# da/2009_12_257.xml.gz
# en/2009_12_02_austria-how-social-media-set-universities-on-fire_.xml.gz


(src)="1.1"> Østrig : Hvordan sociale medier " antændte universiteterne "
(trg)="1.1"> Austria : How Social Media Set " Universities on Fire " · Global Voices

(src)="1.2"> Vidste du , at mange universiteter på tværs af Europa i 2009 var besat af studerende ?
(trg)="1.2"> Did you know that at this very moment many universities throughout Europe are occupied by students ?

(src)="1.3"> Tusinder af studerende sov , lavede mad , debatterede og festede i deres auditorier for at protestere imod underfinansieringen af uddannelsessystemet og den såkaldte Bologna Process , en uddannelsespolitik i EU-landene .
(trg)="1.3"> Thousands of them are sleeping , cooking , debating and partying in their auditoriums to protest against the under-financing of the educational system and the so-called Bologna Process , a European Union education policy .

(src)="2.1"> Det , der gjorde disse protester anderledes , var det faktum , at de ikke blev koordineret centralt af studenterforbund , men opstod fuldstændigt fra bunden med hjælp fra sociale online-medier .
(trg)="2.1"> What is so special about these protests is the fact that they have not been centrally coordinated by student unions but have been organized entirely bottom-up , with the help of online social media .

(src)="3.1"> Det hele startede i Wien , Østrig , den 22. oktober 2009 , da en lille gruppe studerende mødtes til en flashmob i byens centrum , og derfra gik mod Wiens Universitet , hvor de helt spontant besatte universitetets Auditorium Maximum .
(trg)="3.1"> It all started in Vienna , Austria on October 22 , when a small group of students met for a flashmob in the city center to protest , and then headed to University of Vienna where they spontaneously occupied the Auditorium Maximum .

(src)="3.2"> Da politiet ankom , havde nyhederne om besættelsen allerede cirkuleret på Twitter og mobiliseret så mange meddemonstranter , at det var umuligt at rydde salen .
(trg)="3.2"> By the time police arrived , the news of the occupation had already circulated on Twitter , mobilizing so many supporters it was impossible to clear the hall .

(src)="4.1"> Inden for få dage havde besætterne - til deres egen overraskelse - givet fødsel til en bemærkelsesværdig organisationsstruktur : Mobilisering og kommunikation blev organiseret via Twitterprofilerne " hashtags " # unibrennt og # unsereuni ( " universitetet brænder " og " vores universitet " ) .
(trg)="4.1"> Unsereuni websiteWithin days , the occupiers - to their own surprise - put in place a remarkable organizational structure : Mobilization and communication was organized via the Twitter " hashtags " # unibrennt and # unsereuni ( " university on fire " and " our university " ) .

(src)="7.1"> En 24h webcast fra Auditorium Maximum blev søsat .
(trg)="5.1"> A 24h webcast from the Auditorium Maximum was put in place .

(src)="7.2"> Strukturelle opgaver lige fra madlavning til rengøring blev organiseret via en wiki , og en webside tog sig af information til offentligheden .
(trg)="5.2"> Organizational tasks from cooking to cleaning were structured via a wiki , and a website communicated with the public .

(src)="7.3"> Twitter , blogs og Facebook ( 32,400 fans efter et par måneder ) blev brugt til at sprede budskabet .
(trg)="5.3"> Twitter , blogs and Facebook ( 32,400 fans so far ) were used to spread the word .

(src)="8.1"> Dette gav to resultater :
(trg)="6.1"> This had two effects :

(src)="9.1"> - For første gang behøvede en protestaktion i denne størrelsesorden ikke massemediernes hjælp til at mobilisere støtte .
(trg)="7.1"> - For the first time protests of this scale did not need the support of mass media for mobilization .

(src)="9.2"> Mindre end en uge efter protesternes begynden kunne mere end 20.000 demonstranter organisere sig og bevæge sig gennem Wiens gader inden massemedierne overhovedet kunne nå at dække begivenhederne .
(trg)="7.2"> Within less than a week after the beginning of the protests more than 20,000 demonstrators roamed the streets of Vienna , preceding any mass media coverage .

(src)="9.3"> Kontakt med massemedierne var begrænset til et absolut minimum ( hvilket skabte megen forvirring ) .
(trg)="7.3"> Media contacts were limited to a bare minimum ( which produced much confusion ) .

(src)="9.4"> De studerende havde simpelthen ikke brug for mediedækningen , og eftersom protestaktionen var uden hierarkisk struktur , var det så som så med talspersoner .
(trg)="7.4"> Students simply didn ‘ t need the media and since the protests lacked hierarchy , there was a shortage of spokespersons .

