# fr/2008_11_18_1093_.xml.gz
# pl/2008_11_armenia-przemoc-wobec-kobiet_.xml.gz


(src)="1.1"> Arménie : Un rapport sur la violence contre les femmes
(trg)="1.1"> Armenia : przemoc wobec kobiet

(src)="1.2"> La nation chrétienne la plus ancienne du monde peut être fière de beaucoup de choses , mais quand il s' agit du droit des femmes , l' ex-Arménie soviétique ne veut sans doute pas affronter la réalité .
(trg)="2.1"> Najstarszy chrześcijanski naród świata ma wiele rzeczy , z których może być dumny , lecz jeśli chodzi o prawa kobiet to post-sowiecka Armenia żyje w negacji .

(src)="2.1"> La violence contre les femmes en Arménie , qui a pour pire manifestation le trafic humain , très répandu , est désormais exposée à l' international et à de quoi inquiéter .
(trg)="2.2"> Wraz z rozkwitem handlu ludźmi z najgorszymi przyładami , przemoc wobec kobiet w Armenii jest alarmująca dla cełego świata .

(src)="2.2"> Le rapport récent d' Amnesty International , détaillant la violence domestique dans ce pays et l' inaction du gouvernement arménien , fera -t-il changer les choses ?
(trg)="2.3"> Czy ostatni raport Amnesty International opisujący przemoc w rodzinie oraz brak wsparcia ze strony rządu przyniesie jakieś zmiany ?

(src)="3.1"> Les blogueurs arméniens ont réagi en échangeant leurs propres histoires de violence contre les femmes .
(src)="3.2"> L' un d‘eux tourne même en ridicule le rapport qui, insinue t-il, ne reflète pas l'Arménie qu'il connait.
(trg)="3.1"> Blogerzy reagują dzieląc się własnymi historiami przemocy wobec kobiet a jedna osoba wręcz naśmiewa się z raportu sugerując , że nie opisuje on Armenii takiej , jaką on sam ją zna .

(src)="3.3"> Mon propre billet sur Blogian précise le contexte de la violence domestique en Arménie .
(trg)="3.2"> Jednak mój własny post na Blogian opisuje sytuację przemocy w rodzinie w Armenii .

(src)="3.4"> Un rapport de 8 pages d' Amnesty International documente la violence domestique , très répandue , et les agressions sexuelles contre les femmes en Arménie .
(trg)="4.1"> Ośmiostronicowy raport Amnesty international documentuje popularną przemoc w rodzinie oraz wykorzystywanie seksualne kobiet w Armenii .

(src)="3.5"> Selon les conclusions du rapport , alors qu' une Arménienne sur quatre est physiquement brutalisée par des membres de sa famille , un nombre encore plus important fait l' objet de maltraitances psychologiques .
(trg)="4.2"> Według tych badań podczas gdy jedna na cztery kobiety w Armenii doświadcza przemocy fizycznej , o wiele więcej kobiet doświadcza przemocy psychologicznej .

(src)="3.6"> Le pire , c' est que la violence contre les femmes est un sujet tabou en Arménie .
(src)="3.7"> Tout d'abord , les agences gouvernementales , exclusivement masculines , répugnent à enquêter sur des « affaires privées » et les femmes ont peur de porter plainte pour mauvais traitements .
(trg)="5.1"> Najgorsze jest to , iż przemoc wobec kobiet jest w Armenii tematem tabu , gdzie wszystkie agencje rządowe kierowane przez mężczyzn odsuwają się od badania ‘ spraw prywatnych ’ a kobiety w ogóle boją się zgłaszać przemoc .

(src)="3.8"> En outre , le rapport affirme que beaucoup de femmes en Arménie contribuent à perpétuer la généralisation des mauvais traitements , en considérant la violence comme normale .
(trg)="5.2"> Co więcej , raport twierdzi , że wiele kobiet w Armenii pomaga szerzeniu się przemocy wobec nich przyjmując ją za normę .

(src)="3.9"> Amnesty cite un proverbe arménien infâme , qui se traduit par : « Une femme est comme la laine , plus vous la battez , plus elle devient douce . »
(trg)="5.3"> Amnesty cytuje anonimową kobietę z Armenii , kótra mówi : ‘ Kobieta jest jak wełna ; im bardziej ją bijesz , tym bardziej miękką się staje ’ .

