# ca/2010_04_xina-la-nova-politica-immobiliaria-sacseja-el-mercat_.xml.gz
# it/2010_04_cina-le-nuove-regole-frenano-il-mercato-immobiliare_.xml.gz


(src)="1.1"> Xina : la nova política immobiliària sacseja el mercat
(trg)="1.1"> Cina : le nuove regole frenano il mercato immobiliare

(src)="1.2"> La nova política de vivenda establerta pel Consell d ' Estat el 17 d ' abril ha rebut una reacció del públic sense precedents , segons el Southern Weekend .
(trg)="1.2"> La nuova politica immobiliare resa nota dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese il 17 aprile scorso ha provocato l' imprevista reazione del pubblico , secondo quanto riporta il Southern Weekend .

(src)="1.3"> Els analistes i economistes han dit que la política és " la més estricta de la història " .
(trg)="1.3"> Analisti ed economisti hanno definito tale politica immobiliare “ la più rigorosa dell' intera storia cinese” .

(src)="2.1"> El Consell d ' Estat ha demanat un augment en el preu de les entrades dels préstecs per a segones residències .
(trg)="2.1"> Edificio a Guangzhou , Guangdong ( foto di Don Weinland ) Il Consiglio di Stato ha imposto l' aumento dell’importo in contanti da versare al momento dell’acquisto e a fronte del mutuo, nel caso delle seconde case.

(src)="2.2"> Els compradors que volen comprar una segona casa de menys de 90 metres quadrats han de pagar una entrada de no menys del 50 % del seu valor .
(src)="2.3"> La ràtio per a propietats de més de 90 metres quadrats està fixada en no menys del 30 % .
(src)="3.1"> Construcció a Guangzhou , Guangdong ( foto : Don Weinland )
(trg)="2.2"> Gli acquirenti che intendono comprare una seconda casa al di sotto dei 90 metri quadrati ora dovranno anticipare una cifra in contanti pari al 50 per cento del prezzo d' acquisto , ridotta invece al 30 per cento per proprietà immobiliari che superano i 90 metri quadrati .

(src)="4.1"> Els préstecs per a la compra de terceres residències s ' han deixat de concedir temporalment , de la mateixa manera que els préstecs per a compradors de regions perifèriques que no puguin demostrar que han pagat impostos locals o seguretat social durant un any .
(trg)="3.1"> I mutui per l’acquisto di terze case sono stati temporaneamente bloccati così come è accaduto per i mutui richiesti da acquirenti di regioni esterne che non possono comprovare di aver pagato le tasse locali per un anno o versato quote per l'assicurazione sociale.

(src)="4.2"> Aquesta és la primera política que regula la compra de terceres residències , segons el Southern Weekend .
(trg)="3.2"> Si tratta della prima misura politica che disciplina l' acquisto delle terze case , riferisce il Southern Weekend .

(src)="5.1"> Les mesures es presenten com un intent de regular i suprimir l ' especulació de les immobiliàries , que molts creuen que ha distorsionat els indicadors de la salut de mercat i ha fet que els preus augmentessin desorbitadament .
(trg)="4.1"> Le misure rappresentano un tentativo per regolamentare e sopprimere le manovre speculative nel settore immobiliare che , secondo molti , avrebbero distorto i segnali positivi del mercato e mandato alle stelle i prezzi .

(src)="6.1"> Des del 2003 , un ampli ventall de polítiques ha acompanyat , encaminat i desencaminat la gran fluctuació del mercat immobiliari xinès .
(trg)="5.1"> È dal 2003 che le fluttuazioni del mercato immobiliare cinese vengono accompagnate , trainate e fuorviate da un’ampia serie di direttive operative.

(src)="6.2"> El blocaire Zhu Daming escriu que els defectes en aquest canvi de política de l ' abril haurien de ser evidents si ens fixem en els errors garrafals d ' anteriors polítiques .
(src)="6.3"> I suggereix que la regulació dels préstecs per a segones residències portarà , a la llarga , a una inflació contínua del mercat .
(trg)="5.2"> Il blogger Zhu Daming scrive che i difetti delle variazioni introdotte con le nuove misure di aprile sarebbero evidenti già negli errori delle passate direttive e suggerisce che la regolamentazione dei mutui per le seconde case porterà in definitiva a un' inflazione costante del mercato .

# ca/2010_05_hondures-set-periodistes-assassinats-i-uns-quants-mes-amenacats_.xml.gz
# it/2010_05_honduras-7-giornalisti-uccisi-ed-altri-minacciati_.xml.gz


(src)="1.1"> Hondures : set periodistes assassinats i uns quants més amenaçats
(trg)="1.1"> Honduras : 7 giornalisti uccisi e molti altri minacciati

(src)="1.2"> Després del cop d ' estat del 28 de juny de 2009 i les eleccions del novembre de 2009 que van donar la presidència a Porfirio Lobo , Hondures continua en una situació complicada quant a llibertat d ' expressió .
(trg)="1.2"> In seguito al colpo di stato del 28 giugno 2009 e alle elezioni di novembre che hanno assegnato la presidenza a Porfirio Lobo , l' Honduras continua a trovarsi in una situazione complicata riguardo la libertà di espressione .

