# es_GT/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# sk/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado
(trg)="s1"> Predvoľby prístupnosti _ klávesnice

(src)="s2"> Ay _ uda
(trg)="s2"> _ Pomocník

(src)="s3"> _ Acerca de
(trg)="s3"> _ O programe

(src)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX
(trg)="s4"> Vytváracie rozhranie pre aplet stavu AccessX

(src)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado
(trg)="s5"> Vytváracie rozhranie pre aplet stavu prístupnosti klávesnice

(src)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado
(trg)="s6"> Stav prístupnosti klávesnice

(src)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado
(trg)="s7"> Zobrazí stav funkcií pre sprístupnenie klávesnice

(src)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters
(trg)="s8"> Zobrazuje stav funkcií AccessX , ako sú prepínacie modifikátorydocumenters

(src)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >
(trg)="s9"> Stanislav Višňovský Marcel Telka < marcel \ @ telka \ .sk > Peter Tuhársky < tuharsky \ @ misbb \ .sk >

(src)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s
(trg)="s10"> Pri spúšťaní prehliadača pomocníka nastala chyba : % s

(src)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s
(trg)="s11"> Vyskytla sa chyba pri spúšťaní dialógového okna predvolieb klávesnice : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> Estado de AccessX
(trg)="s13"> Stav AccessX

(src)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .
(trg)="s14"> Zobrazí stav klávesnice , keď sú zapnuté funkcie sprístupnenia .

(src)="s15"> La extensión XKB no está activada
(trg)="s15"> Rozšírenie XKB nie je zapnuté

(src)="s16"> Error desconocido
(trg)="s16"> Neznáma chyba

(src)="s17"> Error : % s
(trg)="s17"> Chyba : % s

(src)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado
(trg)="s18"> Zobrazuje aktuálny stav funkcií pre sprístupnenie klávesnice

(src)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »
(trg)="s19"> Vytváracie rozhranie pre Battstat

(src)="s20"> Monitor de carga batería
(trg)="s20"> Sledovanie stavu nabitia batérie

(src)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil
(trg)="s21"> Sledovanie zostávajúcej kapacity batérie prenosného počítača

(src)="s22"> _ Preferencias
(trg)="s22"> _ Predvoľby

(src)="s23"> El sistema está funcionando con CA
(trg)="s23"> Systém je napájaný zo siete

(src)="s24"> El sistema está funcionando con baterías
(trg)="s24"> Systém je napájaný z batérie

(src)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )
(trg)="s25"> Batéria je nabitá ( % d % % )

(src)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante
(trg)="s26"> Zostáva neznámy čas ( % d % % )

(src)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga
(trg)="s27"> Neznámy čas ( % d % % ) do nabitia

(src)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )
(trg)="s28"> zostáva % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s do nabitia ( % d % % )

(src)="s30"> Monitor de la batería
(trg)="s30"> Sledovanie batérie

(src)="s31"> La batería está recargada completamente
(trg)="s31"> Batéria je už plne nabitá

(src)="s32"> Notificación de batería
(trg)="s32"> Správa o batérii

(src)="s33"> Le queda un % d % % de la capacidad total de su batería .
(trg)="s33"> Zostáva vám % d % % z celkovej kapacity batérie .

(src)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .
(trg)="s34"> Ak nechcete stratiť výsledky svojej práce , mali by ste : • prepnúť prenosný počítač do úsporného režimu , • pripojiť prenosný počítač na vonkajší zdroj energie ( do zásuvky ) , alebo • uložiť všetky otvorené dokumenty a vypnúť počítač .

(src)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .
(trg)="s35"> Ak nechcete stratiť výsledky svojej práce , mali by ste : • prepnúť prenosný počítač do úsporného režimu , • pripojiť prenosný počítač na vonkajší zdroj energie ( do zásuvky ) , alebo • uložiť všetky otvorené dokumenty a vypnúť počítač .

(src)="s36"> La batería se está agotando
(trg)="s36"> Batéria je už slabá

(src)="s37"> No hay ninguna batería presente
(trg)="s37"> Žiadna batéria nie je dostupná

(src)="s38"> Estado de la batería desconocido
(trg)="s38"> Neznámy stav batérie

(src)="s39"> N / D
(trg)="s39"> N / A

(src)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s
(trg)="s40"> Pri pokuse o zobrazenie Pomocníka nastala chyba : % s

(src)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .
(trg)="s41"> Tento nástroj zobrazuje stav batérie vášho prenosného počítača .

(src)="s42"> Backend de HAL activado .
(trg)="s42"> HAL infraštruktúra povolené

(src)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .
(trg)="s43"> Zastaralá ( nie HAL ) infraštruktúra povolená .