(src)="10.1"> - For det andet : Da alle kunne følge med i det , der foregik inden i Auditorium Maximum ( webcasten havde en halv million views inden for den første måned ) , afholdt det tabloidpressen fra at stemple de protesterende som vandaler eller ekstremister .
(trg)="8.1"> - Second , because everyone could follow what was going on inside the Auditorium Maximum ( the webcast produced half a million views within one month ) it kept the tabloid press from labeling the protesters as rioters or extremists .

(src)="10.2"> Alt for mange mennesker vidste , at dette ikke var sandt .
(trg)="8.2"> Too many people knew it wasn ‘ t true .

(src)="10.3"> Den oplysende informationskilde havde skiftet side .
(trg)="8.3"> The power of opinion-making had shifted .

(src)="11.1"> Hurtigt spredte protesterne sig til andre universitetsbyer i Østrig og uden for landet : Mindre end en måned efter de første protester var næsten 100 universiteter i Østrig , Tyskland , Schweiz , Albanien , Serbien , Frankrig , Italien , Kroatien og Holland besat eller havde oplevet andre former for massedemonstrationer .
(trg)="9.1"> Soon the protests infected other university cities in Austria and abroad : Today , less than a month and a half after the first protests , almost 100 universities in Austria , Germany , Switzerland , Albania , Serbia , France , Italy , Croatia and the Netherlands are occupied or have seen other forms of mass protest .

(src)="12.1"> Gerald Bäck fra Bäck Blog , som arbejder med medieobservans , regnede sig frem til , at det antal mennesker , man nåede med disse tweets , det vil sige det unikke antal followers til netop disse tweets , var 386.860 .
(trg)="10.1"> Gerald Bäck of Bäck Blog , who works in the media observation business , found out that the gross reach of the tweets , i.e. the unique number of followers exposed to them , was 386,860 .

(src)="12.2"> Hans analyse viser , hvem der havde den vigtigste indflydelse , hvilke URLs , der blev linket mest til , og hvilke hashtags , der var mest benyttede .
(trg)="10.2"> His analysis shows who the key influencers were , what URLs were most linked to and what hashtags were used most .

(src)="13.1"> På sin blog , smime , har Michael Schuster , som er specialist i semantisk analyse , offentliggjort en oversigt over de " konventionelle medier " , der dækkede begivenhederne .
(trg)="11.1"> In his blog , smime , Michael Schuster who is specialist in semantic analysis , contributed an overview of the " old media " covering the events .

(src)="13.2"> Han talte 2.700 artikler og identificerede fire fokusområder , der hver var aktuelle omtrent en uge : " Protesterne opstår " , " protesterne fortsætter " , " protesterne breder sig " og til sidst " okay , det var det " .
(trg)="11.2"> He counted 2,700 articles and identified four trends lasting roughly one week each : " Protests take place " , " protests continue " , " protests widen " , and recently , " ok , enough now . "

(src)="14.1"> Luca Hammer fra 2-Blog , studerende og teknisk mastermind bag web-aktiviteterne i Wien , har offentliggjort et feltstudium af , hvordan wikis , Twitter og webcast blev brugt til at sætte planerne i værk .
(trg)="12.1"> Luca Hammer of 2-Blog , a student and technical mastermind behind the Viennese web activities , has published a field report of how wikis , Twitter and webcast were used to get things rolling .

(src)="15.1"> Det ser ud til at # unibrennt-sagen blev en milesten i forandring af østrigsk politik via brugen af sociale online-medier .
(trg)="13.1"> It looks like the case of # unibrennt may become an early milestone in the transformation of Austrian politics by the use of online social media .

(src)="15.2"> Det har skabt meget opmærksomhed - og forvirring - blandt de konventionelle medier og politiske strukturer , og har derudover skabt en stemning af mulighed for medbestemmelse blandt studerende og deres digitale støtter og støttepunkter .
(trg)="13.2"> It has created wide attention - and confusion - among established media and political structures , and created a spirit of empowerment among students and digital leaders .

# da/2011_07_139.xml.gz
# en/2011_07_20_peru-amazonian-indigenous-life-threatened-by-petroleum_.xml.gz


(src)="1.1"> Peru : Livet i Amazonskoven er truet af olien
(trg)="1.1"> Peru : Amazonian Indigenous Life Threatened By Petroleum · Global Voices

(src)="1.2"> Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af Indfødtes rettigheder og Fokus på skovene : Amazonskoven .
(trg)="1.2"> This post is part of our special coverage Indigenous Rights and Forest Focus : Amazon .

