# en/2014_12_30_macedonians-hug-skopje-shopping-centre-to-protect-it-from-baroque-isation_.xml.gz
# mk/01_01_23759_.xml.gz


(src)="1.1"> Macedonians ' Hug ' Skopje Shopping Centre to Protect It From Baroque-isation · Global Voices
(trg)="1.1"> Жителите на Македонија „ го гушкаа “ ГТЦ за да го спасат од барокизирање

(src)="1.2"> People holding hands , forming a human chain to " warm up " the GTC - public trade center in Skopje , Macedonia .
(trg)="1.2"> Луѓе се држат за раце , формирајќи човечки синџир за да го „ загреат “ Градскиот трговски центар - ГТЦ , во Скопје , Македонија .

(src)="1.3"> Photo by Vanco Dzambaski , CC BY-NC-SA
(trg)="1.3"> Фото : Ванчо Џамбаски , CC BY-NC-SA

(src)="2.1"> Macedonian citizens braved snow and ice on the evening of December 29 , 2014 , to protest the government 's plan to cover the modernist landmark City Shopping Center , built in 1973 and known by the Macedonian acronym GTC , with a " baroque " facade .
(trg)="2.1"> Граѓаните на Македонија се спротивставија на снегот и мразот вечерта на 29 декември 2014 година во знак на протест против владиниот план да наметне нова „ барокна “ фасада на Градскиот трговски центар , дел од културното наследство изграден во 1973 и познат како ГТЦ .

(src)="2.2"> Activists , artists , and architects lead the " I love GTC " ( FB , TW , # ) initiative ГоСакамГТЦ , which for the second time organized a mass " hugging " of the complex .
(trg)="2.2"> Активисти , уметници и архитекти ја водат иницијативата „ Го сакам ГТЦ “ ( FB , TW , # ГоСакамГТЦ ) која организираше второ масовно „ гушкање “ на комплексот .

(src)="3.1"> The protest was part of a series of events starting in 2013 that have attempted to stall this aspect of the creeping Skopje 2014 project , a controversial and costly plan to give the city 's buildings makeover in the neoclassical or baroque style .
(trg)="3.1"> Протестот е дел од низ анастани кои почнаа во 2013 година во обид да се спречи овој аспект на ширењето на проектот „ Скопје 2014 “ , контроверзен и скап план за преобликување на центарот на градот во неокласичен или ткн. барокен стил .

(src)="3.2"> GTC is open , " public " space , owned by the government ( 97 % of shares ) .
(trg)="3.2"> ГТЦ е отворен , „ јавен “ простор , во сопственост на државата ( 97 % од акциите ) .

(src)="4.1"> Photo-activist Vancho Dzhambaski documented the event , and wrote :
(trg)="4.1"> Фотоактивистот Ванчо Џамбаски го документираше настанот , при што напишаand wrote :

(src)="4.2"> In spite of the streets piled with snow and the unpleasant weather , the citizens of Skopje gathered again in large numbers , this time to warm up their beloved GTC .
(trg)="5.1"> И покрај со снег затрупаните улици и непријатното време , граѓаните на Скопје повторно се собраа во голем број , овој пат да го стоплат саканиот ГТЦ .

(src)="4.3"> More than 2,000 people attempted to send another message to the arrogant authorities that you cannot glue Spanish Steps and baroque scenery wherever you please .
(trg)="5.2"> Повеќе од 2000 луѓе на уште еден начин се обидоа да пратат порака на арогантната власт дека не можеш да залепиш шпански скали и барокни кулиси каде што ќе ти текне .

(src)="4.4"> Simply , not every idea for plagiarism gained during visits abroad is applicable here .
(trg)="5.3"> Едноставно , не е секоја идеја за плагијат добиена на прошетките во странство туку така применлива .

(src)="4.5"> Even in a city that already looks like Disneyland .
(trg)="5.4"> Дури ни во град кој веќе изгледа како Дизниленд .