(src)="1.3"> Els últims quaranta diess ' han assassinat set periodistes .
(src)="1.4"> L ' últim cas és el de Georgino Orellana , assassinat quan marxava de les oficines de la seva emissora de televisió el 21 d ' abril .
(trg)="1.3"> Negli ultimi 40 giorni , 7 giornalisti sono stati uccisi , tra cui l' ultimo caso di Georgino Orellana , assassinato mentre usciva dalla sede della sua emittente televisiva il 21 aprile .

(src)="2.1"> L ' usuari de Twitter Jairo Libreros ( @ jairolibreros ) va escriure :
(trg)="2.1"> L' utente di Twitter , Jairo Libreros ( @jairolibreros ) ha scritto :

# ca/2011_10_videos-sense-llar-pero-no-sense-veu_.xml.gz
# it/2011_09_video-senza-tetto-ma-non-senza-voce_.xml.gz


(src)="1.1"> Vídeos : Sense llar , però no sense veu
(trg)="1.1"> Video : senza tetto ma non senza voce

(src)="2.1"> A Colòmbia , el Canadà , el Regne Unit i els Estats Units hi ha unes quantes iniciatives per portar a un primer pla la difícil situació d ' aquells qui són doblement oblidats : els nens , els indígenes , els immigrants i la comunitat transgènere .
(trg)="1.2"> In Colombia , Canada , Regno Unito e Stati Uniti vi sono varie iniziative mirate a mettere in evidenza la difficile condizione di chi viene dimenticato due volte : i bambini , le popolazioni indigene , gli immigrati e la comunità transgender .

(src)="5.1"> The Truth segueix molts sense llar a Bogotà ( Colòmbia ) que parlen de la seva vida i dels aspectes polítics , socials i econòmics que els afecta .
(trg)="4.1"> The Truth segue vari senzatetto di Bogotà , che parlano della loro vita , toccando gli aspetti politici , sociali ed economici della loro condizione di senzatetto .

(src)="5.2"> Un dels entrevistats és un noi de quinze anys que parla del distanciament amb la família , l ' addicció a les drogues , les incursions a les zones més perilloses de la ciutat per aconseguir droga i del seu desig d ' estar " bé " i tornar a casa per passar el Nadal amb la família a l ' altra banda de la ciutat :
(trg)="4.2"> Uno degli intervistati è un ragazzo di quindici anni che racconta del suo allontanamento dalla famiglia , della tossicodipendenza , delle scorrerie nelle zone più pericolose delle città per trovare la droga , del desiderio di riprendersi e tornare a casa per passare il Natale con la famiglia , dall' altra parte della città :

(src)="7.1"> The House ens porta a la " casa " d ' una persona sense llar : sota una boca de clavegueram i en una estació de cablejat subterrani sota els carrers del centre de Bogotà .
(trg)="7.1"> The House ci porta all' interno della " casa " di un senzatetto : sotto la botola di un tombino e in una stazione elettrica sotterranea , sotto le strade del centro di Bogotà .

(src)="7.2"> Allà , Darío Acosta hi té el llit , els llibres , la ràdio , el llum de piles i el gos imaginari .
(trg)="7.2"> Qui Darío Acosta ha il suo letto , dei libri , la radio , luci a batteria e il suo cane immaginario .

(src)="9.1"> En Mark era un sense llar els anys 1990 , vivia a Hollywood Boulevard a Los Angeles ( Califòrnia ) , era addicte a les drogues i venia fotografies de la seva iguana als turistes .
(trg)="10.1"> Mark era un senzatetto negli anni '90 , viveva sull' Hollywood Boulevard di Los Angeles , era tossicodipendente e vendeva foto della sua iguana ai turisti .

(src)="9.2"> Actualment dirigeix el projecte Invisible People ( Gent Invisible ) , amb el qual recorre els Estats Units i el Canadà demanant als sense llar que expliquin la seva història i lluitant pels seus drets .
(trg)="10.2"> Oggi dirige il progetto Invisible People , che lo vede impegnato a girare gli Stati Uniti e il Canada per intervistare i senzatetto sulle loro storie e a promuoverne i diritti .

