# da/2009_12_257.xml.gz
# it/2010_08_austria-i-social-media-infiammano-la-protesta-studentesca-nelle-universita_.xml.gz


(src)="1.1"> Østrig : Hvordan sociale medier " antændte universiteterne "
(trg)="1.1"> Austria : social media , strumento principe per le proteste studentesche ?

(src)="1.2"> Vidste du , at mange universiteter på tværs af Europa i 2009 var besat af studerende ?
(src)="1.3"> Tusinder af studerende sov , lavede mad , debatterede og festede i deres auditorier for at protestere imod underfinansieringen af uddannelsessystemet og den såkaldte Bologna Process , en uddannelsespolitik i EU-landene .
(trg)="1.2"> Questo post risale al dicembre 2009 , quando alcune università europee sono state occupate dagli studenti per protestare contro le politiche di riduzione dei finanziamenti all' istruzione e il rallentamento del cosiddetto Processo di Bologna , la riforma del sistema di istruzione superiore istituito tra i Paesi dell' Unione Europea .

(src)="2.1"> Det , der gjorde disse protester anderledes , var det faktum , at de ikke blev koordineret centralt af studenterforbund , men opstod fuldstændigt fra bunden med hjælp fra sociale online-medier .
(trg)="2.1"> Mentre le proteste proseguono in vari istituti , rimane significativo il fatto che queste non sono state coordinate centralmente da associazioni studentesche , ma interamente organizzate " dal basso " con l' aiuto dei social media via Internet .

(src)="3.1"> Det hele startede i Wien , Østrig , den 22. oktober 2009 , da en lille gruppe studerende mødtes til en flashmob i byens centrum , og derfra gik mod Wiens Universitet , hvor de helt spontant besatte universitetets Auditorium Maximum .
(trg)="3.1"> Tutto è iniziato a Vienna il 22 ottobre 2009 , quando un piccolo gruppo di studenti ha organizzato un flashmob di protesta in centro città , per poi dirigersi all' Università di Vienna dove ha spontaneamente occupato l' Aula Magna .

(src)="3.2"> Da politiet ankom , havde nyhederne om besættelsen allerede cirkuleret på Twitter og mobiliseret så mange meddemonstranter , at det var umuligt at rydde salen .
(trg)="3.2"> All' arrivo della polizia , la notizia dell' occupazione era già circolata su Twitter , mobilitando così talmente tanti sostenitori che è risultato quasi impossibile sgombrare l' aula .

(src)="4.1"> Inden for få dage havde besætterne - til deres egen overraskelse - givet fødsel til en bemærkelsesværdig organisationsstruktur : Mobilisering og kommunikation blev organiseret via Twitterprofilerne " hashtags " # unibrennt og # unsereuni ( " universitetet brænder " og " vores universitet " ) .
(trg)="5.1"> In pochi giorni , gli occupanti , con loro stessa sorpresa , hanno messo in piedi una notevole struttura organizzativa : mobilitazioni e comunicazioni sono state organizzate attraverso gli " hashtag " di Twitter #unibrennt e #unsereuni ( " università a fuoco " e " la nostra università " ) .

(src)="6.1"> Unsereuni website
(src)="7.1"> En 24h webcast fra Auditorium Maximum blev søsat .
(trg)="6.1"> È stato creato anche un webcast attivo 24 ore su 24 dall' Aula Magna .

(src)="7.2"> Strukturelle opgaver lige fra madlavning til rengøring blev organiseret via en wiki , og en webside tog sig af information til offentligheden .
(trg)="6.2"> I compiti logistici , dal cucinare al pulire , sono stati gestiti attraverso un wiki , e un sito web permetteva di comunicare con il pubblico .

(src)="7.3"> Twitter , blogs og Facebook ( 32,400 fans efter et par måneder ) blev brugt til at sprede budskabet .
(trg)="6.3"> Twitter , blog e Facebook ( 32.400 fan ad oggi ) sono stati utilizzati per diffondere la notizia .

(src)="8.1"> Dette gav to resultater :
(trg)="7.1"> Tutto ciò ha avuto due effetti :

(src)="9.1"> - For første gang behøvede en protestaktion i denne størrelsesorden ikke massemediernes hjælp til at mobilisere støtte .
(trg)="8.1"> - Per la prima volta proteste di queste proporzioni non hanno avuto bisogno dei mezzi di comunicazione di massa per mobilitare sostenitori .

