# fa/2009_02_03_627_.xml.gz
# ru/2009_01_23_29_.xml.gz


(src)="1.1"> یونان : ارسال اسلحه به اسرائیل بلوک شد
(trg)="1.1"> Греция : негодование по поводу поставки оружия в Израиль

(src)="2.1"> با اوج گرفتن جنگ در غزه ، گزارش هايی در اوايل ماه ژانويه در مورد احتمال ارسال مقادير زيادی اسلحه از سوی آمريکا به اسرائيل گزارش دادند .
(src)="2.2"> طبق اين گزارش ها اين امر قرار بوده از طريق بندر خصوصی آستاکوس در يونان صورت بگيرد .
(trg)="2.1"> В то время как в секторе Газа полным ходом идут боевые действия , появившиеся ранее в этом месяце сообщения о прохождении чрезвычайно крупного груза с оружием из Соединенных Штатов в Израиль через греческий порт Астакос вызвало негодование среди греческих блогеров .

(src)="2.3"> اين موضوع موجب خشم بسياری از بلاگرهای يونانی شده است .
(trg)="2.2"> Для расследования этой ситуации и оказания давления на правительство с целью приостановления перевозки они использовали сайт Twitter .

(src)="2.4"> آنها از تويتر استفاده کردند تا در مورد اين گزارش ها تحقيق کرده و به دولت اين کشور را تحت فشار قرار دهند .
(src)="3.1"> دولت يونان که از سوی احزاب اپوزيسيون و سازمان عفو بين الملل تحت فشار قرار گرفته بود ، ارسال اسلحه به اسرائيل را به حالت تعليق درآوردند .
(trg)="3.1"> Поставка боеприпасов была приостановлена , в то время как правительство подверглось беспощадной критике со стороны оппозиции , а Амнести Интернэшнл ( Amensty International ) стало призывать к наложению эмбарго .

(src)="4.1"> ابتدا مقامات يونانی به گزارشی که در آژانس بين المللی رويترز در نهم ژانويه در اين مورد منتشر شده بود اعتراض کردند .
(trg)="4.1"> Сначала официальные источники опровергали сообщение , поступившее от международной службы новостей Рэйтерс 9-го января .

(src)="4.2"> اما اين موضوع توسط کاربران تويتر مورد توجه قرار گرفت و گروه ايندی مديا يونان آغاز به تحقيق کرد و مقاله رويترز را به زبان يونانی ترجمه کرد .
(src)="4.3"> اين نظر که بندر آستاکوس بايد مورد تحريم قرار بگيرد مطرح شد و کاربران تويتر آن را به سرعت پخش کردند .
(trg)="4.2"> Но после того , как Indy. gr , входящая в состав группы Indymedia Athens , предоставила греческий перевод статьи , оно привлекло внимание пользователей Twitter и они занялись расследованием происходящего .

(src)="6.2"> تيم وب اين وزارتخانه از تويتر استفاده می کند .
(trg)="5.1"> Идея организовать эмбарго порта была предложена и активно обсуждалась пользователями Twitter .

(src)="11.1"> يک روز بعد خبرگزاری ها گزارش دادند که ارسال اسلحه از بندر آستاکوس به دليل جنگ در غزه لغو شده است .
(trg)="5.2"> itsomp : http : / / is.gd / f8Wa Мы можем организовать эмбарго порта Астакос ?

(src)="12.1"> اين خبر به سرعت توسط کاربران تويتر منتشر شد .
(trg)="5.3"> Только судна США и Израиля ...

(src)="13.1"> بلاگر يونانی مجيزکزلد در اين مورد می نويسد : خبرگزاری ای پی ای يونان گزارش داد که ارسال اسلحه از بندر يونانی آستاکوس به بندر اشدود در اسرائيل به دليل جنگ غزه صورت نمی گيرد .
(trg)="5.4"> Некоторые напрямую обратились с вопросами к Министру иностранных дел , веб команда которого зарегистрирована на сайте Twitter .

# fa/2010_04_20_682_.xml.gz
# ru/2010_04_21_1879_.xml.gz


(src)="1.1"> قفقاز : اولین اردوی نوآوری اجتماعی
(trg)="1.1"> Кавказ : Баркемп по вопросам Социальных Новшеств

(src)="4.1"> با اینکه ضریب نفوذ اینترنت در قفقاز جنوبی پایین است ، اطلاعات نشان می دهد که رسانه های اجتماعی و در عین حال جدید نقش بسیار مهمی را در مورد دموکراسی و فعال سازی منطقه ایفا می کنند .
(trg)="3.1"> Несмотря на низкий уровень проникновения Интернета на Южном Кавказе , все говорит о том , что социальное медиа начинает играть все более и более важную роль в сфере демократизации и возрастания уровня активизма в регионе .

