# mg/2010_10_16_9726_.xml.gz
# my/2010_10_12.xml.gz


(src)="1.1"> Tontolo : Iray Andro Eto An-Tany - 10.10.10
(trg)="2.2"> ထိုနေ ့ တွင ် ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှ လူများသည ် ဗီဒီယိုရိုက ် ကူးကြမည ် ဖြစ ် ပြီး ၊

(src)="1.2"> Ny tetikasa One Day on Earth , izay andro iray ahafahan ’ ireo olona maneran ’ izao tontolo izao manao horonantsary , ary mandefa izany mba ho anisan ’ ireo horonantsary fanadihadiana sy fahalalàna maneho indray mipika ny toetoetran ’ ny olombelona .
(trg)="3.1"> ယင ် းအတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းအဖြစ ် ပါဝင ် ရန ် ကမ ္ ဘာတစ ် လွှားမှ လူအများစုက မှတ ် ပုံတင ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="2.1"> Nisoratra anarana ireo olona maneran-tany mba hitondra ny anjarany amin ’ ity ezaka ity , ka namorona na nirotsaka anatina 'ny iray amin 'ireo vondron ’ olona izay mitontaly 495 , izay tsy mitsahatra mitombo manodidina ity hetsika ity : ao ireo mbola ho ray aman-dreny , ireo efa manambady , ireo mpampianatra , na koa sokajy mikasika toerana na firenena voafaritra .
(trg)="3.10"> ဤအဖြစ ် အပျက ် အတွက ် ပါဝင ် သူနည ် းနေသေးသော နိုင ် ငံအချို ့ လည ် း ရှိနေသေးသည ် ။
(trg)="3.11"> ထို ့ ကြောင ့ ် စီစဉ ် သူများက အတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းအဖြစ ် ဤနိုင ် ငံများတွင ် နေထိုင ် သူတစ ် ယောက ် ယောက ် ကိုယ ် တိုင ် ပါဝင ် ရန ် သို ့ မဟုတ ် ထိုသူများကို ဖိတ ် ခေါ ် ပေးရန ် နှိုးဆော ် ထားသည ် ။

(src)="2.2"> Na dia efa mahatratra 10000 aza ireo nisoratra anarana dia misy ihany ireo firenena izay vitsy mpandray anjara amin ’ ity hetsika ity ka manentana hatrany ny tsirairay mba hirotsakla na hanasa ny hafa monina amin 'ireo firenena ireo ny mpikarakara mba hanatevin-daharana sy handray anjara amin ’ ity hetsika ity .
(trg)="4.1"> ထိုအစီအစဉ ် တွင ် ပါဝင ် ရန ် ယခုအထိ မှတ ် ပုံတင ် နိုင ် သေးသည ် ၊
(trg)="4.2"> ထို ့ ပြင ် မိုးရှင ် းဂရပ ် ဖာ ဘလော ့ ဂ ် မှ မတ ် လမ ် းဘာ ့ တ ် က ရလဒ ် များကို ကောင ် းစွာ ပေါင ် းပေးခဲ ့ သည ် ။
(trg)="5.1"> ဒီ စီမံကိန ် းရဲ ့ ရလဒ ် က အကုန ် လုံးမျှဝေနိုင ် တဲ ့ ဗီဒီယိုတစ ် ခုဖြစ ် လာမှာပါ ။

(src)="8.1"> Mbola tsy tara raha izao vao hisoratra anarana sy handray anjara amin ’ ny hetsika ; ary Matt Lambert avy amin ’ ny bilaogy Motionographer dia mamintina am-pitsikina ny ho mety ho valin ’ ny soritrasa :
(trg)="5.2"> ပါထားတဲ ့ သူတွေက ဖန ် တီးရေးနဲ ့ ပညာရေးဆိုင ် ရာ ရည ် ရွယ ် ချက ် တွေအတွက ် ငွေကြေးနဲ ့ ဆိုင ် တာမပါဘဲ သုံးနိုင ် မယ ့ ် ဒေါင ် းလုပ ် ချခွင ့ ် ရှိတဲ ့ သတင ် းကာတို ၊

(src)="8.2"> Ny valin ’ ity soritrasa ity dia ho tahiry-na horonantsary iray- azon ’ ny mpandray anjara sintonina avy ao amin ’ ny tranonkala ka ampiasaina tsy hitadiavam-bola fa ho ampiasaina amin 'ny asa famoronana sy fampianarana - horonantsary iray asongadina , ary vondron ’ olona mpamorona sarimihetsika sy ireo mponina liana hizahà ny maha olona antsika amin ’ ny ankapobeny amin ’ ny alàlana hetsika fampitam-baovao ifampizaràna .
(trg)="5.3"> ရုပ ် ရှင ် ရိုက ် တဲ ့ အသိုင ် းအဝန ် းနဲ ့ ဒီတစ ် ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ ဘုံဖြစ ် ရပ ် ရဲ ့ အသိအအမှတ ် ပြုတာကို လိုချင ် တဲ ့ နိုင ် ငံသားတွေအတွက ် လည ် း အထူးရုပ ် ရှင ် ဆိုပြီး ဖြစ ် လာပါလိမ ့ ် မယ ် ။

(src)="8.3"> Na izany aza , araka ity sombin-tsary ity , raha te hanararaotra an ’ ity harem-pahalalàna ity ianao dia mila mampiditra sangan ’ asa maharitra iray minitra nalaina ny andron 'ny 10.10.10 .
(trg)="6.1"> သို ့ သော ် လည ် း ဤဗီဒီယိုနောက ် တစ ် ပိုင ် းအရ ထိုဗဟုသုတပွဲရတနာ သိုက ် ကြီအား ကြည ့ ် နိုင ် ရန ် သင ် သည ် ၁ဝရက ် ၊

