# cs/2015_04_4005.xml.gz
# it/2014_01_russia-le-popolazioni-indigene-contro-trivellazioni-e-incendi_.xml.gz


(src)="1.1"> Ropa nebo sobí mech ?
(trg)="1.1"> Russia : le popolazioni indigene contro trivellazioni e incendi

(src)="1.2"> Původní obyvatelé Sibiře bojují o svůj životní prostor
(src)="1.3"> Tento článek napsala pro 350.org Julie Makljuková .
(trg)="1.2"> L' articolo originale è stato scritto da Yulia Makliuk in russo e tradotto in inglese da Kateryna Boyko e Roman Horbyk per 350.org .

(src)="3.1"> Alexandr Ajpin drží zbytky dutohlávky sobí , jejíž porost zničily lesní požáry .
(trg)="2.1"> Aleksandr Aypin mostra il muschio bruciato dopo gli incendi .

(src)="3.2"> Foto : Alexandr Ajpin pro 350.org
(trg)="2.2"> Foto : Aleksandr Aypin per 350.org

(src)="4.1"> Původní obyvatelé Ruska hájí svá vlastnická práva k půdě a bojují proti bezohlednému jednání ropných společností .
(trg)="3.1"> Le popolazioni indigene russe lottano per il proprio territorio , facendo valere i loro diritti su quelli delle compagnie petrolifere , e sollevando questioni di giustizia ambientale ed economica .

(src)="4.2"> Konflikt odhaluje velké mezery v oblastech ochrany životního prostředí a ekonomické rovnoprávnosti .
(trg)="3.2"> Riusciranno ad indurre i loro compatrioti a rivalutare il costo reale di un' economia basata sulle risorse ?

(src)="4.3"> Je otázkou , zda otevře oči i ostatním Rusům a přinutí je změnit názor na ekonomiku státu , která je z velké míry závislá na zdrojích .
(trg)="4.1"> Quando ho contattato per la prima volta Aleksandr Aypin , era appena tornato da una riserva di cervi che appartiene alla sua famiglia .

(src)="5.1"> S Alexandrem Ajpinem jsem poprvé hovořil , když se právě vrátil ze sobí obory , o kterou pečuje jeho rodina . „ Situace je den ode dne horší .
(trg)="4.2"> " La situazione si sta facendo seria , " mi ha detto , " i petrolieri ci stanno addosso , e cercano di obbligarci ad accettare le trivellazioni .

(src)="5.2"> Naftaři nás tlačí ke zdi a domáhají se našeho souhlasu , aby mohli začít vrtat .
(trg)="4.3"> Finora siamo stati abbastanza forti per resistere , ma il nostro futuro è incerto . "

(src)="7.1"> Posvátná místa
(trg)="6.1"> I luoghi sacri

(src)="8.1"> Sašovi je třicet let .
(trg)="7.2"> Inoltre , Sasha è un Khanty .

(src)="8.4"> Saša je Chant , což je pravděpodobně hlavní důvod , proč na rozdíl od ostatních Rusů chápe , že není možné stavět národní ekonomiku na vysávání přírodních zdrojů .
(trg)="7.3"> Probabilmente è per questo che capisce , a differenza della maggior parte dei russi , che una delle maggiori economie mondiali non può basarsi a lungo solo sullo sfruttamento delle sue risorse naturali .

(src)="9.1"> V poslední době má jeho rodina plné ruce práce s hájením dědičných práv na rodové pastviny .
(trg)="8.1"> Eppure , oggi , lui e la sua famiglia perdono gran parte del loro tempo rivendicando i propri diritti sui terreni da pascolo familiari .

(src)="9.2"> Rod Ajpinů , jinak také zvaný Klan Bobra , patří k původním chantyjským národům , které obývají území severozápadní Sibiře .
(trg)="8.2"> Gli Aypin , noti anche come il Clan del Castoro , appartengono al popolo indigeno Khanty , che vive in Siberia , a nord-ovest della Russia .

