# en/2011_08_19_costa-rica-slut-walk-discussions-on-religion-and-womens-rights_.xml.gz
# sv/2011_08_130.xml.gz


(src)="1.1"> Costa Rica : Slut Walk Reactions , Religion and Women 's Rights · Global Voices
(trg)="1.1"> Reaktioner på Slutwalken i Costa Rica , religion och kvinnors rättigheter

(src)="1.2"> This post is part of our special coverage SlutWalks 2011 .
(src)="2.1"> Last Sunday 14 August , 2011 , the Costa Rican Slut Walk took place in the capital city of San Jose causing both a media and religious backlash due to allegedly violent anti-church chants and performances .
(trg)="1.2"> Söndagen den 14 augusti 2011 genomfördes en Slutwalk i Costa Ricas huvudstad San Jose och orsakade kraftiga motreaktioner i media och religiösa cirklar på grund av påstådda våldsamma anti-kyrkliga slagord .

(src)="2.2"> The ongoing debate has been covered on both citizen and mass media outlets as people react to the Costa Rican version of this worldwide protest .
(trg)="1.3"> Båda medborgar- och massmedia har bevakat debatten som uppstått efter Costa Ricas version av den världsomspännande protestmarschen .

(src)="3.1"> Although reactions to the Slut Walk have been varied , it seems that its real success was in getting people to think about gender violence , religion and respect .
(trg)="2.1"> Slutwalken har gett upphov till blandade reaktioner men den verkliga framgången har varit att få folk att tänka till om genusvåld , religion och respekt .

(src)="4.1"> " Jesus Loves Sluts " by Julia Ardón , 2011
(trg)="3.1"> " Jesus älskar slampor " av Julia Ardón , 2011

(src)="5.1"> Last week Global Voices posted an update on the reasons behind the walk :
(trg)="4.1"> Förra veckan publicerades en text om anledningarna till protestmarschen :

(src)="5.2"> The walk comes as a response to the statements made by a Catholic Bishop and visiting Cardinal during Costa Rica 's Patron Saint ceremony on August 2nd , where they asked women to dress modestly to avoid being dehumanized or objectified , to refrain from doing manly tasks and to keep to their house and home .
(trg)="4.2"> Marschen är ett svar på en katolsk biskops och en kardinals uttalanden när de besökte Costa Ricas skyddshelgons ceremoni den 2 augusti .
(trg)="4.3"> De bad kvinnor att klä sig anständigt , undvika att avhumaniseras eller objektifieras samt att inte utföra " manliga " sysslor och hålla sig till hus och hem .

(src)="5.3"> According to Pablex , a journalist and blogger who took the time to read through the whole speech the Bishop Ulloa gave on August 2 , he never mentioned the phrase that the national newspaper La Nación attributed to him and which caused the outrage that spurred the walk :
(trg)="4.4"> Enligt Pablex , journalist och bloggare som tagit sig an att läsa igenom hela talet som biskop Ulloa gav den 2 augusti , yttrade han dock aldrig det som dagstidningen La Nación skrivit och som utlöst indignationen och gav upphov till marschen :

# en/2011_08_19_uganda-ugandans-take-fight-to-save-a-rainforest-to-internet_.xml.gz
# sv/2011_08_142.xml.gz


(src)="1.1"> Uganda : Ugandans Take Fight to Save a Rainforest to Internet · Global Voices
(trg)="1.1"> Ugandier tar kampen för regnskogen till Internet

(src)="1.2"> Mabira is the word almost every Ugandan on social networking sites has mentioned in the last one week .
(trg)="1.2"> Mabira är ordet som nästan alla ugandier nämnt på sociala nätverk den senaste veckan .

(src)="1.3"> The Mabira Forest is found in central Uganda near the capital Kampala .
(trg)="1.3"> Mabiraskogen ligger i centrala Uganda nära huvudstaden Kampala .

(src)="1.4"> It ’ s one of the few natural rain forests that remain after years of degradation took away many hectares .
(trg)="1.4"> Det är en av de få naturliga regnskogar som finns kvar efter år av avverkning .

(src)="2.1"> Uganda s ’ forests cover loss is already driven by an increasing population which largely depends on agriculture but the fight this time is against the government and a sugar production company , Sugar Corporation of Uganda Limited ( Scoul ) , which intends to take part of the forest for sugarcane production .
(trg)="2.1"> Förlusten av Ugandas skogar drivs av en stigande befolkning som i stort är beroende av jordbruk .
(trg)="2.2"> Denna gång är dock kampen mot regeringen och ett sockerplantage , Sugar Corporation of Uganda Limited ( SCOUL ) , som vill använda skogen till sockerrörsproduktion .