(src)="8.4"> Aza avela mandalo àry ny vintanao !
(trg)="7.1"> ကမ ္ ဘာမြေရဲ ့ ရက ် တစ ် ရက ် ဆိုတာ ဘာလဲ

# mg/2010_10_02_9456_.xml.gz
# my/2010_10_26.xml.gz


(src)="1.1"> Azia Atsimo atsinanana : Mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra
(trg)="1.1"> အရှေ ့ တောင ် ​ အာ ​ ရှ ၊

(src)="1.2"> Sarin 'i Nhy Nguyen avy amin 'ny pejy Flickr nampiasàna ny CC License Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
(trg)="1.2"> ဘော ​ လုံး ​ ပွဲ ​ အကြောင ် း ဘ ​ လော ့ ​ ဂ ် ​ ရေးသား ​ ခြင ် း

(src)="2.1"> Betsaka ireo bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana izay manome vaovao lehibe farany sy ara-potoana mikasika ireo lalao baolina kitra sy ny fandaharam-potoana any amin 'ny faritra .
(trg)="2.1"> ဒေသ တွင ် း ဘောလုံးပွဲများနှင ့ ် အစီအစဉ ် များ ၏ သတင ် းများနှင ့ ် သင ့ ် တော ် သော အကြောင ် းအရာများကို ဖော ် ပြပေးနေသော ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် များစွာ အရှေ ့ တောင ် အာရှဒေသအတွင ် းတွင ် ရှိနေပါသည ် ။

(src)="2.2"> Tamin 'ny alalan 'ny mailaka , niresadresaka tamin 'i Erick Bui avy amin 'ny baolina kitra any Vietnam ny tenako sy i Chamroeun ao amin 'ny Football Roubroum any Kambodza mikasika ny fitorahana bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana .
(trg)="2.3"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးမှ အဲရစ ် ဘွေ ့ နှင ့ ် ကမ ္ ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ ် ရွန ် တို ့ အား အရှေ ့ တောင ် အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် ရေးသားခြင ် းနှင ့ ် ပတ ် သက ် ပြီး မေးမြန ် းခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="3.1"> Nilaza fohifohy mikasika ny tantaran 'ny baolina kitra any Vietnam i Erick .
(trg)="3.1"> အဲရစ ် ခ ် က ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးသမိုင ် းအကျဉ ် းကို ရှင ် းပြခဲ ့ သည ် ။

(src)="4.1"> Tsy azo iadian-kevitra fa ny baolina kitra no fanatanjahan-tena matanjaka sy be mpanohana indrindra any Vietnam .
(trg)="4.1"> ဘော လုံးက ဗီယက ် နမ ် မှာ အာပေးမှုအရဆုံးအားကစားဆိုတာ ငြင ် းလို ့ မရပါဘူး ။

(src)="4.2"> Nanomboka tamin 'ny taona 1980 ny fifaninana V-League isan-taona .
(trg)="4.2"> ဗီလိဂ ် ပြိုင ် ပွဲကို ၁၉၈ဝကတည ် းက နှစ ် တိုင ် းလုပ ် ခဲ ့ တာလေ ။

(src)="5.1"> Tamin " i Vietnam nizara roa ho lasa Vietnam Avaratra sy Vietnam Atsimo , dia nanjary nisy ekipa roa ihany koa ... Taorian 'ny nikambanan ' i Vietnam tamin 'ny taona 1975 , nijaly ela tsy nivoatra mihitsy ny baolina kitra Vietnamiana .
(trg)="5.1"> ဗီယက ် နမ ် ကို မြောက ် ဗီယက ် နမ ် နဲ ့ တောင ် ဗီယက ် နမ ် ဆိုပြီးခွဲလိုက ် တုန ် းက နိုင ် ငံအသင ် းနှစ ် သင ် းဖြစ ် သွားတယ ် … ၁၉၇၅မှာ ပြန ် ပေါင ် းပြီးတဲ ့ အခါကျတော ့ ၊

(src)="5.2"> Tamin 'ny taona 1991 no niatrika lalao iraisam-pirenena voalohany indrindra ny ekipam-pirenena Vietnamiana .
(trg)="5.3"> ၁၉၉၁မှာတော ့ ဗီယက ် နမ ် နိုင ် ငံအသင ် းက ပထမဆုံး နိုင ် ငံတကာပွဲကို ကစားခဲ ့ ပါတယ ် ။

(src)="5.3"> Nanao ezaka lehibe mihitsy ny baolina kitra Vietnamiana nanomboka tamin 'izay .
(trg)="6.1"> အဲ ဒီကတည ် းက ဗီယက ် နမ ် းဘောလုံးက တိုးတက ် လာခဲ ့ တာပါပဲ ။

(src)="5.4"> Amin 'izao fotoana izao dia iray amin 'ireo tsara indrindra eo amin 'ny faritr 'i ASEAN ny ekipam-pirenena Vietnamiana sy ny V-League .
(trg)="8.1"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးအကြောင ် းကိုရေးသော သူ ၏ အင ် ္ ဂလိပ ် ဘလော ့ ဂ ် ကို ပုံမှန ် လုပ ် ဆောင ် ဖြစ ် ရန ် လှုံ ့ ဆော ် ပေးခဲ ့ သည ့ ် အကြောင ် းအရာကို အဲရစ ် ကပြောပြသည ် ။

(src)="5.5"> Milaza ny antony itazonany ny bilaogy amin 'ny teny Anglisy mikasika ny baolina kitra any Vietnam i Erick .
(trg)="9.1"> ဗီယက ် နမ ် လိုရေးတဲ ့ ဘောလုံးဆိုက ် တွေအများကြီး ရှိတာမှန ် ပေမဲ ့ လည ် း ၊
(trg)="9.2"> ပြည ် တွင ် းဘောလုံးအကြောင ် းရေးတဲ ့ အင ် ္ ဂလိပ ် စာမျက ် နှာတွေကတော ့ တော ် တော ် နည ် းပါတယ ် ။

