# bg/2012_07_2837.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Декларация за Свободата в Интернет
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.2"> Както много хора досега отбелязаха , светът e достигнал критична точка по отношение на темата свобода в интернет .
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။

(src)="1.3"> В много страни по целия свят се създават нови закони , които да цензурират интернет пространството , докато блогърите приемат все повече рискове , когато защитават мнението си .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.1"> През последната година , организации се обединиха както никога досега , за да се борят за онлайн свобода .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="2.2"> От борбата срещу SOPA и PIPA в САЩ до глобалните усилия , които капитулираха ACTA : постигнали сме дух на интернет свободата .
(trg)="3.1"> ဒီကိစ ္ စအတွက ် နဲ ့ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကြေညာစာတမ ် းကို ဖန ် တီးဖို ့ အဖွဲ ့ အစည ် းတော ် တော ် များ ⁠ များက လတ ် တလောမှာ လှုပ ် ရှားခဲ ့ ကြပါတယ ် ၊

(src)="3.1"> С тази мисъл , различни групи се събраха , за да съставят Декларация за Свободата в Интернет , като Global Voices Advocacy принадлежи към първите подписали се .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.3"> По-долу можете да намерите оригиналния текст на декларацията .
(trg)="3.4"> ဒီနေရာမှာ ကြေညာစာတမ ် းကို လက ် မှတ ် ထိုး ပါဝင ် နိုင ် ပါတယ ် ။

(src)="3.4"> Можете да подпишете декларацията тук .
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ ့ Cheezburger .

(src)="3.5"> Също така можете да участвате и чрез други организации , като например EFF , Free Press , Access и дори Cheezburger .
(trg)="5.5"> ပို ၍ ဆန ် းသစ ် ပြောင ် းလဲနိုင ် စွမ ် းနှင ့ ် ပို ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော လူမှုပတ ် ဝန ် းကျင ် များကို သယ ် ဆောင ် လာနိုင ် လိမ ့ ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="4.1"> Въведение
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊

(src)="5.1"> Ние вярваме , че свободен и открит интернет може да доведе до един по-добър свят .
(trg)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊

(src)="5.3"> Ние вярваме , че тези ще доведат до повече креативност , иновации и по-отворени общества .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="9.1"> Декларация
(trg)="9.1"> ကြေညာချက ်

(src)="10.1"> Ние подкрепяме един отворен и свободен интернет .
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="12.1"> Изказ : Интернет не може да бъде цензуриран .
(trg)="14.10"> ဖန ် တီးနိုင ် ပြီး ဆန ် းသစ ် တီထွင ် နိုင ် ရေး ပွင ့ ် လင ် းသော ကွန ် ယက ် တစ ် ခုအဖြစ ် ဆက ် လက ် ထိန ် းသိမ ် းထားရန ်

(src)="15.1"> Иновация : Опазва не на свободата да се въвеждат иновации и да се твори .
(trg)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊

(src)="15.2"> Не блокирайте никакви нови технологии и не наказвайте иноваторите за действията на потребителите на техните продукти .
(trg)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်

# bg/2012_10_3127.xml.gz
# my/2012_09_460.xml.gz


(src)="1.2"> Тази статия е част от нашето специално покритие на Либийската революция 2011.
(trg)="1.4"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၁လစ ် ဗျားတော ် လှန ် ရေးအထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="6.1"> Убийството на Кристофър Стивънс и тримата служители на американското консулство оскърби интернет потребителите от целия регион .
(trg)="6.1"> ဘန ် ဟာဇီမှ အာမက ် ဆာနယ ် လာက ဆန ္ ဒပြသူများ ကိုင ် ဆောင ် ကြာသော ဆန ္ ဒပြဆိုင ် းဘုတ ် အချို ့ ကို တွစ ် တာပေါ ် တွင ် မျှဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="8.1"> Няколко снимки от протеста , споделени от Санаала :
(trg)="7.1"> အာမက ် က တွစ ် တာစာတိုပို ့ ခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="8.3"> Снимка от днешния протест в Бенгази .
(trg)="8.5"> ဘန ် ဟာဇီရှိ ယနေ ့ ဆန ္ ဒပြမှုမှ ဓာတ ် ပုံ