(src)="4.1"> Le blog arménien d' Angleterre Unzipped : Gay Armenia a mis en ligne le rapport d' Amesty ainsi que des informations sur les campagnes de sensibilisation qui vont se dérouler à Yerevan .
(trg)="8.1"> Blog armeński pisany z Anglii Unzipped : Gay Armenia publikuje raport Amnesty International dodając informacje o nadchodzących wydarzeniach w Yerevan mających na celu szerzenie świadomości o problemie .

(src)="5.1"> Le Centre de ressources pour les femmes en Arménie organise une marche contre la violence contre les femmes le 25 novembre 2008.
(trg)="9.1"> Centrum Informacyjne Kobiet w Armenii organizuje 25-go listopada 2008 marsz przeciwko przemocy wobec kobiet .

(src)="6.1"> Des tables rondes sur la violence sexuelle contre les femmes en Arménie auront lieu le 27 novembre .
(trg)="10.1"> Odbędzie sie również dyskusja przy okrągłym stole na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w Armenii 27-go listopada .

(src)="6.2"> Grâce à cette initiative et à la coopération de l' Ambassade américaine et d' autres organisations , la toute première marche de sensibilisation au problème de la violence domestique en Arménie est également organisée , en liaison avec les « 16 jours d' action contre la violence entre les sexes » qui se déroulent du 25 novembre , Journée internationale contre la violence contre les femmes , au 10 décembre , Journée internationale des droits de l' Homme .
(trg)="10.2"> Dzięki inicjatywie i współpracy z Ambasadą USA oraz innymi organizacjami odbedzie się również pierwszy bieg-maraton szerzący wiedzę na temat przemocy wobec kobiet , zorganizowany razem z ’ 16 Dniami Aktywizmu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ’ rozpoczynającymi się 25-go listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ’ aż po 10-go grudnia , Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

(src)="6.3"> La marche Un futur sans violence pour les femmes aura lieu le dimanche 30 novembre 2008.
(trg)="10.3"> Bieg-maraton ‘ O Przyszłość Wolną od Przemocy Wobec Kobiet ’ odbędzie się w niedzielę , 30-go listopada 2008 .

(src)="6.4"> Un autre blogueur arménien vivant en Angleterre , Mark Grigorian , met en ligne la version russe officielle du rapport .
(src)="6.5"> Une discussion animée s' est engagée entre Grigorian et ses lecteurs .
(trg)="12.1"> Inny blogger armeński mieszkający w Anglii , Mark Grigorian , publikuje oficjalną rosyjską wersję wywołując żywą dyskusję pomiędzy blogerami i samym Grigorianem .

(src)="7.1"> La blogueuse Besyonya , en Russie , a été la première à réagir à ce billet et à laisser un commentaire détaillant l' histoire tragique de sa propre famille .
(trg)="12.2"> Besyonya , blogger z Rosji , pierwszy zareagował na post Grigoriana pozostawiając komentarz opisujący szczegóły własnej tragedii rodzinnej .

(src)="7.2"> Ma tante était battue par son mari quand son père ( mon grand-père ) est intervenu , alors le mari a également frappé le père .
(trg)="13.1"> Moja ciotka była bita przez swojego męża ; gdy jej ojciec ( mój dziadek ) zainterweniował , jej mąż uderzył również i jego .

(src)="7.3"> Résultat , mon grand-père a tué le mari , c' était de la légitime défense .
(trg)="13.2"> W rezultacie mój dziadek zabił tego męża : w samoobronie .

(src)="7.4"> Maintenant , le grand-père a disparu aussi , mais quand je suis allée rendre visite à ma famille , trois femmes acceptaient toujours tout ce que faisaient les hommes .
(trg)="13.3"> W chwili obecnej dziadek też już odszedł , lecz gdy ostatnio odwiedziłem dom , kobiety nadal tolerowały wszystko , co mężczyźni czynili .

(src)="7.5"> Elles ont essayé de me faire taire alors que je raccompagnais jusqu' à la porte un homme de la famille qui était saoûl .
(trg)="13.4"> Starały się mnie uciszyć , gdy wyprowadzałem pijanego męskiego członka naszej rodziny do drzwi .

