# en/2008_11_17_armenia-violence-against-women_.xml.gz
# pl/2008_11_armenia-przemoc-wobec-kobiet_.xml.gz


(src)="1.2"> The world s oldest Christian nation ’ may have many things to be proud about , but when it comes to women s rights ’ the ex-Soviet Armenia is possibly in denial .
(trg)="2.1"> Najstarszy chrześcijanski naród świata ma wiele rzeczy , z których może być dumny , lecz jeśli chodzi o prawa kobiet to post-sowiecka Armenia żyje w negacji .

(src)="1.3"> With widespread human trafficking as its worst manifestation , violence against women in Armenia is alarming the world .
(trg)="2.2"> Wraz z rozkwitem handlu ludźmi z najgorszymi przyładami , przemoc wobec kobiet w Armenii jest alarmująca dla cełego świata .

(src)="1.4"> Will a recent Amnesty International report detailing domestic abuse and government inaction bring about change ?
(trg)="2.3"> Czy ostatni raport Amnesty International opisujący przemoc w rodzinie oraz brak wsparcia ze strony rządu przyniesie jakieś zmiany ?

(src)="2.1"> Bloggers react by sharing their own stories of violence against women and one even mocks a report that he suggests doesn t ’ reflect the Armenia he knows .
(trg)="3.1"> Blogerzy reagują dzieląc się własnymi historiami przemocy wobec kobiet a jedna osoba wręcz naśmiewa się z raportu sugerując , że nie opisuje on Armenii takiej , jaką on sam ją zna .

(src)="2.2"> My own post on Blogian , however , provides a background to the problem of domestic violence in Armenia .
(trg)="3.2"> Jednak mój własny post na Blogian opisuje sytuację przemocy w rodzinie w Armenii .

(src)="3.1"> An 8-page report by Amnesty International documents widespread domestic violence and sexual abuse of women in Armenia .
(trg)="4.1"> Ośmiostronicowy raport Amnesty international documentuje popularną przemoc w rodzinie oraz wykorzystywanie seksualne kobiet w Armenii .

(src)="3.2"> According to the findings , while one in four Armenian women are physically violated by family members , many more are psychologically abused .
(trg)="4.2"> Według tych badań podczas gdy jedna na cztery kobiety w Armenii doświadcza przemocy fizycznej , o wiele więcej kobiet doświadcza przemocy psychologicznej .

(src)="4.1"> Worst of all , violence against women is a taboo in Armenia , with all-male government agencies reluctant to investigate “ private matters ” and women afraid to report abuse in the first place .
(trg)="5.1"> Najgorsze jest to , iż przemoc wobec kobiet jest w Armenii tematem tabu , gdzie wszystkie agencje rządowe kierowane przez mężczyzn odsuwają się od badania ‘ spraw prywatnych ’ a kobiety w ogóle boją się zgłaszać przemoc .

(src)="4.2"> Moreover , the report says that many women in Armenia help perpetuate the widespread abuse by treating violence as normal .
(trg)="5.2"> Co więcej , raport twierdzi , że wiele kobiet w Armenii pomaga szerzeniu się przemocy wobec nich przyjmując ją za normę .

(src)="4.3"> Amnesty quotes an infamous Armenian saying that translates , “ A woman is like wool ; the more you beat her , the softer she ’ ll be . ”
(trg)="5.3"> Amnesty cytuje anonimową kobietę z Armenii , kótra mówi : ‘ Kobieta jest jak wełna ; im bardziej ją bijesz , tym bardziej miękką się staje ’ .

(src)="5.1"> The England-based Armenian blog Unzipped : Gay Armenia posts Amnesty s report ’ , adding information about upcoming awareness events in Yerevan .
(trg)="8.1"> Blog armeński pisany z Anglii Unzipped : Gay Armenia publikuje raport Amnesty International dodając informacje o nadchodzących wydarzeniach w Yerevan mających na celu szerzenie świadomości o problemie .

(src)="6.1"> Women ’ s Resource Centre in Armenia organises march against violence against women on 25 November 2008 .
(trg)="9.1"> Centrum Informacyjne Kobiet w Armenii organizuje 25-go listopada 2008 marsz przeciwko przemocy wobec kobiet .