(src)="23.1"> Dokumentarfilmen Amazonia , masato o petróleo ( Amazonas , masato eller olie ) er en time lang og giver os et indblik i de indfødte i Amazonskovens daglige liv , og hvordan deres subsistenstilværelse er truet af olieudvindingen og monokulturen med dyrkning af kilder til vedvarende energi , såsom palmeolie .
(trg)="2.1"> An hour long documentary shows the traditional lives of indigenous people in the Amazon , and how their subsistence lifestyle is threatened by petroleum exploitation and monoculture of renewable energy sources like palm oil .

(src)="24.1"> I denne dokumentar følger vi Jairo , hans kone Irma og deres fire børns liv .
(trg)="3.1"> In Amazonia , masato o petroleo ( Amazon , masato or oil ) we get a glimpse of the lives that Jairo , his wife Irma and their four children lead .

(src)="24.2"> De står tidligt op hver dag og drikker masato , en traditionel drik lavet af kogt yucca , som er deres livsline , selv når det er knapt med andre næringskilder .
(trg)="3.2"> Waking up early to drink masato , a traditional yuca drink that is their lifeline even when other food is scarce they set out to do their daily work : fishing , tending their small farm and hunting .

(src)="24.4"> Floden og junglen er deres livskilder , og nu truer det som regeringen kalder for ' udvikling ' deres liv .
(trg)="6.1"> The river and the jungle are their means of survival and now what the government calls " development " is threatening their lives .

(src)="24.5"> Skovene bliver ryddet med henblik på anlægning af veje , bjergene bliver jævnet med jorden , så man kan producere grus , som så bruges til asfaltering af vejene , som i sidste ende kun benyttes til transport af olietårne og bio diesel-plantager .
(trg)="6.2"> The forest is being cut down to build roads , mountains razed to get gravel to pave such roads that only serve to lead to the petroleum towers and the " bio-diesel " plantations .

(src)="25.1"> De indfødte samfund er dermed overladt til egen skæbne , mens de nedbrudte åer fyldt med fisk udtørrer og olie trænger ud af pumperne og ud i floderne , hvilket gør det utænkeligt at vande plantager , tilberede mad , drikke vand og spise fisk .
(trg)="7.1"> The indigenous communities are then left to fend for themselves as the creeks full of fish dry up and as oil and petroleum leech out from the pumps and into the rivers , making watering their crops , cooking food , drinking and eating fish out of the question .

# da/2011_10_174.xml.gz
# en/2011_10_27_sounds-of-the-european-podcast-award_.xml.gz


(src)="1.1"> Lyd fra European Podcast Award
(trg)="1.1"> Sounds of the European Podcast Award · Global Voices

(src)="1.2"> European Podcast Award har nu sin egen podcast på engelsk med interviews af vindere og kandidater .
(trg)="1.2"> The European Podcast Award has its own podcast featuring winners and nominees .

(src)="1.3"> Podcasten er produceret af Karin Høgh fra Danmark og Dave Thackeray fra England .
(trg)="1.3"> The podcast is produced by Karin Høgh from Denmark and Dave Thackeray from the UK .

(src)="1.4"> Global Voices Podcast er blandt de 1,500 shows nomineret ( afsteming lukker d.
(src)="1.5"> 30. november ) .
(trg)="1.4"> The Global Voices Podcast is is one of more than 1,500 shows nominated ( voting ends November 30 ) .

# da/2011_10_179.xml.gz
# en/2011_10_26_pakistan-political-satire-becomes-internet-sensation_.xml.gz


(src)="1.1"> Pakistan : Musikvideo med politisk satire bliver en internetsensation
(trg)="1.1"> Pakistan : Political Satire Becomes Internet Sensation · Global Voices

(src)="1.2"> En ny sang udgivet på YouTube af en gruppe unge mænd fra Lahore er blevet en øjeblikkelig internetsensation .
(trg)="1.2"> A recent song released on YouTube , by a group of young men from Lahore , has become an Internet sensation .

(src)="1.3"> Sangteksten er ladet med politisk satire , noget man sjældent har set i Pakistan de seneste år .
(trg)="1.3"> The song 's lyrics are heavily loaded with political satire , something that is rarely witnessed in Pakistan in recent years .

(src)="2.1"> Gruppen kalder sig selv Beygairat Brigade eller ' Vanære Brigaden ' — en vits på bekostning af den velkendte ' Ghairat Brigade ' eller moralpolitiet , der er kendt for at have stor indflydelse i Pakistan .
(trg)="2.1"> The group calls itself Beygairat Brigade or ' dishonor brigade ' — a pun to counter the popularly known ' ghairat brigade ' or moral police that are known to have a large influence in Pakistan .

