# en/2014_12_04_ukraines-new-ministry-of-truth-ridiculed-on-social-media_.xml.gz
# ro/2014_12_50.xml.gz


(src)="1.1"> Ukraine 's New " Ministry of Truth " Ridiculed on Social Media · Global Voices
(trg)="1.1"> Noul " Minister al adevărului " al Ucrainei ridiculizat de presă

(src)="1.2"> Images mixed by Tetyana Lokot .
(src)="2.1"> The creation of a new Ministry of Information Policy within the Ukrainian government has caused widespread consternation among Ukrainians , leading some to dub it the " Ministry of Truth . "
(trg)="2.1"> Crearea unui nou Minister de Politici Informaţionale din cadrul guvernului ucrainean a provocat consternare pe scară largă în rândul ucrainenilor , ceea ce-i duce pe unii să-i dea porecla de " Minister al Adevărului " .

(src)="2.2"> Critics say the Orwellian department , aimed at protecting Ukraine in the information war with Russia , will only hinder freedom of speech and set a dangerous precedent , allowing the new government a greater measure of control over Ukrainian media .
(trg)="2.2"> Criticii spun că departamentul lui Orwellian , care vizează protejarea Ucrainei în războiul de informații cu Rusia , va împiedica doar libertatea de exprimare și va stabili un precedent periculos , permiţând noului guvern o masură mai mare de control asupra mass-mediei ucrainene .

(src)="3.1"> The new ministry is headed by Yuriy Stets , former head of the Information Security Department of the National Guard of Ukraine .
(trg)="3.1"> Noul minister este condus de Yuriy Stets , fostul şef al Departamentului Securităţi de Informare al Gărzii Naţionale a Ucrainei .

(src)="3.2"> Previously , Stets was chief producer of Channel 5 , the TV channel still owned by President Petro Poroshenko .
(trg)="3.2"> Anterior , Stets a fost producător executiv al postului de televiziune Canal 5 , încă deţinut de preşedintele Petro Poroșenko .

(src)="4.1"> Media advocates and journalists are particularly worried that the new Ministry is likely to inhibit the work of journalists , especially in war-torn eastern Ukraine , where media access is already an issue , and many have been speaking out on social media and protesting in parliament against the new initiative .
(src)="5.1"> Hello the ministry of truth ?
(trg)="4.1"> Susţinătorii media şi jurnaliștii sunt deosebit de îngrijoraţi de faptul că noul Minister poate inhiba activitatea jurnaliștilor , în special în estul devastat de război al Ucrainei , în cazul în care accesul presei este deja o problemă , mulți au vorbit deja în presă şi au protestat în parlament împotriva noii inițiative .

(src)="6.1"> Stets , the head of the new department , himself defended the need for the ministry in a Facebook post , saying that information security was " one of the kay parameters of national security , " and that many countries have been known to create similar offices in times of crisis .
(trg)="6.1"> Stets , șeful noului departament , şi-a apărat necesitatea ministerul printr-un post pe Facebook , spunând că securitatea informațiilor este " unul dintre parametrii cheie ai securității naționale " , și că multe ţări au fost cunoscute pentru crearea unor birouri similare în vremuri de criză .

(src)="6.2"> His reasoning , however , did little to assuage the fears of the ministry 's critics .
(trg)="6.2"> Raționamentul lui , cu toate acestea , a făcut puţin pentru calmarea temerilor criticii ministerului .

(src)="7.1"> Shame , shame , shame - all I can call an idea of creating the Ministry of Truth.As a Channel 5 journo I am alarmed , ashamed , humiliated — Myroslava Petsa ( @ myroslavapetsa ) December 2 , 2014
(src)="7.2"> Ukrainians have long wielded online ridicule as the most powerful weapon against government oppression and injustice , and the situation around the " Ministry of Truth " seems to be no different .
(trg)="7.1"> Ucrainenii au exercitat online ridicolul , cea mai puternică armă împotriva opresiunii guvernului şi a nedreptăţii , şi situația în jurul valorii " Ministerului Adevărului " pare a nu fi diferită .

(src)="8.1"> Suggesting the new ministry 's creation is nothing but a misguided attempt to address the outspoken criticism of the new government and its actions , users have been creating fake " ministerial " accounts on social media .
(trg)="8.1"> Sugerând crearea noului minister nu este altceva decât o încercare greşită de a aborda critica deschisă a noului guvern şi a acțiunilor sale , utilizatorii au creat conturi " ministeriale " false pe paginile de socializare .