(src)="7.6"> Areqjan un blogueur arménien des Etats-Unis a également réagi .
(trg)="15.1"> Aregjan , armeński blogger ze Stanów Zjednoczonych , również zareagował :

(src)="7.7"> Il faut se battre contre la violence contre les femmes .
(trg)="16.1"> Należy walczyć z przemocą wobec kobiet .

(src)="7.8"> Ce qui me contrarie le plus , c' est quand les gens commencent à citer la « tradition » et la « famille forte » ( une famille extraordinaire , certainement , quand les enfants grandissent en voyant leur père battre leur mère tous les jours ) .
(trg)="16.2"> Co mnie najbardziej porusza to przypadki , gdy ludzie zaczynają powoływać się na ‘ tradycję ’ oraz ‘ silne więzy rodzinne ’ ( wspaniąłej rodziny , zapewne , gdzie dzieci dorastają widząc ojca notorycznie bijącego matkę ) .

(src)="7.9"> Le blogueur rappelle plus loin qu' il ne faut pas oublier la situation générale , la culture de la violence en Arménie ( considérer que ce n' est pas un problème quand des jeunes gens , par exemple , se battent physiquement ) .
(trg)="18.1"> Bloger przypomina wszystkim , aby nie zapomnieli o szerszym kontekście , kulturze przemocy w Armenii ( mówiąc , iż na przykład to normalne , że młodzi mężczyźni biorą udział w fizycznych walkach ) .

(src)="8.1"> Le blogueur d' Arménie Piqh , a cependant écrit , sarcastique , qu' il allait battre une femme sur quatre en Arménie pour soutenir les statistiques d' Amnesty International , affirmant qu' une Arménienne sur quatre est physiquement maltraitée .
(trg)="19.1"> Jednak bloger mieszkający w Armenii , Pigh , wypowiada się sarkastycznie mówiąc , że ma zamiar uderzać co czwartą kobietę w Armenii aby uwierzytelnić stwierdzenia raportu Amnesty o co czwartej kobiecie cierpiącej w Armenii z powodu przemocy .

(src)="9.1"> En début d' année , sur mon blog Blogian , j' ai traduit des extraits de ma chronique pour le quotidien Azg Daily .
(trg)="20.1"> Wcześniej w tym roku na moim blogu Blogian , przetłumaczyłem fragmenty mojej rubryki w Azg Daily .

(src)="9.2"> En parlant du trafic humain comme d' une manifestation de l' oppression générale des femmes en Arménie , je soulignais la négation de la violence .
(trg)="20.2"> Pisząc o handlu ludźmi jako ogólnym efekcie ogólnej opresji kobiet w Armenii omawiałem negację przemocy .

(src)="9.3"> Il y a de la fierté dans le fait de nier l' oppression des femmes .
(trg)="21.1"> Negacja ( faktu ) przemocy wobec kobiet ma w sobie coś z ‘ dumy ’ .

(src)="9.4"> Et si il y a dénégation , c' est donc que savent qu' ils ont tort .
(trg)="21.2"> A skoro jest negacja , wiedzą , iż nie mają racji .

(src)="9.5"> L' année dernière , lorsque plusieurs ONG ont découvert qu' environ la moitié des Arméniennes interrogées avaient subi des brutalités physiques au cours de l' année précédente , un membre du parlement ( contrôlé à 95 % par des hommes ) , a rétorqué que ces associations à but non lucratif recherchaient uniquement des subventions et atteignaient à l' image de l' Arménie pour le bénéfice de leur porte-monnaie .
(trg)="21.3"> W zeszłym roku , gdy kilka organizacji międzynarodowych dowiedziało się , iż około połowa armeńskich kobiet była kiedyś ofiarą fizycznej przemocy , członek parlamentu w 95 % kontolowanego przez mężczyzn stwierdził , że te organizacje pozarządowe szukają wymówki na dofinansowanie i ranią wizerunek Armenii z własnych , finansowych pobudek .