(src)="9.2"> Mindre end en uge efter protesternes begynden kunne mere end 20.000 demonstranter organisere sig og bevæge sig gennem Wiens gader inden massemedierne overhovedet kunne nå at dække begivenhederne .
(trg)="8.2"> Infatti , in meno di una settimana dall' inizio della proteste , oltre 20.000 manifestanti hanno scorazzato per le vie di Vienna , anticipando ogni notizia diffusa dai media .

(src)="9.3"> Kontakt med massemedierne var begrænset til et absolut minimum ( hvilket skabte megen forvirring ) .
(trg)="8.3"> I contatti con gli organi di informazione sono stati ridotti al minimo indispensabile , cosa che ha creato molta confusione .

(src)="9.4"> De studerende havde simpelthen ikke brug for mediedækningen , og eftersom protestaktionen var uden hierarkisk struktur , var det så som så med talspersoner .
(trg)="8.4"> Gli studenti semplicemente non ne hanno avuto bisogno e , dato che la protesta non aveva alcuna gerarchia , c'è stata una penuria di portavoce .

(src)="10.1"> - For det andet : Da alle kunne følge med i det , der foregik inden i Auditorium Maximum ( webcasten havde en halv million views inden for den første måned ) , afholdt det tabloidpressen fra at stemple de protesterende som vandaler eller ekstremister .
(trg)="9.1"> - Inoltre , dato che chiunque poteva seguire cosa stesse succedendo all' interno dell' Aula Magna ( il canale straming ha registrato un milione di utenti in un mese ) , la stampa scandalistica non ha potuto etichettare i manifestanti come rivoltosi o estremisti .

(src)="10.2"> Alt for mange mennesker vidste , at dette ikke var sandt .
(trg)="9.2"> Troppe persone sapevano che non era così .

(src)="11.1"> Hurtigt spredte protesterne sig til andre universitetsbyer i Østrig og uden for landet : Mindre end en måned efter de første protester var næsten 100 universiteter i Østrig , Tyskland , Schweiz , Albanien , Serbien , Frankrig , Italien , Kroatien og Holland besat eller havde oplevet andre former for massedemonstrationer .
(trg)="10.2"> Ad oggi , a meno di un mese e mezzo dalle prime manifestazioni , quasi 100 università in Austria , Germania , Svizzera , Albania , Serbia , Francia , Italia , Croazia e Olanda sono state occupate o hanno visto altre forme di protesta di massa .

(src)="12.1"> Gerald Bäck fra Bäck Blog , som arbejder med medieobservans , regnede sig frem til , at det antal mennesker , man nåede med disse tweets , det vil sige det unikke antal followers til netop disse tweets , var 386.860 .
(trg)="11.1"> Gerald Bäck , su Bäck Blog , che è attivo nel campo dell' osservazione dei media , ha rilevato che la portata approssimativa dei tweet , in termini di numero di follower , è stata pari a 386.860 .

(src)="12.2"> Hans analyse viser , hvem der havde den vigtigste indflydelse , hvilke URLs , der blev linket mest til , og hvilke hashtags , der var mest benyttede .
(trg)="11.2"> La sua analisi chiarisce quali siano stati i fondamentali fattori di influenza , quali indirizzi web e gli hashtag hashtag maggiormente linkati e usati .

(src)="13.1"> På sin blog , smime , har Michael Schuster , som er specialist i semantisk analyse , offentliggjort en oversigt over de " konventionelle medier " , der dækkede begivenhederne .
(trg)="12.1"> Nel suo blog smime , Michael Schuster , specialista di analisi semantiche , ha fornito una panoramica della copertura dell' evento sui mezzi di comunicazione tradizionali .

(src)="13.2"> Han talte 2.700 artikler og identificerede fire fokusområder , der hver var aktuelle omtrent en uge : " Protesterne opstår " , " protesterne fortsætter " , " protesterne breder sig " og til sidst " okay , det var det " .
(trg)="12.2"> Ha registrato 2.700 articoli e identificato quattro correnti durate approssimativamente una settimana ciascuna : " La protesta inizia " , " la protesta continua " , " la protesta si allarga " e , di recente , " ok , adesso basta " .

(src)="14.1"> Luca Hammer fra 2-Blog , studerende og teknisk mastermind bag web-aktiviteterne i Wien , har offentliggjort et feltstudium af , hvordan wikis , Twitter og webcast blev brugt til at sætte planerne i værk .
(trg)="13.1"> Luca Hammer di 2-Blog , studente e ideatore tecnico delle attività viennesi in Rete , ha pubblicato un rapporto dettagliato di come i wiki , Twitter e il canale webcast siano stati usati per far funzionare le cose .