(src)="8.2"> The Ministry of Information Policy has already been creatively renamed as the " Ministry of Laziness and Spitting at the Ceiling " and the " Ministry of Sexual Politics , " hinting at the uselessness of the new office and the too-close connections between various government officials .
(trg)="8.2"> Ministerul Politicii de informare a fost deja redenumit creativ ca fiind " Ministerul Lenii și a scuipării la tavan " și " Ministerul Politicii sexuale " , aluzie la inutilitatea noului birou și conexiunile prea-strânse între diferiţi oficiali guvernamentali .

(src)="9.1"> A Twitter account for the Ukrainian " Ministry of Magic " exposed the new information security initiative as a " magical solution " to the country 's woes .
(trg)="9.1"> Un cont de Twitter pentru ucraineanul " Minister al Magiei " a expus noua inițiativă pentru securitatea informațiilor ca o " soluție magică " pentru problemele țării .

(src)="9.2"> We are working !
(src)="9.3"> A SUCCESSFUL STATE .
(src)="9.4"> Another Twitter account , " Ministry of Truth , " draws on the eponymous ministry in George Orwell 's novel 1984 , and comes with a slogan " War is ATO .
(trg)="11.1"> Un alt cont Twitter , al " Ministerului Adevărului " , se bazează pe lucrarea cu același nume din romanul lui George Orwell 1984 , și vine cu un slogan " Războiul este ATO .

(src)="9.5"> Svoboda is a party .
(trg)="11.2"> Svoboda este o petrecere .

(src)="9.6"> Nepotism is an HR policy , " echoing Orwell 's " War is Peace .
(trg)="11.3"> Nepotismul este o politică de resurse umane " , ecou lui Orwell " Războiul este Pace .

(src)="9.7"> Freedom is Slavery .
(src)="9.8"> Ignorance is Strength . "
(trg)="11.4"> Libertatea este sclavie .

(src)="9.9"> Well , boys and girls .
(trg)="11.5"> Ignoranța este putere " .

(src)="9.10"> Shall we begin ?
(src)="9.11"> The immediate and scathing reaction of the Ukrainian online public sphere to the new government 's " well-meaning " information protectionism seems to signal that Ukrainians have become more vigilant when it comes to state initiatives and will probably keep the authorities on their toes .
(trg)="13.1"> Reacția imediată și nimicitoare a sferei publice online ucrainiene pentru ideea noului guvern de protecționism informațional " bine intenționat " pare a semnala că ucrainenii au devenit mai vigilenţi atunci când vine vorba de inițiative de stat și probabil va contina să mențină autoritățile pe vârfuri .

(src)="9.12"> If anything , Ukrainian citizens have had ample opportunity to perfect the art of protest , as well as the art of information warfare .
(trg)="13.2"> În orice caz , cetățenii ucraineni au avut ampla posibilitatea de a perfecționa arta protestului , precum și arta războiului de informații .

# en/2015_01_10_je-suis-ahmed_.xml.gz
# ro/2015_01_112.xml.gz


(src)="1.1"> Charlie Is Ahmed .
(src)="1.2"> And Ahmed Is Charlie : Hashtags Emerging From the Tragedy in France · Global Voices
(trg)="1.1"> Charlie e Ahmed și Ahmed e Charlie : noile hashtaguri după tragedia din Franța

(src)="1.3"> Photo uploaded by Twitter user @ Hevallo Kurds in Paris tonight in solidarity with # CharlieHebdo # JeSuisCharlie # TwitterKurds
(trg)="1.2"> Fotografie realizată în Paris în seara zilei de 9 ianuarie și încărcată de utilizatorul Twitter @ Hevallo Kurds , în semn de solidaritate cu # CharlieHebdo # JeSuisCharlie # TwitterKurds

(src)="2.1"> Soon after two gunmen stormed into the offices the the French satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris , killing 12 people , including five prominent cartoonists , Je suis Charlie ( I am Charlie ) was scrawled across hand-held signs at vigils and protests around the world .
(trg)="2.1"> La scurt timp după ce doi bărbați înarmați au dat buzna în sediul revistei satirice Charlie Hebdo din Paris , ucigând 10 persoane , între care cinci desenatori renumiți , mesajul Je suis Charlie ( Eu sunt Charlie ) a început să apară pe pancartele de la manifestările și protestele din toată lumea .