(src)="9.6"> « Elles ne devraient pas présenter l' Arménie comme quelque tribu africaine où les gens se mangent entre eux . »
(src)="9.7"> Photo en médaillon sur la page d' accueil : illustration de Mariam Galstian pour Amnesty International , tous droits réservés
(trg)="21.4"> ‘ Nie powinni oni pokazywać Armenii jak jakiegoś afrykańskiego szczepu , który zjada się wzajemnie . ’

# fr/2008_11_03_1012_.xml.gz
# pl/2008_11_biurokracja-i-aktywizm-na-livejournal-w-piotrogrodzie_.xml.gz


(src)="1.1"> Russie : Bureaucratie et cyberactivisme à Saint Pétersbourg
(trg)="1.1"> Biurokracja i aktywizm na Livejournal w Piotrogrodzie

(src)="1.2"> Cette histoire ( en russe ) de bureaucratie , de souffrance humaine et d' activisme en ligne a commencé à Saint Pétersbourg , quand la mère de l' utilisatrice de LiveJournal lassi_ s' est blessée à la jambe en février 2006 :
(trg)="1.2"> Ta historia ( RUS ) o biurokracji , ludzkim cierpieniu i on-line aktywizmie w Piotrogrodzie rozpoczęła się zaraz po tym , gdy matka użytkownika Lifejournal o nazwie lassi _ zraniła nogę w lutym 2006 roku .

(src)="1.3"> Elle a été amenée en ambulance à l' hôpital Kostiouchko , où elle est restée tout le temps dans le couloir .
(trg)="1.3"> Zabrano ją karetką do Szpitala Miejskiego nr.26 na ulicy Kościuszki , gdzie pozostała na korytarzu .

(src)="1.4"> A l' époque une chambre coûtait 2 500 roubles par jour ( environ 71 euros ) .
(trg)="1.4"> W tamtych czasach pokój kosztował 2,500 rubli dziennie .

(src)="1.5"> Presque tous les couloirs débordaient de monde .
(trg)="1.5"> Na prawie wszystkich korytarzach tłoczyli się chorzy .

(src)="1.6"> En mars 2008 , la mère de lassi_ était clouée au lit et avait besoin d' une coûteuse opération .
(trg)="1.6"> Do marca 2008 matka lassi _ była przykuta do łóżka i potrzebowała drogiej operacji .

(src)="1.7"> Actuellement , il y a une liste d' attente de deux ans pour cette opération .
(trg)="1.7"> Jak na teraz lista oczekujących na tę operację wystarczy na kolejne dwa lata .

(src)="1.8"> La seule chance pour un retraité est d' obtenir un « quota » de l' administration .
(trg)="1.8"> Jedyną szansą dla emeryta jest skierowanie od państwa .

(src)="1.9"> Mais se procurer cet indispensable morceau de papier auprès de l' administration s' est révélé une tâche malaisée :
(trg)="1.9"> Lecz otrzymanie tego niezbędnego papierka od państwa okazało się trudnym zadaniem :

(src)="1.10"> Les quotas sont actuellement émis à St Pétersbourg et dans la région de Léningrad le mercredi , dans la cour du 24 , rue Roudnev , de 10 heures à midi , au Centre médical d' Orthopédie et de Traumatologie .
(trg)="1.10"> Zaświadczenia wydaje się przeważnie w rejonie Piotrogrodu w środy , w Centrum Medycznym Ortopedii i Traumatologii na ulicy Rudnew 24 od 10 rano do południa .

(src)="1.11"> Ma mère avait fait quatre tentatives là-bas , avant de se tourner vers moi , parce qu ' « elle avait peur de me déranger » .
(trg)="1.11"> Moja matka zwróciła się do mnie o pomoc dopiero po czterech próbach , gdyż ' nie chciała mi przeszkadzać ' .

(src)="1.12"> Elle avait essayé de le faire seule ; et avait échoué .
(trg)="1.12"> Chciała sama sobie z tym poradzić .

(src)="1.13"> Voilà pourquoi : les gens en chaises roulantes et avec des béquilles , tout comme les membres de leurs familles et leurs amis , arrivent dans cette cour dès 2 heures et demie du matin pour s' assurer une place dans la file d' attente .
(trg)="1.13"> A to dlatego , że ludzie w wózkach i o kulach , wraz z ich rodzinami przychodzili tam już o 2.30 rano aby zapewnić sobie wejście .