(src)="7.1"> There will be round-table discussion on sexual violence against women in Armenia on 27 November .
(trg)="10.1"> Odbędzie sie również dyskusja przy okrągłym stole na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w Armenii 27-go listopada .

(src)="7.2"> Also , thanks to the initiative and cooperation of the U.S. Embassy and other organisations , Armenia 's first-ever walkathon to raise awareness about domestic violence issues in Armenia is being organized in connection with the " 16 Days of Activism Against Gender Violence , " spanning from November 25 , International Day Against Violence Against Women , to December 10 , International Human Rights Day .
(trg)="10.2"> Dzięki inicjatywie i współpracy z Ambasadą USA oraz innymi organizacjami odbedzie się również pierwszy bieg-maraton szerzący wiedzę na temat przemocy wobec kobiet , zorganizowany razem z ’ 16 Dniami Aktywizmu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ’ rozpoczynającymi się 25-go listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ’ aż po 10-go grudnia , Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

(src)="7.3"> Walkathon for a Violence-Free Future for Women is on Sunday , November 30 , 2008 .
(trg)="10.3"> Bieg-maraton ‘ O Przyszłość Wolną od Przemocy Wobec Kobiet ’ odbędzie się w niedzielę , 30-go listopada 2008 .

(src)="7.4"> Another England-based Armenian blogger , Mark Grigorian , posts the official Russian version bringing about a lively discussion .
(trg)="12.2"> Besyonya , blogger z Rosji , pierwszy zareagował na post Grigoriana pozostawiając komentarz opisujący szczegóły własnej tragedii rodzinnej .

(src)="7.5"> Russia-based blogger Besyonya , was the first to react to Grigorian s post ’ and leaves a comment detailing her own family s tragic story ’ .
(trg)="13.1"> Moja ciotka była bita przez swojego męża ; gdy jej ojciec ( mój dziadek ) zainterweniował , jej mąż uderzył również i jego .

(src)="7.6"> There is some " pride " in the denial of ( the fact of ) oppression against women .
(trg)="13.4"> Starały się mnie uciszyć , gdy wyprowadzałem pijanego męskiego członka naszej rodziny do drzwi .

(src)="7.7"> And if there is denial , then know they are wrong .
(trg)="15.1"> Aregjan , armeński blogger ze Stanów Zjednoczonych , również zareagował :

(src)="7.8"> Last year , when several NGOs found out that about half of Armenia s women ’ had been subjected to physical brutality in the past year , a member of the 95 % men-controlled parliament said that these non-profits simply seek grants and hurt Armenia s image ’ for the sake of their pockets .
(trg)="21.3"> W zeszłym roku , gdy kilka organizacji międzynarodowych dowiedziało się , iż około połowa armeńskich kobiet była kiedyś ofiarą fizycznej przemocy , członek parlamentu w 95 % kontolowanego przez mężczyzn stwierdził , że te organizacje pozarządowe szukają wymówki na dofinansowanie i ranią wizerunek Armenii z własnych , finansowych pobudek .

(src)="7.9"> “ They shouldn ’ t present Armenia as some African tribe where people eat each other . ”
(trg)="21.4"> ‘ Nie powinni oni pokazywać Armenii jak jakiegoś afrykańskiego szczepu , który zjada się wzajemnie . ’

# en/2008_11_02_russia-bureaucracy-and-lj-activism-in-st-petersburg_.xml.gz
# pl/2008_11_biurokracja-i-aktywizm-na-livejournal-w-piotrogrodzie_.xml.gz


(src)="1.2"> This story ( RUS ) of bureaucracy , human suffering and online activism in St. Petersburg began when LJ user lassi _ ' s mother hurt her leg in February 2006 :
(trg)="1.2"> Ta historia ( RUS ) o biurokracji , ludzkim cierpieniu i on-line aktywizmie w Piotrogrodzie rozpoczęła się zaraz po tym , gdy matka użytkownika Lifejournal o nazwie lassi _ zraniła nogę w lutym 2006 roku .

(src)="1.3"> She was taken by an ambulance to , where she spent all the time in the hallway .
(trg)="1.3"> Zabrano ją karetką do Szpitala Miejskiego nr.26 na ulicy Kościuszki , gdzie pozostała na korytarzu .

(src)="1.4"> A room cost 2,500 rubles a day then .
(trg)="1.4"> W tamtych czasach pokój kosztował 2,500 rubli dziennie .

