# en/2009_01_23_african-blogs-nominated-for-the-2009-bloggies_.xml.gz
# nl/2009_01_afrikaanse-weblogs-genomineerd-voor-de-bloggies-2009_.xml.gz


(src)="1.1"> African Blogs Nominated for the 2009 Bloggies · Global Voices
(trg)="1.1"> Afrikaanse weblogs genomineerd voor de Bloggies 2009

(src)="1.2"> Nominations for the Ninth Annual Weblog Awards : The 2009 Bloggies started January 1 and closed January 19 .
(trg)="1.2"> De nominaties voor de Ninth Annual Weblog Awards : The 2009 Bloggies werden op 1 januari bekendgemaakt en de verkiezing van de finalisten sloot op 19 januari .

(src)="1.3"> According to the awards website , the Bloggies are the Web 's longest-running blog awards , and the nominations , finalist selection , are up to the blog reader .
(trg)="1.3"> Volgens de website van de Awards zijn de Bloggies de langstlopende weblogawards op internet en worden zowel de nominaties als de finalisten gekozen door de webloglezers .

(src)="1.4"> The winner of the awards gets 2,009 US cents !
(trg)="1.4"> De winnaars krijgen een prijs van 2.009 dollarcent !

(src)="2.1"> Five blogs have been nominated in the Best African Weblog category :
(trg)="2.1"> In de categorie Beste Afrikaanse Weblog zijn vijf weblogs genomineerd :

(src)="3.1"> Being Brazen : This is a blog from South Africa .
(trg)="3.1"> Being Brazen : Dit is een weblog uit Zuid-Afrika .

(src)="3.2"> The profile of the blogger reads :
(trg)="3.2"> In het profiel van de blogger staat :

(src)="3.3"> Im a quirky , day dreaming , 20-something who believes in love , God , the power of words , having an open mind and that laughter is probably the best medicine .
(trg)="3.3"> Ik ben een eigenzinnige , dagdromende twintiger die gelooft in liefde , God , de macht van woorden , openstaan voor nieuwe ideeën en dat lachen waarschijnlijk het beste medicijn is .

(src)="3.4"> I dont like flying , over crowded places , standing in lines and most bugs.I stumble in stilettos .
(trg)="3.4"> Ik hou niet van vliegen , te drukke plaatsen , in de rij staan en de meeste insecten .

(src)="3.5"> I write to stay sane .
(trg)="3.6"> Ik schrijf om normaal te blijven .

(src)="3.6"> Appfrica : A web portal for the latest news related to African innovation , education and entrepreneurship in technology .
(trg)="3.7"> Appfrica : Een webportaal met het laatste nieuws over Afrikaanse innovatie , onderwijs en ondernemerschap op het gebied van technologie .

(src)="4.1"> Glad To Be a Girl : A South African blogger based in Johannesburg .
(trg)="4.1"> Glad To Be a Girl : Een Zuid-Afrikaanse blogger uit Johannesburg .

(src)="5.1"> Her profile :
(trg)="5.1"> Haar profiel :

(src)="5.2"> Sift through my insanity and revel in my genius !
(trg)="5.2"> Waad door mijn waanzin en geniet van mijn genialiteit !

(src)="5.3"> Modesty drips off me in buckets ; ) Sarcasm is my weapon of choice .
(trg)="5.3"> Bescheidenheid druipt met emmers tegelijk van me af ; ) Sarcasme is mijn favoriete wapen .

(src)="5.4"> Christians , Muslims & Jews only believe in one more God than I do .
(trg)="5.4"> Christenen , moslims & joden geloven maar in één God meer dan ik .

(src)="5.5"> West Africa Wins Always : This is a blog by Pauline , a jounalist who has been living in Ivory Coast since 2003 .
(trg)="5.5"> West Africa Wins Always : Dit is een weblog van Pauline , een journaliste die sinds 2003 in Ivoorkust woont .

(src)="6.1"> Last but not least is Scarlett Lion : She is a jounalist based in Liberia .
(trg)="6.1"> En ten slotte Scarlett Lion : Een journaliste die in Liberia woont .