(src)="15.1"> Det ser ud til at # unibrennt-sagen blev en milesten i forandring af østrigsk politik via brugen af sociale online-medier .
(trg)="14.1"> Sembra che il caso di #unibrennt possa diventare una pietra miliare per la trasformazione della politica austriaca attraverso l' uso dei social media online .

(src)="15.2"> Det har skabt meget opmærksomhed - og forvirring - blandt de konventionelle medier og politiske strukturer , og har derudover skabt en stemning af mulighed for medbestemmelse blandt studerende og deres digitale støtter og støttepunkter .
(trg)="14.2"> I mezzi di comunicazione tradizionali e le strutture politiche hanno manifestato molta attenzione , ma anche incertezza , e il movimento è riuscito anche a creare uno spirito di responsabilizzazione degli studenti e dei leader digitali .

# da/2013_06_5860.xml.gz
# it/2011_05_la-danimarca-sospende-il-trattato-di-schengen_.xml.gz


(src)="1.1"> Danmark : Kontroversiel lov genetablerer grænsekontrollen
(trg)="1.1"> La Danimarca sospende il trattato di Schengen

(src)="2.1"> Det danske nationalistiske højrefløjsparti Dansk Folkeparti ( DF ) meddelte tidligere , at de ønskede at genetablere grænsekontrollen ved grænserne til Tyskland og Sverige , og da centrum-højre regeringen til sidst overgav sig blev forslaget vedtaget .
(trg)="1.2"> Il Partito del Popolo Danese ( Dansk Folkeparti/ DF ) , forza politica nazionalista e di destra , ha annunciato di recente la reintroduzione dei controlli alle frontiere del Paese con la Germania e la Svezia .
(trg)="1.3"> Il governo di centrodestra di Copenaghen , al momento in minoranza , ha dovuto arrendersi e la proposta è passata .

(src)="3.1"> Den danske beslutning kom som noget af en overraskelse , ovenpå et hastemøde holdt kun få timer før i EU , der netop fokuserede på immigration og Schengen-traktaten , som blev underskrevet i 1985 , og i 2001 nedlagde Danmark den dansk-tyske grænse .
(trg)="2.1"> La decisione danese è stata una sorpresa per molti , anche perchè presa soltanto poche ore prima di una riunione straordinaria dell' Unione Europea , sul tema dell' immigrazione e dell' accordo di Schengen .
(trg)="2.2"> Il trattato è stato firmato nel 1985 e nel 2001 la Danimarca ha smantellato il suo posto di frontiera ai confini con la Germania .

(src)="4.1"> Grænsen mellem Sverige og Danmark ved Øresundsbroen .
(trg)="3.1"> La linea di confine tra Svezia e Danimarca sul ponte di Øresund .

(src)="4.2"> Billede af Flickr-brugeren mollenborg.com ( CC BY 2.0 ) .
(trg)="3.2"> Immagine tratta da Flickr , user mollenborg.com ( CC BY 2.0 ) .

(src)="6.1"> Som et resultat af den nye danske lov , var der nogle af parlamentsmedlemmerne , der ønskede at udelukke Danmark fra Schengen-samarbejdet , men den danske regering lovede , at den nye lov ikke ville inkludere , at man udførte paskontrol , hvilket er i overensstemmelse med aftalen .
(trg)="4.2"> Si estende dal Portogallo ai confini con la Russia sul Baltico , da Reykjavik al confine tra Turchia e Grecia .
(trg)="5.1"> Alcuni membri del Parlamento Europeo hanno chiesto ufficialmente di escludere la Danimarca dal regime di Schengen alla luce della sua nuova linea di condotta .

(src)="7.1"> Samtidig med at Europa-Kommissionen i øjeblikket arbejder på , om Danmark overholder den internationale lov eller ej , så har den tyske regering protesteret mod at nedlægge den åbne grænse på baggrund af indlandspolitiske årsager og Sverige har kaldt det en skandale .
(trg)="5.2"> Tuttavia , il governo danese ha promesso che i controlli alla frontiera e in dogana non includeranno il controllo passaporti , e che ciò rimane nell' ambito degli accordi di Schengen .

(src)="9.1"> Et logo fra Facebooksiden ‘ Hvad med at lukke røven i stedet for at lukke grænsen ’ .
(trg)="6.1"> La Commissione Europea sta ora lavorando per capire se la decisione danese sia conforme al diritto internazionale .