(src)="2.2"> Videoen , som blev uploadet i de små timer af natten d.
(src)="2.3"> 16. oktober var allerede blevet set tusindvis af gange senere den morgen .
(trg)="2.2"> The video , uploaded in the wee hours of the night on the 16 October , had thousands of views later in the morning .

(src)="3.1"> En satirisk tekst medfulgt af en sjov video er den perfekte opskrift på en internetsensation .
(trg)="3.1"> The satirical lyrics along with a witty video , make for a perfect recipe for an Internet sensation .

(src)="3.2"> Sangen takler emner som sammensværgelsesteorier og hyklere - som fejrer snigmordere som Mumtaz Qadri , som dræbte den tidligere guvernør af Punjab , Salman Taseer , og Ajmal Kasab , gerningsmanden bag Mumbai terrorangrebene i Indien - og samtidigt glemmes Dr. Abdus Salam , landets eneste nobelprisvinder , fordi han stammer fra Ahmadiyya-bevægelsen , en ildeset retning indenfor Islam .
(trg)="3.2"> The songs tackles issues such as conspiracy theories and touches upon the hypocrisy of people who laud the likes of assassins Mumtaz Qadri , who killed former Governor of Punjab Salman Taseer , and Ajmal Kasab , perpetrator of the Mumbai attacks , while forgetting Dr. Abdus Salam , the country 's only Nobel Laureate , because he hails from an outlawed sect of Islam .

(src)="4.1"> Videoen ender på ironisk og rebelsk vis , ved at forsangeren holder en plakat op , hvor der står : " Hvis du vil se en kugle gennem mit hoved , skal du klikke ' Like ' på denne video . "
(trg)="4.1"> The video ends on an ironic yet rebellious note with the lead singer holding up a placard that says : If you want a bullet through my head , like this video .

(src)="5.1"> Screenshot fra musikvideoen
(trg)="5.1"> Screenshot from the music video

(src)="6.1"> På deres blog beskriver gruppen sig forudsigeligt nok som stærke tilhængere af ytringsfrihed .
(trg)="6.1"> On their blog the group unsurprisingly introduces itself as strong supporters of freedom of speech and expression :
(trg)="7.1"> Believe in Humanity , hate when people jam it down your throat religion , race , culture or ethnicity .

# da/2011_10_67.xml.gz
# en/2011_10_13_united-states-_e2_80_9coccupy-wall-street_e2_80_9d-gets-stronger_.xml.gz


(src)="1.1"> USA : “ Occupy Wall Street ” får større og større betydning
(trg)="1.1"> United States : “ Occupy Wall Street Gets Stronger · Global Voices ”

(src)="1.2"> Da vi første gang publicerede historien " Occupy Wall Street " om en gruppe demonstranter , der have slået lejr i Zuccotti Park , havde denne historie endnu ikke vundet indpas på forsiderne af de lokale aviser .
(trg)="1.2"> This post is part of our special coverage # Occupy Worldwide .
(trg)="2.1"> When we published our first story on " Occupy Wall Street , " about a group that was camping out on Zuccotti Park , it barely made the front pages of local newspapers .

(src)="1.3"> Men nu , en måned efter , med mange hundrede tusinder tilhængere , som har sluttet sig til denne bevægelse — inklusiv fagforeningsledere , intellektuelle ( såsom Slavoj Zizek ) , og andre kendte personligheder ( såsom Michael Moore ) — er Occupy Wall Street blevet genstand for stor opmærksomhed i de nationale og
(trg)="2.2"> Currently , with hundreds of thousands of followers that have joined the cause — including union leaders , intellectuals like Slavoj Zizek , and other personalities such as Michael Moore Occupy Wall Street — has captured the attention of the national and internationl media , and the protests have extended to many other cities in the United States , including Boston , Hartford , Seattle , Washington D.C. , and Tampa ( for a complete coverage please check the Occupy Together website ) .

(src)="4.1"> Faktisk har bevægelsen skabt så meget opmærksomhed , at den ligefrem opnåede at blive diskussionstema blandt politiske eksperter og formidlere , såsom Eric Alterman fra Center for American Progress .
(src)="4.2"> Alterman forstår godt " utålmodigheden og raseriet " , som denne bevægelse repræsenterer , og han er enig med økonom og nobelprismodtager Joseph Stiglitz i , at dette er " 1 % -tidsalderen " — en hentydning til den ene procent , som besidder størstedelen af USA ' s rigdom .
(trg)="3.1"> This movement has generated so much attention that it even came to be a topic for discussion amongst politicians and media professionals , including Eric Alterman of the Center for American Progress , who understands the movement 's " impatience and anger , " and supports what Nobel Prize for Economics winner Joseph Stiglitz once considered " the Era of the 1 % , " alluding to the 1 % that holds the majority of the wealth in the United States .