(src)="2.2"> The Twitter hashtag # JeSuisCharlie was tweeted more than 3.4 million times in 24 hours .
(trg)="2.2"> Hashtagul # JeSuisCharlie de pe Twitter a fost menționat în mai mult de 3,4 milioane de postări , la 24 de ore de la eveniment .

(src)="3.1"> Around then , another hashtag # JesuisAhmed , about the Muslim French police officer named Ahmed Merabet , who was executed by the gunmen as they fled Charlie Hebdo , started to trend .
(trg)="3.1"> În același timp , un alt hashtag , # JesuisAhmed ( Eu sunt Ahmed ) , despre polițistul francez de religie musulmană Ahmed Merabet , care a fost executat de cei doi bărbați înarmați , cand au fugit din birourile Charlie Hebdo , a început să devină din ce în ce mai popular .

(src)="4.1"> The hashtag created by Julien Casters , a Morocco-based former Parisian on January 7 , really took off when Dyab Abou Jahjah , a Brussels and Beirut-based columnist tweeted :
(trg)="3.2"> Acest hashtag a fost creat prin postarea de mai jos de către Dyab Abou Jahjah , un autor de editoriale , care trăiește atât în Bruxelles , cât și în Beirut :

(src)="5.1"> I am not Charlie , I am Ahmed the dead cop .
(trg)="3.3"> Eu nu sunt Charlie ; eu sunt Ahmed , polițistul ucis .

(src)="5.2"> Charlie ridiculed my faith and culture and I died defending his right to do so . # JesuisAhmed Dyab Abou Jahjah — ( @ Aboujahjah ) January 8 , 2015
(trg)="3.4"> Charlie îmi ridiculiza religia și cultura , iar eu am murit apărându-i acest drept .

(src)="5.3"> Jahjah has 6K followers , but his tweet has been retweeted more than 31K times .
(trg)="3.5"> Jahjah are 6.000 de abonați , iar postarea sa a fost redistribuită de peste 31.000 de ori .

(src)="6.1"> After witnesses said the gunmen had shouted “ we have avenged the prophet ” as they left the scene , the horrific shooting was soon linked to Islamic extremism .
(trg)="4.1"> După ce martorii evenimentului au afirmat că cei doi bărbați înarmați au strigat „ l-am răzbunat pe profet ” părăsind locul crimei , teribilul asasinat a fost în curând legat de extremismul islamic .

(src)="6.2"> In recent years , the debate on Muslims and Islamic extremism in Europe has been heating up with the rise of anti-immigration and xenophobic parties in France and across Europe .
(trg)="4.2"> În ultimii ani , dezbaterile privind musulmanii și extremismul islamic din Europa s-au înmulțit , mai ales în contextul ascendenței , atât în Franța , cât și în alte țări europene , a partidelor xenofobe și care duc o politică anti-imigraționistă .

(src)="6.3"> In the last three days alone , there have been several grenade and gunfire assaults on Muslim targets in France .
(trg)="4.3"> Doar în ultimele trei zile , Franța a asistat la mai multe atacuri cu grenade sau arme de foc care aveau drept țintă diverse locuri frecventate de musulmani .

(src)="7.1"> A widely shared mobile video that captured the last moments of the Charlie Hebdo attack , shows a policeman being gunned down as the assailants exited the newspaper 's building .
(trg)="5.1"> O înregistrare realizată cu telefonul mobil a ultimelor clipe ale atacului de la Charlie Hebdo , care a fost distribuită masiv în mediul virtual , ne prezintă un polițist care este împușcat în timp ce atacatorii ies din redacția revistei .

(src)="7.2"> He was later identified as 42-year-old Ahmed Merabet .
(trg)="5.2"> Acesta a fost identificat apoi ca fiind polițistul Ahmed Merabet , în vârstă de 42 de ani .

(src)="7.3"> The Muslim French cop of Algerian origin was assigned to Paris ' 11th arrondissement , where Charlie Hebdo 's offices are located .
(trg)="5.3"> Polițistul francez de religie musulmană și de origine tunisiană era în misiune în arondismentul 11 din Paris , unde este situată și redacția Charlie Hebdo .