(src)="8.9"> Снимка от днешния протест в Бенгази , споделена от @ASanalla в Туитър .
(trg)="8.6"> ဘန ် ဟာဇီ ဆန ္ ဒပြသူတစ ် ဦး ကိုင ် ဆောင ် ထားသော စာတန ် းတစ ် ခု ၊

(src)="9.1"> Тази статия е част от нашето специално покритие на Либийската революция 2011.
(trg)="9.1"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၁လစ ် ဗျားတော ် လှန ် ရေးအထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။

# bg/2012_10_3135.xml.gz
# my/2012_10_506.xml.gz


# bg/2015_06_3961.xml.gz
# my/2015_11_1193.xml.gz


(src)="1.1"> Да си спомним за киргизката жена , която осинови 150 деца по време на обсадата на Ленинград
(trg)="1.1"> ဒုတိယ ကမ ္ ဘာစစ ် အတွင ် း ကလေးငယ ် ၁၅၀ ကို မွေးစားခဲ ့ သူ ကာဂျစ ် အမျိုးသမီးကို အောက ် မေ ့ အမှတ ် ရခြင ် း

(src)="1.3"> Борис Кудояров , RIA .
(trg)="1.3"> Boris Kudoyarov , RIA .

(src)="4.1"> По онова време тя току що е била избрана за председател на селския съвет .
(trg)="4.1"> ထိုအချိန ် တုန ် းက သူမသည ် သူမ ၏ ကျေးရွာကောင ် စီ ၏ ခေါင ် းဆောင ် အဖြစ ် ရွေးကောက ် တင ် မြှောက ် ခံခဲ ့ ရကာစဖြစ ် သည ် ။

(src)="5.1"> Снимка взета от Уикипедия .
(trg)="5.1"> Wikipedia မှ ကူးယူ ဖော ် ပြသည ် ။

(src)="6.1"> Алтибасарова определила възрастта на децата и им дала първи имена .
(trg)="6.1"> အယ ် တီဘာဆာရိုဗာ သည ် ကလေးများ ၏ အသက ် အရွယ ် တွေကို ဆုံးဖြတ ် ပေးပြီး သူတို ့ ကို နာမည ် များပေးခဲ ့ သည ် ့ ။

(src)="6.2"> Водейки екип от хора , които се грижели за децата , тя ги наблюдавала по техния път до израстването им , когато всяко от тях напуснало дома в търсене на работа или образование в различни части на Съветския съюз .
(trg)="6.2"> ပြုစု စောင ် ့ ရှောက ် သူများပါဝင ် သည ် ့ အဖွဲ ့ ကို ကိုယ ် တိုင ် ကြီးကြပ ် ကာ သူမသည ် ကလေးတွေ လူလားမြောက ် ပြီး ဆိုဗီယက ် ပြည ် ထောင ် စုအတွင ် းရှိ ဒေသမျိုးမျိုး ၌ အလုပ ် လုပ ် ရန ် သို ့ မဟုတ ် ပညာသင ် ကြားရန ် အသီးသီးသို ့ ထွက ် ခွာသွားသည ် အထိ ပြုစုပျိုးထောင ် ပေးခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.3"> Надявам се да е успяла да възпита децата си така , както е била възпитана самата тя .
(trg)="8.4"> အသက ် ၁၆ နှစ ် အရွယ ် မှာ တော ့ ( ခ ် ) တိုဂွန ် အယ ် တီဘာဆာရိုဗာ ၄င ် းကလေးများ ၏ မိခင ် များ နေရာမှ ဝင ် ကာ ကလေးများကို ဂရုစိုက ် မှု စေတနာ ၊