(src)="5.6"> Mifanohitra amin 'ny hamaron 'ny isan 'ny tranonkala mikasika ny baolina kitra amin 'ny teny Vietnamiana , vitsy ihany ireo tranonkala amin 'ny teny Anglisy mikasika ny baolina kitra eo an-toerana ao amin 'ny aterineto .
(trg)="9.3"> ဒါကကျွန ် တော ် တို ့ နိုင ် ငံရဲ ့ ဘောလုံးအကြောင ် းကို တခြားလူတွေ သိစေချင ် တဲ ့ ရည ် ရွယ ် ချက ် နဲ ့ ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် ကို စတင ် ခဲ ့ ရတဲ ့ အကြောင ် းရင ် းပါပဲ ။

(src)="5.7"> Izany no antony nahatonga ahy nanomboka ny bilaogy mikasika ny baolina kitra any Vietnam mba hanampy ny olona hahalala kokoa mikasika ny baolina kitra eo amin 'ny fireneko .
(src)="5.8"> Manana namana maro any am-pitan-dranomasina aho izay mpankafy baolina kitra ihany koa .
(trg)="9.5"> သူတို ့ က ကျွန ် တော ့ ် ကို ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးနဲ ့ ပတ ် သက ် ပြီး အမြဲမေးခွန ် းထုတ ် တယ ် ၊

(src)="5.9"> Matetika izy ireo no manontany ahy mikasika ny baolina kitra Vietnamiana satria hitan 'izy ireo fa sarotra ny mahita vaovao amin 'izany .
(trg)="9.6"> ဘာလို ့ လဲဆိုတော ့ အချက ် အလက ် ရှာဖို ့ က တော ် တော ် လေးခက ် လို ့ ပဲ ။

(src)="5.10"> Eo am-pijerena izany zavatra izany dia nihevitra aho fa ho rohy lehibe hampifandray an 'i Vietnam amin 'izao tontolo izao ny bilaogy mikasika ny baolina kitra amin 'ny teny Anglisy .
(trg)="9.7"> ဒီအဖြစ ် အပျက ် ကိုကြည ့ ် ပြီးတော ့ ဗီယက ် နမ ် နဲ ့ ကမ ္ ဘာကြီးကို ဆက ် သွယ ် ပေးဖို ့ အင ် ္ ဂလိပ ် လို ဘောလုံးစာမျက ် နှာလိုတယ ် လို ့ ကျွန ် တော ် တွေးမိတယ ် ။

(src)="5.11"> Sady tena tia aho no manana ny fahaizana ilaina mikasika ny baolina kitra ka dia mahafinaritra ahy ny mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra Vietnamiana .
(trg)="9.8"> ကျွန ် တော ့ ် မှာ ဖြစ ် ချင ် တဲ ့ ဆန ္ ဒနဲ ့ လုံလောက ် တဲ ့ ဘောလုံးဗဟုသုတရှိတယ ် ဆိုတော ့ ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးအကြောင ် း ဘလော ့ ဂ ် ရေးရတာ တကယ ် ပျော ် ပါတယ ် ။

(src)="5.12"> i Chamroeun no Kambodjiana voalohany mpitoraka bilaogy mikasika ny baolina kitra .
(trg)="11.1"> ချွမ ် ရွန ် သည ် ကမ ္ ဘောဒီးယား ၏ ပထမဆုံး ဘောလုံးအကြောင ် း ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူဖြစ ် သည ် ။

(src)="5.13"> Ao anatin 'ny bilaoginy , Cambodia Football Roubroum , mizara ny vaovao mikasika ny lalao baolina kitra any Kambodza izy
(trg)="11.2"> Cambodia Football Roubroum ဆိုသော သူ ့ ဘလော ့ ဂ ် မှတစ ် ဆင ့ ် ကမ ္ ဘောဒီးယားရှိ ဘောလုံးပွဲများအကြောင ် း မျှဝေလေ ့ ရှိသည ် ။

(src)="6.1"> Tamin 'ny volana Jolay 2008 no nanaovako ny bilaogiko manokana .
(trg)="12.2"> ဇူလိုင ် မှာ ကျွန ် တော ် ရဲ ့ ကိုယ ် ရေးကိုယ ် တာဘလော ့ ဂ ် ကို စခဲ ့ တာ ။

(src)="6.2"> Ny hanaparitaka ny vaovao mikasika ny baolina kitra Kambodjiana no tena tanjoko .
(trg)="12.3"> ရည ် ရွယ ် ချက ် ကတော ့ ကမ ္ ဘောဒီးယားဘောလုံးသတင ် းတွေ ဖြန ့ ် ဝေဖို ့ ပါပဲ ။

(src)="6.3"> Hitako ihany koa fa manana tetikasa tsaratsara kokoa mikasika ny baolina kitra ireo firenena roa mpiray vodirindrina amintsika , Thailand sy Vietnam .
(trg)="13.1"> ကျွန ် တော ် သတိပြုမိတာက ကျွန ် တော ် တို ့ ရဲ ့ အိမ ် နီးချင ် းနိုင ် ငံတွေဖြစ ် တဲ ့ ထိုင ် းနဲ ့ ဗီယက ် နမ ် မှာ ဘောလုံးအစီအစဉ ် တွေက ပိုကောင ် းတယ ် ဆိုတာပဲ ။

(src)="6.4"> Tsara karama ireo mpilalao .
(trg)="13.2"> ဘောလုံးသမားတွေကလည ် း လစာကောင ် းတယ ် ။

