# am/2012_09_119.xml.gz
# my/2012_09_470.xml.gz


(src)="3.1"> የፀደቀው ሕግ አሁንም በሥራ ላይ ለመዋል ፣ የላዕላይ ፓርላማውን ፈቃድ እና ሕጎች ሁሉ በዮርዳኖስ በተግባር ላይ ከመዋላቸው በፊ የሚያስፈልጋቸው የዳግማዊ ንጉሥ አብዱላህን ፊርማን ይጠብቃል ፡ ፡
(trg)="1.4"> တစ ် ဆက ် တည ် းတွင ် ပင ် တက ် ကြွလှုပ ် ရှားသူများနှင ့ ် သတင ် းထောက ် များက လွှတ ် တော ် ရှေ ့ တွင ် ဆန ္ ဒထုတ ် ဖော ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="3.2"> ጀሚል ኒመሪ የተባሉ ፣ አዋጁን የተቃወሙ የፓርላማ አባል ፣ አዋጁን ከመቃወምም ባሻገር ሰልፉ ላይም ተሳትፈዋል ፡ ፡
(trg)="1.5"> အကြောင ် းမှာ ထိုပုဒ ် မအတွက ် လွှတ ် တော ် အမတ ် အများစုက မဲပေးအတည ် ပြုခဲ ့ ကြ ၍ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="3.3"> እንደርሳቸው አባባል እንዲህ ዓይነት አዋጆች ነፃነትን በመገደብ የሕዝቦችን ድምጽ ብቻ ለማፈን ይጠቅማሉ ፡ ፡
(trg)="3.3"> ပါလီမန ် အမတ ် တစ ် ဦးဖြစ ် ပြီး ထိုပုဒ ် မကို ဆန ့ ် ကျင ် မဲပေးခဲ ့ သူ ၊

(src)="4.1"> አዲሱ ሕግ በይነመረብን ቅድመምርመራ እና ቁጥጥር የሚያጋልጥ ነው ፤ የድረአምባዎች ( websites ) ባለቤቶችን በመንግስት እንዲመዘገቡ እና ‹ ‹ ልክ እንደሌሎቹ ሕትመቶች › › ፈቃድ እንዲያወጡ ይጠይቃል ፡ ፡
(trg)="4.2"> ယင ် းဥပဒေက ဝက ် ( ဘ ် ) ဆိုက ် ပိုင ် ရှင ် များကို " အခြားပုံနှိပ ် ထုတ ် ဝေရေးများနည ် းတူ " အစိုးရနှင ့ ် မှတ ် ပုံတင ် ပြီး ခွင ့ ် ပြုချက ် လိုင ် စင ် ရယူစေသည ် ။

(src)="5.1"> በረቂቅ አዋጁ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ የተነሳበት ሲሆን ፣ ወዲያውም በመረብዜጎች ( netizens ) ሚያስከትለው ጦስ ዙሪያ ትኩረትን ለመሳብ በሚል የመስመር ላይ እንቅስቃሴን አስጀምሯል ፡ ፡
(trg)="6.1"> တွစ ် တာပေါ ် တွင ် ကွန ် ယက ် နိုင ် ငံသားများက ထိုကဲ ့ သို ့ သော ပုဒ ် မမျိုးအပေါ ် တွင ် ၏ ၄င ် းတို ့ ၏ လက ် သင ့ ် မခံနိုင ် မှုကို ထုတ ် ဖော ် ပြောကြသည ် ။

(src)="7.1"> የበይነመረብ ነፃነት ቀብር አጀማመር በዮርዳኖስ ፓርላማ ፊት ለፊት ፡ ፡
(trg)="9.3"> အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ရဲ ့ အသုဘကတော ့ စပါပြီ ။

(src)="8.1"> ሞሐመድ አልቃድ በትዊቱ @ moalQaq : የበይነመረብ ነፃነት ቀብር ተጀምሯል
(trg)="10.1"> သူက ဆန ္ ဒပြပွဲမှ ဓာတ ် ပုံတစ ် ပုံကိုလည ် း မျှဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="10.1"> ኒዛር ሳማሪም በበኩሉ : ‪ @ NizarSam : የተወካዮች ምክር ቤት የሕግ ማሻሻያውን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት አሳለፈ … አሳፋሪ ነው
(trg)="11.3"> မကြာခင ် လေးကပဲ လွှတ ် တော ် ကိုယ ် စားလှယ ် တွေက ပုံနှိပ ် ထုတ ် ဝေရေးဥပဒေ ပြင ် ဆင ် ချက ် ကို အတည ် ပြုလိုက ် ကြပြီ .

(src)="11.1"> ‪
(trg)="11.4"> .

(src)="12.3"> ‪ # freenetjo
(trg)="13.6"> @ Jor2Day ၊

(src)="12.4"> ሐሺም አል ባላውነህም በትዊቱ ፡
(trg)="14.2"> ‪ @ HaninSh ၊

(src)="13.3"> ሴኔቱ ( ላዕላይ ምክርቤቱ ) እኮ መጀመሪያ ሊያፀደቀው ይገባል … .
(trg)="14.11"> စီးပွားရေးအကျပ ် အတည ် းကြားက " ပြောင ် မြောက ် လိုက ် တဲ ့ " အစိုးရရဲ ့ ယုတ ္ တိဗေဒပါပဲ ။

(src)="13.5"> የሻህዘይዶ ምላሽ ፤
(trg)="14.15"> @ Mayousef ၊

(src)="13.7"> ' አጀብ ' የመንግስት አመክንዮ እየወደቀ ነው ፡ ፡
(trg)="15.1"> ဖာဒီ ဇက ် မောက ် က မှတ ် ချက ် ပြုသည ် မှာ ၊

(src)="13.8"> # FreeNetJo "
(trg)="15.2"> @ ArabObserver ၊

(src)="15.1"> ሞሐመድ ሻዋሽም ሲያስጠነቅቅ :
(trg)="17.4"> မင ် းတို ့ တော ့ မီးနဲ ့ ကစားနေတာပဲ ၊

(src)="17.2"> እሱ እንደሚለው ፡
(trg)="18.5"> ဆင ် ဆာဖြတ ် ၊

(src)="20.2"> @ BshMosawer : ' የገጣጦች ' ፓርላማ … መከራችሁን የምታዩበትን ቀን እናፍቃለሁ !
(trg)="20.4"> မင ် းတို ့ နစ ် နာခံစားရမယ ့ ် နေ ့ ကို ငါမျှော ် လင ့ ် နေတယ ် ။

(src)="21.1"> አቀንቃኞች በAvaaz .
(trg)="21.1"> Avaaz .

(src)="21.2"> com ላይ " በይነመረብን አድን " በሚል ዳግማዊ ንጉሥ አብዱላህ ፣ የመረጃ ሚኒስትር እና የፓርላማ አባላት በፕሬስ እና ሕትመት ሕጉ ማሻሻይ ላይ ድጋሚ እንዲያስቡ የሚጠይቅ ፊርማ ማሰባሰብ ተጀምሯል ፡ ፡
(trg)="21.2"> com တွင ် ဆန ္ ဒထုတ ် ဖော ် လှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုကို တက ် ကြွလှုပ ် ရှားသူများက စတင ် ခဲ ့ ပြီး " အင ် တာနက ် ကို ကယ ် တင ် ပါ " ဟု ခေါင ် းစဉ ် တပ ် ခဲ ့ သည ် ။