(src)="4.6"> Independent news portal A1on estimated the number to more than a thousand , and published a much-shared video of the creative protest .
(trg)="5.5"> Независниот портал за вести А1он процени дека над илјада луѓе учествуваа во креативниот протест и објави видео-клип , кој доби многу споделувања на социјалните мрежи .

# en/2008_01_04_global-voices-a-review-of-2007-and-big-plans-for-2008_.xml.gz
# mk/01_04_7_.xml.gz


(src)="1.1"> Global Voices : A review of 2007 , and big plans for 2008 · Global Voices
(trg)="1.1"> Глобал Војсис : Преглед на 2007 , и големи планови за 2008

(src)="1.2"> No one could have predicted that a post on Chinese ant farmers would become the most read story on Global Voices in 2007 .
(trg)="1.2"> Никој не можеше да предвиди дека еден напис за кинеските одгледувачи на мравки ќе стане најчитаната сторија на Глобал Војсис за 2007 година .

(src)="2.1"> The top stories on this website were primarily those where local bloggers became important sources for the international media ( and democracy activists ) , like protests in Myanmar , Pakistan , and the current unrest in Kenya .
(src)="2.2"> Or they attracted droves of readers because almost no one else reports on " faraway " regions and stories like the tropical storms in Barbados , Dominica , Jamaica , Cayman Islands , Honduras , and Oman .
(trg)="2.1"> Врвни приказни на овој веб-сајт најчесто беа оние во кои што локалните блогери претставуваа важен извор на информации за меѓународните медиуми ( и демократски активисти ) , како на пр. протестите во Мијанмар , Пакистан , и сегашните немири во Кенија , односно привлекоа мноштво читатели затоа што никој друг не известува за далечните региони и приказни како тропските бури на Барбадос , Доминиканската република , Јамајка , Кајманските острови , Хондурас и Оман .

(src)="3.1"> In the past days , Global Voices authors and editors have highlighted some of the top stories in blogospheres of their different regions .
(trg)="3.1"> Во изминатите денови , авторите и уредниците на Глобал Војсис истакнаа некои од врвните стории во блогосферите на нивните региони .

(src)="3.2"> See what bloggers in the Americas , the Caribbean , the Caucasus , Hong Kong , Korea , and the Philippines felt were the most important issues in 2007 - and share in hopes for the future with Syrian , Morrocan , Arabic and Portuguese-language bloggers .
(trg)="3.2"> Погледнете кои беа најважните теми за 2007 г. според блогерите во Северна и Јужна Америка , Карибите , Кавказ , Хонг Конг , Кореја и Филипините – кои ги споделија со сириските , мароканските , арапските и португалските блогери .

(src)="4.1"> ' Sexiest ' stories on Global Voices in 2007
(trg)="4.1"> „ Најсекси “ приказни на Глобал Војсис во 2007 г .

(src)="5.1"> Quantity isn 't always a measure of quality , but here 's a quick look at some more of the most read posts on Global Voices in 2007 .
(trg)="5.1"> Квантитетот не секогаш е мерка за квалитет , но еве еден краток осврт на некои од најчитаните написи на Глобал Војсис за 2007 г .

(src)="7.1"> ( Bankrupt ant farmers protesting in Shenyang , photo from " The Free China " )
(trg)="7.1"> ( Банкротирани одгледувачи на мравки протестираат во Шенјанг , слика од „ Слободна Кина “ )

(src)="8.1"> Several top posts were originally published on our Advocacy website about online censorship and freedom of expression .
(trg)="8.1"> Неколку врвни написи беа првобитно објавени на нашиот Advocacy веб-сајт за поддршка на слободата на изразување и против цензурата на интернет .