(src)="6.5"> Nefa any Kambodja , tsy feno tsara ny fepetra ho an 'ireo mpilalao baolina kitra .
(trg)="13.3"> ဒါပေမဲ ့ ကမ ္ ဘောဒီးယားမှာတော ့ ကစားသမားတွေက အဲလောက ် ကြီး အခြေအနေမကောင ် းကြဘူး ။

(src)="6.6"> Milalao maina na kely karama ny ankamaroan 'izy ireo .
(trg)="13.4"> အများစုက အလကား ဒါမှမဟုတ ် လစာနည ် းနည ် းလေးနဲ ့ ပဲ ကစားနေကြတာ ။

(src)="6.7"> Na izany aza , niova be ny baolina kitrantsika tao anatin 'ny dimy taona .
(trg)="15.1"> အဲ ရစ ် နဲ ့ ချွမ ် ရွန ် တို ့ က ဒေသတွင ် းက တခြားဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် တွေနဲ ့ လည ် း ဆက ် သွယ ် ထားကြပါတယ ် ။

(src)="6.8"> Amin 'izao isika efa manana ligy matihanina izay tohanan 'ny orinasa Vietnamiana iray .
(trg)="15.3"> စင ် ္ ကာပူအတွက ် S-league : Facts & Figures ဖိလစ ် ပိုင ် အတွက ် Filipino Football ၊

(src)="6.9"> Mifandray amin 'ny bilaogy hafa miresaka baolina kitra ao amin 'ny faritra ihany koa i Erick sy i Chamroeun .
(trg)="16.1"> မလေးရှားမှ Foul အား ထိန ် းသိမ ် းသော ဟားရက ် ရှ ် ဒီအိုလ ် ကမူ ပြီးခဲ ့ သောလများက မလေးရှားတွင ် အရေးပါသောအကြောင ် းအရာဖြစ ် ခဲ ့ သည ့ ် အားကစားအလောင ် းအစားအကြောင ် း ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားခဲ ့ သည ် ။

(src)="6.11"> Mifandray amin 'ireo tranonkala mikasika ny baolina kitra eo an-toerana ihany koa ireo bilaogy ireo .
(trg)="17.2"> လောင ် းကစားဆိုတာ လူများစုအတွက ် ဖြစ ် ဖြစ ် လူနည ် းစုအတွက ် ဖြစ ် ဖြစ ် မကောင ် းပါဘူး ။

(src)="7.1"> Miresaka mikasika ny filokana eo amin 'ny fanatanjahan-tena izay tena olana goavana any Malezia nandritra ny volana vitsivitsy izao i Haresh Deol , ilay mpitoraka bilaogy mamahana ny bilaogy Foul from Malaysia .
(trg)="17.3"> နိုင ် ငံရေးသမားတွေကတော ့ ဒီကိစ ္ စကို သူတို ့ တွေဘယ ် လောက ် တည ် ကြည ် ပြီး ဘာသာရေးကိုင ် းရှိုင ် းလဲဆိုတာကို ကြွေးကြော ် ဖို ့ အကောင ် းဆုံးခုတုံးအဖြစ ် သုံးခဲ ့ ကြတယ ် ။

(src)="8.1"> Sakanan 'ny antoko maro ny resaka fampanarahan-dalàna ny filokana eo amin 'ny fanatanjahan-tena .
(trg)="17.4"> အစိုးရက ဒီအခြေအနေကို ကောင ် းကောင ် းမွန ် မွန ် း ရှင ် းပြသင ့ ် တာ ။

(src)="8.2"> Tsy mahasoa ny rehetra ny filokàna volabe – na ho an 'ny maro an-isa na vitsy an 'isa .
(trg)="18.4"> ဒါပေမဲ ့ ဒီဟာက ကျွန ် တော ် တို ့ ရဲ ့ ရင ် းဂစ ် တွေ ( စာကြွင ် း ။

(src)="8.3"> Ampiasain 'ireo mpanao politika ho fitaovana ity olana ity mba hilazany fa tena mpandàla ny rariny sy masina izy ireo .
(trg)="18.7"> ပြီးတော ့ အစိုးရအတွက ် ဝင ် ငွေရင ် းမြင ် တစ ် ခုလည ် း ဖြစ ် လာမယ ် ဆိုရင ် မလုပ ် နိုင ် စရာ ဘာအကြောင ် းရှိလဲ ။

(src)="8.4"> Tokony HAZAVAIN 'ny governemanta tsara ny fandehan-javatra .
(src)="8.5"> Tsy manohana ny filokàna aho toy ny tsy anohanako ny fidorohana .
(trg)="20.1"> ဒေသ တွင ် း ဘောလုံးပွဲများနှင ့ ် အစီအစဉ ် များ ၏ သတင ် းများနှင ့ ် သင ့ ် တော ် သော အကြောင ် းအရာများကို ဖော ် ပြပေးနေသော ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် များစွာ အရှေ ့ တောင ် အာရှဒေသအတွင ် းတွင ် ရှိနေပါသည ် ။

(src)="8.6"> Rehefa tsy mahasoa dia tsy mahasoa .
(trg)="20.2"> အီးမေးလ ် မှတစ ် ဆင ့ ် ၊

(src)="8.7"> Fa rehefa fomba tsara kosa ny fanaraha-maso ny fandehan 'ny Ringgit-ntsika ( tenin 'ny mpanoratra : sandam-bola Maleziana ) sy ny loharanon 'ny fidiram-bola ho an 'ny governemanta , dia tsy maninona ?
(trg)="20.3"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးမှ အဲရစ ် ဘွေ ့ နှင ့ ် ကမ ္ ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ ် ရွန ် တို ့ အား အရှေ ့ တောင ် အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် ရေးသားခြင ် းနှင ့ ် ပတ ် သက ် ပြီး မေးမြန ် းခဲ ့ ပါသည ် ။