(src)="9.3"> Tato etnická skupina čítá v současné době okolo 30 000 mužů a žen .
(trg)="8.3"> Questo piccolo gruppo indigeno è formato da circa 30.000 uomini e donne , e molti di loro praticano ancora attività tradizionali come l' allevamento delle renne , la caccia e la pesca .

(src)="9.5"> Ajpinovi uctívají místní bohyni , patronku řeky Agan , a stráží mnoho míst v lese a na březích Aganu , která Chantové považují za posvátná .
(trg)="8.4"> Gli Aypin adorano una dea locale , la Madrina di Agan , e si prendono cura di molti luoghi , nei boschi e sulle rive del fiume Agan , considerati luoghi sacri dai Khanty .

(src)="9.6"> Bohužel pro Chanty se tato posvátná místa nacházejí na území , kde vládne ještě jiný démon .
(trg)="8.5"> La sfortuna dei Khanty è che i loro luoghi sacri si trovano proprio accanto ad un altro tipo di " tempio " .

(src)="9.7"> Tato část Sibiře totiž poskytuje Rusku skoro polovinu celkového objemu ropy , kterou stát ročně vytěží .
(src)="9.8"> A ropa je hlavní komodita , která drží nad vodou ruskou vládnoucí třídu .
(trg)="8.6"> Questa zona della Siberia , infatti , fornisce attorno alla metà del petrolio totale estratto in Russia , la principale risorsa che fa restare a galla la classe dirigente del Paese .

(src)="10.1"> Sašovi rodiče Semion a Ljubov v nomádském kempu Enel Uri poblíž řeky Agan .
(trg)="9.1"> I genitori di Sasha , Semion e Liubov , all' accampamento nomade Enel Uri nei pressi del fiume Agan .

(src)="10.2"> Foto : Alexandr Ajpin pro 350.org
(trg)="9.2"> Foto : Aleksandr Aypin per 350.org

(src)="11.1"> Nevydařený obchod
(trg)="10.1"> L' accordo fallito

(src)="13.1"> „ Komunita Chantů nemůže existovat bez chovu sobů .
(src)="13.2"> A sobi nepřežijí bez sobího mechu neboli dutohlávky sobí , “ vysvětluje Saša .
(trg)="11.1"> " Il popolo Khanty non può vivere senza i suoi animali ( cervi e renne ) , e gli animali non possono vivere senza il loro muschio , " dice Sasha , spiegando l' origine del conflitto .

(src)="13.3"> V tomto jednoduchém vztahu tkví jádro celého konfliktu .
(src)="13.4"> Sašův otec Semion se během svého života musel kvůli těžebním vrtům a s nimi souvisejícím požárům více než pětkrát stěhovat .
(trg)="11.2"> A causa delle trivellazioni e degli incendi , Semion , il padre di Sasha , ha già dovuto costringere la famiglia a lasciare la loro casa e accampamento almeno cinque volte , per trasferirsi in un' altra zona .

(src)="13.7"> A navíc ani nemohou .
(trg)="11.3"> Non si vogliono più spostare , e non si possono più spostare .

(src)="14.1"> Naftařská společnost Lukoil West Siberia se pro účely další těžby rozhodla loňského jara postavit silnici , která by vedla poslední nedotknutou částí jejich území .
(trg)="12.1"> La primavera scorsa , la Lukoil West Siberia , per facilitare le trivellazioni , ha deciso di costruire una strada che passa proprio attraverso l' ultimo insediamento ( degli Aypin ) .

(src)="14.2"> Cesta bezpochyby může zničit už tak značně narušený ekosystém dutohlávky sobí .
(src)="14.3"> Vrtná činnost znečistí okolní lesní porost a řeky .
(src)="14.4"> Původní mikrokosmos Chantů se stane minulostí .
(trg)="12.2"> La strada ovviamente distruggerebbe il fragile ecosistema del muschio mentre le trivellazioni e gli scarichi di petrolio inquinerebbero ciò che resta di boschi e fiumi , che un tempo costituivano il microcosmo Khanty .

