ​ ပြဿနာ ​ မှာ မြို ့ တော ် ​ တွင ် လူ ​ သိ ​ ပြီး ​ သား ပြဿနာ ​ တစ ် ​ ခု ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="3.1"> Kollektivtrafiken är ett välkänt problem i huvudstaden , som rymmer nära två miljoner invånare och cirka 110 000 bilar .

(src)="3.3"> မြို ့ တွင ် း ​ လမ ် း ​ များ ​ မှာ များ ​ သော ​ အား ​ ဖြင ့ ် အောက ် ​ ပါ ​ ပုံ ​ တွင ် မြင ် ​ ရသ ​ ကဲ ့ သို ့ ​ ပင ် ပိတ ် ​ ကျပ ် ​ နေ ​ လေ ့ ​ ရှိ ​ သည ် ။
(trg)="6.1"> Den här typen av trängsel är så outhärdlig för invånarna att Antananarivos regering ser över möjligheten att installera ett linbanesystem mellan två av stadens mest tätbefolkade kullar :

(src)="6.7"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ အနေ ​ နဲ ့ ကောင ် းကင ် ​ ကား ​ တွေ ​ ဆောက ် ​ ဖို ့ ​ ထက ် ဆင ် ခြေဖုံး ​ ဆင ် းရဲသား ​ ရပ ် ​ ကွက ် ​ တွေ ​ ကို ဘယ ် ​ လို ​ သန ် ့ ​ ရှင ် း ​ ရ ​ မ ​ လဲ ၊
(trg)="6.3"> Men borgmästaren måste först kunna visa upp detaljer för hur projektet ska ta fart och hur mycket det kommer kosta .

(src)="6.10"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ ရှိ အများ ​ ပြည ် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ ် ​ စနစ ်
(trg)="6.4"> När det gäller valet av linbana kommer huvudstaden hämta inspiration från systemet som utvecklats i La Paz .

(src)="7.1"> အကယ ် ၍ ယာဉ ် ​ ကြော ​ ပိတ ် ​ ဆို ့ ​ မှု ​ သည ် မြို ့ တော ် ​ များ ​ ရှိ အဓိက ပြဿနာ ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ လျှင ် ပြည ် နယ ် ​ ဆက ် ​ သွယ ် ​ လမ ် း ​ များ ​ ကို ​ လည ် း အကြီး ​ စား ​ ပြင ် ဆင ် ​ မှု ​ များ လုပ ် ​ ရန ် လို ​ အပ ် ​ နေ ​ ပေ ​ သည ် ။
(trg)="6.5"> Med tanke på kostnaden för ett sådant projekt ( uppskattat till 1,5 miljarder kronor för La Paz-banan ) samt den skenande fattigdomen i staden är det många som undrar om projektet är lämpligt .

(src)="7.4"> လာ ⁠ လာ ​ န ( မာ ​ လ ​ ဂါ ​ စီ ​ စကား ​ တွင ် လမ ် း ​ ဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ​ ရ ​ သည ် ) ဟူ ​ သည ့ ် အစိုးရ ​ မဟုတ ် ​ သည ့ ် အဖွဲ ့ ​ အစည ် း ​ က မဒဂါစကား တို ​ အာမာ ​ စီ ​ နာ ​ ၏ အဓိက ​ ဆိပ ် ကမ ် း ​ နှင ့ ် မြို ့ တော ် ​ တို ့ ​ အား ဆက ် ​ သွယ ် ​ ထား ​ ပေး ​ သည ် ့ RN2 အဝေး ​ ပြေး ​ လမ ် းမ ​ ၏ အခြေအနေ ​ ကို သတိပေး ​ ပြော ​ ကြား ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။
(trg)="6.7"> Snarare än att planera byggandet av ett linbanesystem , borde vi inte börja med att städa upp i slumområdena , förflytta dessa människor till platser som ligger mer i linje med mänsklig värdighet , ge dem sjukvård och utbilda deras barn ?

(src)="7.5"> နိုင ် ငံ ​ တစ ် ​ ဝန ် း ​ မှာ ​ ရှိ ​ တဲ ့ လမ ် း ​ တွ ​ ကေ ပျက ် စီး ​ ယိုယွင ် း ​ နေ ​ ပါ ​ ပြီ ။
(trg)="7.1"> Även om trängsel är det största problemet inne i städerna så är de nationella vägarna också i behov av omfattande underhållsarbeten .