(src)="8.2"> The enormous popularity of posts like those on Chinese ant farmers or environmental protests in Xiamen were surely linked to the fact that local internet media and blogs were censored .
(trg)="8.2"> Огромната популарност на написите од типот на оној за кинеските фармери или еколошките протести во Ксијамен беа секако поврзани со фактот дека локалните интернет медиуми и блогови беа цензурирани .

(src)="9.1"> It doesn 't have to ' bleed ' to lead on Global Voices , but it seems to help .
(trg)="9.1"> Веста не треба да биде „ крвава “ за да биде меѓу најчитаните на Глобал Војсис , но тоа сепак има влијание .

(src)="9.2"> Traffic on posts about the execution of Saddam Hussein , an honor killing in Southern Kurdistan , and a neo-Nazi execution video in Russia were all high .
(trg)="9.2"> Написите за погубувањето на Садам Хусеин , убиството за задржување на честа во Јужен Курдистан и неонацистичкиот видеозапис од егзекуција во Русија имаа голема посетеност .

(src)="10.1"> Sex and scandal also never fails to attract online readers ( do we need a sex editor ? ) .
(trg)="10.1"> Сексот и скандалите исто така секогаш привлекуваат голем број на читатели ( можеби ни е потребен уредник за секс рубрика ? ) .

(src)="10.2"> Among the most salacious stories in 2007 , were a US hip hop artist 's gyrations in Trinidad , a polygamous holy man in Indonesia , sexual expression in Hong Kong , and most recently , the infidelities of a Chinese television host .
(trg)="10.2"> Меѓу најскандалозните приказни во 2007 беа движењата на еден американски хип-хоп уметник во Тринидад , полигамниот свештеник од Индонезија , сексуалното изразување во Хонг Конг , и најновиот скандал – неверствата на еден кинески телевизиски водител .

(src)="11.1"> Global Voices in 2008
(trg)="11.1"> Глобал Војсис во 2008

(src)="12.1"> Global Voices ' daily readership has doubled since the beginning of 2007 , and quite atypically for an English-language website , China is the country we receive the most readers from after the United States .
(trg)="12.1"> Бројот на читатели кои секојдневно го посетуваат Глобал Војсис се удвои од почетокот на 2007 г . , и што е прилично невообичаено за еден веб-сајт на англиски јазик , Кина е земјата од која имаме најмногу читатели веднаш зад САД .

(src)="13.1"> In 2008 , we expect to attract even more readers from non-English speaking countries with the help of our incredible Lingua translators who now translate Global Voices post into a dozen languages , including Arabic , Bangla , and Malagasy .
(trg)="13.1"> Во 2008 , очекуваме да привлечеме уште повеќе читатели од земји во кои не се говори англиски јазик со помош на нашите одлични преведувачи од проектот Лингва кои го преведуваат Глобал Војсис на повеќе јазици , вклучувајќи арапски , бангла , и малтешки .

(src)="13.2"> They have grown to become one of the biggest volunteer translating communities on the web .
(trg)="13.2"> Тие станаа една од најголемите заедници на волонтери на интернет .

(src)="14.1"> International mainstream media are asking questions about world bloggers like never before .
(trg)="14.1"> Меѓународните медиуми прашуваат за светските блогери како никогаш досега .

(src)="14.2"> Global Voices authors and editors are currently being interviewed and quoted on citizen media and politics almost weekly in newspapers , magazines , radio and television .
(trg)="14.2"> Авторите и уредниците на Глобал Војсис ги интервјуираат и цитираат речиси секоја недела во весниците , списанијата , радиото и телевизијата на теми поврзани со граѓанските медиуми и политиката .

(src)="14.3"> Our new Special Coverage pages with live feeds from hand-picked blogs have been linked to by a wide array of online media .
(trg)="14.3"> Голем број на медиуми на интернет поставија линкови до нашите нови специјални страници со пренос во живо од внимателно избрани блогови .