(src)="4.2"> با در نظر داشتن این مورد بنیاد Open society گرجستان ، موسسسه روابط عمومی گرجی و دیگر انجمنها اولین اردوی نوآوری اجتماعی را در تفلیس پایتخت گرجستان از تاریخ 8-10 آوریل همزمان با کنفرانس رسانه های جمعی برای تغییرات جمعی تشکیل داد .
(trg)="3.2"> Принимая это во внимание , Фонд Открытое Общество Грузии ( OSGF ) и Грузинский Институт по Общественным Делам ( GIPA ) совместно с другими донорами с 8 по 10 апреля организовали в Тбилиси , Грузия первый Баркемп по вопросам Социальных Новшеств - мероприятие , которое проводилось одновременно с конференцией Социальные Медиа за Социальные Перемены .

(src)="5.1"> اردوی نوآوری اجتماعی در رابطه با حل مسائل اجتماعی با شیوه نوین فعالیت دارد و سعی دارد ظرف مدت 48 ساعت و با گرد آوری ایده ها و امکانات دیجیتال نوآوریهای web-based ( مبتنی بر وب ) ایجادنماید .
(trg)="4.1"> Задачей Баркемпа по вопросам Социальных Новшеств являлось решение социальных проблем , используя новые методы - создавая всего за 48 часов основанные на Интернет технологиях инновации путем комбинации идей и технических средств .

(src)="5.2"> اولین اردوی نوآوری اجتماعی در قفقاز 40 شرکت کننده را اعم از طراح ، کارآفرین ، متخصصین امور اجتماعی ، بازاریابی ، حقوقی وتبلیغاتی را از گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان را گرد هم آورد تا بر روی یک موضوع دررابطه با شروع یک فعالیت اجتماعی که می تواند منشا تحول باشد و نیز در میان دیگر طرحها برنده جایزه شود ، کار کنند .
(trg)="4.2"> Первый Баркемп Социальных Новшеств на Кавказе объединит 40 участников - дизайнеров , предпринимателей , экспертов по социальным нуждам , гуру в области маркетинга , права и рекламы из Грузии , Азербайджана и Армении для работы над идеей по запуску социального проекта , который смог бы внести изменения и конкурировать в борьбе за приз .

(src)="7.1"> برگزارکنندگان محلی اردوی نوآوری اجتماعی قفقاز ، نویسنده Global Voices آننا کشلاشویلی ، از گرجستان ، سردبیر قفقاز Global Voices اونیک کرکوریان از ارمنستان و امین حسین زاده از Transitions Online 's از آذربایجان یک ماه تمام اقدام به توجیه در مورد این موضوع وجذب 12 شرکت کننده از هر یک از این سه کشور نمودند ، از اول تا آخرش را برنامه ریزی کردند و ایده کلی در پس اردوی نوآوری اجتماعی را معرفی نمودند .
(trg)="4.3"> Местные организаторы Баркемпа Социальных Новшеств на Кавказе - автор Global Voices Анна Кешелашвили из Грузии , региональный редактор Global Voices на Кавказе Онник Крикорян из Армении и представитель Transitions Online Эмин Хусейнзаде из Азербайджана , целый месяц рекламировали это событие и привлекли массу участников из каждой из трех стран .
(trg)="4.4"> Think from A to Z ( Думай от А до Я ) знакомит с главной идеей Лагеря Социальных Новшеств .

(src)="8.1"> SICamp ) اردوی نوآوری اجتماعی ( یک نوع بارکمپ است یعنی مانند کنفرانس نیست ، قوانین سفت و سخت کنفرانس را ندارد .
(trg)="5.1"> SICamp ( сокращенно от Social Innovation Camp - Баркемп Социальных Новшеств , пер . ) проводится в формате БарКемпа , который не имеет строгих правил , как обычные конференции .

(src)="8.2"> در بارکمپ مردم معمولا اطلاعات را با هم به اشتراک می گذارند .
(trg)="5.2"> На БарКемпах люди обычно обмениваются информацией .

(src)="8.3"> فقط به اشتراک گذاری چیزی که می دانند و ایجاد ارتباط با بقیه اعضا .
(trg)="5.4"> Просто поделись тем , что знаешь сам .

(src)="9.2"> فقط اشتراک اطلاعات .
(trg)="5.5"> И приобретай новые знакомства .

(src)="9.5"> هدف از آن داشتن طرحهای آماده اجرا در انتهای آن است .
(trg)="5.8"> Но целью SICamp является разработка к концу события готовых проектов .