(src)="2.2"> In 1990 Uganda had 5 million hectares of forest but by 2005 this was reduced to just 3.5 million .
(trg)="2.3"> 1990 hade Uganda 5 miljoner hektar skog men 2005 var bara 3,5 miljoner kvar .

(src)="2.3"> Uganda is one of the ten African countries with the highest net loss of forest .
(trg)="2.4"> Uganda är ett av de tio afrikanska länder som netto tappat mest skog .

(src)="3.1"> Fred Senoga Makubuya depiction of Mabira Forest saga .
(trg)="3.1"> Fred Senoga Makubuya beskriver historien om Mabiraskogen .

(src)="3.2"> Image courtesy of Fred Makubuya .
(trg)="3.2"> Med tillstånd av Fred Makubuya .

(src)="4.1"> Ugandans first took to the streets in 2007 to demonstrate against President Museveni s government ’ 's move to give away parts of the Mabira Forest to Sugar Corporation of Ugandan Limited ( Scoul ) .
(trg)="4.1"> Ugandierna gick först ut på gatorna 2007 för att demonstrera mot president Musevenis regerings beslut att ge bort delar av Mabiraskogen till SCOUL .

(src)="4.2"> The move to de-gazette the forest met stiff resistance and saw over 1,000 Ugandans pour in the streets of Kampala .
(trg)="4.2"> Beslutet mötte starkt motstånd och mer än tusen ugandier gick ut på gatorna i Kampala .

(src)="4.3"> At least three people were killed .
(trg)="4.3"> Minst tre människor dödades .

(src)="5.1"> Last week President Museveni announced that he will go ahead and give away part of the forest amidst sugar shortage .
(trg)="5.1"> President Museveni offentliggjorde att han ändå skulle genomföra beslutet att ge bort en del av skogen på grund av sockerbristen .

(src)="5.2"> And the sentiments haven ’ t changed .
(trg)="5.2"> Efter det så har stämningen inte förändrats .

(src)="5.3"> The Mabira Forest is an important catchment area with a lot of biodiversity and this time environmental groups as well opposition parties are planning protest .
(trg)="5.3"> Mabiraskogen är ett viktigt flodområde med stor biologisk mångfald och den här gången planerar såväl miljögrupper som oppositionspartier att protestera .

(src)="5.4"> Members of President Museveni ’ s governing party , the National Resistance Movement ( NRM ) , also opposed the give-away at meeting they held with the president this week .
(trg)="5.4"> Medlemmar av president Musevenis parti the National Resistance Movement ( NRM ) motsatte sig också gåvan vid ett möte de hade med presidenten i veckan .

(src)="6.1"> On Facebook many groups have been created ranging from Ugandans Against Mabira Forest Give Away to Save Mabira Now .
(trg)="6.1"> På Facebook har många grupper bildats , från Ugandans Against Mabira Forest Give Away till Save Mabira Now .

(src)="7.1"> Lots of discussions are going on at the moment .
(trg)="7.1"> Det är mycket som diskuteras just nu .

(src)="7.2"> Ugandan Facebook user Osotto Denis wonders why the president is insisting on giving the forest and questions if the president has personal links to the sugar business :
(src)="7.3"> Why is the President hell bent on giving Mabira to Mehta for some million dollars and more sugar ? could it be that the President and Mehta are business partners ? An investigation into how much of scoul and other investments Mehta actually owns should be carried out , I have a feeling we will find the answer as to why M7 is hell bent on decimating Mabira .
(trg)="7.2"> Den ugandiska Facebookanvändaren Osotto Denis undrar varför presidenten insisterar på att ge bort skogen och ifrågasätter om inte presidenten själv har kontakter i sockerindustrin :

# en/2011_08_17_philippines-tokay-gecko-hunting-craze_.xml.gz
# sv/2011_08_155.xml.gz


(src)="1.1"> Philippines : Tokay Gecko Hunting Craze · Global Voices
(trg)="1.1"> Vansinnig tokaygeckojakt i Filippinerna

(src)="1.2"> In recent months , the hunting of Tokay Geckos or Tuko in the Filipino language has become a craze in the Philippines , because of reports that online traders have been buying these lizards for a large amount of money .
(trg)="1.2"> Sedan ett par månader har jakt på tokaygeckor eller " tuko " på filipino blivit populärt i Filippinerna eftersom det rapporteras att näthandlare köper ödlorna för stora summor pengar .