(src)="14.5"> Těžba ropy a její další zpracování navíc neblaze přispívají ke globálním klimatickým změnám , v jejichž důsledku se mohou rozsáhlé lesní požáry objevovat mnohem častěji .
(trg)="12.3"> Per di più , l' estrazione di petrolio e il suo uso intensivo peggiorano il riscaldamento globale , che verosimilmente aumenterà la probabilità di incendi boschivi in grande scala .

(src)="15.1"> Lukoil sice vlastní potřebnou těžební licenci , podle současných zákonů musí ale získat i souhlas původního obyvatelstva .
(trg)="13.1"> L' azienda possiede un' autorizzazione pubblica per le trivellazioni , ma la procedura attuale prevede anche l' obbligo di raggiungere un accordo con le popolazioni indigene .

(src)="15.2"> Smutné je , že ten se dá často vyhandlovat za bednu levné vodky .
(trg)="13.2"> Per quanto possa sembrare grottesco , si dice che spesso il risarcimento proposto fosse una cassa di vodka .

(src)="16.1"> Ajpinova rodina se ale rozhodla , že si s Lukoilem dojedná vlastní podmínky .
(trg)="14.1"> Nonostante ciò , gli Aypin hanno deciso di imporre a Lukoil le loro condizioni .

(src)="16.2"> Najali si právníka a za stavbu silnice požadovali odškodné ve výši 150 000 dolarů .
(src)="16.3"> Chtěli také závazný slib , že se ropné vrty nebudou nacházet v lokalitách posvátných míst .
(trg)="14.2"> Hanno assunto un avvocato , hanno richiesto 150.000 dollari di indennizzo per la costruzione della strada , pretendendo che l' azienda assumesse l' obbligo formale di non trivellare i luoghi sacri , che costituiscono circa la metà della superficie identificata come " area di produzione " .

(src)="16.4"> Reakce Lukoilu byla více než svérázná .
(trg)="14.3"> L' azienda ha mostrato il suo impegno a dialogare in un modo peculiare .

(src)="16.5"> Přes noc navezli na pozemek těžební zařízení a pustili se do práce .
(trg)="14.4"> Una notte , hanno trasferito sul posto le loro macchine da costruzione e hanno cominciato con i lavori .

(src)="16.6"> Zjevně se jim nechtělo utrácet ani za tu vodku .
(trg)="14.5"> Apparentemente , avevano deciso di non sprecare nemmeno il denaro della vodka .

(src)="17.1"> Oheň ničí rozsáhlé porosty dutohlávky sobí .
(trg)="15.1"> Il fuoco distrugge il muschio di una zona di pascolo Khanty .

(src)="17.2"> Foto : Alexandr Ajpin pro 350.org
(trg)="15.2"> Foto : Aleksandr Aypin per 350.org

(src)="18.1"> Původní obyvatelé se probouzejí k činu
(trg)="16.1"> Le popolazioni indigene cominciano a riflettere

(src)="20.1"> Ajpinova rodina není jediná , která odmítá bezohledné těžbě a požárům jen pasivně přihlížet .
(trg)="17.1"> Gli Aypin non sono gli unici ad averne abbastanza di perdite di petrolio e incendi .

(src)="21.1"> Se současnou situací je nespokojeno na 60 místních rodin .
(trg)="18.1"> In totale , circa 60 famiglie della zona sono scontente della situazione e recentemente hanno chiesto aiuto al difensore civico dei diritti umani del Paese .

(src)="22.1"> Saša Ajpin během symbolického informačního protestu na konferenci organizované původními obyvateli .
(trg)="19.1"> Sasha Aypin partecipa ad una manifestazione simbolica durante la conferenza delle popolazioni indigene .