(src)="10.1"> En una visita al Canadà es va adonar de la connexió entre " els primers " ( els aborígens ) i la manca d ' habitatge .
(src)="10.2"> Llavors , no sols va intentar captar les seves històries i mostrar la situació especial a què s ' encaren tot mantenint la sensibilitat cultural , sinó que , a més , esperava poder canviar-ne la situació :
(trg)="10.3"> Durante una di queste visite in Canada ha notato che esiste una connessione tra le popolazioni indigene e la condizione di senzatetto , e quindi ha cercato di raccoglierne le storie e di far conoscere la situazione peculiare che affrontano , sempre mantenendo una certa sensibilità verso la loro cultura — cercando anche , con fiducia , di migliorarne la situazione :

(src)="11.1"> L ' entrevista següent és amb Dave Ward , director de les relacions aborígens a Homeward Trust Edmonton , organització que persegueix posar fi a la manca d ' habitatge a Edmonton ( Alberta ) .
(trg)="10.4"> Qui di seguito l' intervista a Dave Ward , direttore delle relazioni con gli aborigeni all' Homeward Trust Edmonton .

(src)="11.2"> És una conversa important perquè en David parla de la cultura aborigen i de les solucions per posar fi a la manca d ' habitatge .
(trg)="10.5"> E ' una conversazione importante .
(trg)="10.6"> David parla della cultura aborigena e delle soluzioni per eliminare la condizione di senzatetto .

(src)="11.3"> " Crec que el més important és escoltar .
(trg)="10.7"> Per me la cosa più importante è l' ascolto .

(src)="11.4"> Necessitem escoltar la seva cultura i incloure els aborígens en el procés de trobar i implementar solucions . "
(trg)="10.8"> Dobbiamo ascoltare la loro cultura e includere le popolazioni aborigene nel processo di creazione e messa in atto delle soluzioni .

(src)="13.1"> Una de les entrevistes més sorprenents és la que ofereix l ' Alma .
(trg)="12.1"> Una delle interviste più impressionanti è quella con Alma .

(src)="13.2"> És una àvia sense llar a Winnipeg ( Manitoba ) que ha començat a estudiar a la universitat amb l ' esperança que tenir una educació li donarà força i augmentarà les possibilitats de recuperar la seva néta dels serveis socials , perquè serà capaç d ' oferir-li una vida millor :
(trg)="12.2"> È una nonna senzatetto di Winnipeg , che sta frequentando il college con la speranza che l' istruzione possa darle forza e far aumentare le possibilità di riavere la nipote dai servizi sociali per l' infanzia , quando sarà in grado di assicurarle una vita migliore :

(src)="14.1"> A Bradford ( Anglaterra ) , Hope Housing ( Habitatge de l ' Esperança ) ofereix oportunitats a les persones sense llar que no poden demanar ajudes , la majoria perquè són immigrants sense documentació , no tenen feina i han de recórrer a l ' ocupació il · legal o a viure al carrer per sobreviure .
(trg)="14.1"> Invece a Bradford , Inghilterra , Hope Housing offre un' opportunità ai senzatetto che non rientrano nelle graduatorie dei benefici sociali , molti di questi perchè sono immigrati senza documenti , sono disoccupati e devono ricorrere all' occupazione illegale o a vivere in strada per sopravvivere .

# ca/2011_10_brasil-creant-oportunitats-per-a-una-vida-despres-de-la-preso_.xml.gz
# it/2011_10_brasile-creare-opportunita-sociali-dopo-il-carcere_.xml.gz


(src)="1.1"> Brasil : Creant oportunitats per a la vida després de la presó
(trg)="1.1"> Brasile : creare opportunità sociali dopo il carcere

(src)="1.2"> El 1991 Ronaldo Monteiro va ser condemnat per extorsió mitjançant segrest i sentenciat a vint-i-vuit anys de presó al Brasil .
(trg)="1.2"> Negli anni '90 , in Brasile , Ronaldo Monteiro fu condannato a 28 anni di carcere per sequestro a scopo di estorsione .

(src)="1.3"> Mentre complia condemna , Monteiro i els seus companys presos estaven preocupats pel benestar de les seves famílies en la seva absència .
(trg)="1.3"> In prigione , Monteiro e i suoi compagni iniziarono a preoccuparsi del benessere delle proprie famiglie in loro assenza .

(src)="1.4"> Van respondre a la situació creant un taller a la presó on reciclaven i venien paper .
(trg)="1.4"> Fecero fronte alla situazione aprendo all' interno della prigione un laboratorio per riciclare e vendere carta .

(src)="1.5"> Una part dels beneficis es va destinar a millorar els equipaments i la resta es va repartir entre les famílies .
(trg)="1.5"> Una parte dei profitti fu investita per migliorare le attrezzature , e il resto fu ripartito fra le loro famiglie .

(src)="1.6"> Així és com va començar la iniciativa Uma Chance ( Una Oportunitat ) .
(trg)="1.6"> Fu così che il progetto Uma Chance ( Un' opportunità ) ebbe inizio .