(src)="1.3"> The hunting started when it was rumored that geckos can help cure asthma and HIV / AIDS .
(src)="2.1"> The Department of Health has already issued a statement reminding the public that the rumored medicinal value of geckos has no basis :
(trg)="1.3"> Jakten påbörjades när rykten spreds om att ödlorna kan hjälpa mot astma och HIV / AIDS .

(src)="7.4"> For a price of one million pesos for a full-sized single " tuko " , I can 't help but think that they 're into something bigger than a cure for aids or cancer ... if this is true .
(trg)="2.1"> Hälsodepartementet har uttalat sig och påmint befolkningen om att det inte finns något stöd för detta :

# en/2011_08_21_libya-gaddafis-right-hand-abdessalem-jalloud-flees-to-italy_.xml.gz
# sv/2011_08_171.xml.gz


(src)="1.1"> Libya : Gaddafi 's Right Hand Abdessalem Jalloud Flees to Italy · Global Voices
(trg)="1.1"> Libyen : Gaddafis högra hand Abdessalem Jalloud flyr till Italien

(src)="2.1"> News from Libya is raining on the world , as one city after another are being taken by the revolutionaries .
(trg)="2.1"> Nyheter från Libyen regnar över världen i takt med att stad efter stad tas av rebellerna .

(src)="2.2"> The big news came when Libya 's former number two Abdessalem Jalloud left the country to Italy on a Maltese plane through Tunisia , as confirmed by a Tunisian senior government official .
(trg)="2.2"> En stor nyhet var att Abdessalem Jalloud , Libyens förre number two lämnade landet och åkte till Italien på ett maltesiskt plan via Tunisien .
(trg)="2.3"> Detta bekräftas av en högt uppsatt tjänsteman i den tunisiska regeringen .

(src)="2.3"> A lot of people see Jalloud 's defection as a good sign for the end of Gaddafi .
(trg)="2.4"> Många ser Jallouds avhopp som ett gått tecken som förebådar slutet för Gaddafi .

(src)="2.4"> However , a lot have not forgotten to state on social media that Jalloud is still a criminal of the Libyan regime and should be facing court .
(trg)="2.5"> Många har dock inte glömt bort att förmedla via sociala medier att Jalloud fortfarande är en av den libyska regimens brottslingar och borde ställas inför rätta .

(src)="2.5"> Few others have saluted his defection and said that Jalloud has previously tried to oppose Gaddafi .
(trg)="2.6"> Ett fåtal har välkomnat hans avhopp och sagt att han tidigare försökt opponera sig mot Gaddafi .

(src)="5.9"> @ Douuu : Jalloud defected frm Gaddafi in 1987 While many NTC members defected this year , if thy r heroes , I guess he is too !
(trg)="2.7"> Här kommer fler Twitter-konversationer :

(src)="5.20"> Muham Marc Sugiono ( @ Lokaltermin ) wrote a sarcastic tweet for Jalloud :
(trg)="3.1"> Den palestinska Twitter-användaren Nour ( @ nourj48 ) skrev :

# en/2011_08_23_spain-popes-visit-leaves-a-violent-trace-in-madrid_.xml.gz
# sv/2011_08_198.xml.gz


(src)="1.1"> Spain : Pope 's Visit Leaves a Violent Trace in Madrid · Global Voices
(trg)="1.1"> Spanien : Påvens besök lämnar våldsamma spår i Madrid

(src)="1.2"> This article is an update of Spain : Brutal Police Repression Against Journalists Covering " Secular March . "
(trg)="1.2"> Den här artikeln är en uppdatering av Spanien : Brutalt polisförtryck mot journalister under " Sekulär Marsch " .

(src)="2.1"> From August 17-18 , 2011 , anti-riot police charged into the center of Madrid , Spain , against demonstrators organized under the slogan " Against public financing and support of institutions for the Pope 's visit " , organized by Europa Laica ( Secular Europe ) , and supported by over 150 organizations .
(trg)="2.1"> Den 17 och 18 augusti 2011 stormade kravallpoliser Madrids centrum i Spanien mot demonstranter som organiserat sig under parollen " Mot statlig finansiering och hjälp till institutioner för påvens besök " , arrangerat av Europa Laica ( Sekulärt Europa ) , och stöttat av mer än 150 organisationer .