(src)="1.14"> Cela va sans dire , lassi a décidé de prendre les choses en main et d' aider sa mère à obtenir le certificat pour l' opération .
(trg)="1.14"> Oczywiście lassi _ zdecydowała pomóc matce i zdobyć to zaświadzenie konieczne do operacji .

(src)="1.15"> Voici comment ça s' est passé :
(trg)="1.15"> A wyglądało to tak :

(src)="2.1"> A 5 heures du matin , en veste d' hiver , je n' avais même pas réussi à être dans les 30 premiers .
(trg)="2.1"> O piątej rano , ubrana w kurtkę zimową nie dostałam się nawet do pierwszej trzydziestki .

(src)="2.2"> Les gens étaient debout dans l' obscurité , avec des béquilles , en chaises roulantes , ils se connaissaient tous .
(trg)="2.2"> Ludzie stali o kulach , na wózkach , w ciemności , wszyscy się znali .

(src)="2.3"> Des voitures stationnaient partout .
(trg)="2.3"> Wszędzie zaparkowane były samochody .

(src)="2.4"> Les gens s' entr'aidaient , comme pendant le siège de Léningrad , laissant des inconnus s' asseoir dans la voiture de leur famille pour se réchauffer .
(trg)="2.4"> Ludzie pomagali sobie wzajemnie , jakby podczas , pozwalając obcym ogrzać się w ich własnym samochodzie .

(src)="2.5"> Le froid , l' obscurité , pas de toilettes , les gens tenaient à peine debout .
(trg)="2.5"> Zimno , ciemno , brak toalet , ludzie ledwo mogli stać

(src)="2.6"> Maman m' a remplacée à 8 h 30.
(trg)="3.1"> Mama zastąpiła mnie o 8.30 rano .

(src)="2.7"> J' étais gelée à ce moment .
(trg)="3.2"> Umierałam już wtedy z zimna .

(src)="2.8"> Par miracle , elle a obtenu son papier à 11 h 50 , dix minutes avant la fermeture .
(trg)="3.3"> Jakimś cudem o 11.50 , dziesięc minut przed zamknięciem biura , dostała zaświadczenie .

(src)="2.9"> La cinquième tentative avait réussi .
(trg)="3.4"> Piąta próba okazała się sukcesem .

(src)="2.10"> Cette épreuve a incité lassi à impliquer d' autres personnes , y compris les médias , pour attirer l' attention sur le traitement scandaleux réservé aux personnes âgées handicapées , le tout au moyen de son blog :
(trg)="3.5"> To nieprzyjemne doświadczenie spowodowało , że lassi _ zaangażowała innych , łącznie z mediami , w zwróceniu uwagi na szokujące traktowanie ludzi starszych - poprzez jej własny blog :

(src)="3.1"> Dites -moi , y a -t-il ici des professionnels de santé qui peuvent me donner des liens vers des sites appropriés où je pourrais écrire là-dessus , ou des journalistes qui peuvent me joindre mercredi prochain pour faire un reportage sur ce scandale ?
(trg)="4.1"> Powiedzcie mi - czy są na sieci pracownicy medycyny , którzy moga mi podać odpowiednie linki do napisania o tym , albo dziennikarze , którzy przyłączą się do napisania historii o tym bałaganie w następną środę ? .

(src)="4.1"> Oui , ma maman a obtenu le certificat dont elle avait besoin , mais je me rends compte de ce que c' est pour les autres gens , d' être debout là-bas , ceux qui étaient derrière nous ...
(src)="4.2"> Les mobilisations-éclairs ( « flash mobs » ) sur LiveJournal ont toujours été une bonne chose .
(src)="4.3"> Mais nous pourrions peut-être aider pour de bon , et pas seulement pour nous amuser ?
(trg)="5.1"> Tak , mama otrzymała zaświadczenie , którego potrzebowała , ale zdaję sobie świetnie sprawę z sytuacji innych , którzy stali za nami .... Akcje na Lifejournal zawsze były dobrym pomysłem , ale może możemy pomóc w rzeczywistości , nie tylko robić to dla zabawy ?

(src)="4.4"> J' irai là-bas dans la nuit de mardi à mercredi , et au minimum j' apporterai du thé chaud pour ces gens .
(trg)="5.2"> Pojdę tam z nocy z wtorku na środę i choćby ciepłą herbatę tym ludziom zaniosę .