(src)="15.1"> Finally , Global Voices regional and language editors will be reaching out to more bloggers in countries we do not currently cover , inviting them to join our network of more than 100 volunteer authors ( send them an email if you think it should be you ! ) .
(trg)="15.1"> Конечно , регионалните и јазични уредници на Глобал Војсис ќе допрат до многу повеќе блогери во земји кои што не ги покриваме во моментот , со што ќе ги поканат да и се придружат на нашата мрежа од повеќе од 100 автори волонтери ( пратете им имејл доколку сметате дека вие треба да бидете меѓу нив ! ) .

(src)="15.2"> From October to January the number of posts by our authors write rose by 20 % .
(trg)="15.2"> Бројот на написи напишани од нашите автори се зголеми за 20 проценти во периодот од октомври до јануари минатата година .

(src)="16.1"> New projects on the horizon
(trg)="16.1"> Нови проекти на видик

(src)="17.1"> Our Rising Voices initiative has just awarded micro-grants to five new blogging projects in Jamaica , Kenya , Iran , Madagascar , and Uruguay , following the success of the first round of grantees in Bangladesh , Bolivia , Colombia , India , and Sierra Leone .
(trg)="17.1"> Нашата иницијатива Rising Voices тукушто додели микро грантови за пет нови проекти за блогирање во Јамајка , Кенија , Иран , Мадагаскар и Уругвај , по успехот постигнат во првиот круг на доделување на грантови во Бангладеш , Боливија , Колумбија , Индија и Сиера Леоне .

(src)="18.1"> With support from Reuters , Global Voices has named an environmental editor , Juliana Rotich , and a new video editor , Juliana Rincón Parra ( being named Juliana was not a requirement for the job ) .
(trg)="18.1"> Со поддршка од Ројтерс , Глобал Војсис назначи уредник за теми од областа на екологијата , Џулијана Ротич , и нов уредник за видеозаписи , Џулијана Ринкон Пара ( името Џулијана не беше критериум за добивање на работно место ) .

(src)="18.2"> These two editors will be expanding our coverage on both subjects worldwide .
(trg)="18.2"> Овие уредници ќе ја прошират нашата покриеност во овие области на светско ниво .

(src)="19.1"> Global Voices will also be partnering with Reuters on a project to report on what the global blogosphere is saying about the US presidential election .
(trg)="19.1"> Глобал Војсис исто така ќе биде партнер на Ројтерс во проект во кој се известува за ставовите на глобалната блогосфера за претседателските избори во САД .

(src)="20.1"> These are just some of the exciting initiatives coming out of the Global Voices community in 2008 .
(trg)="20.1"> Ова се само неколку од возбудливите иницијативи кои произлегоа од заедницата на Глобал Војсис во 2008 .

(src)="20.2"> Happy new year to all our readers , bloggers , translators , innovators , and supporters .
(trg)="20.2"> Среќна Нова Година на сите наши читатели , блогери , преведувачи , иноватори и поддржувачи .

# en/2010_12_11_india-sari-is-not-a-terrorist-outfit_.xml.gz
# mk/01_04_9412_.xml.gz


(src)="1.1"> India : Sari Is Not A Terrorist Outfit · Global Voices
(trg)="1.1"> Индија : Сарито не е терористичка облека

(src)="1.2"> Ambassador Meera Shankar of the Republic of India presents credentials to US President Barack Obama .
(trg)="1.2"> Амбасадорката Мера Шанкар од Република Индија ги претставува акредитивите на Претседателот на САД Барак Обама .

(src)="1.3"> Photo by Lawrence Jackson , courtesy of US Department Of State .
(trg)="1.3"> Фотографија од Лоренс Џексон , сопственост на Стејт Департментот на САД .

(src)="1.4"> From Public Domain .
(trg)="1.4"> Од јавен домен .