(src)="3.1"> These organizations highlighted the fact that during Pope Benedict XVI 's visits , he has not held back against criticizing measures adopted by the Spanish government , including stem cell research , legalizing abortion , euthanasia or same-sex marriage .
(trg)="3.1"> Dessa organisationer belyste det faktum att påven Benedictus XVI under sina besök inte har hållit inne med kritiken mot lagförslag som den spanska regeringen antagit , som stamcellsforskning , legalisering av abort , dödshjälp eller samkönat äktenskap .

(src)="4.1"> Poster with photos of Stéphane Hessel , author of the book " Indignaos " and inspiration for the movement and Pope Benedicto .
(trg)="4.1"> Plakat med foton på Stéphane Hessel , författare till boken " Indignez-vous ! " och tillika rörelsens inspiration och Påven Benedictus XVI .

(src)="4.2"> Photo from Juan Luis Camacho , taken from www.laicismo.org.
(trg)="4.2"> Foto av Juan Luis Camacho , från www.laicismo.org.

(src)="5.1"> Following the unusual police violence on August 17 during the so-called ' Secular March , ' a mass of people came together on August 18 to denounce the befallen events of the previous day .
(trg)="5.1"> Till följd av det otroliga polisvåldet den 17 augusti under den så kallade " Sekulära Marschen " , samlades ett flertal personer den 18 augusti för att fördöma händelserna dagen innan .

(src)="5.2"> In this second demonstration , protestors encountered a second army of police officers , who were much more aggressive .
(trg)="5.2"> I denna andra demonstration mötte demonstranterna ännu en armé av poliser som var ännu mer aggressiva .

(src)="6.1"> As explained on http : / / stephanegrueso.blogspot.com , on August 18 in the afternoon , the police presence continued to grow adding up to 30 trucks and over 120 officers .
(trg)="6.1"> Enligt http : / / stephanegrueso.blogspot.com , eftermiddagen den 18 augusti , så fortsatte polisnärvaron att växa till 30 skåpbilar och mer än 120 poliser .

(src)="6.2"> Photo republished under the CC BY SA license .
(trg)="6.2"> Foto återpublicerat under CC BY SA licens .

(src)="7.1"> What is happening in Madrid ?
(trg)="7.1"> Vad händer i Madrid ?

(src)="8.1"> Pope Benedict XVI arrived on August 10 , 2011 , in Madrid amidst cheers from thousands and thousands of followers coming from all over the world to take part in the 2011 World Youth Day ( WYD ) .
(trg)="9.1"> Påven Benedictus XVI anlände i Madrid den 10 augusti 2011 till hurraropen från tusentals anhängare som kommit från hela världen för att ta del i 2011 års World Youth Day ( WYD ) .

(src)="8.2"> Many of them spent several days basking in the sun , visiting museums , enjoying nightlife parties for participants and taking advantage of many opportunities that Madrid institutions offered them .
(trg)="9.2"> Många av dem hade ägnat flera dagar åt att gassa sig i solen , besöka museer , njuta av nattlivets fester för deltagarna och ta del av allt som Madrids institutioner hade att erbjuda .

(src)="8.3"> This included an 80 % discount on public transportation tickets for those registered for WYD , which is expected to cause a decline in income of around 20 million euros for the state .
(trg)="9.3"> Detta inkluderade 80 % rabatt på lokaltrafik för de som registrerat sig på WYD , något som förväntas orsaka en inkomstförlust för staten på runt 20 miljoner euros .

(src)="8.4"> ( Similar article available here in English ) .
(trg)="9.4"> ( Liknande artikel finns på engelska här ) .

(src)="9.1"> The cost of the Pope 's visit , according to the financial director of the organization , Fernando Giménez Barriocanal , is estimated at 50 million euros , financed ( according to the organization ) by private contributions , registration and donations from companies that rely on tax exemptions , given that the government has designated this event as one of public interest .
(trg)="10.1"> Enligt organisationens ekonomiska rådgivare , Fernando Giménez Barriocanal , beräknas kostnaderna för påvens besök landa på 50 miljoner euro , vilket enligt organisationen är finansierat av enskilda bidragsgivare , registrering , och donationer från företag som är beroende av skattebefrielse , förutsatt att regeringen har benämnt detta event som ett allmänt intresse .