(src)="10.1"> Danmark har i de sidste 10 år udviklet nogle enormt stramme indvandringslove , og denne udvikling synes at have spredt sig til andre EU-nationer såsom Italien , Frankrig og Holland .
(trg)="6.2"> Nel frattempo il governo tedesco ha protestato , affermando che la libera circolazione non dovrebbe essere sacrificata a esigenze di politica interna e la Svezia ha definito questo provvedimento uno scandalo .

(src)="11.1"> Dette kan være en udvikling , der er blevet påvirket af konsekvenserne fra protesterne af det Arabiske Forår tidligere i år .
(trg)="10.1"> Potrebbe anche essere stata innescata dalla paura delle conseguenze sull' immigrazione determinate dalle rivolte della Primavera Araba .

(src)="12.1"> En Facebookgruppe der kalder sig ‘ Grænsepoliti tilbage i DK ’ har med sine 2.324 medlemmer støttet Dansk Folkepartis initiativ med kommentarer som " Nu kan vi endelig sove roligt om natten " .
(trg)="11.1"> Un gruppo Facebook chiamato 'Rivogliamo la polizia di frontiera in Danimarca ' ( Grænsepoliti tilbage i DK ) conta 2324 membri , e ha sostenuto l' iniziativa del Folkeparti sulle frontiere con commenti come " Adesso possiamo dormire in pace per almeno una notte " .

(src)="13.1"> En anden Facebookgruppe , der tæller 6.263 , og kalder sig ‘ Hvad med at lukke røven i stedet for at lukke grænsen ’ er imod forslaget .
(trg)="12.1"> 'Chiudete il becco piuttosto che le frontiere ' ( Hvad med at lukke røven i stedet for at lukke grænserne ) è il nome di un altro gruppo su Facebook , che si oppone alla proposta e che conta più di 6263 membri .

(src)="14.1"> Her er nogle af de utilfredse kommentarer fra Facebook og Twitter :
(trg)="13.1"> Riportiamo qui alcuni commenti negativi da Facebook e Twitter :

# da/2011_10_67.xml.gz
# it/2011_10_il-movimento-_e2_80_9coccupy-wall-street_e2_80_9d-si-allarga-a-molte-altre-citta-usa_.xml.gz


(src)="1.1"> USA : “ Occupy Wall Street ” får større og større betydning
(trg)="1.1"> Il movimento “ Occupy Wall Street” si allarga a molte altre città USA

(src)="1.2"> Da vi første gang publicerede historien " Occupy Wall Street " om en gruppe demonstranter , der have slået lejr i Zuccotti Park , havde denne historie endnu ikke vundet indpas på forsiderne af de lokale aviser .
(trg)="1.2"> Le prime volte in cui si è parlato di “ Occupy Wall Street” , un gruppo di attivisti accampato a Zuccotti Park , nel cuore di Manhattan , la vicenda occupava appena le prime pagine dei quotidiani locali in USA .

(src)="1.3"> Men nu , en måned efter , med mange hundrede tusinder tilhængere , som har sluttet sig til denne bevægelse — inklusiv fagforeningsledere , intellektuelle ( såsom Slavoj Zizek ) , og andre kendte personligheder ( såsom Michael Moore ) — er Occupy Wall Street blevet genstand for stor opmærksomhed i de nationale og
(trg)="1.3"> In questi giorni , con centinaia di migliaia di partecipanti unitisi alla causa — inclusi leader sindacali , intellettuali come Slavoj Zizek , e altre note figure come Michael Moore — il movimento Occupy Wall Street si è conquitato l' attenzione dei media nazionali e internazonali , e la protesta si è allargata a molte altre città statunitensi , tra cui Boston , Hartford , Seattle , Washington DC e Tampa .

(src)="2.1"> Hundrede tusinder af demonstranter på Wall Street .
(trg)="2.1"> Centinaia di migliaia di manifestanti hanno raggiunto le vicinanze di Wall Street .

(src)="2.2"> Foto : david _ shankbone en flickr ( CC-BY NC 2.0 )
(trg)="2.2"> Immagine di david_shankbone da flickr ( CC-BY NC 2.0 )

(src)="4.1"> Faktisk har bevægelsen skabt så meget opmærksomhed , at den ligefrem opnåede at blive diskussionstema blandt politiske eksperter og formidlere , såsom Eric Alterman fra Center for American Progress .
(src)="4.2"> Alterman forstår godt " utålmodigheden og raseriet " , som denne bevægelse repræsenterer , og han er enig med økonom og nobelprismodtager Joseph Stiglitz i , at dette er " 1 % -tidsalderen " — en hentydning til den ene procent , som besidder størstedelen af USA ' s rigdom .
(trg)="3.1"> Questo movimento ha generato talmente tanta attenzione da diventare tema di dibattito tra esperti politici e mediatici , come Eric Alterman del Center for American Progress , che comprende “ l' impazienza e la rabbia” del movimento e conferma la visione che il premio Nobel per l' economia Joseph Stiglitz definì l'“ era dell' 1 per cento” , alludendo all' 1 % che possiede la maggior parte della ricchezza del Paese .