(src)="2.1"> El Centre per la Inclusió Digital ( CDI en la sigla en anglès ) va començar oferint cursos curts sobre tecnologies de la informació a presos .
(trg)="2.1"> Il Center for Digital Inclusion ( CDI ) iniziò a impartire brevi corsi di informatica ai detenuti .

(src)="2.2"> Monteiro s ' hi va apuntar i va aprendre de pressa ; ràpidament el van convidar a fer-hi de professor .
(trg)="2.2"> Monteiro si iscrisse e imparò in fretta ; presto fu invitato a insegnare .

(src)="2.3"> El projecte es va expandir a més centres penitenciaris i també es va convidar els familiars a participar-hi .
(trg)="2.3"> Il progetto si estese ad altri penitenziari , e anche i familiari furono invitati a partecipare .

(src)="3.1"> En un documental elaborat per Mixer Productions , Monteiro explica com va lluitar per trobar un nou camí des de la presó i capgirar la seva vida ( subtítols en català ) :
(trg)="3.1"> In questo documentario della Mixer Productions , Monteiro spiega come ha potuto intraprendere un nuovo cammino dall' interno della prigione e ribaltare la propria vita ( sottotitoli in inglese ) :

(src)="4.1"> Acte per celebrar el tercer any de Creixent amb Ciutadania al CISC .
(trg)="5.2"> Immagine di Danny Silva , usata con autorizzazione .

(src)="5.1"> El 2002 , quan encara estava a la presó , Monteiro va crear el Centre per a la Integració Social i Cultural , conegut com CISC-Uma Chance , que ofereix cursos sobre tecnologies de la informació i reciclatge a comunitats de Tribobó , a São Gonçalo , a l ' estat de Rio de Janeiro .
(trg)="6.1"> Nel 2002 , mentre era ancora in carcere , Monteiro ha fondato il Center of Social and Cultural Integration ( Centro di Integrazione Sociale e Culturale ) , noto come CISC-Uma Chance , che offre corsi di informatica e di tecniche di riciclaggio alle comunità di Tribobó , a São Gonçalo , nella Regione Metropolitana di Rio de Janeiro .

(src)="5.2"> Al centre es treballa per a posar les oportunitats a l ' abast de més persones , a través d ' activitats de cuina , conciència ciutadana , estils de vida saludables i preparació per a la universitat .
(trg)="6.2"> Il CISC lavora per fare sì che le opportunità siano aperte a un numero crescente di persone , organizzando attività negli ambiti della cucina , della coscienza civica , degli stili di vita salutari e in preparazione all' università .

(src)="6.1"> El 2003 , Monteiro va rebre la llibertat condicional .
(trg)="6.3"> Nel 2003 a Monteiro venne concessa la libertà condizionale .

(src)="7.1"> Nou començament
(trg)="7.1"> Nuovi inizi

(src)="8.1"> El 2006 , Monteiro va anar un pas més enllà i va crear l ' admirable Incubadora de Empreendimentos para Egressos ( IEE : Viver de Petits Negocis per a Ex-Presos ) .
(trg)="9.1"> Nel 2006 , Monteiro fece un ulteriore passo avanti e fondò l' incredibile Incubadora de Empreendimentos para Egressos ( pt , IEE ) .

(src)="8.2"> Amb l ' objectiu de reinserir socialment els delinqüents juvenils , la incubadora Aiming for Social Reintegration of Young Offenders , Detainees and Former Detainees , el viver fomenta idees amb lliçons dinàmiques sobre habilitats emprenedores i administració .
(trg)="9.2"> Puntando alla reintegrazione sociale di delinquenti minorili , detenuti ed ex detenuti , il progetto promuove idee attraverso lezioni dinamiche sulle capacità imprenditoriali e sull' amministrazione .

(src)="8.3"> L ' IEE busca trencar el cercle de la delinqüència oferint una oportunitat a homes i dones que sovint són rebutjats per la societat .
(trg)="9.3"> Lo IEE cerca di spezzare il ciclo delle recidive offrendo un' opportunità a uomini e donne che spesso vengono rifiutati dalla società .

(src)="9.1"> La iniciativa ha rebut el suport de Petrobras des del 2006 i ha treballat conjuntament amb Ashoka , McKinsey & Company i unes quantes universitats .
(trg)="10.1"> Da allora il progetto ha ottenuto il supporto di Petrobras , e si è associato ad Ashoka , McKinsey & Company e diverse università .

(src)="9.2"> Gràcies a la seva feina , Montero va ser nomenat membre d ' Ashoka .
(trg)="10.2"> Grazie a questo lavoro , Monteiro è stato nominato membro di Ashoka .

(src)="10.1"> Ronaldo Monteiro parlant amb alguns participants de l ' IEE .
(trg)="11.2"> Immagine di Danny Silva , ripresa con autorizzazione .