(src)="1.5"> Almost all hallways were packed with people .
(trg)="1.5"> Na prawie wszystkich korytarzach tłoczyli się chorzy .

(src)="1.6"> By March 2008 , LJ user lassi _ ' s mother was bedridden - and in need of a costly surgery .
(trg)="1.6"> Do marca 2008 matka lassi _ była przykuta do łóżka i potrzebowała drogiej operacji .

(src)="1.7"> As of now , there 's a two-year waiting list for this surgery .
(trg)="1.7"> Jak na teraz lista oczekujących na tę operację wystarczy na kolejne dwa lata .

(src)="1.8"> The only chance for a pensioner is to get a " quota " from the state .
(trg)="1.8"> Jedyną szansą dla emeryta jest skierowanie od państwa .

(src)="1.9"> But obtaining this much-needed piece of paper from the state turned out to be not an easy task :
(trg)="1.9"> Lecz otrzymanie tego niezbędnego papierka od państwa okazało się trudnym zadaniem :

(src)="1.10"> Quotas are currently being issued in St. Petersburg and Leningrad region on Wednesdays , in the courtyard at 24 Rudnev St. , from 10 AM till noon , at the Orthopedics and Traumatology Medical Center .
(trg)="1.10"> Zaświadczenia wydaje się przeważnie w rejonie Piotrogrodu w środy , w Centrum Medycznym Ortopedii i Traumatologii na ulicy Rudnew 24 od 10 rano do południa .

(src)="1.11"> My mother had made four attempts at getting through there , before she turned to me , because she " was afraid to disturb me . "
(trg)="1.11"> Moja matka zwróciła się do mnie o pomoc dopiero po czterech próbach , gdyż ' nie chciała mi przeszkadzać ' .

(src)="1.12"> She just tried to do it by herself .
(trg)="1.12"> Chciała sama sobie z tym poradzić .

(src)="1.13"> And failed .
(src)="1.14"> Here 's why - people in wheelchairs and on crutches , as well as their relatives and friends , start coming to that courtyard to secure their place in the waiting line from 2 : 30 AM .
(trg)="1.13"> A to dlatego , że ludzie w wózkach i o kulach , wraz z ich rodzinami przychodzili tam już o 2.30 rano aby zapewnić sobie wejście .

(src)="1.15"> Needless to say , LJ user lassi _ decided to get involved and help her mother get the surgery certificate .
(trg)="1.14"> Oczywiście lassi _ zdecydowała pomóc matce i zdobyć to zaświadzenie konieczne do operacji .

(src)="1.16"> Here 's how it went :
(trg)="1.15"> A wyglądało to tak :

(src)="2.1"> At 5 AM , dressed in my winter jacket , I didn 't even make it into the first 30 .
(trg)="2.1"> O piątej rano , ubrana w kurtkę zimową nie dostałam się nawet do pierwszej trzydziestki .

(src)="2.2"> People stood in darkness on crutches , in wheelchairs , everyone recognized each other .
(trg)="2.2"> Ludzie stali o kulach , na wózkach , w ciemności , wszyscy się znali .

(src)="2.3"> Cars were parked everywhere .
(trg)="2.3"> Wszędzie zaparkowane były samochody .

(src)="2.4"> People were helping each other , as if during the , letting strangers sit in their relatives ' cars to get warm .
(trg)="2.4"> Ludzie pomagali sobie wzajemnie , jakby podczas , pozwalając obcym ogrzać się w ich własnym samochodzie .

(src)="2.5"> Cold , dark , no toilets , people could barely keep standing .
(trg)="2.5"> Zimno , ciemno , brak toalet , ludzie ledwo mogli stać

(src)="2.6"> Mama replaced me at 8 : 30 AM .
(trg)="3.1"> Mama zastąpiła mnie o 8.30 rano .

(src)="2.7"> I was freezing to death by that time .
(trg)="3.2"> Umierałam już wtedy z zimna .

(src)="2.8"> Miraculously , she got her paper at 11 : 50 AM , ten minutes before the place closed .
(trg)="3.3"> Jakimś cudem o 11.50 , dziesięc minut przed zamknięciem biura , dostała zaświadczenie .

(src)="2.9"> The fifth attempt was a success .
(trg)="3.4"> Piąta próba okazała się sukcesem .