(src)="22.2"> Záběr z reportáže pro lokální televizní stanici .
(trg)="19.2"> Screenshot di una trasmissione locale .

(src)="23.1"> Podobné procesy se momentálně řeší i na jiných místech Ruské federace .
(trg)="20.1"> Conflitti simili si registrano anche in altre zone della Federazione Russa .

(src)="23.2"> Prohlášení Greenpeace , pod kterým je podepsáno deset významných organizací zaštiťujících původní obyvatele , říká :
(trg)="20.2"> Una dichiarazione redatta da Greenpeace e firmata da 10 grandi organizzazioni indigene recita :

(src)="23.3"> Národy ze Severu nebudou tolerovat barbarské jednání těžařských společností .
(src)="23.4"> Jejich činnost devastuje naši zemi .
(trg)="20.3"> Noi , popolazioni del nord , non accetteremo il modo barbaro in cui le compagnie petrolifere distruggono le nostre terre ; non resteremo in balia della loro volontà .

(src)="23.6"> Požadujeme zákaz těžby ropy v šelfu Severního ledového oceánu .
(src)="23.7"> Stejně tak vyzýváme těžební společnosti k pozastavení činnosti v pevninské severní oblasti do doby , než přijmou plnou odpovědnost za škody na životním prostředí , které zde v minulosti napáchaly .
(trg)="20.4"> Richiediamo con urgenza una proibizione delle estrazioni di petrolio sulla piattaforma Artica e dichiariamo una sospensione dei diritti delle compagnie petrolifere sulle zone di sfruttamento del Nord finché non assumeranno le loro responsabilità per i danni già inferti alla natura .

(src)="23.8"> Celý konflikt se díky aktivitě Ajpinovy rodiny a zapojení členů Greenpeace dostal do všeobecného povědomí .
(trg)="20.5"> Grazie all' attivismo della famiglia Aypin e all' aiuto di Greenpeace , questo minuscolo conflitto , lontano 2.400 km dalla capitale russa , ha attirato l' attenzione dei media nazionali .

(src)="23.9"> Zpráva o rozepři se objevila v ruském národním tisku a přiměla mnoho lidí přemýšlet o tom , jaký je vlastě vztah státu k jeho původním národům , jaká je skutečná cena ropy a kam putují výnosy a jak toto všechno ovlivňuje stabilitu národní ekonomiky .
(src)="23.10"> Zatím dal oblastní právní zástupce za pravdu Lukoilu .
(trg)="20.6"> Molti hanno iniziato a riflettere sulla situazione attuale russa : la storia delle relazioni tra stato e piccole popolazioni indigene , il costo reale del petrolio , la distribuzione dei profitti , e la stabilità dell' economia nazionale .

(src)="24.2"> Listy stromů na Ajpinově pozemku jsou ale vlivem požárů a znečištění hnědé jako na podzim .
(trg)="21.1"> Questa foto è stata scattata in estate nelle terre degli Aypin , però gli alberi sono già ingialliti a causa di incendi e inquinamento .

(src)="24.3"> Foto : Alexandr Ajpin pro 350.org
(trg)="21.2"> Foto : Aleksandr Aypin per 350.org

(src)="25.1"> Nezkrácenou verzi článku včetně ekonomických analýz ruské závislosti na ropě a korporátních útoků na ruské životní prostředí najdete na 350.org.
(trg)="22.1"> Si può leggere la versione integrale di questa storia , corredata da un' analisi economica della dipendenza russa dal petrolio e dell' attacco dell' industria petrolifera alla legislazione ambientale russa su 350.org .

(src)="25.2"> P.S. : Dobrá zpráva !
(trg)="22.2"> P.S. : Una buona notizia !