(src)="11.1"> El sistema penitenciari al Brasil ha estat objecte de crítiques de grups defensors dels drets humans moltes vegades .
(trg)="12.1"> Il sistema penitenziario in Brasile è stato più volte oggetto di critica da parte delle organizzazioni per i diritti umani .

(src)="11.2"> Un estudi d ' Amnistia Internacional del 2010 afirmava que els presos " continuen reclosos en condicions cruels , inhumanes o degradants " , sovint en instal · lacions sobreocupades .
(trg)="12.2"> Un rapporto di Amnesty International del 2010 dice che i reclusi " continuano a essere mantenuti in condizioni crudeli , inumane o degradanti " , spesso dovendo fare fronte a strutture sovraffollate .

(src)="12.1"> Quan els presos són alliberats s ' emporten un estigma molt poderós , i les dures experiències que viuen a la presó no ajuden a la rehabilitació .
(trg)="13.1"> Quando i detenuti vengono rilasciati , portano uno stigma pesante , e le dure esperienze in carcere difficilmente contribuiscono al recupero .

(src)="12.2"> Però amb els incentius i la inspiració adequats , els presos podrien trobar noves opcions i camins per reconstruir la vida .
(trg)="13.2"> Ma con i giusti stimoli , i detenuti possono trovare possibilità di nuovi percorsi per ricostruire le loro vite .

# ca/2011_12_franca-noves-restriccions-de-visat-pels-graduats-universitaris-estrangers_.xml.gz
# it/2011_10_francia-linea-dura-contro-limmigrazione-studentesca_.xml.gz


(src)="1.1"> França : Noves restriccions de visat per als graduats universitaris estrangers
(trg)="1.1"> Francia : linea dura contro l' immigrazione studentesca

(src)="1.2"> Si en algun moment la llei d ' immigració dels Estats Units hagués estat semblant a la que França ha decidit aplicar recentment , Yahoo ! hauria estat una companyia xinesa ( fundada per Jerry Yang de Taiwan ) , Google seria actualment un reeixit negoci rus ( creat per Sergey Brin ) i Apple una empresa siriana ( el pare de Steve Jobs era un estudiant estranger quan el seu fill va néixer ) .
(trg)="1.2"> Se la legge sull ' immigrazione negli Stati Uniti fosse stata anche lontanamente assimilabile a quella recentemente approvata in Francia , Yahoo sarebbe stato una società cinese - fondata da Jerry Yang di Taiwan - Google sarebbe oggi una grande azienda russa - grazie al suo fondatore Sergey Brin - e Apple sarebbe stato un' impresa siriana - dal momento che anche il padre di Steve Jobs era uno studente straniero .

(src)="2.1"> És més , si la Universitat de Hawaii no hagués donat a Barack Obama pare l ' oportunitat d ' estudiar als EUA , probablement el seu fill no seria avui aquí .
(trg)="2.1"> Non è finita qui .
(trg)="2.2"> Se l' Università delle Hawaïï non avesse offerto a Barack Obama Senior l' opportunità di studiare negli USA , suo figlio oggi non starebbe dove sta .

(src)="3.1"> Debat sobre immigració
(trg)="3.1"> Il dibattito sull' immigrazione

(src)="4.1"> Des del principi de setembre del 2011 ha sorgit un debat polític a França .
(trg)="4.1"> In Francia il dibattito politico sull' immigrazione va avanti dall' inizio di Settembre .

(src)="4.2"> El ministre d ' Interior i antic cap de l ' Estat Major del president Nicolas Sarkozy , Claude Guéant , va signar el maig del 2011 , juntament amb el ministre de Treball i Relacions Socials , Xavier Bertrand , una circular que fa més difícil que els estudiants estrangers graduats en universitats franceses públiques i privades puguin treballar en territori francès i , així , canviar el visat d ' estudiant pel de feina .
(src)="5.1"> Claude Guéant , Ministre d ' Interior francès .
(src)="5.2"> Imatge de iledere.parti-socialiste.fr ( CC ) .
(trg)="4.2"> Claude Guéant , Ministro dell' Interno ed ex-capo di gabinetto del Presidente Sarkozy , ha siglato nel Maggio 2011 , in un' azione congiunta con il Ministro del Lavoro e delle relazioni sociali Xavier Bertrand , una circolare che rende la vita difficile a tutti gli studenti stranieri che , avendo conseguito un titolo di studio presso un' università statale o privata francese intendono cercare occupazione sul suolo francese convertendo il permesso di soggiorno da studio in lavoro .

(src)="6.1"> A més , el 6 de setembre del 2011 es va signar un decret per tal d ' endurir les condicions als estrangers que busquen continuar els estudis superiors a França .
(trg)="5.1"> A completare il quadro , il 6 Settembre 2011 è stato firmato un decreto che introduce misure restrittive per agli studenti stranieri che desiderano proseguire gli studi universitari in Francia .