# mg/2010_10_22_10087_.xml.gz
# my/2010_10_45.xml.gz


(src)="1.1"> Azia Atsimo : Mifanakalo resaka ny olan 'ny rano ireo mpitoraka blaogy
(trg)="1.1"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ၊

(src)="1.2"> Blog Action Day dia hetsika fanao isan-taona isaky ny 15 Oktobra izay iarahan 'ny mpitoraka blaogy manerantany manoratra mikasika olana iray iraisana amin 'ny andro iray mitovy .
(trg)="1.2"> ရေ ​ ကိစ ္ စ ​ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ​ ၍ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ဆွေးနွေး ​ ချက ်

(src)="1.3"> Tamin 'ity taona ity dia ny " rano " no foto-kevitra .
(trg)="2.2"> ယခု ​ နှစ ် လှုပ ် ရှား ​ ရန ် အကြောင ် းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="1.4"> Maromaro ihany koa ireo mpitoraka blaogy avy any Azia Atsimo no nandray anjara tamin 'ity hetsika ity .
(src)="1.5"> Ndeha hojerena izay nosoratan 'ny saany amin 'izy ireo .
(trg)="2.3"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည ် ​ လည ် း ဤ ​ အစီ ​ စဉ ် ​ တွင ် ပါဝင ် ​ ခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။

(src)="2.2"> Sary avy amin 'ny pejy Flickr an 'i mckaysavage .
(trg)="2.4"> မည ် ​ သည ့ ် ​ အကြောင ် းအရာ ​ များ ​ အား ဆွေးနွေး ​ ပြောဆို ​ ခဲ ့ ​ သည ် ​ ကို ကြည ့ ် ⁠ ကြည ့ ် ​ ကြ ​ ပါ ​ စို ့ ။

(src)="2.3"> CC BY
(trg)="16.3"> CC BY

(src)="3.1"> Tsy araka ny eritreretina ny rano any India .
(src)="3.2"> Sady fitahiana no ozona izy manomboka any avaratra ka hatrany atsimon 'ny firenena .
(trg)="5.1"> အိန ္ ဒိယမှ ရေသည ် သမ ္ မု ​ တိ ​ ဝိ ​ ရော ​ ဓိ ​ သဘော ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="3.3"> Any avaratr 'i India no teraka ny rano .
(trg)="5.2"> နိုင ် ငံ ​ ၏ အကျယ ် အဝန ် း ​ အတွက ် အစဉ ် ​ အမြဲ အကျိုး ​ နဲ ့ အပြစ ် ဖြစ ် လာ ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။

(src)="3.5"> Ny Avaratra-Andrefan 'i India dia tany efitra tsy misy rano .
(trg)="5.3"> မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ ် ပေး ​ သည ် ။

(src)="3.6"> Ary ny atsinanan 'i India kosa manana ny rotsak 'orana avo indrindra izay tsy manampy na iza na iza .
(trg)="5.4"> တောင ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင ် း ​ လာ ​ သော မြစ ် ​ များ ​ အတွက ် တိုက ် ခိုက ် ​ သည ် ။

(src)="4.2"> Adinontsika ireo fomba fiainantsika tamim-pahaizana izay nampiasàna fa tsy norobarobàna tamin 'ireo loharano natoraly tahaka ny rano .
(trg)="5.5"> အနောက ် မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ ် လပ ် ​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ သည ် ။

(src)="4.3"> Tsy nisy fidiovana tsy manam-petra izany , famanàn-drano , fetin 'ny orana , na siniben-drano mba hahazoana toky fa hitohy hikoriana ny rano mandritra ny fotoana fidiovana .
(trg)="6.1"> ၎ င ် း အချက ် ​ များ ​ အပြင ် အိန ္ ဒိယ ​ ရှိ ရေ ​ ဒုက ္ ခ ​ များ ​ တွင ် သန ့ ် ရှင ် း ​ သော ​ ရေ ​ မ ​ ရ ​ ခြင ် း ၊

(src)="4.4"> Notsinjaraina araka ny fampiasàna azy ny rano .
(trg)="6.2"> မ ​ လုံလောက ် ​ ခြင ် း ၊

(src)="4.6"> Miaraka amin 'ny fahaizana amam-pahalalàna ary ny fandraisana andraikitra , dia ovàntsika ho helo hatrany ny tany iainantsika , .
(trg)="6.3"> လက ် သင ့ ် ​ မ ​ ခံ ​ ခြင ် း ၊

(src)="4.8"> Mampahafantatra i Abha Midha :
(trg)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင ် း ၊

(src)="4.10"> Toeram-pantsakàna rano any Patan Nepal .
(trg)="6.7"> သေ ​ ဆုံး ​ မှု ​ နှင ့ ် ရောဂါ ​ များ ၊

(src)="4.11"> Sary avy amin 'ny pejy Flickr an 'i Wayan Vota .
(src)="4.12"> CC BY-NC
(trg)="6.9"> ရေ ​ ကို ​ မှီခို ​ နေ ​ သော တာဝန ် ​ မ ​ ကျေ ​ သော စက ် ​ မှု ​ လုပ ် ​ ငန ် း ​ များ နှင ့ ် အခြား ​ အကြောင ် း ​ ချက ် ​ များ ​ စွာ ပါဝင ် ​ နေ ​ သည ် ။

(src)="4.13"> Nepal :
(trg)="7.3"> ရေနွေး ​ ရေချိုး ​ ကန ် ​ များ ၊

(src)="4.14"> Manazava ny olana momba ny rano any Nepal i Bhumika Ghimire :
(trg)="7.4"> မိုး ​ ရေ ​ အောက ် ​ မှ ပျော ် ပွဲ ​ ရွှင ် ​ ပွဲ ​ များ ၊