(src)="7.1"> In her own words :
(trg)="7.1"> In haar eigen woorden :

(src)="7.2"> Photographer , writer , reporter .
(trg)="7.2"> Fotografe , schrijfster , verslaggeefster .

(src)="7.3"> Going through life with an eye towards creating records and histories .
(trg)="7.3"> Ik ga door het leven met het oog op het vastleggen van gebeurtenissen en geschiedenis .

(src)="7.4"> Previously in Uganda , now in Liberia .
(trg)="7.4"> Eerst in Oeganda , nu in Liberia .

(src)="7.5"> This blog provides curiosities , cynicism , and commentary .
(trg)="7.5"> Dit weblog bevat curiositeiten , cynisme en commentaar .

(src)="7.6"> And some photos .
(trg)="7.6"> En een paar foto's .

(src)="7.7"> Voting closes February 2 and the winners will be announced in March in Austin , Texas , USA at South by Southwest Interactive Festival .
(trg)="7.7"> Er kan tot 2 februari worden gestemd en de winnaars worden in maart in Austin , Texas ( VS ) , bekendgemaakt tijdens het South by Southwest Interactive Festival .

# en/2009_01_27_australia-day-brings-on-a-stoush_.xml.gz
# nl/2009_01_australia-day-leidt-tot-onenigheid_.xml.gz


(src)="1.1"> Australia Day brings on a stoush · Global Voices
(trg)="1.1"> Australia Day leidt tot onenigheid

(src)="1.2"> It isn ’ t a quiz answer from the film Slumdog Millionaire but January 26 is one of India s national days ’ celebrating independence from colonial Britain .
(trg)="1.2"> Het is geen quizvraag uit de film Slumdog Millionaire , maar 26 januari is één van de nationale feestdagen in India waarop de onafhankelijkheid van het koloniale Groot-Brittannië wordt gevierd .

(src)="1.3"> It is also Australia Day .
(trg)="1.3"> Het is ook Australia Day .

(src)="1.4"> The difference is that our day is the anniversary of European occupation in 1788 , known by many as invasion day .
(trg)="1.4"> Het verschil is dat de Australiërs dan de verjaardag van de Europese bezetting in 1788 vieren , door velen ook wel invasiedag genoemd .

(src)="2.1"> An online debate about the appropriateness of this date was already simmering before indigenous leader Mick Dobson was named Australian of the Year on 25 January 2009 .
(trg)="2.1"> Een online discussie over of het wel passend is om deze dag te vieren , broeide al voordat de inheemse leider Mick Dobson op 25 januari 2009 tot Australiër van het Jaar werd benoemd .

(src)="2.2"> The old left position was captured by John at En Passant :
(trg)="2.2"> De positie van oud links werd op En Passant beschreven door John :

(src)="3.1"> Australia Day perpetuates our founding myths and enslaves our Aboriginal brothers and sisters .
(trg)="3.1"> Australia Day is een voortzetting van de mythen over onze stichting en maakt onze Aboriginal broers en zusters tot slaven .

(src)="3.2"> In the spirit of true reconciliation let ’ s abolish this celebration of genocide .
(trg)="3.2"> Laten we , in de geest van ware verzoening , deze viering van genocide afschaffen .

(src)="3.3"> Let ’ s instead celebrate the 65000 years of indigenous history and their stewardship of this land .
(trg)="3.3"> Laten we in plaats daarvan de 65.000 jaar inheemse geschiedenis en hun zorg voor dit land vieren .

(src)="3.4"> And pay the rent .
(trg)="3.4"> En onze huur betalen .

(src)="4.1"> Australia Day -a celebration of genocide
(trg)="4.1"> Australia Day - a celebration of genocide

(src)="4.2"> Harry Clarke , on his self-titled blog , aired his strong opposition to a change :
(trg)="4.2"> Harry Clarke ventileerde op zijn naar hemzelf genoemde weblog zijn hevige verzet tegen een verandering :

(src)="5.1"> Australia day is viewed by certain backward aboriginal groups as Invasion Day – they want the date changed – ( that would improve things ? ) presumably to a year zero ‘ ’ – but how do you date the Dreamtime ?
(trg)="5.1"> Australia Day wordt door bepaalde achtergebleven Aboriginal groeperingen gezien als Invasion Day - ze willen dat de datum wordt veranderd - ( en dat maakt het beter ? ) waarschijnlijk in ' het jaar nul ' - maar hoe dateer je de Droomtijd ?