(src)="7.1"> Julie Smith , una ciutadana nord-americana que viu a França , es va veure afectada per les noves polítiques .
(trg)="6.1"> Julie Smith , una cittadina americana residente in Francia è stata colpita dalle nuove politiche d' immigrazione .

(src)="7.2"> Després de rebre una carta de deportació de les autoritats , va escriure a la web d ' informació francesa Rue 89 :
(trg)="6.2"> Dopo aver ricevuto una lettera di deportazione dalle autorità , lei ha scritto sul sito di informazione francese Rue 89 :

(src)="7.3"> Aquesta és la meva història com a immigrant nord-americana a França ; la història de molts més , perquè la política d ' immigració s ' ha endurit amb el ministre d ' Interior Claude Guéant .
(trg)="6.3"> Questa è la mia storia di cittadina americana immigrata in Francia , e anche la storia di molti dal momento che le norme sull' immigrazione sono diventate più restrittive con il Ministro dell' Interno Claude Guéant .

(src)="7.4"> Aquesta política destrueix la vida de molts estrangers que s ' han establert a França i que durant anys han construït les seves vides aquí .
(trg)="6.4"> Queste leggi distruggono la vita di molti stranieri che qui si sono stabiliti e si sono fatti una vita da anni .

(src)="7.5"> Priva França de la seva contribució real a l ' economia i s ' ha aplicat de manera completament il · lògica i injusta .
(trg)="6.5"> Sicuramente esse tolgono alla Francia il contributo reale che noi diamo all' economia e sono applicate senza logica nè giustizia .

(src)="7.6"> Manifestació
(trg)="6.6"> Manifestazioni

(src)="8.1"> La manifestació , la va organitzar el Collectif du 31 mai ( Col · lectiu del 31 de maig ) , una organització que reuneix estudiants i graduats estrangers de les universitats franceses i que compta amb el suport de més de sis mil membres a Facebook .
(trg)="7.1"> La manifestazione è stata organizzata dal " Collectif du 31 mai " , un' organizzazione che unisce studenti e laureati stranieri presso le università francesi .
(trg)="7.2"> Conta più di 6.000 membri sostenitori sulla suapagina Facebook .

(src)="9.1"> La Confédération Étudiante ( Confederació d ' Estudiants ) , la segona associació d ' estudiants més important a França , també s ' ha mobilitzat pel tema .
(trg)="8.1"> Anche " La Confederation Étudiante " , il secondo , in ordine di importanza , sindacato studentesco in Francia , si è attivato su questa questione .

(src)="9.2"> L ' organització ha llançat una petició demanant al govern que retiri la mesura i , fins al moment , ja l ' han signada més de dues mil persones .
(trg)="8.2"> L' organizzazione ha lanciato una petizione chiedendo al Governo di ritirare le misure adottate .
(trg)="8.3"> Ad oggi la petizione è stata firmata da oltre 2.000 persone .

(src)="10.1"> Alguns estudiants estrangers veuen la circular del 31 de maig com una oportunitat per tornar als seus països i ajudar en el seu desenvolupament .
(trg)="9.1"> Alcuni studenti stranieri guardano alla Circolare del 31 Maggio come a un' opportunità per fare ritorno ai loro paesi e portare lì il loro contributo per lo sviluppo del paese .

(src)="10.2"> Kocoumbo , un estudiant camerunès , va publicar un apunt anònim a Rue 89 titulat " Estudiants africans , Guéant ens ajuda : atrevim-nos a tornar a casa " .
(trg)="9.2"> Uno studente camerunese , Kocoumbo , ha pubblicato un post anonimo su Rue 89 intitolato " Studenti africani , Guéant ci rende un servizio : osiamo tornare a casa nostra " .

(src)="10.3"> Hi diu :
(trg)="9.3"> E scrive :

# ca/2011_10_russia-el-futur-de-lefecte-xarxa-de-livejournal_.xml.gz
# it/2011_10_russia-la-piattaforma-livejournal-sta-davvero-perdendo-terreno_.xml.gz


(src)="1.1"> Rússia : El futur de l ' efecte xarxa de LiveJournal
(trg)="1.1"> Russia : la piattaforma LiveJournal sta davvero perdendo terreno ?

(src)="1.2"> El 12 d ' octubre de 2011 el diari Vedomosti va publicar un article titulat " Un Journal mig mort " on analitzava la caiguda en el trànsit de LiveJournal durant els últims nou mesos .
(trg)="1.2"> Il 12 ottobre scorso , il quotidiano russo Vedomosti ha pubblicato un articolo intitolato " Un giornale mezzo morto " con un rapporto sul calo del traffico internet su LiveJournal negli ultimi nove mesi .

