# bg/2012_04_1351.xml.gz
# es/2012_01_28_dia-internacional-de-la-privacidad-luchando-contra-la-retencion-de-datos-en-todo-el-mundo_.xml.gz


(src)="1.1"> Борба за неприкосновенността на личния живот
(trg)="1.1"> Día Internacional de la Privacidad : Luchando contra la retención de datos en todo el mundo

(src)="2.1"> На 28-ми януари се отбелязваше Международният ден на личното пространство .
(trg)="1.2"> Este 28 de enero , el Día Internacional de la Privacidad cobra un sentido especial .

(src)="2.2"> Различни страни по целия свят празнуват този ден с техни собствени събития .
(trg)="1.3"> Numerosos países de todo el mundo celebran este día con diversos eventos .

(src)="2.3"> Фондацията " Електронни граници " ( ЕФР : Electronic Frontier Foundation , EFF ) призовава правителствата да отменят схемите за Задълителното Съхранение на Данни : това вреди на анонимността на хората , което е от решаващо значение за тези , които подават сигнали за корупция , следователи , журналисти , както и за политическата реч .
(trg)="1.4"> Desde la Fundación Frontera Electrónica ( EFF , por sus siglas en inglés ) estamos pidiendo a los gobiernos que revoquen los planes de retención obligatoria de datos .
(trg)="1.5"> La retención obligatoria de datos impide que cualquier individuo mantenga su anonimato , lo que es vital para los informantes , investigadores , periodistas y para el discurso político .

(src)="2.4"> Задължителното съхранение на данни създава огромен потенциал за злоупотреба и трябва да бъде отхвърлено , тъй като е сериозно нарушение на правата и свободите на всички индивиди .
(trg)="1.6"> Muchísima gente podría convertirse en víctima potencial de abusos en lo que sería una violación de los derechos y las libertades de todas las personas .
(trg)="1.7"> Por este motivo , se debería rechazar esta medida .

(src)="4.1"> Изминаха шест години откакто силно противоречивата Директива за съхранението на данни ( ДСД : Data Retention Directive , DRD ) , бе приета в Европейския съюз ( ЕС ) .
(trg)="3.1"> Hace seis años que la Unión Europea aprobó la controvertida directiva sobre la retención de datos .

(src)="4.2"> Започнат в ЕС и утвърден от систематичното въздействие ( лобинг ) на правителствата на САЩ и Обединеното кралство , този закон за масово наблюдение принуждава доставчиците на Интернет услуги със седалище в ЕС да събират и запазват данни за трафика , разкриващи кой комуникира с когото по имейл , телефон и SMS , включително продължителността на комуникацията и местоположението на потребителите .
(trg)="3.2"> Ideada por la UE y muy criticada por poderosos lobbies del gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido , esta ley de vigilancia en masa obliga a los proveedores de Internet a recoger y retener los datos relativos al tráfico que revelan quién se comunica con quién por correo electrónico , teléfono , o a través de mensajes de texto , incluyendo la duración de dicha comunicación y la ubicación de los usuarios .

(src)="4.3"> Тези данни често се предоставят за прилагане на закона .
(trg)="3.3"> Estos datos se proporcionan a menudo a las autoridades con fines policiales .

(src)="4.4"> Европейците широко критикуват ДСД и , година след година , тази директива вдъхновява някои от най-големите улични протести срещу мащабното наблюдение .
(trg)="3.4"> Los europeos también han criticado esta directiva que , año tras año , ha inspirado algunas de las mayores protestas callejeras contra la vigilancia excesiva .

(src)="5.1"> Европейската комисия започна монтаж в защита на тази много противоречива схема за масово наблюдение , въпреки че до този момент не са били в състояние да покажат , че ДСД е необходима или пропорционална .
(trg)="4.1"> La Comisión Europea ha empezado a preparar la defensa de este controvertido plan de vigilancia en masa , aunque hasta ahora ha sido incapaz de demostrar que la directiva sea necesaria o proporcional .

(src)="5.2"> За да може ДСД да е законна в ЕС , всяко ограничение на правото на неприкосновеност на личния живот трябва да е " необходимо " за постигане на цел от общ интерес и " пропорционално " до желаната цел .
(trg)="4.2"> Para que la directiva sea legal en la UE , toda limitación del derecho a la privacidad debe ser “ necesaria” para alcanzar un objetivo de interés general y " proporcional " a dicho objetivo .