(src)="4.15"> Mifandraika mivantana amin 'ny fahasimbàn 'ny tontolo iainana any Nepal ny olan 'ny rano .
(trg)="7.6"> ရေ ​ ကို သုံးစွဲ ​ မှု ​ အလိုက ် အချိုး ​ ချခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။

(src)="4.16"> Any Kathmandu renivohitra , faritra maro no tsy mahazo rano 6 andro isan-kerinandro , ka voatery , na mividy rano amin 'ireo mpivarotra , na mionona amin 'ireo lava-drano sy renirano izay tsy voaara-maso ny hadion 'ny rano ao aminy .
(trg)="9.1"> ဒေလီစိမ ် းလန ် းရေးမှ အာစ ် ​ သ ကူ ​ က ​ ရီ ​ တီ ​ က ရေ ​ ကို ​ ထိန ် းသိမ ် း ​ သုံးစွဲ ​ ရန ် နည ် း ​ လမ ် း ​ ၂ ​ ၅ ​ သွယ ် ​ ကို ပေးခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="4.17"> Namoaka sary mampiseho ny fifandraisan 'ny rano amin 'ny fiainantsika andavan 'andro , i Ujjwal Acharya .
(trg)="9.5"> နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ရှိ ရေ ​ ဖြန ့ ် ​ ဝေ ​ ရာ ​ ဌာန ။

(src)="4.18"> Pakistana :
(trg)="9.7"> CC BY-NC နီပေါ ၊

(src)="4.19"> Na dia niharitra ny tondra-drano ratsy indrindra tao anatin 'ny zato taona aza i Pakistan , maina ary miha-karankaina ny faritra sasany ao aminy .
(trg)="10.1"> ဘုမိက ဂီ ​ မိုင ် း ​ ယား ​ က နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ၏ ရေ ​ အကြောင ် း ​ ကို မီးမောင ် းထိုးပြခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="4.20"> Manamarika i Khalida Brohi , ankizivavy teratany avy any Balochistan any Pakistan fa ireo olona teratany foana no voadona mafy indrindra amin 'ny fiovaovan 'ny toetr 'andro :
(trg)="11.1"> ရေ အကျပ ် အတည ် း ​ သည ် နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ​ ညစ ် ညမ ် း ​ မှု ​ နှင ့ ် တိုက ် ရိုက ် ​ သက ် ဆိုင ် ​ နေ ​ ပါ ​ သည ် ။

(src)="4.21"> Niova tsikelikely izao ny fombam-piaina nentin-drazana Balochistan sy ny fampiasàna ny tany ho fambolena .
(trg)="13.1"> အုဂ ် ျဝယ ် အချာ ​ ယ ​ က ကျွန ် ုပ ် ​ တို ့ ​ ၏ ​ နေ ့ စဉ ် ​ ဘ၀ ​ နှင ့ ် ရေ ​ ဆက ် ​ စပ ် ​ နေ ​ ပုံ ​ ကို ဖော ် ​ ပြ ​ သော ပုံတစ ် ပုံကို တင ် ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။

(src)="4.22"> Miova ireo fomba fambolena roa Khushkaba sy Sailaba , tsy mety ny fanao mahazatra manisy tatatra hampiasàna ny rano tamin 'ny tondra-drano ho an 'ny tany fambolena satria niova làlana ny rano tondraka , sady izao na ny fahaizana ambony indrindra aza tsy afaka mamantatra hoe aiza no hisy tondra-drano , raha fitahiana ho an 'ireo mponin 'ny lemaka any Baluchistan ny tendrombohitra taloha , lasa loza manimba kosa izany ankehitriny .
(trg)="14.1"> ပြီး ခဲ ့ ​ သော ​ ရာ ​ စု ​ နှစ ် ​ များ ​ တွင ် ပါ ​ ကစ ္ စ ​ တန ် ​ သည ် အဆိုး ​ ဆုံး ​ ရေ ​ ကြီး ​ မှု ​ နှင ့ ် ကြုံတွေ ့ ​ ခဲ ့ ​ ရသော ် ​ လည ် း ယင ် း ​ ဒေသ ​ အချို ့ ​ သည ် ခြောက ် သွေ ့ ​ ကာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ ပုံ ​ ပြောင ် း ​ ခြင ် း ​ နှင ့ ် ရင ် ဆိုင ် ​ နေ ​ ရ ​ သည ် ။

(src)="4.23"> Lava-dranon 'i Marvi any an-tanànan 'i Tharparkar , tany efitra any Sindh .
(trg)="16.1"> ဆင ် းဒ ် ​ ရှိ သာ ​ ပါ ​ ကာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ မာ ​ လီ ​ ယာ ​ ရွာ ​ ၏ ရေတွင ် း ။

(src)="4.24"> Sary avy amin 'ny pejy Flickr an 'i Kashif .
(trg)="16.2"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Kashif ၏ ဓာတ ် ​ ပုံ ။

(src)="4.25"> CC BY
(trg)="16.3"> CC BY

(src)="5.1"> Jalal HB , ao amin 'ny Fire Within , dia manoratra momba ny tsy fahampian-drano madio any amin 'ny tany efitr 'i Thar any amin 'ny faritr 'i Sindh :
(trg)="17.1"> Fire Within ရှိ ဂျ ​ လယ ် အိတ ် ခ ် ျ ​ ဘီ က ဆင ် းဒ ် သ ် ​ ဒေသ ​ ရှိ သာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ မှ သောက ် ရေ ​ များ ​ ၏ မ ​ လုံလောက ် ​ မှု ​ ကို ရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="5.2"> Rehefa avy ny orana dia angonina anaty fitoeran-drano somary iva , somary boribory antsoina hoe “ tobas ” ary miara-misotro eo ny olombelona sy ny biby .
(trg)="18.1"> မိုးရွာ ပြီ ​ ဆို ​ လျှင ် “ တို ​ ဘ ” ဟုခေါ ် ​ သော လူ ​ နှင ့ ် ​ တိရစ ္ ဆာန ် ​ များ ရေ ​ အတူတူ ​ သောက ် ​ ကြ ​ သည ့ ် ပန ် းကန ် လုံး ​ ပုံ ​ သဏ ္ ဌာန ် ရေတွင ် း ​ ငယ ် ​ များ ​ ထဲ ​ သို ့ စီး ​ ဝင ် ​ သည ် ။

