# km/2013_07_446_.xml.gz
# sw/2013_07_kuelekea-uchaguzi-wa-kambodia-matumizi-ya-mtandao-wa-facebook_.xml.gz


(src)="1.1"> ការ ​ បោះ ​ ឆ ្ នោត ​ នៅ ​ កម ្ ពុជា ៖ ​ ​ ​ សំឡេង ​ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក
(trg)="1.1"> Kuelekea uchaguzi wa Kambodia : Matumizi ya Mtandao wa Facebook

(src)="2.6"> ​
(trg)="4.4"> Ninapenda kuwa vuguvugu .

# km/2013_10_474_.xml.gz
# sw/2013_10_jielezesiku-ya-blogu-kwa-haki-za-raia_.xml.gz


(src)="2.2"> ប ្ រធាន ​ បទ ​ សម ្ រាប ់ ​ ឆ ្ នាំ ​ នេះ ​ គឺ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ហើយ ​ ទិវា ​ នេះគឺ ​ នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ១៦ ខែ ​ តុលា ។
(trg)="2.2"> Mada ya mwaka huu ni Haki za Binadamu - na tarehe ni Oktoba 16.

(src)="3.2"> យើង ​ ​ ​ រង ់ ចាំ ​ ​ នូវ ​ ថ ្ ងៃ ​ មួយ ​ ដែល ​ យើង ​ អាច ​ គិត និង ​ និយាយ ​ អំពី ​ ប ្ រធានបទ ​ ដែល ​ ​ ​ ​ មិន ​ ងាយ ​ នឹង ​ បាត ់ បង ់ ​ សារៈសំខាន ់ ​ របស ់ ​ វា ​ នោះទេ ។
(trg)="3.2"> Tunatarajia kuwa na siku moja kwa ajili ya kutafakari na kuzungumza kuhusiana na mada hiyo ambayo daima imekuwa na umuhimu wake .