(src)="9.6"> بعد از 2 سیکمپ بین المللی می توان با اطمینان گفت که انجام پروژه در -3 روز امکان پذیر است .
(trg)="5.9"> И после двух международных SICamp мы с уверенностью можем сказать , что ВОЗМОЖНО сделать проект за 2-3 дня .

(src)="11.1"> " الو اینجا تفلیس است " خوشحال است که برنده سیکمپ یک طرح زیست محیطی از یک فعال زیست محیطی در ارمنستان است :
(trg)="6.2"> Хороший информационный материал не так часто можно встретить в Кавказском регионе , но , когда он появляется , это заслуживает похвалы .

(src)="12.1"> خبرهایی چنین دلنشین در منطقه قفقاز زیاد نیستند ، پس وقتی روی می دهند می توان جشن گرفت !
(src)="12.2"> سال گذشته فعال زیست محیط ارمنستانی ماریام سوخودیان متهم به سوء استفاده جنسی در یک کودکستان شد و همین چند هفته پیش بود که بیگناهی وی به اثبات رسید .
(trg)="6.3"> В прошлом году активистка зеленого движения из Армении Мариам Сухудян грозило пятилетнее лишение свободы по обвинению в клевете после разоблачения ею жестокого обращения с детьми в детском доме .

(src)="12.3"> جالب اینجاست که او و همکارانش برنده جایزه اول سیکمپ تفلیس شدند .
(src)="12.4"> پروژه آنها مربوط به مقابله با زیان اکولوژیک به جنگلها بود .
(trg)="6.4"> Наконец , неделю назад обвинения были сняты и Сухудян вместе со своими коллегами получила приз БарКемпа Социальных Новшеств в Тбилиси за свой проект , целью которого является борьба с нанесением экологического вреда лесам .

(src)="14.1"> در همان حال در کنفرانس رسانه های اجتماعی برای تغییر اجتماعی ، اونیک کرکوریان ویراستار قفقاز Global Voices بار دیگر با همراهی بلاگر آذربایجانی آو غیباللایف درباره نقش رسانه در دگرگونی مناقشات صحبت نمودند .
(trg)="6.5"> На конференции Социальные Медиа за Социальные Перемены региональный редактор Global Voices на Кавказе Онник Крикорян и блоггер из Азербайджана Арзу Гейбуллаева рассказывали о роли социальных медиа в трансформации конфликтов .

(src)="14.2"> اسلایدها و طرح برنده سوخودیان در بلاگ فرانتلاین کلاب قابل دیدن است .
(trg)="6.6"> Фото , а также победившая идея Сухудян доступны на блоге Frontline Club .

(src)="15.1"> تمامی ویدئو ها و فایلها در صفحه انگلیسی قابل دیدن هستند .
(trg)="16.1"> Посмотреть другие презентации с SICAMP Caucasus .

# fa/2012_02_23_841_.xml.gz
# ru/2012_02_22_10611_.xml.gz


(src)="1.1"> سوریه : شوک و ناباوری از قتل خبرنگاران
(trg)="1.1"> Сирия : убийство журналистов повергло в шок

(src)="1.2"> این پست بخشی از پوشش ویژه ماست از تظاهرات ۲۰۱۱ / ۱۲ در سوریه .
(trg)="1.2"> Эта статья является частью нашей специальной рубрики Протесты в Сирии 2011

(src)="2.1"> شهروندان اینترنتی امروز در حین پوشش کشتار روزانه در سوریه در رسانه های اجتماعی مجبور شدند قدمی عقب بگذارند تا اخبار وحشی گری های بیشتر مرتکب شده علیه بشریت را ، در محله ی « بابا اَمر » شهرِ در محاصره ی حُمص ، هضم کنند .
(trg)="2.1"> Интернет-сообщество , ежедневно освещающее в социальных медиа массовые убийства в Сирии , сегодня было вынуждено отступить под напором новостей о еще более жестоких преступлениях против человечества в осажденном городе Хомс в пригороде Баба Амр .

(src)="3.1"> Andy Carvin ، استراتژیستِ NPR ، از تریپولی ، پایتخت لیبی ، توییت می کند :
(trg)="3.1"> Медиастратег компании NPR Энди Карвин , находящийся в Триполи ( Ливия ) , пишет в Твиттере :

# fa/2012_06_18_1043_.xml.gz
# ru/2012_06_14_15092_.xml.gz


(src)="1.1"> افغانستان : ساخت اولین انیمیشن کامپیوتری سه ‌ بعدی
(trg)="1.1"> Первая компьютерная анимационная картина Афганистана

(src)="2.1"> با پشت سر گذاشتن سه دهه جنگ و کشتار ، افغان ‌ ها در حال استفاده از تکنولوژی و رسانه های مدرن برای بازسازی کشورشان هستند و نسلی جدید را با چشم ‌ اندازی روشن برای آینده تربیت می ‌ کنند .
(trg)="1.2"> Оставив позади три десятка лет войны и разрушений , афганцы используют современные технологии и средства массовой информации в целях восстановления страны и воспитания нового поколения со светлым видением будущего .