(src)="7.4"> While on patrol , Merabat responded to reports of gunfire and arrived outside the newspaper 's offices .
(src)="7.5"> The mobile video shows Ahmed being shot at close range in the head , while the shooter yells " God is Great " in Arabic .
(trg)="5.4"> Patrulând în zonă , Merabet a fost informat cu privire la focurile de armă și s-a îndreptat spre birourile revistei Charlie Hebdo .

(src)="7.6"> Later , in a statement , his police union expressed shock after watching him being " shot down like a dog " .
(trg)="5.6"> Mai târziu , sindicatul de poliție din care făcea parte și-a exprimat , printr-o declarație oficială , șocul pe care l-au suferit văzându-l „ fiind ucis ca un câine ” .

(src)="8.1"> In an interview with a Canadian TV channel Global News , Dyab Abou Jahjah , the creator of an early adopter of the hashtag # JeSuisAhmed said :
(trg)="6.1"> Dyab Abou Jahjah , creatorul hashtagului # JeSuisAhmed ( Eu sunt Ahmed ) , a dat următoarele declarații într-un interviu acordat postului de televiziune canadian Global News :

(src)="8.2"> We saw there was a trend going on to show solidarity with Charle Hebdo , which is natural and we all should , but we also to point a finger at a whole population , the Muslim population .
(trg)="6.2"> Am observat că există un trend de a ne arăta solidari cu Charlie Hebdo , ceea ce reprezintă un lucru normal și pe care ar trebui să-l facem cu toții , dar am văzut , de altfel , că există tendința de a arăta cu degetul o întreagă comunitate , comunitatea musulmană .

(src)="8.3"> It was provoking for me to see that the religion of the terrorist counted in that debate , but the religion of the cop that was assassinated or killed by the terrorists did not count , while both had the same religion , so it is not about religion .
(trg)="6.3"> Am fost revoltat constatând că religia teroriștilor contează în acest conflict , iar religia polițistului ucis nu este luată în considerare , deși atât polițistul , cât și teroriștii erau de aceeași religie .
(trg)="6.4"> Astfel , nu este vorba despre religie .

(src)="8.4"> For me , it is about democracy and about citizenship and I wanted to express that .
(trg)="6.5"> Din punctul meu de vedere , este vorba despre democrație și cetățenie și am dorit să-mi exprim această părere .

(src)="8.5"> And I used the old Voltaire logic to formulate it differently .
(trg)="6.6"> Și am folosit vechea regula logică a lui Voltaire pentru a o formula într-un mod diferit .

(src)="8.6"> Some prominent Internet users , quickly took on the # JesuisAhmed hashtag .
(trg)="6.7"> Câțiva internauți importanți au preluat imediat hashtagul # JeSuisAhmed .

(src)="9.1"> US-based Haroon Moghul tweeted to his 11K followers :
(trg)="7.1"> Activând din Statele Unite ale Americii , Haroon Moghul a distribuit următorul mesaj celor 11.000 de abonați ai contului său de Twitter :

(src)="10.1"> # JeSuisAhmed , the policeman who died defending a magazine 's right to insult his religion and culture haroon moghul — ( @ hsmoghul ) January 8 , 2015
(trg)="7.2"> # JeSuisAhmed , polițistul care a murit apărând dreptul unei reviste de a-i insulta religia și cultura

(src)="10.2"> # JeSuisAhmed I am Ahmed the cop who died defending the right of # CharlieHebdo to speech even when it regularly attacked my Islamic faith Ahmed Bedier — ( @ bedier ) January 8 , 2015
(trg)="7.3"> # JeSuisAhmed Eu sunt Ahmed , polițistul care a murit apărând dreptul de liberă exprimare al revistei # CharlieHebdo , chiar dacă aceasta îmi ataca de obicei religia mea islamică .

(src)="10.3"> Shared by Twitter user @ samkalidi .
(trg)="7.4"> Imagine distribuită de utilizatorul de Twitter @ samkalidi .

(src)="10.4"> The meme was created from the mobile video which captured Ahmed 's execution .
(trg)="7.5"> Aceasta a fost creată pe baza înregistrării video a execuției lui Ahmed .