(src)="5.1"> Men ikke alle deler denne holdning : Herman Cain , republikansk præsidentkandidat , har kritiseret Occupy Wall Street-bevægelsen , i det han mener , at den økonomiske krises rødder ikke findes i Wall Street , men nærmere i Det Hvide Hus .
(src)="5.2"> Cain slår også fast , at demonstranterne bør give sig selv skylden for at de ikke er millionære , og for at de er arbejdsløse ( et argument på linje med den republikanske og neoliberale ideologi ) .
(trg)="4.1"> Altri tuttavia non condividono questa opinione : Herman Cain , il candidato repubblicano alla presidenza , ha criticato Occupy Wall Street sostenendo che la crisi economica non ha origine a Wall Street ma alla Casa Bianca , e assicura che i manifestanti dovrebbero incolpare loro stessi per il fatto di non essere milionari e di non avere un lavoro ( argomento in linea con l' ideologia repubblicana e neoliberista ) .

(src)="7.1"> As we saw in the sixties , a peaceful protest was defined by disproportionate coverage of a trouble-seeking minority of protesters .
(trg)="4.2"> Com'era prevedibile , i suoi commenti hanno sollevato forti critiche catalogando la sua come una “ ideologia irrazionale” .

(src)="7.4"> Som vi så i 60 ' erne , så blev en fredelig protest defineret af uforholdsmæssig dækning af en lille minoritet af problemopsøgende demonstranter .
(src)="7.5"> Som det hænder så ofte , så var det billederne og overskrifterne der var mest vildledende .
(src)="7.6"> Billeder er gode til at fange action og vrede , men de kan altså ikke bringe alle de nuancer , som bliver beskrevet bedst med ord .
(trg)="5.1"> Robert W. Snyder di nj.com sostiene che la protesta meriti un diverso tipo di attenzione , poichè la stampa si è concentrata più sugli scontri tra manifestanti e forze dell' ordine .

# da/2011_10_179.xml.gz
# it/2011_10_pakistan-la-satira-politica-e-un-fenomeno-su-internet_.xml.gz


(src)="1.1"> Pakistan : Musikvideo med politisk satire bliver en internetsensation
(trg)="1.1"> Pakistan : la satira politica è un fenomeno su Internet

(src)="1.2"> En ny sang udgivet på YouTube af en gruppe unge mænd fra Lahore er blevet en øjeblikkelig internetsensation .
(trg)="1.2"> Un video musicale caricato di recente su YouTube , da un gruppo di ragazzi di Lahore , sta suscitando molto scalpore su internet .

(src)="1.3"> Sangteksten er ladet med politisk satire , noget man sjældent har set i Pakistan de seneste år .
(trg)="1.3"> Il testo della canzone è abbondantemente infarcito di satira politica , merce abbastanza rara in Pakistan negli ultimi anni .

(src)="2.1"> Gruppen kalder sig selv Beygairat Brigade eller ' Vanære Brigaden ' — en vits på bekostning af den velkendte ' Ghairat Brigade ' eller moralpolitiet , der er kendt for at have stor indflydelse i Pakistan .
(trg)="2.1"> Il gruppo si fa chiamare Beghairat Brigade ovvero 'la brigata del disonore ' — gioco di parole che prende di mira la famosa 'Ghairat Brigade ' ovvero la polizia morale nota per esercitare una forte influenza in Pakistan .

