# es_PE/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# sl/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado
(trg)="s1"> Nastavitve dostopnosti _ tipkovnice

(src)="s2"> Ay _ uda
(trg)="s2"> _ Pomoč

(src)="s3"> _ Acerca de
(trg)="s3"> _ O programu

(src)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX
(trg)="s4"> Tovarna vstavkov stanj AccessX

(src)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado
(trg)="s5"> Tovarna vstavkov stanj dostopnosti tipkovnice

(src)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado
(trg)="s6"> Stanje dostopnosti tipkovnice

(src)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado
(trg)="s7"> Pokaži stanje možnosti dostopnosti tipkovnice

(src)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters
(trg)="s8"> Pokaže stanje možnosti AccessXdocumenters

(src)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >
(trg)="s9"> Matic Žgur < mr \ .zgur \ @ gmail \ .com > Nejc Novak < nejc \ .novak \ @ guest \ .arnes \ .si > Andraž Tori < andraz \ .tori1 \ @ guest \ .arnes \ .si > Matej Urbančič < mateju \ @ svn \ .gnome \ .org >

(src)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s
(trg)="s10"> Napaka med zagonom pregledovalnika pomoči : % s

(src)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s
(trg)="s11"> Napaka med zagonom pogovornega okna z nastavitvami tipkovnice : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> Estado de AccessX
(trg)="s13"> Stanje AccessX

(src)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .
(trg)="s14"> Pokaži stanje tipkovnice , kadar so uporabljene možnosti dostopnosti

(src)="s15"> La extensión XKB no está activada
(trg)="s15"> Razširitev XKB ni omogočena

(src)="s16"> Error desconocido
(trg)="s16"> Neznana napaka

(src)="s17"> Error : % s
(trg)="s17"> Napaka : % s

(src)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado
(trg)="s18"> Prikaže trenutno stanje možnosti dostopnosti tipkovnice

(src)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »
(trg)="s19"> Battstat tovarna

(src)="s20"> Monitor de carga batería
(trg)="s20"> Kazalec stanja baterije

(src)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil
(trg)="s21"> Nadzoruj preostanek energije prenosnika

(src)="s22"> _ Preferencias
(trg)="s22"> _ Nastavitve

(src)="s23"> El sistema está funcionando con CA
(trg)="s23"> Sistem je priključen na električno omrežje

(src)="s24"> El sistema está funcionando con baterías
(trg)="s24"> Sistem poganja baterija

(src)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )
(trg)="s25"> Baterija je napolnjena ( % d % % )

(src)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante
(trg)="s26"> Preostaja neznano časa ( % d % % )

(src)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga
(trg)="s27"> Čas do napolnjenosti ni znan ( % d % % )

(src)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )
(trg)="s28"> Preostaja še % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )
(trg)="s29"> Do polnosti še % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s30"> Monitor de la batería
(trg)="s30"> Kazalec stanja baterije

(src)="s31"> La batería está recargada completamente
(trg)="s31"> Vaša baterija je sedaj povsem napolnjena

(src)="s32"> Notificación de batería
(trg)="s32"> Opomnik baterije

(src)="s33"> Le queda un % d % % de la capacidad total de su batería .
(trg)="s33"> Na voljo je še % d % % celotne kapacitete baterije .

(src)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .
(trg)="s34"> Da preprečite izgubo vašega dela : • priključite računalnik na električno omrežje ali • shranite odprte dokumente in izklopite računalnik .

(src)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .
(trg)="s35"> Da preprečite izgubo vašega dela : • zaustavite ( suspend ) računalnik , da prihranite energijo , • priključite računalnik na električno omrežje ali • shranite odprte dokumente in izklopite računalnik .

(src)="s36"> La batería se está agotando
(trg)="s36"> Vaša baterija je skoraj prazna

(src)="s37"> No hay ninguna batería presente
(trg)="s37"> Baterija ni prisotna

(src)="s38"> Estado de la batería desconocido
(trg)="s38"> Stanje baterije ni znano

(src)="s39"> N / D
(trg)="s39"> N / A

(src)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s
(trg)="s40"> Ob prikazovanju pomoči se je zgodila napaka : % s

(src)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .
(trg)="s41"> Ta pripomoček pokaže stanje baterije vašega prenosnika .

(src)="s42"> Backend de HAL activado .
(trg)="s42"> Osnova HAL vključena .

(src)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .
(trg)="s43"> Podedovana osnova ( ne-HAL ) vključena

(src)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería
(trg)="s44"> Lastnosti nadzornika polnjenja baterije

(src)="s45"> _ Apariencia :
(trg)="s45"> Videz

(src)="s46"> Vista _ compacta
(trg)="s46"> _ Skrčen pogled

(src)="s47"> ( muestra una imagen única para el estado y la carga )
(trg)="s47"> ( prikaži eno sliko za stanje in napetost )

(src)="s48"> Vista _ expandida
(trg)="s48"> _ Razširjen pogled

(src)="s49"> ( dos imágenes : una para el estado , otra para la carga )
(trg)="s49"> ( ločeni sliki : ena za stanje , druga za napetost )

(src)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :
(trg)="s50"> _ Prikaži čas / odstotek :

(src)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante
(trg)="s51"> Prikaži čas _ preostanka

(src)="s52"> Mostrar el _ porcentaje restante
(trg)="s52"> Prikaži _ odstotek preostanka

(src)="s53"> Notificaciones
(trg)="s53"> Obvestila

(src)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :
(trg)="s54"> _ Opozori , ko se napetost baterije spusti na :

(src)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente
(trg)="s55"> Prikaži opozorilo , ko je baterija napolnjena .