(src)="12.4"> Като истински хора !
(trg)="8.6"> နွေးထွေးမှုတို ့ ကို ပေးစွမ ် းခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.5"> В същото време жена , твърдяща , че е дъщеря на Алтибасарова , благодари на хората :
(trg)="8.9"> နိုင ် ငံတော ် သမ ္ မတရုံးဟာ သူမ ၏ အသုဘကုန ် ကျစရိတ ် များအတွက ် သုံးစွဲရန ် ကာဂျစ ် ငွေ တစ ် သိန ် း ( ဒေါ ် လာ ၁၇၀၀ ခန ် ့ ) ကို ပေးအပ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.7"> Благодаря ви за подкрепата и милите думи ! ! !
(trg)="9.8"> သင ် ၏ အထောက ် အပံ ့ နှင ် ့ ကြင ် နာသော စကားများအတွက ် ကျေးဇူးတင ် ပါသည ် ။

(src)="12.8"> Благодаря ви , ленински деца , за милите спомени ! ! !
(trg)="9.9"> လီနင ် ဂရတ ် ၏ ကလေးများနှင ် ့ သူတို ့ ၏ ကျင ် နာတဲ ့ အမှတ ် တရဖွယ ် ရာများကိုလည ် း ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် ။

# bg/2015_02_3508.xml.gz
# my/2015_11_1204.xml.gz


(src)="1.1"> Водещата причина за смъртността в развиващите се страни може да ви изненада
(trg)="1.1"> ဖွံ ့ ဖြိုးဆဲနိုင ် ငံများရှိ သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင ် းတရားသည ် သင ့ ် ကို အံ ့ အားသင ် ့ စေမည ်

(src)="1.3"> Снимка от потребителя във Flickr , lepetitNicolas .
(trg)="2.2"> com ၌ ထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="1.4"> CC-BY-NC-SA 2.0
(trg)="2.3"> Ensia .

(src)="5.1"> Б . туберколоза , малария и ХИВ/СПИН
(trg)="4.1"> ( က ) အဟာရ မမျှတမှု နှင ် ့ အာဟာရချို ့ တဲ ့ မှု

(src)="6.1"> В . замърсяване
(trg)="5.1"> ( ခ ) တီဘီ ၊

(src)="7.2"> Високите нива на замърсена почва , вода и въздух са причинили смъртта на 8,4 милиона души в тези страни през 2012 г .
(trg)="7.4"> ရေထုနှင ် ့ လေထု ( အိမ ် တွင ် း နှင ် ့ ပြင ် ပ ပတ ် ဝန ် းကျင ် နှစ ် မျိုးလုံး ) နှင ် ့ ထိတွေ ့ နေထိုင ် ခြင ် းတို ့ သည ် ၂၀၁၂ ခုနှစ ် တွင ် ယင ် းနိုင ် ငံများတွက ် လူဦးရေ ၈ .

(src)="8.1"> Още по-шокиращ е фактът , че тези 8,4 милиона са част от деветте милиона смъртни случаи , причинени от замърсяване в целия свят през 2012 г .
(trg)="8.2"> ၄ သန ် းသည ် ၂၀၁၂ ခုနှစ ် တွင ် ကမ ္ ဘာတစ ် ဝှမ ် းလုံး ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုကြောင ် ့ သေဆုံးသူဦးရေ စုစုပေါင ် း ၉ သန ် း ဝန ် းကျင ် ထဲမှ အရေအတွက ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="9.2"> Това означава , че всеки седми човек умира заради замърсяване на околната среда .
(trg)="8.4"> ဖွံ ့ ဖြိုးဆဲနိုင ် ငံများတွင ် အများကြီး သက ် ရောက ် နေသော ပြဿနာ တစ ် ခုဖြစ ် သည ် ။

(src)="10.1"> Жертви на замърсения въздух в околната среда са 3,7 милиона души , а останалите 4,2 милиона са починали от отровни частици във въздуха от готварски печки .
(trg)="9.1"> အလုံးစုံ ခြုံကြည ် ့ လိုက ် မည ် ဆိုပါက ကမ ္ ဘာ ့ ကျန ် းမာရေးအဖွဲ ့ ( World Health Organization ) စာရင ် းဇယား အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ ် တွင ် လူဦးရေ ၅၆ သန ် း သေဆုံးသည ် ဟု ဆိုသည ် ။

