# hu/2012_12_5695.xml.gz
# km/2012_12_250_.xml.gz


(src)="1.1"> Kambodzsa bezáratja az iskolák közelében működő internetkávézókat
(trg)="1.1"> ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ហាម ​ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ បើក ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដែល ​ មាន ​ ទីតំាង ​ ជិត ​ សាលារៀន

(src)="2.1"> Kambodzsa Posta és Telekommunikáció Minisztériuma körlevelet adott ki , amelyben kitiltja az internetkávézókat az iskolák és oktatási intézmények 500 méteres körzetéből .
(trg)="2.2"> លោក ប ៊ ុន ថារម ្ យ ​ បាន ​ រាយការណ ៍ ​ ក ្ នុង ​ វិទ ្ យុ ​ ​ ​ ​ សំឡេង ​ សហរដ ្ ឋ ​ អាមេរិក ​ ថា ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ រាជ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ថ ្ មី ​ នេះ ​ នឹង ​ រំលាយ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ក ្ នុង ​ ក ្ រុង ​ ភំ ្ នពេញ ​ ទាំង ​ អស ់ ។

(src)="5.1"> A körlevél bizonytalan megfogalmazásban arról is említést tesz , hogy az embereknek fel kellene hagyniuk az internetes játékok használatával .
(trg)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក ៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក ្ ខណ ៍ ​ អក ្ សរ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ ច ្ បាស ់ ​ លាស ់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គួរ ​ ឈប ់ លេងហ ្ គេមអ ៊ ីនធើណែត ។

(src)="6.2"> Bármit támogat , csak ezt az intézkedést nem .
(trg)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ គាត ់ ​ ក ៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ ្ រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។

(src)="7.1"> A körlevél szerint az internetkávézók tulajdonosainak országszerte szerződést kell aláírniuk a minisztériummal .
(trg)="4.5"> យោង ​ ទៅ ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ម ្ ចាស ់ ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ទាំងអស ់ ​ ទូទាំង ​ ប ្ រទេស ​ ត ្ រូវ ​ ​ តម ្ រូវ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ចុះ ​ កិច ្ ច ​ សន ្ យា ​ ជាមួយ ​ ​ ក ្ រសួង ។

(src)="8.1"> Az internetmentes övezet Phnompen csaknem összes internetkávézójának bezárásához vezetne .
(trg)="5.1"> ខេមរបក ្ សី ( Khmerbird ) គឺជា អ ្ នក ​ សរសេរប ្ លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ បានសរសេរលើ ​ ប ្ លុក ​ រប ់ ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖

(src)="8.2"> Licadho térképe .
(trg)="5.2"> ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ គាំទ ្ រ ​ គំនិត ​ នៃ ​ សារាចរ ​ នេះ ។

(src)="12.2"> Számításaik szerint Phnompenben majdnem az összes internetkávézót be kellene zárni .
(trg)="7.1"> ក ្ រុម ​ អង ្ គការ ​ សិទ ្ ធិមនុស ្ ស លីកាដូ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង សារាចរ ​ នេះ ​ ផង ​ ដែរ ​ ដោយ ​ និយាយថា ​ ៖