(src)="25.4"> Společnost Lukoil oznámila své rozhodnutí i přes ‚ nemalé finanční ztráty ‘ od plánů upustit .
(trg)="22.3"> Mentre stavamo traducendo questo articolo , il governatore della regione autonoma Khanty-Mansi ha appoggiato le rivendicazioni degli Aypin e la Lukoil ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dall' area 'nonostante ingenti perdite finanziarie ' .

(src)="25.5"> Firma se pokusí najít ‚ alternativní možnosti ‘ těžby .
(trg)="22.4"> La compagnia petrolifera cercherà delle 'opzioni alternative ' per lo sviluppo della produzione di petrolio .

(src)="25.6"> Není však jisté , zda tyto nové cíle nechají Ajpina klidně spát .
(trg)="22.5"> Non è chiaro , tuttavia , se queste 'opzioni ' lasceranno vivere in pace gli Aypin sul loro territorio .

(src)="25.7"> Chcete-li Ajpinově rodině pomoci bránit její práva nebo podpořit Sašu v jeho podnikatelských začátcích , kontaktujte nás na e-mailové adrese Yuliya 350.org.
(trg)="22.6"> Per aiutare gli Aypin a difendere i loro diritti o dare il tuo supporto al progetto imprenditoriale di Sasha , contatta 350.org via e-mail : Yuliya 350.org .

# cs/2014_03_119.xml.gz
# it/2014_03_egitto-100-giorni-in-prigione-senza-processo-la-storia-di-alaa-abd-el-fattah_.xml.gz


(src)="1.1"> 100 dní ve vězení bez soudního procesu : Alaa Abd El Fattah a jeho příběh
(trg)="1.1"> Egitto : 100 giorni in prigione senza processo , la storia di Alaa Abd El Fattah

(src)="1.2"> Prominentní egyptský bloger Alaa Abd El Fattah strávil 8. března ve vazbě již 100 dní a stále čeká na soudní proces .
(trg)="1.2"> Il 5 Marzo 2014 il celebre blogger egiziano Alaa Abd El Fattah ha trascorso il suo centesimo giorno in prigione senza essere stato ancora processato .

(src)="1.3"> El Fattah byl 28. listopadu 2013 zbit a zatčen ve svém domě v Káhiře a následně obviněn z " organizování protestu skupiny ´ No to Military Trials for Civilians ´ ( Řekněme ne vojenským soudům pro civilisty ) " dva dny před svým uvězněním .
(trg)="1.3"> Il 26 Novembre 2013 Abd El Fattah , dopo essere stato violentemente picchiato , è stato arrestato nella sua casa de Il Cairo , con l' accusa di aver " organizzato la protesta 'No ai Processi Militari per i Civili ' " due giorni prima del suo arresto .

(src)="2.1"> Rasha Abdulla , autorka GV Advocacy a známá Abd El Fattaha , píše :
(trg)="2.1"> Secondo Rasha Abdulla , autrice di Advox e amica di Abd El Fattah :

(src)="3.1"> Je zadržován od 28. listopadu na základě obvinění z organizování protestu před Egyptskou radou Šura ( Maglis as-Šura , The Shura Council — horní komora egyptského parlamentu ) bez řádného povolení .
(trg)="3.1"> È in prigione dal 28 Novembre , con l' accusa di aver ogranizzato una protesta davanti al Consiglio della Shura ( la camera superiore del Parlamento egiziano ) senza una legale autorizzazione .

(src)="3.2"> Dva dny před protestem byl schválen zákon , který vyžaduje od organizátorů protestů předložit ministerstvu vnitra " logistické " detaily protestu .
(trg)="3.2"> Due giorni prima della manifestazione , era stata infatti approvata una legge che impone a chi intende organizzare manifestazioni di fornire al Ministero dell' Interno informazioni di tipo logistico su tutte le proteste in programma .

(src)="4.1"> Tento konkrétní protest byl organizován hnutím " No to Military Trials for Civilians " , které založila Mona Seif .
(trg)="4.1"> La protesta in questione è stata organizzata dal gruppo No ai Processi Militari per i Civili ( No to Military Trials for Civilians ) , un movimento ideato da Mona Seif ma della quale suo fratello Alaa non è un membro .