(src)="2.10"> This ordeal has prompted LJ user lassi _ to get others , including the media , involved in drawing attention to the outrageous treatment of the disabled elderly people - all via her blog :
(trg)="3.5"> To nieprzyjemne doświadczenie spowodowało , że lassi _ zaangażowała innych , łącznie z mediami , w zwróceniu uwagi na szokujące traktowanie ludzi starszych - poprzez jej własny blog :

(src)="3.1"> Tell me - are there any medical professionals here who can give me links to relevant sites where I can write about it , or any journalists who can join me next Wednesday to do a story on this mess .
(trg)="4.1"> Powiedzcie mi - czy są na sieci pracownicy medycyny , którzy moga mi podać odpowiednie linki do napisania o tym , albo dziennikarze , którzy przyłączą się do napisania historii o tym bałaganie w następną środę ? .

(src)="4.1"> Yes , my mama has obtained the certificate she needed , but I 'm aware of what it 's like for other people to be standing there , those who were behind us ...
(src)="4.2"> Flash mobs in LJ have always been a good thing .
(src)="4.3"> But maybe we could help for real , not just do it for fun ?
(trg)="5.1"> Tak , mama otrzymała zaświadczenie , którego potrzebowała , ale zdaję sobie świetnie sprawę z sytuacji innych , którzy stali za nami .... Akcje na Lifejournal zawsze były dobrym pomysłem , ale może możemy pomóc w rzeczywistości , nie tylko robić to dla zabawy ?

(src)="4.4"> I 'll go there on the night of Tuesday to Wednesday , and will at least take hot tea for these people .
(trg)="5.2"> Pojdę tam z nocy z wtorku na środę i choćby ciepłą herbatę tym ludziom zaniosę .

(src)="5.1"> UP .
(trg)="6.1"> UP .

(src)="5.2"> 1 Mama said that coffee and tea won 't help .
(trg)="6.2"> 1 Mama powiedziała , że kawa czy herbata nie pomoże .

(src)="5.3"> People are afraid to drink them , because they are spending 8-9 hours before the office opens , in the freezing cold and without toilets , with nowhere to go .
(trg)="6.3"> Ludzie boją się pić , gdyż spędzają 8-9 godzin przed otwarciem biura na zimnie , bez toalet , nigdzie nie mogą pójść .

(src)="5.4"> The post quoted above appeared on Oct .
(src)="5.5"> 10 .
(trg)="6.4"> Cytowany post pojawił się 10 października .

(src)="5.6"> Five days later , on Oct .
(src)="5.7"> 15 , LJ users nisovsky and lassi _ collaborated on a photo report from the Orthopedics and Traumatology Medical Center in St. Petersburg , posting it on LJ user nisovsky 's blog on Oct .
(src)="5.8"> 19 .
(trg)="6.5"> Pięć dni później , 15-go października , użytkownicy Lifejournal nisovsky i lassi _ przygotowali wspólnie fotoreportarz z Centrum Medycznego Ortopedii i Traumatologii w Piotrogrodzie , który opublikowano na blogu nisovsky 19-go października .

(src)="5.9"> The post ( RUS ) - titled " On Self-Respect " - has made it into the Top 30 at Yandex Blogs portal ; below is a tiny part of the text accompanying the 16 photos of people waiting outside and inside the medical center :
(trg)="6.6"> Post ( RUS ) - zatytułowany ' O szacunku do nas samych ' - znalazł się w pierwszej trzydziestce portalu blogowego Yandex ; poniżej krótki fragment tekstu opisującego 16 fotografii ludzi czekających przed centrummedycznym :

(src)="6.1"> Yershova Tamara Grigorievna .
(trg)="8.1"> Yershova Tamara Grigorievna .

(src)="6.2"> A surgeon with 40 years of work experience , 15 of them in ER .
(trg)="8.2"> Chirurg z 40-sto letnim doświadczeniem , 15-letnim na ostrym dyżurze .

(src)="6.3"> She is suffering from arthrose / arthritis of knees and spine .
(trg)="8.3"> Cierpi na reumatyzm kolan i kręgosłupa .

(src)="6.4"> This is her third time in the waiting line . : " I 've come at 10-15 minutes to 8 today .
(trg)="8.4"> To jej trzecia próba czekania w kolejce . : “ Dziś przyszłam 10-15 min przed ósmą. jestem gdzieś w pierwszej czterdziestce .