(src)="2.1"> The Indian ambassador to the United States Meera Shankar was pulled from a security line at the Jackson-Evers International Airport in Mississippi , USA , and was subsequently forced to undergo a pat-down body search by a Transport Security Administration ( TSA ) agent .
(trg)="2.1"> Индиската амбасадорка во САД Мера Шанкар беше одвлечена од безбедносната редица на меѓународниот аеродром Џексон-Еверс во Мисисипи , САД , а потоа принудена на претрес на телото од страна на агент на Сообраќајната безбедносна администрација ( ТСА ) .

(src)="2.2"> On December 4 , 2010 Shankar was about to board a flight to Baltimore after attending a Mississippi State University programme and although she did not set off the airport 's metal detectors , she was singled out on grounds that she was wearing a sari , India 's national dress .
(trg)="2.2"> На 4-ти декември , 2010 година , Шанкар требаше да се качи на лет за Балтимор откако присуствуваше на програма на Државниот универзитет во Мисисипи и иако помина успешно преку детекторот за метал на аеродромот , таа беше издвоена врз основа што носела сари , индиска народна носија .

(src)="2.3"> She mentioned her diplomatic status , but it did not stop the ordeal in front of the other passengers .
(trg)="2.3"> Таа го спомна својот дипломатски статус , но тоа не го запре измачувањето пред останатите патници .

(src)="2.4"> Last September , Shankar underwent a similar pat-down in Chicago .
(trg)="2.4"> Минатиот септември , Шанкар мина низ сличен претрес во Чикаго .

(src)="3.1"> The incident sparked strong protests from India .
(trg)="3.1"> Инцидентот разгоре силни протести во Индија .

(src)="3.2"> Indian Foreign Secretary Nirupama Rao said that the incident is not good public diplomacy shown by USA and India 's Foreign Minister S.M. Krishna reiterated that this is unacceptable to India .
(trg)="3.2"> Индискиот секретар за надворешни работи Нирупама Рао рече дека инцидентот не претставува добра јавна дипломатија прикажана од САД , а индискиот Министер за надворешни работи С.М. Кришна повтори дека ова е неприфатливо за Индија .

(src)="3.3"> Indian opposition party BJP has demonstrated near the US Embassy in India demanding apology from US .
(trg)="3.3"> Индиската опозициска партија БЈП протестираше во близина на Амбасадата на САД во Индија барајќи извинување од страна на САД .

(src)="3.4"> The blogosphere is also buzzing with reactions as details are emerging .
(trg)="3.4"> Блогосферата исто така ѕуни од реакции како што се појавуваат деталите .

(src)="4.1"> There were mixed responses from the US authorities .
(trg)="4.1"> Имаше измешани одговори од властите на САД .

(src)="4.2"> The US Department Of State has reached out to the ambassador regretting the incident .
(trg)="4.2"> Стејт департманот на САД се обрати до амбасадорката жалејќи за инцидентот .

(src)="4.3"> However , according to news sources , TSA defended their action mentioning that diplomats are not exempted from the searches and that Shankar was " screened in accordance with TSA 's security policies and procedures " .
(trg)="4.3"> Сепак , според изворите на вестите , ТСА ја бранеа својата постапка споменувајќи дека дипломатите не се изземени од пребарувањата и дека Шанкар беше „ испитана во согласност со безбедносните политики и процедури на ТСА “ .

(src)="4.4"> It may be mentioned here that not all passengers are subject to pat downs , only those passengers who set off the metal alarm have to go through the screening , and " Ms. Shankar had passed through the metal frame without setting off the alarm " .
(trg)="4.4"> Може овде да се спомене дека не се сите патници предмет на претресување , само оние патници кои ќе го активираат алармот за метал мораат да одат низ испитувањето , а „ г-ѓа Шанкар помина преку металната рамка без да се активира алармот “ .

(src)="4.5"> The US border search exception rule asserts that the officer must have reasonable suspicion or prior information to believe the search will reveal threat or contraband , and may have to have a higher standard or court-reviewed warrant for some of the more invasive searches .
(trg)="4.5"> Правилото на САД за исклучок на граничен претрес тврди дека офицерот мора да има разумно сомнение или претходна информација да верува дека претресувањето ќе открие закана или шверцување и мора да има налог од повисок стандард прегледан од судот за некои поинвазивни претресувања .