(src)="5.1"> Men ikke alle deler denne holdning : Herman Cain , republikansk præsidentkandidat , har kritiseret Occupy Wall Street-bevægelsen , i det han mener , at den økonomiske krises rødder ikke findes i Wall Street , men nærmere i Det Hvide Hus .
(src)="5.2"> Cain slår også fast , at demonstranterne bør give sig selv skylden for at de ikke er millionære , og for at de er arbejdsløse ( et argument på linje med den republikanske og neoliberale ideologi ) .
(trg)="5.1"> Nonetheless , others do not share this opinion : Republican presidential candidate Herman Cain , has launched criticisms against Occupy Wall Street , claiming that the economic crisis does not stem from Wall Street but rather the White House , and maintains that the demonstrators should blame themselves for not being millionaires and not having a job ( an argumentin line with the Republican and Neoliberal ideologies . )

(src)="5.3"> Som ventet er hans kommentarer blevet kritiseret kraftigt , og kritikerne anser ham for at repræsentere en " irrationel ideologi " .
(trg)="5.2"> As expected , his comments have awoken strong criticisms upon classifying it as an " irrational ideology . "

(src)="6.1"> Bloggere såsom Robert W. Snyder fra nj.com mener , at protesterne fortjener at blive betragtet fra en anden synsvinkel , eftersom pressen primært har fokuseret på konfrontationerne mellem demonstranterne og politiet .
(src)="7.1"> As we saw in the sixties , a peaceful protest was defined by disproportionate coverage of a trouble-seeking minority of protesters .
(trg)="6.1"> Bloggers like Robert W. Snyder from nj.com believe that the story of the protest deserves a better angle , since the press has focused more on the confrontations between protestors and the police .

(src)="7.4"> Som vi så i 60 ' erne , så blev en fredelig protest defineret af uforholdsmæssig dækning af en lille minoritet af problemopsøgende demonstranter .
(trg)="6.2"> As we saw in the sixties , a peaceful protest was defined by disproportionate coverage of a trouble-seeking minority of protesters .

(src)="7.5"> Som det hænder så ofte , så var det billederne og overskrifterne der var mest vildledende .
(trg)="6.3"> As is so often the case , it was the photos and headlines that were most misleading .

(src)="7.6"> Billeder er gode til at fange action og vrede , men de kan altså ikke bringe alle de nuancer , som bliver beskrevet bedst med ord .
(trg)="6.4"> Photographs are great for capturing action and anger , but they just can 't carry the nuances best conveyed by words .

(src)="8.1"> Joseph Lawler fra The Spectacle Blog forklarer forskellen mellem Occupy Wall Street og den ultrakonservative Tea Party-bevægelse , da man har spekuleret over , om den førstnævnte kunne gå hen og blive til en politisk gruppe .
(trg)="6.5"> The Spectacle Blog 's Joseph Lawler clarifies the difference between Occupy Wall Street and the ultraconservative Tea Party Movement , since some speculate that the former may become a political group .
(trg)="6.6"> Judging by photos of Occupy Wall Street activists , the movement , for now at least , appears to be closer to the " rebellious youth " model of protest than the " fed-up citizenry " feel of the Tea Party .
(trg)="6.7"> We 'll see where it goes from here .

(src)="9.1"> If Obama truly has been following the Occupy Wall Street movement , he must realize a passionate and growing coalition of the American people are already mobilizing without him .
(trg)="6.8"> Experts confirm that President Barack Obama has attempted to channel the anger and growing strength that Occupy Wall Street has built up to justify his bill on job creation .

(src)="9.2"> Hvis Obama virkelig har fulgt Occupy Wall Street-bevægelsen , så må han også indse , at en passioneret og voksende koalition af amerikanere allerede har mobiliseret sig uden ham .
(trg)="6.9"> Justin Vassallo from The Faster Times , however , believes that Occupy Wall Street has not validated the President 's image in order to continue carrying out his mission :
(trg)="6.10"> If Obama truly has been following the Occupy Wall Street movement , he must realize a passionate and growing coalition of the American people are already mobilizing without him .

(src)="10.1"> Og der er netop mange på Twitter , som har udtrykt deres mening hvad angår Occupy Wall Streets eventuelle politiske motiver , som fx Uneditedcamera ( @ Uneditedcamera ) :
(trg)="6.11"> Particularly on Twitter , some have expressed their opinion with respect to Occupy Wall Street 's possible political motives , such as Unedited Camera ( @ Uneditedcamera ) :
(trg)="6.12"> # occupywallstreet this movement is not about political parties .