(src)="5.3"> Това изискване е важно , за да се гарантира , че правителството няма да приеме строги мерки за справяне с проблем , който иначе може да бъде решен по начин , който е по-малко вреден за гражданските свободи .
(trg)="4.3"> Esto es muy importante para garantizar que el gobierno no adopte medidas drásticas para solucionar un problema que se podría resolver de una manera que perjudicara en menos medida las libertades civiles .

(src)="5.4"> Комисията обаче твърди , че всички приложения на запазените данни показват , че директивата е " ценна " .
(trg)="4.4"> Sin embargo , la Comisión ha defendido que todos los usos de los datos recogidos ilustran la " validez " de la directiva .

(src)="5.5"> Това не отговаря на правния стандарт .
(trg)="4.5"> Esto no cumple con el estándar legal .

(src)="5.6"> Вместо това , Комисията трябва да предостави доказателства , че при липсата на задължителен закон за запазването на данни , данни за трафика от решаващо значение за разследването на " тежки престъпления " не биха били на разположение за прилагане на закона .
(trg)="4.6"> En lugar de eso , la Comisión debería proporcionar pruebas de que ante la falta de una ley de retención obligatoria de datos , los datos de tráfico que determinarían la investigación de un " delito grave " no estarían disponibles para las autoridades .

(src)="6.1"> Въпреки усилията на Европейската комисия за запазване на директивата както е , изтекло писмо потвърждава , че тя доста е бързала с изготвайнето на доказателства за " нуждата " на ДСД схема в Европейския съюз .
(trg)="5.1"> A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por mantener la directiva tal y como está , una carta filtrada confirma que no le está resultando fácil encontrar pruebas de la " necesidad " de un plan de retención de datos en la Unión Europea .

(src)="6.2"> То също така подчертава факта , че липсва система за надзор , която ще позволи на гражданите да наблюдават влиянието на предложената програма върху правата им за личен живот .
(trg)="5.2"> Además , no se le está dando la suficiente importancia al hecho de que no exista ningún sistema de supervisión que permita a los ciudadanos controlar el impacto del programa sobre sus derechos de privacidad .

(src)="6.3"> Може би най-обезпокоителният детайл , който е потвърден от писмото , е , че доставчиците на услуги вече са съхранявали съобщения , чатове , качвания в и изтегляния от мрежата .
(trg)="5.3"> Quizá , el dato más inquietante , corroborado por la carta , es que los proveedores del servicio ya han estado almacenando mensajes instantáneos , chats , cargas y descargas .

(src)="6.4"> Този вид събиране на данни попада извън обхвата на ДСД .
(trg)="5.4"> Este tipo de recopilación de datos no está incluido en la directiva .

(src)="6.5"> Освен това , в писмото се посочва , че " неназовани " играчи се стремят да разширяват употребата на ДСД , за да включи възможността за завеждане на дело за нарушаване на авторски права , включително и " незаконно изтегляне " .
(trg)="5.5"> Por otra parte , la carta señala que actores " no identificados " buscan ampliar los usos de la directiva para que incluya el enjuiciamiento de la violación de los derechos de autor y las " descargas ilegales " .

(src)="6.6"> Според закона , това не е тежко престъпление и следователно е извън обхвата на ДСД .
(trg)="5.6"> Ya que este no es un delito grave , no está incluido en la directiva .

(src)="7.1"> В отговор на това изтекло писмо , от организацията Европейски Дигитални Права ( European Digital Rights , EDRi ) заявиха : " изтеклият документ обаче показва , че Комисията не може нито да докаже необходимостта , нито съразмерността на Директивата за съхранение на данни - и въпреки това иска да я запази " .
(trg)="6.1"> Ante esta filtración , la iniciativa europea de Derechos Digitales ( EDRI ) declaró : “ El documento filtrado muestra que la Comisión , a pesar que no puede probar ni la necesidad ni la proporcionalidad de la directiva sobre la retención de datos , sigue apoyándola . "

(src)="7.2"> Изтеклото писмото също така разкрива , че Европейската комисия преценява възможността за изменение на директивата .
(src)="7.3"> Комисията е поръчала проучване на запазването на данни в ЕС и по света .
(trg)="6.2"> Dicha carta también reveló que la Comisión Europea está evaluando la posibilidad de enmendar la directiva y ha encargado un estudio de la preservación de datos en la UE y en todo el mundo .