(src)="5.1"> The ambassador visibly felt humiliated as she was searched openly , inside a transparent booth .
(trg)="5.1"> Амбасадорката се почувствува видно понижена бидејќи беше претресена јавно , во провидна кабина .

(src)="5.2"> Pavani at Sepia Mutiny writes :
(trg)="5.2"> Павани во Сепиа Мјутини пишува :

(src)="5.3"> The airport involved did not have the new body scanners available so that option was out for the ambassador .
(trg)="5.3"> Вмешаниот аеродром ги немаше на располагање новите скенери за тело така што таа опција не беше можна за амбасадорката .

(src)="5.4"> But a clear box hardly sounds private enough for anyone uncomfortable enough to request a private search .
(trg)="5.4"> Но проѕирна кабина не звучи дека е доволно приватно за секој кој се чувствува доволно непријатно за да побара приватно пребарување .

(src)="5.5"> And if simply wearing a sari is going to trigger a serious full-body pat-down , then an actual private option should be offered , as it should be to anyone requesting a private search .
(trg)="5.5"> А ако само поради носење сари се предизвикува сериозен претрес на целото тело , тогаш треба да се понуди приватна опција , како и на секој кој ќе побара приватно испитување .

(src)="5.6"> Vivek comments on the above post :
(trg)="5.6"> Вивек коментира на горната објава :

(src)="5.7"> One item that didn 't make it into any of the news stories was that a TSA official , Anna Dushas , tried removing Shankar 's sari before her supervisor , Kris ( we only know her first name ) , intervened .
(trg)="5.7"> Еден детаљ кој не се појави на ниедна од сториите на вестите беше тоа дека службеник на ТСА , Ана Душас , се обидела да и го соблече сарито на Шанкар , пред да интервенира нејзината надзорничка , Крис ( го знаеме само нејзиното име ) .

(src)="5.8"> The incident shows the ignorance about the Sari , the national outfit of many South Asian countries which is worn by millions of women in this region and all over the world .
(trg)="5.8"> Инцидентот го покажува незнаењето во врска со Сарито , народната носија на многу земји од Јужна Азија кое го носат милиони жени во овој регион и низ целиот свет .

(src)="5.9"> A comment at NYDailyNews.com perhaps shows how many Americans feel about Sari :
(trg)="5.9"> Еден коментар на NYDailyNews.com можеби покажува како се чувствуваат многу Американци во врска со сарито :

(src)="5.10"> Wear the garb of a terrorist and you should expect to be searched .
(trg)="5.10"> Ако носиш терористичка облека тогаш очекувај да те претресат .

(src)="5.11"> Good work TSA .
(trg)="5.11"> Добро сторено ТСА .

(src)="5.12"> Bhai wonders :
(trg)="5.12"> Баи се прашува :

(src)="5.13"> What the reaction of the Americans would be should any of their officials ( senators , ambassadors ... ) are subjected to a similar search in India ?
(src)="5.14"> Rajeev at Random Thoughts opines :
(src)="5.15"> Rather than whine about it , we in India , need to take lessons from their security procedures and subject everyone to stringent security checks in our environment too .
(trg)="5.13"> Наместо да цимолиме во врска со ова , ние во Индија , треба да учиме од нивните безбедносни процедури и да го ставиме секого на најстроги безбедносни проверки во нашата околина исто така .

(src)="5.16"> In matters of our country 's security we should not be bothered about others ' opinions ! !
(trg)="5.14"> За она што ја засега безбедноста на нашата земја , не треба да не мачат туѓите мислења ! !