(src)="5.2"> Well I have no idea but who should care about such myths anyway ?
(trg)="5.2"> Ik heb geen idee , maar wie geeft er nu iets om dit soort mythen ?

(src)="5.3"> Attempting to change the date would be a move by the Rudd Government I would favour - they would then be thrown out of office .
(trg)="5.3"> Ik zou er vóór zijn als de regering Rudd de datum zou proberen te veranderen - dan worden ze afgezet .

(src)="5.4"> Go on Kevin try to change that date !
(trg)="5.4"> Vooruit Kevin , probeer die datum te veranderen !

(src)="5.5"> Aboriginal Australians would not have been better off living under Indonesian or Chinese control and enjoy better living conditions and prospects as a consequence of the advent of white settlement .
(trg)="5.5"> Aboriginal Australiërs waren niet beter af geweest als ze onder Indonesisch of Chinees bestuur hadden geleefd en hebben betere leefomstandigheden en vooruitzichten als gevolg van de komst van blanke kolonisatie .

(src)="5.6"> Aboriginals need to make a go of it .
(trg)="5.6"> Aboriginals moeten er zelf wat van maken .

(src)="5.7"> Many are .
(trg)="5.7"> Velen doen dat .

(src)="6.1"> Australia Day
(trg)="6.1"> Australia Day

(src)="6.2"> Jack the Insider , who blogs anonymously for News Corporation , sought a middle position , arguing for two national days :
(trg)="6.2"> Jack the Insider , die anoniem blogt voor News Corporation , koos een middenweg en pleit voor twee nationale feestdagen :

(src)="7.1"> 26th January is not a day of celebration for indigenous Australians , many of whom prefer to refer to that space on the calendar as Invasion Day .
(trg)="7.1"> 26 januari is geen feestdag voor inheemse Australiërs , velen van hen noemen deze dag liever Invasion Day .

(src)="7.2"> The reality is that the men and women of the First Fleet , under Governor Phillip s orders ’ , sought empathy and understanding with the natives they encountered there : the Eora people .
(trg)="7.2"> In werkelijkheid waren de mannen en vrouwen van de Eerste Vloot , die onder bevel stond van gouverneur Phillip , uit op empathie met en begrip voor de oorspronkelijke bewoners die ze daar ontmoetten : het Eora-volk .

(src)="7.3"> The degradation and brutality would occur later .
(trg)="7.3"> De ontaarding en wreedheid begonnen pas later .

(src)="8.1"> Australia Day - why not have two ?
(trg)="8.1"> Australia Day - why not have two ?

(src)="9.1"> Her post includes a reprise of an earlier article Captain Cook ‘ , Joseph Banks and smallpox ’ by John Tracey .
(trg)="8.2"> Haar artikel bevat een herhaling van een eerder artikel , ‘ Captain Cook , Joseph Banks and smallpox’ door John Tracey.

(src)="9.2"> It alleges a policy of deliberate infection of aborigines in the early years of white settlement .
(trg)="8.3"> Hierin worden beschuldigingen geuit dat het in de begindagen van de blanke kolonisatie beleid was om Aboriginals opzettelijk te besmetten .

(src)="9.3"> There is no shortage of alleged wild conspiracy stories “ ” , to use John 's words , about colonial Australia 's treatment of indigenous people .
(trg)="8.4"> Er is geen gebrek aan vermeende " wilde complottheorieën " , zoals John ze noemt , over hoe de kolonialisten de oorspronkelijke bewoners van Australië zouden hebben behandeld .

(src)="10.1"> Mick Dobson s call ’ for a national conversation about Australia day and its timing has brought the kind of swift blogger reaction that usually accompanies all indigenous controversies .
(trg)="9.1"> De oproep van Mick Dobson tot een nationaal debat over Australia Day en de datum waarop deze wordt gevierd , heeft geleid tot het soort snelle bloggerreacties waarmee alle controversiële inheemse onderwerpen meestal gepaard gaan .