(src)="2.2"> Videoen , som blev uploadet i de små timer af natten d.
(trg)="6.1"> Sul blog , il gruppo si dichiara apertamente a favore della libertà di parola e di espressione :

(src)="2.3"> 16. oktober var allerede blevet set tusindvis af gange senere den morgen .
(trg)="7.2"> " Disapprovo quello che dici , ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”

(src)="3.1"> En satirisk tekst medfulgt af en sjov video er den perfekte opskrift på en internetsensation .
(trg)="7.3"> Le reazioni sui social media variano da lodi sperticate alla denuncia più totale :

(src)="3.2"> Sangen takler emner som sammensværgelsesteorier og hyklere - som fejrer snigmordere som Mumtaz Qadri , som dræbte den tidligere guvernør af Punjab , Salman Taseer , og Ajmal Kasab , gerningsmanden bag Mumbai terrorangrebene i Indien - og samtidigt glemmes Dr. Abdus Salam , landets eneste nobelprisvinder , fordi han stammer fra Ahmadiyya-bevægelsen , en ildeset retning indenfor Islam .
(trg)="7.8"> @Zak_ : Cos'è questa Brigata Beyghairat’ ( la Brigata del Disonore ) ? una nuova messinscena di pseudo-liberali ... ... ... ...
(trg)="7.9"> @TaimoorMalik : Beghairat Brigade sta ricevendo minacce per aver menzionato il Dr Salam nel video - Il nostro unico e solo premio Nobel , e però è un AHMADI !
(trg)="7.10"> Tutta qui la sua colpa !

(src)="4.1"> Videoen ender på ironisk og rebelsk vis , ved at forsangeren holder en plakat op , hvor der står : " Hvis du vil se en kugle gennem mit hoved , skal du klikke ' Like ' på denne video . "
(trg)="7.14"> Mentre il testimone del Rock & Roll politico passa ai giovani , alcuni dei quali hanno il coraggio di dire ciò che andava detto molto tempo fa , ci sono tutti i presupposti per credere che , anche se in frange sparse , la sanità mentale esiste ancora .

(src)="5.1"> Screenshot fra musikvideoen
(trg)="7.15"> Complimenti Brigata Baighairat. .

(src)="6.1"> På deres blog beskriver gruppen sig forudsigeligt nok som stærke tilhængere af ytringsfrihed .
(trg)="7.18"> In ogni caso , l' effetto complessivo del video è stato lodevole .

# da/2011_12_1087.xml.gz
# it/2011_10_slovacchia-bloccare-per-legge-il-gioco-dazzardo-online_.xml.gz


(src)="1.1"> Slovakiet : Nyt lovforslag truer internetfriheden
(trg)="1.1"> Slovacchia : bloccare per legge il gioco d' azzardo online ?

(src)="1.2"> ( Alle links er på slovakisk )
(src)="2.1"> Slovakiets finansministerium har fremlagt et lovforslag , der tillader blokering af webservere , der uden en slovakisk bevilling , udbyder onlinespil om penge .
(trg)="1.2"> Il Ministero delle Finanze ha pubblicato un nuovo progetto di legge per bloccare tutti i server fornitori di giochi d' azzardo online sprovvisti di apposita licenza rilasciata dalle autorità slovacche .

(src)="2.2"> Internetudbyderne vil være nødsaget til at blokere websites , der optræder på en liste , som opdateres en til to gange om måneden - ikke af domstolen , men af skatteforvaltningen .
(trg)="1.3"> L' Ufficio Tasse — e non l' autorità giudiziaria — stilerà l' elenco dei siti " incriminati " , da aggiornare due volte al mese ; dopodiché i fornitori di servizi internet dovranno impegnarsi a bloccare i siti della suddetta lista .

(src)="3.1"> Blandt modstanderne af forslaget er , blandt andet , Society for Open Information Technologies ( SOIT ) og Slovak IT Association .
(trg)="2.1"> Tra gli altri , anche l' associazione non governativa Society for Open Information Technologies ( SOIT ) e la Slovak IT Association sono contrarie alla proposta .

(src)="3.2"> SOIT advarer om , at Facebook således også bør blokeres fuldstændigt , da brugerne her kan spille roulette og poker online .
(trg)="2.2"> In particolare , la SOIT afferma che a questo punto anche il social network Facebook , sul quale gli utenti hanno la possibilità di scommettere on line a giochi d' azzardo quali roulette o poker , possiede tutti i requisiti per poter essere bloccato completamente .

(src)="4.1"> Ifølge SOIT er forbrugerbeskyttelse , forebyggelse af kriminalitet eller et lavere skattetryk ikke gyldige argumenter for at indføre internetcensur : " Vi mener , det er særlig farligt og forfatningsstridigt at fremme rene økonomiske interesser på bekostning af borgernes personlige frihed . "
(trg)="3.1"> Secondo la SOIT , inoltre , la tutela dei consumatori , la prevenzione del crimine o la riduzione dello sgravio fiscale non rappresentano argomenti sufficienti all' applicazione della censura ad Internet : " Crediamo che la promozione degli interessi meramente economici alle spese delle libertà personali dei cittadini sia particolarmente pericolosa , oltre che anticostituzionale . "

(src)="5.1"> Tusindvis af borgere har underskrevet deres online underskriftsindsamling .
(trg)="4.1"> Centinaia di cittadini hanno già firmato la petizione on line indetta dalla SOIT .