# en/2010_09_14_cuba-cutting-jobs_.xml.gz
# mk/01_04_9437_.xml.gz


(src)="1.1"> Cuba : Cutting 500,000 Jobs · Global Voices
(trg)="1.1"> Куба : Укинување на 500.000 работни места

(src)="1.2"> On the heels of Fidel Castro 's admission ( and subsequent retraction ) that the Cuban economic model no longer works , the government has announced that it intends to cut massive numbers of state jobs , in an effort to breathe some life into the island 's struggling economy .
(trg)="1.2"> Веднаш по признанието на Фидел Кастро ( а подоцна порекнувањето ) дека кубанскиот економски модел не функционира повеќе , владата најави дека има намера да скрати огромен број на државни работни места , со цел да се вдахне малку живот во борбената економија на островот .

(src)="2.1"> The Cuban Triangle says of the news :
(trg)="2.1"> Кубанскиот триаголник на вестите вели :

(src)="3.1"> The headline is bland : ' Announcement of the Central de Trabajadores de Cuba . '
(trg)="3.1"> Насловот е кроток : „ Изјава од централата на работници во Куба “ .

(src)="4.1"> The news is huge : 500,000 layoffs by next May , with a ' parallel an increase in the non-state sector . '
(trg)="4.1"> Веста е огромна : 500.000 отпуштања до следниот мај , со паралела на зголемување во приватниот сектор “ .

(src)="4.2"> If fully carried out , a major expansion of Cuba s private sector ’ will benefit many thousands of Cuban families and give Cuban Americans opportunites through remittances to help relatives in Cuba who will be working on their own .
(trg)="4.2"> Ако се спроведе во целост , голема експанзија на приватниот сектор на Куба ќе придобие повеќе илјадници кубански семејства и ќе им даде можност на кубанските Американци преку парична пратка да има помогнат на своите роднини во Куба кои ќе работат сами .

(src)="4.3"> El Cafe Cubano is a bit more cynical :
(trg)="4.3"> Ел Кафе Кубано е малку поцинично :

(src)="5.1"> Communist Cuba announced it will cut one million state jobs and SUPPOSEDLY encourage small business .
(trg)="5.1"> Комунистичка Куба најави дека ќе скрати еден милион државни работни места и ПОД ПРЕТПОСТАВКА ќе ги охрабри малите бизниси .

(src)="5.2"> I wonder if it has to do with the TOTAL INEPTNESS of the Cuban dictatorship ?
(src)="5.3"> Soon will will be hearing that it 's those pesky exiles or the embargo 's fault .
(trg)="5.2"> Се прашувам дали ова има врска со ТОТАЛНАТА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ на кубанското диктаторство : Наскоро ќе почнеме да слушаме дека тоа е вина на неподносливите азиланти или на ембаргото .

(src)="6.1"> Just wondering if some of those state jobs cut are :
(trg)="6.1"> Се прашувам само дали некои од тие државни работи се :

(src)="7.1"> -Guards at jails where political prisoners are held ?
(trg)="7.1"> -Стражарите во затворите каде што се држат политички затвореници ?

(src)="8.1"> -maintenance of all of the castro klan ? ( can save MILLIONS HERE !
(trg)="8.1"> -одржување на целиот кастро клан ? ( овде можат да се заштедат МИЛИОНИ ! )

(src)="8.2"> Havana Times quotes the Cuban Workers Federation ( CTC ) , which describes the move as " a plan to update “ ” the Cuban economic model and plans for the economy for the 2011-2015 period " , adding :
(trg)="8.2"> Хавана Тајмс ја цитира Кубанската работничка федерација ( ЦТЦ ) , која го опишува потегот како „ план да се „ ажурира “ кубанскиот економски модел и плановите за економијата за периодот од 2011 до 2015 година “ , додавајќи :

(src)="9.1"> When the government-controlled Cuban media reports on layoffs in capitalist countries they are routinely described as inhumane measures to benefit the profitability of businesses as well as demonstrating the incapacity of the system to guarantee employment for all workers .
(trg)="9.1"> Кога кубанските медиуми контролирани од владата известуваат за отпуштања во капиталистичка земја , тие рутински се објаснети како нехумани мерки да се добие профитабилност од бизнисите како и да се покаже неспособноста на системот да го гарантира вработувањето на сите работници .