(src)="11.1"> A less than subtle response came from kevgillett.net a blog that states clearly on its banner : “ If you can read this page , thank a Teacher .
(trg)="10.1"> Een niet bepaald subtiele reactie was te vinden op kevgillett.net , een weblog met een duidelijke banner : " Als je deze pagina kunt lezen , heb je dit te danken aan een Onderwijzer .

(src)="11.2"> If you are reading it in English , thank a Soldier : ”
(trg)="10.2"> Als je het in het Engels leest , heb je dit te danken aan een Soldaat " :

(src)="12.1"> I don ’ t care that Pat is black but I do care that he puts the colour of his skin before his nationality .
(trg)="11.1"> Het interesseert me niets dat Pat zwart is , maar het interesseert me wel dat hij zijn huidskleur belangrijker vindt dan zijn nationaliteit .

(src)="13.1"> We ’ re all Australians mate , and the vast majority of us are very happy with the date of Australia Day .
(trg)="12.1"> We zijn allemaal Australiërs , mate , en de overgrote meerderheid van ons is heel tevreden met de datum van Australia Day .

(src)="13.2"> Amongst other things it marks the day your race started coming out of the stone age and if you don ’ t see that as a positive then go back to the Simpson Desert and revert to eating goannas - in another million years or so you might even invent the bow and arrow and become more proficient at hunting .
(trg)="12.2"> Het is onder andere de dag waarop jouw volk de steentijd achter zich liet en als je dat niet als positief ziet , ga je maar terug naar de Simpson-woestijn om weer varanen te eten - over nog eens miljoen jaar of zo vind je misschien zelfs een pijl en boog uit , zodat je beter kunt jagen .

(src)="14.1"> If you blanche at that thought , then get back to the job at hand of lifting the quality of life of your people .
(trg)="13.1"> Als je dat een schokkende gedachte vindt , dan moet je je maar weer eens bezig gaan houden met het verbeteren van de kwaliteit van leven van je volk .

(src)="14.2"> It must include getting rid of the poor bugger me mentality and joining mainstream Australia .
(trg)="13.2"> Daar hoort ook bij dat jullie die " arme ik " -mentaliteit achter je moeten laten en deel moeten gaan uitmaken van het reguliere Australië .

(src)="14.3"> Agitate to get your people out of the outstations and into the towns and cities where the schools , medical centres and jobs can be found .
(trg)="13.3"> Beweeg je mensen om de buitenposten te verlaten en naar de steden te gaan waar de scholen , gezondheidscentra en banen zijn .

(src)="15.1"> Australia Day
(trg)="14.1"> Australia Day

(src)="15.2"> At Public Polity , Sam Clifford argues for a date that will celebrate both reconciliation and a new Australian republic :
(trg)="14.2"> Op Public Polity pleit Sam Clifford voor een datum waarop zowel verzoening als een nieuwe Australische republiek worden gevierd :

(src)="16.1"> ... it needs to be the date of the adoption of a new constitution which has been updated to reflect the Australia in which we live , the Australia which has been before us and the Australia we can be together .
(trg)="15.1"> … het moet de datum zijn waarop een nieuwe grondwet wordt aangenomen die zodanig is aangepast dat deze het Australië weerspiegelt waarin we leven , het Australië dat er vóór ons was en het Australië dat we samen kunnen zijn .

(src)="16.2"> We need a treaty with the indigenous nations ( all of them negotiated individually ) and a recognition that it is the people of Australia who are sovereign over themselves .
(trg)="15.2"> We hebben verdragen nodig met de inheemse volken ( allemaal individueel overeengekomen ) en de erkenning dat het de mensen van Australië zijn die over zichzelf heersen .

(src)="17.1"> Should we move Australia Day ?
(trg)="16.1"> Should we move Australia Day ?

(src)="17.2"> This would certainly be in line with India where January 26 officially celebrates their becoming a Republic .
(trg)="16.2"> Dit zou in ieder geval in lijn zijn met India , waar op 26 januari officieel het begin van hun republiek wordt gevierd .