(src)="s58"> No hay ninguna batería presente
(trg)="s58"> Ni zaznane baterije

(src)="s60"> Nivel de valor rojo
(trg)="s60"> Stopnja rdeče vrednosti

(src)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .
(trg)="s61"> Nivo baterije , pod katerim je baterija prikazana rdeče . To je tudi vrednosti , pri kateri se prikaže opozorilo o nizki napolnjenosti baterije .

(src)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje
(trg)="s62"> Opozori , ko bo začelo zmanjkovati časa , namesto pri nizkih procentih .

(src)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje
(trg)="s63"> Uporabi vrednosti določene z rdečo kot čas , ki je preostal za prikaz opozorilnega pogovornega okna , namesto odstotkov .

(src)="s64"> Notificación de batería baja
(trg)="s64"> Opozorilo o nizki napolnjenosti baterije

(src)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja
(trg)="s65"> Opozori uporabnika , ko je baterije prazna .

(src)="s66"> Notificación de batería cargada
(trg)="s66"> Opozorilo o polnosti baterije

(src)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena
(trg)="s67"> Opozori uporabnika , ko je baterija polna .

(src)="s68"> Pitar para las advertencias
(trg)="s68"> Piskaj ob opozorilih

(src)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia
(trg)="s69"> Zapiskaj ob prikazu opozorila .

(src)="s70"> Vaciar desde arriba
(trg)="s70"> Črpaj iz vrha

(src)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .
(trg)="s71"> Prikaži merilnik baterije , ki se prazni iz vrha baterije . Uveljavljeno samo za pogled klasične baterije .

(src)="s72"> Batería vertical ( pequeña )
(trg)="s72"> Pokončna ( manjša ) baterija

(src)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel
(trg)="s73"> Na pultu prikaži pokončno , manjšo baterijo .

(src)="s74"> Muestra la batería horizontal
(trg)="s74"> Prikaži vodoravno baterijo

(src)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel
(trg)="s75"> Na pultu prikaži klasično , vodoravno baterijo .

(src)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje
(trg)="s76"> Prikaži oznako časa / procentov

(src)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 za brez oznake , 1 za procente in 2 za preostali časWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> odstotkovWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> minutos restantes
(trg)="s79"> minut še na voljo

(src)="s80"> Utilidad de estado de la batería
(trg)="s80"> Pripomoček za prikaz stanja baterije

(src)="s81"> Carga de la batería baja
(trg)="s81"> Baterija je skoraj prazna

(src)="s82"> Batería recargada completamente
(trg)="s82"> Baterija je znova povsem napolnjena .

(src)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres
(trg)="s83"> Tovarna vstavka za izbiro znakov

(src)="s84"> Paleta de caracteres
(trg)="s84"> Paleta znakov

(src)="s85"> Insertar caracteres
(trg)="s85"> Vstavi znake

(src)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Palete , ki so na voljoPILCROW SIGN

(src)="s87"> Insertar « % s »
(trg)="s87"> Vstavi " % s "

(src)="s88"> Insertar carácter especial
(trg)="s88"> Vstavi posebni znak

(src)="s89"> insertar carácter especial % s
(trg)="s89"> Vstavi posebni znak % s

(src)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .
(trg)="s90"> Vstavek Gnome pult za izbiro čudnih znakov , ki niso na moji tipkovnici . Izdano pod splošno javno licenco GNU .

(src)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación
(trg)="s91"> ZASTARELO - Znaki , ki se pokažejo ob zagonu vstavka

(src)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación
(trg)="s92"> Znaki prikazani ob zagonu vstavka

(src)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .
(trg)="s93"> Niz , ki ga je izbral uporabnik , ko je bil vstavek zadnjič uporabljen . Ta niz bo prikazan , ko uporabnik zažene vstavek .

(src)="s94"> Lista de paletas disponibles
(trg)="s94"> Seznam palet , ki so na voljo

(src)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles
(trg)="s95"> Seznam nizov , ki vsebujejo palete na voljo .

(src)="s96"> _ Editar
(trg)="s96"> _ Uredi

(src)="s97"> _ Paleta :
(trg)="s97"> _ Paleta

(src)="s98"> Entrada de paleta
(trg)="s98"> Vnos palete

(src)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres
(trg)="s99"> Spremeni paleto z dodajanjem ali odstranjevanjem znakov

(src)="s100"> Añadir paleta
(trg)="s100"> Dodaj paleto

(src)="s101"> Editar la paleta
(trg)="s101"> Uredi paleto

(src)="s102"> Lista de paletas
(trg)="s102"> Seznam palet

(src)="s103"> _ Paletas :
(trg)="s103"> _ Palete :