(src)="10.2"> Един милион са починалите от химикали и замърсена почва и вода .
(trg)="10.5"> အခြား ၁ သန ် း ဝန ် းကျင ် မှာတော ့ ညစ ် ညမ ် းရေ ၊

(src)="11.1"> В същото време , през 2012 г .
(trg)="10.6"> မြေဆီလွှာ နှင ် ့ ဓာတုပစ ္ စည ် းများကြောင ် ့ သေဆုံးကြသည ် ။

(src)="11.2"> 625 000 души са починали от малария , 1,5 милиона от Спин/ХИВ и 930 000 от туберколоза .
(trg)="10.7"> ၈ သိန ် း ၄ သောင ် း ဝန ် းကျင ် မှာတော ့ ဆိုးရွားသော သန ် ့ ရှင ် းမှု ရေဆိုးနုတ ် စနစ ် များ ၏ အခြေအနေကို မလွန ် ဆန ် နိုင ် သောကြောင ် ့ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="11.3"> Това са общо една трета от броя на жертвите на замърсената околна среда .
(trg)="11.1"> ထို နှစ ် ( ၂၀၁၂ ) ထဲတွင ် ပင ် လူ ၆၂၅၀၀၀ သည ် ငှက ် ဖျားကြောင ် ့ သော ် လည ် းကောင ် း ၁ .

(src)="11.4"> Въпреки това , международните благотворителни организации и правителства изразходват 20 милиарда годишно за превенция от тези болести .
(trg)="14.1"> ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုဟာ တိုက ် ရိုက ် သို ့ မဟုတ ် လျှင ် မြန ် စွာ သေစေနိုင ် သည ် မှာ ရှားပါးသည ် ကို သတိပြုမိဖို ့ အရေးကြီးပါသည ် ။

(src)="12.1"> Бавен и неосезаем процес
(trg)="14.4"> ကင ် ဆာ ၊

(src)="13.2"> То причинява сърдечни болести , рак , инфекции на дихателните пътища , рак , диария .
(trg)="14.6"> ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ဓာတ ် ကူပစ ္ စည ် းတစ ် ခု အဖြစ ် နေပြီး ၊

(src)="14.1"> Трудно е да си представим как е възможно ефектът от замърсяването да е толкова сериозен , представете си следния сценарий :
(trg)="14.12"> သို ့ သော ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ထို အန ္ တရာယ ် အချက ် များ ၏ ရှင ် ဘုရင ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="15.1"> Всеки ден се будите на мръсния под в колиба до останките от строеж .
(trg)="15.1"> ၄င ် းသည ် မည ် မျှ ဆိုးဝါးနိုင ် သည ် ကို မြင ် ယောင ် ကြည ့ ် ဖို ့ ခဲယဉ ် းပါသည ် ။

(src)="15.2"> Съпругът ви работи по 70 часа на седмица с химикали във фабрика за пестициди , която не осигурява безопасни условия на работа .
(trg)="16.2"> သင ် ၏ ခင ် ပွန ် းသည ် ဆိုးဆိုးရွားရွား လည ် ပတ ် နေသော ပိုးသတ ် ဆေးစက ် ရုံထဲတွင ် ဓာတုပစ ္ စည ် းများကို စီသော အလုပ ် ကို တစ ် ပတ ် လျှင ် နာရီ ၇၀မျှ အလုပ ် လုပ ် သည ် ။

(src)="15.3"> Когато се прибира вкъщи кашля и плюе кръв .
(trg)="16.3"> လတ ် တလော သူ အိမ ် ပြန ် လာတော ့ သွေးချောင ် းဆိုးသည ် ။

(src)="15.4"> С времето изглежда все по-слаб и изтощен и би искала да го спреш , но парите са нужни за изхранването на семейството .
(trg)="16.5"> ဒါကြောင ့ ် သင ် သူ ့ ကို ရပ ် တန ် ့ ဖို ့ ပြောချင ် ပေမဲ ့ လည ် း သင ် မည ် သို ့ ပြောနိုင ် မလဲ ။