(src)="5.3"> Tsy misy hevitra ankoatr 'izay satria tsy azo atao koa ny mandàvaka .
(trg)="18.2"> ရေတွင ် း ​ တူး ​ ရန ် မ ​ ဖြစ ် ​ နိုင ် ​ ၍ အခြား ​ နည ် း ​ လမ ် း ​ လည ် း မ ​ ရှိ ​ ပေ ။

(src)="5.4"> Na dia misy aza ny fahombiazana , malanilany sy masira loatra ilay rano ka tsy afaka hosotroina amin 'izao fotsiny .
(trg)="18.3"> တူး ​ ၍ ​ ရ ​ သည ် ​ ဆို ​ လျှင ် ​ ပင ် ရေ ​ သည ် အလွန ် ​ ငန ် ​ သော ဆား ​ ငန ် ​ ရေ ​ သာ ဖြစ ် ​ ၍ မ ​ သောက ် ​ သုံး ​ နိုင ် ​ ပေ ။

# mg/2012_08_17_36988_.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="1.1"> Maraoka : Manampy Ny Mpianatra Hitondra Fiovana ny Aterineto
(trg)="1.2"> ကျောင ် းသား ​ များ ပညာ ​ ရေး ​ ပြုပြင ် ​ ပြောင ် းလဲ ​ ရန ် ​ အတွက ် တောင ် း ​ ဆို

(src)="1.2"> Tamin ’ ny volana Jolay lasa teo , vondrona mpianatra Maraokana nampahafantra pejy Facebook antsoina hoe “ Ny Firasain ’ ny Mpianatra Maraokana Mba Hanova ny Rafi-pampianarana ” ( Fanafohezan-teny amin ’ ny teny frantsay : UECSE ) .
(trg)="1.3"> ဇူလိုင ် လတွင ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတစ ် စုသည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို ပြောင ် းလဲမည ့ ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားသမဂ ္ ဂ " ( ပြင ် သစ ် စကားဖြင ့ ် အတိုကောက ် UECSE ) ဟုခေါ ် သည ့ ် ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာကို ဖွင ့ ် လှစ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="1.3"> Fitambarana tanora Maraokana ny vondrona izay mikendry ny “ hirotsaka an-tsehatra , sy hiadihevitra momba ny vahaolana mahomby ho fanatsarana ny rafi-pampianarana ” .
(trg)="1.4"> ထိုအဖွဲ ့ သည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို တိုးတက ် စေရန ် ခိုင ် မာသော နည ် းလမ ် းများကို ဆွေးနွေးဆောင ် ရွက ် မည ့ ် " မော ် ရိုကိုလူငယ ် များကို စုစည ် းလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="2.1"> Tao anatin ’ ny iray volana latsaka , mpikambana miisa 10 .
(trg)="2.1"> တစ ် လထက ် မပိုသော အချိန ် အတွင ် းတွင ် ၊

(src)="2.2"> 000 no liana tamin ’ ilay pejy Facebook ary maro ny fanohanana tao amin ’ ny fampahalalam-baovao sosialy .
(trg)="2.2"> ယင ် းဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာသည ် အဖွဲ ့ ဝင ် ပေါင ် း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော ် ကို စုစည ် းနိုင ် ခဲ ့ ပြီး လူမှုကွန ် ယက ် ပေါ ် တွင ် အားပေးထောက ် ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ ့ သည ် ။

(src)="3.1"> Nanjary niha-mafy ny hetsika noho ny vaovao avy amin ’ ny governemanta izay milaza fa hakarina ny saram-pisoratana anarana eny amin ’ ny oniversitem-panjakana .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။

(src)="4.1"> Niantso ho amin ’ ny fanentanana manerantany tamin ’ ny Alahady 6 Aogositra 2012 teo ny vondrona , mba “ handrisika ny fiarahamoni-pirenena sy ny mpanao politika Maraokana hanokatra adihevitra nasionaly mikasika ny fepetra tokony horaisina momba ny fanovana ny rafitra . ”
(trg)="4.1"> ထိုအဖွဲ ့ က " စနစ ် ကို ပြုပြင ် ပြောင ် းလဲရန ် လိုအပ ် သည ် များကို အမျိုးသားအဆင ့ ် ဆွေးနွေးမှုတစ ် ရပ ် စတင ် ရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများနှင ့ ် မော ် ရိုကို အစိုးရလက ် ရွေးစင ် များကို အားပေးရန ် " နိုင ် ငံလုံးဆိုင ် ရာ ဆန ္ ဒပြလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ရပ ် ကို ဩဂုတ ် လ ၆ရက ် ၊

(src)="5.1"> Nalefa tamin ’ ny fampahalalam-baovao sosialy ny antso .
(trg)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။

(src)="6.1"> Taminà lahatsary iray tao amin ’ ny Youtube izay nalefan ’ ny vondrona talohan ’ ny hetsika , niantso ho amin ’ ny fanovana ifotony ny rafi-pampianarana ny mpianatra .
(trg)="6.1"> ဆန ္ ဒပြခြင ် းမစမီ ယူကျူ ့ ပေါ ် သို ့ ယင ် းအဖွဲ ့ မှ တင ် ခဲ ့ သော ဗီဒီယိုတစ ် ခုတွင ် ကျောင ် းသားများက ပညာရေးစနစ ် အတွက ် သိသာသောပြောင ် းလဲမှုများကို တောင ် းဆိုထားကြသည ် ။