(src)="5.1"> mise à jour N° 1 : Maman a dit que le café et le thé ne serviront à rien .
(trg)="6.2"> 1 Mama powiedziała , że kawa czy herbata nie pomoże .

(src)="5.2"> Les gens ont peur d' en boire , parce qu' ils restent 8-9 heures avant l' ouverture du bureau , dans le froid glacial et sans toilettes , sans nulle part où aller .
(trg)="6.3"> Ludzie boją się pić , gdyż spędzają 8-9 godzin przed otwarciem biura na zimnie , bez toalet , nigdzie nie mogą pójść .

(src)="5.3"> Le billet ci-dessus est paru le 10 octobre .
(trg)="6.4"> Cytowany post pojawił się 10 października .

(src)="5.4"> Cinq jours plus tard , le 15 octobre , les utilisateurs de LiveJournal nisovsky et lassi_ ont réalisé ensemble un reportage photo au Centre médical d' Orthopédie et de Traumatologie à St Pétersbourg , et l' ont publié sur le blog de nisovsky le 19 octobre .
(trg)="6.5"> Pięć dni później , 15-go października , użytkownicy Lifejournal nisovsky i lassi _ przygotowali wspólnie fotoreportarz z Centrum Medycznego Ortopedii i Traumatologii w Piotrogrodzie , który opublikowano na blogu nisovsky 19-go października .

(src)="5.5"> Le billet ( en russe ) , intitulé « Du respect de soi -même » , a figuré au Top 30 du portail Yandex Blogs ; ci-dessous , un tout petit extrait du texte accompagnant les 16 photos des gens qui attendaient à l' extérieur et à l' intérieur du centre médical :
(trg)="6.6"> Post ( RUS ) - zatytułowany ' O szacunku do nas samych ' - znalazł się w pierwszej trzydziestce portalu blogowego Yandex ; poniżej krótki fragment tekstu opisującego 16 fotografii ludzi czekających przed centrummedycznym :

(src)="6.1"> Ershova Tamara Grigorievna .
(trg)="8.1"> Yershova Tamara Grigorievna .

(src)="6.2"> Chirurgien , avec 40 années d' expérience , dont 15 en Réanimation .
(trg)="8.2"> Chirurg z 40-sto letnim doświadczeniem , 15-letnim na ostrym dyżurze .

(src)="6.3"> Elle souffre d' arthrose/ arthrite des genoux et de la colonne vertébrale .
(trg)="8.3"> Cierpi na reumatyzm kolan i kręgosłupa .

(src)="6.4"> C' est la troisième fois qu' elle est dans la file d' attente . : « Je suis venue aujourd'hui à 8 heures moins le quart , moins dix .
(trg)="8.4"> To jej trzecia próba czekania w kolejce . : “ Dziś przyszłam 10-15 min przed ósmą. jestem gdzieś w pierwszej czterdziestce .

(src)="6.5"> Je suis maintenant environ à la quarantième place .
(trg)="8.5"> Gdy byłam tu po raz pierwszy , było juz za późno , więc odeszłam .

(src)="6.6"> Quand je suis venue ici pour la première fois , il était un peu trop tard et j' ai décidé de ne pas attendre ; quand je suis venue pour la deuxième fois , ils ont arrêté de recevoir les gens quand c' était mon tour – le chirurgien m' a carrément fermé la porte au nez .
(trg)="8.6"> Po raz drugi przestali przyjmować ludzi , gdy przyszła kolej na mnie - chirurg zatrzasnął mi drzwi przed nosem .

(src)="6.7"> Après cela j' ai dù faire une pause – je suis tombée malade .
(trg)="8.7"> Potem musiałam zrobić przerwę , rozchorowałam się .

(src)="6.8"> C' est insultant pour moi d' être debout ici .
(trg)="8.8"> To dla mnie upokażające tak tu stać .

(src)="6.9"> J' ai travaillé à l' époque soviétique et je ne pouvais pas imaginer qu' une chose pareille soit possible .
(trg)="8.9"> Gdy pracowałam w czasach sowieckich nigdy by mi nie przyszło do głowy , że coś takiego jest możliwe .