(src)="10.2"> Definition of a crybaby : being mad at corporations because you ' re unemployed . @ OccupyWallSt # OccupyWallStreet # OWS # futility Definitionen af et tudefjæs : at blive vred på alle korporationerne fordi du selv er arbejdsløs . @ OccupyWallSt # OccupyWallStreet # OWS # futility
(trg)="6.14"> Chris Spencer ( @ Chris _ M _ Spencer ) , on the other hand , has criticized the movement in the following way :
(trg)="6.15"> Definition of a crybaby : being mad at corporations because you 're unemployed . @ OccupyWallSt # OccupyWallStreet # OWS # futility

(src)="10.3"> Curmudgeon ( @ Curmudgeonisto ) mener ligeledes , at denne bevægelse spilder tiden
(trg)="6.16"> Similarly , curmudgeon ( @ Curmudgeonisto ) believes that the movement is wasting its time :

(src)="11.1"> # OccupyWallstreet protesters would be less " poor " if they put half their wasted effort into pursuit of Education / Training / Jobs # OWS # TCOT # OccupyWallstreet-demonstranterne ville ikke være nær så " fattige " , hvis de havde brugt bare halvdelen af deres nytteløse anstrengelser på at stræbe efter uddannelse / oplæring / arbejde # OWS # TCOT
(trg)="6.17"> # OccupyWallstreet protesters would be less " poor " if they put half their wasted effort into pursuit of Education / Training / Jobs # OWS # TCOT
(trg)="6.18"> OccupyWallStreetNYC ( @ OccupyWallStNYC ) responded to the force used by local authorities :

(src)="12.1"> OccupyWallStreetNYC ( @ OccupyWallStNYC ) kommenterer på de lokale autoriteters udøvelse af magt :
(trg)="6.21"> # occupywallstreet " first they ignore you , then they laugh at you , then they fight you , then you win " Ghandi – , they are now fighting us

# da/2011_11_230.xml.gz
# en/2011_10_26_usa-the-challenge-of-diversity-in-the-occupy-movement_.xml.gz


(src)="1.1"> USA : Diversitetsudfordringen i " Occupy " -bevægelsen
(trg)="1.1"> USA : The Challenge of Diversity in the " Occupy " Movement · Global Voices

(src)="2.1"> Malik Rashan er en af grundlæggerne af en bevægelse kaldet Occupy the Hood ( Besæt kvarteret ) , der forsøger at sammenslutte de forskellige områder .
(trg)="1.2"> This post is part of our special coverage # Occupy Worldwide .

(src)="2.2"> Han forklarer , at han bemærkede fraværet af afroamerikanere og latinos på Liberty Square og besluttede at indkalde dem .
(trg)="2.1"> Malik Rashan , one of the founders of the movement to integrate communities , Occupy the Hood , explains that he noticed the absence of African-American and Latinos at Liberty Plaza and decided to summon them .

(src)="2.3"> Bevægelsen Occupy the Hood ( @ Occupy the Hood ) har bredt sig til flere andre byer i USA i et forsøg på at forøge deltagelsen af flere etniciteter og nationaliteter i denne bevægelse .
(trg)="2.2"> The movement Occupy the Hood ( @ OccupyTheHood ) has expanded to various cities in the USA in an attempt to expand the presence of people from different races and nationalities in the occupy movement .

(src)="3.1"> Se nedenfor et interview med Malik , som blevet postet af Eliad19606 :
(trg)="3.1"> Here is an interview with Malik posted by Eliad19606 to YouTube :

(src)="4.1"> People of Color / # OccupyWallStret blev oprettet af samme årsag .
(trg)="4.1"> People of Color / # OccupyWallStreet was created for the same reason .

(src)="4.2"> Denne gruppe ønsker , " at udvikle og redegøre for bevægelsens kritiske bevidsthed " og blive ved med at indlemme flere af de folk , som er blevet værst ramt af den økonomiske krise .
(trg)="4.2"> This group is looking to " develop critical conscience about the movement " and to continue integrating the most affected people during the economic crisis .

(src)="4.3"> People of Color ( Folk med Farve ) har på deres website et arkiv med alle de indtil nu udførte handlinger og redegørelser over alle de møder , de har haft .
(trg)="5.1"> In their website , there is an archive of their past actions and minutes of their meetings .

(src)="4.4"> Det meddeles for eksempel i en af redegørelserne , at gruppen har indgået en alliance med Mexica-dansetruppen , som tog til Wall Street den 10. oktober for at ære Moder Jord og deres forfædre .
(trg)="5.2"> One minute , for example , announces their alliance with the dance group Mexica , who performed at Wall Street on October 10th , in tribute to mother earth .