(src)="6.5"> I 'm somewhere in the fourties now .
(trg)="8.5"> Gdy byłam tu po raz pierwszy , było juz za późno , więc odeszłam .

(src)="6.6"> When I came here the first time , it was a bit too late and I decided against waiting ; when I came the second time , they stopped seeing people when it was my turn - the surgeon closed the door right in front of my nose .
(trg)="8.6"> Po raz drugi przestali przyjmować ludzi , gdy przyszła kolej na mnie - chirurg zatrzasnął mi drzwi przed nosem .

(src)="6.7"> After that I was forced to take a break - I got sick .
(trg)="8.7"> Potem musiałam zrobić przerwę , rozchorowałam się .

(src)="6.8"> It 's insulting for me to be standing here .
(trg)="8.8"> To dla mnie upokażające tak tu stać .

(src)="6.9"> I worked in the Soviet times and couldn 't imagine that anything like this was possible .
(trg)="8.9"> Gdy pracowałam w czasach sowieckich nigdy by mi nie przyszło do głowy , że coś takiego jest możliwe .

(src)="6.10"> Even during the - and I am - we were warm when we stood in line for bread : they were at least letting us inside the store .
(trg)="8.10"> Nawet podczas - a ja je przeżyłam - było nam ciepło , gdy staliśmy po chleb : wtedy przynajmniej wpuszczano nas do wnętrza sklepu .

(src)="6.11"> But I was 14 then - and life seemed more fun in general then . "
(trg)="8.11"> Ale miałam wtedy 14 lat i zycie ogólnie wydawało się zabawą . '

(src)="6.12"> The story got picked up by a number of local media outlets .
(trg)="8.12"> Historia ta została zauważona przez lokalne media .

(src)="6.13"> LJ user anonim _ from _ rus was one of the reporters who showed up at the medical center on Oct .
(src)="6.14"> 15 , along with LJ users nisovsky and lassi _ , and here 's what he wrote ( RUS ) about the outcome of the publicity campaign :
(trg)="8.13"> Użytkownik Lifejournal anonim _ from _ rus był jednym z reporterów , którzy pojawili się 15-go października wraz z nisovsky i lassi _ , i tak oto opisał efekt kampanii ( RUS ) :

(src)="6.15"> After a series of reports , the Center 's administrators have kindly agreed to extend reception hours and even see patients twice a week , not once , as it used to be .
(trg)="8.14"> Po serii raportów , administracja Centrum zgodziła się wydłużyć godziny pracy a nawet przyjmować pacjentów dwa razy w tygodniu , zamiast raz , jak dotychczas .

# en/2008_11_09_new-zealand-time-for-change-as-well_.xml.gz
# pl/2008_11_czas-na-zmiany-rowniez-w-nowej-zelandii_.xml.gz


(src)="1.2"> Oceanic country New Zealand held a general election on November 8 , 2008 .
(trg)="1.2"> 8-go listopada 2008 w Nowej Zelandii odbyły się wybory .

(src)="1.3"> According to preliminary results , opposition coalition secures 45.5 % of votes and 65 of the 122 Parliament seats , which means John Key of conservative National Party will become new Prime Minister .
(trg)="1.3"> Według wstępnych rezultatów , koalicja opozycji otrzymała 45.5 % głosów na dostępnych 122 miejsc , co oznacza , że John Key z konserwatywnej Partii Narodowej zostanie premierem .

(src)="1.4"> The governing Labour Party , on the other hand , loses 7 seats to 43 seats .
(trg)="1.4"> Natomiast rządząca Partia Pracy traci 7 z 43 miejsc .

(src)="1.5"> PM Helen Clark , in power since 1999 , has conceded defeat and quitted Labour Party leader post .
(trg)="1.5"> Helen Clark , która była u władzy od 1999 roku przyznała się do porażki i ustąpiła z pozycji lidera Parti Pracy .

(src)="2.1"> Jim Belshaw in Personal Reflections provides thorough backgrounds and analyses of New Zealand electoral system and this year results .
(trg)="2.1"> Jim Belshaw na swoim blogu ‘ Personal Reflections ’ ( ‘ Opinie Refleksje ’ ) podaje dokładną analizę oraz specyfikę systemu elektorackiego Nowej Zelandii oraz tegorocznych rezultatów .