(src)="4.2"> Její bratr Alaa se v této skupině neangažuje .
(trg)="4.2"> Il gruppo ha rilasciato una dichiarazione a mezzo stampa , assumendosi la responsabilità dell' organizzazione della protesta .

(src)="4.3"> Hnutí vydalo tiskové prohlášení , ve kterém se přihlásilo k organizaci protestu , svou zodpovědnost za protest převzalo také ve zprávě , kterou poslalo státnímu zástupci .
(trg)="4.3"> I membri del movimento hanno inoltre inviato un rapporto al Pubblico Ministero dichiarando una piena assunzione di reponsabilità per l' evento .

(src)="4.4"> Protesty z 26. listopadu se zasazovaly o to , aby bylo do nové ústavy dodáno zrušení vojenských soudů pro civilisty .
(trg)="4.4"> La manifestazione , tenutasi il 26 Novembre , chiedeva l' abolizione dei processi militari per i civili nel testo della nuova Costituzione che verrà votata in Egitto a fine mese .

(src)="4.5"> O této ústavě se bude hlasovat během tohoto měsíce .
(trg)="4.5"> La protesta è stata dispersa violentemente dalla polizia neanche mezz'ora dopo il suo inizio .

(src)="4.6"> Protesty byly násilně rozehnány policií asi půl hodiny po jejich začátku .
(trg)="4.6"> La polizia ha trattenuto 11 donne , per lo più membri del gruppo No ai Processi Militari per i Civili , e 24 uomini .

(src)="4.7"> Policie zadržela 11 žen ( většina z nich byla členkami skupiny " No to Military Trials for Civilians " ) a 24 mužů .
(trg)="4.7"> Le donne , tutte indistintamente picchiate e alcune delle quail anche molestate sessualmente durante la permanenza in custodia , sono state trattenute per diverse ore .

(src)="4.8"> Ženy zůstaly ve vazbě několik hodin , během kterých byly bity a některé z nich také sexuálně obtěžovány .
(trg)="4.8"> Sono poi state costrette a salire su di una macchina della polizia per essere in seguito abbandonate nel deserto poco dopo la mezzanotte .

(src)="4.9"> Poté byly naloženy do policejních aut a po půlnoci vysazeny v poušti .
(src)="4.10"> Muži byli zadržováni týden , nyní jsou propuštěni ( kromě Ahmeda Abdel Rahmana ) a vyšetřováni na svobodě .
(trg)="4.9"> Gli uomini invece sono rimasti in custodia per un' intera settimana , e sono stati poi rilasciati ( con l' eccezione di uno , Ahmed Abdel Rahman ) in attesa di ulteriori indagini .

(src)="4.11"> Alaa byl zadržen dva dny po protestu , kdy do jeho domu vpadla policie a obvinila ho z organizace protestu .
(trg)="4.10"> Alaa è stato portato in carcere due giorni dopo , quando la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione e l' ha accusato di aver organizzato la protesta .

(src)="4.12"> Policie takto postupovala navzdory skutečnosti , že Alaa čekal 26. listopadu celý večer před policejní stanicí , kde byla zadržována jeho sestra — odešel až poté , co jeho sestru vyzvedli přátele z pouště , kam byla odvezena policií .
(trg)="4.11"> L' accusa è stata avanzata nonostante Alaa avesse aspettato fuori dalla stazione di polizia dove la sorella era stata trattenuta il 26 Novembre , fino a quando poi non è stata recuperata da alcuni suoi amici dopo essere stata abbandonata dalla polizia nel bel mezzo del deserto .

(src)="4.13"> Ačkoli Alaa i Ahmed Abdel Rahman byli zadržováni déle než měsíc a čekají na proces , datum soudního přelíčení nebylo dosud určeno .
(trg)="4.12"> Sebbene sia Alaa che Ahmed Abdel Rahman siano in rimasti in carcere per più di un mese in attesa di ulteriori indagini , non è stata ancora stabilita una data di inizio del processo .