(src)="4.5"> Der er to beskrivelser af denne dag , Dispatches from Indigenous People ’ s Day Part 1 & 2 ( Rapporter fra de indfødte folk ' s dag , del 1 & 2 ) , skrevet af henholdsvis Thanu Yakupitiyage og Saara Azadi .
(trg)="5.3"> You can read two articles on this event , " Dispatches from Indigenous People s Day Part 1 & 2 " ’ , by Thanu Yakupitiyage and Saara Azadi , respectively .

(src)="5.1"> I denne video , udgivet af Thanuska , kan man se dele af ceremonien :
(trg)="6.1"> In this video published by Thanuska on YouTube , there is a fragment of the ceremony :

(src)="6.1"> Mens disse demonstrationer fortsat gør sig bemærket i gaderne , bliver vi alle uden tvivl — inkl. aviser , internet og tv-kanaler — motiveret til at stille os selv det store spørgsmål : Hvordan kan vi anderkende og respektere alle vores talrige historier , identiteter og kampe , og samtidigt kæmpe sammen for en dybtgående omdannelse af vores samfund .
(trg)="7.1"> Clearly , while protests continue on the streets , newspapers , the Internet , on TV , and in our minds , people will be motivated to ask how can they honor their multiple histories , identities and struggles and - at the same time- fight together for a deep transformation of society .

(src)="6.2"> Der foreligger faktisk en interessant debat omkring brugen af begrebet " occupy " ( at besætte ) i forbindelse med definitionen af denne bevægelse .
(trg)="7.2"> In fact , there has been an interesting debate on the use of the concept " occupy " to define this movement .

(src)="6.3"> Folk af forskellige etniciteter , racer og kulturer har diskuteret og gjort sig overvejelser omkring betydningen af " occupation " i deres liv og kontekst .
(trg)="7.3"> People from different races , ethnicities and cultures have been discussing and reflecting on the meaning of " occupation " in their lives and contexts .

(src)="6.4"> Denne debat viser hvilken udfordring det er at organisere en bevægelse , som er både inkluderende og horisontal .
(trg)="7.4"> It is a debate that evidences the challenge of building an inclusive and horizontal movement .

(src)="7.1"> Harsha Walia , aktivist og skribent , forklarer sig tydeligt i et brev til bevægelsen Occupy Together :
(trg)="8.1"> At it is well explained by activist and writer Harsha Walia in her letter to Occupy Together movement :
(trg)="8.2"> Embracing this plurality and having an open heart to potentially uncomfortable truths about systemic oppression beyond the evil corporations ‘ and greedy banks ’ will strengthen this movement .

# da/2011_11_271.xml.gz
# en/2011_10_29_ukraine-we-are-europeans_.xml.gz


(src)="1.1"> Ukraine : " Vi er europæere "
(trg)="1.1"> Ukraine : " We Are Europeans " · Global Voices

(src)="1.2"> I september 2008 tyede alt på , at Ukraine ville underskrive en associeringsaftale med EU i 2009 .
(trg)="1.2"> In September 2008 , Ukraine seemed headed towards signing an Association Agreement with the European Union ( EU ) the following year , in 2009 .

(src)="1.3"> Tre år efter , i 2011 , er aftalen endnu ikke vedtaget .
(trg)="1.3"> Three years later , in 2011 , the Agreement has still not been concluded .

(src)="1.4"> Den seneste forhindring for en aftale er domsafsigelsen mod tidligere premierminister Julia Timosjenko den 11. oktober 2011 .
(trg)="2.1"> The latest obstacle to finalizing the process is the October 11 , 2011 , sentencing of former Prime Minister Yulia Tymoshenko .
(trg)="2.2"> A resolution passed by the European Parliament on October 27 describes the seven-year jail sentence given to Tymoshenko " as a violation of human rights and an abuse of the judiciary for the purpose of the political suppression of Ukraine 's leading opposition politician . "

(src)="1.5"> I en resolution fremsat af Europa-Parlamentet d.
(trg)="2.5"> It remains to be seen whether the Ukrainian authorities manage to successfully contain the geopolitical fallout of their domestic policies .

(src)="1.6"> 27. oktober kaldes Timosjenkos straf på syv års fængsel for " en forbrydelse mod menneskerettighederne og misbrug af retssystemet til at skaffe Ukraines ledende oppositionspolitiker af vejen " .
(trg)="3.1"> On October 20 , a group of about 200 people , many of them journalists , gathered in front of the Ukrainian Parliament in Kyiv to convey this short message to the authorities : " We are Europeans . "
(trg)="4.1"> The turning point for many of them must have been the EU 's October 18 decision to postpone President Victor Yanukovych 's visit to Brussels for Association Agreement-related talks ( the Ukrainian leader ended up paying a visit to Cuba instead ) - as well as the looming prospect of Ukraine joining Russia , Belarus , and Kazakhstan in the so-called Eurasian Union .