(src)="7.4"> Според писмото , това проучване трябва да бъде завършено до май 2012 г .
(trg)="6.3"> De acuerdo con la carta , este estudio estará completo en mayo de 2012.

(src)="8.1"> Прекратяване на съхранението на данните : конституционни предизвикателства
(trg)="7.1"> Acabar con la retención de datos : Desafíos Constitucionales

(src)="9.1"> Конституционни съдилища са започнали да преценяват законността на тази схемата за масово наблюдение .
(trg)="8.1"> Los tribunales constitucionales han empezado a adquirir relevancia a la hora de juzgar la legalidad de este plan de vigilancia en masa .

(src)="9.2"> В решение , празнувано от защитниците на личната информация , чешкият Конституционен съд обяви през март 2011 г . , че Чешкият закон за запазването на данни е противоконституционен .
(trg)="8.2"> En una decisión aclamada por defensores privados , el Tribunal Constitucional checo declaró en marzo de 2011 que la ley checa de retención de datos no era constitucional .

(src)="9.3"> Януари т . г . , същият съд нанесе още един удар на задържането на данни чрез отмяна на част от Наказателно-процесуалния кодекс , който би позволил достъпа на право-прилагащите органи до данни , съхранявани доброволно от операторите .
(trg)="8.3"> Anteriormente , ese mismo mes , el mismo Tribunal asestó un golpe importante a la retención de datos al anular parte del Código Procesal Penal que habría permitido el acceso de las fuerzas de la ley a los datos almacenados voluntariamente por los operadores .

(src)="9.4"> Много важно е да се посочи , че чешкият съд използва завладяващ език в изразяването на значението на защитата на трафика на данни .
(trg)="8.4"> Lo que es más importante , el Tribunal checo utilizó un lenguaje muy convincente para expresar la importancia de la protección de datos referentes al tráfico .

(src)="9.5"> Според съда , събирането на данни за трафик и за комуникации упълномощава прилагането на еднакви правни гаранции , тъй като и двете имат един и същ " интензитет на намеса " .
(trg)="8.5"> El Tribunal declaró que la recopilación de datos de tráfico y de datos de comunicación daban garantías legales idénticas , ya que ambas tienen la misma " intensidad de interferencia . "

(src)="10.1"> Ние , от Фондацията " Електронни граници ' ' , не можe да сме по-съгласни с това .
(trg)="9.1"> No podríamos estar más de acuerdo .

(src)="10.2"> Чувствителни данни от такъв характер изискват по-силна защита , а не одобрен достъп .
(trg)="9.2"> Los datos de esta naturaleza requieren más protección , no que se tenga un acceso completo a ellos .

(src)="10.3"> Физическите лица не следва да се притесняват дали един вид лична информация има по-малко защита от друг .
(trg)="9.3"> La gente no debería tener que preocuparse sobre si un tipo de información privada está menos protegida que otra .

(src)="11.1"> Ян Воборил от IuridicumRemedium , който заведе правната жалба срещу Чешкия закон за запазване на данни , каза на Фондацията " Електронни граници ' ' :
(trg)="9.4"> Jan Vobořil, de Iuridicum Remedium , que lideró la denuncia contra la ley checa de retención de datos, dijo a la EFF:

(src)="12.1"> Вярвам , че и двете решения ще помогнат да се гарантира , че новото законодателство ще прилага същите ограничения , които съществуват за използване на данните от подслушване .
(src)="12.2"> Те включват строги предпазни мерки за защита на личните данни на гражданите от достъпа на правителството , задължението за информиране на лицата относно използването на техните данни и така нататък .
(trg)="9.5"> Yo creo que ambas decisiones ayudarán a garantizar que la nueva legislación mantenga las mismas restricciones que existen a la hora de pinchar el teléfono , como por ejemplo que se garantice a los ciudadanos la privacidad de los datos cuando el gobierno acceda a ellos , la obligación de informar a los usuarios sobre el uso de sus datos , etcétera .