(src)="5.2"> Finansministeren har efterfølgende spurgt om Europa-Kommissionens holdning .
(trg)="4.2"> In seguito , il Ministero della Finanza ha chiesto alla Commissione Europea la sua opinione al riguardo .

(src)="6.1"> Nedenfor ses nogle kommentarer fra en diskussion på SME.sk.
(trg)="5.1"> Di seguito alcuni commenti tratti da una discussione all' interno del forum SME.sk .

(src)="7.1"> mrf :
(trg)="6.1"> mrf :

(src)="7.2"> dette burde ... straks bringes for forfatningsdomstolen ... for hvis det begynder , ender det med , at vi kun har adgang til finansministeriets
(trg)="6.2"> dovrebbe essere ... portato immediatamente alla Corte Costituzionale ... perché se iniziamo così , finiremo poi per avere soltanto le pagine del Ministero delle Finanze sul web :-(

(src)="7.3"> Blur ( rr ) e ( d ) vision :
(trg)="6.3"> Blur(rr)e(d ) vision :

(src)="7.4"> Hele idéen er syg .
(trg)="6.4"> Quest' idea è del tutto malsana .

(src)="7.5"> Vil ministeren også forbyde mig at tage til Las Vegas og bruge alle de penge , jeg har tjent ?
(trg)="6.5"> E se guadagnassi soldi e me ne andassi a Las Vegas a spenderli tutti là ?

(src)="7.6"> yep , me again :
(trg)="6.7"> yep , me again :

(src)="7.7"> hvis vi begynder at blokere udvalgte virksomheder ... som er placeret i EU , siger vi samtidig , at vi kun vil være en del af frihandelklubben , hvis det er til vores fordel ... og det kan man ikke kalde frihandel .
(src)="7.8"> Marty :
(src)="7.9"> Lige så vel som jeg kan bestille varer fra en tysk webshop eller få en tysk arkitekt til at designe mit hus , kan jeg også frit spille på et britisk online casino .
(trg)="6.8"> quando abbiamo iniziato a bloccare alcuni imprenditori e aziende selezionati ... che si trovavano nell' UE , poi abbiamo detto di voler restare nel club del libero commercio solo se ci è utile ... il che esce già dalla definizione di libero commercio .

(src)="7.10"> Peter Šoltés :
(trg)="6.9"> Marty :

(src)="7.11"> Hvis ministeren virkelig var interesseret i at øge indtægterne på statsbudgettet , ville han først fjerne Tipos monopol på online poker og online casino .
(trg)="6.10"> Se il ministro avesse seriamente l' intenzione di aumentare le entrate nel bilancio statale , per prima cosa eliminerebbe il monopolio di Tipos nel poker e nei casinò online .

(src)="7.12"> kohutisko :
(trg)="6.11"> kohutisko :

(src)="7.13"> Det næste bliver , at de blokerer Amazon , fordi en lokal virksomhed har højere priser , og vi vil kun kunne søge via Zoznam.sk , fordi Google også bliver blokeret .
(trg)="6.12"> E poi bloccheranno Amazon , perché un' azienda locale ha prezzi più alti , e dovremo fare ricerche utilizzando Zoznam.sk solo perché anche Google verrà bloccato .

(src)="7.14"> For ikke at tale om Wikipedia , der vil blive blokeret på alle sprog til gavn for vores tomme og støvede biblioteker !
(trg)="6.13"> Per non parlare di Wikipedia , che verrà bloccato in tutte le lingue a vantaggio delle nostre biblioteche piene di ragnatele !

(src)="7.15"> Vilsa :
(trg)="6.14"> Vilsa :

(src)="7.16"> vi starter med onlinespil og ender som Kina ... fordi staten ikke vil slippe sit greb , når den kan øge sin magt .
(trg)="6.15"> inizieremo col gioco d' azzardo e faremo la fine della Cina ... perché lo stato non ritirerà gli artigli , se avrà la possibilità di estendere le sue opportunità e ampliare il suo potere .