(src)="18.1"> Former Australian Democrats Senator Andrew Bartlett has a similar perspective :
(trg)="17.1"> Voormalig senator Andrew Bartlett van de Australische Democraten biedt een vergelijkbaar perspectief :

(src)="19.1"> But it is not only Indigenous Australians who feel that 26th January is not the best day to celebrate our unity as a nation , as Ron Barassi s views ’ make clear .
(trg)="18.1"> Maar het zijn niet alleen inheemse Australiërs die vinden dat 26 januari niet de beste dag is om onze eenheid als natie te vieren , zoals blijkt uit de opvattingen van Ron Barassi .

(src)="19.2"> Many of the millions of Australians who are not of British heritage are also likely to find another day more meaningful .
(trg)="18.2"> Velen van de miljoenen Australiërs die niet van Britse afkomst zijn , spreekt een andere datum waarschijnlijk ook meer aan .

(src)="19.3"> Plenty of other people who , like me , have some British ancestry , also feel the same .
(trg)="18.3"> Er zijn genoeg andere mensen die , net als ikzelf , een beetje Brits bloed hebben en die er hetzelfde over denken .

(src)="20.1"> Nor are those concerns limited to what 26th January symbolises when it comes to the dispossession , killing and discrimination endured by Indigenous Australians which flowed from the date in 1788 .
(trg)="19.1"> Bovendien beperken deze bedenkingen zich niet tot waar 26 januari voor staat voor wat betreft de onteigening , moorden en discriminatie die inheemse Australiërs hebben doorstaan als gevolg van de datum 1788 .

(src)="21.1"> The debate on changing Australia Day
(trg)="20.1"> The debate on changing Australia Day

(src)="21.2"> Ron Barassi is an Australian Rules football legend , as player and coach , who has Swiss Italian ancestry .
(trg)="20.2"> Ron Barassi is een legende in Australisch voetbal , als speler en als coach , en hij is van Zwitsers-Italiaanse afkomst .

(src)="22.1"> Post Script : 13,000 people from 120 countries became Australian citizens at ceremonies around the nation on 26 January 2009 .
(trg)="21.1"> Naschrift : 13.000 mensen uit 120 landen kregen op 26 januari 2009 tijdens ceremonies in het hele land het Australische staatsburgerschap .

# en/2009_01_28_bahrain-bloggers-unite-against-decision-to-block-websites_.xml.gz
# nl/2009_01_bahrain-bloggers-strijden-samen-tegen-blokkeren-websites_.xml.gz


(src)="1.1"> Bahrain : Bloggers united against decision to block websites · Global Voices
(trg)="1.1"> Bahrain : Bloggers strijden samen tegen blokkeren websites

(src)="1.2"> Bloggers in Bahrain are fuming at a decision by the country 's Minister of Information to block access to scores of websites , as well as prevent access to proxy sites which enable surfers to get to sites in a roundabout manner .
(trg)="2.1"> Bloggers in Bahrain zijn woedend over de beslissing van hun minister van Informatie om de toegang te blokkeren naar websites en naar proxy sites waarmee internetters via een omweg toegang hebben tot websites .

(src)="2.1"> Ammaro is defiant :
(trg)="3.1"> Ammaro is opstandig :

(src)="2.2"> MINISTRY ; HERE 'S A SPECIAL MESSAGE FOR YOU .
(src)="2.3"> YOU CAN BLOCK A DOOR , YOU CAN BLOCK TWO , BUT YOU 'LL NEVER BE ABLE TO CENSOR THE INTERNET , WHETHER YOU LIKE IT OR NOT .
(trg)="3.2"> MINISTER , DIT IS EEN SPECIAAL BERICHT VOOR U. U KUNT EEN DEUR BLOKKEREN , U KUNT ER TWEE BLOKKEREN , MAAR U ZAL NOOIT HET INTERNET KUNNEN CENSUREREN , OF U HET NU LEUK VINDT OF NIET .

(src)="2.4"> THERE ARE A MILLION AND ONE WAYS TO GET AROUND YOUR BLOCKADES , AND YOU 'LL NEVER KEEP UP WITH THEM .
(trg)="3.3"> ER ZIJN DUIZEND EN ÉÉN MANIEREN OM UW BLOKKADES TE OMZEILEN EN DIE KUNT U NOOIT ACHTERHALEN .