(src)="14.1"> Няколко други съдилища в страните-членки на ЕС също се произнасят по незаконосъобразността на закони за съхранение на данни .
(trg)="9.6"> Otros tribunales de varios países miembros de la UE también se han pronunciado sobre la ilegimitidad de las leyes de retención de datos .

(src)="14.2"> По-рано през 2009 г . , румънският Конституционен съд отхвърли налагането на текуща , обхватна програма за запазването на данни за трафика .
(trg)="9.7"> En 2009 , el Tribunal Constitucional rumano rechazó la imposición de un amplio programa de retención de datos en desarrollo .

(src)="14.3"> Съдът правилно подчерта , че задължителното съхранение на данните преобръща презумпцията за невинност по начин , който да третира всички румънци като потенциални заподозрени .
(trg)="9.8"> El Tribunal subrayó que la retención obligatoria de datos anula la presunción de inocencia de manera que se considera a todos los rumanos como potenciales sospechosos .

(src)="14.4"> Въпреки това съдебно решение , нов законопроект за запазване на данните бе въведен в парламента ( който Сената най-накрая отхвърли в края на 2011г . ) .
(trg)="9.9"> A pesar de la decisión de este tribunal , un nuevo borrador de proyecto de ley sobre la retención de datos se introdujo en el Parlamento , pero el Senado la rechazó finalmente a finales de 2011.

(src)="15.1"> През март 2010г . германският съд обявява за противоконституционен германския закон за задължително задържане на данни .
(trg)="10.1"> En marzo de 2010 , un Tribunal alemán declaró anticonstitucional la ley alemana de retención de datos .

(src)="15.2"> Първоинстанционният съд разпореди заличаването на събраните данни и потвърди , че тяхното запазване може да " предизвика едно многослойно заплашително чувство , че си под наблюдение и че може да намали непредубеденото възприемане на основните права в много области " .
(trg)="10.2"> El Tribunal ordenó que se eliminaran todos los datos almacenados y afirmó que la retención de datos podía " provocar la amenazadora sensación de estar siendo observado , lo que puede disminuir la percepción objetiva de los derechos básicos de la persona en muchos sentidos . "

(src)="15.3"> Искът беше предявен от 34 000 граждани чрез инициатива на AK Vorrat ( германската работна група срещу запазване на данни ) .
(trg)="10.3"> La demanda la interpusieron 34,000 ciudadanos a través de la iniciativa de AK Vorrat , el grupo de trabajo alemán que lucha contra la retención de datos .

(src)="16.1"> В Ирландия , съдът се позовава на Европейския съд ( European Court of Justice ) по случая и оспорва законосъобразността на ДСД , благодарение на жалбата от Цифрови Права Ирландия .
(trg)="11.1"> En Irlanda , el Tribunal está consultando el caso que cuestiona la legalidad de la directiva europea al Tribunal de Justicia de la UE gracias a la denuncia de Digital Rights Ireland .

(src)="16.2"> Ирландският съд призна значението на определянето на " легитимни правни ограничения за наблюдателните техники , използвани от правителствата " и с право подчерта , че " без достатъчно правни гаранции , възможността за злоупотреби и неоправдано нахлуване в личния живот е очевидна " .
(trg)="11.2"> El Tribunal irlandés afirmó la importancia de definir “ los límites legales legítimos de las técnicas de vigilancia empleadas por los gobiernos” , y subrayó que “ sin las garantías legales suficientes , el potencial para que tengan lugar ciertos abusos e invasiones de la intimidad es innegable . "

(src)="16.3"> Съдилища в Кипър и България също са обявили противоконституционни техните задължителни закони за запазване на данните .
(trg)="11.3"> Los Tribunales de Chipre y Bulgaria también han declarado anticonstitucional su ley sobre la retención obligatoria de datos .

(src)="17.1"> ДСД принуждава страните-членки на ЕС да прилагат директивата в националното си законодателство .
(trg)="12.1"> La directiva europea sobre la retención de datos obliga a los países miembros de la UE a incorporarla a sus respectivas leyes .

(src)="17.2"> За щастие , много държави-членки все още не са го направили .
(trg)="12.2"> Por suerte , muchos países miembros todavía no lo han hecho .

(src)="17.3"> Чешката република , Германия , Гърция , Румъния и Швеция не са приели тази част от законодателството , въпреки натиска оказан от страна на Европейската комисия в тази посока .
(trg)="12.3"> La República Checa , Alemania , Grecia , Rumanía y Suecia no han aprobado esta legislación , a pesar de la insistencia de la Comisión Europea .