(src)="2.2"> بزِ چینی اولین انیمیشن کوتاه کامپوتری سه بعدی این کشور است که به زبان هزارگی ، یک گویش فارسی ، تهیه شده که زبان مردم هزاره در افغانستان و پاکستان است .
(trg)="1.3"> " Buz-e-Chini " ( Коза ) стал первым во все времена короткометражным компьютерным 3D-мультфильмом на хазарейском языке - персидском диалекте , используемым хазарейцами в Афганистане и Пакистане .

(src)="3.2"> داستان در بامیان ، یک استان در افغانستان مرکزی ، و با پس زمینه ‌ ی مجسمه ‌ های عظیم بودای ایستاده از قرن ششم اتفاق می ‌ افتد که طالبان آن ‌ ها را در سال ۲۰۰۱ نابود کردند .
(trg)="2.1"> Анимационная картина основана на народной сказке о козе и трех козлятах , обманутых хитрым волком .

(src)="4.1"> عباس علی ، کارگردان بزِ چینی ، یک طراح گرافیک هزاره ‌ ای متولد افغانستان است که پس از غلبه ‌ ی طالبان کشور را ترک کرد .
(trg)="2.2"> Действия происходят в Бамиане , провинции центрального Афганистана , на фоне монументальных статуй Будды 6-го века , уничтоженных талибами в 2001 году .

(src)="6.2"> بسیار وقت ‌ ها از مکتب می ‌ گریختم تا برنامه کارتونی دلخواهم را در تلویزیون تماشا کنم و گاهی به خاطر این کار کتک هم می ‌ خوردم .
(trg)="3.2"> Аббас Али нашел убежище в Пакистане , где он и обучился искусству мультипликации и начал снимать картины .

(src)="6.3"> این علاقه باعث شد که از بسیار خردسالی به طراحی و نقاشی شروع کنم و در نهایت به مدرسه هنر راه بیابم
(trg)="3.3"> После свержения Талибана в Афганистане он вернулся в страну и закончил работу над " Buz-e-Chini " .

(src)="8.1"> ' بز چینی ' : پوستر رسمی فیلم
(trg)="4.1"> Аббас Али объясняет свой интерес к анимационным фильмам :

(src)="9.1"> در مصاحبه اخیر خود با NATOchannel .
(src)="9.2"> tv ، کارگردان این فیلم گفت : بز چینی برای فرستادن « پیام صلح » و جلوگیری از پاک شدن فرهنگ افغانستان به وسیله ‌ ی طالبان تولید شده است .
(src)="10.1"> کودکان بامیانی بز چینی را بر روی صفحه ‌ ی نمایشی قرار داده شده در غاری تماشا می کنند .
(trg)="4.2"> Хоть аниматоры и создавали короткометражные анимации в Афганистане с 2004 года , однако качество и графический дизайн короткометражной анимации “ Buz e Chini ” сравнимо с работами Pixar …

(src)="10.2"> عکس از تحیرا بخشی ( جمهوری سکوت ) , استفاده با کسب اجازه .
(trg)="4.3"> Алессандро Павоне , видеожурналист в Афганистане , комментирует в Twitter :

(src)="11.1"> علی کریمی در جمهوری سکوت می نویسد :
(trg)="4.4"> Это новое создание # Pixar ?

(src)="12.2"> بدون شک ، پس از سال ‌ ها تماشای « تام و جری » آمریکایی ، دیدن « بز چینی » بامیانی برای هر طفل افغان تجربه ‌ ی لذت بخشی است که هیچ ‌ گاه فراموش نخواهند کرد .
(trg)="4.5"> Нет , это первый афганский анимационный 3D фильм ! # Buz-e-Chini

# fa/2012_06_15_1045_.xml.gz
# ru/2012_06_18_15138_.xml.gz


(src)="1.1"> هنر شهری و گرافیتی در آمریکای لاتین : آنلاین و در خیابان ‌ ها
(trg)="1.1"> Граффити и урбанистическое искусство Латинской Америки : в Сети и на улицах

(src)="1.2"> در ژانویه ۲۰۱۰ ، همکار صداهای جهانی ، عیسی ویارئال ، یک سری سه قسمتی درباره ی هنر شهری و گرافیتی در آمریکای لاتین نوشت با عنوان « گرافیتی و هنر شهری : صداهایی از خیابان های آمریکای لاتین » ( ۱ ، ۲ و ۳ ) .
(trg)="1.2"> В январе 2010 года автор Global Voices Исса Виллариал написала серию из трех статей об урбанистическом искусстве и граффити в странах Латинской Америки под названием « Граффити и урбанистическое искусство : голоса улиц Латинской Америки » ( I , II и III ) .