(src)="11.1"> . @ FranceintheUK # WeAreCharlie # JeSuisCharlie # JeSuisAhmed Muslims in the UK paying respects pic.twitter.com / eA1eTHlM9g Mustafa Field — ( @ mustafafield ) January 7 , 2015
(trg)="7.6"> . @ FranceintheUK # WeAreCharlie # JeSuisCharlie # JeSuisAhmed Musulmanii din Marea Britanie își prezintă omagiile pic.twitter.com / eA1eTHlM9g

(src)="11.2"> The last picture reads :
(trg)="7.7"> În ultima imagine putem descifra :

(src)="11.3"> No compulsion in religion ( Islam ) .
(trg)="7.8"> Nicio constrângere în religie ( Islam ) .

(src)="11.4"> Besides # jesuischarlie , # jesuisahmed , # jenesuispascharlie also took off on Twitter by people who disapproved of the satirical paper 's editorial line .
(trg)="7.9"> Pe lângă # jesuischarlie și # jesuisahmed , hashtagul # jenesuispascharlie a devenit , de altfel , popular pe Twitter printre persoanele care criticau linia editorială a publicației satirice .

(src)="11.5"> Charlie Hebdo has ridiculed various minorities , including black people , Jews and Catholics , in France .
(trg)="7.10"> Charlie Hebdo a ridiculizat numeroase minorități , printre care persoanele de culoare , evreii și catolicii .

(src)="11.6"> They were often accused of racism .
(trg)="7.11"> Jurnaliștii au fost deseori acuzați de rasism .

(src)="11.7"> They even survived a legal backlash when they were acquitted by a French court in 2009 after depicting Sarkozy converting to Judaism for financial reasons .
(trg)="7.12"> Aceștia au rezistat chiar și proceselor fiind achitați de un tribunal francez în 2009 , după ce l-au înfățișat pe Sarkozy convertindu-se la iudaism din motive financiare .

(src)="12.3"> While the outside world consumes news from France , pointing out their views on freedom of satirical expression , Islamic faith and France as a society , this polarization undermines the very concept of French universalism and French republicanism .
(trg)="7.17"> Pe când celelalte țări consumă știrile din Franța , care își exprină opiniile în materie de libertate a exprimării satirice , religie islamică și caracteristici ale societății franceze , această polarizare subminează chiar conceptele de universalism și de republicanism francez .

(src)="12.4"> Ahmed Merabet died as a French citizen defending his fellow French citizens and the French nation .
(trg)="7.18"> Ahmed a murit ca un cetățean francez apărând alți cetățeni francezi și națiunea franceză .

(src)="12.5"> Ahmed is Charlie .
(trg)="7.19"> Ahmed este Charlie .

(src)="12.6"> And Charlie is Ahmed .
(trg)="7.20"> Și Charlie este Ahmed .

# en/2015_01_10_without-humor-we-are-all-dead-cartoonists-pay-tribute-to-fallen-comrades-after-charlie-hebdo-massacre_.xml.gz
# ro/2015_01_129.xml.gz


(src)="1.1"> ' Without Humor , We Are All Dead ' : Cartoonists Pay Tribute to Fallen Comrades After Charlie Hebdo Massacre · Global Voices
(trg)="1.1"> ' Fără umor , suntem cu toții morți ' : Caricaturiștii aduc un omagiu camarazilor pierduți în urma atacului asupra revistei Charlie Hebdo

(src)="1.2"> " We are Charlie " projected on Place de la République in Paris after the attach against Charlie Hebdo .
(trg)="1.2"> " Nous sommes Charlie " proiectat în Place de la République din Paris după atacul împotriva revistei Charlie Hebdo .

(src)="1.3"> Photo via Claire Ulrich
(trg)="1.3"> Fotografie via Claire Ulrich .

(src)="2.1"> On the morning of January 7 on a quiet street in Paris , two men armed with automatic weapons killed 12 people and severely injured four others during an attack on the office of French magazine Charlie Hebdo .
(trg)="2.1"> În dimineața zilei de 7 ianuarie , pe o stradă liniștită a Parisului , doi oameni înarmați cu au omorât 12 oameni și au rănit grav alți patru în timpul unui atac asupra revistei franceze Charlie Hebdo .

(src)="2.2"> For several years , the weekly had received threats from extremists around the world for its daring , often offensive satire .
(trg)="2.2"> Ani la rând , publicația a primit numeroase amenințări de la extremiști din toată lumea din cauza satirelor îndraznețe și adesea ofensive .