(src)="1.3"> La publicació va aixecar una acalorada discussió sobre la credibilitat de la tasca dels periodistes , el valor de l ' efecte xarxa i l ' estructura de la blocosfera russa .
(trg)="1.3"> L' articolo ha provocato accese discussioni e messo in dubbio la credibilità del lavoro dei giornalisti , il valore dell' effetto network e la struttura della blogosfera russa .

(src)="2.1"> Defensa de LiveJournal
(trg)="2.1"> La difesa di LiveJournal

(src)="3.1"> Svetlana Ivannikova , cap de LiveJournal Rússia , Demian Kudryavtsev , el director executiu de Kommersant Publishing House ( un dels principals accionistes de SUP Fabrik , una empresa que utilitza LiveJournal ) i el blocaire Anton Nossik ( que va treballar d ' evangelista dels mitjans socials a SUP Fabrik del 2006 al 2008 ) van afirmar que Vedomosti va fer un mal treball periodístic i que va interpretar les dades erròniament .
(trg)="3.1"> Svetlana Ivannikova , a capo di LiveJournal Russia , Demian Kudryavtsev , amministratore delegato di Kommersant Publishing House ( uno dei tre principali azionisti di SUP Fabrik , società che gestisce LiveJournal ) e il blogger Anton Nossik ( esperto 'evangelizzatore di social media ' presso la SUP Fabrik nel 2006-2008 ) ha dichiarato che Vedomosti ha svolto un mediocre lavoro giornalistico ed ha dato una cattiva lettura dei dati .

(src)="4.1"> Ivannikova va presentar gràfics que comparaven l ' estructura del trànsit de dades de LiveJournal el 2009 i el 2010 , que mostraven que el descens podia estar relacionat amb el predomini estacional .
(trg)="4.1"> Ivannikova ha messo a confronto i grafici sul traffico online di LiveJournal nel 2009 con quelli del 2010 , dimostrando che il calo di traffico potrebbe sicuramente imputarsi a tendenze stagionali .

(src)="5.1"> Per què LiveJournal és important ?
(trg)="5.1"> Perché LiveJournal è importante

(src)="6.1"> El debat sobre si LiveJournal perd públic o no s ' ha donat des de mitjan any 2010 , a mesura que xarxes socials més alternatives entraven al mercat rus .
(trg)="6.1"> Il dibattito sull' ipotesi che LiveJournal stia perdendo il suo pubblico va avanti dalla metà del 2010 , da quando , cioè , si è ampliata l' offerta di social network alternativi a LiveJournal nel mercato russo .

(src)="6.2"> Durant molt de temps , LiveJournal ha estat una plataforma de referència per a molts blocaires .
(trg)="6.2"> Per molto tempo , LiveJournal è stata la piattaforma di pubblicazione online di elezione per molti blogger .

(src)="6.3"> Era tan popular entre els usuaris de la xarxa que va entrar al punt de mira del gran negoci rus .
(trg)="6.3"> E ' divenuto così popolare tra i netizen da guadagnarsi un ruolo di primo piano nel mondo dell' alta finanza russa .

(src)="7.1"> El 2007 , el va comprar l ' empresari rus Alexander Mamut i accionistes menors ( més tard , Mamut va vendre ' n una part significativa a un altre oligarca , Alisher Usmanov , i la Kommersant Publishing House , controlada per Usmanov ) .
(trg)="7.1"> Nel 2007 è stata acquistata dall' affarista russo Alexander Mamut e da azionisti minori ( più tardi Mamut vendette una quota significativa a un altro 'oligarca ' , Alisher Usmanov , e alla sua controllata Kommersant Publishing House ) .

(src)="7.2"> L ' agost de 2011 , Usmanov i Mamut van anunciar que vendrien SUP ( alguns comentaristes van argumentar que l ' article de Vedomisti s ' havia publicat deliberadament per un comprador potencial per tal d ' abaixar-ne el preu ) .
(trg)="7.2"> Nell' agosto del 2011 , Usmanov e Mamut hanno annunciato che avrebbero venduto SUP ( secondo qualcuno l' articolo su Vedomosti è stato pubblicato di proposito da un potenziale acquirente per abbassarne il prezzo di vendita ) .

(src)="8.1"> La preponderància de LiveJournal sobre blocs independents o blocs que no tenien connexions d ' amistat com una de les seves funcions bàsiques ha estat una característica important comparada amb les blocosferes d ' altres països .
(trg)="8.1"> Il vantaggio offerto da LiveJournal rispetto a un blog stand-alone o ai blog che non hanno tra le funzioni principali " la community di amici " è stato una caratteristica distintiva molto importante se paragonata con la blogosfera di altri paesi .