(src)="6.10"> Même pendant le siège de Leningrad – et je suis - , nous étions au chaud quand nous faisions la queue pour le pain : on nous laissait au moins entrer dans le magasin .
(trg)="8.10"> Nawet podczas - a ja je przeżyłam - było nam ciepło , gdy staliśmy po chleb : wtedy przynajmniej wpuszczano nas do wnętrza sklepu .

(src)="6.11"> Mais à l' époque j' avais 14 ans , et la vie paraissait alors plus gaie en général . »
(trg)="8.11"> Ale miałam wtedy 14 lat i zycie ogólnie wydawało się zabawą . '

(src)="6.12"> Cette histoire a été relevée par de nombreuses publications locales . anonim_from_rus était l' un des reporters qui sont venus au centre médical le 15 octobre , en compagnie de nisovsky et lassi , et voici ce qu' il a écrit ( en russe ) sur le résultat de la campagne d' information :
(trg)="8.12"> Historia ta została zauważona przez lokalne media .
(trg)="8.13"> Użytkownik Lifejournal anonim _ from _ rus był jednym z reporterów , którzy pojawili się 15-go października wraz z nisovsky i lassi _ , i tak oto opisał efekt kampanii ( RUS ) :

(src)="6.13"> Après une série de rapports , les administrateurs du Centre ont bien voulu élargir les heures de réception et même recevoir les patients deux fois par semaine , au lieu d' une , comme c' était l' usage .
(trg)="8.14"> Po serii raportów , administracja Centrum zgodziła się wydłużyć godziny pracy a nawet przyjmować pacjentów dwa razy w tygodniu , zamiast raz , jak dotychczas .

# fr/2008_11_10_1056_.xml.gz
# pl/2008_11_czas-na-zmiany-rowniez-w-nowej-zelandii_.xml.gz


(src)="1.1"> Nouvelle-Zélande : Ici aussi , on vote
(trg)="1.1"> Czas na zmiany również w Nowej Zelandii

(src)="1.2"> Des élections générales se sont tenues en Nouvelle-Zélande le 8 novembre 2008 ( anglais ) .
(trg)="1.2"> 8-go listopada 2008 w Nowej Zelandii odbyły się wybory .

(src)="1.3"> D'après les résultats préliminaires , ( anglais ) la coalition d' opposition obtient 45,5 % des suffrages et 65 sièges sur 122 au Parlement , ce qui signifie que John Key , du Parti National , conservateur , deviendra le nouveau Premier Ministre .
(trg)="1.3"> Według wstępnych rezultatów , koalicja opozycji otrzymała 45.5 % głosów na dostępnych 122 miejsc , co oznacza , że John Key z konserwatywnej Partii Narodowej zostanie premierem .

(src)="1.4"> Le Parti travailliste , pour sa part , avec 43 sièges , en perd 7.
(trg)="1.4"> Natomiast rządząca Partia Pracy traci 7 z 43 miejsc .

(src)="1.5"> La Premier Ministre Helen Clark , au pouvoir depuis 1999 , a reconnu sa défaite et démissionné de son poste à la tête du Parti travailliste .
(trg)="1.5"> Helen Clark , która była u władzy od 1999 roku przyznała się do porażki i ustąpiła z pozycji lidera Parti Pracy .

(src)="2.1"> Jim Belshaw précise ( en anglais ) dans Personal Reflections le contexte et une analyse détaillée du système électoral néo-zélandais et des résultats de cette année .
(trg)="2.1"> Jim Belshaw na swoim blogu ‘ Personal Reflections ’ ( ‘ Opinie Refleksje ’ ) podaje dokładną analizę oraz specyfikę systemu elektorackiego Nowej Zelandii oraz tegorocznych rezultatów .