(src)="9.2"> It is worth emphasizing that the public expenditure is aimed at the cost of hundreds of police officers to assure the Pope 's security , as well as that of the thousands of event participants .
(src)="9.3"> Much like the cession of more than 600 scholarly centers and public spaces .
(trg)="10.2"> Det är värt att nämna att den statliga insatsen är ämnad att bekosta de poliser som krävs för påvens säkerhet , liksom säkerheten för de tusentals evenemangsdeltagarna och upplåtelsen av 600 akademiska centra och allmänna platser .

(src)="10.1"> A public interest issue that spanned a number of days before the Ministry of Education of the Community of Madrid , personalized by Educational Advisor Lucía Figar , to display posters with Christian slogans in her windows , an act that could go against the Constitution , since it impedes the exercise of civil rights to use a public space for propaganda of a certain religious agenda .
(trg)="11.1"> Ett allmänt intresse uppstod under några dagar för utbildningsdepartementet i Madrid , då utbildningsrådgivaren Lucía Figar hade satt upp affischer med kristna budskap i sitt fönster ( es ) , ett agerande som kan gå emot grundlagen , eftersom det kan hindra utövandet av den medborgerliga rättigheten att använda allmänna platser för propaganda av särskilda religiösa åsikter .

# en/2011_08_03_morocco-militant-website-sustains-ddos-attack_.xml.gz
# sv/2011_08_57.xml.gz


(src)="1.1"> Morocco : Activist Website Sustains DDoS Attack · Global Voices
(trg)="1.1"> Aktivistwebbplats i Marocko utsatt för DDoS-attack

(src)="1.2"> This post is part of our special coverage Morocco Protests 2011 .
(trg)="20.1"> Det här inlägget är en del av vår speciella bevakning av protesterna i Marocko 2011 .

(src)="3.1"> What is Mamfakinch ! and why has it been attacked ?
(trg)="3.1"> Vad är Mamfakinch ! och varför har den attackerats ?

(src)="4.1"> Mamfakinch !
(trg)="4.1"> Mamfakinch !

(src)="5.1"> In the wake of the Arab revolutions , a couple of Moroccan online activists launched a militant website on February 17 , 2011 .
(trg)="5.1"> Efter de arabiska revolutionerna så lanserade några marockanska nätaktivister den 17 februari 2011 en webbplats för sin kamp .

(src)="5.2"> They called it Mamfakinch ! , which in Moroccan Arabic means " We won 't give up ! " .
(trg)="5.2"> De kallade den Mamfakinch ! som på marockansk arabiska betyder " Vi ger inte upp ! " .

(src)="7.1"> In the six months of its existence , Mamfakinch ! has attracted a record audience of over a million unique visitors across its two main outlets which comprise an online news portal and a blog .
(trg)="7.1"> Under de sex månader som webbplatsen existerat så har Mamfakinch ! haft mer än 1 miljon unika besökare mellan dess nyhetsportal och dess blogg .

(src)="7.2"> The site 's goal , according to its members , is to provide a platform for free expression for opposition voices and pro-democracy activists .
(trg)="7.2"> Sidans mål , enligt medlemmarna , är att skapa en plattform för oppositionens yttrandefrihet och för demokratiaktivister .

(src)="8.1"> Against the backdrop of the Arab revolutions , Mamfakinch ! set about to aggregate , curate and disseminate citizen media material , emulating the work of similar outlets in the region , notably the celebrated Tunisian news portal Nawaat.org.
(trg)="8.1"> Mot bakgrund av de arabiska revolutionerna så har Mamfakinch ! börjat samla , organisera och sprida material från medborgarmedier i likhet med andra källor i regionen , som t.ex. den hyllade tunisiska nyhetsportalen Nawaat.org.

(src)="9.1"> But as Mamfakinch ! readers and supporters have grown in number , so too have its detractors .
(trg)="9.1"> Samtidigt som Mamfakinch ! har fått fler läsare och supportrar så har sidan också fått fler motståndare .

(src)="9.2"> " The website has gained a lot of popularity in the Moroccan activist blogosphere but we had also attracted a lot of enemies .
(trg)="9.2"> " Webbplatsen har blivit populärare i den marockanska aktivistbloggosfären men vi har också fått många fiender .