(src)="16.1"> Нямате достъп до вода и всеки ден ходиш до кладенеца , откъдето се стича кафява , отпадъчна вода .
(trg)="17.1"> ဤသို ့ နှင ့ ် သင ် သည ် သင ် ၏ ပလပ ် စတစ ် ရေပုံးကို ဆွဲကာ အနီးပတ ် ဝန ် းကျင ် ရှိ ရေကန ် ကို သွားလေသည ် ။

(src)="16.2"> Опитваш се да я прецедиш през марля , но няма голям резултат .
(trg)="17.3"> သင ် သည ် ပိတ ် ပါးရေစစ ် ဖြင ် ့ စစ ် သော ် လည ် း သိပ ် များများ ကောင ် းမလာချေ ။

(src)="16.3"> През това време , фабриката в близост до колибата , която правителството затвори преди месец , е започнала да работи отново само през нощта и от комините й се вият пушеци .
(trg)="17.4"> ဤအတောအတွင ် း သင ် ့ ၏ ဆင ် းရဲသောရပ ် ကွက ် နားရှိ အစိုးရက လတ ် တလော ချိတ ် ပိတ ် ထားသော စက ် ရုံသည ် ပြန ် လည ် လည ် ပတ ် နေသည ် - သို ့ သော ် ညဥ ် ့ အခါမှသာ လည ် ပတ ် သည ် ။

(src)="16.4"> Миналата седмица най-голямото дете започва да кашля през нощта , а останалите са болни и изостават с материала в училище .
(trg)="17.5"> ယင ် း ၏ မီးခိုးခေါင ် းတိုင ် သည ် မီးခိုးထူများ အုပ ် လိုက ် မှုတ ် ထုတ ် နေပြီး သူတို ့ ဘာတွေကို ရှို ့ နေသလဲကို သင ် မည ် သို ့ မျှပင ် မသိနိုင ် ။

(src)="16.5"> Никой от приятелите или семейството не може да помогне , тъй като те имат същите проблеми .
(trg)="17.6"> ပြီးခဲ ့ သည ် ့ အပတ ် က သင ် ၏ အကြီးဆုံးကလေးသည ် ညဘက ် တွင ် ချောင ် းပြန ် ဆိုး လာပြန ် သည ် ။

(src)="17.1"> Индустрията ни е световна , както и замърсяването , което тя причинява .
(trg)="17.7"> သင ် ၏ တခြား ကလေးများအားလုံးကတော ့ ချူချာနေပြီး အခြေခံကျပြီး လွယ ် ကူသော အယူအဆ များကိုပင ် နားလည ် သင ် ယူဖို ့ နှေးကွေးသည ် ။

(src)="18.1"> Ти си един от тези , които се тровят , бедни , без глас и без надежда .
(trg)="17.8"> မိတ ် ဆွေများ သို ့ မဟုတ ် မိသားစုဆွေမျိုးများသည ် လည ် း သင ် ့ ကို မည ် သို ့ မျှ မကူညီနိုင ် ။

(src)="18.5"> Всяко село има същите проблеми .
(trg)="17.9"> အဘယ ် ့ ကြောင ် ့ ဆိုသော ် သင ် ့ ရပ ် ကွက ် အတွင ် း လူတိုင ် းနီးပါးသည ် တူညီသော ပြဿနာများ ရှိနေကြေသောကြောင ် ့ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="19.1"> Как можем да разрешим този проблем ?
(trg)="19.2"> မျှော ် လင ် ့ ချက ် လည ် းမရှိ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="20.1"> Както икономиката ни е свързана , така и замърсителите се пренасят и разпространяват .
(trg)="19.4"> ရှိသမျှ အကုန ် ကောက ် သိမ ် းပြီး တခြားမြို ့ သို ့ ပြောင ် းသွင ် းရန ် မှာလည ် း မလွယ ် ၊