(src)="7.17"> risiak :
(trg)="6.16"> risiak :

(src)="7.18"> Nu vi taler om moral , mener han at den samme ydelse , blot udbudt af slovakiske virksomheder , er mere moralsk korrekt ?
(trg)="6.17"> E parlando di moralità , il ministro pensa forse che gli stessi servizi , forniti dalle aziende slovacche , sarebbero morali ?

(src)="7.19"> refuge :
(trg)="6.18"> refuge :

(src)="7.20"> Det interessante er , at de aldrig foreslår at gå i den modsatte retning - et andet sted har de bedre betingelser , så lad os ændre betingelserne i vores land .
(trg)="6.19"> La cosa interessante è che non propongono mai di procedere nella direzione opposta - da qualche altra parte godono di condizioni migliori , quindi cambiamo le condizioni del nostro paese .

(src)="7.21"> corr :
(trg)="6.20"> corr :

(src)="7.22"> En typisk politisk løsning - næppe realitisk , virkningen er tvivlsom , og den er sikkert også i strid med internationale bestemmelser ...
(trg)="6.21"> Una tipica soluzione politica - difficilmente realizzabile , la sua efficacia è problematica e probabilmente viola anche i trattati internazionali ...

(src)="7.23"> Så det lader ikke til , problemet vil blive løst ... men det vil udløse andre mere alvorlige problemer .
(trg)="6.22"> Quindi pare che il problema rimarrà irrisolto ... ma innescherà altri problemi , ancora più gravi .

(src)="7.24"> Metoden - " vi ved ikke hvordan vi skal beskatte det , så vi spærrer det " - er utrolig , og den viser , at ophavsmanden til denne løsning har et grundlæggende problem med at forstå , hvordan verden fungerer i det enogtyvende århundrede ..
(trg)="6.23"> Questo approccio della serie - " non sappiamo come tassarlo , quindi disattiviamolo " - è incredibile e dimostra come l' autore di tale soluzione abbia qualche problema di comprensione elementare del comportamento del mondo nel XI secolo .

(src)="7.25"> salam00n :
(trg)="6.24"> salam00n :

(src)="7.26"> Jeg vil gerne høre / læse ministerens mening om , hvordan en person , der sidder hjemme og spiller om penge online , er en trussel mod den offentlige moral ?
(trg)="6.25"> Mi piacerebbe sentire/ leggere l' opinione del Ministro su come una persona minacci la moralità pubblica mentre sta giocando d' azzardo online dal suo pc a casa .

(src)="7.27"> Pomaranc77 :
(trg)="6.26"> Pomaranc77 :

(src)="7.28"> spærre noget på internettet ? lol : - ) ) )
(trg)="6.27"> disattivare qualcosa su Internet ? lol :- ) ) )

(src)="7.29"> MaRmAR :
(trg)="6.28"> MaRmAR :

(src)="7.30"> Hr. Minister , koncentrer dig venligst om Slovakiets og slovakkernes virkelige problemer og behov .
(trg)="6.29"> Signor Ministro , per favore s'interessi dei problemi e bisogni reali della Slovacchia e della sua gente .

(src)="7.31"> Overlad sådan noget idioti til andre , der forstår , at det stort set er umuligt at blokere eller censurere internettet ( hvis vi ikke skal ende som Kina ) samt forkert , hvis ikke ligefrem forfatningsstridigt .
(trg)="6.30"> Lasci queste assurdità ad altri che sanno che bloccare o censurare internet è virtualmente impossibile ( se non si vuole diventare una seconda Cina ) e scorretto , oltre che anticostituzionale .

(src)="7.32"> nieze :
(trg)="6.31"> nieze :

(src)="7.33"> Vi er alle dumme , ude af stand til at tænke selvstændigt , tage beslutninger og handle uafhængigt .
(trg)="6.32"> Siamo tutti stupidi , incapaci di pensare per noi stessi , di prendere decisioni e agire autonomamente .

(src)="7.34"> Derfor har vi brug for intelligente , almægtige , smukke og ufejlbarlige politikere , der kan fortælle os , at vi brænder os , hvis vi stikker hånden ind i ilden , fordi vi , dumme idioter , ikke selv kan regne det ud .
(trg)="6.33"> Per questo abbiamo bisogno di politici intelligenti , onnipotenti , i più belli , i migliori , infallibili , che potranno dirci che se mettiamo la mano sul fuoco ci bruciamo , perché noi stupidi idioti non possiamo arrivarci da soli .

(src)="7.35"> pavuk29 :
(trg)="6.34"> pavuk29 :

(src)="7.36"> Sikket noget vrøvl .
(trg)="6.35"> Che assurdità .