(src)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería
(trg)="s44"> Predvoľby Sledovania stavu batérie

(src)="s45"> _ Apariencia :
(trg)="s45"> _ Vzhľad :

(src)="s46"> Vista _ compacta
(trg)="s46"> Úsporné zobrazenie

(src)="s47"> ( muestra una imagen única para el estado y la carga )
(trg)="s47"> ( stav a úroveň nabitia zobrazuje jeden obrázok )

(src)="s48"> Vista _ expandida
(trg)="s48"> Rozšír _ ené zobrazenie

(src)="s49"> ( dos imágenes : una para el estado , otra para la carga )
(trg)="s49"> ( dva obrázky : jeden pre stav , druhý pre úroveň nabitia )

(src)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :
(trg)="s50"> _ Zobraziť čas / percentá :

(src)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante
(trg)="s51"> Zobraziť zostávajúci č _ as

(src)="s52"> Mostrar el _ porcentaje restante
(trg)="s52"> Zobraziť zostávajúce _ percentá

(src)="s53"> Notificaciones
(trg)="s53"> Oznámenia

(src)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :
(trg)="s54"> U _ pozorniť , keď sa batéria vybije na :

(src)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente
(trg)="s55"> _ Upozorniť , keď bude batéria plne nabitá

(src)="s58"> No hay ninguna batería presente
(trg)="s58"> Žiadna batéria nie je dostupná

(src)="s60"> Nivel de valor rojo
(trg)="s60"> Hodnota červenej úrovne

(src)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .
(trg)="s61"> Úroveň batérie pod touto hodnotou sa zobrazuje oranžovou farbou , spolu s hodnotou , pri ktorej sa má zobraziť upozornenie o slabej batérii .

(src)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje
(trg)="s62"> Upozorniť na slabú batériu radšej podľa času než podľa percenta

(src)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje
(trg)="s63"> Používať hodnotu , uvedenú v red _ value , ako zostávajúci čas do zobrazenia varovného okna , a nie ako percento .

(src)="s64"> Notificación de batería baja
(trg)="s64"> Upozornenie na slabú batériu

(src)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja
(trg)="s65"> Upozorniť , keď bude batéria slabá .

(src)="s66"> Notificación de batería cargada
(trg)="s66"> Upozornenie na plnú batériu

(src)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena
(trg)="s67"> Upozorniť , keď bude batéria plne nabitá

(src)="s68"> Pitar para las advertencias
(trg)="s68"> Varovať pomocou pípnutia

(src)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia
(trg)="s69"> Pípnuť pri zobrazení varovania .

(src)="s70"> Vaciar desde arriba
(trg)="s70"> Vyprázdniť zhora

(src)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .
(trg)="s71"> Zobrazovaný stav batérie vyprázdňovať zhora nadol . Implementované len pre tradičné zobrazenie batérie .

(src)="s72"> Batería vertical ( pequeña )
(trg)="s72"> Malá zvislá batéria

(src)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel
(trg)="s73"> Zobraziť menšiu zvislú batériu na paneli .

(src)="s74"> Muestra la batería horizontal
(trg)="s74"> Zobraziť batériu vodorovne

(src)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel
(trg)="s75"> Zobraziť tradičnú vodorovnú batériu na paneli .

(src)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje
(trg)="s76"> Zobraziť návestie s časom / percentami

(src)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 znamená bez označenia , 1 znamená percento a 2 znamená zostávajúci časWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> percentWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> minutos restantes
(trg)="s79"> zostávajúcich minút

(src)="s80"> Utilidad de estado de la batería
(trg)="s80"> Nástroj pre stav batérie

(src)="s81"> Carga de la batería baja
(trg)="s81"> Batéria je slabá

(src)="s82"> Batería recargada completamente
(trg)="s82"> Batéria je plne nabitá

(src)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres
(trg)="s83"> Vytváracie rozhranie pre aplet Charpicker

(src)="s84"> Paleta de caracteres
(trg)="s84"> Paleta znakov

(src)="s85"> Insertar caracteres
(trg)="s85"> Vkladanie znakov

(src)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Dostupné paletyPILCROW SIGN

(src)="s87"> Insertar « % s »
(trg)="s87"> Vložiť " % s "

(src)="s88"> Insertar carácter especial
(trg)="s88"> Vložiť špeciálny znak

(src)="s89"> insertar carácter especial % s
(trg)="s89"> vložiť špeciálny znak % s

(src)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .
(trg)="s90"> Aplet panelu pre výber divných znakov , ktoré nie sú na vašej klávesnici . Vydané pod licenciou GNU General Public Licence .

(src)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación
(trg)="s91"> ZASTARALÉ - Znaky zobrazené v aplete po spustení

(src)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación
(trg)="s92"> Znaky zobrazené po spustení apletu

(src)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .
(trg)="s93"> Reťazec , ktorý vybral používateľ pri poslednom použití apletu . Bude zobrazený pri budúcom spustení .

(src)="s94"> Lista de paletas disponibles
(trg)="s94"> Zoznam dostupných paliet

(src)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles
(trg)="s95"> Zoznam reťazcov obsahujúcich dostupné palety .

(src)="s96"> _ Editar
(trg)="s96"> _ Upraviť

(src)="s97"> _ Paleta :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Entrada de paleta
(trg)="s98"> Položka palety

(src)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres
(trg)="s99"> Upraviť paletu pridaním alebo odstránením znakov

(src)="s100"> Añadir paleta
(trg)="s100"> Pridať paletu

(src)="s101"> Editar la paleta
(trg)="s101"> Upraviť paletu

(src)="s102"> Lista de paletas
(trg)="s102"> Zoznam paliet

(src)="s103"> _ Paletas :
(trg)="s103"> _ Palety :