(src)="4.14"> Situace zůstává i dnes ( 5. březen 2014 ) stále stejná .
(trg)="4.13"> La situazione ad oggi rimane la stessa .

(src)="4.15"> Datum soudního přelíčení nebylo dosud určeno — 100 dní po jeho zatčení .
(trg)="4.14"> Ancora non è stata stabilita la data del processo—a 100 giorni dall'arresto.

(src)="4.16"> Pod účtem " Tahrir Diaries " se na YouTube objevilo následující video , aby připomnělo 100-denní výročí zatčení Abd El Fattaha .
(trg)="4.15"> Tahrir Diaries ha postato questo video su Youtube per marcare l' anniversario del centesimo giorno di dentenzione per Abd El Fattah .

(src)="5.1"> Je na něm Manal Hassan a popisuje , co se stalo jejímu muži Abd El Fattahovi .
(src)="5.2"> Také v něm vystupuje členka " No to Military Trials for Civilians " Nazly Hassan , která popisuje , jakým utrpením prošel Ahmed Abdul Rahman , kolemjdoucí , který se během protestu slušně zeptal policie , proč bije a sexuálně obtěžuje demonstrantky .
(trg)="5.1"> Nel video Manal Hassan racconta ciò che è accaduto a suo marito Abd El Fattah , e il membro del gruppo No a Processi Militari per i Civili , Nazly Hassan , descrive le traversie sofferte da Ahmed Abdul Rahman , un passante che ha avuto la sventura di chiedere educatamente alla polizia in servizio durante la manifestazione la ragione per cui stessero picchiando e molestando le donne che avevano preso parte alla protesta .

# cs/2014_03_83.xml.gz
# it/2014_03_siria-io-sono-aleppo-ed-aleppo-e-come-me_.xml.gz


(src)="1.1"> Sýrie : Já jsem Aleppo , Aleppo je stejné jako já
(trg)="1.1"> Siria : Io sono Aleppo ed Aleppo è come me

(src)="1.2"> Tento příspěvek je součástí zvláštní série článků od blogerky a aktivistky Marcell Shehwaro , ve které popisuje realitu života v Sýrii během probíhající občanské války mezi silami loajálními současnému režimu a silami , které se snaží tento režim odstranit .
(trg)="1.2"> Questo post fa parte di una speciale serie di articoli della blogger e attivista , Marcell Shehwaro , che descrive le realtà della vita in Siria durante il conflitto armato tutt' ora in corso tra le forze armate fedeli all' attuale regime e quelle che cercano di spodestarlo .

(src)="2.1"> Marcell Shehwaro na pohřbu své matky , která byla zabita u kontrolního stanoviště vojáků syrského režimu v červnu 2012 .
(trg)="2.1"> Marcell Shehwaro al funerale di sua madre , uccisa in un posto di blocco delle forze armate del regime siriano nel giugno del 2012.

(src)="2.2"> Spřátelení aktivisté vzdali hold rudými růžemi .
(trg)="2.2"> Gli attivisti hanno dato il loro tributo portando rose rosse .

(src)="2.3"> Foto : Archiv Marcell Shehwaro .
(trg)="2.3"> Immagini gentilmente offerte da Marcell Shehwaro .

(src)="3.1"> Kdo jsem ?
(trg)="3.1"> Chi sono ?

(src)="3.2"> Odpověď na tuto otázku jsem vždy považovala za tu nejtěžší , a dnes , tři roky od začátku syrské revoluce , mi přijde ještě složitější .
(trg)="3.2"> Ho sempre considerato questa domanda la più difficile a cui rispondere o di cui scrivere , soprattutto oggi , a tre anni dall’inizio della rivoluzione siriana.