(src)="9.3"> Attacks against the website started very early on but they are becoming increasingly aggressive " says this site 's co-manager who also explains that the platform is receiving regular threats and countless derogatory comments . .
(trg)="9.3"> Attacker mot webbplatsen började tidigt men har blivit mer aggressiva " , säger en sidans chefer som också förklarar att plattformen mottar många hot och nedsättande kommentarer .

(src)="10.1"> The attack
(trg)="11.1"> Attacken

(src)="11.1"> On Sunday , 31 July , while the website was securing exclusive live coverage of the pro-democracy marches and demonstrations being held across the kingdom , access to its main portal was denied .
(trg)="12.1"> Söndagen den 31 juli , medan webbplatsen filmade demokratimarscherna över hela landet , så nekades åtkomst till huvudportalen .

(src)="11.2"> The blockade lasted for several hours before the site again became accessible late in the evening .
(trg)="12.2"> Blockaden varade i flera timmar innan sidan kunde besökas igen på eftermiddagen .

(src)="12.1"> According to the site administrators , Mamfakinch ! came under a large-scale DDoS attack .
(trg)="13.1"> Enligt administratörerna så utsattes Mamfakinch ! för en storskalig DDoS-attack .

(src)="12.2"> " The attack seems to originate from thousands of dynamic IPs located in Saudi Arabia ( ! ) " says the website 's webmaster .
(trg)="13.2"> " Attacken verkar komma från tusentals dynamisk IP : n i Saudiarabien ( ! ) " säger webbplatsens webbansvarige .

(src)="12.3"> The site 's server , in a matter of a few hours , became overloaded with the amount of new automated IP requests .
(trg)="13.3"> Sidans server blev överbelastad av antalet förfrågningar efter nya IP : n .

(src)="13.1"> " The site is now up and running and we have taken measures to ensure that such attacks don 't happen in the future ... although no one can be absolutely sure " says the co-founder of the site , who adds that his colleagues , " for obvious security reasons , prefer not to disclose details of the steps taken to secure access to the site . "
(trg)="14.1"> " Sidan fungerar nu igen och vi har sett till att det inte kan hända igen i framtiden ... även om man aldrig kan vara helt säker " , säger en av sidans grundare , som tillägger att hans medarbetare " av uppenbara säkerhetsskäl inte kommer att diskutera hur tillgången till webbplatsen ska säkras " .

(src)="14.1"> Like Ben Ali 's Tunisia
(trg)="15.1"> Som Ben Alis Tunisien

(src)="15.1"> Before the revolution in Tunisia , Morocco was praised for the relative freedom enjoyed by its Internet users .
(trg)="16.1"> Innan revolutionen i Tunisien så hyllades Marocko för den relativa frihet som internetanvändarna i landet åtnjöt .

(src)="15.2"> But the country is now seeing a surge in attacks against online dissidents , several of whom have had their Facebook or email accounts hacked into .
(trg)="16.2"> Men landet ser nu fler och fler attacker mot nätdissidenter som vid flera tillfällen fått sina Facebook- och mejlkonton hackade .

(src)="15.3"> Phishing techniques were probably used to harvest account passwords .
(trg)="16.3"> Phishing-tekniker användes troligen för att få tag på lösenorden .

(src)="16.1"> DDoS attacks , infiltration techniques and blockage of dissident domain names were common during the Ben Ali era in Tunisia , and these types of attacks are increasingly becoming commonplace in Morocco .
(trg)="17.1"> DDos-attacker , infiltrationstekniker och blockering av dissidenternas nätdomäner var vanliga under Ben Alis styre i Tunisien , och nu blir de vanligare och vanligare i Marocko .

(src)="16.2"> The website of the irreverent magazine Demain Online has not yet recovered from an attack it suffered over a month ago .
(trg)="17.2"> En vanvördig tidskrifts webbplats , Demain Online har inte återhämtat sig från attacken den utsattes för för över en månad sedan .

(src)="16.3"> The website 20Fevrier.com , believed to be related to the pro-democracy movement in Morocco , also came under attack several weeks ago .
(trg)="17.3"> 20Fevrier.com som tros ha ett samband med demokratirörelsen i Marocko attackerades också för flera veckor sen .

(src)="16.4"> It has been offline ever since .
(trg)="17.4"> Den har varit offline ända sedan dess .

(src)="17.1"> Paradoxically , in the Arab world , the most experienced activists usually come from the most repressive environments .
(trg)="18.1"> Paradoxalt nog så kommer de mest erfarna aktivisterna från de mest repressiva miljöerna .