(src)="3.1"> A banner at one of the spontaneous vigils that sprung up throughout France after the assault said that the planned attack " killed 12 and wounded 66 million " citizens .
(src)="3.2"> In France , the shock following the massacre was compounded by the fact that for four decades , the five cartoonists were taken for granted , as much a part of the French culture as lilies in May or Bastille Day .
(trg)="2.3"> Un banner în cadrul unei adunări în cinstea celor asasinați care s-au raspândit în Franța după asalt afirma că acest atac plănuit " a omorât 12 oameni a rănit 66 de milioane " de cetățeni.În Franța , șocul cauzat de atac a constituit pe baza faptului că cei cinci caricaturiști au fost luați de buni , la fel ca și mare parte din cultura franceză cum ar fi crinii în mai sau ziua Bastiliei .

(src)="3.3"> Cabu , Wolinski , Charb , Honoré and Tignous were the " naughty uncles " that would make light fun of everything and everyone .
(trg)="2.4"> Cabu , Wolinski , Charb , Honoré și Tignous erau " unchii obraznici " care făceau haz din orice si oricine .

(src)="3.4"> Their irreverence knew no bounds ; they could both draw a smile from teenagers and grandparents alike and offend them at the same time .
(trg)="2.5"> Ireverența lor nu cunoștea limite .
(trg)="2.6"> Erau capabili să facă sa zâmbească adolescenți și bunici laolaltă , jingnindu-i în același timp .

(src)="3.5"> They always went too far , pushing the envelope of what can be made fun of , with a particular fondness for religious satire .
(trg)="2.7"> Mergeau mereu mult prea departe , nu aveau limite în ceea ce privește umorul și aveau o plăcere deosebită pentru satira religioasă .

(src)="4.1"> Editor-in-chief Charb , whose full name was Stéphane Charbonnier , was under police protection , and his bodyguard was killed with him during the attack .
(trg)="2.8"> Editorul șef , Charb , al cărui nume real era Stéphane Charbonnier , era sub protecția poliției , iar bodyguard-ul său a fost ucis în timpul atacului .

(src)="4.2"> Below is a quote from Charb from 2012 that is tragically prescient of the events to come :
(trg)="2.9"> Dedesupt , găsiți un citat de-al său din anul 2012 , care parcă prezice tragicul eveniment .

(src)="5.1"> " I do not fear retribution .
(trg)="3.1"> " Nu îmi este frică de represalii .

(src)="5.2"> I have no children , no wife , no car , no credit .
(trg)="3.2"> Nu am copii , nevastă , mașină sau credit .

(src)="5.3"> It might seem pompous , but I 'd rather die standing up than live on my knees . "
(trg)="3.3"> Poate sună pompos , dar prefer să mor în picioare decât să trăiesc in genunchi . "

(src)="5.4"> Image widely circulated online .
(trg)="3.4"> Imagine care a circulat online .

(src)="6.1"> Blogger @ Le _ M _ Poireau mourned the loss of Cabu :
(trg)="4.1"> Blogger-ul @ Le _ M _ Poireau își arată regretul față de pierderea lui Cabu :

(src)="6.2"> I think of the gentle soul that Cabu and I weep # CharlieHebdo
(trg)="4.2"> Mă gândesc la sufletul lui Cabu si plâng . # CharlieHebdo

(src)="6.3"> While a parody account of God reminded the world of their loss with a touch of humor :
(trg)="4.3"> În timp ce o parodie cu referire la Dumnezeu a amintit lumii de pierderea lor cu o notă de umor :

(src)="6.4"> I just welcomed four great cartoonists in heaven .
(trg)="4.4"> Tocmai am primit patru caricaturiști în rai .

(src)="6.5"> They are drawing naked and we are having a blast .
(trg)="4.5"> Desenează goi și ne distrăm de minune .

(src)="6.6"> Feeling bad for you on earth who have lost them .
(trg)="4.6"> Ne pare rău pentru voi , cei de pe Pământ , că i-ați pierdut .