(src)="3.3"> Pravdou je , že nevím , jak moc se podobám té mladé ženě , kterou jsem byla předtím .
(trg)="3.3"> La verità è che non so realmente quanto io possa somigliare alla giovane donna che ero prima .

(src)="3.4"> Psaní pro Global Voices by mohlo být příležitostí se znovu sama k sobě přiblížit , nebo si alespoň připomenout , kým se stala ta osoba , se kterou prožívám každý den a kterou jsem já sama .
(trg)="3.4"> Scrivere per Global Voices potrebbe essere per me l’opportunità di rimettermi in contatto con me stessa, almeno ricordarmi chi sia questa persona con cui vivo, come è diventata, chi sono.

(src)="4.1"> Dnes je mi 29 let .
(trg)="4.1"> Oggi ho 29 anni .

(src)="4.2"> Moje jméno je Marcell .
(trg)="4.2"> Mi chiamo Marcell .

(src)="4.3"> To jméno znamená " mladá bojovnice " .
(trg)="4.3"> Il nome significa “ giovane guerriero” .

(src)="4.4"> Pocházím z malé rodiny .
(trg)="4.4"> Vengo da una piccola famiglia .

(src)="4.5"> Můj zesnulý otec , kéž by Bůh dopřál klid jeho duši , byl duchovním .
(trg)="4.5"> Il mio defunto padre , possa Dio avere misericordia di lui , era un prete ortodosso .

(src)="4.6"> A má zesnulá matka , kéž by i její duši dopřál Bůh klid , byla ženou v domácnosti a skvělou matkou .
(trg)="4.6"> E la mia defunta madre , possa Dio avere misericordia anche di lei , era una casalinga e una madre meravigliosa .

(src)="5.1"> Studovala jsem zubní lékařství v Aleppu , dokud jsem si neuvědomila , že mě mnohem více zajímá dění ve společnosti .
(trg)="4.7"> Ho studiato odontoiatria ad Aleppo finché non sono arrivata al punto in cui mi sono resa conto che ero più interessata alle questioni sociali .

(src)="5.2"> Opustila jsem medicínu a začala studovat politické vědy , přesněji řečeno mezinárodní vztahy a diplomacii .
(trg)="4.8"> Ho lasciato medicina e ho studiato scienze politiche , per la precisione relazioni internazionali e diplomatiche .

(src)="6.1"> Nemohu představit sama sebe bez toho , abych vyprávěla o svém městě , Aleppu — to proto , že jsme oba dva úplně stejní : opotřebovaní , vyčerpaní , plní ohně , plní touhy žít , zmatení .
(trg)="4.9"> Non posso presentarmi senza parlarvi della mia città , Aleppo , dato che siamo esattamente identiche : distrutte , esauste , piene di fuoco , piene di voglia di vivere , confuse .

(src)="7.1"> Aleppo je druhé největší město Sýrie .
(trg)="4.10"> Aleppo è la seconda città più grande della Siria .

(src)="7.2"> Podle oficiálních údajů býval počet jeho obyvatel 5 milionů .
(trg)="4.11"> Secondo le statistiche , la popolazione dovrebbe essere di 5 milioni .

(src)="7.3"> Nejsem si jistá , kolik z nich tu zůstalo a kolik uprchlíků sem přišlo odjinud .
(trg)="4.12"> Non sono sicura di quanti di loro ci siano ancora e di quanti rifugiati di altri paesi siano venuti a vivere qui .

(src)="8.1"> Své literární nadání jsem objevila již jako malá .
(trg)="4.13"> Ho scoperto la mia abilità di esprimermi oralmente e per iscritto fin da quando ero piccola potrebbe essere una qualità che ho ereditato da mio padre .

(src)="8.2"> Mohl by to být talent zděděný po mém otci .
(trg)="4.14"> Mi divertiva scrivere i temi a scuola , un lavoro di routine che gli altri studenti consideravano noioso .