(src)="7.7"> မနှစ ် ​ တုန ် း ​ က ဒီ ​ နိုင ် ငံ ​ ကို ဝင ် ​ ခဲ ့ ​ တဲ ့ ဟာ ​ ရီ ​ ကိန ် း ​ ကြောင ့ ် ပျက ် စီး ​ သွား ​ တဲ ့ အပျက ် ​ အစီး ​ တွေ ​ ကို ​ လည ် း မ ​ ပြင ် ​ ရ ​ သေး ​ ဘူး ။
(trg)="7.3"> Vägar på 11 700 kilometer över hela Madagaskar måste repareras inom de närmaste sex månaderna UTO kommer ansvara för de vägar som är i behov av brådskande reparation samt tillfälliga reparationer av vägar som skadats av naturkatastrofer .

(src)="7.9"> အဲ ​ ဒီ ​ လမ ် း ​ ရဲ ့ တချို ့ ​ အပိုင ် း ​ တွေ ​ က ရေ ​ ကြီး ​ တုန ် း ​ က ပါသွား ​ ခဲ ့ ​ သေး ​ တယ ် ။
(trg)="7.4"> Organisationen Lalana ( ” Vägar ” på madagassiska ) uppmärksammade läsarna på tillståndet för RN2-vägen genom att koppla samman huvudstaden med den största hamnen i staden Toamasina :

(src)="7.10"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ ရှိ အမျိုးသား ​ လမ ် းမ ​ ပ ​ ေါ ် ​ မှ " ကျေးလက ် ​ သုံး အငှား ​ ယာဉ ် " ။
(trg)="7.7"> Skadorna från de orkaner som slog mot landet förra året har fortfarande inte åtgärdats .

(src)="7.11"> တီ ​ နာ သ ​ တင ် း ​ မှ ​ တစ ် ​ ဆင ့ ် ၊
(trg)="7.10"> “ Landsbygdstaxi " på landsvägarna i Madagaskar .

(src)="7.12"> Public domain
(trg)="7.11"> Via Tana News .

(src)="8.1"> မာ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ တစ ် ​ ခွင ် အများ ​ ပြည ် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ ် ​ များ ​ ကို သုံး ​ ၍ ခရီးသွား ​ ရ ​ ခြင ် း ​ မှာ ထူးခြား ​ သည ့ ် အတွေ ့ ​ အကြုံ ​ တစ ် ​ ခု ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ ပါ ​ သေး ​ သည ် ။
(trg)="8.4"> Väl på plats i en stad kan man resa med ” pousse pousse ” , det lokala namnet på rickshaw , se följande video :

(src)="8.3"> ဘ ​ ရောက ် ​ စဲ ​ တက ္ က ​ စီ ​ များ ​ တွင ် ကား ​ အမျိုး ​ အစား အစုံအလင ် ​ ရှိ ​ ပြီး အများ ​ စု ​ မှာ အပေါ ် ​ ပုံ ​ တွင ် တွေ ့ ​ ရ ​ သည ့ ် ​ အတိုင ် း ဗဲန ် ​ ကား ​ အသေး ​ စား ​ များ ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="9.1"> Ariniaina , en Global Voices-skribent i Madagaskar , poängterar att man har ändrat lagstiftningen i Madagaskar när det gäller rickshaws , men att det fortfarande är ett viktigt transportmedel för många lokalinvånare :

(src)="8.4"> မြို ့ တော ် ​ က ​ ထွက ် ​ သည ် ​ နှင ့ ် " ပေါက ် ​ စဲ ​ ပေါက ် ​ စဲ " ဟုခေါ ် ​ သော အောက ် ​ ပါ ​ ဗီ ​ ဒီ ​ ယို ​ တွင ် တွေ ့ ​ နိုင ် ​ သည ် ့ လန ် ​ ချား ​ များ ​ နှင ့ ် ဆက ် လက ် ​ လည ် ပတ ် ​ နိုင ် ​ သည ် ။
(trg)="9.2"> Rickshaw som transportmedel , dragen av en människa , anses vara en kränkning av mänskliga rättigheter .
(trg)="9.3"> Så kommunen i Antsirabe , Madagaskars näst största stad , lanserade ” cyclopousse ” - en cykeldriven rickshaw .