(src)="6.7"> There is not much to say that has not already being debated at length in the media and on social media .
(src)="6.8"> So here are a few of the most irreverent cartoons that Charlie Hebdo published as well as some images that have circulated online in tribute to the slain cartoonists .
(trg)="4.7"> Nu mai este nimic de spus din ce nu a fost deja dezbătut în amănunt în media și pe rețelele de socializare.Mai jos găsiți câteva din cele mai controversate caricaturi publicate de Charlie Hebdo și câteva imagini care au circulat online în cinstea celor decedați .

(src)="6.9"> As Chapatte , a fellow French cartoonist wrote in his in memorium cartoon : " Without Humor , We Are All Dead " .
(trg)="4.8"> Cum a scris Chapatte , un alt caricaturist francez : " Fără umor , suntem cu toții morți " .

(src)="7.1"> Some of the controversial cartoons from the magazine that targeted religion :
(trg)="4.9"> Câteva caricaturi controversate cu temă religioasă :

(src)="8.1"> The pope is going too far ! : " This is my body ! " Image from Charlie Hebdo 's Facebook page .
(trg)="5.1"> Papa merge prea departe ! : " Acesta este corpul meu ! " Imagine preluată de pe pagina de Facebook Charlie Hebdo

(src)="9.1"> Prophet Muhammad is tired of extremists : ” It is a challenge to be loved by idiots . ”
(trg)="6.1"> Profetul Mohamed este sătul de extremiști ” Este o provocare sa fii iubit de idioți ”

(src)="10.1"> -There is no God.-Yes !
(trg)="7.1"> -Nu există Dumnezeu.-Da !

(src)="10.2"> Image by Cabu
(trg)="7.2"> Imagine de Cabu

(src)="11.1"> 100 lashes if you are not laughing ! Images from Charlie Hebdo 's Facebook page .
(trg)="8.1"> 100 de lovituri de bici dacă nu râzi ! Imagini de pe pagina de Facebook Charlie Hebdo

(src)="12.1"> In its latest cover before the attack , Charlie Hebdo published an eerie cartoon by Charb :
(trg)="9.1"> Pe ultima copertă dinainte de atac , Charlie Hebdo a publicat o caricatură stranie realizată de Charb :

(src)="13.1"> Still no attacks in France .
(trg)="10.1"> Încă nu au fost atacuri în Franța .

(src)="13.2"> Wait , we still have until the end of January to wish people an excellent new year.Image from Alexandre Hervaud 's Twitter page .
(trg)="10.2"> Stați , avem până la sfârșitul lui ianuarie sa le urăm oamenilor un an nou excelent.Imagine de pe contul de Twitter a lui Alexandre Hervaud

(src)="14.1"> And here are some of the most striking cartoons and images on the web that have circulated in tribute to those killed .
(trg)="11.1"> And here are some of the most striking cartoons and images on the web that have circulated in tribute to those killed .

(src)="14.2"> Some were created after the attack , while others were older images repurposed for this recent tragedy .
(trg)="11.2"> Some were created after the attack , while others were older images repurposed for this recent tragedy .

(src)="14.3"> 4 cartoonists in heaven , Muhammad and Jesus are dismayed ...
(trg)="11.3"> 4 caricaturiști în rai , Mohamed și Iisus sunt alarmați ...

(src)="15.1"> " This is not a religion " - Dorian Danielsen
(trg)="12.1"> " Aceasta nu este o religie " - Dorian Danielsen

(src)="16.1"> Proud of my ex-colleagues .
(trg)="13.1"> Mândru de foștii mei colegi .

(src)="16.2"> CBC newsroom in Montreal supports # CharlieHebdo
(trg)="13.2"> Sediul CBC din Montreal susține # CharlieHebdo

(src)="16.3"> Rest in peace and thanks for the memories .
(trg)="13.3"> Odihniți-vă în pace și vă mulțumim pentru amintiri .

# en/2015_01_13_eight-years-of-global-voices-in-spanish_.xml.gz
# ro/2015_01_139.xml.gz


(src)="1.1"> Eight Years of Global Voices in Spanish · Global Voices
(trg)="1.1"> Opt ani de Global Voices în spaniolă

(src)="1.2"> Spanish Global Voices : The world is talking , are you listening ?
(trg)="1.2"> Global Voices în spaniolă : Lumea vorbește , tu asculți ?

(src)="2.1"> This January marks eight years since Global Voices began publishing articles on Global Voices in Spanish .
(trg)="2.1"> Luna ianuarie marchează opt ani de când Global Voices publică articole în spaniolă .