(src)="1.3"> از آن زمان به بعد ، وبلاگ نویسان به پوشش این شکل از هنر جایگزین ، که از حضوری قوی در سراسر این منطقه برخوردار است ، ادامه داده اند .
(trg)="1.3"> С того времени блогеры продолжили освещать эту альтернативную широкораспространенную в регионе форму искусства .

(src)="2.1"> وبلاگ نویس بولیویایی ، پاتریشیا وارگاس ، ( arquitecta @ در توییتر ) در اوایل امسال بازدیدی از شیلی انجام داده و شاهد جنبش پر جنب و جوش هنر شهری آن بوده است .
(trg)="2.1"> Блогер из Боливии Патриция Варгас ( в Twitter @ arquitecta ) ранее в этом году посетила Чили и стала свидетелем живого движения урбанистического искусства .

(src)="2.2"> او عکس ها و انعکاسات خود را در یک پست مهمان در وبلاگ Bitácora Salinasanchez به اشتراک می گذارد :
(trg)="2.2"> Она делится изображениями и своим мнением в гостевом посте блога Bitácora Salinasanchez .

# fa/2012_06_15_1041_.xml.gz
# ru/2012_06_18_15214_.xml.gz


(src)="1.1"> فلسطین : سر و صدای مرغ ‌ های تروریست غزه در توییتر
(trg)="1.1"> Палестина : куры-террористы из сектора Газа стали трендом в Twitter

(src)="1.2"> نیمه شب ۵ ژوئن ، یک حمله هوایی اسرائیلی به یک مزرعه ماکیان در جنوب نوار غزه برخورد کرد ، که به زندگی چندین دوجین مرغ پایان داد و تنها منبع درآمد صاحب مزرعه را از بین برد .
(trg)="1.2"> Ночью 5 июня израильтяне совершили авианалет на находящуюся на юге Сектора Газа птицефабрику , лишив таким образом жизни множества кур и разрушив ферму , единственный источник дохода ее владельца .

(src)="2.1"> در پاسخ به این حمله ، کاربران توییتر سریعا برچسب طنز ‌ آمیز JihadiChickenBrigade # ، ( گردان مرغان جهادگر ) که به زودی در سراسر دنیای توییتر سر و صدا کرد .
(trg)="2.1"> В ответ на это нападение пользователи Twitter начали использовать юмористический хэштег # JihadiChickenBrigade ( куриная бригада джихада ) , который вскоре стал трендом по всему миру .

(src)="3.1"> این برچسب در راستای سعی افراد به درک دلیل این که چرا یکی از قوی ‌ ترین ارتش ‌ های جهان احساس نیاز به حمله به یک دسته جوجه کرده ، به وجود آمد .
(trg)="3.1"> Хэштег возник после того , как люди попытались понять , для чего одной из сильнейших армий мира понадобилось совершать нападение на кур .

(src)="3.2"> نتیجه ‌ گیری این بود که حتما جوجه ‌ های هم اکنون مرده ، درگیر در فعالیت ‌ های « تروریستی » علیه اسرائیل بوده ‌ اند و جوک ‌ های بسیاری به دنبال آمد .
(trg)="3.2"> Был сделан вывод , что ныне мертвые куры были вовлечены в " террористическую " деятельность против Израиля , затем последовало много шуток .

(src)="4.1"> با اشاره به بازی کامپیوتری پرندگان عصبانی ( Angry Birds ) ، کاربر توییتر ، Matout7 ، پرسید :
(trg)="4.1"> Ссылаясь на компьютерную игру Angry Birds ( Злые птицы ) , пользователь Twitter Matout7 спросил :

# fa/2012_06_29_1107_.xml.gz
# ru/2012_07_08_15820_.xml.gz


(src)="1.1"> مصر : تهاجم به زنان در میدان تحریر
(trg)="1.1"> Египет : нападения на женщин на площади Тахрир

(src)="2.1"> همزمان با اعلام رییس جمهور جدید مصر ، محمد مورسی ، جمعیت زیادی به میدان تحریر ریختند برای جشن گرفتن این پیروزی .
(trg)="1.2"> После провозглашения победы Мохамеда Морси на президентских выборах в Египте толпа людей хлынула на площадь Тахрир , выражая бурную радость .

(src)="2.2"> این میدان که نقطه ‌ ی مرکزی انقلاب مصر بود ، از هلهله و آوازخوانی پر شده بود .
(trg)="1.3"> Площадь , бывшая эпицентром египетских революционных волнений , была в этот день наполнена криками ликования и песнями .