(src)="2.5"> Rayyash says : I was surprised when I read the order issued by the Minister of Information to block websites on the Internet .
(trg)="3.4"> Rayyash zegt : Ik was verbaasd toen ik las over het besluit van de minister van Informatie om websites op het internet te blokkeren .

(src)="2.6"> The reason I was surprised was not because of the part related to banning pornographic sites which I agree with and call for censoring , but the part which says that any other site could also be blocked .
(trg)="3.5"> Ik was niet verbaasd over waar het ging om het blokkeren van pornografische sites , daar ben ik het mee eens , die moeten gecensureerd worden , maar het gedeelte waarin wordt gezegd dat alle andere sites ook geblokkeerd kunnen worden .

(src)="2.7"> The reason for this is that I don 't believe that Arab governments have good intentions
(trg)="3.6"> De reden is dat ik niet geloof dat Arabische regeringen goede bedoelingen hebben .

(src)="3.1"> Hussain Marhoon has a slightly different position : In principle , I am against the banning of websites altogether and that includes porn even though I don 't know the value of being " against " .
(trg)="4.1"> Hussain Marhoon heeft een iets ander standpunt : In principe ben ik tegen het verbieden van websites in het algemeen , en dus ook van porno , ook al weet ik niet wat de waarde is van ' tegen ' zijn .

(src)="3.2"> I know that there is a religious wave that is starting to have an impact on all areas of our life .
(trg)="4.2"> Ik weet dat er een religieuze stroming is die invloed begint te krijgen op allerlei aspecten van ons leven .

(src)="4.1"> Jenan asks : Why don 't we enjoy freedom of speech and where are we as regards liberalising expression ?
(trg)="5.1"> Jenan wil weten : Waarom hebben we geen vrijheid van meningsuiting en waar staan we als het gaat om het liberaliseren van onze uitlatingen ?

(src)="5.1"> Mohammed Marhoon also has a question : Aren 't we in the era of reform and transparency ?
(trg)="6.1"> Mohammed Marhoon heeft ook een vraag : Is dit niet een tijdperk van hervormingen en transparantie ?

(src)="5.2"> There is no excuse for imposing a guardian on the sender and recipient at the same time !
(trg)="6.2"> Er is geen enkel excuus voor het verplichten van controle op zowel zender als ontvanger !

(src)="6.1"> The Redbelt says :
(trg)="7.1"> The Redbelt zegt :

(src)="7.1"> Let me try to paint you a picture :
(trg)="8.1"> Ik zal proberen een beeld te schetsen :

(src)="8.1"> It is the 1980 s ’ .
(trg)="9.1"> We leven in de jaren 80 .

(src)="8.2"> No internet and no Satellite TV channels and nothing .
(trg)="9.2"> Zonder internet en zonder satelliet-tv en zo .

(src)="8.3"> The only communications we have with the outside world are videotapes , cassettes , books and magazines .
(trg)="9.3"> De enige middelen die we hebben voor communicatie met de buitenwereld zijn videobanden , cassettes , boeken en tijdschriften .

(src)="8.4"> In these simpler times , banning something would actually work .
(trg)="9.4"> In dit simpeler tijdperk zou iets verbieden zeker nog werken .

(src)="8.5"> If the government says for a reason or another that a film for example is unacceptable and not wanted , the majority of the population , if not all , will not get to see it .
(trg)="9.5"> Als de regering om de een of andere reden zegt dat bijvoorbeeld een film onacceptabel en ongewenst is , dan zou de meerderheid van de bevolking , misschien wel de hele bevolking , die film niet te zien krijgen .

(src)="8.6"> Tapes will be easily found and confiscated .
(trg)="9.6"> Banden zijn gemakkelijk te vinden en in beslag te nemen .

(src)="8.7"> And then what ?
(trg)="9.7"> En dan ?

(src)="8.8"> Banning media at that age was quite effective .
(trg)="9.8"> Het verbieden van media was in die tijd behoorlijk effectief .

(src)="8.9"> But that was a long , long , LONG time ago .
(trg)="9.9"> Maar dat was lang , lang , LANG geleden .