(src)="2.2"> To him :
(trg)="2.2"> Twierdzi , że :

(src)="2.3"> This was an election that combined new and old in interesting ways .
(trg)="2.3"> Były to wybory , które połączyły nowe ze starym na interesujące sposoby

(src)="2.4"> Nik from Spatual Forum notes an interesting fact in this election , and compares the situations in New Zealand and the US :
(trg)="2.4"> Nik z Spatual Forum zauważa ciekawy fakt tych wyborów , porównując sytuację w Nowej Zelandii ze Stanami Zjednoczonymi :

(src)="2.5"> Curiously , both Clark and Key tried grabbing for the Obama mantle ; Clark noting that the US chose to go left , so vote Labour , Key saying the US went for change , so vote Nationals .
(trg)="2.5"> To ciekawe , że tak Clark jak i Key starali się zwrócic na siebie uwagę nawiązując do Obamy ; Clark zaznaczając , iż Stany Zjednoczone zdecydowały się na lewicę , więc powinno się głosować na Partię Pracy ; Key stwierdzając , że Stany zdecydowały się na zmianę , więc należy głosować na Partię Narodową .

(src)="2.7"> The difference here is , instead of the centrist-left taking over , our government is now moving more to the right .
(trg)="2.7"> Przede wszystkim zyskujemy , gdyż zamiast centro-lewicy , rząd przejęty zostaje przez prawicę .

(src)="2.8"> ( Ironic , of course , that we left the US during the dark days of Bush and moved to New Zealand , only to have Obama win the US and the right win New Zealand ! )
(trg)="2.8"> ( To oczywiście ironia , że wyjechaliśmy ze Stanów za ciemnych czasów Busha do Nowej Zelandii tylko po to , aby Obama wygrał wybory w Stanch a my abyśmy wybrali prawicę w Nowej Zelandii ! )

(src)="2.9"> While some people believe to New Zealand , it ’ s a time for change , spruiked : djak style thinks there are not many changes :
(trg)="2.9"> Podczas gdy niektórzy uważają , że to czas na zmiany w Nowej Zelandii , spruiked : djak style uważa , iż nie ma tych zmian zbyt wiele :

(src)="3.1"> To an outsider , Key 's policies wouldn ’ t seem all that different to those of the outgoing government .
(trg)="3.1"> Dla obserwatorów polityka Key nie wyglądałaby na tak inną od polityki dotychczasowego rządu .

(src)="3.2"> That s ’ because they ’ re not .
(trg)="3.2"> Z racji tego , że nie różnią się one od siebie niczym .

(src)="3.3"> Finding little to fault with the current administration , Key focused his campaign on emotive domestic issues , such as improving education and fighting crime .
(trg)="3.3"> Key , ponieważ nie zastał wielkich problemów z obecną administracją , postawił w kampanii wyborczej na problemy wewnętrzne wywołujace emocje takie jak rozwój edukacji oraz walka z przestępczością .

(src)="4.1"> Saturday s election ’ does not represent change , so much as a changing of the guard .
(trg)="4.1"> Sobotnie wybory reprezentują zmiany , lecz zmianę warty .

(src)="4.2"> At the end of the day it was time for someone else to have a go at the wheel .
(trg)="4.2"> W końcu nadeszła pora , aby ktoś inny zasiadł za kierownicą .

(src)="4.3"> That is what New Zealanders voted for .
(trg)="4.3"> Po to właśnie głosowali nowo-zelandczycy .

(src)="4.4"> As immigrants constitute a significant part of population in New Zealand , several parties have candidates with different ethnic backgrounds .
(trg)="4.4"> Z racji tego , że emigranci stanowią znaczną część populacji Nowej Zelandii , kilka partii miało kandydatów o różnym pochodzeniu etnicznym .

(src)="4.5"> To encourage minorities to vote , some immigrant-friendly measures are taken , as sarahliu88 writes :
(trg)="4.5"> Aby zachęcić mniejszości do głosowania zastosowano pewne środki sprzyjające emigracji , jak pisze sarahliu88 :

# en/2008_11_22_denmark-deep-linking-under-fire-by-newspaper-publishers_.xml.gz
# pl/2008_11_dania-glebokie-linkowanie-pod-ostrzalem-wydawcow-prasy_.xml.gz


(src)="1.2"> Blogging journalists in Denmark are up in arms over a renewed effort by Danish newspaper publishers to stop websites like Google News from linking to individual articles rather than a newspaper 's homepage .
(trg)="1.2"> Blogujący dziennikarze z Danii są rozwścieczeni wznowieniem przez duńskich wydawców prasy starań na rzecz zakazania stronom takim jak Google News linkowania do konkretnych artykułów , zamiast do strony głównej gazety .