(src)="2.3"> آتش بازی آسمان بالای سر را روشن کرده بود ، اما اتفاقی تیره تری در آن لحظات جشن در حال وقوع بود .
(trg)="1.4"> Но в то время как огни фейверков освещали небо , события более чем неприятные произошли в этой наполненной радостью атмосфере .

(src)="3.1"> روزنامه نگار ، ناتاشا اسمیت ، در یک پست به عنوان « لطفا خدایا .
(trg)="3.12"> Постер на странице в Facebook , призывающий выйти 4 июля на протест против сексуального насилия .

(src)="3.2"> لطفا متوقفش کن .
(trg)="3.15"> Защитите ее ! "

(src)="3.3"> » ، مصیبت تجاوز جنسی را که در هنگام رفتن به سمت میدان تحریر برای پیوستن به جشن بر او وارد شده بود ، نقل کرده است :
(trg)="5.4"> В тоже время активисты организовали 4 июля протест для борьбы против насилия и требуя безопасности на улицах для всех .

# fa/2012_06_07_990_.xml.gz
# ru/2012_07_20_15907_.xml.gz


(src)="1.1"> افغانستان : مسموم کردن دختران به خاطر رفتن به مدرسه
(trg)="1.1"> Афганистан : девочки отравлены за посещение школы

(src)="2.1"> در روز ۳ ژوئن ۲۰۱۲ ، حدود ۶۵ دختر بودند پس از مسموم در مدرسه ‌ شان در استان شمالی شرقی تخار افغانستان سریعاً به بیمارستان منقل شدند .
(trg)="1.2"> В Афганистане 3 июня 2012 года примерно 65 девочек были срочно отправлены в больницу после отравления в школе в провинции Тахар .

(src)="2.2"> این حادثه ، جدیدترین حمله از سری از چنین حملاتی علیه مدارس دخترانه در این استان بوده است .
(trg)="1.3"> Это последний случай из серии нападений на женские школы в провинции .

(src)="2.3"> در روز ۲۹ مه ، در حدود ۱۶۰ دختر پس از حمله گازی به مدرسه کارشان به بیمارستان کشید .
(trg)="1.4"> 29 мая примерно 160 учениц оказались в больнице после газовой атаки на школу .

(src)="2.4"> اوایل بهار امسال ، بیش از ۲۷۰ دختر در حملات ضد مدرسه ای به دو محل مختلف مسموم شدند .
(trg)="1.5"> Ранее этой весной более 270 девочек были отравлены в школах двух населенных пунктов .

(src)="2.5"> به طور کلی ، در سال گذشته صدها تن از دختران در سراسر افغانستان از حملات مشابهی رنج بردند .
(trg)="1.6"> В прошлом году сотни девочек по всей стране пострадали в результате похожих атак .

(src)="3.1"> مقامات رسمی ، طالبان را برای این حوادث مقصر شناخته اند .
(trg)="2.1"> В случившемся власти обвиняют талибов .

(src)="3.2"> بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ، هنگامی که جنبش بنیادگرا کنترل بسیاری از کشور را در دست گرفته بود ، زنان از رفتن به مدرسه منع شدند .
(trg)="2.2"> С 1996 по 2001 гг. движение фундаменталистов контролировало большую часть страны , женщинам запрещалось ходить в школу .

(src)="3.3"> اگرچه میلیون ها نفر از دختران از زمان سرنگون شدن طالبان در مدرسه ثبت نام کرده ‌ اند ، جنگجویان این جنبش و حامیان آن ‌ ها به تنبیه دانش آموزان دختر جوینده ‌ ی تحصیل ادامه می دهند .
(trg)="2.3"> Несмотря на то , что после ухода талибов миллионы девочек получают образование , активисты движения и их сторонники продолжают наказывать учениц за тягу к знаниям .

(src)="3.4"> دختران جوان دانش آموز ، بیهوش ، روی چمن یک بیمارستان در شهر مرکز استان شمالی تخار ، بعد از این که در مدرسه ‌ شان مسموم شدند ، دراز کشیده ‌ اند .
(trg)="3.1"> В столице северной провинции Тахар маленькие школьницы лежат без сознания на газоне перед больницей после отравления в школе .

(src)="3.5"> تصویر توسط پژواک افغان نیوز ، کپی رایت از Demotix ( 18 / 04 / 2012 ) از آنجا که زنان همچنان در جستجوی آموزش و پرورش با آزار و اذیت و حملات خشونت آمیز مواجه می ‌ شوند ، شجاعت زیادی می ‌ خواهد ، یک دختر مدرسه ‌ ای در افغانستان بودن .
(trg)="3.2"> Изображение сделано Pajhwok Afghan News , права Demotix ( 18 / 04 / 2012 )
(trg)="4.1"> Нужно быть очень смелой девочкой , чтобы ходить в школу в Афганистане , ведь женщины продолжают сталкиваться с оскорблениями и жестокими нападениями из-за желания получить образование .