(src)="1.7"> Resolutionen advarer også mod eventuelle potentielle konsekvenser for forholdet mellem EU og Ukraine :
(trg)="17.4"> It has to be emphasized that the most important thing isn 't joining the EU , but adopting the European values in Ukraine : first of all , the ability to defend one 's property rights , the right to vote in fair elections , to control the work of the authorities , of the police and others .

# da/2011_11_474.xml.gz
# en/2011_11_02_peru-student-death-in-the-andes-divides-media-and-social-networks_.xml.gz


(src)="1.1"> Peru : Studerendes død i Andesbjergene splitter medier og sociale netværk
(trg)="1.1"> Peru : Student 's Death in the Andes Divides Media and Social Networks · Global Voices

(src)="1.2"> Fundet af Ciro Castillo Rojos krop , en studerende der for ca. syv måneder siden forsvandt i regionen montañosa del Colca ( Arequiparegionen i det sydlige Peru ) blev afslutningen på spekulationerne om hans endeligt .
(src)="1.3"> Fundet har til gengæld på ny antændt diskussionen omkring omstændighederne ved den universitetsstuderendes død , som stadig forbliver et mysterium .
(trg)="1.2"> Although finding the body of student Ciro Castillo Rojo - who disappeared in the Colca Canyon mountain in Arequipa , a region in the south of Peru nearly seven months ago - put an end to the mystery about his whereabouts , the controversy regarding the unclear circumstances of his death has been revived .

(src)="1.4"> Men det har især sat gang i den offentlige debat vedrørende den dødes kæreste , Rosario Ponces rolle i hændelsen ( hun forsvandt sammen med ham , men blev fundet i live få dage efter de var blevet meldt savnet ) og samtidig pressens rolle i tidligere sager af samme art.
(trg)="1.3"> Above all , the finding has reintroduced a public debate over the involvement of his girlfriend , Rosario Ponce , who was also missing but was later found alive , and the role the media plays in similar cases .

(src)="2.2"> Pressen tog generelt denne og andre hypoteser og spekulationer til sig , som familien til den forsvundne kom med , hvilket kunne aflæses i overskrifterne .
(trg)="2.1"> In the headlines , the press have echoed these speculations and other theories related to the student 's disappearance .

(src)="2.3"> Til forskel fra de tusinder af andre forsvindingssager der er registreret i Peru , lykkedes det denne sag fortsat at være en del af mediernes dagsorden og derudover at fastholde befolkningens opmærksomhed meget længere tid end sædvanligt .
(trg)="2.2"> Furthermore , unlike the thousands of registered disappearances in Peru , this particular case has managed to capture citizens ' attention and stay longer than usual in the media 's agenda .

(src)="2.4"> Flickr-brugeren The Advocacy Project kommenterede i september måned :
(trg)="4.3"> Twitter user Marco Antonio ( @ Markcopero ) asserts :

# da/2011_11_645.xml.gz
# en/2011_11_03_russia-gazeta-ru-popular-semi-independent-portal-launches-english-version_.xml.gz


(src)="1.1"> Rusland : Gazeta.ru nyhedsportal lancerer ny engelsk version
(trg)="1.1"> Russia : Gazeta.ru , Popular Semi-Independent Portal Launches English Version · Global Voices

(src)="1.2"> Gazeta.ru , en populær internetnyhedsportal i Rusland , der ofte udgiver regeringskritiske nyheder og kronikker , har lanceret en engelsk version .
(trg)="1.2"> Gazeta.ru , a popular news portal that often publishes quite critical news and op-eds , launches its English version .

# da/2011_11_680.xml.gz
# en/2011_11_04_egypt-men-should-wear-the-veil_.xml.gz


(src)="1.1"> Egypten : Mænd burde bære tørklæde !
(trg)="1.1"> Egypt : Men Should Wear the Veil ! · Global Voices

(src)="1.2"> Dette indlæg er en del af vores særlige dækning af Den Egyptiske Revolution 2011 .
(trg)="1.2"> This post is part of our special coverage Egypt Revolution 2011 .

(src)="2.1"> Nu hvor islamisterne dukker op i Egypten efter revolutionen , vokser frygten for religiøs undertrykkelse blandt unge , minoriteter og kvinder .
(trg)="2.1"> With Islamists rising in post-revolution Egypt , fear of religious oppression is growing among youth , minorities , and women .