(src)="2.2"> Pour lui ,
(trg)="2.2"> Twierdzi , że :

(src)="2.3"> C' était une élection qui a combiné de façon intéressante des procédés anciens et nouveaux .
(trg)="2.3"> Były to wybory , które połączyły nowe ze starym na interesujące sposoby

(src)="2.4"> Nik de Spatual Forum relève dans ces élections un fait intéressant , et compare ( en anglais ) les situations en Nouvelle-Zélande et aux USA :
(trg)="2.4"> Nik z Spatual Forum zauważa ciekawy fakt tych wyborów , porównując sytuację w Nowej Zelandii ze Stanami Zjednoczonymi :

(src)="2.5"> Curieusement , Clark et Key ont essayé tous deux de s' approprier le rôle d' Obama : Clark en notant que les Américains ont choisi la gauche , alors votez travailliste , Key disant que les Américains ont choisi le changement , alors votez national .
(trg)="2.5"> To ciekawe , że tak Clark jak i Key starali się zwrócic na siebie uwagę nawiązując do Obamy ; Clark zaznaczając , iż Stany Zjednoczone zdecydowały się na lewicę , więc powinno się głosować na Partię Pracy ; Key stwierdzając , że Stany zdecydowały się na zmianę , więc należy głosować na Partię Narodową .

(src)="2.6"> Il y a pourtant des contrastes et des parallèles intéressants avec l' élection américaine – une figure politique expérimentée est battue par un candidat relativement nouveau , et le parti d' opposition progresse largement .
(trg)="2.6"> Są więc interesujące kontrasty i porównania z wyborami w Stanach , choć doświadczony polityk został pokonany przez raczej nowicjusza , a opozycja dużo zyskała .

(src)="2.7"> La différence ici , c' est que , au lieu que le centre-gauche l' emporte , notre gouvernement s' oriente à présent plus à droite .
(trg)="2.7"> Przede wszystkim zyskujemy , gdyż zamiast centro-lewicy , rząd przejęty zostaje przez prawicę .

(src)="2.8"> ( Ironie de l' histoire , nous avons quitté les Etats-Unis pendant les sombres années Bush et avons déménagé en Nouvelle-Zélande , juste pour voir Obama gagner les Etats-Unis et la droite la Nouvelle-Zélande ! )
(trg)="2.8"> ( To oczywiście ironia , że wyjechaliśmy ze Stanów za ciemnych czasów Busha do Nowej Zelandii tylko po to , aby Obama wygrał wybory w Stanch a my abyśmy wybrali prawicę w Nowej Zelandii ! )

(src)="2.9"> Alors que certains pensent que pour la Nouvelle-Zélande c' est le moment du changement , spruiked : diak style pense ( en anglais ) au contraire qu' il n' y a pas beaucoup de changements :
(trg)="2.9"> Podczas gdy niektórzy uważają , że to czas na zmiany w Nowej Zelandii , spruiked : djak style uważa , iż nie ma tych zmian zbyt wiele :

(src)="3.1"> Vu par un observateur extérieur , le programme de Key n' aurait pas l' air tellement différent de celui du gouvernement sortant .
(trg)="3.1"> Dla obserwatorów polityka Key nie wyglądałaby na tak inną od polityki dotychczasowego rządu .

(src)="3.2"> C' est qu' il ne l' est pas .
(trg)="3.2"> Z racji tego , że nie różnią się one od siebie niczym .

(src)="3.3"> N' arrivant guère à mettre en défaut celui du gouvernement sortant , Key a concentré sa campagne sur des questions émotionnelles de politique intérieure , telles que l' amélioration de l' enseignement et la lutte contre la criminalité .
(trg)="3.3"> Key , ponieważ nie zastał wielkich problemów z obecną administracją , postawił w kampanii wyborczej na problemy wewnętrzne wywołujace emocje takie jak rozwój edukacji oraz walka z przestępczością .

(src)="4.1"> Les élections de samedi ne représentent pas tant le changement qu' une relève de la garde .
(trg)="4.1"> Sobotnie wybory reprezentują zmiany , lecz zmianę warty .

(src)="4.2"> En fin de compte , il était temps que quelqu'un d' autre prenne son tour à la barre .
(trg)="4.2"> W końcu nadeszła pora , aby ktoś inny zasiadł za kierownicą .

(src)="4.3"> Voilà pourquoi les Néo-zélandais ont voté .
(trg)="4.3"> Po to właśnie głosowali nowo-zelandczycy .

(src)="4.4"> Comme les immigrants constituent une part significative de la population en Nouvelle-Zélande , plusieurs partis présentent des candidats de diverses origines ethniques .
(trg)="4.4"> Z racji tego , że emigranci stanowią znaczną część populacji Nowej Zelandii , kilka partii miało kandydatów o różnym pochodzeniu etnicznym .