(src)="6.2"> “ Mila hovaina tanteraka ny rafi-pampianarana , ” hoy ny mpianatra iray naneho hevitra tamin ’ ny lahatsary .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="6.3"> “ Mila ravàna tanteraka sy havaozina hatramin ’ ny voalohany indray ny rafitra , ” hoy kosa ny mpianatra iray hafa .
(trg)="6.3"> " ဒီစနစ ် တစ ် ခုလုံးကို အားလုံးပိုင ် းချလိုက ် ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန ် တည ် ဆောင ် ဖို ့ လိုတယ ် " ဟု အခြားတစ ် ယောက ် က ဆိုသည ် ။

(src)="7.1"> Ny andron ’ ny hetsika , mpianatra an-jatony sy ny ray aman-dreniny no namaly ny antso araka ny hita ao amin ’ ny sary sy lahatsary nalefa sy naparitaka tamin ’ ny aterineto .
(trg)="6.5"> အထူးသဖြင ့ ် ကောလိပ ် ဝင ် ခွင ့ ် စာမေးပွဲအတွက ် အလွန ် မြင ့ ် မားသော တံခါးခံနေမှု အစရှိသည ် တို ့ ပါဝင ် နေသည ် ကို ထောက ် ပြရှုံ ့ ချခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="7.1"> ဆန ္ ဒပြသောနေ ့ တွင ် အင ် တာနက ် တွင ် ဝေမျှထားသော မှတ ် တမ ် းတင ် ဓာတ ် ပုံများ ၊

(src)="8.1"> Sary nalefan ’ ilay mpisera Flickr Hassan Ouazzani kosa mampiseho ireo teny filamatra isan-karazany tsy mankasitra ny kolikoly , ny fanomezana tombotsoa tsy ara-drariny ( favoritisme ) , ny faharatsian ’ ny fotodrafitrasa sy ny fepetra henjana apetraka amin ’ ireo mpianatra hiditra amin ’ ny fianarana ambony :
(trg)="8.3"> ညံ ့ ဖျင ် းသော အခြေခံအဆောက ် အအုံနှင ့ ် အဆင ့ ် မြင ့ ် ပညာရေးတက ် ရောက ် ရန ် တက ္ ကသိုလ ် ကျောင ် းသားများအတွက ် ထားရှိသော ခက ် ခဲသော အခြေအနေများကို ရှုံ ့ ချသည ့ ် မတူကွဲပြားသော ဆောင ် ပုဒ ် များကို ပြသလျက ် ရှိသည ် ။
(trg)="9.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="9.1"> Niantso ho amin ’ ny fanovana ny rafi-pampianarana ny mpianatra Maraokana- Sary avy amin ’ i Hassan Ouazzani – nahazoana alalana
(trg)="9.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊
(trg)="9.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။
(trg)="10.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="11.1"> Niantso ho amin ’ ny fanovana ny rafi-pampianarana ny mpianatra Maraokana- Sary avy amin ’ i Hassan Ouazzani – nahazoana alalana
(trg)="10.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊
(trg)="10.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။
(trg)="11.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="14.1"> Nilamina tsara ny hetsika .
(trg)="11.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊

(src)="14.2"> Nanome teny ny vondrona fa mbola hikarakara hetsika vaovao sy latabatra boribory manerana ny firenena .
(trg)="13.1"> တမ ် ဘလာတွင ် လည ် း UECSE ကရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="15.1"> Tao amin ’ ny Tumblr , hoy ny UECSE nanoratra :
(trg)="13.2"> လူငယ ် ကျောင ် းသားတွေက ပညာရေးစနစ ် ကောင ် းတစ ် ခုကို တောင ် းဆိုနေကြတာ ၊

(src)="15.2"> Nitaky rafi-pampianarana mahomby ny MPIANATRA tanora , MPIANATRA MARAOKANA izy ireo , leo ny zava-misy ankehitriny , vonona hitondra fanovana ny hoaviny izy ireo sy hantanteraka ny nofinofiny , manomboka ny fikasana tsara faobe
(trg)="13.4"> သူတို ့ အနာဂတ ် ကို ပြောင ် းလဲပြီး အိပ ် မက ် တွေကို အကောင ် အထည ် ဖော ် ဖို ့ စိတ ် အားထက ် သန ် နေကြတယ ် ၊

# mg/2012_08_18_37313_.xml.gz
# my/2012_08_155.xml.gz


(src)="1.1"> Malezia : Nampanantena Ny Hijery Ny Lalàna Momba Ny Sivana Amin 'ny Tranonkala Ny Governemanta Taorian 'ny Fanoherana
(trg)="1.2"> ဆန ္ ဒ ​ ပြ ​ ပြီး ​ နောက ် ​ တွင ် ဝက ် ( ဘ ် ) ဆင ် ​ ဆာ ​ ဥပဒေ ​ ကို သုံးသပ ် ​ ရန ် မလေးရှား ​ အစိုးရ ကတိ ​ ပြု

(src)="1.2"> Navaozina ny 18 / 8 / 2012 : Miaro ny tovana natao tami 'ny andininy 114A amin 'ny Lalàna momba ny Porofo ny Kabinetra .
(trg)="1.6"> သက ် သေခံဥပဒေ ၏ ပုဒ ် မ၁ ⁠ ၁၄ ( က ) ကို ပြင ် ဆင ် ခြင ် းအား အစိုးရအဖွဲ ့ က ခုခံပြောဆိုလိုက ် သည ် ။