(src)="1.3"> They call this " deep linking " , and it is precisely what bloggers usually do .
(trg)="1.3"> Nazywane jest to głębokim linkowaniem i właśnie to zazwyczaj robią blogerzy .

(src)="1.4"> Regardless of what is considered normal practice around the world , the Danish Association of Newspaper Publishers insist they only want homepage links , so they can better control the user experience .
(trg)="1.4"> Nie zważając na to , co na całym świecie jest uważane za normalną praktykę , Duńskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy nalega , by linkowano tylko do strony głównej , co ma wydawcom pozwolić lepiej kontrolować doświadczenia użytkowników .

(src)="2.1"> Specifically , the Danish Newspaper Publishers Association are frustrated that Google News in Denmark wants to list and link to articles of Danish newspapers without paying them royalties .
(trg)="2.1"> Tym co szczególnie frustruje Duńskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy jest fakt , że Google News w Danii sporządza wykazy i linkuje artykuły duńskich gazet , nie uiszczając przy tym opłat .

(src)="3.1"> Danish blogger , Peter Svarre writes , " AAAARRRRGH ! " upon reading arguments against Google News .
(trg)="3.1"> Duński bloger , Peter Svarre , we wpisie " AAAARRRRGH ! " komentuje zarzuty wobec Google News :

(src)="3.2"> I don ’ t really know whether I am in a state of shock , despair or outright frustrated rage , but after reading an article in Politiken I just realized that the traditional Danish media or at least the editorial board of Berlingske Tidende seems to have understood nothing and learned nothing of the last five years development on the Internet .
(trg)="3.2"> Tak naprawdę nie wiem , czy jestem w szoku , rozpaczy czy owładnął mną bezsilny gniew , lecz po przeczytaniu artykułu w Politiken uświadomiłem sobie , że wygląda na to , że tradycyjne duńskie media , lub przynajmniej autorzy edytorialu Berlingske Tidende , zupełnie nic nie zrozumiały i niczego się nie nauczyły z ostatnich pięciu lat rozwoju internetu .

(src)="3.3"> What seems to be common sense and ordinary street knowledge for media and advertising people in New York is apparently exotic , dangerous , and threatening lore to the established Danish Media industry .
(trg)="3.3"> To co uchodzi za zdrowy rozsądek i powszechną wiedzę dotyczącą mediów i reklamy dla ludzi w Nowym Jorku , jest najwidoczniej egzotyczne , niebezpieczne i groźne dla tradycyjnego duńskiego przemysłu medialnego .

(src)="3.4"> There was a similar dispute in Belgium in 2006-7 , when newspapers there took Google News to court and according to Finfacts threatened to fine them € 1 million a day if they kept linking .
(trg)="3.4"> Debata na podobny temat toczyła się w Belgii w latach 2006-2007 , gdy tamtejsze gazety pozwały Google News do sądu i , zgodnie z informacjami Finfacts , zagroziły mu karą 1 miliona euro dziennie , jeśli nie przestanie linkować .

(src)="3.5"> In Denmark , there are also precedents .
(trg)="3.5"> W Danii wcześniej również były takie przypadki .

(src)="3.6"> In 2002 , the Danish Newspaper Publishers Association took a Danish web company , Newsbooster , to court for emailing links to news articles to their customers .
(trg)="3.6"> W 2002 roku Duńskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy pozwało duńską firmę internetową , Newsbooster , za przesyłanie e-mailem linków artykułów do ich klientów .

(src)="3.7"> Newsbooster was forced to shut down .
(trg)="7.2"> Co to jest nielojalny link ?

(src)="4.1"> Blogger Ricco Førgaard at Fiskeben.dk said in May :
(trg)="7.4"> Czy link nie jest po prostu linkiem ?

# en/2008_11_20_rain-in-the-middle-east_.xml.gz
# pl/2008_11_deszcz-na-srodkowym-wschodzie_.xml.gz