(src)="9.6"> ခွင ် ့ ​ ပြု ​ ချက ် ​ ဖြင ့ ် သုံး ​ ထား ​ သည ် ။
(trg)="9.5"> Ariniana som poserar tillsammans med en rickshawägare och hans rickshaw i Antsirabe , Madagascar .

(src)="10.1"> အများ ​ ပြည ် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ ် ​ စနစ ် ​ သည ် အတိုးတက ် ​ မြန ် ​ လွန ် း ​ သော မာ ​ လ ​ ဂါ ​ စီ လူ ​ ဦး ​ ရ ​ အေား အမီလိုက ် ​ နိုင ် ​ ရန ် ကြိုးပမ ် း ​ နေ ​ သည ် ။
(trg)="10.1"> Kollektivtrafiken försöker hinna i kapp den snabbväxande befolkningen i Madagaskar , men med tanke på de stora ekonomiska hindren förväntas det inte kunna ske – åtminstone inte på ett tag .

# my/2015_09_1130.xml.gz
# sv/2014_07_5311.xml.gz


(src)="6.5"> မိမိကိုယ ် ကို ဖော ် ပြခြင ် း ၊
(trg)="8.1"> Dansk-norsk-fransk miniatyrordbok av Tomasz Sienicki ( CC-SA-3.0 )

(src)="8.1"> နည ် းပညာသည ် အချိန ် နှင ် ့ နေရာကို အမှုမထားပဲ သင ် ယူသူများကို ဘာသာစကားဆရာများနှင ် ့ အကြောင ် းအရာများဖြင ် ့ ချိတ ် ဆက ် ပေးနိုင ် သည ် ။
(trg)="9.5"> Den kan föra samman lärare och elever för språkinlärning - enkelriktad eller i tandem .

(src)="8.4"> ကစားနည ် းများဖြင ် ့ သော ် ၄င ် း ၊
(trg)="12.1"> Europa Det norska nordsamiska språket har programmerats in i nedladdningsbara ordböcker .

(src)="8.5"> cloud-based downloads များပြုလုပ ် ၍ သော ် ၄င ် း ၊
(trg)="14.2"> Gamla berättelser spelas in på Malis inhemska språk .

(src)="8.6"> apps များပြုလုပ ် ၍ သော၄င ် း လွတ ် လပ ် သော သင ် ယူမှုကို လွယ ် ကူချောမွေ ့ စေနိုင ် သည ် ။
(trg)="14.3"> Ett företag för språkinlärning på nätet erbjuder en kurs i visselspråket från de spanska Kanarieöarna .

(src)="8.7"> နည ် းပညာသည ် ဆရာများ နှင ် ့ သင ် ယူသူများကို ဘာသာစကားသင ် ယူရာတွင ် တစ ် လမ ် းသွား သို ့ မဟုတ ် တွဲဖက ် ပုံစံမျိုးဖြင ် ့ ချိတ ် ဆက ် ပေးနိုင ် သည ် ။
(trg)="16.1"> Asien Ett program för digitalt historieberättande omfattar nu några av de olika minoritetsspråken som finns i Kina .

# my/2015_09_1092.xml.gz
# sv/2015_09_5507.xml.gz


(src)="1.4"> ဓါတ ် ပုံ - နာအိုမီ ဂျင ် ဂိုးလ ် ဒ ် ( Public Radio International PRI ၏ ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုသည ် ။
(trg)="1.2"> Mästerbryggare - eller toji - Emi Machida på det 130 år gamla Machida-bryggeriet i Gunma , Japan .

(src)="2.2"> org တွင ် ၂၀၁၅ စက ် တင ် ဘာ ၁၁ ရက ် နေ ့ က စတင ် ဖော ် ပြခဲ ့ ပြီး ဤဆိုဒ ် တွင ် သတင ် းမျှဝေမှု သဘောတူညီချက ် ဖြင ့ ် ပြန ် လည ် ဖော ် ပြခြင ် းဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="2.1"> Denna artikel samt radioreportaget av Naomi Gingold för The World publicerades ursprungligen på PRI.org den 11 september , 2015 , och återpubliceras här tack vare en överenskommelse om innehållsdelning .