(src)="10.1"> Now , in presenting the massive layoff program in the local press , it is reported as something positive for the country s socialist system ’ burdened by a surplus of workers in the giant State sector .
(trg)="10.1"> Сега , во презентирањето на програмата за масовни отпуштања во локалниот печат , се прикажува како нешто позитивно за општествениот систем на земјата оптоварен од вишокот на работници во џиновскиот државен сектор .

(src)="10.2"> Those not interested will have the option of self-employment or joining another private initiative such as cooperatives .
(trg)="10.2"> Оние кои не се заинтересирани ќе имаат можност да се вработат самите или да се приклучат кон друга приватна иницијатива како на пример кооперативи .

(src)="10.3"> The details on how the self employment options and cooperatives will be allowed to operate have yet to be announced .
(trg)="10.3"> Деталите за тоа како ќе се дозволи работењето на самовработените и на соработниците допрва ќе се објават .

(src)="10.4"> El Yuma speculates on whether the measures will herald just that - the return of self-employment in Cuba , and The Cuban Triangle , in a follow-up post , lists some keen observations :
(trg)="10.4"> Ел Јума шпекулира дали мерките ќе го предвидат само тоа - враќањето на самовработувањето во Куба , а Кубанскиот Триаголник , во објава што следеше , наведува неколку длабоки набљудувања :

(src)="11.1"> - The 500,000 figure is alarming – it conjures up an image of 500,000 Cuban workers going home with a pink slip , not knowing where they will go the next morning , and of the economy suddenly needing to create 500,000 new jobs .
(trg)="11.1"> - Бројката од 500.000 луѓе е застрашувачка - создава слика на 500.000 кубански работници кои си одат дома со розово ливче , незнаејќи каде ќе одат наредното утро и на економијата на која наеднаш ќе треба да создаде 500.000 нови работни места .

(src)="12.1"> - Self-employment , or trabajo por cuenta propia , is another source of new employment .
(trg)="12.1"> - Самовработувањето или работа за сопствена сметка , е уште еден извор на ново вработување .

(src)="12.2"> Many will surely welcome the ability to get a license so they can stop working in the shadows .
(trg)="12.2"> Многумина сигурно ќе ја поздрават можноста да добијат дозвола за да можат да престанат со тајното работење .

(src)="12.3"> There are many thousands of Cubans in this category ...
(trg)="12.3"> Има повеќе илјадници Кубанци во оваа категорија ...

(src)="13.1"> - Cubans have been calling for the government to turn small state enterprises into cooperatives in the cities ; cooperatives , after all , are a form of property that Cuba has allowed in the countryside for years .
(trg)="13.1"> - Кубанците ја повикуваа владата да ги претвори малите државни претпријатија во кооперативи во градовите , најпосле , тие се вид на сопственост кои се дозволени со години во селата од страна на Куба .

(src)="13.2"> This will be interesting to watch .
(trg)="13.2"> Ова ќе биде интересно да се види .

(src)="13.3"> Conversion is easy , but profitability will depend on the workers and the rules under which they work . - Last time I surveyed Cuba s cuentapropistas ’ , I found that those whose businesses operated in pesos were earning more than three times the average state salary .
(trg)="13.3"> Претворањето е лесно , но профитабилноста ќе зависи од работниците и од правилата под кои работат . - Минатиот пат ги анкетирав самовработените и открив дека оние кои што работеа со пезоси заработуваа повеќе од тројно од просечната државна плата .

(src)="13.4"> Here again , the rules will matter ...
(trg)="13.4"> Овде пак , правилата ќе бидат важни ...