(src)="8.2"> El 2011 , tanmateix , la plataforma va experimentar atacs distribuïts de denegació de servei ( DDoS ) , els quals van impulsar alguns usuaris a establir-se en xarxes socials alternatives , com Google + i Facebook .
(trg)="8.2"> Nel 2011 , tuttavia , la piattaforma ha subito attacchi DoS , che hanno deviato alcuni utenti verso altre piattaforme di social networking , come Google+ e Facebook .

(src)="9.1"> Entre més coses , l ' article de Vedomosti apuntava que l ' estructura financera de LiveJournal no era transparent ( com a empresa privada , SUP no té l ' obligació de compartir les dades de trànsit o l ' estat de les finances ) i que una de les fonts d ' ingressos eren emplaçaments publicitaris encoberts als blocs , un mercat d ' una mida que ni tan sols els analistes podien avaluar .
(trg)="9.1"> Tra le altre cose , l' articolo su Vedomosti segnalava come la struttura finanziaria di LiveJournal fosse poco trasparente ( per essere una società a gestione privata , SUP non ha l' obbligo di pubblicare i dati sul suo traffico o il proprio bilancio ) e che una delle fonti di reddito era la pubblicità occulta , le cui dimensioni di mercato non sono facilmente valutabili neanche dagli analisti .

(src)="10.1"> Usuaris confosos
(trg)="10.1"> Utenti confusi

(src)="11.1"> Els observadors de l ' escàndol ( que també té un altre aspecte : Kommersant i Vedomosti són dos competidors directes en el sector de l ' anàlisi financera ) , amb tot , van expressar més confusió que no lleialtat respecte a la seva plataforma preferida .
(trg)="11.1"> Gli osservatori dello scandalo ( che peraltro presenta un altro risvolto : Kommersant e Vedomosti sono i due principali competitor nella fetta di mercato del business analysis ) , tuttavia , hanno espresso confusione piuttosto che lealtà verso la loro piattaforma preferita di un tempo .

(src)="12.1"> Sergey Muhammedov , un popular fotoblocaire , va escriure :
(trg)="12.1"> Sergey Muhammedov , un popolare fotoblogger , ha scritto :

# ca/2011_10_timor-oriental-inversio-en-creativitat-i-cultura_.xml.gz
# it/2011_10_timor-est-investire-in-creativita-e-cultura_.xml.gz


(src)="1.1"> Timor Oriental : Inversió en creativitat i cultura
(trg)="1.1"> Timor Est : investire in creatività e cultura

(src)="1.2"> Timor Oriental és conegut per les seves tradicions materials , musicals i interpretatives ( dansa ... ) .
(trg)="1.2"> Timor Est è nota per l' artigianato , la cultura musicale e la danza .

(src)="1.3"> La celebració de la " cultura " va ser un element crucial en la resistència a l ' ocupació indonèsia de 1975 a 1999 , i des de la independència Timor Oriental ha vist néixer un grapat d ' iniciatives culturals emergents .
(trg)="1.3"> Proprio sulla celebrazione della sua " cultura " ha condotto la strenua resistenza all' occupazione indonesiana durata dal 1975 al 1999 , e dopo l' indipendenza Timor Est ha visto realizzarsi tutta una serie di progetti culturali innovativi .

(src)="1.4"> Però hi ha una cosa que ha passat per alt : la gran tradició de manualitats i de " fer cultura " amb materials ben a l ' abast .
(trg)="1.4"> Eppure non si darà mai abbastanza risalto alla grande cultura artigianale timorese che utilizza solo materie prime locali .

(src)="2.1"> Un d ' aquests nous projectes s ' anomena Tatoli ba Kultura , que significa " Transmetre cultura " .
(trg)="2.1"> Un nuovo progetto è stato denominato " Tatoli ba Kultura " , che significa " Trasmettere la Cultura " .

(src)="2.2"> L ' objectiu , després d ' una àmplia recerca i preparació , és facilitar la posada en marxa d ' una escola d ' indústries creatives :
(trg)="2.2"> L' obiettivo del progetto , una volta terminata la preparazione ed effettuate approfondite ricerche , sarà di sostenere lo sviluppo di una scuola della creatività :

(src)="2.3"> El projecte pretén crear una institució per conservar i protegir la cultura indígena , però també aportar creativitat al nivell educatiu per afavorir la innovació .
(trg)="2.3"> Il progetto punta a creare un' istituzione che sostenga e tuteli la cultura autoctona e porti la creatività a livello dell' istruzione allo scopo di creare innovazione .

(src)="2.4"> El coordinador del projecte , David Palazón , és un artista natural de Barcelona ( Catalunya ) .
(src)="2.5"> Diu :
(trg)="2.4"> Il coordinatore del progetto , David Palazón , artista originario di Barcellona , Spagna , spiega :