(src)="3.6"> تصویر از Teresa Nabais , کپی رایت از Demotix ( 03 / 07 / 2009 )
(trg)="4.2"> Изображение Тересы Набаис , права Demotix ( 03 / 07 / 2009 )

(src)="4.1"> طالبان دخالت در حملات علیه مدرسه را رد کرده است .
(trg)="5.1"> Талибы отрицают свою причастность к нападениям на школы .

(src)="4.2"> با این حال ، به سختی می ‌ توانند کسی را متقاعد کند .
(trg)="5.2"> Тем не менее , их слова не смогли никого убедить .

(src)="5.1"> اریکا م .
(trg)="6.1"> Эрика М .

(src)="5.2"> جانسون ، یک وبلاگ نویس از ایالات متحده ، می نویسد :
(trg)="6.3"> Нападения на школьниц и студенток стали типичными для талибов .

(src)="8.1"> برای برخی افراد ، گزارش ‌ های حملات ضد مدرسه ‌ ای در افغانستان دلیلی برای تجدید نگرش است نسبت به آموزش و پرورش است .
(trg)="6.11"> Тот , кто настолько ненавидит детей , что попытался отравить их , явно потерял свои лучшие человеческие качества .
(trg)="6.12"> Правительство Афганистана должно в первую очередь заняться вопросом безопасности своих учеников ради этих девочек .

(src)="8.2"> Dineeta Kubhar ‌ توییت می ‌ کند :
(trg)="6.16"> Другой блогер , Ян , размышляет :

# fa/2012_07_27_1154_.xml.gz
# ru/2012_07_28_16837_.xml.gz


(src)="1.1"> اولین زن المپیکی پادشاهی عربستان سعودی فاحشه خوانده شد
(trg)="2.2"> Воджан Шахеркани ( дзюдо ) и Сара Аттар ( легкая атлетика ) стали первыми женщинами-спортсменками , представляющими Королевство , в котором консервативные духовники запрещают участие женщин в спортивных соревнованиях .

(src)="2.1"> عربستان سعودی دو ورزشکار زن را به مسابقات المپیک لندن که از فردا ( ۲۷ ژوئیه ) آغاز می ‌ شود خواهد فرستاد .
(trg)="3.1"> В Twitter их участие в Играх вызвало шквал эмоций и хештег , под которым они были названы « Куртизанки на Олимпиаде » .

(src)="2.2"> وجدان شاهرخانی در جودو و سارا عطار در دوومیدانی اولین زنانی هستند که پادشاهی عربستان را در المپیک نمایندگی می ‌ کنند .
(trg)="5.1"> Две саудовские женщины , которые принимают участие в Олимпиаде .

(src)="2.3"> کشوری که روحانیون مذهبی محافظه ‌ کارش شرکت زنان در مسابقات ورزشی را ممنوع اعلام کرده ‌ اند .
(trg)="6.1"> Участие женщин под флагом Саудовской Аравии стало возможным при следующих условиях : они не будут принимать участие в смешанных соревнованиях и будут консервативно одеты , по сравнению с другими .

(src)="2.4"> حضور در پیش روی این بانوان در مسابقات المپیک واکنش ‌ های زیادی را در توئیتر برانگیخته است .
(trg)="7.1"> В Twitter саудовский блогер Ахмед аль-Омран поделился составом команды спортсменов , представляющих Саудовскую Аравию , и пошутил :

(src)="2.5"> از جمله برچسبی که از این واقعه تحت عنوان « فاحشه ‌ ها در المپیک » یاد کرده است .
(trg)="7.2"> @ Ahmed : Список саудовских спортсменов , которые будут соревноваться на Олимпийских играх в Лондоне .

(src)="2.6"> دستور پیشین عربستان سعودی مبنی بر عدم اجازه زنان برای شرکت در مسابقات المپیک با هشداری روبرو شد که آن ‌ ها را به محرومیت از مسابقات تهدید می ‌ کرد .
(trg)="7.6"> Спортсменки могут принимать участие в Олимпиаде , только если « они носят одежду , соответствующую требованиям шарирата ; опекун спортсменки дает свое согласие и присутствует возле нее » , - заявил он местному ежедневнику Аль-Джазире , а также добавил : « Запрещается принимать участие в соревнованиях в команде с мужчинами » .