(src)="17.4"> В Австрия , законът за защита на данните влезе в сила през април 2012.
(trg)="12.4"> En Austria , la ley de protección de datos entrará en vigor en abril de 2012.

(src)="17.5"> AKVorrat Австрия планира да използва всички правни средства , за да оспорва законността на ДСД .
(trg)="12.5"> AK Vorrat Austria planea emplear todos los medios legales para cuestionar la legalidad de la directiva europea .

(src)="17.6"> Те също така предадоха петиция до австрийския парламент с иск от правителството да се бори срещу ДСД на европейско равнище , както и да преразгледа всичкото съществуващо анти-терористично законодателство .
(trg)="12.6"> Además , ha enviado una petición al Parlamento austriaco pidiendo al gobierno que luche contra esta medida en la UE y que revise toda la legislación anti-terrorista existente .

(src)="17.7"> В Словакия , неправителствената организация Институт за Европейско информационно общество се противопоставя на изпълнението на словашкия закон за запазване на данните .
(trg)="12.8"> En Eslovaquia , la ONG European Information Society Institute se opone a la ley eslovaca sobre la aplicación de la retención de datos .

(src)="18.1"> Междувременно , групи от гражданското общество провеждат на кампании срещу този потиснически закон за запазване на данни .
(trg)="13.1"> Al mismo tiempo , numerosas organizaciones de la sociedad civil están desarrollando campañas contra esta ley opresiva .

(src)="18.2"> Заедно с Фондацията " Електронни граници " и AKVorrat , асоциацията Eвропейски Дигитални Права ( EДП ) се бори за отмяна на ДСД в полза на целево събиране на данни за трафика .
(trg)="13.2"> La EDRI , junto con la EFF y AK Vorrat , ha luchado para revocar esta directiva europea y para defender la recopilación selectiva de datos .

(src)="18.3"> EДП е съобщавала и преди , че Deutsche Telekom незаконно използва данни от телекомуникационния трафик и за местоположението , за да шпионира около 60 лица , между които журналисти , мениджъри и синдикални лидери .
(trg)="13.3"> La EDRI ya ha mencionado con anterioridad que Deutsche Telekom , una compañía de telecomunicaciones alemana , utilizaba ilegalmente los datos de tráfico de comunicaciones y de ubicación para espiar a alrededor de 60 personas , entre los que se incluían periodistas , directivos y líderes de sindicatos .

(src)="18.4"> Те също така съобщават , че две основни разузнавателни агенции в Полша използват съхранени данни за трафика и за абоната с цел незаконното разкриване на журналистически източници , без какъвто и да е съдебен надзор .
(trg)="13.4"> También informaron que dos grandes agencias de inteligencia de Polonia usaba los datos de sus suscriptores para revelar de manera ilegal las fuentes de información de los periodistas sin ninguna supervisión judicial .

(src)="18.5"> Това са само няколко примера , в които указите за съхранение на данни пряко застрашават свободата на словото и правата на неприкосновеността на личния живот на лицата .
(trg)="13.5"> Estos son sólo algunos ejemplos en los que las políticas de retención de datos han amenazado directamente los derechos de expresión y de privacidad de las personas .

(src)="19.1"> ДСД е заплаха за неприкосновеността на личния живот и анонимността в Интернет , и е доказано , че нарушава личните права на 500 милиона европейци .
(trg)="14.1"> Esta directiva es una amenaza para la privacidad y el anonimato en Internet y se ha demostrado que constituye una violación de los derechos de privacidad de 500 millones de europeos .

(src)="19.2"> ЕФР и асоциацията EДП ще продължат борбата за отмяна на ДСД , благосклонна към събирането на целенасочена информация за трафика .
(trg)="14.2"> La EFF , junto con la EDRI , continuará luchando por la revocación de la directiva y a favor de una recopilación selectiva de datos de tráfico .