(src)="20.2"> Замърсеният въздух от Китай може да бъде измерен и в други държави .
(trg)="19.5"> လက ် ရှိ အတိုင ် းအတာအထိ ရောက ် အောင ် အချိန ် အများကြီးယူပြီး မနည ် း ထူထောင ် ခဲ ့ ရသည ် မဟုတ ် လား ။

(src)="21.3"> Западът успешно се справя с пречистването на околната среда и могат да пренесат този модел и към развиващите се страни .
(trg)="21.1"> ကျွန ် တော ် တို ့ ၏ စီးပွားရေး စနစ ် များသည ် တကမ ္ ဘာလုံးနှင ် ့ ချိတ ် ဆက ် သက ် ရောက ် နေသလို ၄င ် းမှ ထုတ ် ပေးသော ညစ ် ညမ ် းမှုများသည ် လည ် း ထို ့ အတူပင ် ဖြစ ် ၏ ။

(src)="22.1"> От изключителна важност е осигуряването на замърсяването да бъде включено в Целите на хилядолетието за устойчиво развитие на ООН .
(trg)="21.2"> တရုတ ် နိုင ် ငံမှ ထုတ ် လွှတ ် သော ညစ ် ညမ ် းသောလေထုကို ယခု အခြား နိုင ် ငံများတွင ် တိုင ် းတာတွေ ့ ရှိပြီ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="23.3"> В сегашното предложение , замърсяването на околната среда е включено в целите на здравеопазването , но не и като отделно звено .
(trg)="25.1"> ဖွံ ့ ဖြိုးတိုးတက ် မှု ရည ် မှန ် းချက ် များ ( United Nations ’ Sustainable Development Goals ) တွင ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှု ပြသနာကို ပါဝင ် အောင ်

(src)="23.4"> Точка 3.9 гласи следното - намаляване на смъртността причинена от замърсяване .
(trg)="26.3"> ထိုစာတမ ် း ( ရည ် မှန ် းချက ် ပန ် းတိုင ် အပိုဒ ် ခွဲ ၃ .

(src)="24.1"> Световния алианс за здравето и замърсяването е една от малкото организации , която спомага развиващите се страни да се справят с проблемите .
(trg)="26.4"> ၉ ) သည ် လောလောဆယ ် တွင ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှု မည ် သည ် ့ အမျိုးအစားထံမှမဆို ဖြစ ် ပေါ ် လာသော သေခြင ် းနှင ် ့ မသန ် စွမ ် းမှုကို လျှော ့ ချရန ် တောင ် းဆိုထားသည ် ။

(src)="25.1"> Новите технологии и експертиза за справяне с проблемите , прилагани в развитите страни , могат да бъдат приложени и в държавите с малък и среден доход .
(trg)="28.1"> ဤ ကျန ် းမာရေးနှင ် ့ စီးပွားရေး ခြိမ ် းခြောက ် မှုတို ့ ကို ကိုင ် တွယ ် ဖြေရှင ် းရန ် နည ် းပညာနှင ် ့ အသိပညာများသည ် ချမ ် းသာကြွယ ် ဝသော နိုင ် ငံများတွင ် ရှိပြီးဖြစ ် သည ် ။

(src)="25.2"> Проблемът със замърсяването на околната може да бъде разрешен и да спаси бъдещите поколения .
(trg)="29.1"> အဓိက ဆိုလိုသည ် မှာ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ရှောင ် လွှဲ ၍ မရသော အရာ မဟုတ ် ။

(src)="26.1"> Ричард Фюлер е председател на Pure Earth ( Blacksmith Institute ) и основател на Световния алианс за здравето и замърсяването .
(trg)="29.2"> ယင ် းသည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ တသက ် တာအတွင ် းမှာ ဖြေရှင ် း ၍ ရသော ပြဿနာတစ ် ခုသာ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="26.2"> Може да го следите в Туитър на @BlacksmithInst .
(trg)="30.2"> သူသည ် @ BlacksmithInst လိပ ် စာဖြင ် ့ twitter သုံးသည ် ။