(src)="2.7"> شرکت زنان ورزشکار زیر پرچم عربستان تحت شرایط خاصی صورت می ‌ پذیرد که می ‌ گوید آن ‌ ها نباید در مسابقات مختلط شرکت کنند و بایستی در میان دیگران با پوشش محافظه ‌ کارانه حضور یابند .
(trg)="7.7"> Саудовский пользователь Twitter , якобы , попросил Султана аль-Хилали распространить хештег " # عاهرات _ الاولمبياد " ( « куртизанки на Олимпиаде » ) , что , по слухам , относится к саудовским спортсменкам , принимающим участие в Играх .

(src)="2.8"> احمد ال عمران بلاگر عربستانی در توئیتی که در آن ورزشکاران المپیکی کشورش را معرفی کرده با کنایه می ‌ گوید :
(trg)="7.8"> Этот хештег стал причиной гнева многих пользователей Сети , но нашлись и те , кто его одобрил .
(trg)="8.1"> Аль-Джохара отвечает : @ SkittlesFairy : вы напоминаете мне о средневековой Европе .

(src)="3.1"> دو زن عربستانی شرکت ‌ کننده در مسابقات المپیک لندن .
(trg)="8.3"> Этой религии нет никакого дела до вас .

(src)="3.2"> عکس از وبسایت رسمی مسابقات .
(trg)="9.1"> Быстрораспространившийся скриншот твитта , оскорбляющий саудовских женщин-спортсменов .

# fa/2012_06_26_1090_.xml.gz
# ru/2012_08_02_15410_.xml.gz


(src)="1.2"> چندین دهه جنگ و تروریسم افغانستان را از جمله خطرناک ترین کشورهای جهان قرار داده است .
(trg)="1.2"> Нескончаемые десятилетиями войны и террористические атаки сделали Афганистан одной из самых опасных стран мира .

(src)="1.3"> با وجود پیشرفت این کشور از زمان سرنگون شدن طالبان در سال ۲۰۰۱ ، بیشتر رسانه ‌ هایی که در مورد افغانستان می ‌ نویسند ، تمرکز سرسختانه ‌ ای بر مسائل منفی از قبیل انفجار بمب ، حملات انتحاری و تلفات قرار داده ‌ اند .
(trg)="1.3"> После изгнания талибов в 2001 году Афганистан стал на путь прогресса , но несмотря на это многие СМИ упорно продолжают освещать только негативные события в этой стране : взрывы , нападения террористов-смертников и описания жертв .

(src)="1.4"> گزارشات در این رسانه ها تصاویر وحشتناکی را در بر دارد که منجر می ‌ شود اکثر مردم هرگز نخواهند به دیدار این کشور جنگ ‌ زده اما بسیار زیبا بیایند .
(trg)="1.4"> Показ СМИ таких ужасающих картин приводит к тому , что большинство людей никогда не захотят посетить эту прекраснейшую страну , где проходят военные действия .

(src)="2.1"> به همین دلیل است که کار Antony Loveless ، روزنامه نگار مستقل انگلیسی و عکاس ، تفاوت زیادی ایجاد می ‌ کند .
(trg)="2.1"> Именно по этой причине независимый фотограф и журналист из Великобритании Энтони Лавлес представляет нам фотографии совершенно другого направления .

(src)="2.2"> از مارس ۲۰۱۲ تا کنون ، Loveless در حال ارسال عکس ‌ هایی از سفر خود به افغانستان بر روی توییتر بوده است ، با استفاده از برچسب اختراعی اش ، TheAfghanistanYouNeverSee # ( افغانستانی که هیچ ‌ وقت نمی ‌ بینید ) .
(trg)="2.2"> С марта 2012 года , используя в Twitter придуманный им хэштег # TheAfghanistanYouNeverSee ( неизведанный Афганистан ) , Энтони публикует свои фотографии из поездок по Афганистану .

(src)="3.1"> Loveless در گفتگو با صداهای جهانی در مورد این برچسب گفت :
(trg)="12.3"> Фото Икбала Ахмада Орузгани , использовано с разрешения .

# fa/2012_08_10_1197_.xml.gz
# ru/2012_08_10_17498_.xml.gz


(src)="1.1"> ایران : جشن دستیابی به مدال ‌ های تاریخی در کنار انتقاد از داور
(trg)="1.1"> Иран : радуясь " историческим " медалям и критикуя рефери

(src)="1.2"> This post is part of our special coverage London 2012 Olympics .
(trg)="1.2"> Эта статья является частью нашей специальной рубрики Олимпиада 2012 в Лондоне .

(src)="2.1"> ایرانیان خاطره ‌ انگیزترین روز خود را در تاریخ المپیک در مسابقات 2012 لندن جشن گرفتند .
(trg)="2.1"> Иранцы празднуют свой самый памятный день в истории Олимпиады 2012 в Лондоне .