(src)="20.1"> Задължително съхранение на данни в Съединените щати
(trg)="15.1"> La retención obligatoria de datos en Estados Unidos

(src)="21.1"> Два законопроекта , внесени в Конгреса на САЩ през 2009 г . , изискваха всички Интернет доставчици и оператори на WiFi точки за достъп да водят документация за Интернет потребителите за най-малко две години , за да съдействат на полицейските разследвания .
(trg)="16.1"> Dos proyectos de ley introducidos en el Congreso de EEUU en 2009 habrían hecho que todos los proveedores de Internet y los operadores de puntos de acceso a redes WiFi tuvieran que guardar un historial de los usuarios de internet durante al menos dos años para facilitar las investigaciones policiales .

(src)="21.2"> Нито един от законопроектите не стана закон .
(trg)="16.2"> Ninguno de los dos pasó a ser una ley .

(src)="22.1"> Някои законодатели и служители от право-прилагащите органи продължават да твърдят , обаче , че задължителното запазване на данните е необходимо за разследването на детската порнография онлайн и други престъпления в Интернет .
(trg)="16.3"> Algunos legisladores y oficiales del orden sostienen , sin embargo , que la retención obligatoria de datos es necesaria para investigar la pornografía infantil online y otros crímenes cometidos por Internet .

(src)="22.2"> През януари 2011 г . , Подкомисията за Престъпността , Тероризма и Вътрешната сигурност на Камарата на представителите за съдебната власт в САЩ проведе съдебното заседание , което обсъди дали Конгресът трябва да приеме закон , принуждаващ Интернет и телекомуникационните доставчиците да изискват потребителски данни за трафика .
(trg)="16.4"> En enero de 2011 , el Subcomité de Crimen , Terrorismo y Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de EEUU celebró una audiencia en la que se debatió si el Congreso debía aprobar la legislación que obligaría a los proveedores de internet y telecomunicaciones a registrar los datos de tráfico de los usuarios .

(src)="22.3"> През май 2011г . , беше въведен в Камарата на представителите законопроект H. R. 1981 , който изисква запазването на тези данни .
(trg)="16.5"> En mayo de 2011 , la H.R. 1981 , que requeriría la retención de dichos datos de tráfico , se introdujo en la Cámara de Representantes .

(src)="23.1"> Този законопроект е все още жив и продължава да бъде заплаха за неприкосновеността на личния живот и анонимността на всички американци .
(trg)="16.6"> Este proyecto de ley sigue debatiéndose y constituye una amenaza para la privacidad y el anonimato de todos los americanos .

(src)="23.2"> ЕФР се присъедини към организации за гражданските свободи и потребителски организации , в публично опълчване на законопроекта H. R. 1981.
(trg)="16.7"> La EFF se ha unido a varias organizaciones de consumidores y a las que luchan por las libertades civiles oponiéndose públicamente a la H.R. 1981.

(src)="23.3"> Вие също можете да се присъедините към Фондацията " Електронни граници " и да ни помогнете да победим този законопроект , преди той да се превърне в закон .
(trg)="16.8"> Únete a la EFF y ayúdanos a acabar con este proyecto de ley antes que lo aprueben .

(src)="23.4"> Свържете се с вашия представител сега .
(trg)="16.9"> Ponte en contacto con tu representante .

(src)="24.1"> —
(src)="25.1"> Катица Родригез е директор Международни права във Фондацията " Електронни граници " .
(src)="25.2"> Twitter : @txitua
(trg)="17.1"> Katitza Rodriguez es la directora del departamento de Derechos Internacionales en la Electronic Frontier Foundation . @txitua

# bg/2012_03_130.xml.gz
# es/2012_02_23_el-mundo-se-solidariza-con-los-tibetanos_.xml.gz


(src)="1.1"> По света : бдения за солидарност с тибетците
(trg)="1.1"> El mundo se solidariza con los tibetanos

(src)="2.1"> От началото на февруари 2012 , по целия свят се осъществиха серии на глобални бдения за изразяване на солидарност с тибетците , в следствие на призив от премиера , д-р Лобсанг Сангай .
(trg)="1.2"> Desde principios de febrero de 2012 , se realizaron varias vigilias en todo el mundo para manifestar solidaridad con los tibetanos , en respuesta al pedido del Kalon Tripa , el doctor Lobsang Sangay .

(src)="2.2"> Тъй като 22 февруари е тибетската Нова година , активисти призовават за нова серия от действия за солидарност .
(trg)="1.3"> Con motivo del año nuevo tibetano , que se celebra el 22 de febrero , los activistas pidieron otra ronda de acción solidaria .