(src)="17.2"> After a long confrontation with their governments , Tunisian and Egyptian activists have become experts in circumvention tools .
(trg)="18.2"> Efter en lång konfrontation med deras respektive regeringar så har tunisiska och egyptiska aktivister blivit experter på att kringgå sin motståndare .

(src)="17.3"> This expertise is now being transferred to other countries in the region where militants are learning each day as they struggle against attempts to censor their voices online .
(trg)="18.3"> Denna expertis överförs nu till andra länder i regionen där andra aktivister lär sig mer varje dag som de kämpar mot försök att censurera deras röster på nätet .

(src)="18.1"> This statement from a member of Mamfakinch ! sums up the situation quite well : " The more they attack us , the more we learn !
(trg)="19.1"> Det här uttalandet från en Mamfakinch ! -medlem sammanfattar situationen väl : " Ju mer de attackerar oss desto mer lär vi oss .

(src)="18.2"> Let them come ! "
(trg)="19.2"> Låt dem komma ! "

(src)="19.1"> This post is part of our special coverage Morocco Protests 2011 .
(trg)="20.1"> Det här inlägget är en del av vår speciella bevakning av protesterna i Marocko 2011 .

(src)="19.2"> Thumbnail image of a sign advertising Internet in Meknes , Morocco , by Feuillu on Flickr ( CC BY-NC 2.0 ) .
(trg)="20.2"> Bilden visar en skylt som gör reklam för internet i Meknes , Morocco , av Feuillu on Flickr ( CC BY-NC 2.0 ) .

# en/2011_08_31_egypt-using-twitter-to-help-a-cairo-community_.xml.gz
# sv/2011_09_234.xml.gz


(src)="1.1"> Egypt : Using Twitter to Help a Cairo Community · Global Voices
(trg)="1.1"> Egypten : Använda Twitter till att hjälpa ett fattigt område i Kairo

(src)="2.1"> After seeing the huge impact of social media on the Egyptian revolution , Egyptian blogger and Twitter user , Mahmoud Salem ( @ SandMonkey ) decided to collaborate with a local non-profit organisation to help them raise funds using the power of Twitter to offer basic services in an impoverished neighborhood of Cairo .
(trg)="2.1"> Efter att ha sett den enorma inverkan sociala medier haft på demonstrationerna i Egypten , bestämde sig den egyptiske Twitter- och blogganvändaren Mahmoud Salem ( @ SandMonkey ) för att sammarbeta med lokala ideella organisationer .
(trg)="2.2"> Syftet var att hjälpa dem samla in pengar , genom att utnyttja Twitters inflytande , för att kunna erbjuda grundläggande samhällstjänster i ett utarmat bostadsområde i Kairo .

(src)="3.1"> Ezbet Khairalla is one of the largest unplanned communities in Egypt , with a population close to 650,000 inhabitants .
(trg)="3.1"> Ezbet Khairalla är ett av de största oplanerade bostadsområdena i Kairo , med ett invånarantal på nära 650,000 .

(src)="3.2"> It is a sprawling area of about 12 square kilometres on a rocky plateau that lies in the southern part of Cairo .
(trg)="3.2"> Det är ett område som spretar ut sig över cirka 12 kvadratkilometers klippig högslätt i Kairos södra del .

(src)="3.3"> Although Ezbet Khairalla is located within the boundaries of Cairo , most basic services are missing ; not only sewage and garbage collection , but also inadequate education , poor health and social services .
(trg)="3.3"> Trots att Ezbet Khairalla befinner sig inom Kairos stadsgräns saknas de flesta grundläggande samhällstjänster ; inte bara avloppsunderhåll och sopphämtning , men fullvärdig utbildning , sjukvård och socialtjänster .

(src)="3.4"> Hence the densely populated area is considered fertile soil for crime and social unrest .
(trg)="3.4"> Följdaktligen betraktas detta tätbebodda område som bördig jord för brottslighet och socialt missnöje .

(src)="4.1"> Tweeps visited a kindergarten in Ezbet Khairallah , Cairo .
(trg)="4.1"> Tweeps besökte ett dagis i Ezbet Khairallah , Kairo .

(src)="4.2"> Photo by @ pakinamamer ( July 30 , 2011 )
(trg)="4.2"> Foto : @ pakinamamer ( 30 : e juli , 2011 )