(src)="7.1"> ဂျပန ် နိုင ် ငံ ဂွမ ် မာဒေသရှိ မာရှီဒါ အရက ် ချက ် ရုံမှ ၀ါရင ့ ် အရက ် ချက ် သူ ( သို ့ ) တိုဂျိ အိမိ မာရှီဒါ က `ဆက်လက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်တဲ့ အရက်ချက်ရုံတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
(trg)="6.2"> Antalet människor som dricker saké har minskat , antalet sakebryggerier i Japan har gått ner till ca hälften jämfört med 1970-talet och mästerbryggarna blir allt äldre och är ofta ovilliga att ändra sina vanor för att nå nya eller yngre kunder .

(src)="7.2"> ကိုယ ် အမှန ် တစ ် ကယ ် ချက ် လုပ ် ချင ် ပြီး သောက ် သုံးချင ် တဲ ့ ဆာကေးကို ချက ် ကြမယ ် ဆိုပြီးတော ့ ပေါ ့ ။
(trg)="7.2"> Så för 10 år sedan slutade vi att använda systemet med migrerande bryggare . ”

(src)="9.1"> မာရှီဒါသည ် အရှိန ် မြှင ့ ် လာနေသော ဂျပန ် နိုင ် ငံ ၏ ပိုင ် ရှင ် ကိုယ ် တိုင ် ချက ် လုုပ ် သည ့ ် အရက ် ချက ် ရုံများ လှုပ ် ရှားမှုတွင ် ရှေ ့ တန ် းမှ ရပ ် တည ် နေသည ် ။
(trg)="9.2"> Men Machida är också ovanlig , eftersom hon tillhör en mycket liten grupp av kvinnliga tojis inom vad som länge varit en värld öppen endast för män .

(src)="10.1"> ရှေးခေတ ် ကာလများတုန ် းက ဆာကေးချက ် လုပ ် ခြင ် းသည ် အမှန ် တကယ ် တွင ် အမျိုးသမီးများ ၏ လက ် မှုပညာတစ ် ရပ ် ဖြစ ် ခဲ ့ သည ် ဟု တစ ် ချို ့ ကပြောကြသည ် ။
(trg)="13.1"> Saké används ofta vid religösa ritualer i Japan och Machida-bryggeriet , liksom de flesta andra sakébryggerier , välsignas av en Shinto-präst och dekoreras med heliga Shinto-rep .

(src)="11.2"> ဓါတ ် ပုံ - နာအိုမီ ဂျင ် ဂိုးလ ် ဒ ် ( Public Radio International PRI ၏ ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုုံးပြုသည ် ။
(trg)="14.1"> Under sin uppväxttid föreställde sig Machida aldrig att hon skulle bli sakébryggare .

(src)="15.1"> သူမ တိုဂျိ အဖြစ ် စတင ် လုပ ် ဆောင ် စဉ ် က ချောချောမွေ ့ မွေ ့ တော ့ မဟုတ ် ခဲ ့ ပါ ။
(trg)="16.1"> När hon började arbeta som toji gick saker och ting inte alltid smidigt .

(src)="16.2"> ကျွန ် မခိုင ် းတဲ ့ အတိုင ် း ဘယ ် တော ့ မှ ဖြစ ် မလာခဲ ့ ပါဘူး` ဟု သူမက ပြောပြသည်။
(trg)="16.2"> Alla hennes anställda var män och de ville inte lyssna på henne .

(src)="17.1"> ၀ါရင ့ ် မဟုတ ် သော ၊
(trg)="17.2"> Ingenting blev som jag planerat , ” säger hon .

(src)="18.3"> သူမအရင ် တိုဂျိလက ် ထက ် က ဤအဖြစ ် မျိုး လုံးဝ မရှိခဲ ့ ပါ ။
(trg)="19.1"> Men nu får hon inte höra detta längre .

(src)="20.2"> မည ် သည ့ ် ရေမျိုးကို အသုံးပြုသည ် ၊
(trg)="19.3"> Detta inträffade aldrig under den förre tojins tid .