(src)="3.1"> Карта на бденията в солидарност с Тибет , 8 февруари 2012
(trg)="2.1"> Mapa de las vigilias mundiales en solidaridad con los tibetanos el 8 de febrerp de 2012.

(src)="4.1"> " Още от инвазията в Тибет , китайското правителство твърди , че иска да създаде социалистически рай .
(trg)="3.1"> Desde la invasión del Tíbet , el Gobierno de China sostiene que busca crear un paraíso socialista .

(src)="4.2"> Въпреки това , основни човешки права биват отказвани на тибетците , крехкото правителство бива разрушавано , тибетският език и култура биват асимилирани , портрети на Негово светейшество Далай Лама са забранени , а тибетците са икономически маргинализирани .
(trg)="3.2"> Sin embargo ; los tibetanos no gozan de los derechos humanos básicos ; se está destruyendo el frágil ambiente ; la cultura y el lenguaje de los tibetanos están desapareciendo ; se prohíben los retratos de su santidad , el Dalai Dama ; y los tibetanos están siendo víctimas de una marginalización en términos económicos .

(src)="4.3"> Тибет е почти затворен .
(trg)="3.3"> El Tíbet está prácticamente clausurado .

(src)="4.4"> Понастоящем , на чужденците им е забранено да пътуват до Тибет и всъщност , целият регион е под необявен военен контрол .
(trg)="3.5"> Actualmente , la región entera está bajo el mando de una ley marcial no declarada .

(src)="5.1"> Призовавам китайското ръководство да обърне внимание на призивите на протестиращите тибетци и на тези , които извършиха самозапалвания .
(trg)="4.1"> Insto a los líderes de China a escuchar las súplicas de los protestantes tibetanos y de aquellos que se han autoinmolado .

(src)="5.2"> Никога няма да обърнете тибетското недоволство и да възстановите стабилност чрез насилие и убийства .
(trg)="4.2"> Nunca se va a poder escuchar a los reclamos genuinos de los tibetanos ni se va a lograr la restauración de la estabilidad por medio de la violencia y de los asesinatos .

(src)="5.3"> Единственият начин да решите Тибетския въпрос и да доведете до продължителен мир , е чрез уважаване правата на тибетския народ и чрез диалог .
(trg)="4.3"> La única forma de resolver el problema y lograr la paz es respetando los derechos de los tibetanos y dialogando .

(src)="5.4"> Като хора силно обвързани с мирния диалог , ползването на насилие срещу тибетците е неприемливо и трябва да бъде силно осъдено от всички хора в Китай и по целия свят .
(trg)="4.4"> Como una persona comprometida con el diálogo pacifista , considero que la violencia contra los tibetanos es inaceptable y que debe ser condenada por todos los ciudadanos de China y del mundo .

(src)="6.1"> Призовавам международната общност да покаже солидарност и да изяви мнение в подкрепа на основните права на тибетския народ в този критичен момент .
(trg)="4.5"> Le pido a la comunidad internacional que muestre solidaridad y alce sus voces a favor de los derechos fundamentales de los tibetanos en este momento tan difícil .

(src)="6.2"> Моля международната общност и Обединените Нации да изпратят делегация в Тибет и , също така , световните медии да имат гарантиран достъп до региона .
(trg)="4.6"> Pido que la comunidad internacional y las Naciones Unidas envíen una delegación de investigación al Tibet y que los medios de comunicación mundiales tengan acceso a la región .

(src)="6.3"> Ръководството в Пекин трябва да знае , че да убиваш собствените си ‘ членове на семейството ’ е в директно нарушение на международните и китайски закони , и подобни действия ще хвърлят сянка още повече върху моралната легитимност на Китай и нейното положение в международните отношения . "
(trg)="4.7"> Los líderes de Beijing deben saber que matar a los " miembros de su propia familia " viola de manera evidente la legislación internacional y China .
(trg)="4.8"> Dichos actos causarán más dudas sobre la legitimidad moral de China y su postura en los asuntos mundiales .

(src)="8.1"> По време на визитата на китайския вице-президент Си Дзинпин до Съединените щати миналата седмица , тибетски активисти приветстваха Си и групата от събрали се поддръжници , с истории за състоянието на човешките права в Китай .
(trg)="4.9"> Cuando el vicepresidente chino Xi Jingping visitó los Estados Unidos la semana pasada , los activistas tibetanos lo recibieron , a él y a su grupo organizado de defensores , con historias sobre la situación de los derechos humanos en China .