(src)="20.3"> အပူချိန ် ကို ဘယ ် နှစ ် ကြိမ ် နှင ့ ် ဘယ ် အဆင ့ ် ( သို ့ ) အသေးစိတ ် အဆင ့ ် များတွင ် ညှိသည ် စသဖြင ့ ် အားလုံး အကျုံးဝင ် သည ် ။
(trg)="20.1"> Arbetet med att tillverka saké inleds med att risets yttersta lager poleras bort ; hur mycket som tas bort är nyckeln till hur högkvalitativ sakén blir .

(src)="23.1"> ခါးကျိုးအောင ် လုပ ် ရသည ့ ် အလုပ ် များပင ် ဖြစ ် တော ့ သည ် ။
(trg)="22.1"> Det tar ca 45 dagar att framställa ett fat saké .

(src)="24.1"> ဤအရက ် ချက ် ခြင ် း အနုပညာကို လေ ့ လာသင ် ယူရန ် မာရှိဒါသည ် သက ် ကြီး အရက ် ချက ် သူများထံမှနှင ့ ် စာအုပ ် စာပေများထဲမှ သင ် ယူ လေ ့ လာခဲ ့ သည ် ။
(trg)="25.1"> Hon respekterar de gamla traditionerna men tycker även att det är viktigt att experimentera för att finna nya tillvägagångssätt .

(src)="26.1"> အခြား တိုဂျိများနှင ့ ် အတူ လစဉ ် လေ ့ လာဆွေးနွေးပွဲများသို ့ သူမသွားရောက ် လေ ့ ရှိပြီး `ကူရာ ဂျိုစေ နိုကိုင်` ဟုခေါ်သော အမျိုးသမီးများ၏ ဆာကေးအဖွဲ့တွင်လည်း ပါ၀င်ထားသည်။
(trg)="28.1"> Kvinnliga tojis - mästerbryggare - på 2014 års " Kura Josei Summit " för japanska kvinnor inom sakéindustrin .

(src)="28.2"> ဂျပန ် အမျိုးသမီး ၏ ဆာကေး အဖွဲ ့ တွင ် တွေ ့ ရစဉ ် ။
(trg)="28.2"> Foto : Med tack till Kura Josei No Kai .

(src)="28.3"> ဓါတ ် ပုံ - ဂျပန ် အမျိုးသမီးများ ၏ ဆာကေးအဖွဲ ့ ( Public Radio International PRI ၏ ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုသည ် ။
(trg)="29.2"> Hon insåg att hon inte var ensam och att de övriga brottades med samma problem .

(src)="30.1"> ဤ ဆာကေးစီးပွားရေးလောကမျိုးတွင ် အမျိုးသမီးတစ ် ဦး ဖြစ ် ရခြင ် းသည ် လည ် း အကျိုးရှိနိုင ် ပါသည ် ဟု သူမက ထောက ် ပြသည ် ။
(trg)="31.1"> Hon påpekar att det även har sina fördelar att vara kvinna inom industrin .

(src)="30.4"> တစ ် ခါတစ ် ရံတွင ် သက ် ကြီး အမျိုးသား အရက ် ချက ် သူများက သူမတို ့ ကို ပို ၍ သင ် ကြားပေးလိုကြသည ် ။
(trg)="32.1"> Men det viktigaste av allt är att Machida nu får respekt för den utsökta saké hon brygger .

(src)="32.1"> ဟုတ ် ပါသည ် ။
(trg)="33.1"> Ja , det förstås ...

(src)="32.2"> ဤဆောင ် းပါးမှတစ ် ဆင ့ ် သူမ ၏ ဆာကေးအား သင ် အရသာမခံနိုင ် သည ် မှာ ၀မ ် းနည ် းစရာတော ့ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="33.2"> Tyvärr kan du inte smaka på Machidas saké via det här nyhetsinslaget .

(src)="32.3"> သို ့ သော ် တိုကျိုနှင ့ ် ဂျပန ် နိုင ် ငံ ဒေသ အတော ် များများတွင ် သူမ ၏ ဆာကေးကို သင ် ရှာတွေ ့ နိုင ် ပါသည ် ။
(trg)="33.3"> Men du kan köpa den i Tokyo , på de flesta platser i övriga Japan och kanske kommer hon även att sälja den utomlands i framtiden .

(src)="33.1">`အဲ့ဒါ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ပဲ` ဟု သူမက ပြောသည်။
(trg)="34.1"> ” Det är något av en dröm ” , säger hon .