(src)="9.1"> YouTube видео , направено на 15 февруари в Мускантин , Айова :
(trg)="5.1"> A continuación hay un video del 15 de febrero filmado en Muscatine , Iowa :

(src)="10.1"> С приближаването на тибетската нова година , в Хонг Конг активисти организираха нощно бдение със свещи пред офиса на Китайските правителствени връзки като траур за самозапалилите се в призив за свободен Тибет .
(trg)="6.1"> Con la venida del año nuevo tibetano , un grupo de activistas de Honk Kong ha organizado una noche de vigilia en las afueras de la oficina de enlace del Gobierno de China , para honrar a los tibetanos que se autoinmolaron y para pedir la liberación del Tíbet .

(src)="10.2"> В допълнение , повече от 240 души се записват за Молитвения фестивал , за да изразят солидарност с тибетците :
(trg)="6.2"> Asimismo , más de 240 personas se anotaron para el evento plegarias y velas * para expresar su solidaridad con los tibetanos

(src)="11.1"> В Тибет , от 27 февруари 2009 до 19 февруари 2012 , 23 тибетци са се самозапалили в протест за свободен Тибет и за завръщането на Далай Лама .
(trg)="7.1"> desde el 27 de febrero de 2009 al 19 de febrero de 2012 , 23 tibetanos se han autoinmolado en Tíbet , en reclamo de la libertad de la región y del regreso del Dalai Dama .

(src)="11.2"> 15 от тях са загубили живота си .
(trg)="7.2"> 15 de ellos han perdido sus vidas .

(src)="11.3"> При потисническите обстоятелства в Тибет , самозапълването е краен акт на ненасилствена манифестация .
(trg)="7.3"> Debido a la situación de represión que se vive en el Tíbet , la autoinmolación es el acto más extremo de protesta sin recurrir a la violencia .

(src)="11.4"> Тибетският въпрос изглежда далечен за нас , но , като човешки същества , не означава , че не можем да направим нещо .
(trg)="7.4"> El problema del Tíbet parece estar muy lejos nuestro , pero no significa que no podamos hacer nada como seres humanos .

(src)="11.5"> Най-малкото би могло да се молим за мъртвите .
(trg)="7.5"> Por lo menos , deberíamos rezar por sus muertos .

(src)="12.1"> Една от духовните практики сред тибетските будисти е да предложиш запалена свещ , която представлява просветлението на мъдростта и пречистването от лоша карма .
(trg)="7.6"> Una de las prácticas espirituales de los budistas tibetanos consiste en ofrecer una vela de cera encendida , que representa la iluminación de la sabiduría y la purificación del Karma negativo .

(src)="12.2"> Следвайки това вярване , ние също би трябвало да запалим свещ за тибетците , които са се самозапалили , и да се помолим за Тибет .
(trg)="7.7"> Nosotros , siguiendo esta creencia , también deberíamos prender una vela por todos los tibetanos que se han autoinmolado y rezar por el Tíbet .

(src)="13.1"> * Допълнителна информация : авторът на оригиналния постинг е домакин на Facebook събитието " Butter Lamp Pray " .
(trg)="8.1"> *Aviso : El autor es organizadora del evento de facebook " Plegarias y velas " .

(src)="14.1"> Снимките по-горе са от Годишния марш за Свободен Тибет в центъра на Лондон , Великобритания , лиценз Sinister Pictures в Demotix .
(trg)="9.1"> La imagen en miniatura y la destacada muestran la Marcha por la Liberación del Tíbet en el centro de Londres , Reino Unido , de sinister pictures , Copyright Demotix ( 12/ 03/ 2011 )

# bg/2012_03_88.xml.gz
# es/2012_03_02_manifestacion-global-contra-el-dictador-sirio_.xml.gz


(src)="1.1"> Световен марш срещу сирийския диктатор
(trg)="1.1"> Manifestación global contra el dictador sirio

(src)="2.1"> Този пост е част от нашето специалното покритие по темата Сирийски протести 2011 ( на английски ) .
(trg)="6.1"> Este post forma parte de nuestra cobertura especial Protestas en Siria 2011.